Bloki architektoniczne

advertisement
Załącznik nr 3
Bloki architektoniczne
wspierające budowę systemów biznesowych MF
Architektura referencyjna zlokalizowanych w MF systemów biznesowych resortu finansów określa, że
są one budowane z wykorzystaniem dedykowanych dla konkretnego systemu informatycznego
zestandaryzowanych elementów, nazywanych blokami architektonicznymi.
Bloki architektoniczne, zgodnie z charakterem świadczonych przez nie usług, zostały podzielone na
następujące kategorie:
 Bloki proxy, służące do budowy usług dostępowych,
 Bloki aplikacyjne, stanowiące środowisko uruchomieniowe komponentów aplikacyjnych w
technologiach JEE i .NET,
 Bloki bazodanowe, zapewniające usługi zarządzania danymi z wykorzystaniem silników
relacyjnych baz danych,
 Bloki świadczące usługi na poziomie systemu operacyjnego, umożliwiające stosowanie
technologii niedostępnych w pozostałych blokach.
W niniejszym dokumencie należy przyjąć, że jeden vCPU (procesor wirtualny) odpowiada jednemu
fizycznemu rdzeniowi procesora (x86-64).
Wydajność jednego rdzenia jest nie mniejsza niż 35 pkt według SPECint_rate2006 (baseline).
I.
Bloki bazodanowe

Blok w technologii DB2
Metryka bloku
Identyfikator
Nazwa
B.DB.DB2
Bazodanowy blok architektoniczny w technologii DB2
Opis bloku
Blok udostępnia platformę bazodanową w technologii DB2 wraz z przestrzenią dyskową,
umożliwiającą aplikacjom biznesowym resortu finansów przechowywanie swoich danych.
Atrybuty bloku
Atrybut
vCPU
Dostępne wartości
1, 2, 4, 8, 16, 24
RAM
4, 8, 16, 32, 64, 96,
128, 192 GB
5 GB, 10 GB,
całkowite
wielokrotności 10 GB
Przestrzeń
Opis
Określa liczbę wirtualnych procesorów maszyny wirtualnej
potrzebną dla bazy danych.
Określa wielkość pamięci operacyjnej serwera logicznego na
którym uruchomiona jest baza danych.
Określa wielkość przestrzeni dyskowej dla bazy danych.
Ograniczenia na wartości atrybutów
Dopuszczalne kombinacje wartości atrybutów vCPU oraz RAM zaznaczono słowem TAK w tabeli poniżej.
vCPU
1
2
4
4 GB
TAK
TAK
TAK
8 GB
TAK
TAK
TAK
16 GB
TAK
TAK
TAK
32 GB
TAK
TAK
RAM
64 GB
TAK
96 GB
128 GB
192 GB
8
16
24

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Blok w technologii MySQL
Metryka bloku
Identyfikator
Nazwa
B.DB.MYS
Bazodanowy blok architektoniczny w technologii MySQL
Opis bloku
Blok udostępnia platformę bazodanową w technologii MySQL wraz z przestrzenią dyskową,
umożliwiającą aplikacjom biznesowym resortu finansów przechowywanie swoich danych.. .
Atrybuty bloku
Atrybut
vCPU
Dostępne wartości
1, 2, 4, 8, 16, 24
RAM
4, 8, 16, 32, 64, 96,
128, 192 GB
5 GB, 10 GB,
całkowite
wielokrotności 10 GB
Przestrzeń
Opis
Określa liczbę wirtualnych procesorów maszyny wirtualnej
potrzebną dla bazy danych.
Określa wielkość pamięci operacyjnej serwera logicznego, na
którym uruchomiona jest baza danych.
Określa wielkość przestrzeni dyskowej dla bazy danych.
Ograniczenia na wartości atrybutów
Dopuszczalne kombinacje wartości atrybutów vCPU oraz RAM zaznaczono słowem TAK w tabeli poniżej.
vCPU
4 GB
TAK
TAK
TAK
1
2
4
8
16
24

8 GB
TAK
TAK
TAK
16 GB
TAK
TAK
TAK
TAK
32 GB
TAK
TAK
TAK
RAM
64 GB
TAK
TAK
TAK
96 GB
128 GB
192 GB
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Blok w technologii ORACLE RDBMS
Metryka bloku
Identyfikator
Nazwa
B.DB.ORA
Bazodanowy blok architektoniczny w technologii ORACLE
Opis bloku
Blok udostępnia platformę bazodanową w technologii ORACLE wraz z przestrzenią dyskową,
umożliwiającą aplikacjom biznesowym resortu finansów przechowywanie swoich danych..
Atrybuty bloku
Atrybut
vCPU
Dostępne wartości
1, 2, 4, 8, 16, 24
RAM
4, 8, 16, 32, 64, 96,
128, 192 GB
Opis
Określa liczbę wirtualnych procesorów maszyny wirtualnej
potrzebną dla bazy danych.
Określa wielkość pamięci operacyjnej serwera logicznego na
którym uruchomiona jest baza danych.
Przestrzeń
5 GB, 10 GB,
całkowite
wielokrotności 10 GB
Określa wielkość przestrzeni dyskowej dla bazy danych.
Ograniczenia na wartości atrybutów
Dopuszczalne kombinacje wartości atrybutów vCPU oraz RAM zaznaczono słowem TAK w tabeli poniżej.
vCPU
4 GB
TAK
TAK
TAK
1
2
4
8
16
24

8 GB
TAK
TAK
TAK
16 GB
TAK
TAK
TAK
TAK
32 GB
RAM
64 GB
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
96 GB
128 GB
192 GB
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Blok w technologii PostgreSQL
Metryka bloku
Identyfikator
Nazwa
B.DB.PGS
Bazodanowy blok architektoniczny w technologii PostgreSQL
Opis bloku
Blok udostępnia platformę bazodanową w technologii PostgreSQL wraz z przestrzenią dyskową,
umożliwiającą aplikacjom biznesowym resortu finansów przechowywanie swoich danych.
Atrybuty bloku
Atrybut
Dostępne wartości
vCPU
1, 2, 4, 8, 16, 24
RAM
4, 8, 16, 32, 64, 96,
128, 192 GB
5 GB, 10 GB,
całkowite
wielokrotności 10 GB
Przestrzeń
Opis
Określa liczbę wirtualnych procesorów maszyny wirtualnej
potrzebną dla bazy danych.
Określa wielkość pamięci operacyjnej serwera logicznego, na
którym uruchomiona jest baza danych.
Określa wielkość przestrzeni dyskowej dla bazy danych.
Ograniczenia na wartości atrybutów
Dopuszczalne kombinacje wartości atrybutów vCPU oraz RAM zaznaczono słowem TAK w tabeli poniżej.
vCPU
1
2
4
8
16
24

4 GB
TAK
TAK
TAK
8 GB
TAK
TAK
TAK
16 GB
TAK
TAK
TAK
TAK
32 GB
TAK
TAK
TAK
RAM
64 GB
TAK
TAK
TAK
96 GB
128 GB
192 GB
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Blok w technologii Microsoft SQL Server
Metryka bloku
Identyfikator
Nazwa
B.DB.SQL
Bazodanowy blok architektoniczny w technologii MS SQL Server
Opis bloku
Blok udostępnia platformę bazodanową w technologii MS SQL Server wraz z przestrzenią dyskową,
umożliwiającą aplikacjom biznesowym resortu finansów przechowywanie swoich danych..
Atrybuty bloku
Atrybut
vCPU
Dostępne wartości
1, 2, 4, 8, 16, 24
RAM
4, 8, 16, 32, 64, 96,
128, 192 GB
Przestrzeń
5 GB, 10 GB,
całkowite
wielokrotności 10 GB
Opis
Określa liczbę wirtualnych procesorów maszyny wirtualnej
potrzebną dla bazy danych.
Określa wielkość pamięci operacyjnej serwera logicznego,
będącego serwerem wirtualnym, na którym uruchomiona jest
baza danych.
Określa wielkość przestrzeni dyskowej dla bazy danych.
Ograniczenia na wartości atrybutów
Dopuszczalne kombinacje wartości atrybutów vCPU oraz RAM zaznaczono słowem TAK w tabeli
poniżej.
RAM
vCPU
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
96 GB
128 GB
192 GB
TAK
TAK
TAK
2
TAK
TAK
TAK
TAK
4
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
8
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
16
TAK
TAK
TAK
TAK
24
TAK
TAK
TAK

Blok w technologii Sybase
Metryka bloku
Identyfikator
Nazwa
B.DB.SYB
Bazodanowy blok architektoniczny w technologii Sybase
Opis bloku
Blok udostępnia platformę bazodanową w technologii Sybase wraz z przestrzenią dyskową,
umożliwiającą aplikacjom biznesowym resortu finansów przechowywanie swoich danych.
Atrybuty bloku
Atrybut
Dostępne wartości
vCPU
1, 2, 4, 8, 16, 24
RAM
Przestrzeń
4 , 8 , 16, 32, 64, 96,
128, 192 GB
5 GB, 10 GB,
całkowite
wielokrotności 10 GB
Opis
Określa liczbę wirtualnych procesorów maszyny wirtualnej
potrzebną dla bazy danych.
Określa wielkość pamięci operacyjnej serwera logicznego, na
którym uruchomiona jest baza danych.
Określa wielkość przestrzeni dyskowej dla bazy danych.
Ograniczenia na wartości atrybutów
Dopuszczalne kombinacje wartości atrybutów vCPU oraz RAM zaznaczono słowem TAK w tabeli poniżej.
vCPU
1
2
4
8
4 GB
TAK
TAK
TAK
8 GB
TAK
TAK
TAK
16 GB
TAK
TAK
TAK
TAK
32 GB
TAK
TAK
TAK
RAM
64 GB
TAK
TAK
96 GB
128 GB
TAK
TAK
192 GB
16
24
II.

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Bloki aplikacyjne
Blok w technologii Java EE
Metryka bloku
Identyfikator
Nazwa
B.AP.JBO
Aplikacyjny blok architektoniczny w technologii Java EE
Opis bloku
Blok architektoniczny, dostarcza usługi serwera aplikacji zgodnie ze specyfikacją Java EE,
wykorzystując serwer aplikacyjny. Blok ten jest dostarczany celem zapewnienia dostępu do
aplikacyjnego bloku architektonicznego dla aplikacji biznesowych resortu finansów.
Atrybuty bloku
Atrybut
Dostępne wartości
vCPU
1, 2, 4
RAM
2, 4, 8, 16
Przestrzeń
5
GB,
10
GB,
całkowite
wielokrotności 10 GB
Opis
Określa liczbę wirtualnych procesorów maszyny wirtualnej
potrzebną dla instancji serwera aplikacji.
Określa wielkość pamięci RAM przeznaczoną na stertę Java.
Pozostałe atrybuty pamięci maszyny wirtualnej Java mają
wartości standardowe.
Określa wielkość przestrzeni dyskowej na lokalnym systemie
plików, dedykowanej na binaria komponentu aplikacyjnego,
dane pomocnicze, logi, itd.
Ograniczenia na wartości atrybutów
Dopuszczalne kombinacje wartości atrybutów vCPU oraz RAM zaznaczono słowem TAK w tabeli
poniżej.
RAM
vCPU
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1
TAK
TAK
2
TAK
TAK
TAK
TAK
4

TAK
TAK
TAK

Blok w technologii Servlets/JSP
Metryka bloku
Identyfikator
Nazwa
B.AP.JSP
Aplikacyjny blok architektoniczny w technologii Servlets/JSP
Opis bloku
Blok architektoniczny w technologii Servlets/JSP Tomcat umożliwiający działanie aplikacjom
biznesowym resortu finansów
Atrybuty bloku
Atrybut
vCPU
Dostępne wartości
1, 2, 4
RAM
2, 4, 8, 16 GB
Przestrzeń
5
GB,
10
GB,
Opis
Określa liczbę wirtualnych procesorów maszyny wirtualnej
potrzebną dla instancji kontenera serwletów.
Określa wielkość pamięci RAM przeznaczoną na stertę Java.
Pozostałe atrybuty pamięci maszyny wirtualnej Java mają
wartości standardowe.
Określa wielkość przestrzeni dyskowej na lokalnym systemie
całkowite
wielokrotności 10 GB
plików, dedykowanej na binaria komponentu aplikacyjnego,
dane pomocnicze, logi, itd.
Ograniczenia na wartości atrybutów
Dopuszczalne kombinacje wartości atrybutów vCPU oraz RAM zaznaczono słowem TAK w tabeli
poniżej.
vCPU
2 GB
TAK
TAK

1
2
4

RAM
4 GB
TAK
TAK
TAK
8 GB
16 GB
TAK
TAK
TAK
TAK
Blok w technologii .NET
Metryka bloku
Identyfikator
Nazwa
B.AP.NET
Aplikacyjny blok architektoniczny w technologii .NET
Opis bloku
Blok architektoniczny w technologii ASP.NET umożliwiający działanie aplikacjom biznesowym resortu
finansów.
Atrybuty bloku
Atrybut
vCPU
Dostępne wartości
1, 2, 4
RAM
2, 4, 8, 16 GB
Przestrzeń
5
GB,
10
GB,
całkowite
wielokrotności 10 GB
Opis
Określa liczbę wirtualnych procesorów maszyny wirtualnej
potrzebną dla instancji serwera aplikacji.
Określa wielkość pamięci RAM przeznaczoną dla usług
serwera aplikacyjnego.
Określa wielkość przestrzeni dyskowej na lokalnym systemie
plików, dedykowanej na binaria komponentu aplikacyjnego,
dane pomocnicze, logi, itd.
Ograniczenia na wartości atrybutów
Dopuszczalne kombinacje wartości atrybutów vCPU oraz RAM zaznaczono słowem TAK w tabeli
poniżej.
vCPU
1
2
4
III.

2 GB
TAK
TAK

RAM
4 GB
TAK
TAK
TAK
Systemy operacyjne
Linux
Metryka bloku
Identyfikator
Nazwa
B.OS.LNX
System operacyjny w technologii Linux
8 GB
16 GB
TAK
TAK
TAK
TAK
Opis bloku
Platforma systemowa w technologii Linux, umożliwiająca Użytkownikowi budowanie niestandardowych
komponentów składowych dla aplikacji biznesowych resortu finansów.
Atrybuty bloku
Atrybut
vCPU
Dostępne wartości
1, 2, 4, 8
RAM
2, 4, 8, 16, 32, 64 GB
Przestrzeń
5
GB,
10
GB,
całkowite
wielokrotności 10 GB
Opis
Określa liczbę wirtualnych procesorów maszyny wirtualnej
potrzebną dla systemu operacyjnego.
Określa wielkość pamięci RAM dedykowanej na potrzeby
komponentu aplikacyjnego, osadzonego w bloku.
Określa wielkość przestrzeni dyskowej na lokalnym systemie
plików, dedykowanej na potrzeby komponentu aplikacyjnego,
osadzonego w bloku.
Ograniczenia na wartości atrybutów
Dopuszczalne kombinacje wartości atrybutów vCPU oraz RAM zaznaczono słowem TAK w tabeli
poniżej.
RAM
vCPU
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB



1
TAK
TAK
TAK

2
TAK
TAK
TAK

4
TAK
TAK
TAK




8
TAK
TAK

Microsoft Windows Server
Metryka bloku
Identyfikator
Nazwa
B.OS.WIN
System operacyjny w technologii Microsoft Windows Server
Opis bloku
Platforma systemowa w technologii MS Windows Server, umożliwiająca Użytkownikowi budowanie.
niestandardowych komponentów składowych dla aplikacji biznesowych resortu finansów.
Atrybuty bloku
Atrybut
vCPU
RAM
Przestrzeń
Dostępne wartości
1, 2, 4, 8, 16
2, 4, 8, 16, 32, 64,
128, 192 GB
5
GB,
10
GB,
całkowite
wielokrotności 10 GB
Opis
Określa liczbę wirtualnych procesorów maszyny wirtualnej
Określa wielkość pamięci RAM dedykowanej na potrzeby
komponentu aplikacyjnego, osadzonego w bloku.
Określa wielkość przestrzeni dyskowej na lokalnym systemie
plików, dedykowanej na potrzeby komponentu aplikacyjnego,
osadzonego w bloku.
Ograniczenia na wartości atrybutów
Dopuszczalne kombinacje wartości atrybutów vCPU oraz RAM zaznaczono słowem TAK w tabeli
poniżej.
vCPU
1
2
4
8
16
2 GB
TAK
4 GB
TAK
TAK
TAK
8 GB
TAK
TAK
TAK
16 GB
TAK
TAK
TAK
RAM
32 GB
TAK
TAK
64 GB
128 GB
192 GB
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Download