rzędy, rodziny, gatunki - Entomologia leśna pliki doc szkodniki

advertisement
rzędy, rodziny, gatunki.doc
(117853 KB) Pobierz
Cwiczenie 1:
-informacje wstępne (całość w zeszycie)
Cwiczenie 2:
Budowa ogólna imago:
1. głowa
2. tułów:
a) przedtulów
b) srodtulów
c) zatulów
3. odwłok
Każdy segment jest zbudowany z płytki:
-górnej- twarda i dobrze wysklepiała
-spodniej
-dwóch bocznych
-płytka grzbietowa (tergum; tergit)
-płytka boczna (pleurae; pleuryty)
-płytka brzuszna (sternum; sternit)
Zwłaszcza odwłok charakteryzuje się metamerycznoscia.
Tułów:
-plecy (górna część) przedtulow; tarczka u spodu
Nogi są na:
-przedtulowiu
-śródtułowiu
-zatulowiu
Skrzydła (2 pary) są na:
-śródtułowiu
- zatulowiu
U większości larw segmenty zlewają się i tworzą się części owada:
a. głowa:
-szew- miejsce zlewania się segmentów
-2 pary czułków i oczu
Wyróżniamy 3 układy głowy i aparatów gębowych:
Przydawki płciowe to...
Narządy gębowe (aparat gębowy typu gryzącego):
-funkcje kontrolne (zbadać i rozpoznać pokarm i podczas spożywania kontrolować czy można
już połknąć)
Narządy tnące i rozdrabniające:
a) tnące:
-zesklerytowane elementy: -żuwaczki (mandibulae; najczęściej poziomo)
-warga górna i dolna (trzymane najczęściej w pionie)
-głaszczki żuchwowe i wargowe
Noga (daje świadectwo, w jakich warunkach owad je używa):
-biodro (coxa): łączy nogę z tułowiem i jest nieruchome
-kretarz (trochanter): umożliwienie stopnia swobody
-udo (femur): silnie umięśniony
-kolano (genu): szczyt golenia
-goleń (tibia): ma zazwyczaj kolce, funkcje przytrzymywania ofiary
-ostroga (calcar)
-stopa (tarsus): kilkusegmentowa, z pazurkami, przylgami, podeszwami,
-pazurki (unquis)
Wyróżniamy nogi:
-bieżna
-grzebna (silnie rozbudowana, z ostrymi wyrostkami; szpadel)
-skoczna (o silnych udach)
-chwytna (o zamkniętym obwodzie)
-czepna (o niezamknietym obwodzie)
-pływna (szeroka i ma włoski)
Typy larw:
1) protopodialne:
-odwłok niedoskonale członowany lub nieczlonowany
-obecne szczątkowe odnóża tułowiowe
-niedorozwój narządów gębowych
2) polipodialne:
-odwłok doskonale widoczny (członowany)
-obecne kończyny odwłokowe
3) oligopodialne (najczęstsze)
-ciało długie, członowane
-3 pary odnóży tułowiowych
Oligopodialne larwy dzielą się na:
3a. kampodealna:
-segmenty ciała doskonale zróżnicowane
-odnóża dobrze wykształcone
-ciało silnie zesklerotyzowane
-mięsożerne
-(Kusakowate, Biegaczowate)
3b. pędrak:
-maloruchliwa larwa
-zgięcie grzbieto-brzuszne
-słabo zesklerotyzowane
-narządy gębowe silnie wykształcone
-roślinożerne (Żukowate)
3c. drutowiec
3d. triangulinus (trojpazurkowiec):
-duże, dobrze rozwinięte i długie odnóża
-ruchliwe (Majkowate)
3e. apodialne (beznogie); u niektórych chrząszczy (Ryjkowcowate, Korknikowate i inne);
gąsienice motyli
Wyróżnić można następujące typy larw beznogich (apodialnych):
3e1. eucefaliczne:
-głowa dobrze wykształcona (Chrząszcze; Ryjkowce; Korniki; Kózki...)
3e2. hemicefaliczne:
-głowa wykształcona mniej wyraźnie (niektóre Muchówki)
3e3. acefaliczne:
-bezgłowe; Muchówki (Wieczorki, Krótkorogie)
Poczwarka (Pupa) (charakterystyka budowy itp.):
-zwykle nieruchliwa
-choć nie pobiera pokarmu to oddycha intensywnie
-przedpoczwarki
-budowa zewnętrzna przypomina imago
Typy poczwarek:
1. wolna (Pupa libera)
-zewnętrzne ułożenie kończyn mniej lub więcej odstające od ciała (np. poczwarki wielu
chrząszczy)
2. zamknięta
-kończyny zarysowane na powłokach zewnętrznych (tzw. mumia)
3. bobówka (tzw. kokon rzekomy)
Cwiczenie 3: rzędy owadów
1. ważki (Odonata)
-ok.4000gat (w Polsce ok70)
-długość ciała 2-13 cm
-posiadają dwie pary dużych, błoniastych skrzydeł, zwężonych u nasady, poruszających się
podczas lotu niezależnie od siebie; maja wiele stopni swobody (wazka to zwrotny łowca
polujący w locie)
-głowa ortognatyczna (ustawiona prostopadle do osi ciała)
-narządy gębowe typu gryzącego
-czułek bardzo krotki (7 członów)
-wydatne oczy (z 24 000 omatidium)
-trzy przyoczka
-duże chwytne nogi; stopa z trzech członów
-przeobrażenie niezupełne
-larwa typu kampodealnego (nogi dobrze wykształcone); żyje w wodzie, drapieżna z chwytną
dolną wargą zwaną maską.
2. prostoskrzydłe (Orthoptera)
-ok.20 000 gat. (w Polsce ok100)
-długość ciała 0,2-25cm
-przednia para skrzydeł jest skórzasta (nieprzezroczysta), druga błoniasta; skrzydła są niekiedy
skrócone (rzadko)
-głowa ortognatyczna
-narządy gębowe typu gryzącego (z dużą warga górną)
-czułki cienkie, wieloczłonowe
-zwykle 3 przyoczka
-nogi tylne często skoczne, niekiedy przednie typu grzebnego
-stopa 1-4 członowa
-narządy dźwiękowe (strydulacyjne) na przednich i tylnych nogach
3. pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera)
-ok. 40 000 gat. (w Polsce ok1000)
-długość ciała 0,1-10cm
-skrzydła przednie dłuższe od tylnych i mocniej zesklerotyzowane; w spoczynku daszkowato
złożone; tylne mogą być zamienione w przezmianki, (czyli zredukowana para tylnych skrzydeł;
pełnią rolę między innymi narządów zmysłu; maja zazwyczaj kształt kolbek osadzonych na
cienkich trzonkach; bywają tez przezmianki łuskowate); występują formy bezskrzydłe
-głowa hipognatyczna
-narządy gębowe typu kłująco–ssącego
-czułek 2-11 członowy
-1 lub 3 przyoczka
-przeobrażenie zupełne
-u niektórych tylne odnóża skoczne
-owady roślinożerne
4. pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera)
-skrzydło w 2/3 długości skórzaste, w 1/3 długości błoniaste; tylne błoniaste, składane płasko na
grzbietowej stronie; niekiedy skrzydła zredukowane
-głowa prognatyczna („silnie wysunięta część twarzowa czaszki”) lub ortognatyczna
-tułów z dużą, trójkątną tarczką; na brzuchu często ma gruczoły wonne
-przeobrażenie zupełne
-pokarm roślinny lub zwierzęcy
-narządy gębowe typu kłująco–ssącego
-czułek z 4-5 członów; 2 przyoczka
5. tęgopokrywe (chrząszcze) (Coleoptera)
-przednia para skrzydeł przekształcona w zesklerotyzowane pokrywy; druga para to skrzydła
błoniaste służące do aktywnego lotu (niekiedy skrzydła mogą być zredukowane)
-narządy gębowe typu gryzącego (larwy tez)
-przeobrażenie zupełne (poczwarka typu wolnego)
-czułek 10-12 członowy
-fitofagi i zoofagi
-brak przyoczek
-stopa 2-5 członowa
-głowa prognatyczna lub ortognatyczna (rzadziej hipognatyczna)
6. wielbłądki (Raphidides)
-są pożyteczne, bo są drapieżne i tępią owady szkodliwe; są aktywne
-długość ciała 1-2 cm
-są uskrzydlone; dwie pary błoniastych skrzydeł
-odżywiają się na powierzchni (liścia, pnia itd.) a nie w locie (charakterystyczne dla wazek)
-aparat gębowy typu gryzącego
-przedtułowie wydłużone i bardzo ruchliwe (maja tzw. garb)
-przeobrażenie zupełne
7. błonkoskrzydłe (błonkówki) (Hymentoptera)
-1 i 2 para skrzydeł jest błoniasta
-szkodniki roślin, pasożyty (w pniach drzew); drapieżcę (mrówki)
-są tez niektóre pożyteczne np. pszczoły miodne
-głowa ortognatyczna
-przeobrażenie zupełne
-poczwarka typu wolnego
7a. rośliniarki (Symphyta)
-maja roślinożerne larwy; nogi tułowiowe i odwłokowe
-aparat typu gryzącego
-odwłok i tułów połączony na całej szerokości
7b. stylikówki (Apocrita)
-aparat gębowy typu ssaco-lizacego
-tułów zespolony z pierwszym pierścieniem odwłoka i połączony z nim za pomocą stylika
-odwłok samic zakończony pokladełkiem (do składania jaj; niekiedy jako żądło; połączony z
gruczołami jadowymi
-larwy apodialne, pasożytują w innych owadach; rzadziej żyją w galasach lub społecznie
8. łuskoskrzydłe (motyle) (Lepidoptera)
-duże pary błoniastych skrzydeł, pokrytych łuskami
-głowa ortognatyczna
-aparat gębowy typu liżącego (u prymitywnych gryzącego; u niektórych zredukowany)
-larwa posiada aparat typu gryzącego
-gąsienice zwykle roślinożerne
-imagines odżywiające się płynami (plus)
-dwa przyoczka
9. dwuskrzydłe (muchówki) (Diptera)
-jedna para skrzydeł; oraz wyrostek (przezmianka czyli nibyskrzydlo; zredukowana tylna para
skrzydeł)
-owady pożyteczne jak i szkodniki (pasożyty zew. i wew.)
-ciało z licznymi szczecinkami (nieunerwiony element pokryw ciała (naskórka))
-aparat gębowy typu lizaco-ssacego lub klujaco-ssacego
-przeobrażenie zupełne; larwa typu wolnego lub zamkniętego, beznogie (u wyższych bezgłowe)
-znaczna różnorodność pokarmowa
-liczne larwy pasożytnicze
Cwiczenie 4: rodziny rzędów (rozpoznawanie wybranych rodzin owadów cześć 1)
rząd: Ważki (Odonata)
-tryb życia związany z woda (imagines nad woda)
1) podrząd: ważki równoskrzydłe (Zygoptera)
-przednie i tylne skrzydła jednakowej budowy (taka sama długość i kształt)
-również na terenach leśnych
2) podrząd: wazki różnoskrzydłe (Anisoptera)
-przednie i tylne skrzydła różnej budowy
Ad 1. ważki równoskrzydłe (Zygoptera):
1) rodzina: pałąkowate (Lestidae)
-znamię skrzydła długości 2-3 komórek radialnych
2) rodzina: łąkowate (Coenagrionidae)
Ad.2 ważki różnoskrzydłe (Anisoptera):
1)rodzina: gadziogłówkowate (Gomphidae)
-czoło szerokie; oczy wyraźnie rozdzielone
2)rodzina: żagnicowate (Aeshnidae)
-trójkątna komórka na przednim skrzydle szersza od swej długości.
-czoło wąskie, oczy stykające się
3)rodzina: szklarkowate (Corduliidae)
-tylna krawędź oka w środkowej części wycięta do przodu
4)rodzina: ważkowate (Libelluidae)
-22 gat. w Polsce
-czolo waskie, oczy zetkniete
-na przednim skrzydle trójkątna komórka nie szersza od swej długości
-tylna krawędź oka w środkowej części prosta
-zoofagi
rząd: Prostoskrzydłe (Orthoptera)
1)rodzina: długoskrzydlakowate (Phaneropteridae)
-przednie odnóża kroczne
-czułki dłuższe od ciała
-szczątkowe skrzydła
-pokrywy skrócone lub dłuższe niż odwłok
-pokladełko krótkie, wygięte do góry (u samic), na końcu ząbkowane
-fitofagi
2)rodzina: turkuciowate (Gryllotalpidae)
-przednie odnuza grzebne
-1 gat. w Polsce (Turkuc podjadek)
-przeobrazenie niezupelne (brak poczwarki)
-fitofag i zoofag (ale raczej jako typowy fitofag)
...
Plik z chomika:
suchutkaaa
Inne pliki z tego folderu:
rzędy, rodziny, gatunki.doc (117853 KB)
rzędy, rodziny, gatunki 1.doc (117884 KB)
 Charakterystyka Rodzin owady.ppt (13046 KB)
 2 termin entomologia (test) 31.08.2013 poprawiony(1)(1).doc (28 KB)
 2 termin entomologia (test) 31.08.2013 poprawiony(1).doc (30 KB)


Inne foldery tego chomika:

Entomologia owady prezentacje ppt
Entomologia pdf zdjącia książki
Klucze do oznaczania owadów entomologia leśna
 Owady charakteryskyka zdjęcia
 PDF


Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards