RUCH ŚWIATŁO

advertisement
RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE
KOŚCIÓL
III0ONŻ
II0ONŻ
I0ONŻ
EWANGELIZACJA
DEUTEROKATECHUMENAT
KOŚCIÓŁ
III0
ONŻ
II0
ONŻ
I0 ONŻ
CHRYSTUS
WE
WSPÓLNOCIE
WSPÓLNOTA
CHRYSTUS W
DRUGIEJ
OSOBIE
DIALOG
CHRYSTUS
WE MNIE
OSOBA
ONŻ to:
• I0 – spotkanie z Chrystusem w
słowie
• II0 – spotkanie z Chrystusem w
sakramencie
• III0 – spotkanie z Chrystusem we
wspólnocie
I0
WIEK :
OD
3 GIMNAZJUM
DO
2 LICEUM
I0
CEL:
• Przyjęcie i przeżycie prawd i
praw ewangelizacji.
• Przyjęcie Chrystusa jako swego
Pana i Zbawiciela – stan ucznia
Chrystusa
• Wejście w formację
deuterokatechumenalną
I0
4 DZIEŃ - PRZYJĘCIE PANA
JEZUSA JAKO SWEGO PANA
I ZBAWICIELA –
UKORONOWANIE
EWANGELIZACJI
10 DZIEŃ – ODNOWA
PRZYMIERZA CHRZTU
ŚWIĘTEGO- POCZĄTEK
NOWEGO ŻYCIA
15 DZIEŃ - PRZYJĘCIE DO
DEUTEROKATECHUMENATU
(WŁĄCZENIE DO STAŁEJ
GRUPY FORMACYJNEJ)
I0
W SKŁAD PLANU DNIA WCHODZI:
• JUTRZNIA
• SZKOŁA MODLITWY
• ŚPIEW
• PRZYGOTOWANIE DO EUCHARYSTII
• EUCHARYSTIA
• SPOTKANIA W GRUPIE I WYPRAWA OTWARTYCH
OCZU
• NAMIOT SPOTKANIA
• POGODNY/POWAŻNY WIECZÓR
• ZAKOŃCZENIE DNIA
• CISZA NOCNA
I0
Po tej oazie letniej, w ciągu roku
szkolnego rozpoczyna się formacja
pierwszego roku
deuterokatechumenatu, która
zawiera:
- 11 rozmów ewangelicznych
- 10 kroków ku dojrzałości
chrześcijańskiej i wieńczące je celebracje - kroki stanowią podstawę
całej formacji w Ruchu Światło-Życie
UWAGI

UWAGI
• Nie przeakcentować roli uczuć
• Przygotować się praktycznie i
teoretycznie do szkoły modlitwy
UWAGI
• Codzienna szkoła liturgii - jako
praktyczne przygotowanie do
UWAGI
Eucharystii
Download