Temat: Liczebność i zagęszczenie populacji na przykładzie mniszka

advertisement
Temat: Liczebność i zagęszczenie populacji na przykładzie mniszka
lekarskiego.
I Faza wstępna:
- Na podstawie wiedzy uczniów przypomnieć, jak obliczamy liczebność i zagęszczenie na
danym obszarze.
II Faza wykonawcza:
1. Problem:
Jak obliczyć liczebność mniszka lekarskiego na trawniku przy szkole?
Do dyspozycji posiadamy:
- taśmę mierniczą,
- sznurek,
- 4 kołki
2. Uczniowie podają propozycję rozwiązania problemu.
3. Rozwiązanie problemu:
- wyznaczenie kwadratu o powierzchni 1 m2 na trawniku,
- policzenie liczby mniszka na wyznaczonym kwadracie,
- rozpoznanie kształtu trawnika,
- zmierzenie wymiarów trawnika,
- obliczenie pola powierzchni trawnika,
- korzystając z proporcji obliczenie liczebności mniszka lekarskiego
III Faza podsumowująca:
W jakich sytuacjach możemy tę metodę wykorzystać?
Opracowały:
Barbara Bartoszuk
Monika Lisowska
Hanna Szymańska
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards