W listopadzie 2016 roku organizacja UNICEF Polska rozpoczęła

advertisement
W listopadzie 2016 roku organizacja UNICEF Polska rozpoczęła akcję pomocy „Uratuj
dziecko w Afryce”.
Jej celem jest zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Afryce. Jeszcze nie jest za
późno, aby pomóc, ale ta pomoc potrzebna jest teraz! Dzięki wsparciu Darczyńców UNICEF
planuje sfinansować:
1.
2.
3.
4.
5.
Pomoc dla dzieci skrajnie niedożywionych
Wyposażenie ośrodków zdrowia w leki i sprzęt
Dostarczenie gotowej do spożycia żywności terapeutycznej
Szkolenia personelu
Edukację lokalnych społeczności.
Aby to zrobić, potrzeba 2 miliony złotych. Zebrano już 1 567 386 zł (stan na 09 luty 2017).
Pomóżmy zebrać resztę.
Akcja ogólnopolska potrwa do końca marca 2017 roku. Akcja w naszej szkole do około 24
marca 2017 r. Wpłat symbolicznych 2 zł można dokonywać u wychowawców klas.
Odwiedź stronę UNICEF (https://www.unicef.pl/nmaction/akcja/uratujdzieckowafryce/82)
i dowiedz się więcej)
Pomóż jeśli możesz.
K. Kusznieruk-Dziugiewicz
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards