2. Kultura i atrakcje turystyczne Berlina

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK
SPOŁECZNYCH
im. ks. Emila Szramka
w Tychach
Wydział Nauk Społeczno – Ekonomicznych
Kierunek Zarządzanie
ŁUKASZ KONIECZNY
Geografia turystyczna świata
BERLIN
Praca zaliczeniowa napisana
w Katedrze Zarządzania i marketingu
pod kierunkiem naukowym
Prof. dr hab. Stanisław Czaja
Tychy 2008
Spis treści
Spis treści .............................................................................................................. 2
Wstęp ..................................................................................................................... 3
1. Informacje ogólne ............................................................................................ 3
1.1. Historia miasta .......................................................................................... 4
1.2. Podział administracyjny ........................................................................... 5
1.3. Infrastruktura ............................................................................................ 7
2. Kultura i atrakcje turystyczne Berlina ............................................................. 8
2.1. Brama Brandenburska .............................................................................. 9
2.2. Reichstag ................................................................................................ 10
2.3. Mur berliński .......................................................................................... 11
2.4. Katedra Berlińska ................................................................................... 12
2.5. Siegessäule - kolumna zwycięstwa ........................................................ 13
2.6. Ewangelicki Kościół Pamięci cesarza Wilhelma I ................................ 14
2.7. Wyspa Muzeów z muzeum Pergamonu ................................................. 15
2.8. Muzeum Egipskie w Berlinie ................................................................. 16
2.9. Muzeum Żydowskie w Berlinie ............................................................. 17
2.10. Czerwony Ratusz w Berlinie ............................................................... 18
2.11. Grunewaldturm .................................................................................... 19
3. Ciekawostki .................................................................................................... 20
3.1. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie .................................... 20
3.2. Love Parade ............................................................................................ 21
4. Bibliografia .................................................................................................... 23
2
Wstęp
Berlin, jako stolica Niemiec, jest wielkim ośrodkiem gospodarczym i finansowym
w Europie. Charakteryzuje się głównie przemysłem elektronicznym (m.in. firma Siemens,
AEG), maszynowym, produkcją środków transportu a także przemysłem odzieżowym. Jest to
niewątpliwie ważny ośrodek handlowy – obywają się tu międzynarodowe targi oraz wystawy.
Miasto to zaistniało w świecie w czasach I i II Wojny Światowej, a nawet pomimo renomy
jaką z tego powodu uzyskało prężnie się rozwija nie tylko pod względem gospodarczym ale
i turystycznym. Jest to także wielki węzeł komunikacji lotniczej, drogowej i kolejowej.
1. Informacje ogólne
Berlin – stolica i największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego (landu).
Zajmuje powierzchnię 890 km², zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób. Leży w północnowschodniej części Niemiec, nad rzeką Szprewą i Hawelą oraz ich dopływami. Rzeka Szprewa
w dzielnicy Spandau wpada do Haweli, prawego dopływu Łaby. Miasto znajduje się między
płaskowyżami Barnim i Teltow. Leży około 70 kilometrów od granicy z Polską.
Rysunek 1. Położenie geograficzne miasta Berlin (Opracowanie własne)
3
Najwyższe wzniesienie ma wysokość 115,4 m n.p.m., natomiast najniższy punkt leży na
wysokości 32 m n.p.m, a więc leży na terenach nizinnych. Miasto znajduje się
w umiarkowanej strefie klimatycznej. Przeciętna temperatura roku wynosi 9,1°C, średnia
roczna ilość opadów wynosi 581 mm. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec (18,8°C)
i sierpień (17,9°C), a najzimniejszy jest styczeń (-0,9°C) i luty (-0,6°C) [1].
1.1. Historia miasta
Założony w IX wieku przez plemiona słowiańskie (gród Kopanica przy ujściu rzeki
Dahme do Szprewy, dziś dzielnica Köpenick) i określany łacińską nazwą Berolina, która
prawdopodobnie pochodzi ze słowiańskiego znaczenia bór i rolina. W swojej historii pełnił
kilkakrotnie rolę stolicy różnych państw niemieckich: Marchii Brandenburskiej, Królestwa
Prus, od 1864 roku stanowił stolicę Związku Północnoniemieckiego, a od 1871
zjednoczonych Niemiec - jako cesarstwa, a później republiki.
Miasto Cölln, położone na wyspie na Szprewie część podwójnego osiedla Berlin-Cölln,
zostało po raz pierwszy wspomniane w 1237, zaś Berlin, położony na prawym (północnym)
brzegu rzeki w 1244. W 1307 zbudowano wspólny ratusz dla obu miast.
Rysunek 2. Plan miasta Berlin z 1737 roku (http://www.gog.kopacz.mielno.pl/Berlin.html)
4
Od 1451 Berlin był rezydencją brandenburskich margrabiów i elektorów. W XVII w
miasto to zostało rozbudowane o kilka przedmieść, a w 1701 podniesione przez Fryderyka I
do rangi stolicy. Ponadto w 1709 zjednoczono miasta i gminy Berlin, Cölln, Friedrichswerder,
Dorotheenstadt i Friedrichstadt w jedno miasto Berlin. Wkrótce powstały dalsze
przedmieścia. Obszar miasta został ponownie rozszerzony w 1861, gdy włączono
miejscowości Wedding, Moabit oraz przedmieścia po stronie Tempelhofu i Schönebergu.
W 1871 miasto zostało stolicą nowo powstałej Rzeszy Niemieckiej.
Po I wojnie światowej w 1918 ogłoszono w Berlinie republikę. W 1920 na podstawie
tzw. Ustawy o wielkim Berlinie ponownie znacznie rozszerzono obszar miasta, przyłączając
kilka miast i kilkadziesiąt wsi. Berlin osiągnął wówczas około 4 milionów mieszkańców. Po
przejęciu władzy przez nazistów w 1933 Berlin stał się stolicą III Rzeszy. W 1936 odbyły się
w Berlinie igrzyska olimpijskie. Planowano znaczną rozbudowę miasta na stolicę świata (tzw.
plan Germania Alberta Speera), czemu przeszkodziła klęska Niemiec w II wojnie światowej
oraz znaczne zniszczenia miasta. W czasie alianckich bombardowań i walk o zdobycie
Berlina przez wojska radzieckie i polskie, znaczne obszary zabudowy zostały dosłownie
zmiecione z powierzchni ziemi.
Po II wojnie światowej Berlin został podzielony na 4 sektory okupacyjne przez
aliantów. Stąd też przed ponownym zjednoczeniem Niemiec miasto było podzielone na część
wschodnią stanowiącą sektor sowiecki i od 1949 stolicę NRD i część zachodnią (Berlin
Zachodni)
stanowiącą
eksklawę
RFN,
powstałą
z
francuskiego,
brytyjskiego
i amerykańskiego sektora okupacyjnego. W latach 1948-49 Sowieci wprowadzili blokadę
Berlina Zachodniego, na co alianci zachodni odpowiedzieli uruchomieniem mostu
powietrznego z zaopatrzeniem. W latach 1961-1989 Berlin Zachodni był otoczony murem,
którego zburzenie stanowi symbol zjednoczenia dwóch części miasta oraz dwóch państw
niemieckich. Decyzją Bundestagu, od 1991 Berlin jest stolicą zjednoczonych Niemiec. Od
1999 w Berlinie swoje siedziby mają parlament i rząd [2].
1.2. Podział administracyjny
Miasto podzielone jest na 12 dzielnic (niem. Bezirk), dzielących się dalej na
"poddzielnice" (niem. Ortsteile czyli części miasta). Ten podział istnieje od 1 stycznia 2001
roku, kiedy to w wyniku reformy administracyjnej zmniejszono liczbę dzielnic z 23 do 12
w celu obniżenia kosztów. Każdy Bezirk ma oddzielny samorząd i prawa zbliżone do praw
miejskich [3].
5
Rysunek 3. Podział administracyjny miasta Berlin (http://www.berlin.fingers.pl/)
Tabela 1.1. Podział administracyjny miasta Berlin
Dzielnica
Ludność
Powierzchnia
Charlottenburg-Wilmersdorf
315.244
64,72 km²
Friedrichshain-Kreuzberg
264.922
20,16 km²
Lichtenberg
258.964
52,29 km²
Marzahn-Hellersdorf
249.882
61,74 km²
Mitte
325.629
39,47 km²
Neukölln
305.658
44,93 km²
Pankow
356.956
103,01 km²
Reinickendorf
243.536
89,46 km²
Spandau
224.408
91,91 km²
Steglitz-Zehlendorf
288.572
102,50 km²
Tempelhof-Schöneberg
332.091
53,09 km²
Treptow-Köpenick
236.450
168,42 km²
Źródło: http://www.berlin.fingers.pl/
6
1.3. Infrastruktura
Berlin może poszczycić się bardzo dobrą infrastrukturą komunikacji lotniczej, drogowej
a także kolejowej – jest to jeden z większych węzłów tego typu komunikacji w europie.
Porty lotnicze:

Berlin
Schönefeld
(SXF, położony w kraju
związkowym
Brandenburgia),
przewidziany do rozbudowy;

Berlin Tegel (TXL);

Berlin Tempelhof (THF) - przewidziany do ostatecznego zamknięcia.
Autostrady:

Autostrada A2 - trasa Berlin - Zagłębie Ruhry

Autostrada A9 - trasa Berlin - Lipsk - Norymberga - Monachium

Autostrada A11 - trasa Berlin – Szczecin

Autostrada A12 - trasa Berlin - Frankfurt nad Odrą

Autostrada A13 - trasa Berlin - Drezno

Autostrada A24 - trasa Berlin - Hamburg

Autostrada A10 (Berliner Ring) - obwodnica autostradowa Berlina

Autostrada A100 (Stadtring) - mała obwodnica autostradowa Berlina

Autostrada A102 - lokalna

Autostrada A103 - lokalna

Autostrada A104 - lokalna

Autostrada A105 - lokalna

Autostrada A111 - lokalna, łącznik obwodnicy A10

Autostrada A113 - lokalna, łącznik obwodnicy A10

Autostrada A114 - lokalna, łącznik obwodnicy A10

Autostrada A115 - lokalna, łącznik obwodnicy A10
W Berlinie znajduje się również jeden z największych dworców kolejowych, a dokładniej
drugi co do wielkości w Europie (po dworcu głównym w Lipsku). Uroczystość otwarcia
dworca odbyła się 26 maja 2006 roku, a do ruchu pasażerskiego został włączony 2 dni
później. Położony jest w centrum tzw. grzyba kolejowego [3].
7
Fotografia 1. Główny dworzec kolejowy - Berlin Hauptbahnhof (http://www.berlin.fingers.pl/)
2. Kultura i atrakcje turystyczne Berlina
Berlin, w porównaniu z innymi stolicami europejskimi, posiada niewiele zabytków. Za to
znaleźć tu można wiele muzeów i innych instytucji kultury. Interesujące są także miejskie
ogrody. Do ciekawych obiektów można zaliczyć takie instytucje jak opery i teatry [4].
Opery:

Deutsche Oper;

Staatsoper Unter den Linden;

Komische Oper.
Teatry:

Schaubühne;

Volksbühne;

Deutsches Theater;

Berliner Ensemble;

Theater des Westens.
8
2.1. Brama Brandenburska
Brama Brandenburska, ważna budowla w Berlinie, jeden z charakterystycznych punktów
miasta, zaprojektowana przez słynnego niemieckiego architekta Carla Gottharda Langhansa.
Budowana po wojnie siedmioletniej, w czasach umacniania Prus (kiedy w Polsce trwał Sejm
Czteroletni), w roku rewolucji francuskiej została wzbogacona kwadrygą, którą powoziła
naga wówczas Wiktoria, bogini zwycięstwa uwieńczona dębowymi liśćmi. Na biało
pomalowana budowla nazwana została wtedy Bramą Pokoju i nikt na nią nie zwracał
specjalnej uwagi. Znaczenie nadał jej dopiero Napoleon Bonaparte, wywożąc kwadrygę do
Paryża. Brama Brandenburska jako symbol Pokoju i Wolności od 3 października 1990,
w rocznicę Zjednoczenia Niemiec, jest znowu w swej oryginalnej formie. Remont tej
historycznej budowli trwał dwa lata. Będący niemal świętym symbolem dla Niemców
zabytek znajduje się na niemieckich rewersach monet 10, 20 i 50 eurocentów jako symbol
zjednoczenia państwa [5].
Fotografia 2. Brama Brandenburska (http://pl.wikipedia.org/)
9
2.2. Reichstag
Reichstag w języku niemieckim historycznie oznaczał zgromadzenie przedstawicieli
w Niemczech, również w innych krajach, jako forma skrócona od pełnego wyrażenia
Reichstagsgebäude budynek Reichstagu w Berlinie ukończony 5 grudnia 1894. Od 1998, po
odbudowie i przebudowie budynku oraz przeniesieniu stolicy kraju z Bonn do Berlina jest
siedzibą parlamentu RFN, zwanego Bundestag [6].
Fotografia 3. Gmach Reichstagu - siedziba Bundestagu (http://pl.wikipedia.org/)
10
2.3. Mur berliński
Mur berliński - od sierpnia 1961 do listopada 1989 system umocnień długości 155 km
(betonowy mur, okopy, zapory drutowe, miny) oddzielający Berlin Wschodni, stolicę
Niemieckiej Republiki Demokratycznej i miejscowości zachodniej Brandenburgii od Berlina
Zachodniego. 13 sierpnia 1961 władze NRD zamknęły przejścia do Berlina Zachodniego.
Najpierw wykonano zapory drutowe, a następnie wzniesiono początkowo półmetrowy mur
z cegieł, wkrótce zaś znacznie wyższy mur z betonowych segmentów. Wstrzymano
komunikację między obydwoma sektorami miasta, 50 tys. mieszkańców NRD zatrudnionych
w Berlinie Zachodnim musiało pozostać w domu [7].
Fotografia 4. Widok na mur i strefę śmierci od strony Berlina Zachodniego (http://pl.wikipedia.org/)
11
2.4. Katedra Berlińska
Katedra Berlińska (niem. Berliner Dom) - ewangelicka katedra, znajdująca się w Berlinie.
Została zbudowana w latach 1894-1905 według planów architekta Juliusa Carla Raschdorffa
z Pszczyny w stylu późnego, włoskiego renesansu. W miejscu, gdzie dziś stoi katedra
znajdowała się wcześniej mniejsza katedra w stylu barokowym. W 1944 roku katedra została
uszkodzona przez naloty aliantów, a odbudowa rozpoczęła się dopiero w 1975 roku.
Świątynia posiada 1500 miejsc i jest jedną z największych świątyń Berlina. To właśnie tutaj
odbywają się najczęściej ekumeniczne nabożeństwa z okazji świąt państwowych lub
w ważnych dla narodu momentach. Berlińska katedra była inspiracją dla wielu architektów.
Na jej wzór został zbudowany ewangelicko-augsburski kościół św. Trójcy w Łodzi przy pl.
Wolności, który dziś jest rzymskokatolickim kościołem parafialnym Zesłania Ducha
Świętego [8].
Fotografia 5. Katedra Berlińska - Berliner Dom (http://pl.wikipedia.org/)
12
2.5. Siegessäule - kolumna zwycięstwa
Siegessäule - pruska kolumna zwycięstwa w parku Tiergarten w Berlinie zaprojektowana
przez Heinricha Stracka po 1864 roku w celu upamiętnienia zwycięstwa Prus nad Danią
(zagarnięcie Szlezwiku-Holsztyna) i odsłonięta 2 października 1873 upamiętniając także
zwycięstwa w wojnie z Austrią i w wojnie z Francją. Na szczycie kolumny wzniesiono
brązową figurę Nike o wysokości 8,3 metrów i wadze 35 ton, zaprojektowanej przez
Friedricha Drake. Początkowo pomnik znajdował się obok Reichstagu. W 1939 z polecenia
Adolfa Hitlera został przeniesiony w obecne miejsce [9].
Fotografia 6. Berlińska Siegessäule (http://pl.wikipedia.org/)
13
2.6. Ewangelicki Kościół Pamięci cesarza Wilhelma I
Ewangelicki
Kościół
Pamięci
cesarza
Wilhelma
I
(niem.
Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche) zwany w popularnie Kościołem Pamięci (Gedächtniskirche) znajduje się
przy ulicy Kurfürstendamm w dzielnicy Berlin Charlottenburgu. Kościół został zniszczony
podczas bombardowania w listopadze 1943 r. Początkowo planowano wewnątrz ruiny
wznieść szklaną świątynię. Rozpisany konkurs architektoniczny wygrał w marcu 1957 r.
Egon Eiermann, który zaproponował usunięcie zrujnowanego kościoła i budowę na jego
miejscu nowego. Projekt spowodował publiczną debatę. W jej wyniku pozostawiono 68metrową ruiną głównej wieży symbol antywojenny. Do niej dobudowano wg projektu
Eiermanna ośmiokątną nawę, sześciokątną dzwonnicę, czworokątną kaplicę i kruchtę.
Architekt zaprojektował także wyposażenie: ołtarz, ambonę, chrzcielnicę, świecznik, lampy
i ławki. Szklane ściany składające się z 30 000 elementów są dziełem francuskiego artysty
Gabriela Loire. 17 grudnia 1961 r. kościół poświęcił biskup Otto Dibelius. W 1987 r.
świątynia otrzymała krzyż z Coventry [10].
Fotografia 7. Kościół Pamięci (http://pl.wikipedia.org/)
14
2.7. Wyspa Muzeów z muzeum Pergamonu
Wyspa Muzeów w Berlinie (niem. Museumsinsel) – północna część Spreeinsel, wyspy
leżącej na rzece Sprewie w centrum Berlina, gdzie znajduje się jeden z najważniejszych
kompleksów muzealnych świata, obejmujący: Muzeum im. Bodego (niem. Bodemuseum),
Muzeum Pergamońskie (niem. Pergamonmuseum), Nowe Muzeum (niem. Neues Museum),
Starą Galerię Narodową (niem. Alte Nationalgalerie) oraz Stare Muzeum (niem. Altes
Museum). W zbiorach Wyspy Muzeów znajdują się głównie eksponaty archeologiczne oraz
dzieła sztuki z XIX w. W 1999 r. Wyspa Muzeów, jako unikatowy zespół architektoniczny
i kulturalny, została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO [11].
Fotografia 8. Wyspa Muzeów - Muzeum Pergamońskie (http://pl.wikipedia.org/)
15
2.8. Muzeum Egipskie w Berlinie
Muzeum Egipskie w Berlinie, (niem. Ägyptisches Museum und Papyrussammlung) –
miejskie muzeum stolicy Niemiec Berlina, w którym znajduje się kolekcja zabytków
starożytnego Egiptu. Początek muzeum dały zbiory eksponatów z królewskiej kolekcji królów
pruskich. Niemiecki podróżnik i przyrodnik Alexander von Humboldt zarekomendował
utworzenie działu starożytnego Egiptu. Pierwszy obiekt został przywieziony do Berlina
w 1828 r. za panowania Fryderyka Wilhelma III. Najsłynniejszym obiektem, jaki można
zobaczyć w muzeum jest dobrze zachowane i żywe kolorystycznie popiersie królowej
Nefretete. 1 maja 2005 Muzeum Egipskie, które znajdowało się w dzielnicy Charlottenburg,
zostało zamknięte i przeniesione na Wyspę Muzeów. Uroczyste otwarcie w nowej siedzibie
nastąpiło 3 sierpnia 2005 [12].
Fotografia 9. Popiersie Nefretete, Muzeum Egipskie w Berlinie (http://pl.wikipedia.org/)
16
2.9. Muzeum Żydowskie w Berlinie
Muzeum Żydowskie w Berlinie (niem. Jüdisches Museum Berlin), muzeum w Berlinie
podsumowujące dwutysięczną historię Żydów niemieckich. Muzeum to swoją początkową
siedzibę w 1933 roku miało przy Oranienburger Strasse. W 1938 roku muzeum na rozkaz
nazistów, zostało zamknięte przez policję miejską Berlina. Idea, aby ponownie otworzyć
muzeum po raz pierwszy pojawiła się w 1971 roku, a w 1975 powstało w związku z tym
"Towarzystwo Muzeum Żydowskiego". Dział żydowski Muzeum Berlińskiego został otwarty
po głośnej wystawie na temat historii Żydów w tymże muzeum w 1978 roku. W 1999 roku
Żydowskie Muzeum w Berlinie otrzymało prawo do samodzielnego istnienia, jako niezależna
instytucja. Budynek muzeum, zaprojektowany przez Daniela Libeskinda został ukończony
w 1998 roku i oficjalnie otwarty w 2001, a kamień węgielny pod budowę muzeum złożono
w listopadzie 1992 roku. Obecnie, muzeum jest żywym centrum żydowskiej historii i kultury
[13].
Fotografia 10. Muzeum Źydowskie w Berlinie (http://pl.wikipedia.org/)
17
2.10. Czerwony Ratusz w Berlinie
Czerwony Ratusz w Berlinie (niem. Rotes Rathaus in Berlin), ratusz w Berlinie,
w dzielnicy Mitte; neorenesansowy, wzniesiony w latach 1861–1869; siedziba burmistrza
Berlina i rządu kraju związkowego Berlin. Nazwa budynku pochodzi od koloru fasady oraz
czerwonej cegły, z której został zbudowany. Ratusz został zbudowany między rokiem 1861
a 1869 w stylu północnowłoskiego późnego renesansu. Autorem projektu architektonicznego
i wykonawczego był Hermann Friedrich Wäsemann. Architektura wieży ratusza wyglądem
przypomina wieżę katedry w Laon we Francji. Przez większość czasu był siedziba lokalnych
władz i spełniał rolę ratusza miejskiego. Podczas zimnej wojny i po rekonstrukcji budynku
w latach 50. do stanu oryginalnego, był siedzibą władz miejskich Berlina Wschodniego. Po
zjednoczeniu Niemiec oraz zjednoczeniu administracji miasta, stał się oficjalnie siedzibą
władz całego Berlina [14].
Fotografia 11. Czerwony Ratusz w Berinie - Rotes Rathaus (http://pl.wikipedia.org/)
18
2.11. Grunewaldturm
Wieża Grunewaldzka - (niem. Der Grunewaldturm), historyczna wieża w stolicy Niemiec,
Berlinie. Zbudowana została według planów Franza Schwechtena między rokiem 1897
a 1898. Urząd powiatu Teltow zarządził zbudowanie wieży z okazji stulecia urodzin
pruskiego króla i cesarza Niemiec Wilhelma I Hohenzollerna. 5 czerwca 1899 wieża
graniczna została otwarta, nadano jej imię Kaiser-Wilhelm-Turm (Wieża Cesarza Wilhelma).
Po pierwszej wojnie światowej, została ona przechrzczona na Grunewaldturm, nawiązując do
otaczającego ją lasu, który nazywa się właśnie Grunewald. Wieża zbudowana jest
z czerwonych cegieł, ma wysokość 56 metrów. Ulokowana jest na 79-metrowym wzgórzu
Karlsberg w południowo-zachodnim Berlinie, blisko jeziora Wannsee. Wieża mieści w sobie
okrągły hall, w którym znajduje się marmurowa statua Wilhelma I Hohenzollerna. Do tarasu
widokowego, z którego rozciąga się widok na Hawelę oraz Las Grunewaldzki prowadzą 204
schody [15].
Fotografia 12. Grunewaldturm oraz rzeka Hawela w Berlinie (http://pl.wikipedia.org/)
19
3. Ciekawostki
Kilka szczegółów, które warto wiedzieć wybierając się do Berlina [16]:

w
parku
Volkspark
Friedrichshain
w
Berlinie
w
rejonie
Virchowstraße
i Werneuchener Straße znajduje się cmentarz polskich żołnierzy poległych w 1945 r.
podczas operacji berlińskiej. W północnej części parku w 1972 r. wzniesiono pomnik
(Denkmal des polnischen Soldaten) projektu polsko-niemieckiego kolektywu, w skład
którego weszli – Zofia Wolska, Tadeusz Ladziana, Arnd Wittig i Günther Merkel, na
którym umieszczono napis "Za naszą i waszą wolność – für eure und unsere Freiheit";

9 lipca 2006 odbył się tu finał piłkarskich mistrzostw świata;

do 9 listopada 1989 Berlin był podzielony murem na dwie części;

w Berlinie odbywa się Maraton Berliński ze względu na wyniki w nim osiągane jest
uznawany za "najszybszy" maraton świata;

w 2009 odbędą się tu Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce.
3.1. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie – nazywany też Berlinale, jest jednym
z najbardziej prestiżowych międzynarodwych festiwali filmowych w Europie i świecie.
Odbywa się corocznie w lutym. Pierwszy festiwal odbył się w 1951. Jury festiwalu zawsze
kładło specjalny nacisk, aby były tam przedstawiane filmy z całego świata. Przyznawanymi
nagrodami są Złote i Srebrne Niedźwiedzie (Niedźwiedź jest symbolem Berlina). Jak na razie
żaden polski film nie otrzymał nagrody Złotego Niedźwiedzia [17].
Fotografia 13. Statuetka Złotego Niedźwiedzia (http://www.berlinale.de/)
20
Fotografia 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie - Berlinale Palast (http://www.berlinale.de/)
3.2. Love Parade
Love Parade (pol. Parada Miłości) to największy, plenerowy festiwal muzyki
elektronicznej. Festiwal ma charakter cykliczny i odbywa się co roku. Należy obok Mayday
do najstarszych imprez. Odbywa w Berlinie od 1989 roku i gromadzi nawet milionową
publikę. Na Paradzie gra się głównie muzykę taką jak Trance, Mouse czy Techno.
Organizowane są także imprezy wzorowane na berlińskiej w wielu miastach na całym
świecie. Do charakterystycznych cech festiwalu należy jego forma, polegająca na przemarszu
głównymi arteriami miasta do punktu docelowego festiwalu. Przemarszowi towarzyszą
samochody ciężarowe, platformy, zapewniające nagłośnienie i oprawę świetlną. Sama nazwa
festiwalu wywodzi się od jego charakterystycznej formy, marszu - parady.
Pierwsza parada odbyła się pod hasłem „Friede Freude Eierkuchen” w tym samym czasie
co londyńskie „Summer Of Love”. Akcje przeprowadzano w Turbine Rosenheim, gdzie
jednym z pierwszych didżejów był Dr. Motte. Historyczny marsz wyruszył 1 lipca 1989
o godzinie 18 z Wittenbergplatz i przez Kurfürstendamm (w skrócie Ku'damm). Okazją do
zorganizowania imprezy były urodziny właśnie Dr. Motte. Ze względów formalnych wpisano
imprezę jako demonstrację polityczną (demonstracja o pokój, radość i omlet - dosłowne
tłumaczenie z niemieckiego Friede, Freude, Eierkuchen). Rok później marsz odbył się pod
hasłem „The Future Is Ours”. W porównaniu z rokiem poprzednim frekwencja wzrosła
o 1233%, w paradzie wzięło bowiem udział sześć ciężarówek reprezentujących berlińskie
21
kluby i około 2000 osób. Miejsce startu i trasa były te same, zmieniła się tylko pora i dzień - 7
lipca godzina 16 - i AfterParty, które miało miejsce w berlińskim klubie UFO. Późniejsze
Love Parade miały miejsce na osi Bismarkstraße/Straße des 17. Juni i w parku Tiergarten.
Fotografia 15. Love Parade – Berlin 2001 (http://pl.wikipedia.org/)
Love Parade były organizowane w sensie formalnym jako manifestacje polityczne.
Zmuszało to władze Berlina do znacznych wydatków związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa, sprzątaniem itd. Gdy ostatecznie ustalono, że impreza utraciła charakter
manifestacji, domagano się ponoszenia kosztów przez organizatorów. To spowodowało
odwołanie Love Parade w latach 2004 i 2005. Impreza została reaktywowana ponownie
w 2006 roku i odbyła się 15 lipca. Na tej edycji po raz pierwszy wprowadzono głosowanie
online dotyczące występujących na platformach artystów. W 2007 Love Parade odbyło się nie
w Berlinie, lecz w Essen w Zagłębiu Ruhry. Organizatorzy twierdzą, że nie mogli się
porozumieć z władzami Berlina [18]. W kolejnych latach brane pod uwagę są także
Dortmund w 2008 roku, Bochum w 2009 roku, Duisburg w 2010 roku i Gelsenkirchen
w 2011 roku.
22
4. Bibliografia
1. Geografia Państw Świata, MUZA S.A, Warszawa 1984, str. 111
2. Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1983, str. 267
3. http://www.berlin.fingers.pl/
4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Brandenburska
6. Encyklopedia Popularna, PWN, Warszawa 1982, str. 655
7. http://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_berliński
8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Berliner_Dom
9. http://pl.wikipedia.org/wiki/Siegessäule
10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelicki_Kościół_Pamięci_cesarza_Wilhelma_I.html
11. http://pl.wikipedia.org/wiki/Museumsinsel_w_Berlinie
12. http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Egipskie_w_Berlinie
13. http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Żydowskie_w_Berlinie
14. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rotes_Rathaus
15. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grunewaldturm
16. http://www.berlin.fingers.pl/
17. http://www.berlin.fingers.pl/Festiwal_Filmowy_w_Berlinie.html
18. http://www.berlin.fingers.pl/Love_Parade.html
23
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards