2017 - kopz.uni.opole.pl

advertisement
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
AKTUALIZACJA TEMATÓW PRAC INŻYNIERSKICH - OBRONY STYCZEŃ 2017
Typ studiów - stacjonarne
Kierunek - IV Architektura Krajobrazu I0
Lp.
Nazwisko i
Imię
Propozycja tematu pracy inżynierskiej
Promotor
Recenzent
Dr E. Gołąbek
mgr J.
Franczok
Projekt ekspozycji wybranych typów ogrodów na terenie
Zakładu Produkcyjno-Usługowego w Dobrodzieniu
1.
2.
3.
Błach Olimpia
Bugajska
Paulina
Cebula
Patrycja
The exhibition project of selected types of gardens in the
area of Production and Service Facility in Dobrodzień
Projekt ogrodu sensorycznego w Parku Paderewskiego w
Zgorzelcu
The project of a sensory garden in the Paderewski Park in
Zgorzelec
Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w
mieście, z uwzględnieniem potrzeb dzieci
niepełnosprawnych
Dr J.
Sławiński
Dr K. Badora
Dr K. Badora
mgr J.
Franczok
Dr E. Gołąbek
Dr K. Badora
Dr G. Kusza
mgr J.
Franczok
The management project of public space in the city
with regard to disabled children
Projekt zagospodarowania terenu zieleni osiedlowej przy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło” w Opolu
4.
Fiebig Iwona
The management project of estate green areas at the
Housing Cooperative of „Rodło” in Opole
Gra świateł - projekt iluminacji w Opolskim Ogrodzie
Botanicznym
5.
Gała Adriana
Play of lights – the illumination project in Opole
botanical garden
Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni przy
Bibliotece Publicznej w Oleśnie
6.
7.
Hajduk
Ewelina
Kampa
Michaela
The concept of greenery management at the Public
Library in Olesno
Projekt zagospodarowania terenu Szpitala dla Koni w
Gęsicach
The project of land development of the Hospital for
Horses in Gęsice
Dr J.
Sławiński
Dr E. Gołąbek
Dr E. Gołąbek
Dr J.
Sławiński
Koncepcja rewaloryzacji ogrodu przydomowego w
Raciszynie - koło Działoszyna.
8.
9.
10.
Kluba Iga
Kowaczek
Martyna
Matyja
Arkadiusz
The concept of backyard garden restoration in Raciszyn
near Działoszyn
Projekt rewitalizacji Placu Rady Europy w KędzierzynieKoźlu
The development project of the Square of the Council of
Europe in Kędzierzyn - Koźle
Koncepcja ogrodu przydomowego w Masłowicach koło
Wielunia
Dr K. Badora
Mgr G.
Malkusz
Dr J.
Sławiński
mgr J.
Franczok
Dr K. Badora
Mgr G.
Malkusz
Dr E. Gołąbek
Dr J.
Sławiński
The concept of a backyard garden in Masłowice near
Wieluń
Projekt zagospodarowania wnętrz osiedla
wielkopłytowego w Opolu
11. Musioł Paulina
The management project of interiors in the housing estate
of large slabs in Opole
Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni na osiedlu
mieszkaniowym w Opolu
12. Płonka Sylwia
The concept of greenery land development in a
housing estate in Opole
13.
Świętek
Martina
Dr K. Badora
Dr J.
Sławiński
Projekt ogrodu aromaterapii w Opolskim Ogrodzie
Botanicznym
Dr G. Kusza
Dr E. Gołąbek
Aromatherapy garden design in the Opole Botanical
Garden
Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni przy
Starostwie Powiatowym w Opolu
14. Wilk Andrea
The concept of greenery land development at the
district office in Opole
Dr J.
Sławiński
Projekt ścieżki ewolucji wybranych gatunków roślin w
Opolskim Ogrodzie Botanicznym w Gogolinie
15.
Wolna
Aleksandra
Dr G. Kusza
Dr E. Gołąbek
Project of a selected plant evolution path in the Opole
Botanical Garden in Gogolin
Koncepcja renowacji ogrodu przydomowego w Łubiu
Ziobrowska
16.
Kinga
Dr G. Kusza
Dr K. Badora
The concept of backyard restoration in Łubie
Mgr G.
Malkusz
Download