Struktura organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego

advertisement
Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Województwo Lubuskie
Pod względem powierzchni Województwo Lubuskie jest jednym
z mniejszych regionów w Polsce (13,99 tys. km2), co stanowi
4,5 proc. obszaru Polski (mniejsze są tylko województwa:
opolskie, śląskie i świętokrzyskie).
Aż 50,5% terenu jest zalesione.
Województwo zamieszkuje 1 011 024
osób (stan na grudzień 2010 r.), co
stanowi 2,7 % ludności całego kraju
- najmniej w Polsce.
Województwo Lubuskie
Stolice województwa:
Gorzów Wielkopolski
- siedziba Wojewody Lubuskiego
Zielona Góra
- siedziba Samorządu Województwa Lubuskiego
Podział administracyjny:
12 powiatów
(w tym 2 miasta na prawach powiatu)
83 gminy
Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
Przyjazny obywatelowi i pracownikowi
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Sprawny, przyjazny, przejrzysty Urząd - profesjonalizm, najwyższa jakość!
18 departamentów
679 pracowników, w tym 285 pracujących w
departamentach unijnych i realizujących projekty unijne
458 kobiet i 221 mężczyzn
7 stażystów, 13 praktykantów
36 lat - średnia wieku pracowników
89,41% pracowników z wyższym wykształceniem
Struktura organizacyjna Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Praworządność i bezstronność
„Kodeks etyki”
Stworzyliśmy jasne zasady etyczne, jakimi powinniśmy kierować
się w pracy i poza Urzędem i spisaliśmy je w formie kodeksu. Ten
zbiór zasad i wzorów oraz stojący nad ich przestrzeganiem
Pełnomocnik ds. Etyki są gwarancją, że wykonujemy obowiązki
publiczne z niezwykłą starannością, a przy tym przestrzegamy
przepisów prawa, zachowując wobec wszystkich neutralność
i bezinteresowność.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Praworządność i bezstronność
Wybory Pełnomocnika ds. Etyki
O stanowisko to ubiegało się pięciu kandydatów – pracowników
urzędu. Najwięcej głosów zdobyła Barbara Klebaniuk, pracownik
Biura Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Tajne, powszechne wybory odbyły się w dniach 9-10.11.2011 r.,
a frekwencja wyniosła 72 procent. Nowy pełnomocnik czuwa nad
przestrzeganiem przyjętych w urzędzie norm etycznych
i obowiązujących zasad moralnych.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Nasz Mieszkaniec – nasz Pan!
„Standardy obsługi klienta”
Wprowadziliśmy je, bo chcemy, by w naszym Urzędzie każdy
mieszkaniec mógł liczyć na fachową pomoc na najlepszym
poziomie i otrzymał ją z zachowaniem najwyższych standardów
jakości obsługi klienta!
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Czekamy na wskazówki
Badanie satysfakcji klienta
Zależy nam na poznawaniu opinii i potrzeb naszych klientów.
Chcemy dowiedzieć się jakie są ich wymagania i oczekiwania,
by nasze kontakty były jeszcze bardziej skuteczne!
Zawsze zachęcamy wszystkich
do wypełnienia ankiety
„Badanie satysfakcji klienta”
dostępnej na www.lubuskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Zdobywca „Panteonu Administracji Polskiej”
Do konkursu zgłosiliśmy pięć projektów: „Lubuski e-Urząd”,
„Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Lubuskiego”,
„Opracowanie i wprowadzenie w Urzędzie Polityki Bezpieczeństwa
Informacji (PBI) oraz Polityki Bezpieczeństwa Systemów
Informatycznych (PBSI)”, „Wykonanie i wdrożenie prototypu
serwisu Intranetowego na potrzeby wewnętrzne Urzędu”,
„Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego
z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001: 2009”.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Zdobywca „Panteonu Administracji Polskiej”
Kapituła konkursu nagrodziła nas za dwa projekty: „Nowoczesne
formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” oraz „Opracowanie
i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego
z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001: 2009.”
Nagroda jest uhonorowaniem naszych działań na rzecz poprawy
jakości, odpowiedzialności społecznej, etyki postępowania
i przeciwdziałania korupcji. Jest to wyróżnienie za przejrzyste
i jasne procedury – to, co nas wyróżnia.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Zdobywca „Panteonu Administracji Polskiej”
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Najwyższa jakość
System Zarządzania Jakością
To uporządkowany pakiet przepisów, zasad
i procedur, a jednocześnie
gwarancja sprawnego działania.
Jego podstawową misją jest
terminowość i jakość obsługi
wszystkich obywateli.
.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Nowoczesność
Nowoczesne formy organizacji,
standardów i komunikacji w pracy
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach poddziałania 5.2.1
Skąd pomysł na projekt?
Pod koniec 2009 r. opublikowano badania, z których wynikało, że do
rozwoju społecznego i gospodarczego regionów konieczne są sprawnie
funkcjonujące i nowoczesne urzędy marszałkowskie. Między innymi
jako inicjatorzy i wykonawcy planów i strategii regionalnych. Czynniki
takie jak funkcjonowanie w ramach społeczeństwa informacyjnego
i zobowiązania ustawowe sprawiają, iż samorządy regionalne dążą do
wdrażania działań nakierowanych na rozwój e-administracji. Dlatego
też rozwój województwa lubuskiego wymaga wdrożenia programu
rozwijającego i doskonalącego działania Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego. Aby Urząd Marszałkowski jeszcze bardziej
profesjonalnie realizował swoje zadanie powinien być urzędem
spełniającym warunki nowoczesnej e-administracji.
Działania w ramach projektu
W ramach projektu zaplanowano działania z zakresu różnych dziedzin,
między innymi nowoczesnych technologii, zmian organizacyjnych i
nowych umiejętności służb publicznych.
Działania realizowane są poprzez:
wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (ESOD) ,
usprawnienie procesu obiegu dokumentów dzięki wykorzystaniu nowoczesnych
narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych oraz zwiększenie przejrzystości
procesu wydawania decyzji,
wdrożenie platformy stanowienia prawa lokalnego i zwiększenie
przejrzystości procesu stanowienia prawa oraz wzbogacenie polityki
informacyjnej urzędu zgodnie z zasadami e-demokracji, dzięki wykorzystaniu
nowoczesnych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych,
wypracowanie odpowiednich standardów i procedur w pracy z klientem
i zasad etycznych w pracy urzędnika.
Działania w ramach projektu
Kolejną z dziedzin projektu jest cykl szkoleń dla urzędników.
By zapewnić wysoką jakość obsługi obywateli, pracownicy uczestniczą
w zajęciach poszerzających ich wiedzę z zakresu oscylującego wokół
komunikacji interpersonalnej, organizacji pracy, obsługi klienta, ochrony
danych osobowych. Podczas szkoleń urzędnicy nie tylko podnoszą swoje
kwalifikacje, ale też zapoznają się z pracownikami innych komórek, co sprzyja
integracji kadry i usprawnia pracę.
Szkolenia w ramach projektu
„Asertywność, prowadzenia negocjacji i radzenia sobie z trudnym klientem”
„Standardy komunikacji wewnętrznej”
„Standardy zarządzania czasem i organizacja pracy”
„Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych”
„Trening wewnętrzny”
„Stosowanie Kodeksu Etyki”
„Pakiet MS OFFICE”
„Proces naboru pracowników”
„Projektowanie systemu Szkoleń”
„Budowanie strategii personalnej”
Korzyści z realizacji projektu
 Podniesienie kwalifikacji pracowników urzędu dzięki szerokiej
gamie oferowanych szkoleń.
 Oszczędność środków finansowych UM wydatkowanych na
szkolenia.
 Elektroniczny System Obiegu Dokumentów.
 Platforma stanowienia prawa.
 Przyjęcie „Kodeksu Etyki”.
 Wzrost satysfakcji klientów z jakości usług.
Dziękuję za uwagę!
Teresa Sekuła
Sekretarz Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
tel. 68 45 65 271, 68 45 65 500, fax 68 325 36 12
Download