Specyfikacja techniczna samochodu dla OSP Pawłosiów

advertisement
Załącznik nr 4 do SIWZ
Specyfikacja dostaw samochodu ratowniczo-gaśniczego
Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
Lp.
Wypełnia oferent podać
zastosowane
rozwiązania (parametry
techniczne) lub
potwierdzić spełnienie
wymagań
Zamawiającego
Podwozie z kabiną
I.
1.1.
Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo gaśniczej
(pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową
i wyposażeniem) ≤14.000 kg
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Bilans masowy pojazdu z wyodrębnieniem:
-masy całkowitej pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem:
12430 kg
-masy własnej pojazdu: 8480 kg
Urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne (o mocy min. 100W) i
świetlne, umożliwiające podawanie komunikatów słownych
Dodatkowe:
a) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED),
b) sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca
kierowcy.
Wszystkie lampy zabezpieczone przed
uszkodzeniem osłonami wykonanymi
ze stali nierdzewnej.
Na bocznych ścianach zabudowy zastosowane taśmy odblaskowe
zwiększające widoczność pojazdu (w nocy lub warunkach ograniczonej
widoczności).
Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Silnik
wysokoprężny z turbodoładowaniem ( 210KM). Silnik spełniający normy
czystości spalin min. EURO5 zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu
drogowym bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie
spalinowym.
Maksymalna wysokość:
a) całkowita 3200mm,
b) górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu
lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub
podestów (należy podać proponowane wielkości ).
Uwaga! Należy zapewniony dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony
przez zainstalowanie odchylanych podestów roboczych. Sprzęt
rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem
ergonomii.
Półki z możliwością regulacji na prowadnicach.
Napęd 4 x 4:

możliwość odłączania napędu osi przedniej (90% samochód porusza
się po drodze utwardzonej więc o wiele korzystniej - ekonomiczniej
odłączyć oś przednią)

możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi,

przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym,

zawieszenie:
1
Lp.
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
1.13.
przód – resory paraboliczne,
tył – zawieszenie pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości tylnego
zawieszenia (bezpieczniejszy w terenie) – bezpieczniejszy przy przechyłach
bocznych– stateczny kąt przechyłu bocznego to aż 330 - komputer
poziomujący ramę. Możliwość regulacji tylnego zawieszenia przez
kierującego, co znacznie poprawia walory pojazdu przy pokonywaniu
nierówności terenu.
Masowy wskaźnik mocy – określony dla masy pojazdu gotowego do akcji
ratowniczo – gaśniczej MMR: 16,1 kW/1000kg
Kabina czterodrzwiowa (fabrycznie jednomodułowa – inni producenci (w
tym MB) nie mają kabin wykonywanych fabrycznie, lecz są sztukowane u
kooperantów), jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie
miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zawieszenie kabiny
pneumatyczne, kabina wyposażona w:
a) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
b) wywietrznik dachowy,
c) niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie
kabiny przy wyłączonym silniku,
d) E) poręcz do trzymania w tylnej części kabiny
Dodatkowo:

elektryczne sterowane szyby przednie,

elektryczne, podgrzewane lusterka,

szyberdach,

przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna,
sterowanie wewnętrzne przysłony przeciwsłonecznej.
Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:
- siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i
ścieranie,
- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia
Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie
lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego.
- moc alternatora (min. 2200W) i pojemność akumulatorów(min. 2x160 Ah
min. 10 A) musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną
przy jej maksymalnym obciążeniu - przetwornica napięcia 24V / 12V
Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie
odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania.
Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie
odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania.
Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze
źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie z sygnalizacją podłączenia
lub - złącze samo rozłączalne - komplet.
Radiotelefon w kabinie kierowcy (częstotliwość VHF 146-174 MHz, moc l25 W, min. 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz) z
dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale autopompy,
współpracujące z radiotelefonem samochodowym i umożliwiające
prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy.
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego.
Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną.
Minimalny prześwit podwozia 344 mm
1.14.
Możliwości pokonywania wzniesień 35O
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
Wypełnia oferent podać
zastosowane
rozwiązania (parametry
techniczne) lub
potwierdzić spełnienie
wymagań
Zamawiającego
2
Lp.
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
1.15
1.16.
Kąt natarcia 25O
Kąt zejścia 23O
1.17
Maksymalny statyczny kąt pochylenia pojazdu 33 0
1.18.
Kolor i wykończenie:
a) elementy podwozia - czarne, ciemnoszare
b) błotniki i zderzaki - białe,
c) kabina, zabudowa - RAL 3000
d) na bocznych ścianach zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy
odblaskowej, polepszające widoczność pojazdu podczas akcji w warunkach
ograniczonej widoczności.
Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 17m
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
Wypełnia oferent podać
zastosowane
rozwiązania (parametry
techniczne) lub
potwierdzić spełnienie
wymagań
Zamawiającego
Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 95km/h
ograniczona elektronicznie
Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej
dopuszczalnej masy pojazdu 7,5%
Uruchomienia silnika samochodu oraz prawidłowe funkcjonowanie
hamulców. Pojazd wyposażony w szybkozłącze z zaworem zwrotnym do
uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej.
Pojazd wyposażony w hamulec górski.
Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń
pojazdu.
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje
właściwości pracy w temperaturach od - 30°C do+ 40 ° C.
Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.
Pojemność zbiornika paliwa zapewnia - przejazd min400 km lub 6 godz.
pracę autopompy (150 litrów)
Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy
chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np.
temp) w czasie postoju min. 4 godz.
Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe (uterenowione) z bieżnikiem
dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), na
osi tylnej podwójne.
Pełnowymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak stałego mocowania na
pojeździe.
Zaczep holowniczy służący do holowania przyczep o dop masie całkowitej
min. 3.5 t.
Gniazdo elektryczne i pneumatyczne do podłączenia zasilania przyczepy.
Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją
włączenia w kabinie kierowcy.
Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS, z automatycznym
odłączaniem podczas jazdy w terenie
Lusterka zewnętrzne szerokokątne elektrycznie podgrzewane oraz
elektrycznie regulowane
Wzmocnione zawieszenie osi przedniej na resorach, oś tylna zawieszona
pneumatycznie z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, co w
znacznym stopniu ułatwia poruszanie się w terenie oraz znacznie polepsza
bezpieczeństwo aż 330 stateczny kąt przechyłu bocznego, stabilizatory dla
obu osi, amortyzatory przednie.
3
Lp.
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
Wypełnia oferent podać
zastosowane
rozwiązania (parametry
techniczne) lub
potwierdzić spełnienie
wymagań
Zamawiającego
Zabudowa pożarnicza
II.
2.1.
Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję, ze zbiornikiem
wody i środka pianotwórczego z materiału odpornego na działanie
dopuszczonych do stosowanie środków pianotwórczych i modyfikatorów.
Krawędzie zabudowy zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji
wysokości półek.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu
antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z
wytwornica piany, o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN91/M-51270. Wydajność działka min. 1600 dm3 /min. Dodatkowo
mocowania do drabiny D10W.
Drabina do wejścia na dach, umieszczona po prawej stronie, musi być
wykonana z materiałów nierdzewnych. Stopnie w wykonaniu
antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie.
Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo – i
pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z
materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz,
jeden klucz do wszystkich zamków.
Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane
automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.
W kabinie kierowcy zainstalowane:
a) sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i wysunięcia lub odchylenia podestów
roboczych.
b) włącznik oświetlenia skrytek umożliwiający wyłączenie oświetlenia
skrytek
Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu
zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności zgodnie z
wymogami CNBOP.
Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i
całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym
wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).
Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys
pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.
Pojazd powinien posiadać podesty robocze ułatwiające dostęp do skrytek
(podesty montowane również przy nadkolach).
Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych,
szuflad, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu
antypoślizgowym.
Zbiornik wody spełnia następujące wymagania:
a) wykonany z materiału odpornego na korozję i działanie dopuszczonych do
stosowania środków pianotwórczych - kompozyt.
b)wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną
eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie
jazdy,
d)posiada właz rewizyjny, układ przelewowy, układ do opróżniania
geodezyjnego
e) pojemność 2,6 m3
4
Lp.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
Wypełnia oferent podać
zastosowane
rozwiązania (parametry
techniczne) lub
potwierdzić spełnienie
wymagań
Zamawiającego
f) nadciśnienie testowe 20 kPa
g) wyposażony w nasadę 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do
napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym
wypływem wody ze zbiornika) oraz automat, zawór zabezpieczający przed
przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
Zbiornik środka pianotwórczego spełnia następujące wymagania:
a) wykonany z materiału odpornego na korozję i działanie dopuszczonych do
stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,
b) pojemność 10 % pojemności zbiornika wody
c)nadciśnienie testowe 20 kPa,
d) wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną
eksploatację,
e) jego napełnianie środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z
dachu pojazdu
Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami
żaluzjowymi oraz spełniać następujące wymagania:
a) dwuzakresowa,
b) posiada wydajność min. 2750 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości
ssania 1,5 m
Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min.:
Q = 500 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.
Autopompa umożliwia jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i
wysokiego ciśnienia.
Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy
przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze
zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego
umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%, w całym zakresie
pracy autopompy. Wszystkie elementy układu wodno pianowego odporne na
korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i
modyfikatorów
Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite
odwodnienie.
Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia
o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodnopianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym
Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu
na stopień rozwinięcia węża, - zwijadło wyposażone w regulowany hamulec
bębna oraz korbę umożliwiającą zwijanie węża.
Autopompa :
1. Umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do
min.
a) dwóch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu
b) wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.
c) działka wodno-pianowego
d) układu do ograniczania stref skażeń (minimum 4 zraszacze podwoziowe, z
możliwością włączenia i wyłączenia w kabinie kierowcy).
2. Umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.
3. Wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody
z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s
W przedziale autopompy znajdują się, co najmniej następujące urządzenia
kontrolno – sterownicze pracy pompy:
a) manowakuometr,
5
Lp.
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
Wypełnia oferent podać
zastosowane
rozwiązania (parametry
techniczne) lub
potwierdzić spełnienie
wymagań
Zamawiającego
b) manometr niskiego ciśnienia,
c) manometr wysokiego ciśnienia,
d) manometr linii napełniania hydrantowego,
e) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
f) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
g) miernik prędkości obrotowej wału pompy,
h) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
i) wyłącznik silnika pojazdu,
j) schemat układu autopompy.
k) licznik motogodzin pracy autopompy,
l) kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika – jedna
kontrolka sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym.
2.20.
2.21.
2.22.
Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego
producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający
układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do 25 C, działający niezależnie od pracy silnika.
Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika zamontowane elementy
zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego
zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy
Wysuwany pneumatycznie sterowany z pilota przewodowego, obrotowy
zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2000 W.
Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w
pionie.
6
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards