Mod 2 - zsp5.krosno

advertisement
Mod 2
Win XP
Procedura uruchamiania
(bootowania) i zamykania systemu
Logowanie
Logowanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aby móc korzystać z systemu należy się w systemie zalogować. W ten sposób system może potwierdzić
tożsamość każdego użytkownika, który chce uzyskać dostęp do systemu. W czasie procesu logowania do
systemu, Windows uwierzytelnia użytkownika, aby potwierdzić jego tożsamość. Dzięki temu do systemu mają
dostęp tylko uprawnieni użytkownicy, czyli tacy którzy posiadają własne konto na danym komputerze. Mają oni
dostęp do wszystkich zasobów sieciowych do których został im przyznane odpowiednie uprawnienia. Proces
logowania przebiega według następującego schematu:
Naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del powoduje wyświetlenie okna dialogowego Log On to Windows. Jest
to zabezpieczenie przed programami służącymi do pobrania hasła. Programy takie mogą pojawić się jako ekran
logowania. Naciśnięcie kombinacji tych klawisz pomija (lub unieszkodliwia) te programy.
Użytkownik wprowadza informacje dotyczące konta.
Proces logowania, nazywany procesem lokalnej autoryzacji (LSA – Local Security Authority), uruchamia pakiet
weryfikujący wprowadzone dane.
Sprawdzana jest nazwa użytkownika i hasło na podstawie danych związanych z kontem. Dane te są
przechowywane przez administratora ochrony kont (SAM – Security Accounts Manager).
Jeśli informacje logowania nie są poprawne, to próba logowania jest odrzucana i wyświetlana jest informacja o
błędzie.
Jeśli informacje są poprawne, wówczas pakiet weryfikujący tworzy sesję logowania i przesyła dane dotyczące
konta do LSA, co umożliwia stworzenie klucza dostępu (SAT – Security Access Token).
Następnie proces logowania wywołuje podsystem Win32, który tworzy proces użytkownika. Do tego procesu
dołączany jest klucz dostępu. Podsystem Win32 uruchamia pulpit.
Aby użytkownik miał więc dostęp do danego komputera musi posiadać odpowiednie konto. Konto zawiera
informacje o użytkowniku takie jak nazwa użytkownika i hasło. Jeśli komputer, do którego loguje się użytkownik,
jest członkiem grupy roboczej wówczas konto użytkownika znajdujące się na tym komputerze pozwala tylko
zalogować się lokalnie (konto użytkownika znajduje się w lokalnej bazie systemu zabezpieczeń). Jeśli natomiast
komputer, do którego loguje się użytkownik, jest członkiem domeny, wówczas konto użytkownika znajdujące się
na tym komputerze pozwala zalogować się albo lokalnie albo do domeny. Nie jest jednak możliwe zalogowanie do
obu naraz
Konfiguracja pulpitu
Konfiguracja pulpitu
Pasek zadań i narzędzi
• ALT+TAB
Powiadomienia
Menu start
Okienka
pasek tytułu
Pasek menu
Pasek stanu
okienka
• maksymalizuj
• przywrócenie w dół
• minimalizuj
• zmiana rozmiaru
• przesuwanie
• przewijanie
okna dialogowe
Pomoc w XP
uruchamianie i zamykanie programów
tworzenie i zapisywanie dokumentów,
folderów
• zapisz
• zapisz jako
Otwieranie dokumentu
• z folderu
• z programu
• z menu start
Manager zadań
Wymiana danych między
programami
Zrzuty ekranu
Mój komputer
inne zagadnienia
• opcje widoku
• tworzenie, przenoszenie, usuwanie
zmiana nazw, zaznaczanie plików i
folderów, tworzenie skrótów
• wyszukiwanie
• eksploatator Windows
• kompresowanie danych
inne zagadnienia
• rozszerzenia popularnych i znanych
aplikacji
• dodawanie i usuwanie drukarek
• dodawanie i usuwanie programów
• ustawienia regionalne i językowe
• data i godzina
• wirusy (programy antywirusowe,
aktualizacje)
Skróty klawiszowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Win + D Minimalizacja / przywrócenie wszystkich okien
Win + E Uruchomienie Eksploratora Windows
Win + F Okno Znajdz
Win + M Minimalizacja wszystkich okien
Win + R Okno Uruchom
Win + F1 Pomoc Windows
Win + Ctrl + F Okno Znajdz: Komputer
Win + Ctrl + Esc Otwarcie menu Start
Win + Shift + M Cofnieciewszystkich operacji minimalizacji
Win + Tab Przełaczanie pomiedzy aplikacjami z poziomu Paska
zadan
• Win + Pause Okno Własciwosci System (Manager urzadzen)
• Win, litera Zaznaczenie / uruchomienie elementu Menu Start
Skróty klawiszowe - pulpit
• Alt + Enter Własciwosci zaznaczonego elementu (w
oknie Trybu MS-DOS tryb pełnoekranowy / okno)
• Alt + PrintScreen Skopiowanie obrazu aktywnego okna
do schowka
• PrintScreen Skopiowanie obrazu z ekranu do schowka
• Shift podczas wkładania CD-ROMu Zapobiega
automatycznemu uruchomieniu domyslnego programu z
płyty
• F3 Okno Znajdz
• Ctrl + Alt + Del Menad.er zadan. Powtórne nacisniecie
powoduje restart komputera
Skróty klawiszowe - Operacje na
dokumentach .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ctrl + N Nowy plik
Ctrl + O Otwórz plik
Ctrl + S Zapisz plik
Ctrl + Z Cofnij
Ctrl + X Wytnij
Ctrl + C Kopiuj
Ctrl + V Wklej
Ctrl + A Zaznacz wszystko Ctrl + F Znajdź
Ctrl + P Drukuj
F1 Pomoc
Del Usuń
Shift + F10, App Menu kontekstowe
Alt + Tab Przełączanie się pomiędzy aplikacjami
Alt + Shift + Tab Przełączenie wstecz pomiędzy aplikacjami
Alt + Spacja Menu systemowe aplikacji
Alt + Tab Przełączanie pomiędzy oknami dokumentów
Alt + F4 Zamkniecie aplikacji lub systemu
Alt + F4 Zamkniecie bieżącego okna dokumentu
Alt + F10Uaktywnienie paska menu aplikacji
Alt + podkreślona litera menu Otwarcie wybranego menu (następnie sama
podkreślona litera - otwarcie odpowiedniego polecenia)
sieć - elementy
sieć - topologie
sieć - cechy
sieci - rodzaje
sieci - zasoby
sieci – zasoby
sieci – zasoby
sieć - zasoby
sieci – dodawanie miejsca
sieci – dodawanie miejsca
sieci –dyski sieciowe
drukarki sieciowe
drukarki sieciowe
udostępnianie
Download