Zaburzenie po stresie traumatycznym pod wpływem powtarzającej

advertisement
Zaburzenie po stresie traumatycznym pod wpływem powtarzającej się traumy: przegląd danych
neurobiologicznych i psychofizjologicznych.
Iro Fragkaki, Kathleen Thomaes, Marit Sijbrandij
Wprowadzenie: Pomimo istnienia bardzo dużej ilości badań na temat neurobiologicznych i
neuroendykronologicznych podstaw zaburzenia po stresie traumatycznym wywołanym
pojedynczą traumą, niewiele wiadomo na temat analogicznych etiologii PTSD wywołanego
powtarzającą się traumą
Cel: Celem niniejszej pracy było dokonanie przeglądu literaturowego na temat
neurobiologicznych i psychofizjologicznych podstaw PTSD wywołanego powtarzającą się
traumą. Tego rodzaju trauma w sposób istotny wpływa na nasilenie objawów PTSD.
Metoda: Dokonano przeglądu osiemnastu prac na temat funkcjonowania mózgu oraz poziomu
kortyzolu w relacji do PTSD wśród osób, które przeżyły powtarzającą się traumę przemocy w
związku, jak również wśród policjantów i strażaków, również eksponowanych na ciągłą,
powtarzającą się traumą związaną z wykonywaniem zawodu.
Wyniki: Zauważono istotne zmniejszenie powierzchni hipokampu wśród osób narażonych na
powtarzającą się traumę, choć nie było to zwiazane z nasilenie objawów PTSD. Wśród takich
osób nie odnotowano natomiast zmniejszenia się powierzchni ciałka migdałowatego.
Konkluzje: Chociaż PTSD wywołane powtarzającą się traumą może spowodowac istotne zmiany
w funkcjonowaniu mózgu, to jednak potrzeba wciąż nowych badań porównawczych, szczególnie
wśród innych populacji narażonych na powtarzającą się traumę.
Keywords: PTSD, powtarzająca się trauma, neurobiologia, neuroendykronologia, kortyzol,
hipokamp, ciałko migdałowate
Name of translator: Marcin Rzeszutek, University of Finance and Management in Warsaw,
Poland
European Journal of Psychotraumatology 2016, 7: 30915 - http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v7.30915
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards