tranzystorowy regulator prędkości obrotowej DSS2 ECO-1,5

advertisement
Mikroprocesorowy – tranzystorowy regulator prędkości obrotowej DSS2 ECO-1,5 – Instrukcja
1 Opis
Stopień ochrony IP
IP 54
Mikroprocesorowy – tranzystorowy regulator prędkości obrotowej silników
jednofazowych. Dostępne są dwie wersje:
Sposób montażu
Zewnętrzny, natynkowy
Zabezpieczenie silnika
brak
Sygnalizacja pracy i alarmu
Diody dla wersji z klawiaturą
Częstotliwość kluczowania
20 kHz
Zakres temperatury pracy
-10÷50oC
Zakres temp. przechowywania
-30÷60 C
Zalecane przekroje i typy
przewodów zasilających i steruj.
Zasilanie: OMY 3x1mm2
sterowanie: LIYCY 2x0,5mm2
LIYCY 3x1mm2
Obudowa
Materiał ABS
Waga
555 g
Wymiary urządzenia (H x W x L)
56x84x124
- wersja pełna - sterowanie za pomocą klawiatury lub sygnału 0-10V,
- wersja bez klawiatury – sterowanie tylko za pomocą sygnału 0-10V,
DSS2 ECO-1,5
DSS2 ECO-1,5_P
2 Zastosowanie
Uwagi szczegółowe
DSS2 ECO-1,5 dedykowany jest przede wszystkim, do regulacji prędkości
obrotowej silników wentylatorów w układach klimatyzacyjno – wentylacyjnych, a w
szczególności:
− wentylatorów
− aparatów grzewczych (nagrzewnic wodnych)
− rekuperatorów
− małych central wentylacyjno – klimatyzacyjnych
3 Dane Techniczne
o
Regulacja prędkości obrotowej silników uniwersalnych – jednofazowych.
Możliwość sterowania prędkością wentylatora.
Regulacja płynna w całym zakresie pracy.
Możliwość ustawiania ograniczenia górnego i dolnego
Cicha praca w całym zakresie (brak tzw. “buczenia”).
Regulacja obrotów za pomocą wejścia analogowego 0-10V (napięciowe)
lub klawiatury sterującej.
− Możliwość łączenia regulatorów w systemy i sterowania grupą urządzeń z
jednego punktu.
− Regulator tranzystorowy w wersji zewnętrznej – natynkowej.
− Zwarta, mała i ergonomiczna obudowa.
−
−
−
−
−
−
5 Instalacja i obsługa
Model
DSS2 ECO-1,5_P, DSS2 ECO-1,5
Nazwa
Regulator tranzystorowy
Napięcie zasilania
230VAC /50Hz
Typ sterowania
Tranzystorowe – napięciowe typu PWM
Max prąd ciągły pracy
1,5 A
Max prąd chwilowy pracy
2,5 A
Moc obciążenia
0,35 kW
Sposób sterowania
Klawiatura sterująca, 0-10V
−
−
4 Cechy charakterystyczne
Regulator prędkości obrotowej typu DSS2 ECO-1,5, przeznaczony jest do regulacji
prędkości obrotowej uniwersalnych silników jednofazowych z rozruchem
kondensatorowym. Zapewnia pełną, powtarzalną kontrolę prędkości obrotowej za
pomocą klawiatury sterującej lub wejścia analogowego 0–10V.
DSS2 ECO-1.5 v.1 - 1.1.b.01.11
−
−
−
−
−
Regulator DSS2 ECO-1,5 może być montowany natynkowo, lub do
zabudowy w szafie sterowniczej.
Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia, należy bezwzględnie odłączyć
zasilanie.
W pierwszej kolejności należy odkręcić cztery wkręty mocujące wieczko.
Po zdjęciu pokrywki, należy wykonać podłączenia według schematu
zamieszczonego na rys 1.
Po wykonaniu podłączeń, należy zamknąć obudowę i załączyć zasilanie.
Zabrania się uruchamiania regulatora przy otwartej obudowie.
Wejście analogowe pracuje na niskim potencjale i jest galwanicznie
odseparowane od napięcia zasilania.
Sterowanie regulatorem – za pomocą klawiatury lub nastawnika prędkości
DEN11, bądź innym układem wyposażonym w wyjście 0-10V.
Po podłączeniu regulatora prędkości obrotowej DSS2 ECO-1,5 z silnikiem
wentylatora oraz ew. nastawnikiem DEN11 zgodnie z załączonym schematem
(rys.1), obsługa ogranicza się do załączenia zasilania i ustawienia klawiaturą lub
potencjometrem nastawnika DEN11 żądanej prędkości obrotowej.
UWAGA:
− Zabrania się uruchamiania regulatora przy otwartej obudowie.
− Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel lub serwis.
− Samodzielne dokonywanie zmian prowadzi do utraty gwarancji.
6 Sposób użytkowania
Wybór trybu pracy:
Do wyboru rodzaju sterowania – z klawiatury lub 0-10V, służy przełącznik
znajdujący się na płytce regulatora (Rys.1). Przełączania należy dokonywać przy
wyłączonym regulatorze.
Sterowanie z klawiatury:
Uwagi ogólne
−
−
−
−
−
−
−
Przewody należy zakończyć tulejkami.
Regulator zasilany jest napięciem 230VAC.
Zasilanie należy podłączyć przewodem OMY 3x1,0mm².
Sygnał sterujący należy podłączyć przewodem ekranowym:
LIYCY 2x0,5mm² – w przypadku sterowania za pomocą DEN 20,
LIYCY 3x0,5mm² – w przypadku sterowania za pomocą DEN 11.
Ekran należy podłączyć do zacisku G0.
Silnik powinien być podłączony przewodem ekranowym LIYCY 3x1,0mm²
(EKRAN NALEZY PODŁĄCZYĆ DO PRZEWODU OCHRONNEGO PE).
Podłączenie kondensatora jest poza regulatorem
Regulator nie posiada złączek obsługujących zabezpieczenie TK
wentylatora
Przyciski sterujące
Przycisk pracy START / STOP
Przycisk zwiększenia wysterowania UP
Przycisk zmniejszenia wysterowania DOWN
Sygnalizacja stanu pracy regulatora
Sygnalizacja poziomu wysterowania regulatora
Mikroprocesorowy – tranzystorowy regulator prędkości obrotowej DSS2 ECO-1,5 – Instrukcja
Po podłączeniu regulatora prędkości obrotowej DSS2 ECO-1,5_P z silnikiem
wentylatora - zgodnie z załączonym schematem (rys.1), obsługa układu z
klawiaturą ogranicza się do włączenia sterowania za pomocą przycisku START
/STOP oraz ustawienia przyciskami UP i DOWN żądanej prędkości obrotowej
wentylatora. Zielona dioda LED RUN świeci się stale i sygnalizuje pracę
urządzenia. Ustawiony poziom wysterowania sygnalizowany jest przez 8
bursztynowych diod LED.
W wersji DSS2 ECO-1,5 bez klawiatury - zasilanie układu sygnalizowane jest
zieloną diodą D1G na płytce.
6 Podłączenie i wymiary
Po wciśnięciu przycisku START/STOP w
trakcie pracy, regulator płynnie
zmniejsza obroty silnika do zera, sygnalizując to miganiem bursztynowych diod
LED wskaźnika wysterowania, po czym wchodzi w stan zatrzymania.
W stanie wstrzymania zielona dioda LED RUN nie świeci stale, lecz mruga krótko
raz na trzy sekundy sygnalizując, że do regulatora jest podłączone zasilanie.
Uwaga: „STOP” na panelu nie powoduje odłączenia napięcia od silnika!
W celu odłączenia napięcia od silnika, należy użyć włącznika
znajdującego się po prawej stronie obudowy lub odłączyć
regulator od zasilania.
Ponowne wciśnięcie START/STOP powoduje powrót do pracy z ostatnio
ustawionym poziomem wysterowania.
Po odłączeniu zasilania w trakcie pracy wentylatora, oraz po ponownym
załączeniu zasilania regulator rozpoczyna pracę na poziomie na którym utracił
zasilanie.
Czerwona dioda LED - ”ALARM” sygnalizuje zagrożenie termiczne urządzenia.
Możliwe stany diody:
- dioda się nie świeci - praca prawidłowa regulatora.
- dioda miga - stan przegrzania regulatora – domyślnie ustawione na 60oC,
regulator ogranicza obroty silnika do maksymalnie 30%. Stan ten trwa do
momentu ostygnięcia urządzenia. Gdy stan ten potrwa dłużej niż 10 minut
regulator przełączy się w stan krytyczny
- dioda świeci ciągle - alarm krytyczny - domyślnie ustawione na 70oC, praca
regulatora spada do 0% – wentylator nie pracuje. Taki stan trwa do momentu
ostygnięcia urządzenia.
(Diody widoczne są tylko na klawiaturze regulatora, regulator bez klawiatury nie ma sygnalizacji
diodowej alarmu).
Sterowanie 0-10V:
Po podłączeniu regulatora prędkości obrotowej DSS2 ECO-1,5 z silnikiem
wentylatora i nastawnikiem, zgodnie z załączonym rysunkiem (rys.1), należy
włączyć zasilanie i rozpocząć pracę z nastawnika.
W wersji DSS2 ECO-1,5_P z klawiaturą – sygnalizacja pracy i poziomu
wysterowania diodami LED jest taka sama, jak opisana wyżej dla sterowania z
klawiatury.
Przycisk START/STOP powoduje zatrzymanie i wznowienie pracy. Przyciski UP i
DOWN pozostają nieczynne.
Rys.1 - Podłączenie regulatora DSS2 ECO-1,5 z nastawnikiem DEN 11
Wybór opcji sterowania:
DSS2 ECO-1.5 v.1 - 1.1.b.01.11
Download