Szanowni Państwo

advertisement
Opieka medyczna dla Klientów
MAKRO Cash and Carry Polska
„MAKRO ZDROWIE”
Program „MAKRO ZDROWIE”
Program „MAKRO ZDROWIE” to indywidualny abonament medyczny dla osób posiadających kartę Makro.
Oferta jest skierowana do posiadaczy karty Makro oraz członków ich rodziny.
Członek rodziny to:

małżonek lub partner życiowy pozostający w faktycznym pożyciu z Klientem Makro, do ukończenia 65 roku życia;

dzieci Klienta Makro (własne lub przysposobione), pozostające na jego utrzymaniu i wspólnie z nim
zamieszkujące, do ukończenia 26 roku życia;

rodzeństwo Klienta Makro, rozumiane jako brat lub siostra wraz z ich małżonkami i partnerami życiowymi oraz
dziećmi spełniającymi kryteria powyższych definicji.
Program „MAKRO ZDROWIE” posiada dwa warianty zakresu i ceny, zapewniające optymalnie dobrany zakres usług
medycznych dla osób aktywnie prowadzących działalność gospodarczą oraz członków ich rodzin:
MAKRO ZDROWIE
Płatność miesięczna
Cena roczna
Płatność miesięczna
Cena dla głównego beneficjenta
Suma wpłat miesięcznych = 838,00 zł
69,90 zł
Cena za dodatkowych beneficjentów
(członkowie rodziny)
Suma wpłat miesięcznych = 799,92 zł
66,66 zł
Cena roczna
Płatność miesięczna
Cena dla głównego beneficjenta
788,00 zł
Nie dotyczy
Cena za dodatkowych beneficjentów
(członkowie rodziny)
755,00 zł
Nie dotyczy
Cena roczna
Płatność miesięczna
Cena dla głównego beneficjenta
Suma wpłat miesięcznych = 1558,80 zł
129,90 zł
Cena za dodatkowych beneficjentów
(członkowie rodziny)
Suma wpłat miesięcznych = 1498,00 zł
124,90 zł
Cena roczna
Płatność miesięczna
Cena dla głównego beneficjenta
1460,00 zł
Nie dotyczy
Cena za dodatkowych beneficjentów
(członkowie rodziny)
1399,00 zł
Nie dotyczy
MAKRO ZDROWIE
Płatność roczna
MAKRO ZDROWIE PLUS
MAKRO ZDROWIE PLUS
Płatność miesięczna
MAKRO ZDROWIE PLUS
Płatność roczna
Usługi medyczne świadczone są w Centrach Medycznych Grupy LUX MED (LUX MED, CM LIM, PROMEDIS,
Medycyna Rodzinna) oraz w dedykowanych placówkach współpracujących w całym kraju.
www.luxmed.pl
Oferta obowiązuje od lutego 2012 r.
Definicje usług medycznych
Konsultacje specjalistyczne
W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się
chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza wraz
z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania
leczenia. Usługa nie dotyczy tzw. konsultacji profesorskich (profesorzy, dr hab., docenci). LUX MED gwarantuje Pacjentom dostęp do lekarzy
niżej wymienionych specjalności bez skierowania:














MAKRO ZDROWIE
Choroby wewnętrzne (internista i / lub lekarz medycyny
rodzinnej)
Ginekologia
Chirurgia ogólna
Laryngologia
Okulistyka
Dermatologia
Ortopedia
Kardiologia
Neurologia
Urologia
Alergologia
Lekarz dyżurny – internista
Lekarz dyżurny – chirurg ogólny
Lekarz dyżurny - ortopeda
W
przypadku,
gdy
posiadaczem
(do ukończenia 18 r.ż.):

Pediatria

Lekarz medycyny rodzinnej

Lekarz dyżurny - pediatra

Alergologia
Karty
jest
dziecko




















MAKRO ZDROWIE PLUS
Choroby wewnętrzne (internista i / lub lekarz medycyny
rodzinnej)
Ginekologia
Chirurgia ogólna
Laryngologia
Okulistyka
Dermatologia
Ortopedia
Kardiologia
Neurologia
Urologia
Alergologia
Lekarz dyżurny – internista
Lekarz dyżurny – chirurg ogólny
Lekarz dyżurny - ortopeda
Chirurgia naczyniowa
Diabetolog
Endokrynologia
Gastroenterologia
Pulmonologia
Reumatologia.
W
przypadku,
gdy
posiadaczem
(do ukończenia 18 r.ż.):

Pediatria

Lekarz medycyny rodzinnej

Lekarz dyżurny - pediatria

Chirurgia

Ortopedia

Neurologia

Alergologia
Karty
jest
dziecko
Badania diagnostyczne
W zakres kompleksowych badań diagnostycznych wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej
i czynnościowej. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych nie jest limitowana. Badania diagnostyczne wykonywane są na
podstawie skierowań wystawionych przez lekarza Grupy LUX MED:
Diagnostyka
laboratoryjna
Badania
hematologiczne
i koaguologiczne:
Badania
biochemiczne
i hormonalne
markery
nowotworowe
MAKRO ZDROWIE



oraz










OB / ESR,
Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny,
Retykulocyty
CRP ilościowo
Transaminaza GOT / AST
Transaminaza GPT / ALT
Amylaza / Amylase
Albumin / Albuminy
Białko całkowite / Total Protein
Bilirubina całkowita / Total Bilirubin
Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin
Chlorki / Cl
Cholesterol
MAKRO ZDROWIE PLUS








OB / ESR,
Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny,
Płytki krwi manualnie,
Retykulocyty,
Eozynofilia bezwzględna w rozmazie krwi,
INR / Czas protrombinowy / Quick,
trombinowy – TT,
APTT,
Fibrynogen










CRP ilościowo
Transaminaza GOT / AST
Transaminaza GPT / ALT
Amylaza / Amylase
Albumin / Albuminy
Białko całkowite / Total Protein
Bilirubina całkowita / Total Bilirubin
Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin
Chlorki / Cl
Cholesterol
Czas
www.luxmed.pl
Oferta obowiązuje od lutego 2012 r.



























































HDL Cholesterol
LDL Cholesterol
Klirens kreatyniny (tylko poza Warszawą)
LDH - dehydrogen. mlecz.
Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase
Fosfataza kwaśna
Fosfor / P
GGTP
Glukoza / Glucose na czczo
Glukoza / Glucose badanie glukometrem
Kreatynina / Creatinine
Kwas moczowy / Uric acid
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
Magnez / Mg
Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN
Potas / K
Proteinogram
Sód / Na
Trójglicerydy / Triglicerides
Wapń / Ca
Żelazo / Fe
Immunoglobulin IgA
Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
Immunoglobulin IgG
Immunoglobulin IgM
Kwas foliowy
Witamina B12
Tyreoglobulina / Thyroglobulin
Lipaza
Miedź
Adrenalina w surowicy
TSH / hTSH
T3 Wolne / Free - T3
T4 Wolne / Free - T4
AFP - alfa - fetoproteina
PSA całkowite / Total PSA
CEA - antygen carcinoembrionalny
Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub
anty TP) dawniej WR
ASO ilościowo
RF - CZYNNIK REUMATOIDALNY - ilościowo
Odczyn Waaler-Rose - miano
HBs Ag / antygen
CMV IgG
CMV IgM
EBV / Mononukleoza IgG
EBV / Mononukleoza IgM
HBs Ab / przeciwciała
HCV Ab / przeciwciała
Helicobacter Pylori IgG ilościowo
EBV / Mononukleoza - lateks
EBV / Mononukleoza IgG
EBV / Mononukleoza IgM
Różyczka IgG / Rubella IgG
Różyczka IgM / Rubella IgM
Toksoplazmoza IgG / Toxoplasmosis IgG
Toksoplazmoza IgM / Toxoplasmosis IgM
P/ciała p/chlamydia trachomatis IgA
P/ciała p/chlamydia trachomatis IgG
P/ciała p/chlamydia trachomatis IgMHBc Ab IgM
























































HDL Cholesterol
LDL Cholesterol
Klirens kreatyniny
LDH - dehydrogen. mlecz.
Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase
Fosfataza kwaśna
Fosfor / P
GGTP
Glukoza / Glucose na czczo
Glukoza / Glucose test obciążenia 50 g. glukozy po
1 godzinie
Glukoza / Glucose test obciążenia 50 g. glukozy po
2 godzinach
Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po
1 godzinie
Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po
2 godzinach
Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po
3 godzinach
Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po
4 godzinach
Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po
5 godzinach
Glukoza / Glucose test obciążenia dzieci (1,75g /kg
m.c) po 1 godz.
Glukoza / Glucose test obciążenia dzieci (1,75g /kg
m.c) po 2 godz.
Glukoza / Glucose 120' / 120' po jedzeniu
Glukoza / Glucose 240' / 240' po jedzeniu
Glukoza / Glucose 60' / 60' po jedzeniu
Glukoza / Glucose badanie glukometrem
Glukoza / Glucose badanie glukometrem przed
obciążeniem
Kreatynina / Creatinine
Kwas moczowy / Uric acid
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
Magnez / Mg
Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN
Potas / K
Proteinogram
Sód / Na
Trójglicerydy / Triglicerides
Wapń / Ca
Żelazo / Fe
Żelazo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa
wchłaniania)
Żelazo / Fe 180 min po obciążeniu (krzywa
wchłaniania)
Żelazo / Fe 240 min po obciążeniu (krzywa
wchłaniania)
Żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa
wchłaniania)
Żelazo / Fe 60 min po obciążeniu (krzywa
wchłaniania)
Immunoglobulin IgA
Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
Immunoglobulin IgG
Immunoglobulin IgM
Kwas foliowy
Witamina B12
Tyreoglobulina / Thyroglobulin
Ferrytyna / Ferritin
Ceruloplazmina
Transferyna
Lipaza
Miedź
Adrenalina w surowicy
TSH / hTSH
Prolaktyna / Prolactin
Prolaktyna / Prolactin 120’ po obciążeniu MCP 1
tabl.
Prolaktyna / Prolactin 15’ po obciążeniu MCP 1 tabl.
www.luxmed.pl
Oferta obowiązuje od lutego 2012 r.






























Prolaktyna / Prolactin 30’ po obciążeniu MCP 1 tabl.
Prolaktyna / Prolactin 60’ po obciążeniu MCP 1 tabl.
T3 Wolne / Free - T3
T4 Wolne / Free - T4
Total Beta - hCG
Progesteron / Progesterone
AFP - alfa - fetoproteina
PSA całkowite / Total PSA
CEA - antygen carcinoembrionalny
CA 125
CA 15.3 - antyg. raka sutka
Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty
TP) dawniej WR
ASO ilościowo
RF - CZYNNIK REUMATOIDALNY - ilościowo
Odczyn Waaler-Rose - miano
Test BTA
Grupa krwi AB0, Rh, p/ciała przeglądowe
P/ciała
odpornościowe
przeglądowe
/
alloprzeciwciała (zastępuje P/ciała anty Rh /-/)
HBs Ag / antygen
CMV IgG
CMV IgM
EBV / Mononukleoza IgG
EBV / Mononukleoza IgM
HBs Ab / przeciwciała
HCV Ab / przeciwciała
Helicobacter Pylori IgG ilościowo
EBV / Mononukleoza - lateks
EBV / Mononukleoza IgG
EBV / Mononukleoza IgM
Różyczka IgG / Rubella IgG
Różyczka IgM / Rubella IgM
Toksoplazmoza IgG / Toxoplasmosis IgG
Toksoplazmoza IgM / Toxoplasmosis IgM
P/ciała p/chlamydia trachomatis IgA
P/ciała p/chlamydia trachomatis IgG
P/ciała p/chlamydia trachomatis IgM HBc Ab IgM
Mocz - badanie ogólne
Mocz - badanie ogólne ciężar właściwy - próbka
1
Mocz - badanie ogólne ciężar właściwy - próbka
2
Mocz - badanie ogólne ciężar właściwy - próbka
3
Białko w moczu
Glukoza w moczu
Kreatynina w moczu / Creatinine - urine
Magnez / Mg w moczu






















Mocz - badanie ogólne
Mocz - badanie ogólne ciężar właściwy - próbka 1
Mocz - badanie ogólne ciężar właściwy - próbka 2
Mocz - badanie ogólne ciężar właściwy - próbka 3
Białko w moczu
Glukoza w moczu
Kreatynina w moczu / Creatinine - urine
Magnez / Mg w moczu
Fosfor w moczu / P - urine
Kwas moczowy w moczu / Uric acid - urine
Kwas wanilinomigdałowy (VAM) w moczu
Magnez / Mg w moczu
Sód / Na w moczu
Wapń w moczu / Ca - urine
Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN w moczu
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA)
Miedź
Potas / K w moczu
Katecholaminy (Noradrenalina, Adrenalina) w DZM
Kortyzol w DZM
Metoksykatecholaminy w DZM
Ołów / Pb w moczu
Antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka,
nosa i plwociny
Antybiogram do posiewu (materiał różny)
Kał posiew ogólny
Kał posiew w kierunku SS
Posiew moczu
Wymaz z gardła posiew beztlenowy
Wymaz z gardła posiew tlenowy
Wymaz z migdałka - posiew beztlenowy

Antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka,
nosa i plwociny
Antybiogram do posiewu (materiał różny)
Kał posiew ogólny
Kał posiew w kierunku SS
Posiew moczu
Wymaz z gardła posiew beztlenowy
Wymaz z gardła posiew tlenowy
Wymaz z migdałka - posiew beztlenowy






Badania moczu








Badania
bakteriologiczne















www.luxmed.pl
Oferta obowiązuje od lutego 2012 r.












Badania
elektrokardiograficzne


Wymaz z migdałka - posiew tlenowy
Wymaz z nosa - posiew beztlenowy
Wymaz z nosa - posiew tlenowy
Wymaz z nosogardła posiew beztlenowy
Wymaz z nosogardła posiew tlenowy
Wymaz z odbytu posiew w kierunku SS Wymaz
z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B
(GBS)
Wymaz z pochwy posiew beztlenowy
Wymaz z pochwy w kierunku GC
Wymaz z ucha - posiew beztlenowy
Wymaz z ucha - posiew tlenowy
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku GC,







Badanie EKG - spoczynkowe
Badanie EKG - spoczynkowe dziecka




















Badania
rentgenowskie






































Rtg barku / ramienia - osiowe lewego
Rtg barku / ramienia - osiowe obu
Rtg barku / ramienia - osiowe prawego
Rtg barku / ramienia AP + bok lewego
Rtg barku / ramienia AP + bok obu - zdjęcie
porównawcze
Rtg barku / ramienia AP + bok prawego
Rtg barku / ramienia AP lewego
Rtg barku / ramienia AP obu - zdjęcie
porównawcze
Rtg barku / ramienia AP prawego
Rtg barku AP + osiowe
Rtg barku (przez klatkę)
Rtg celowane kręgu
Rtg czaszki kanały nerwów czaszkowych
Rtg czaszki oczodoły
Rtg czaszki PA + bok
Rtg czaszki PA+bok+podstawa
Rtg czaszki podstawa
Rtg czaszki półosiowe wg Orleya
Rtg czaszki siodło tureckie
Rtg czaszki styczne
Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
Rtg czynnościowe kręgosłupa szyjnego
Rtg
czynnościowe
stawów
skroniowo
żuchwowych
Rtg jamy brzusznej inne
Rtg jamy brzusznej na leżąco
Rtg jamy brzusznej na stojąco
Rtg klatki piersiowej
Rtg klatki piersiowej + bok
Rtg klatki piersiowej - rtg tomogram
Rtg klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
Rtg kości krzyżowej i guzicznej
Rtg kości łódeczkowatej lewej
Rtg kości łódeczkowatej prawej
Rtg kości skroniowych transorbitalne
Rtg kości skroniowych wg Schullera/ Steversa
Rtg kości śródstopia
Rtg kości udowej AP + bok lewej
Rtg kości udowej AP + bok prawej







































Wymaz z migdałka - posiew tlenowy
Wymaz z nosa - posiew beztlenowy
Wymaz z nosa - posiew tlenowy
Wymaz z nosogardła posiew beztlenowy
Wymaz z nosogardła posiew tlenowy
Wymaz z odbytu posiew w kierunku SS
Wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr.
B (GBS)
Wymaz z pochwy posiew beztlenowy
Wymaz z pochwy w kierunku GC
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku GC,
Wymaz z ucha - posiew beztlenowy
Wymaz z ucha - posiew tlenowy
Posiew nasienia tlenowy
Posiew plwociny
Posiew plwociny beztlenowy
Wymaz z oka - posiew tlenowy
Wymaz z oka posiew tlenowy
Wymaz z rany posiew beztlenowy
Czystość pochwy
Badanie EKG - spoczynkowe
Badanie EKG - spoczynkowe dziecka
Próba wysiłkowa
Próba
wysiłkowa
EKG
wysiłkowe
cykloergometrze
Założenie Holtera EKG w gabinecie
Założenie Holtera EKG z 12 odprowadzeniami
Założenie Holtera EVENT
Założenie Holtera RR w gabinecie
na
Rtg barku / ramienia - osiowe lewego
Rtg barku / ramienia - osiowe obu
Rtg barku / ramienia - osiowe prawego
Rtg barku / ramienia AP + bok lewego
Rtg barku / ramienia AP + bok obu - zdjęcie
porównawcze
Rtg barku / ramienia AP + bok prawego
Rtg barku / ramienia AP lewego
Rtg barku / ramienia AP obu - zdjęcie porównawcze
Rtg barku / ramienia AP prawego
Rtg barku AP + osiowe
Rtg barku (przez klatkę)
Rtg celowane kręgu
Rtg czaszki kanały nerwów czaszkowych
Rtg czaszki oczodoły
Rtg czaszki PA + bok
Rtg czaszki PA+bok+podstawa
Rtg czaszki podstawa
Rtg czaszki półosiowe wg Orleya
Rtg czaszki siodło tureckie
Rtg czaszki styczne
Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
Rtg czynnościowe kręgosłupa szyjnego
Rtg czynnościowe stawów skroniowo żuchwowych
Rtg jamy brzusznej inne
Rtg jamy brzusznej na leżąco
Rtg jamy brzusznej na stojąco
Rtg klatki piersiowej
Rtg klatki piersiowej + bok
Rtg klatki piersiowej - rtg tomogram
Rtg klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
Rtg kości krzyżowej i guzicznej
Rtg kości łódeczkowatej lewej
Rtg kości łódeczkowatej prawej
Rtg kości skroniowych transorbitalne
Rtg kości skroniowych wg Schullera/ Steversa
Rtg kości śródstopia
Rtg kości udowej AP + bok lewej
Rtg kości udowej AP + bok prawej
Rtg kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)
www.luxmed.pl
Oferta obowiązuje od lutego 2012 r.




































































Rtg kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)
Rtg kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)
Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos
Rtg kręgosłupa lędźwiowego bok
Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego skosy
Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP +
Bok
Rtg kręgosłupa piersiowego
Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok
Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
Rtg kręgosłupa piersiowego bok
Rtg kręgosłupa piersiowego skosy
Rtg kręgosłupa szyjnego
Rtg kręgosłupa szyjnego AP + bok
Rtg kręgosłupa szyjnego bok
Rtg kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3
projekcje)
Rtg kręgosłupa szyjnego medycyna pracy
Rtg kręgosłupa szyjnego, piersiowego i
lędźwiowego
Rtg kręgosłupa szyjnego skosy
Rtg kręgosłupa w pozycji stojącej
Rtg łokcia / przedramienia lewego AP + bok
Rtg łokcia / przedramienia obu AP + bok
Rtg łokcia / przedramienia prawego AP + bok
Rtg łopatki lewej
Rtg łopatki prawej
Rtg miednicy i stawów biodrowych
Rtg mostka AP
Rtg mostka/boczne klatki piersiowej
Rtg nadgarstka boczne - lewego
Rtg nadgarstka boczne - obu
Rtg nadgarstka boczne - prawego
Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos lewego
Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos obu
Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos prawego
Rtg nosa boczne
Rtg noso - gardła
Rtg obojczyka lewego
Rtg obojczyka prawego
Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos
Rtg oczodołów + boczne (2 projekcje)
Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos lewej
Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos prawej
Rtg palec/palce PA + bok / skos lewej ręki
Rtg palec/palce PA + bok / skos obu rąk
Rtg palec/palce PA + bok / skos prawej ręki
Rtg pięty + osiowe
Rtg pięty boczne
Rtg piramid kości skroniowej transorbitalne
Rtg podudzia (goleni) AP + bok lewego
Rtg podudzia (goleni) AP + bok obu
Rtg podudzia (goleni) AP + bok prawego
Rtg przedramienia lewego AP + bok
Rtg przedramienia obu przedramion AP + bok
Rtg przedramienia prawego AP + bok
Rtg ręki bok- lewa
Rtg ręki bok- prawa
Rtg ręki PA lewa
Rtg ręki PA obu
Rtg ręki PA prawa
Rtg ręki wiek kostny
Rtg rzepki osiowe lewej
Rtg rzepki osiowe obu
Rtg rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach
Rtg rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach
Rtg rzepki osiowe prawej
Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - PA
Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - skosy
Rtg stawu biodrowego AP lewego






































































Rtg kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)
Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos
Rtg kręgosłupa lędźwiowego bok
Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego skosy
Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok
Rtg kręgosłupa piersiowego
Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok
Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
Rtg kręgosłupa piersiowego bok
Rtg kręgosłupa piersiowego skosy
Rtg kręgosłupa szyjnego
Rtg kręgosłupa szyjnego AP + bok
Rtg kręgosłupa szyjnego bok
Rtg kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)
Rtg kręgosłupa szyjnego medycyna pracy
Rtg
kręgosłupa
szyjnego,
piersiowego
i
lędźwiowego
Rtg kręgosłupa szyjnego skosy
Rtg kręgosłupa w pozycji stojącej
Rtg łokcia / przedramienia lewego AP + bok
Rtg łokcia / przedramienia obu AP + bok
Rtg łokcia / przedramienia prawego AP + bok
Rtg łopatki lewej
Rtg łopatki prawej
Rtg miednicy i stawów biodrowych
Rtg mostka AP
Rtg mostka/boczne klatki piersiowej
Rtg nadgarstka boczne - lewego
Rtg nadgarstka boczne - obu
Rtg nadgarstka boczne - prawego
Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos lewego
Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos obu
Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos prawego
Rtg nosa boczne
Rtg noso - gardła
Rtg obojczyka lewego
Rtg obojczyka prawego
Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos
Rtg oczodołów + boczne (2 projekcje)
Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos lewej
Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos prawej
Rtg palec/palce PA + bok / skos lewej ręki
Rtg palec/palce PA + bok / skos obu rąk
Rtg palec/palce PA + bok / skos prawej ręki
Rtg pięty + osiowe
Rtg pięty boczne
Rtg piramid kości skroniowej transorbitalne
Rtg podudzia (goleni) AP + bok lewego
Rtg podudzia (goleni) AP + bok obu
Rtg podudzia (goleni) AP + bok prawego
Rtg przedramienia lewego AP + bok
Rtg przedramienia obu przedramion AP + bok
Rtg przedramienia prawego AP + bok
Rtg ręki bok- lewa
Rtg ręki bok- prawa
Rtg ręki PA lewa
Rtg ręki PA obu
Rtg ręki PA prawa
Rtg ręki wiek kostny
Rtg rzepki osiowe lewej
Rtg rzepki osiowe obu
Rtg rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach
Rtg rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach
Rtg rzepki osiowe prawej
Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - PA
Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - skosy
Rtg stawu biodrowego AP lewego
Rtg stawu biodrowego AP obu
Rtg stawu biodrowego AP prawego
Rtg stawu biodrowego osiowe lewego
www.luxmed.pl
Oferta obowiązuje od lutego 2012 r.


















Rtg stawu biodrowego AP obu
Rtg stawu biodrowego AP prawego
Rtg stawu biodrowego osiowe lewego
Rtg stawu biodrowego osiowe prawego
Rtg stawu kolanowego AP + bok lewego
Rtg stawu kolanowego AP + bok obu
Rtg stawu kolanowego AP + bok prawego
Rtg stawu kolanowego boczne
Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok
lewego
Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok obu
Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok
prawego
Rtg stopy AP + bok/skos lewej
Rtg stopy AP + bok/skos obu
Rtg stopy AP + bok/skos prawej
Rtg stóp AP (porównawczo)
Rtg szyi bok
Rtg twarzoczaszki
Rtg uda + podudzia
Rtg zatok przynosowych
Rtg ząb obrotnika
Rtg żeber (1 strona) w 2 skosach
Rtg żuchwy
Urografia
Urografia - podanie standardowego kontrastu
100ml
Urografia – podanie standardowego kontrastu
50ml
Mammografia









USG ciąży
USG ciąży transvaginalne
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
USG ginekologiczne transvaginalne
USG jamy brzusznej
USG piersi
USG transrektalne prostaty
USG tarczycy
USG układu moczowego







Uwaga: Zakres abonamentu nie obejmuje
badań ultrasonograficznych wykonywanych
w technologii 3D/4D oraz USG genetycznego
















Badania
ultrasonograficzne















































Rtg stawu biodrowego osiowe prawego
Rtg stawu kolanowego AP + bok lewego
Rtg stawu kolanowego AP + bok obu
Rtg stawu kolanowego AP + bok prawego
Rtg stawu kolanowego boczne
Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok lewego
Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok obu
Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok
prawego
Rtg stopy AP + bok/skos lewej
Rtg stopy AP + bok/skos obu
Rtg stopy AP + bok/skos prawej
Rtg stóp AP (porównawczo)
Rtg szyi bok
Rtg twarzoczaszki
Rtg uda + podudzia
Rtg zatok przynosowych
Rtg ząb obrotnika
Rtg żeber (1 strona) w 2 skosach
Rtg żuchwy
Urografia
Urografia - podanie standardowego kontrastu 100ml
Urografia - podanie standardowego kontrastu 50ml
Mammografia
Echokardiografia - USG serca
Echokardiografia - USG serca dzieci
Konsultacja ginekologa - położnicza + USG płodu
Konsultacja ginekologa + USG ginekologiczne
USG / doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych
USG / doppler naczyń wątroby (ocena krążenia
wrotnego)
USG / doppler tętnic kończyny dolnej
USG / doppler tętnic kończyny górnej
USG / doppler tętnic nerkowych
USG / doppler tętnic szyjnych i kręgowych
USG / doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
USG / doppler żył kończyny dolnej
USG / doppler żył kończyny górnej
USG ciąży
USG ciąży transvaginalne
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
USG ginekologiczne transvaginalne
USG jamy brzusznej
USG nadgarstka
USG narządów moszny (jąder)
USG piersi
USG transrektalne prostaty
USG przezciemiączkowe
USG stawów biodrowych
USG
stawów
biodrowych
+
konsultacja
ortopedyczna stawów biodrowych (do 1 roku życia)
USG stawów skroniowo-żuchwowych
USG stawów śródręcza i palców
USG stawu barkowego
USG stawu kolanowego
USG stawu łokciowego
USG stawu skokowego
USG ścięgna Achillesa
USG ślinianek
USG tarczycy
USG tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki etc.)
USG układu moczowego
USG węzłów chłonnych
USG więzadeł, mięśni, stawów inne
www.luxmed.pl
Oferta obowiązuje od lutego 2012 r.
Uwaga: Zakres abonamentu nie obejmuje badań
ultrasonograficznych wykonywanych w technologii
3D/4D oraz USG genetycznego
Badania
endoskopowe


Gastroskopia
Anoskopia







Gastroskopia
Anoskopia
Kolonoskopia
Rektoskopia
Sigmoidoskopia
Badanie histopatologiczne biopsja endoskopowa
Badanie histopatologiczne
Badania okulistyczne




Komputerowe pole widzenia
Badanie adaptacji do ciemności
Pomiar ciśnienia śródgałkowego
Badanie widzenia przestrzennego




Komputerowe pole widzenia
Badanie adaptacji do ciemności
Pomiar ciśnienia śródgałkowego
Badanie widzenia przestrzennego











TK- Tomografia komputerowa głowy
TK- Tomografia komputerowa głowy (2 fazy)
TK- Tomografia komputerowa twarzoczaszki
TK- Tomografia komputerowa przysadki mózgowej
TK- Tomografia komputerowa zatok
TK- Tomografia komputerowa oczodołów
TK- Tomografia komputerowa kości skroniowych
TK- Tomografia komputerowa szyi
TK- Tomografia komputerowa krtani
TK- Tomografia komputerowa klatki piersiowej
TK- Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2
fazy)
TK- Tomografia komputerowa klatki piersiowej
(HRCT)
TK- Tomografia komputerowa jamy brzusznej
TK- Tomografia komputerowa jamy brzusznej (2
fazy)
TK- Tomografia komputerowa jamy brzusznej
Trójfazowa
TK- Tomografia komputerowa miednicy mniejszej
TK- Tomografia komputerowa jamy brzusznej i
miednicy mniejszej
TK- Tomografia komputerowa klatki piersiowej i
jamy brzusznej
TK- Tomografia komputerowa klatki piersiowej,
jamy brzusznej, miednicy mniejszej
TK- Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej,
jamy brzusznej, miednicy mniejszej
TK- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego
TKTomografia
komputerowa
kręgosłupa
piersiowego
TKTomografia
komputerowa
kręgosłupa
lędźwiowego
TK- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego
+ lędźwiowego
TK- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego
+ piersiowego
TK- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego
+ piersiowego + lędźwiowego
TKTomografia
komputerowa
kręgosłupa
piersiowego + lędźwiowego
TK- Tomografia komputerowa stawu biodrowego
TK- Tomografia komputerowa stawu kolanowego
TK- Tomografia komputerowa stawu skokowego
TK- Tomografia komputerowa nadgarstka
TK- Tomografia komputerowa stawu barkowego
TK- Tomografia komputerowa stawu łokciowego
TK- Tomografia komputerowa stopy
TK- Tomografia komputerowa uda
TK- Tomografia komputerowa podudzia
TK- Tomografia komputerowa ramienia
TK- Tomografia komputerowa przedramienia
TK- Tomografia komputerowa ręki
Tomografia
komputerowa




























www.luxmed.pl
Oferta obowiązuje od lutego 2012 r.
Usługa nie obejmuje kosztów kontrastu, opcji
naczyniowej w tym badań naczyń wieńcowych i
serca, opcji dental CT, rekonstrukcji, wirtualnej
kolonoskopii oraz badań PET



Rezonans
magnetyczny























MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy głowy
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy
brzusznej
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy
miednicy mniejszej
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy
brzusznej i miednicy mniejszej
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy klatki
piersiowej
MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy
kręgosłupa lędźwiowego
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy
kręgosłupa lędźwiowego
MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy
kręgosłupa piersiowego
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy
kręgosłupa piersiowego
MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy
kręgosłupa szyjnego
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy
kręgosłupa szyjnego
MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy
kręgosłupa krzyżowego
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy
oczodołów
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy zatok
MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy
przysadki
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy
przysadki
MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy
nadgarstka
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy
nadgarstka
MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stopy
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stopy
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy
podudzia
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy uda
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy
przedramienia
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy
ramienia
MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy ręki
Usługa nie obejmuje: kosztów kontrastu, badania
stawów, piersi oraz badań dynamicznych
Inne badania
diagnostyczne



Cytologia szyjki macicy,
Spirometria,
Audiometria tonalna






Cytologia szyjki macicy
Spirometria
Audiometria tonalna
Densytometria przesiewowa (screeningowa)
Biopsje cienkoigłowe - guzka, prostaty, piersi,
tarczycy, węzłów chłonnych wraz z oceną
histopatologiczną
Badania
histopatologiczne:
badanie
histopatologiczne materiału pobranego chirurgicznie
oraz
badanie
histopatologiczne
materiału
pobranego endoskopowo
www.luxmed.pl
Oferta obowiązuje od lutego 2012 r.
Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji
lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony
jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent jest uprawniony w ramach abonamentu.
Uwaga: materiały i środki medyczne, takie jak: gips tradycyjny, tradycyjne opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły,
środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do
w/w zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata z uwzględnieniem 10% rabatu.
Konsultacyjne
zabiegi
ambulatoryjne
Chirurgiczne
MAKRO ZDROWIE
MAKRO ZDROWIE PLUS







Usunięcie kleszcza - chirurgiczne
Usunięcie kleszcza - niechirurgiczne
Zmiana / założenie - opatrunek mały
Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia
Znieczulenie do zabiegu miejscowe
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym







Usunięcie kleszcza - chirurgiczne
Usunięcie kleszcza - niechirurgiczne
Zmiana / założenie - opatrunek mały
Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia
Znieczulenie do zabiegu miejscowe
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym
Dermatologiczne

Konsultacja dermatologa - Dermatoskopia

Konsultacja dermatologa - Dermatoskopia
Laryngologiczne


Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
Konsultacja laryngologa Kateteryzacja trąbki
słuchowej
Konsultacja laryngologa płukanie ucha
Konsultacja laryngologa Usunięcie ciała obcego z
nosa/ ucha
Opatrunki laryngologiczne
Zabieg
laryngologicznyKoagulacja
naczyń
przegrody nosa
Zabieg laryngologiczny- Usunięcie tamponady nosa
Zaopatrzenie krwotoku z nosa dwie strony
Zaopatrzenie krwotoku z nosa jedna strona
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym
Donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki
nosa w sytuacji doraźnej
Założenie/zmiana/usunięcie sączka w przewodzie
słuchowym zewnętrznym


Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
Konsultacja laryngologa Kateteryzacja trąbki
słuchowej
Konsultacja laryngologa płukanie ucha
Konsultacja laryngologa Usunięcie ciała obcego
z nosa/ ucha
Opatrunki
laryngologiczne
Zabieg
laryngologiczny- Koagulacja naczyń przegrody
nosa
Zabieg laryngologiczny- Usunięcie tamponady
nosa
Zaopatrzenie krwotoku z nosa dwie strony
Zaopatrzenie krwotoku z nosa jedna strona
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym
Donosowe podanie leku obkurczającego
śluzówki nosa w sytuacji doraźnej
Założenie/zmiana/usunięcie
sączka
w
przewodzie słuchowym zewnętrznym





















Ogólnolekarskie




Mierzenie RR / ciśnienia
Odczulanie
Pomiar wzrostu i wagi ciała
Usunięcie kleszcza - niechirurgiczne




Mierzenie RR / ciśnienia
Odczulanie
Pomiar wzrostu i wagi ciała
Usunięcie kleszcza - niechirurgiczne
Okulistyczne










Konsultacja okulisty - badanie dna oka
Konsultacja okulisty - dobór szkieł korekcyjnych
Konsultacja okulisty - Gonioskopia (ocena kąta
przesączania)
Konsultacja okulisty Usunięcie ciała obcego z oka
Pomiar ciśnienia śródgałkowego
Badanie widzenia przestrzennego
Płukanie kanalików łzowych



Konsultacja okulisty - badanie dna oka
Konsultacja okulisty - dobór szkieł korekcyjnych
Konsultacja okulisty - Gonioskopia (ocena kąta
przesączania)
Konsultacja okulisty Usunięcie ciała obcego z
oka
Pomiar ciśnienia śródgałkowego
Badanie widzenia przestrzennego
Płukanie kanalików łzowych
Ortopedyczne









Drobny sprzęt ortopedyczny dopasowanie
Nastawienie zwichnięcia lub złamania
Przygotowanie gips tradycyjny 1 opaska
Punkcja dostawowa
Założenie gipsu
Zdjęcie gipsu tradycyjnego kończyna dolna
Zdjęcie gipsu tradycyjnego kończyna górna
Blokada dostawowa i okołostawowa
Zmiana / założenie - opatrunek mały









Drobny sprzęt ortopedyczny dopasowanie
Nastawienie zwichnięcia lub złamania
Przygotowanie gips tradycyjny 1 opaska
Punkcja dostawowa
Założenie gipsu
Zdjęcie gipsu tradycyjnego kończyna dolna
Zdjęcie gipsu tradycyjnego kończyna górna
Blokada dostawowa i okołostawowa
Zmiana / założenie - opatrunek mały
Ginekologiczne

Pobranie cytologii z szyjki macicy

Pobranie cytologii z szyjki macicy

www.luxmed.pl
Oferta obowiązuje od lutego 2012 r.
Pielęgniarskie














Iniekcja dożylna
Iniekcja podskórna/domięśniowa
Kroplówka + leczenie
Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
Pomiar temperatury ciała
Zmiana / założenie - opatrunek mały
Pobranie krwi
Iniekcja dożylna
Iniekcja podskórna/domięśniowa
Kroplówka + leczenie
Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
Pomiar temperatury ciała
Zmiana / założenie - opatrunek mały
Pobranie krwi
Pozakonsultacyjne chirurgiczne zabiegi ambulatoryjne (tylko w wariancie rozszerzonym) usługi w formie zabiegów, które nie są
integralną częścią konsultacji lekarskiej. Mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym i nie wymagają hospitalizacji oraz reżimu sali
operacyjnej. Zakres pozakonsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych jest uwarunkowany dostępnością w danej placówce Zleceniobiorcy.
Uwaga: materiały i środki medyczne, takie jak: tradycyjne opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki
dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do w/w
zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata z uwzględnieniem 10% rabatu.
Pozakonsultacyjne
chirurgiczne zabiegi
ambulatoryjne
MAKRO ZDROWIE
MAKRO ZDROWIE PLUS





Badanie histopatologiczne materiał z biopsji
cienkoigłowej
Biopsja cienkoigłowa sutków
Biopsja cienkoigłowa tarczycy
Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych
Szycie rany do 3 cm.
Bezpłatna infolinia hospitalizacyjna - informacja na temat leczenia szpitalnego
Bezpłatna, dostępna 24/7 linia medyczna przyjmująca zgłoszenia Pacjentów, obsługiwana przez profesjonalistów medycznych (pielęgniarki /
ratowników / dyspozytorów), w ramach której po uzyskaniu skierowania na planowe leczenie szpitalne Pacjent może uzyskać następujące
informacje na temat leczenia szpitalnego na terenie Polski:

Zebranie wywiadu medycznego dotyczącego potrzeby medycznej, posiadanych skierowaniach;

Poinformowanie o trybie uzyskania świadczeń i udzielenie zaleceń (koniecznych skierowań, badań diagnostycznych, trybu konsultacji
kwalifikacyjnej, szczepień, itp.);

Umawianie na konsultacje lekarskie w LUX MED w razie stwierdzenia ich niezbędności dla podjęcia leczenia szpitalnego;

Informacja o placówkach realizujących dany zakres leczenia lub diagnostyki oraz specjalizujących się w danym zakresie leczenia;

Informacja o czasie oczekiwania na leczenie w ramach NFZ;

Informacja o cenach usługi wykonanej komercyjnie - w min. 2 wariantach cenowych.
Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED (LUX MED, CM LIM, Medycyna Rodzinna, PROMEDIS)
Dodatkowe informacje oraz możliwość zakupu abonamentu on-line poprzez kontakt z Działem
Sprzedaży Indywidualnej LUX MED - 22 438 42 22 w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku.
www.luxmed.pl
Oferta obowiązuje od lutego 2012 r.
Download