ZABURZENIA TERMOREGULACJI

advertisement
ZABURZENIA
TERMOREGULACJI
PATOFIZJOLOGIA
ZABURZENIA
TERMOREGULACJI
Homeostaza termiczna jest
uwarunkowana równowagą
między kumulacją i oddawaniem
ciepła.
ZABURZENIA
TERMOREGULACJI
Każde zakłócenie równowagi
cieplnej wpływa na zmianę
temperatury ciała.
HIPERTERMIA
HIPERTERMIA jest to
przegrzanie w wyniku
zatrzymania ciepła w ustroju.
HIPERTERMIA
Przyczyny: wzmożenie przemiany
materii, niesprawność mechanizmów
termoregulacji fizycznej lub
ograniczona wydolność ich rezerwy
czynnościowej w wysokiej
temperaturze otoczenia, dużej
wilgotności i małym ruchu
powietrza.
HIPERTERMIA
 Po podwyższeniu temperatury
zewnętrznej ponad 39 °C ustrój nie
potrafi utrzymać równowagi między
wytwarzaniem, pobieraniem i
oddawaniem ciepła.
NASTĘPSTWO: stałe podwyższanie
temperatury.
HIPERTERMIA
 Szczególnie narażeni na przegrzanie są ludzie z
niedostateczną sprawnością tkanek i układów
biorących udział w regulacji termicznej np.:
chorzy z niewydolnością krążenia, starcy,
niemowlęta, osoby niedożywione, chore na
niedokrwistość, po urazach OUN, chorzy na SM
oraz ludzie pozbawieni możliwości pocenia się,
znajdujący się w wysokiej temperaturze otoczenia,
podczas wykonywanej pracy fizycznej.
HIPERTERMIA
 Zwiększenie się temperatury ciała przez
zaburzenie sprawności mechanizmów
termoregulacji mogą powodować
niektóre ustrojowe substancje
biologicznie czynne np.: aminy
katecholowe, hormony gruczołu
tarczowego, środki farmakologiczne oraz
związki chemiczne.
HIPERTERMIA
–Adrenalina i noradrenalina
podwyższają temperaturę ciała
przez aktywacje przemiany
materii oraz przez ograniczenie
strat ciepła w następstwie skurczu
naczyń krwionośnych skóry.
HIPERTERMIA
 Podobnie do amin katecholowych
działają AMFETAMINA I EFEDRYNA.
Hipertermiczne działanie leków
antymuskarynowych polega na
hamowaniu pocenia.
Duże dawki kofeiny i kokainy podnoszą
temperaturę ciała przez powiększenie
aktywności mięśniowej.
HIPERTERMIA
T3 i T4 wzmagają przemianę
materii.
Osoby z nadczynnością tarczycy
mają temperaturę ciała o 0,5-1,0°C
wyższą niż ludzie zdrowi!
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
 OMDLENIE CIEPLNE:występuje u
osób narażonych na działanie wysokiej
temperatury otoczenia.Rozwija się
zwykle przy poziomym ułożeniu ciała.
PRZYCZYNA:rozszerzenie obwodowego
łożyska naczyniowego przy braku
równowagi między objętością krwi
krążącej a powiększoną przestrzenią
naczyniową.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
 WYCZERPANIE CIEPLNE:
występuje u ludzi
niezaadoptowanych do wysokiej
temperatury otoczenia (35-45°C),
zwłaszcza podczas wysiłku
fizycznego i przy niedostatecznym
uzupełnianiu traconej z potem wody.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
 Objawy wyczerpania cieplnego:
dominują objawy zaburzenia w krążeniu
krwi. Intensywne pocenie powoduje
hipowolemię i poszerzenie łożyska
naczyniowego w skórze co w połączeniu z
przekrwieniem pracujących mięśni
powoduje obniżenie RR tętniczego krwi,
przyśpieszoną czynność serca.
Towarzyszy temu niedokrwienie
poszczególnych narządów.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII

Objawy wyczerpania cieplnego:
duszność, bóle i zawroty głowy,
ogólne osłabienie, uczucie
gorąca.Oddechy są
przyśpieszone,skóra zaczerwieniona,
spocona, błony śluzowe suche.
Oliguria oraz zmniejszona ilość
chlorków w moczu.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
WYCZERPANIE CIEPLNE
USTĘPUJE W SPOCZYNKU<
PO UZUPEŁNIENIU PŁYNÓW
I OCHŁODZENIU USTROJU.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
UDAR CIEPLNY:duże
pochłanianie ciepła i niedostateczne
pozbywanie się go powoduje
podwyższenie temperatury ciała
oraz rozwój objawów udaru
cieplnego.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
Przyczyny udaru cieplnego:
nieodpowiednie ubranie, duża
wilgotność, mały ruch powietrza,
pochmurna pogoda, duży wysiłek
fizyczny, zakażenia, procesy zapalne
oraz zahamowanie pocenia.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
 Objawy UDARU CIEPLNEGO:
przegrzanie ciała do 43-44°C z
zahamowaniem wydzielania potu i utratą
świadomości, która występuje już przy
40-41,5°C. Pojawia się niewydolność
serca i obniżenie RR krwi oraz obrzęk
płuc.W krańcowym stadium udaru skóra
wskutek niedokrwienia staje się szara.
KLNICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
 Objawy udaru cieplnego: przeważają objawy
mózgowe tj.objawy oponowe,
drgawki,zamroczenie, utrata świadomości,
skurcze kloniczne. Następują ciężkie zmiany w
neuronach mózgu oraz w komórkach wątroby i
nerek. W następstwie uszkodzenia naczyń
włosowatych w skórze i oponach mózgu
występują wybroczyny, Rozwija się oliguria i
anuria.W sercu naczynia są poszerzone i
występują małe punkty martwicze z naciekami
zapalnymi. Chory zapada w śpiączkę z
oddechem Cheyne,a i Stokesa i zanikającym
tętnem.
OBJAWY OPONOWE
Objaw Brudzińskiego –karkowy: podczas
badania sztywności karku występuje zgięcie
kończyn dolnych w stawach biodrowych i
kolanach.
Objaw Brudzińskiego-łonowy, jw.podczas
ucisku na kość łonową.
Objaw Keringa, w czasie biernego
zginania kończyny dolnej w stawie
biodrowym występuje przymusowe zgięcie
w stawie kolanowym.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
UDAR CIEPLNY
CZĘSTO KOŃCZY SIĘ
ŚMIERCIĄ!
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
 Porażenie słoneczne jest następstwem
oddziaływania na odkrytą głowę
człowieka bardzo przenikliwego
promieniowania cieplnego (700-1500nm).
Promieniowanie to powoduje
podwyższenie temperatury mózgu o
1,5-2,5°C i wystąpienie objawów
mózgowych.
KLINICZNE OBJAWY
HIPERTERMII
 Charakterystyczną cechą porażenia
słonecznego jest nagłość występowania
objawów. Są to min.:wzmożona
przepuszczalność naczyń krwionośnych,
obrzęk , krwawienia w oponach mózgu,
podwyższenie ciśnienia płynu mózgowo –
rdzeniowego i zwiększenie w nim stężenia
białka. Następstwem może być
krwotoczne zapalenie mózgu i opon
mózgowych.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
 Skurcze mięśniowe występują przede
wszystkim u ludzi wykonujących ciężką pracę
fizyczną w wysokiej temperaturze otoczenia.
 Objawy: zmęczenie, bóle, zawroty głowy,
nudności, oliguria. Objawy są efektem
odwodnienia, utraty NaCl, przemieszczania
wody z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do
wnętrza komórek.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
 Skurcze cieplne mogą pojawić się już
w temperaturze otoczenia 36°C.
 Skurcze cieplne utrzymują się
dopóki nie zostanie przywrócona
równowaga solna.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
 Przewlekłe działanie wysokiej
temperatury otoczenia zwykle występuje
u ludzi narażonych przewlekle na
działanie gorąca np.:górnicy, hutnicy.
 Dochodzi do zatkania przewodów
potowych i zmniejszenia wydzielania
potu co jest przyczyną przegrzania nawet
po niewielkim podwyższeniu temperatury
otoczenia.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
 Hipertermia pochodzenia mózgowego jest
spowodowana podrażnieniem ośrodków
termoregulacji przez choroby nowotworowe
mózgu, zabiegi neurochirurgiczne, procesy
zapalne, zaburzenia ukrwienia mózgu oraz
inne procesy chorobowe powodujące
podwyższenie ciśnienia śródczaszkowego.
 Leki p/gorączkowe nie obniżają temperatury
ciała.
KLINICZNE ZESPOŁY
HIPERTERMII
 Hipertermia rdzeniowa: złamania
kręgosłupa szyjnego z poprzecznym
przerwaniem rdzenia kręgowego mogą
powodować znaczny wzrost temperatury ciała
 Oddawanie ciepła jest bardzo upośledzone w
następstwie zupełnego ustania wydzielania
potu.
 Zaczerwienienie skóry występuje jako
następstwo rozszerzenia naczyń krwionośnych.
GORĄCZKA:
 Gorączka jest to podwyższenie
temperatury ciała przy zachowanej
w pełni sprawności ośrodków i
mechanizmów termoregulacji, które
ulegają przestawieniu lub
przystosowaniu się do utrzymania
wyższej temperatury ciała.
GORĄCZKA
 Decydujące znaczenie w powstawaniu gorączki
mają pirogeny. Działają one na termoreceptory
w podwzgórzu zmieniając ich pobudliwość.
Mechanizm pirogenów nie został dokładnie
poznany. Podnoszą poziom termiczny wzorca
temperatury ciała. Powstająca różnica między
poziomem termicznym wzorca biologicznego i
temperaturą krwi jest oceniana przez ośrodki
termoregulacji w wyniku czego zostają
wyzwolone reakcje kompensacyjne:
oszczędzania i wytwarzania ciepła.
GORĄCZKA
W zależności od wielkości
temperatury ciała wyróżnia się:
 Stan podgorączkowy do 38°C
 Gorączkę małą 38-38,5°C
 Gorączkę umiarkowaną 38,5-39°C
 Gorączkę wysoką 39-40°C
 Hiperpireksja ponad 41°C
RODZAJE GORĄCZKI
Gorączka stale wzrastająca
(febris continua ascendens): temperatura
ciała po osiągnięciu pewnej wielkości
z małymi wahaniami dobowymi
powoli się zwiększa.
RODZAJE GORĄCZKI
Gorączka stale opadająca
( febris continua descendens ):
temperatura po osiągnięciu
odpowiedniej wielkości, z małymi
wahaniami dobowymi powoli się
obniża.
RODZAJE GORĄCZKI
Gorączka prawie stała
( febris subcontinua ):dobowe wahania
temperatury ciała są nieco większe
niż w gorączce ciągłej.
RODZAJE GORĄCZKI
Gorączka zwalniająca
( febris remittens ): dobowe wahania
temperatury przekraczają 1,0°C –
temperatura jednak nie obniża się
do prawidłowej wartości.
RODZAJE GORĄCZKI
 Gorączka przepuszczająca
( febris intermittens ): charakteryzuje się
krótkimi, trwającymi kilka godzin
napadami znacznego podwyższenia
temperatury ciała, po czym temperatura
szybko się obniża do prawidłowej lub
nieco niższej wartości- następuje krótki
okres bezgorączkowy ( zimnica).
RODZAJE GORĄCZKI
Gorączka pierwotna
(febris recurrens ):występuje w durze
pierwotnym. Od gorączki
przepuszczającej różni się tym, że
zarówno napady gorączki jak i
okresy zimnicy trwają dłużej,
zazwyczaj kilka dni.
RODZAJE GORĄCZKI
 Gorączka trwająca
(febris haectica ):jest to gorączka z bardzo
dużymi dobowymi wahaniami temperatury.
Przy dużych wartościach temperatury
występują dreszcze i bóle głowy.Obniżenie
temperatury zachodzi szybko podczas obfitego
pocenia się. U chorych obserwuje się znaczne
wychudzenie.
Gorączka trwająca występuje w zapaleniach
ropnych, gruźlicy i ciężkich chorobach
zapalnych.
RODZAJE GORĄCZKI
Gorączka o przebiegu
nieregularnym ( febris irregularis)
występuje w posocznicy, zapaleniach
błon surowiczych, czerwonce i
innych chorobach zakaźnych.
RODZJE GORĄCZKI
Ze względu na przyczynę wyróżnia się
gorączkę:







Zakaźną,
Z nadwrażliwości,
Z uszkodzenia tkanek,
Z odwodnienia,
W zapaleniu jałowym,
Steroidową,
W wyniku działania różnych substancji, w tym
również leków.
FAZY GORĄCZKI
 Okres wzrostu ( stadium incrementi ): trwa
różnie długo. Krótki czas narastania gorączki
występuje min. w stanach alergicznych. Długo
ok. 24 godziny narasta gorączka w płatowym
zapaleniu płuc, tyfusie plamistym, po zabiegach
chirurgicznych, po urazach mechanicznych
tkanek, po zawale. W durze brzusznym i
reumatycznym zapaleniu stawów temperatura
ciała podnosi się powoli przez kilka dni.
FAZY GORĄCZKI
 Niejednakowy okres wzrostu gorączki
wiąże się z powstawaniem w ustroju
substancji gorączkotwórczych i
czasowym przestawieniem ośrodków lub
mechanizmów termoregulacji na wyższy
patologiczny poziom utrzymania
temperatury ciała.
FAZY GORĄCZKI
Bilans cieplny ustroju staje się
dodatni o czym decyduje skurcz
naczyń skórnych i
przemieszczenie krwi do
narządów wewnętrznych.
FAZY GORĄCZKI
 Zmniejszenie skórnego przepływu krwi
obniża przewodnictwo cieplne skóry i jej
temperaturę.
 Obniżenie temperatury skóry potęguje
skurcz jej łożyska naczyniowego i
ochłodzenie.
 W miarę obniżania się temperatury skóry
zwiększa się wytwarzanie ciepła.
FAZY GORĄCZKI
 Substancje pirogenne, podobnie jak
obniżenie temperatury podwzgórza,
zmniejszają aktywność neuronów okolicy
nadwzrokowej i przedniego podwzgórza
czego następstwem jest działanie
hamujące neurony tylnego podwzgórza
co nasila procesy metaboliczne.
FAZY GORĄCZKI
 Chorzy w fazie wzrostu gorączki mają złe
samopoczucie, uczucie zimna,
dreszczy,kładą się do łóżka, przyjmują
skuloną pozycję i ciepło się okrywają.
 Takie objawy trwają do ustalenia się
gorączki.
FAZY GORĄCZKI
 W powolnym narastaniu gorączki
dreszcze nie występują.
 Podwyższenie temperatury ciała
powodują:skurcz naczyń skórnych,
wzmożone napięcie mięśniowe oraz
procesy związane z termoregulacją
bezdrżeniową ( aktywacja przemiany
materii na drodze humoralnej).
FAZY GORĄCZKI
 Faza trwania gorączki
( stadium febrile ):bilans cieplny ustroju
jest wyrównany.Wytwarzanie i
oddawanie ciepła utrzymuje się na
wysokim poziomie. Dobowe wahania
temperatury dochodzą do 2°C.
FAZY GORĄCZKI
 Wysokość gorączki oraz jej przebieg zależą od
rodzaju czynnika chorobotwórczego oraz cech
osobniczych chorego.
 Niemowlęta reagują na substancje pirogenne
znacznym podwyższeniem temperatury ze
względu na nie w pełni wykształcony aparat
termoregulacji.
 Ludzie starzy oddziałują słabiej na pirogeny ze
względu na zużycie mechanizmów
termoregulacji.
FAZY GORĄCZKI
W FAZIE TRWANIA
GORĄCZKI SKÓRA JEST
ZACZERWIENIONA, SUCHA I
GORĄCA!
FAZY GORĄCZKI
Temperatura 39°C- nie powoduje
uchwytnych zmian
czynnościowych i strukturalnych
w organizmie.
FAZY GORĄCZKI
W temperaturze 40,5-41°C
dochodzi do zaburzeń
czynności OUN i utraty
świadomości.
FAZY GORĄCZKI
Temperatura 41-42°C powoduje
uszkodzenie tkanek !
Temperatura 42-43°C powoduje
ustanie czynności termoregulacyjnej
podwzgórza oraz wystąpienie
nieodwracalnych zmian
strukturalnych mózgu.
FAZY GORĄCZKI
Okres obniżania się gorączki
(stadium decrementi)
może nastąpić szybko (crisis)
lub powoli (lysis).
FAZY GORĄCZKI
 W obu przypadkach organizm musi
się pozbyć nadmiaru ciepła.
 Bilans cieplny ustroju staje się
ujemny wskutek zmniejszania się
przemiany materii i zwiększania
oddawania ciepła.
FAZY GORĄCZKI
 Szybkie obniżanie się gorączki występuje
w chorobach, w których okres szczytu
jest krótki np.: w malarii.
 Powolne ustępowanie gorączki występuje
w chorobach , w których temperatura
ciała w pierwotnym okresie zwiększa się
powoli np.: w grypie.
FAZY GORĄCZKI
W fazie obniżania się gorączki
skóra staje się : wilgotna, ciepła i
zaczerwieniona.
Przebieg gorączki może być
regularny lub nieregularny.
FAZY GORĄCZKI
– Czasami, po obniżeniu się temperatury
ciała do wartości prawidłowej może
wystąpić OKRES EPIKRYTYCZNY w
którym w ciągu dnia temperatura jest
prawidłowa a wieczorem wyższa.
– Przyczyną jest nadmierna wrażliwość
ośrodków cieplnych na pirogeny oraz
niedostateczna ich eliminacja.
HIPOTERMIA
Hipotermia jest to stan, w
którym temperatura ciała
zmniejsza się poniżej 35°C a
bilans cieplny staje się ujemny.
HIPOTERMIA
 Utrata ciepła jest zawsze większa niż jego
wytwarzanie i akumulacja.
 Szybkie obniżanie temperatury ciała
następuje podczas przebywania w zimnej
wodzie (-15°C), w czasie zamieci
śnieżnych gdy człowiek jest pozbawiony
ciepłego, wodoszczelnego ubrania.
HIPOTERMIA
Hipotermia może powstać przy
całkowicie sprawnych
mechanizmach termoregulacji gdy
ustrój jest narażony na działanie
zimna w sposób uniemożliwiający
świadomą obronę.
HIPOTERMIA
 Obniżenie temperatury ciała może też nastąpić
z przyczyn wewnątrzustrojowych, jako skutek
niewydolności narządów biorących udział w
termoregulacji.
 Hipotermia hamuje czynność poszczególnych
narządów i tkanek- towarzyszą temu zmiany
adaptacyjne wielu procesów ustrojowych w
celu utrzymania stałości nowego środowiska
wewnętrznego.
HIPOTERMIA-zmiany
czynnościowe.
Zapotrzebowanie na tlen zależy od
temperatury wewnątrz ciała. Podczas
dreszczy zużycie tlenu nasila się
5-krotnie. Dysocjacja oksyhemoglobiny w
ochłodzonej krwi jest zaburzona, co
zmniejsza utlenowanie tkanek. W
następstwie niewielkiego zużycia tlenu
zmniejsza się wydalanie CO2 w płucach.
HIPOTERMIA- zmiany
czynnościowe
 Zapotrzebowanie na glukozę i jej
tolerancja oraz działanie insuliny jest
mniejsze, czego skutkiem jest
HIPERGLIKEMIA.
 NASTĘPUJE PRZENIKANIE WODY
DO KOMÓRKI.
 Następuje przenikanie K do przestrzeni
wewnątrzkomórkowej i dalsze jego
zmniejszanie w osoczu.
HIPERTERMIA-zmiany
czynnościowe
 Po upływie 24 godzin stężenie Ca w
osoczu może się zwiększyć.
 Stężenie Mg w osoczu stopniowo się
zwiększa przy jednoczesnym
zmniejszaniu w komórce.
HIPOTERMIA- zmiany
czynnościowe
 Zmiany we krwi to:zmniejszenie
objętości osocza (sekwestracja),
zwiększenie wartości hematokrytu i
lepkości krwi, leukopenia.
Do temperatury 29°C nie występują
zaburzenia w krzepliwości krwi.
HIPOTERMIA- zmiany
czynnościowe
 Czynność serca zwalnia się poniżej
34°C.
 Zmiany w EKG pojawiają się
poniżej 32°C.
 Migotanie przedsionków pojawia się
w temperaturze 28°C – w niższej
następuje blok serca.
FAZY HIPOTERMI
FAZA POBUDZENIA trwa do obniżenia się
temperatury ciała poniżej 34°C i
charakteryzuje się pobudzeniem ośrodków
oddychania i krążenia krwi w rdzeniu
przedłużonym. Przemiana materii nasila się
7-8- krotnie z powodu bardzo intensywnych
dreszczy.W końcowym okresie czynność serca
zwalnia się wskutek działania ochłodzonej krwi
na węzły zatokowe serca.
FAZY HIPOTERMII
 FAZA ZMNIEJSZONEJ
REAKTYWNOŚCI RDZENIA
PRZEDŁUŻONEGO: poniżej
27-26°C przechodzi w groźną fazę
letargu.
FAZY HIPOTERMII
 FAZA LETARGU: reakcje
termoregulacyjne są jeszcze
zachowane czego wyrazem są
dreszcze i wzmożone zużycie tlenu
podczas ogrzewania.
HIPOTERMIA
Szczególnie łatwo ulegają ochłodzeniu ludzie
starzy, niedożywieni, wyniszczeni
przewlekłymi chorobami, po znacznych
utratach krwi, ciężkich oparzeniach, osoby z
uszkodzeniem OUN przez uraz
mechaniczny, krwotok lub zator tętnicy
mózgowej.
Download