Konspekt na lekcje przyrody w klasie VI

advertisement
Scenariusz lekcji przyrody w klasie VI
TEMAT: ZIEMIA JAKO CZĄSTKA WSZECHŚWIATA
I.
ZAKRES TREŚCI:
- poglądy na pozycję Ziemi we Wszechświecie – teoria geocentryczna i
heliocentryczna
- osoba Mikołaja Kopernika
- Układ Słoneczny
- historia podróży kosmicznych
II.
CELE OPERACYJNE:
1. Wiadomości :
- uczeń wie jakie miejsce zajmuje Ziemia we Wszechświecie i Układzie
Słonecznym
- uczeń zna postać Mikołaja Kopernika
- uczeń wie jakie planety należą do Układu Słonecznego
2.Umiejętności:
- uczeń jest świadomy, że miejsce Ziemi we Wszechświecie nie jest
uprzywilejowane i niczym nas nie wyróżnia
- uczeń zdaje sobie sprawę, że możliwe jest pojawienie się życia także na innych
planetach
3. Postawy:
- umiejętność pracy w grupie
III.
METODY:
- praca z tekstem
- drama: technika wejście w rolę
- pogadanka
IV.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- teksty do pracy w grupach
- książka „100 największych Polaków”
- arkusze z nazwami planet
- tabelki do wypełnienia dla każdego ucznia
V.
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Czynności organizacyjne
- sprawdzenie obecności
- wpisanie tematu lekcji do dziennika
-
-
2. Wprowadzenie do lekcji
uczniowie pracują dwójkami. Każda para otrzymuje zadanie do wykonania
„Łamacz kodów”. Celem ćwiczenia jest rozkodowanie tematu lekcji. Po
odszyfrowaniu uczeń zapisuje temat lekcji na tablicy. (zadanie dołączone do
konspektu)
3. Lekcja właściwa
praca w grupach
Uczniowie zostali na poprzedniej lekcji podzieleni na grupy w których teraz będą
pracować. Dwie grupy na podstawie dołączonych tekstów opracowują
zagadnienie: teoria geocentryczna”, dwie pozostałe grupy „ teoria
heliocentryczna”.
Wszystkie grupy dokańczają zdania:
Twórcą teorii jest.........
Założeniami teorii są.................
Współcześnie....................
Jednocześnie każdy uczeń otrzymuje tabelkę do wypełnienia porównującą teorię
geocentryczną z heliocentryczną. (tabelka dołączona do konspektu )
Na opracowanie zagadnień grupy mają 4 minuty czasu. Po jego upływie wskazany
przez nauczyciela uczeń rozwiązuje zadanie na forum klasy. Reszta klasy
uzupełnia tabelę.
-
nauczyciel prezentuje uczniom książkę „ 100 największych Polaków „ i prosi
jednego ucznia o odczytanie informacji o Mikołaju Koperniku. Nauczyciel
informuje również, że w prezentowanej pozycji można znaleźć informacje
poświęcone wielu wybitnym Polakom.
- Drama: technika wejście w rolę
Nauczyciel przygotowuje losy dla każdego ucznia, na których znajduje się rola w
którą uczeń ma się wcielić: Słońce, Ziemia, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars,
Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Reżyser.
Uczniowie otrzymują 3 minuty czasu, aby przygotować się do odegrania roli na
podstawie otrzymanych materiałów. Po upływie wyznaczonego czasu Reżyser
ustawia planety w odpowiedniej kolejności , one natomiast krótko o sobie
opowiadają. Uczniowie otrzymują również arkusze z nazwami planet, które są ich
wizytówką.
-
pogadanka na temat historii podróży kosmicznych
4. Podsumowanie:
- Quiz – łańcuszek
Nauczyciel wskazuje ucznia, który zadaje pytanie wybranemu przez siebie
uczniowi. Ten z kolei po udzieleniu odpowiedzi zadaje pytanie kolejnemu itd.
5. Zadanie domowe:
Rozwiązanie zadań nr 1, 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń do przyrody. ( treść zadań
dołączona do konspektu)
Download