Temat: Oddychanie wewnątrzkomórkowe.

advertisement
Temat: Oddychanie wewnątrzkomórkowe.
1. Budowa i ilość mitochndriów.
Oddychanie wewnątrzkomórkowe zachodzi w
organellach komórkowych – mitochondriach.
Mitochondria a proces oddychania
Mitochondria to, poza jądrem komórkowym,
największe organella komórkowe.
Zbudowane są z białek i tłuszczów. Występują
w komórkach eukariotycznych.
Głównym zadaniem mitochondriów jest
wytwarzanie energii w procesie oddychania
wewnątrzkomórkowego.
Mitochondria komórek zwierzęcych, jako jedyne
obok jądra komórkowego, zawierają DNA.
Ilość mitochndriów w komórce zależy od jej
aktywności. Przeciętna komórka zawiera od
kilkuset do kilku tysięcy mitochondriów.
W ciele człowieka dużą liczbę tych organelli
posiadają komórki wątroby, nerek, mięśni.
2. Oddychanie w mitochodriach
Glukoza, wytworzona w procesie fotosyntezy lub
pochodząca z procesów trawienia pokarmu,
w obecności tlenu, ulega utlenieniu do dwutlenku
węgla i wody z wydzieleniem energii.
C6H12O6 + 6O2
glukoza
tlen
6CO2 + 6H2O + energia
dwutlenek
węgla
woda
Ilość wytworzonej energii w czasie utlenienia jednej
cząsteczki glukozy jest duża. Energia ta, zamieniona na
ciepło, mogłaby zniszczyć komórkę. Dlatego proces
oddychania przebiega w kilku etapach w różnych
miejscach mitochondrium.
Etap I – glikoliza, to utlenianie Etapy oddychania
beztlenowe, które zachodzi
w cytoplazmie.
Etap II – reakcja pomostowa, która
zachodzi w matrix mitochondrium.
Etap III – cykl Krebsa (cykl kwasu
cytrynowego), który zachodzi w matrix.
Etap IV – łańcuch oddechowy, czyli
ciąg reakcji zachodzących w wewnętrznej
błonie mitochondrium.
W wyniku utleniania jednej cząsteczki
glukozy powstaje 2872J. Energia ta
jest magazynowana w wiązaniach
ATP – ademozynotrifosforanu.
ATP jest jednocześnie akumulatorem
i przenośnikiem energii.
3. Wykorzystanie energii w organizmie
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards