Kobiety i mężczyźni z niewydolnością serca odnoszą podobne

advertisement
Kobiety i mężczyźni z niewydolnością serca
odnoszą podobne korzyści z ICD
Michał Chudzik
http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news---latest-news/women-and-men-with-heart-failure-benefit-similarly-fromimplantable-cardioverter-defibrillators-
ICD u kobiet i mężczyzn z niewydolnością serca
Analiza US Get i rejestru wytycznych dla niewydolności serca (GWTGHF) wykazała, że kobiety i mężczyźni z niewydolnością serca i
zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory odnoszą podobne korzyści
z ICD.
ICD u kobiet i mężczyzn z niewydolnością serca
Randomizowane, kontrolowane badania kliniczne
wykazały,
że pacjenci z niewydolnością serca żyją znacznie dłużej,
jeśli mają wszczepione ICD w prewencji pierwotnej.
Z uwagi na to, że do badań włączono stosunkowo
niewiele kobiet, to czy odnoszą one korzyści z ICD
nadal pozostaje kwestią otwartą.
Przebieg analizy
Dane Medicare z 264 amerykańskich
szpitali zawarte w rejestrze GWTG-HF
Porównano przeżycie u 430 kobiet z niewydolnością serca z obniżoną
frakcją wyrzutową lewej komory z ICD w prewencji pierwotnej i 430
dopasowanych kobiet o bardzo podobnej charakterystyce bez ICD.
Następnie porównano kobiety z podobną analizą wśród 859
mężczyzn z ICD i 859 bez urządzenia.
CAŁKOWITE RYZYKO ZGONU
42,9%
u mężczyzn z ICD
40,2%
u kobiet z ICD
52,9%
u mężczyzn bez ICD
48,7%
u kobiet bez ICD
3,9 roku i 3 lata – średni
czas obserwacji
3,4 roku i 3 lata – średni czas
obserwacji
Autorzy stwierdzili również, że zarówno u mężczyzn i kobiet
z ICD, ryzyko zgonu było o ponad 20% niższe po około 3 latach.
Podsumowanie
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, z ICD wszczepionym w prewencji
pierwotnej
w trakcie lub po hospitalizacji z powodu niewydolności serca mają istotnie
dłuższe przeżycie, niż osoby, które nie otrzymały ICD.
Nie było żadnych istotnych interakcji opartych na płci
przy odnoszeniu korzyści przeżycia związanych z ICD.
Wytyczne na przyszłość
Choć analizy wykazały korzystny wpływ ICD w prewencji pierwotnej
w odniesieniu do śmiertelności u kobiet, korzyści te należy zmierzyć
razem z potencjalnymi zagrożeniami.
Jest to szczególnie ważne dla kobiet z powodu powikłań związanych
z implantacją ICD w prewencji pierwotnej, które są większe niż
u mężczyzn.
Przyszłe badania są potrzebne do zidentyfikowania sposobów na
zmniejszenie powikłań w celu maksymalizacji korzyści z prewencji
pierwotnej ICD u kobiet.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards