KOMUNIKACJA Z RÓŻNYMI TYPAMI OSOBOWOŚCI DISC

advertisement
KOMUNIKACJA Z RÓŻNYMI TYPAMI
OSOBOWOŚCI DISC
TERMINY I MIEJSCE:
03.11.2014, Warszawa
DEDYKOWANI TRENERZY:
Anna Ressel
Beata Kordek
CENA:
Cena: 890 + 23% VAT
(w cenie koszt badania Ensize
DISC)
CEL SZKOLENIA
• Szkolenie uczy elastyczności, rozwija zdolności dobierania odpowiedniego stylu komunikacji do profilu osoby,
z którą się komunikujemy.
• Podczas szkolenia uczestnicy zdiagnozują swój własny profil komunikacyjny, uświadomią sobie, jak zróżnicowane
są modele zachowań ludzkich oraz nauczą się, jak rozpoznawać profile zachowań u innych.
DLA KOGO?
Komunikacja to podstawa każdej współpracy oraz szerzej – każdej relacji. Szkolenie jest adresowane do ludzi, którzy
w pracy oraz w życiu prywatnym chcą lepiej komunikować się z innymi dla dobra współpracy, jakości relacji oraz
uzyskiwania lepszych wyników.
CO NAS WYRÓŻNIA?
Szkolenie jest oparte na modelu Ensize DISC, praktycznej typologii zachowań szeroko wykorzystywanej w biznesie.
Szkolenie będzie poprzedzone badaniem Ensize DISC, wykonywanym online.
OPIS MODELU ENSIZE DISC:
Definiuje 4 rodzaje postaw, zilustrowanych za pomocą 4 kolorów:
• D – Dominance
• I – Influence
• S – Stability
• C – Compliance
Cel analizy:
• Określa kierunek potencjału badanej osoby.
• Pozwala lepiej zrozumieć różne style zachowania.
• Opisuje naturalne zachowania ludzi oraz sposób, w jaki dostosowują się oni do otoczenia.
Przebieg badania i raport
• Badanie jest prowadzone online, każdy z badanych otrzymuje hasło umożliwiające zalogowanie się w systemie.
• Podczas szkolenia każdy z uczestników otrzymuje indywidualny raport z analizy.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
• Poznasz swój styl zachowań według typologii Ensize DISC; zidentyfikujesz potrzeby, mocne strony i ograniczenia
komunikacyjne.
• Nauczysz się diagnozować style zachowań innych ludzi.
• Dowiesz się, w jaki sposób efektywnie komunikować się z osobami reprezentującymi odmienny od Twojego styl
zachowań.
• Rozwiniesz umiejętności komunikacji z dopasowaniem typologicznym.
PROGRAM
Typologia zachowań a efektywność komunikacyjna
• Czym jest efektywna komunikacja?
• Indywidualne preferencje postrzegania i podejmowania decyzji.
• Charakterystyka czterech stylów zachowań Ensize DISC:
• Profil naturalny i adaptowany.
• Potencjalne mocne strony i ograniczenia.
• Preferowane role zespołowe.
• Wpływ preferowanego stylu zachowań na sposób komunikacji.
• Ćwiczenia w diagnozowaniu stylów – przykłady filmowe.
Indywidualna diagnoza stylu komunikacji
• Analiza raportu indywidualnego Ensize DISC.
• Mój styl kontaktowania się z innymi – czego potrzebuję dla dobrej komunikacji i współpracy?
• Jak komunikuję się z osobami odmiennymi ode mnie?
Typologiczna „komunikacyjna instrukcja obsługi”
• Komunikacja: reguły uniwersalne oraz reguły temperamentalne.
• Praktyczne wskazówki komunikacji uwzględniającej różnorodność stylów zachowań.
• Inteligentne ścieżki komunikacji, czyli dopasowanie typologiczne.
• Wywieranie wpływu: od typologicznego rozdźwięku do dopasowania – przykłady filmowe.
Warsztat komunikacji z dopasowaniem typologicznym
• Docenianie innych – sztuka niedoceniana.
• Co ważne w docenianiu poszczególnych temperamentów?
• Docenianie odmiennego od własnego stylu zachowań – symulacje rozmów i informacje zwrotne.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards