ISLAM

advertisement
Version 1.1
Slowo wstepne
Ten PowerPoint pokazuje ISLAM z bardzo negatywnej strony, tak jak jest
on obecnie widziany w świetle aktów terroryzmu dokonywanych przez
extremistów islamskich.
Musimy pamiętać że w przeszłości – około 500 lat temu – ISLAM jako taki
był bardzo pozytywnym elementem dla ówczesnego świata. Wówczas
ISLAM byl tolerancyjny w stosunku do chrześcijan i Żydow, a także bardzo
przyczynił się do rozwoju algebry, geometrii, medycyny i sztuki.
Musimy także pamiętać że w przeszłości – około 500 lat temu – tak
chrześcijanie jak również protestanci torturowali i palili na stosach
czarownice i wiele osób nie zgadzających się z ich ówczesną religią.
Jednak, to było 500 lat temu a nie dzisiaj. Dlatego SHARIA, to święte
prawo Islamu - wykonywane przez Muzułmanów, tak jak to pokazuje ten
PowerPoint – nie może być uznane za właściwe prawo, które miałoby
obowiązywać na całym świecie, tak jak to sobie wyobrażają Muzułmanie.
Ten PowerPoint pochodzi z Australii, kraju który postanowił nie tolerować
żądań muzułmaśskich ekstremistów.
Czy Islam jest taki jakim
chcą nam go sprzedać
na Zachodzie?
Jaki on jest naprawdę?
To jest obraz rodzinnej dewocji…
… a to jest ta sama rodzina
Islam nie jest tylko religią lub wiarą .
W swojej rozszerzonej formie jest pełnym ,
100% -owym przepisem na życie.
Islam posiada komponenty religijne, prawne, polityczne,
ekonomiczne, socjalne i wojskowe.Tam część religijna
służy tylko jako pokrywka dla pozostałych części
składowych . Islamizacja rozpoczyna się kiedy w
jakimś kraju liczba muzułmanów staje się
wystarczająca aby rozpocząć kampanie na rzecz
przywilejów religijnych.
Kiedy w jakimś społeczeństwie tolerancyjnym,
poprawnym politycznie i zróżnicowanym kulturowo
akceptuje się żądania muzułmanów na rzecz swoich
wolności religijnych, pozostałe części składowe
islamu zaczynają przenikać do całej reszty życia
obywatelskiego.
Popatrzmy jak to działa:
Kiedy populacja muzułmanów w jakimś kraju
pozostaje około 2% lub mniej , W takim przypadku
ludność miejscowa traktuje muzułmanów jako
pokój miłującą mniejszość która nikomu nie
zagraża .
•Taki przypadek występuje w następujących
krajach:
Stany Zjednoczone : 0,6% muzułmanów
Australia : 1,5% muzułmanów
Kanada: 1,9% muzułmanów
Chiny : 1,8% muzułmanów
Włochy: 1,5% muzułmanów
Norwegia 1,8% muzułmanów
Kiedy populacja islamistów osiągnie 2% do 5 % ,
muzułmanie rozpoczynają działalność roszczeniową
pobudzając inne mniejszości etniczne lub grupy
niezadowolonych z miejsca pobytu a często także
wśród więźniów.
Taki stan rzeczy istnieje w:
Danii : 2,0% muzułmanów
Niemczech: 3,7% muzułmanów
Wielkiej Brytanii: 2,7% muzułmanów
Hiszpanii: 4,0% muzułmanów
Tailandii: 4,6% muzułmanów
•Począwszy od 5% zaludnienia zaczynają domagać się
nieograniczonych praw dla ludności islamskiej . Na przykład ,
żądają powszechnego dostępu do żywności <halal> ( żywność
czysta, przetwarzana według receptury islamskiej ) , zapewniając
sobie miejsca pracy zarezerwowane dla muzułmanów.
•Zaczynają wywierać naciski na sieci supermarketów aby
wystawiały żywność halal na swoich półkach grożąc
konsekwencjami w razie nie zastosowania się do ich żądań .
•To zjawisko występuje już w :
•
Francia: 8,0% muzułmanów
Filipiny: 5,0% muzułmanów
Szwecja: 5,0% muzułmanów
Szwajcaria : 4,3% muzułmanów
Holandia : 5,5% muzułmanów
Trinidad i Tobago: 5,8% muzułmanów
Co to jest Sharia ?
Popatrzmy ...
• Poczynając od tego miejsca rozpoczynają
wymuszać na miejscowych władzach zgodę
na kierowanie się w swoich gettach,
własnymi prawami
jak «Sharia»,prawa i szkoły islamskie .
• Ostatecznym celem muzułmanów jest
ustanowienie praw Sharii na całym świecie.
To jest «sharia»
Kara za nieposłuszeństwo wobec małżonka
…i to także «sharia»
Karanie kobiety za zdradę małżeńską
…a to także «sharia»
Karanie dorosłej osoby za kradzież
To jest «sharia»
Karanie dziecka za kradzież
…i to jest «sharia»
Karanie kobiety za zdradę małżeńską
(kamienowanie)
…i to jest także «sharia»
Karanie kobiety za zdradę małżenską
To jest «sharia»
Karanie kobiety za bluźnierstwo wobec Islamu
To jest «sharia»
Karanie kobiety za bluźnierstwo wobec Islamu
To jest także sharia»
Karanie mężczyzny za bluźnierstwo wobec Islamu
Kiedy muzułmanie osiągają 10% populacji rozpoczynają szerzyć
powszechną anarchię którą traktują jako środek pozwalający
skarżyć się na warunki w tym kraju.
Widzieliśmy już taką rewolucję miejską w Paryżu z paleniem
samochodów i urządzeń miejskich . W takiej sytuacji każda
reakcja nie muzułmańska przeciwna rozruchom „ obraża ” islam
potęgując dodatkowo rozruchy i groźby , tak jak było to w
Amsterdamie po filmie na temat islamu i zakazie noszenia winiet
Mahometa.
•Zdarzenia takie występują nagminnie w rejonach
muzułmańskich w takich krajach
:
Guyana: 10,0% muzułmanów
Indie: 13,4% muzułmanów
Izrael: 16,0% muzułmanów
Kenia: 10,0% muzułmanów
Rosja: 15,0% muzułmanów
• Po osiągnięciu 20%, narody mogą
spodziewać się przerażających wydarzeń
w rodzaju tworzenia oddziałów milicji
<<dżichadistów >> , sporadycznych
morderstw, podpalania kościołów…
•Takim krajami juz sa:
•Etiopía: 32,8% muzułmanów
•Nigeria: 35,0% muzułmanów
• Po osiągnięciu 40% zaludnienia muzułmanów,
w kraju dzieją się masakry i ludobójstwa ciągłe
ataki terrorystyczne i nieprzerwana wojna
wewnętrzna.
•Tak jak w tych krajach:
Bośnia : 40,0% muzułmanów
•
Czad: 53,1% muzułmanów
Líban: 59,7% muzułmanów
W krajach w których liczba muzułmanów przekracza 60%
mieszkańców odbywają się prześladowania bez ograniczeń
niewierzących lub wyznających inne religie (z muzułmanami
nieortodoksyjnymi włącznie) oczyszczania etniczne i sporadyczne
masakry ludobójstwa stosowanie prawa Sharii jako broni,
stosowanie specjalnych podatków dla niewiernych.
• To się dzieje w tych krajach:
Albania: 70,0% muzułmanów
Malezia: 60,4% muzułmanów
Qatar: 77,5% muzułmanów
Sudán: 70,0% muzumanów
• Począwszy od 80% zaczynają dziać się gwałty i zastraszanie
ludności nie islamskiej czystki etnicznye sterowane przez państwo
a także przypadki ludobójstwa , w celu wypędzenia resztek ludzi
niewiernych którzy jeszcze pozostali. W ten sposób kraj staje się
w 100% muzułmański.
•Tak właśnie stało się lub dzieje się teraz tam:
•
Bangla Desh: 83,0% muzułmanów
Egipt : 90,0%
Gaza: 98,7%
Indonezia: 86,1%
Irán: 98,0%
Irak: 97,0%
Jordania: 92,0%
Maroko: 98,7%
Pakistan: 97,0%
Palestyna 99,0%
Syria: 90,0%
Taddżykistan 90,0%
Turcja 99,8% ,
Emiraty Arabskie : 96,0%
Po osiągnięciu 100% liczby mieszkańców zaczyna się Pokój
typu „Dar-es-Salaam” (Raj islamski) . (ale pokój ??? )
Zakłada się że jest już pokój bo wszyscy są muzułmanami
.Wyznacznikiem całego życia jest Koran a jedyne szkoły jakie
istnieją są to szkoły koraniczne.
Taka sytuacja jest już w tych krajach:
Afganistán: 100% muzułmanów
Arabia Saudyjska 100% muzułmanów
Somalia 100% muzułmanów
Jemen: 100% muzułmanów
Tam prawo Sharia rządzi, a Koran – ta święta księga Islamu – jest
podrecznikiem uczonym się na pamięć przez dzieci w islamskich
szkołach. Kobietom nie wolno prowadzić samochodów, a zawody
jakie im są dozwolone to tyko Nauczyciel dla dziewczynek lub lekar
dla kobiet. W tych krajach kościoły katolickie i synagogi żydowskie
nie istnieją. Obcokrajowiec, który by się odważył pkazać medalik z
krzyżykiem jest natychmias wydalony z kraju, bo znieważył Islam.
•Niestety pokoju nigdy się nie osiąga ponieważ w
tych krajach w których już jest 100% muzułmanów ,
ci bardziej radykalni i ortodoksyjni kierując się
nienawiścią, prześladują i tępią tych mniej
radykalnych często , z rozmaitych powodów
zaspakajają swoje żądze morderstwami.
“León Uris, “El Peregrinaje (– Pielgrzymki )”
wjawia:
Zanim skończyłem 9 lat poznałem podstawową
doktrynę życia arabskiego:
Ja byłem kontra mojemu bratu ;
ja i mój brat kontra naszemu ojcu;
moja rodzina kontra naszym kuzynom i
naszemu klanowi; nasz klan kontra naszemu
plemieniu;
Nasze plemie kontra światu, a wszyscy razem
kontra niewiernym .”
•Należy zrozumieć że w krajach w których populacja
muzułmanów jest znacznie mniejsza od 100% jak n. p.
we Francji , mniejszość muzułmańska żyje w gettach.
Wewnątrz tych gett tworzą 100% -e społeczeństwo
muzułmańskie na podstawie prawa Sharia . Policja nie
wchodzi do tych gett. Nie ma tam sądów, policji , szkół
narodowych ani żadnych instytucji nie islamskich.
W takiej sytuacji muzułmanie nie integrują się ze
społeczeństwem kraju w którym żyją. Dzieci ich
uczęszczają wyłącznie do „ Madrasów „ ( szkoły
muzułmańskie ) gdzie studiują wyłącznie Koran. .
•Ponadto wszelkie relacje z osobami „ niewiernymi „
są zakazane i często karane śmiercią .Z tego powodu
w niektórych krajach , immani i pozostali ekstremiści
mają na takich terenach większą władzę niż instytucje
narodowe kraju ich zamieszkania.
•Półtora miliarda muzułmanów stanowi dzisiaj 22%
ludności świata . Jednakże ich przyrost naturalny
przewyższa przyrosty chrześcijan, hinduistów
buddystów , Żydów i wszystkich innych
pozostałych wierzących.
•Muzułmanie przekroczą 50 % populacji świata
przy końcu bieżącego wieku..
•Taka jest przyszłość świata o ile nie podjęte
zostaną żadne działania i nie pozostawi się ich aby
żyli pomiędzy sobą w krajach które już opanowali
korzystając ze swojej „kultury”.
•W ciągu ostatnich 100 lat nie wnieśli oni żadnej
nowej wartości na rzecz ludzkości świata i nie
można oczekiwać aby teraz to się mogło zmienić.
Tutaj jest odpowiedź rządu
Australijskiego
•Kevin Rudd, Premier Australii wypowiedział się w sprawie prawa
islamskiego Sharia:
•Muzułmanom którzy chcą żyć na
warunkach prawa islamskiego Sharia,
powiedział żeby wyjechali z Australii .
Rząd australijski rozpoczął kampanię
przeciwko ekstremistom po to aby
zapobiegać atakom terrorystycznym.
•Premier Rudd obraził niektórych muzułmanów australijskich
kiedy powiedział że zgadza się żeby policja monitorowała
muzułmanów . Cytujmy: „ONI SĄ IMIGRANTAMI TO ONI MUSZĄ
SIĘ ZAADOPTOWAĆ DO NAS A NIE AUSTALIJCZYCY DO
NICH .
•Jestem już zmęczony tym że mamy się martwić
czy przypadkiem nie obrażamy kogoś lub czyjejś
kultury. Od czasu ataków terrorystycznych na
Bali , zauważamy odradzanie się patryjotyzmu
wśród większości Australikczyków ."
•„Nasz kulutra rozwijała się przez dwa wieki w
walkach cierpieniach i zwycięstwach wielu milionów
kobiet i mężczyzn którzy poszukiwali wolności !”
• „
•“Mówimy po Angielsku nie po Hiszpańsku ,
Arabsku ,Chińsku Japońsku , Rosyjsku lub w
jakimkolwiek innym języku, co oznacza że jeżeli
ktoś chce być częścią naszego społeczeństwa ,
powinien opanować nasz język!”
„Większość Australijczyków wierzy w Boga, ale
nie jest to wyrazem chrześcijaństwa, ekstremy prawicowej
lub stanowiskiem politycznym. Jest tak bo kobiety i
mężczyźni którzy zbudowali ten naród byli głównie
chrześcijanami !”
“Jest to naturalne aby symbole naszej wiary były to
widoczne na ścianach naszych szkół . Jeżeli nasz Bóg
was obraża proponuję abyście przenieśli się do innej
części świata ponieważ Bóg jest częścią naszej kultury ."
My nie zmuszaliśmy was do przyjazdu tutaj Przyjechaliście
tutaj i zaakceptowaliście ten kraj dobrowolnie ."
„Akceptujemy wasze wierzenia i o nic nie pytamy .
Wszystko o co prosimy to zaakceptujcie nasze wierzenia, i
żyjcie z nami w pokoju i harmonii.”
„To jest NASZ KRAJ NASZA ZIEMIA I NASZ STYL ŻYCIA ,
dajemy wam wiele ułatwień abyście z tego mogli korzystać
Kiedy jednak pojawiają się narzekania , roszczenia i krytyka
naszej flagi , naszego sądownictwa, naszej wiary
chrześcijańskiej , naszego stylu życia ,proponujemy abyście
skorzystali z innego naszego prawa wolności australijskiej
PRAWA DO WYJAZDU.“
„Jeżeli ktoś nie jest zadowolony z pobytu tutaj , proszę
WYJECHAĆ !”
Potrzebujemy wielkich przywódców!
Podobnie jak wiele musimy zrobić z powodu
globalnego ocieplenia , z powodu niedostatku wody
pitnej i t.p. Musimy także zająć się tym aby naszym
dzieciom i wnukom zapewnić większe
bezpieczeństwo na świecie .
Jeszcze nie jest za późno Być może jeżeli
roześlemy te myśli pomiędzy sobą , znajdą się
ludzie którzy zechcą tą prawdę głosić .
Jeżeli zgadzasz się ze mną roześlij to dalej
tak szeroko jak tylko jest to możliwe.
Download