Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie realizuje projekt dla osób

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie realizuje projekt dla osób pracujących
Autor: Adriana Kozakowska
czwartek, 28 listopada 2013 10:46
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie realizuje projekt „Profesjonalni" współfinansowany ze
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie pozycji 49 mikro i 10 małych przedsiębiorstw z
powiatu bytowskiego poprzez podniesienie kwalifikacji 152 ich pracowników do 31.05.2015 r.
W ramach projektu w miesiącu listopadzie rozpoczęło się szkolenie w zakresie Prawa jazdy
kat. C
.
1/3
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie realizuje projekt dla osób pracujących
Autor: Adriana Kozakowska
czwartek, 28 listopada 2013 10:46
Na szkolenie skierowanych zostało 20 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę oraz właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw
z
powiatu bytowskiego.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz
sfinansowany zostanie koszt pierwszego egzaminu państwowego.
Kolejne szkolenia zaplanowane w ramach projektu:
- „Drwal - operator pilarki spalinowej" - liczba godzin szkolenia 144 w tym 38 godzin
teorii oraz 106 godzin praktyki. Szkolenie skierowane do 10 osób.
- „Operator żurawi przenośnych HDS" liczba godzin szkolenia 40 w tym 25 godzin teorii
oraz 15 godzin praktyki. Szkolenie skierowane do 40 osób.
- „Kierowca wózka jezdniowego" liczba godzin szkolenia 67 w tym 52 godzin teorii oraz
15 godzin praktyki. Szkolenie skierowane do 10 osób.
- „Operator koparko-ładowarki" liczba godzin szkolenia 202 w tym 116 godzin teorii oraz
86 godzin praktyki .Szkolenie skierowane do 20 osób.
- „Język angielski na poziomie średniozaawansowanym" liczba godzin szkolenia
- (teorii) 288. Szkolenie zawierać będzie moduł z prawa transportowego. Szkolenie
skierowane do 20 osób.
- „Język angielski na poziomie podstawowym" liczba godzin szkolenia (teorii) 288.
Szkolenie zawierać będzie moduł z prawa transportowego Szkolenie skierowane do 10 osób.
- „Język niemiecki na poziomie średniozaawansowanym" liczba godzin szkolenia
(teorii) 288. Szkolenie zawierać będzie moduł z prawa transportowego. Szkolenie skierowane
do 10 osób.
- „Zarządzanie zasobami ludzkimi" liczba godzin szkolenia (teorii) 30. Szkolenie
skierowane do 15 osób.
- „Szkolenie w zakresie prawo jazdy C+E" Liczba godzin szkolenia 45 w tym 20 godzin
2/3
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie realizuje projekt dla osób pracujących
Autor: Adriana Kozakowska
czwartek, 28 listopada 2013 10:46
teorii oraz 25 godzin praktyki. Szkolenie skierowane do 20 osób.
Szkolenia skierowane są do mikro i małych przedsiębiorstw powiatu bytowskiego z branży
logistycznej, drzewnej, transportowej i budowlanej.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu:
Osoby do kontaktu:
Adriana Kozakowska (59) 857 23 19
Hanna Myszewska (59) 823 41 18
3/3
Download