program

advertisement
PROGRAM STAŻU KIERUNKOWEGO Z NEUROPSYCHOFARMAKOLOGII dla farmaceutów w ramach
specjalizacji w zakresie FARMAKOLOGII
25-29.09.2017 r.
Dzień 1

Metody badania aktywności przeciwbólowej – cz. I:
o Modele bólu ostrego indukowanego bodźcem termicznym (test gorącej płytki) oraz
chemicznym (test przeciągania się, test kapsaicynowy)
o Model bólu tonicznego (test formalinowy) Dr hab. Kinga Sałat Prof. UJ
Dzień 2

Metody badania aktywności przeciwbólowej. Cz. II – wybrane modele bólu neuropatycznego:
o Wywołanie toksycznej neuropatii obwodowej za pomocą oksaliplatyny i oznaczenie
ostrej hiperalgezji indukowanej niską temperaturą (test zimnej płytki)
o Wywołanie obwodowej neuropatii poprzez luźne podwiązanie nerwu kulszowego
Dr hab. Kinga Sałat Prof. UJ, Dr Szczepan Mogilski
Dzień 3


Metody badania aktywności przeciwdrgawkowej:
o Modele drgawek indukowanych czynnikiem chemicznym (kardiazol, pilokarpina)
o Modele drgawek indukowanych bodźcem elektrycznym (maksymalny wstrząs
elektryczny; wyznaczanie progu pobudliwości drgawkowej)
Metody badania zaburzeń koordynacji ruchowej u gryzoni (test pręta obrotowego, test
komina) Dr Anna Rapacz
Dzień 4


Metody badania polekowych zaburzeń pamięci – test biernego unikania
Badania aktywności lokomotorycznej u gryzoni (ruchliwość spontaniczna i ruchliwość
indukowana metylfenidatem)
Dr Szczepan Mogilski
Dzień 5

Metody badania aktywności przeciwlękowej:
o Test czterech płytek
o Uniesiony labirynt krzyżowy
Dr hab. Kinga Sałat Prof. UJ
Dzień 6

Metody badania aktywności przeciwdepresyjnej:
o Test wymuszonego pływania
o Test zawieszenia za ogon
Dr hab. Kinga Sałat Prof. UJ
Dzień 7

Metody badania aktywności prokognitywnej – model zaburzeń pamięci indukowanych
skopolaminą:
o Test biernego unikania
o Labirynt wodny Morrisa
o Wodny labirynt ramion promienistych
o Labirynt Barnes’a
Dr hab. Kinga Sałat Prof. UJ, Dr Szczepan Mogilski
Dzień 8

Metody badania aktywności analgetycznej w modelu neuropatii indukowanej oksaliplatyną
oraz w modelu neuropatii wywołanej podwiązaniem nerwu kulszowego – cz. III:
o Wpływ leków na allodynię mechaniczną (test von Frey’a)
o Wpływ leków na hiperalgezję termiczną (test gorącej płytki; test zimnej płytki)
Dr hab. Kinga Sałat Prof. UJ
Dzień 9

Metody badania aktywności przeciwzapalnej, przeciwobrzękowej i przeciwbólowej:
o Wywołanie obrzęku za pomocą karageniny
o Oznaczenie aktywności przeciwobrzękowej i przeciwzapalnej leków
o Wpływ leków na hiperalgezję mechaniczną (test Randall-Selitto)
Dr Szczepan Mogilski
Dzień 10

Techniki Western blotting oraz LCMS w badaniu leków w zakresie neuropsychofarmakologii
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards