kim jesteśmy - wiadomosci.ngo.pl

advertisement
Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego
WARSZTATY
Muziaczek
WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA
POPRZEZ
TERAPIĘ DŹWIĘKIEM I MUZYKĄ,
TERAPIĘ SENSORYCZNĄ
Warsztaty przeznaczone są dla:
- rodziców, szczególnie dzieci nadpobudliwych,
z dysfunkcjami ( zaburzenia mowy, dysleksja, ADHD)
- nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychoterapeutów
- terapeutów, lekarzy i personel medyczny zajmujący się rehabilitacją, terapią
- personelu medycznego bezpośrednio zajmującego się osobami chorymi
i niepełnosprawnymi
- rodziców i opiekunów dzieci upośledzonych
- lekarzy i terapeutów zajmujących się terapią i leczeniem uzależnień
- wszystkich zainteresowanych dobrą kondycją psychiczną i optymalnym
funkcjonowaniem
Idea i zakres tematyczny warsztatów
Warsztaty są częścią Programu, który ma za zadanie rozpropagować ideę powszechnego stosowania muzyki
i dźwięku oraz terapii sensorycznej w oświacie,
terapii psychologicznej i pedagogicznej, opiece paliatywnej
opiece nad osobami niepełnosprawnymi.
Ideą programu jest wspomaganie edukacji poprzez propagowanie metod usprawniających pracę mózgu i
funkcjonowanie codzienne osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, dzieci z dysfunkcjami
rozwoju psychoruchowego, dzieci i młodzieży z zaburzeniami funkcjonowania społecznego oraz z
problemami o podłożu emocjonalnym.
Poprawa pamięci, koncentracji, wspomaganie uczenia się
Łagodzenie objawów stresu, dysleksji, nadpobudliwości, autyzmu, ADHD, depresji.
Usprawnianie pracy mózgu
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym z wykorzystaniem technik terapii dźwiękiem m.in. :
- programu „Efekt Mozarta”,
- gimnastyki mózgu,
- terapii sensorycznej
Muzyka i dźwięk jako narzędzia wspomagające własne funkcjonowanie, poprawiające
samopoczucie
Więcej o warsztatach
Cały tekst programu
Formularz zgłoszeniowy
znajdziesz tutaj:
http://www.anandamusic.republika.pl/program_warsztatow_lipiec2007.htm
Liczebność:
Grupa: 20 osób Czas trwania: 6 godzin ( z przerwą)
Wpłata na konto:
93 1020 5011 0000 9802 0085 4257
bank: PKO BP ODDZIAŁ 2 TORUŃ.
Uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w warsztatach
Zgłoszenia:
1. Pobierz formularz zgłoszeniowy ze strony:
http://www.anandamusic.republika.pl/main_polish.htm
i wyślij na adres : [email protected]
2. Wyślij pocztą na adres:
Fundacja ”BORYNA”. Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką.
Ul. Mickiewicza 50/13. 87 100 Toruń
3. Telefonicznie:
( 056) 622 44 11, 607 773 737 Mirosława Boryna
Po zrealizowaniu warsztatów przeprowadzone zostaną dwa seminaria dla studentów i słuchaczy kierunków
pedagogicznych i terapeutycznych uczelni i szkół policealnych naszego województwa.
Ich celem będzie zainteresowanie zebranych zagadnieniem terapii dźwiękiem, wskazanie faktów i odkryć
naukowych, które stanowią podstawę współczesnej sonoterapii, oraz terapii sensorycznej.
Prelegentami będą osobistości uznane za autorytety w dziedzinie pedagogiki, terapii i opieki paliatywnej.
Materiały z warsztatów i seminariów zostaną opublikowane w specjalnej broszurze.
Fundacja „BORYNA”. Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką.
Ul. Mickiewicza 50/13
87 – 100 Toruń www.borynafoundation.org
www.anandamusic.republika.pl [email protected]
(056) 622 44 11 607 776 737
KIM JESTEŚMY
Nie jesteśmy twórcami muzyki, lecz służymy jej od wielu lat. Wychodzimy z założenia, że muzyka to
wspaniały dar natury, gdyż jest odbiciem rządzących nią zasad rytmu i harmonii. Jest zarazem
najwznioślejszym, najszlachetniejszym wyrazem ludzkiego ducha i geniuszu. Wykorzystanie tego daru
oraz wiedzy z wielu dziedzin takich jak fizyka, astronomia, chemia, fizyka molekularna, matematyka i
medycyna na temat fizycznych właściwości dźwięku i jego możliwości wpływu na materię, a w
szczególności na organizmy żywe, otwiera przed ludźmi nowe możliwości w zakresie leczenia, opieki i
nauczania.
Działamy na polu terapii dźwiękiem i muzyką od połowy lat 80 tych. W ciągu minionych lat
wypracowaliśmy kontakty z najwybitniejszymi przedstawicielami medycyny dźwięku. Owocem naszej
pracy jest między innymi to, że są oni członkami Honorowej Rady naszej Fundacji. Wielu z nich
zadeklarowało chęć uczestnictwa w Kongresie Leczenia Dźwiękiem i Muzyką.
W 1991 znaleźliśmy się na liście honorowych członków Uniwersytetu Pokoju w Poczdamie obok nazwisk
takich jak Dalai Lama, Nelson Mandela, Vaclav Havel, z polskich osobistości Lech Wałęsa, Lucyna
Winnicka.
Od 1989 roku działamy jako firma ANANDA MUSIC wydająca w Polsce muzykę o charakterze leczniczym
i terapeutycznym. Wydawane przez nas nagrania zajmują czołowe miejsca na światowych listach
muzyki terapeutycznej a ich autorzy to pionierzy leczenia dźwiękiem, muzycy cieszący się światowym
autorytetem.
Wydawane przez nas tytuły pomogły wielu ludziom odzyskać zdrowie, równowagę psychiczną i
naprawić relację, wprawiły w zachwyt miłośników muzyki pięknej, szlachetnej.
W 2002 roku założyliśmy Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką imienia Rahula Sakyaputry.
Rahul Sakyaputra był wirtuozem sitaru i naszym przyjacielem. Zachęcam do zapoznania się z
sylwetkami muzyków, którzy są zarazem członkami Honorowej Rady naszej Fundacji oraz posłuchać
próbek muzyki.
W styczniu roku 2005 centrum uzyskało status fundacji, której misją jest urzeczywistnianie idei
powszechnego zastosowana muzyki i dźwięku do terapii, leczenia,pracy pedagogicznej, usprawniania
pracy mózgu.
Prowadzimy warsztaty i wykłady, organizujemy imprezy.
Nasze obecne projekty:
1. Udział w ogólnoświatowej akcji „Voices for Hospices” – Głosy dla Hospicjum poprzez organizację
koncertu Michaela Stillwatera
2. Program Wspieranie Edukacji MUZIACZEK, częściowo wspomagany przez Samorząd
Województwa Kujawsko – Pomorskiego
3. Przygotowanie do Światowego Kongresu Leczenia Dźwiękiem i Muzyką z koncertem Kitaro
Od listopada 2005 działamy pod nazwą: Fundacja „BORYNA”. Centrum Terapii Dźwiękiem i
Muzyką.
Andrzej i Mirosława Borynowie.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards