RODZAJE KOSZTÓW - annahorodecka.eu

advertisement
RODZAJE KOSZTÓW:
ang
implicit costs
pl
koszty ukryte
(alternatywne)
koszty jawne
explicit costs
Koszty stałe
Fixed costs
FC
Koszty zmienne
Variable costs
VC
Koszty całkowite
Total costs
TC = FC+VC
Przeciętny koszt stały
Average
flexible costs
Average
variable costs
Average total
costs
Marginal cost
AFC=FC/Q
Przeciętny koszt
zmienny
Przeciętny koszt
całkowity
Koszt krańcowy
skrót
AVC=VC/Q
ATC=TC/Q
MC=∆TC/∆Q
definicja
koszty nakładów za którymi kryje się wydatek pieniężny
ponoszony przez przedsiębiorstwo
koszty nakładów za którymi nie kryje się wydatek
pieniężny ponoszony przez przedsiębiorstwo
Koszty, które się nie zmieniają wraz ze zmianą wielkości
produkcji
Koszty, które się zmieniają wraz ze zmianą wielkości
produkcji
Rynkowa wartość wszystkich nakładów zużytych przez
przedsiębiorstwo w trakcie produkcji dóbr
Koszty stałe przypadające średnio na jednostkę produkcji
Koszty zmienne przypadające średnio na jednostkę
produkcji
Koszty całkowite przypadające średnio na jednostkę
produkcji
Przyrost kosztu całkowitego spowodowany
wyprodukowaniem dodatkowej jednostki produkcji
Download