Rekomendacja strategii

advertisement
Zmartwychwstanie
sprawiedliwych i niesprawiedliwych
Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu
www.epifania.pl
Świecki Ruch Misyjny „Epifania”

Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest
międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,
nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w
nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie szczególnie osoby świeckie - wszelkich zawodów.

Celem Świeckiego Ruchu Misyjnego "Epifania" jest
nauczanie Ewangelii, zachęcanie do wzrostu w
charakterze na podobieństwo charakteru Chrystusa,
rozpowszechnianie wiedzy biblijnej i zachęcanie innych
do jej rozpowszechniania.
Świecki Ruch Misyjny „Epifania”

Aby zrealizować swe cele, Świecki Ruch Misyjny
"Epifania" w licznych krajach wydaje i rozpowszechnia
w różnych językach - wiele książek napisanych na
podstawie Biblii oraz broszur, czasopism i bezpłatnych
ulotek.

Ruch wykorzystuje także swoich
wykwalifikowanych mówców, nauczycieli i
ewangelistów, do prowadzenia studiów biblijnych,
dyskusji oraz zebrań pytań i odpowiedzi, wygłaszania
pogadanek biblijnych oraz wykonywania posług
weselnych, pogrzebowych etc.
Świecki Ruch Misyjny "EPIFANIA"
Zmartwychwstanie
sprawiedliwych i niesprawiedliwych
4
Biblia – Pismo Święte
Biblia (Pismo Świete) –
księgi Starego i Nowego
Testamentu
■ Biblia Warszawska –
współczesny przekład
tekstów hebrajskich i
greckich na język polski
■ Towarzystwo Biblijne w
Polsce
■
5
Biblia o zmartwychwstaniu
■
■
■
■
■
■
Dz.Ap. 24:14-15
14. To jednak wyznaję przed tobą, że służę ojczystemu
Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc
we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków,
15. Pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym
przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i
niesprawiedliwych.
1 Kor. 15:13-14
13. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie
został wzbudzony;
14. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie
nasze daremne, daremna też wasza wiara;
6
Wnioski z cytatów
■ Zmartwychwstanie
jedną z
kluczowych doktryn chrześcijańskich
■ Problemy
ze zrozumieniem tematu
7
Ważne pytania
■ Czy
wierzę w zmartwychwstanie?
■ W jakie zmartwychwstanie wierzę?
8
Definicja
Zmartwychwstanie (łac. resurrectio)
inaczej powstanie z martwych,
ponowne ożywienie.
9
Trzy ważne etapy
1)Życie
2)Śmierć – przeciwieństwo życia
3)Ponowne życie
10
Wyjaśnienie podstawowych pojęć
■ Życie
■ Śmierć




Filozofia
Medycyna
Biologia
Współczesna teologia
11
Geneza życia i śmierci
1 Moj. 2:7
■ Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi
i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał
się człowiek istotą żywą.
■
DECH ŻYWOTA
12
Posłuszeństwo warunkiem życia
1 Moj. 2:16-17
■ 16. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z
każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść,
■ 17. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci
jeść, bo gdy tylko zjesz z niego,
na pewno umrzesz.
■
Czy wiedzieli, czym jest śmierć?
■ Dlaczego podkreślono „na pewno”
■
13
Przeciwnik Boga - diabeł
Jan. 8:44
■ ... Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest
kłamcą i ojcem kłamstwa.
■
1 Moj. 3:4-5
■ 4. Na to rzekł wąż do kobiety:
Na pewno nie umrzecie
■ 5. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego,
otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg,
znający dobro i zło.
■
14
Kłamstwo skuteczne do dziś
Na pewno umrzesz
Wiedzą żywi, że umrzeć mają lecz:
Umarli nic nie wiedzą (Kaz. 9:5)
Wróci się proch do ziemi , tak jak
nim był a duch zaś wróci do Boga,
który go dał (Kaz. 12:7)
Bo w krainie umarłych, do której
idziesz, nie ma działania, ani
zamysłów, ani poznania, ani
mądrości (Kaz. 9:10)
Śmierć wg Boga (Biblii)
Unicestwienie, stan niebytu,
nieistnienia
Na pewno nie umrzecie
Otworzą się wam oczy
(zrozumiecie)
I będziecie jako Bóg
(Bogowie – l.mn.)
Poznacie dobro (niebiańskie
rozkosze)
I (albo)
Zło (ogień piekielny)
Śmierć wg diabła
Życie na wyższym stopniu,
odczuwanie większych
przyjemności i rozkoszy
lub bólu i udręk
KOMU WIERZYMY ?
15
Echa pierwszego kłamstwa
■
Religie pogańskie
■
Starożytna filozofia
■
Chrześcijaństwo
16
„Zmartwychwstanie ciał”
■
„Skład apostolski”


■
Rzekome pochodzenie
Rzeczywiste pochodzenie
Sąd szczegółowy

Natychmiastowa ocena i wyrok
Piekło – męki fizyczne lub umysłowe
➔ Niebo – wieczna rozkosz i dobrobyt (ew. czyściec)
➔

■
Wyrok sądu szczegółowego – niezmienny!
Sąd ostateczny przy końcu świata

Chwilowe przyobleczenie ciał ziemskich
17
Sprzeczności z Biblią
■
Zmartwychwstanie ciał


Bez wpływu na wyrok
Wątpliwe korzyści
Dla potępionych
➔ Dla zbawionych
■
■
➔
■
1 Kor. 15:16-18
16. Jeśli bowiem umarli
nie bywają wzbudzeni, to
i .....
18. ... i ci, którzy zasnęli
w Chrystusie, poginęli.
Katechizm czy Biblia
18
Sprzeczność z Biblią i rozumem
Wzbudzenie Łazarza
Ewangelia Jana 11r.
19
Ważne wnioski
Śmierć
to nie złudzenie
Zmartwychwstanie
logicznym ratunkiem
od śmierci
20
Podstawa zmartwychwstania
Rzym. 5:18
■ 18. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka
przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też
przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło
dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku
żywotowi.
■
1 Kor. 15:22
■ 22. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają,
tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
■
21
Okup Jezusa Chrystusa
Boskie prawo sprawiedliwości
■ Doskonały człowiek Adam – do grobu
■ Doskonały człowiek Jezus – z grobu
■
22
Kto wstanie z grobów?
Jan. 5:28-29
■ 28. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi
godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos
jego;
■ 29. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do
życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na
sąd.
■
Dz.Ap. 24:15
■ 15. Pokładając w Bogu nadzieję, która również im
samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie
sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
■
23
Kto jest sprawiedliwy?
Rzym. 3:10, 23
■ 10. Jak napisano: Nie ma ani jednego
sprawiedliwego,
■ 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały
Bożej,
■
Rzym. 5:1
■ 1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z
Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
■
24
Ilu jest sprawiedliwych?
Chrześcijanie – ok. 2 miliardy
Sąd
Życie
25
Kim są niesprawiedliwi?
■
Ci, którzy nie wytrwali w sprawiedliwości
■
Ci, którzy nie spróbowali sprawiedliwości
■
Ci, którzy nie słyszeli o sprawiedliwości
Wszyscy na sąd !!!
26
Sąd niesprawiedliwych
■
Izaj. 2:2-4
■
2. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią
Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie
wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać
wszystkie narody.
3. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce
na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył
dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z
Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu.
4. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy
wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje
włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza
przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć
sztuki wojennej.
■
■
27
Biblijna definicja zmartwychwstania
Zmartwychwstanie
zupełne powstanie z grzechu i śmierci do
doskonałości istnienia, doskonałości życia.
Restytucja – ponowne przywrócenie
Tysiącletnie Królestwo Jezusa Chrystusa
1 Kor. 15:25-26
■ 25. Bo On musi królować, dopóki nie położy
wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje.
■ 26. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.
■
28
Co daje znajomość tematu?
■ Co przeniesiemy
■ Tożsamość


poza śmierć?
Wspomnienia
Charakter
■ Charakter
można naprawiać już dziś!
Prawda o zmartwychwstaniu
może pomóc!
29
Zapraszamy do
zadawania pytań ...
[email protected]
http://epifania.pl/poznan-wew/pobierz.php
31
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards