Odkryto nowy enzym odpowiedzialny za stabilność telomerów

advertisement
Odkryto
nowy
odpowiedzialny za
telomerów
enzym
stabilność
Odkryto nowy enzym odpowiedzialny za stabilność telomerów. Udowodniono, że
kinaza ATM jest niezbędna w dodawaniu do novo telomerów w komórkach
mysich, a u ludzi i myszy inhibicja kinazy ATM blokuje wydłużanie telomerów.
Autorzy publikacji udowodnili też, że aktywacja ATM poprzez hamowanie PARP1
powoduje zwiększone wydłużenie telomerów, tym samym potwierdzając
kluczową rolę w szlaku metabolicznego ATM w utrzymywaniu stabilności i
wydłużaniu telomerów. Autorzy publikacji zwracają również uwagę na kolejną
potencjalną użyteczność inhibitorów PARP1 w leczeniu wielu schorzeń.
Publikacja źródłowa: ATM Kinase
Is
Required
for
Telomere
Elongation in Mouse and Human
Cells
http://www.cell.com/cell-reports/abstract/S2211-1247(15)01205-X
Fragment publikacji, cell reports
http://www.cell.com/cell-reports/abstract/S2211-1247(15)01205-X
Data publikacji: 17.11.2015r.
Download