Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału

advertisement
Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs
Kurs :
„Serologiczna diagnostyka wybranych zakażeń bakteryjnych, wirusowych i
grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych”
Moduł III: Mikrobiologia kliniczna
o symbolu MP-8/III/10/2012
MU-8/III/10/2012
z Mikrobiologii Medycznej
odbędzie się w terminie: 20-24.04.2012 r.
Osoby zapisane na listę chętnych proszone są o kontakt z BOKPWF (przed dokonaniem
opłat i wysłaniem dokumentów).
Ograniczona liczba miejsc na kursie spowodowała konieczność kwalifikacji m in. wg
terminu zakończenia specjalizacji, kolejności zapisów. Po uzyskaniu potwierdzenia
zakwalifikowania należy przesyłać formularz zgłoszeniowy (dostępny w plikach do
pobrania) oraz dowód wpłaty do dnia 13 kwietnia 2012 r. (faxem, mailem, pocztą).
Dotarcie dokumentów należy potwierdzić.
Informacja dla osób spoza naszej jednostki:
Delegowanie od Pełnomocnika z uwzględnieniem daty rozpoczęcia i zakończenia
specjalizacji należy przesłać do dnia 6 kwietnia 2012. Dokument ten będzie podstawą do
zakwalifikowania Państwa na kurs. Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą do
Biura ww. dokumentu nie zostaną zakwalifikowane na kurs. Zgodę od Pełnomocnika można
wysłać mailem, faxem lub pocztą (liczy się data wpływu).
Maksymalna liczba miejsc: 20
Miejsce kursu:
 Wydział Farmaceutyczny Łódź, ul. Muszyńskiego 1 sala nr 1
 Labolatorium Medyczne SYNEVO Łódź, ul. Sokoła 14 parter
(wg programu zajęć przedstawionego poniżej)
Koszt kursu:
490,00 zł
Opłaty winny być wpłacane wyłącznie na konto:
Uniwersytet Medyczny, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź,
ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ
UWAGA NOWY NUMER KONTA :
30 1050 0099 6364 1111 1111 1111
KONIECZNIE : w rubryce tytułem należy podać symbol kursu oraz dopisek 708-04- 078
 Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie formularza, włącznie z aktualnym numerem
telefonu, datą i podpisem – umożliwi to szybkie przekazanie informacji w przypadku
wszelkich zmian.
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o
tym pracowników Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego.
 Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY wystawionej przez UM dla podmiotu
gospodarczego opłacającego szkolenie powinny wypełnić druk przelewu/ wpłaty gotówkowej
podając w rubryce nazwa zleceniodawcy- nazwę i adres podmiotu gospodarczego, a w
rubryce tytułem dodatkowo obok w/w : nazwisko i imię kursanta.
 Osoby fizyczne wypełniają druk podając swoje dane, a jeśli chcą otrzymać fakturę w rubryce
tytułem obok symbolu kursu i dopisku 708-04- 078 zamieszczają dopisek Faktura.
Podstawą do wystawienia faktury jest druk wpłaty (nie formularz zgłoszeniowy).
Prawidłowo wypełniony druk wpłaty powinien zawierać wszystkie powyżej podane dane.
Nazwa wpisanego podmiotu gospodarczego na druku wpłaty musi być zgodna z danymi na formularzu
zgłoszenia.
Na druku wpłaty nie ma konieczności wpisywania NIP.
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
Wykłady 20–22. 04.2012 r. Wydział Farmaceutyczny Łódź ul. Muszyńskiego 1 sala nr 1.
Część praktyczna 23-24.04.2012 r. Laboratorium Medyczne Synevo ul. Sokola 14 parter
20.04.2012 (piątek) godz. 15.00 – 19.15
1. 15.00-15.15 Rozpoczęcie kursu – dr n. med. Iwona Kozak-Michałowska, mgr Katarzyna
Iskrzyńska
2. 15.15-17.30 Podstawy immunologii infekcyjnej – dr n. med. Jacek Kalisz
3. 17.45-19.15 Zastosowanie metod serologicznych w diagnostyce mikrobiologicznej – dr n. med.
Jacek Kalisz
21.04.2012 (sobota) godz. 9.00 – 13.00
1. 9.00-9.45 Ustawa o chorobach zakaźnych – rola i obowiązki lekarza i diagnosty laboratoryjnego –
dr n. med. Aleksandra Michowicz
2. 9.50-11.20 Diagnostyka, obraz kliniczny, leczenie zakażeń grzybiczych – dr n. med. Aleksandra
Michowicz
3. 11.30-13.00 Zasady zapobiegania zakażeniom wirusami HBV, HCV, HIV – dr n. med. Aleksandra
Michowicz
Przerwa godz. 13.00– 13.30
21.04.2012 (sobota) godz. 13.30 – 17.30
1. 13.30-15.00 Wirusowe zapalenia wątroby – epidemiologia, następstwa, leczenie – dr n. med.
Jolanta Białkowska
2. 15.10-16.40 Ciąża a choroby zakaźne (TORCH) – dr n. med. Jolanta Białkowska
3. 16.45-17.30 Borelioza – zasady rozpoznania i leczenia – dr n. med. Jolanta Białkowska
22.04.2012 (niedziela) godz. 9.00 – 13.05
1. 9.00-9.45 Metody serologiczne użyteczne w diagnostyce zakażeń Toxoplasma gondii – dr n. med.
Andrzej Marszałek
2. 9.50-11.20 Współczesne poglądy na diagnostykę pasożytniczych zakażeń przewodu pokarmowego
– metody serologiczne – dr n. med. Andrzej Marszałek
3. 11.30-12.15 Metody serologiczne w diagnostyce zakażeń Salmonella/Shigella – ostateczność czy
konieczność – dr n. med. Andrzej Marszałek
4. 12.30-13.15 Interpretacja wyników badań uzyskanych metodami serologicznymi w diagnostyce
zakażeń – dr n. med. Andrzej Marszałek
Przerwa godz. 13.05 – 13.30
22.04.2012 (niedziela) godz. 13.30 – 18.15
1. 13.30-15.00 Serologiczna diagnostyka laboratoryjna wybranych zakażeń bakteryjnych –
Mycoplasma, Chlamydia, Bordatella – dr n. med. Iwona Kozak-Michałowska
2. 15.05-16.35 Zakażenia wirusowe (CMV, EBV, RSV) – rola badań laboratoryjnych – dr n. med.
Iwona Kozak-Michałowska
3. 16.46-18.15 Diagnostyka laboratoryjna zakażeń HIV – badanie przesiewowe i co dalej? – dr n.
med. Iwona Kozak-Michałowska
23.04.2012 (poniedziałek)
Grupa I i II – godz. 9.00 – 14.15
Grupa III i IV – godz. 14.30 – 19.45
1. Praktyczne zastosowanie metod serologicznych wykorzystywanych w diagnostyce infekcji.
2. Interpretacja wyników badań.
Mgr Aleksandra Stawińska
Dr n. med. Ireneusz Smorąg
24.04.2012 (wtorek)
Grupa I i II – godz. 9.00 – 14.15
Grupa III i IV – godz. 14.30 – 19.45
1. Praktyczne zastosowanie metod serologicznych wykorzystywanych w diagnostyce infekcji.
2. Interpretacja wyników badań.
Mgr Aleksandra Stawińska
Dr n. med. Ireneusz Smorąg
Pisemne zaliczenie kursu.
Download