Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach

advertisement
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach
1.
Gimnazjum prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim od września
2012 roku. Mamy 3 oddziały, po jednym na każdym poziomie, w których uczy się
100 uczniów. Uczniowie mają szansę kontynuowania nauki w klasach
dwujęzycznych z językiem hiszpańskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Konopnickiej w Katowicach.
Klasa dwujęzyczna realizuje język hiszpański w wymiarze rozszerzonym – 6 h
tygodniowo oraz drugi język obcy – j. angielski na poziomie III 1 – 2 h na ucznia:
-
klasa I: język hiszpański 3h + język hiszpański - dodatkowy 3h na ucznia,
-
klasa II: język hiszpański 4h + język hiszpański - dodatkowy 2h na ucznia,
-
klasa III: język hiszpański 4h + język hiszpański - dodatkowy 2h na ucznia.
W drugiej i trzeciej klasie 1h zajęć prowadzi nauczyciel narodowości hiszpańskiej,
który realizuje program nauczania w języku hiszpańskim wzbogacony o elementy
literatury, historii, geografii oraz wiedzy o kulturze i sztuce w języku hiszpańskim,
1h nauczyciel języka hiszpańskiego obejmującą elementy wiedzy o kulturze i
sztuce Hiszpanii.
Uczniowie klasy dwujęzycznej poznają także elementy kultury, historii i geografii
Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych, literaturę Hiszpanii również na
przedmiotach realizowanych po polsku, których program nauczania zostaje
wzbogacony o wiedzę na temat kultury hiszpańskojęzycznej (np. na języku polskim
uczniowie zapoznają się z twórczością znanych, hiszpańskojęzycznych twórców,
na zajęciach artystycznych poznają sztukę Hiszpanii i Ameryki Południowej itp.).
W naszym Gimnazjum realizujemy program nauczania języka hiszpańskiego, jako
języka obcego E/LE dla oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum opracowany
przez biuro Radcy ds. Edukacji w Polsce, mający akceptację Warszawskiego
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i stanowiący program
nauczania zalecany przez Biuro ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii.
Uczniowie zaczynają naukę od podstaw. W ciągu trzech lat opanowują język na
poziomie B1 według europejskiego poziomu biegłości językowej (poziom
średniozaawansowany).
Podstawową kompetencją, którą uczniowie zdobywają podczas nauki w
gimnazjum, jest kompetencja komunikacyjna. Program nauczania obejmuje w tym
zakresie przede wszystkim leksykę i gramatykę funkcjonalną, czyli normę
językową, umożliwiającą porozumiewanie się w języku hiszpańskim.
W trzeciej klasie uczniowie w sposób płynny komunikują się z nauczycielem
narodowości hiszpańskiej, biorą czynny udział w przedsięwzięciach
organizowanych w języku hiszpańskim, uczestniczą w promocji sekcji.
Poza aktywnym uczestnictwem w zajęciach uczniowie poszerzają swoją wiedzą na
zajęciach dodatkowych z języka hiszpańskiego (Gramatyka na wesoło, Język i
kultura, Popołudnia kinowe), uczestnicząc w warsztatach językowych w Hiszpanii
(Barcelona, Madryt), biorąc udział w konkursach szkolnych, m.in. KONKURS
PLASTYCZNY- MOTYWY HISZPAŃSKIE, Konkurs Wiedzy o Hiszpanii,
Konkurs Wiedzy o Meksyku. Chętnie włączają się w organizowanie Dni
Otwartych, Wieczorka Hiszpańskiego, lekcji otwartych dla uczniów klas szóstych,
działań charytatywnych oraz działań profilaktycznych, tworząc małe formy
teatralne w ramach programu PROFORMA.
2.
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi współpracuje z instytucjami
wspierającymi proces edukacyjny w klasach dwujęzycznych, wspierając zarówno
nauczycieli języka hiszpańskiego na spotkaniach i warsztatach, jak i uczniów, dając
im możliwości szerszego poznania kultury, historii i geografii Hiszpanii,
umożliwiając im osiąganie sukcesów w konkursach oraz spełnianie oczekiwań
młodych ludzi bycia europejczykami.
Współpracujemy z:
Ambasadą Hiszpanii w Polsce, która patronuje klasom dwujęzycznym,
organizuje warsztaty, spotkania i szkolenia dla nauczycieli;
Instytutem Cervantesa w Krakowie – uczniowie klas drugich uczestniczą w
warsztatach językowych. W marcu 2014 r. uczniowie klas drugich uczestniczyli w
warsztatach dotyczących roli języka hiszpańskiego na świecie i działalności
Instytutu;
Centrum Języka Hiszpańskiego CENTRO ENE, Katowice – lektorzy centrum,
zaproszeni do szkoły w czasie obchodów Dnia Kolumba, przybliżali uczniom
kulturę krajów hiszpańskojęzycznych;
II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Katowicach –
współpraca z liceum opiera się na udziale naszej młodzieży w licznych konkursach
również promujących język hiszpański, ścisłej współpracy nauczycieli języka
hiszpańskiego i języka angielskiego podejmujących wspólne projekty rozwijające
zainteresowania uczniów, projekty międzynarodowe, zajęcia promujące literaturę i
sztukę, wyjścia na spektakle w języku hiszpańskim wystawiane przez uczniów
liceum, wyjścia do kina podczas Tygodnia Kina Hiszpańskiego;
Uniwersytetem Śląskim – Uniwersytet zgodził się objąć swoim patronatem
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, którego pierwsza edycja zaplanowana jest na maj
2015;
Biurami podróży – w ramach kształcenia nauki języka hiszpańskiego, języka
angielskiego organizowane były i są warsztaty wyjazdowe do Hiszpanii, do
Wielkiej Brytanii.
3.
W tym roku po ukończeniu 3-letniego etapu nauki w klasie dwujęzycznej,
wychowankowie sekcji hiszpańskiej naszego gimnazjum zmierzą się po raz
pierwszy z egzaminem gimnazjalnym w części językowej z języka hiszpańskiego
na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wybór języka hiszpańskiego
zadeklarowało 33 z 35 uczniów tej klasy.
Ponadto, po każdym roku nauki, uczniowie są przygotowani i mogą odpłatnie
podejść do międzynarodowych egzaminów językowych DELE:
- po pierwszym roku nauki DELE A1;
- po drugim roku nauki DELE A2:
- po trzech latach nauki DELE B1.
Po każdym roku nauki uczniowie piszą badanie wyników, którego pytania bazują
na wspomnianych testach DELE.
4.
Sukcesy uczniów klas dwujęzycznych
Bolączką sekcji jest to, że konkursów języka hiszpańskiego dla gimnazjalistów jest
niestety jeszcze niewiele. Nie mniej jednak w tym roku uczniowie naszego
Gimnazjum spróbowali swoich sił, mierząc się z licealistami w Olimpiadzie
Języka Hiszpańskiego.
Dwie uczennice naszej szkoły, jako jedyne gimnazjalistki w regionie,
zakwalifikowały się do drugiego etapu Olimpiady.
V Olimpiada Języka Hiszpańskiego /2014/15/ – awans dwóch uczennic (klasa
2e, 3e) do II etapu,
Awans do trzeciego etapu Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu z
WOS-u /2015/ (uczennica kl. 3e),
Awans do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
/2015/,
II miejsce – Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech
Językach /rok 2013/ ,
I miejsce – Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech
Językach – język hiszpański /2014/,
II miejsce – Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech
Językach – język hiszpański /2014/,
II miejsce – Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech
Językach – język hiszpański /2014/, wyróżnienia dla najmłodszych uczestników,
I miejsce – Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech
Językach /2015/,
II miejsce – Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech
Językach /2015/,
III miejsce – Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando w Czterech
Językach /2015/,
-
I miejsce – Wojewódzki Konkurs Języków Romańskich /2014/,
-
II miejsce – Wojewódzki Konkurs Języków Romańskich /2014/,
-
II miejsce – Regionalny konkurs plastyczny „Hiszpańskie Inspiracje” /2013/,
-
wyróżnienia – Kangur Matematyczny 2014,
I miejsce drużynowe w Mistrzostwach Katowic Szkół Gimnazjalnych w
Tenisie Stołowym /2015/,
II miejsce drużynowe w Mistrzostwach Regionalnych w Tenisie Stołowym
/2015/,
III miejsce indywidualne w Mistrzostwach Katowic Szkół Gimnazjalnych w
Tenisie Stołowym /2015/,
I miejsce w Międzyszkolnych Mistrzostwach Pływackich indywidualnych
/2013/,
-
II miejsce w Międzyszkolnych Mistrzostwach Drużynowych /2013/,
-
II miejsce w Międzyszkolnych Zawodach Pływackich Indywidualnych /2014/,
II miejsce (drużynowo) w konkursie o Unii Europejskiej – Dziesięć Państw na
Dziesięciolecie /2015/,
IV miejsce (drużynowo) – konkurs o Unii Europejskiej – Dziesięć Państw na
Dziesięciolecie /2015/,
I miejsce – Regionalny Konkurs Ortograficzny DYKTANDO W CZTERECH
JĘZYKACH język angielski /2015/,
III miejsce – Regionalny Konkurs Ortograficzny DYKTANDO W
CZTERECH JĘZYKACH – język polski /2015/,
III miejsce – Regionalny Konkurs Ortograficzny DYKTANDO W
CZTERECH JĘZYKACH język angielski /2014/,
-
Wyróżnienie – Wojewódzki Konkurs Czytelniczy,
-
IV miejsce - miejski konkurs Geomat,
-
I miejsce – Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej - kategoria literacka,
II miejsce – Konkurs recytatorski "Mały OKR 2015" dla szkół podstawowych
i gimnazjów. Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,
-
III miejsce – Międzyszkolny Konkurs „W Świecie Pieniądza”,
wyróżnienie – Drużynowy konkurs matematyczny Szkoła Otwartego
Myślenia /2015/,
-
bardzo dobry wynik – Fox 2014.
Warsztaty „Euro-arab” w Tunezji – rok szkolny 2013/2014, język komunikacji –
angielski
W listopadzie 2013 r. uczennica klasy II dwujęzycznej wzięła udział w
tygodniowej konferencji „Euro-arab dialogue” w Tunezji. W konferencji wzięli
udział przedstawiciele szkół stowarzyszonych UNESCO z Europy i krajów
arabskich. Celem konferencji było przeanalizowanie realizacji celów milenijnych w
poszczególnych krajach uczestników. Uczniowie podzieleni zostali na
międzynarodowe grupy robocze, których zadaniem było nakręcenie materiału
wideo do nauki języków, udział w projekcie „Read my voice” i innych
towarzyszących projektach. Uczestnicy zwiedzili Kartaginę, poznali historię
miasta, przez tydzień uczestniczyli w życiu codziennym swoich arabskich
rówieśników, poznali ich kulturę i religię, utwierdzili się w przekonaniu, że mimo
wielu różnic, dialog między nimi jest możliwy.
Międzynarodowa konferencja "Let's take care of the planet 2015" – rok
szkolny 2014/2015, język komunikacji - angielski, hiszpański
W maju uczennica klasy III dwujęzycznej weźmie udział w międzynarodowej
konferencji z delegacjami z 15 krajów Europy dotyczącej zmian klimatycznych,
podczas której uczniowie podzielą się informacjami dotyczącymi klimatu i
związanymi z tym tematem problemami zaobserwowanymi w poszczególnych
krajach.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards