R2fk STANDARD do 35 środków 1.260,

advertisement
R2fk STANDARD do 35 środków
1.260,-
Środki trwałe
Dopłata
do 50 środków
+210,-
do 100 środków
+315,-
do 200 środków
+420,-
do 350 środków
+735,-
do 500 środków
+1.050,-
do 1000 środków
+1.260,-
Z tytułu
Opis
Opust
dla szkół publicznych finansowanych z budżetu państwa
opust dla szkół
R2Płatnik Wersja1
Cena
START3
0,-
MINI 5
116,-
MINI 10
231,-
STANDARD 20
462,-
STANDARD 35
809,-
STANDARD 50
1.276,-
STANDARD 100
1.969,-
STANDARD 200
2.662,-
STANDARD 350
3.355,-
STANDARD 500
4.169,-
STANDARD 1000
6.831,-
4
50,-
wersja edukacyjna
-10%
1
- liczba przy wersji oznacza limit pracowników zatrudnionych jednocześnie w danym miesiącu (zarówno
zatrudnionych na umowę o pracę jak i inne umowy cywilno-prawne, każda umowa liczona jest niezależnie
Dodatkowe moduły
Opis
Dopłata
koszty
szczegółowe rozliczanie kosztów z podziałem na działy i zlecenia
+35%
akord
szczegółowe rozliczanie akordu na podstawie wykazu wyrobów i czynności
+35%
RCP
wymiana danych z systemami Rejestracji Czasu Pracy oraz z systemami rozliczeń czasu
pracy kierowców (tachograf)
+35%
Opusty z tytułu
Opis
Opust
tylko kadry
program ograniczony do części kadrowej, bez dostępu do list płac i przelewów
-40%
opust dla szkół
dla szkół publicznych finansowanych z budżetu państwa
-10%
R2Księga Wersja
Cena
START1
0,-
MINI2
157,-
STANDARD (do 20 środków trwałych)
315,-
wersja edukacyjna3
50,-
Dodatkowe
moduły
Dopłata
Opis
transakcje
zagraniczne
rozliczanie transakcji zagranicznych i wewnątrzwspólnotowych, dodatkowe rejestry VAT,
automatyczne przeniesienie danych do deklaracji VAT7, kwartalne informacje VAT-UE
wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz korektami VAT-UEK
+30%
waluty
księgowanie faktur eksportowych i importowych w walucie obcej, rozrachunki walutowe,
rozliczanie różnic kursowych, generowanie i wydruk faktur wewnętrznych na podstawie
wpisu do księgi
+20%
Środki trwałe
Dopłata
do 35 środków
+105,-
do 50 środków
+210,-
do 100 środków
+315,-
do 200 środków
+420,-
do 350 środków
+735,-
Cena
R2faktury Wersja
bez magazynu
START1
z magazynem
0,-
0,-
MINI
105,-
157,-
STANDARD
315,-
420,-
MAXI
472,-
630,-
1.103,-
1.472,-
50,-
50,-
EXTRA wersja EXTRA zawiera transakcje zagraniczne bez
konieczności dopłaty
wersja edukacyjna2
Dodatkowe moduły
transakcje
zagraniczne3
faktury eksportowe w PLN i walutach obcych, rozrachunki walutowe, automatyczne
tłumaczenia na języki obce
R2Środki Wersja1
START2
Dopłata
Opis
+50%
Cena
0,-
MINI 5
105,-
MINI 10
210,-
STANDARD 20
315,-
STANDARD 35
420,-
STANDARD 50
525,-
STANDARD 100
630,-
STANDARD 200
735,-
STANDARD 350
1.050,-
STANDARD 500
1.365,-
STANDARD 1000
1.575,-
wersja edukacyjna3
50,R2przelew Wersja
Cena
dla obsługi 1 firmy
105,-
dla obsługi 3 firm
157,-
dla obsługi 50 firm
210,-
dla obsługi powyżej 50 firm
262,-
Dodatkowe moduły
eksport do systemów
bankowych
Dopłata
Opis
eksport przelewów do pliku w formacie akceptowanym przez systemy bankowe,
drukowana instrukcja obsługi
+105,-
Do wszystkich Podane ceny dotyczą wersji jednostanowiskowej. Posiadamy w ofercie również wersje sieciowe.
Ich cena jest odpowiednio większa w zależności od tego ilu użytkowników równocześnie może pracować w
programie.
Wersja sieciowa
Dopłata
do 2 użytkowników
+25%
do 5 użytkowników
+50%
do 10 użytkowników
+75%
do 32 użytkowników
+100%
Dopłaty do R2faktury; R2Środki; R2faktury; R2Płatnik.Podane ceny dotyczą wersji do obsługi 1 firmy.
Posiadamy w ofercie również wersje do obsługi wielu firm. Do ceny tej wersji należy dodać podaną niżej dopłatę
procentową. Do R2fk;R2Księga można dokupić rozszerzenie umożliwiające obsługę wielu firm. Jako firmy
traktowane są również źródła przychodów (własna działalność, spółka, najem).
Obsługa wielu firm
Dopłata
do 3 firm
+20%
do 50 firm
+30%
powyżej 50 firm
+40%
Wersje STANDARD do obsługi 50 i powyżej 50 firm zawierają specjalne ułatwienia dla biur rachunkowych.
W przypadku R2Płatnik; R2Środki; R2faktury; R2fk;R2Księga cena programu obejmuje roczne
uaktualnienia i gwarancję.
Ceny mogą ulec zmianie, nie zawierają 22% podatku VAT. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.66 kodeksu
cywilnego.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards