Drzewa - Fundacja Ekorozwoju

advertisement
Miłorząb dwuklapowy
lity
Grab pospo
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 1
Drogi Czytelniku,
Oddajemy w Twoje ręce pakiet edukacyjny „Drzewa – poradnik dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych”, wydany w ramach prowadzonego przez
Fundację EkoRozwoju projektu „Naturalne partnerstwa – ogólnopolska
kampania promująca partnerstwa trójsektorowe oraz społeczną
odpowiedzialność biznesu na rzecz ochrony środowiska”.
Projekt ma na celu angażowanie przedstawicieli samorządów lokalnych,
biznesu oraz organizacji pozarządowych we wspólne działania, których celem
jest ochrona i upowszechnianie wiedzy o środowisku naturalnym. Komponenty
projektu realizowane są na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego,
jednak dzięki zastosowaniu technik internetowych mamy nadzieję dotrzeć do
odbiorców niezależnie od ich miejsca zamieszkania. W programie uczestniczą
doświadczeni edukatorzy i liderzy działań międzysektorowych, a wśród grupy
odbiorców szczególne miejsce zajmują nauczyciele i uczniowie, do których
kierujemy niniejsze wydawnictwo.
„Drzewa – poradnik dla szkół podstawowych i gimnazjalnych” został pierwotnie
opracowany podczas zrealizowanego przez Fundację w roku 2008 projektu „Nasz
Krajobraz” i stanowi jeden z trzech wątków edukacyjnych („niebo” – obserwacja
ptaków, „drzewa” – drzewa w ekosystemie, „ziemia” – gospodarka odpadami).
Nowym elementem w projekcie „Naturalne partnerstwa” jest czwarty pakiet
edukacyjny: „Energia” („słońce” – zmiany klimatu).
Wydawcą publikacji jest Fundacja EkoRozwoju.
Wydawnictwo finansowane jest z środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
2 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
,
[ Spis tresci
[ 1. Trochę faktów na temat drzew
[ 3. Miniprzewodnik dla początkujących dendrologów
[ 4. Sadzimy drzewo!
4]
5]
6]
7]
8]
9]
10]
11]
12]
13]
14]
15]
16]
37]
[ Materiały źródłowe
39]
Skąd się wzięły drzewa
[
[ Jak wyglądało pierwsze drzewo?
Dlaczego miłorząb jest wyjątkowy?
[ Dlaczego drzewa żyją długo?
[ Rekordziści wśród drzew
[ 2. Dlaczego drzewa są dla nas ważne?
[ Magiczny proces fotosyntezy!
[ Ratujmy lasy!
[ Jak nasze prawo chroni drzewa?
[ Jak ustanowić pomnik przyrody?
[ Czy każdy może ściąć drzewo?
[ Gdzie można zobaczyć prawdziwy las?
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 3
Drzewa towarzyszą nam od zawsze, jesteśmy przyzwyczajeni do ich obecności do tego
stopnia, że czasami nie zauważamy ich wyjątkowości i piękna. W tym rozdziale poznasz
ciekawe fakty na temat drzew.
[ 1. Troche faktów na temat drzew
Skad sie wzieły drzewa?
– krótka historia na temat długiej ewolucji drzew
Historia drzew liczy niemal 400 milionów
lat. Właśnie w tych zamierzchłych czasach
pojawiły się rośliny, które są przodkami
drzew. Były to pierwotne paprotniki
(inaczej prapaprotniki), a dokładniej
widłaki, skrzypy oraz pierwotne paprocie
drzewiaste. Rośliny porastały przybrzeżne
laguny mórz, były już wyposażone w liście,
które poza prowadzeniem fotosyntezy
brały udział w rozmnażaniu płciowym,
ponieważ na niektórych z nich powstawały
zarodniki. Nie były one jeszcze w pełni
przystosowane do życia na lądzie; miały
płytki i słabo rozwinięty przybyszowy
system korzeniowy, a do rozmnażania
płciowego wymagały wody, dlatego mogły
rosnąć tylko w bezpośrednim sąsiedztwie
zbiorników wodnych. W środkowym dewonie
z pierwotnych paprotników wykształciły się
właściwe paprotniki, w tym ich dysponujące
nieco głębszym systemem korzeniowym
formy drzewiaste. Wtedy też pojawił się
Eospermatopteris, uznawany za pierwsze
drzewo (o którym więcej możecie dowiedzieć
się w następnym podrozdziale).
Moment ten uznaje się oficjalnie za
moment narodzin drzew.
Później nastąpił ogromny rozwój roślinności
drzewiastej – występowały wtedy doskonałe
warunki dla roślin, tj. gorący i wilgotny klimat
i bogata w dwutlenek węgla atmosfera.
Rozwinęły się wówczas bujne lasy, w których
rosły 40-metrowe widłaki i prawie równie
ogromne skrzypy i paprocie drzewiaste!
To właśnie z nich powstały pokłady węgla
4 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
kamiennego, a okres ten w dziejach Ziemi
został nazwany karbonem – co oznacza węgiel.
Z upływem czasu zmieniał się klimat na
naszej planecie i zmieniała się roślinność
– gdy wymarły olbrzymie rośliny karbonu,
ich miejsce zajęły drzewa iglaste, a potem
pierwsze nagozalążkowe drzewa liściaste.
W czasach, kiedy na Ziemi wśród zwierząt
panowały dinozaury, wśród roślin dominowały
rośliny nagozalążkowe, w tym przodkowie
najstarszego żyjącego dziś gatunku drzewa
– miłorzębu dwuklapowego (zobaczycie
go i przeczytacie o nim więcej w następnym
podrozdziale).
Dinozaur
Drzewa!
Pierwsze okrytozalążkowe drzewa liściaste pojawiły się
około 135 mln lat temu, 100 mln lat temu zaczęły dominować
i dominacja ta trwa do dnia dzisiejszego. Naukowcy odkryli, że
skład lasów, jakie występowały na Ziemi przed ponad 10 mln
lat, nie różnił się od dzisiejszego! – W ich skład wchodziły znane
nam doskonale: dęby, buki, brzozy, wierzby, wiązy, klony,
palmy, cynamonowce, a nawet orzechy.
Drzewa porastały naszą planetę, zanim pojawił się na niej
człowiek. To dzięki nim wytworzyły się odpowiednie warunki dla
rozwoju innych gatunków roślin i zwierząt. Były tutaj przed nami
i doskonale sobie bez nas radziły!
Człowiek pierwotny
Zastanów się, czy ludzie mogliby istnieć bez drzew?
Czy drzewa potrzebują nas, czy my ich?
Czy ludzie są niebezpieczni dla drzew?
[ Jak wygladało pierwsze drzewo?
Pierwszą rośliną uznawaną za drzewo
był rosnący około 385 milionów lat temu
Eospermatopteris. Była to występująca
na bagnach, bardzo słabo ukorzeniona
roślina o długim i gładkim, często bulwiasto
rozszerzonym u dołu pniu, z wierzchołka
którego wyrastał niewielki pióropusz mocno
rozgałęziających się gałązek. Przypuszcza
się, że Eospermatopterisy miały kluczowe
znaczenie dla późniejszej kolonizacji lądu
przez zwierzęta, ponieważ produkowały tlen,
a także, użyźniając glebę swoimi szczątkami,
tworzyły środowisko dla innych roślin.
Pierwsze drzewo – Eospermatopteris żył na
Ziemi około 385 milionów lat temu.
Była to roślina o długim na ok. 8m pniu oraz
niewielkiej, pióropuszowatej koronie.
Jego system korzeniowy był bardzo słabo
rozwinięty i płytki, toteż drzewo występowało
tylko w pobliżu zbiorników wodnych.
Co ciekawe, naukowcy wiedzieli
o istnieniu Eospermatopterisa już
od lat 70. XIX w., ale wówczas znane
były jedynie skamieniałości jego pnia
– ciągle poszukiwano korony. Ostatnio
udało się ją odnaleźć, a właściwie
skojarzyć z pniami znajdowane wcześniej
i uważane dotąd za oddzielne rośliny
korony Eospermatopterisa.
Po złożeniu elementów okazało się,
że wysokość pierwszego drzewa
wynosiła kilka do kilkunastu metrów.
Pierwsze drzewo
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 5
[ Dlaczego miłorzab jest wyjatkowy?
Gdyby zorganizowano konkurs na
najbardziej niezwykłe drzewo świata, to z całą
pewnością miłorząb dwuklapowy byłby w nim
głównym faworytem. Rzeczywiście, jest to
drzewo absolutnie unikalne i to pod każdym
niemal względem.
Zacznijmy od tego, że stanowi ono gatunek
reliktowy, tj. żywą skamielinę. Wszystkie
rośliny podobne do miłorzębu dwuklapowego
wymarły ponad 50 milionów lat temu! Dzięki
swojemu nieprawdopodobnemu wiekowi
miłorząb posiada wiele pierwotnych i zupełnie
unikalnych cech. Najbardziej zaskakującą
z nich wydaje się fakt, iż jest on jedynym
żyjącym obecnie liściastym drzewem
nagozalążkowym. To niesamowite, że wśród
ponad 600 gatunków drzew nagozalążkowych
i bez mała czterystukrotnie większej liczbie
roślin okrytozalążkowych, zdarzyło się akurat
tak, że wszystkie drzewa nagozalążkowe
są iglaste, zaś wszystkie okrytozalążkowe
– liściaste.
Także sama blaszka liścia miłorzębu jest
bardzo nietypowa – kształtem przypomina
ona rozpostarty wachlarz, a jej równoległe,
widlaste unerwienie stanowi prawdziwy
unikat wśród drzew liściastych. Jako roślina
6 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
nagonasienna, miłorząb nie tworzy owoców.
Ich odpowienikami nie są jednak w tym
przypadku szyszki – to byłoby przecież
rozwiązanie zbyt standardowe jak na
miłorzęba – zamiast nich drzewo tworzy
mięsiste, pomarańczowożółte kontenery
nasion, przypominające nieco śliwki
ałyczy. Kolejna ciekawa cecha miłorzębu
jest związana z jego zasięgiem. Otóż
drzewo to jest gatunkiem endemicznym,
czyli występującym naturalnie tylko na
izolowanym, bardzo ograniczonym obszarze
i nigdzie poza nim. W przypadku miłorzębu
obszar ten leży w południowo-wschodniej
części Chin i obejmuje zaledwie 1018 ha.
Rosnące tam drzewa są bardzo sędziwe. Wg
Wikipedii 167 z nich liczy ponad 1000 lat,
a wiek kilku zbliża się do 3400 lat! Ta ostatnia
liczba jest wynikiem tyleż szokującym,
co wyjątkowym, niemniej szacuje się, że
normalnie miłorząb dożywa 2000 lat. To
z kolei oznacza, że jest on jedną z najbardziej
długowiecznych roślin świata.
W związku z opisanymi wyżej cechami może
się wydawać, że aby zobaczyć miłorzęba
trzeba koniecznie jechać do Chin. Otóż
na szczęście nie trzeba. Drzewo to już na
początku XVIII w. zostało sprowadzone do
Europy, a w 1723(-8)r. pierwszy osobnik został
posadzony w Polsce (dokładniej w ogrodzie
przypałacowym w Łańcucie). Od tego czasu
miłorzęby stały się jednymi z może niezbyt
jeszcze popularnych, ale też już nie zupełnie
rzadkich, drzew ozdobnych. Do niedawna
były one sadzone głównie w parkach, ale
ostatnio obserwuje się coraz więcej nasadzeń
stanowiących element zwykłej zieleni
miejskiej. Jest zatem całkiem możliwe, że
kiedyś, spacerując po mieście, przypadkowo
natkniemy się na to wyjątkowe drzewo. Warto
wtedy przystanąć i przyglądając mu się przez
chwilę, uzmysłowić sobie, z jak niezwykłym
organizmem mamy do czynienia.
Miłorząb dwuklapowy jest gatunkiem reliktowym (żywa skamielina) i do tego
stopnia niezwykłym, że specjalnie dla niego stworzono odrębną klasę roślin!
Miłorząb dwuklapowy to obecnie jedyne na świecie liściaste drzewo
nagozalążkowe!
Miłorząb jest gatunkiem endemicznym, występującym naturalnie tylko na
bardzo ograniczonym obszarze (południowo-wschodnia część Chin).
Na pniu i konarach miłorzębu wyrastają czasami tzw. „korzenie powietrzne”
(inaczej czi-czi), czyli nieulistnione wyrośla, które przy zetknięciu z ziemią
zakorzeniają się.
Czasami odrywają się one na skutek ruchów tektonicznych i powstają z nich
nowe drzewa.
Z nasion miłorzębu produkuje się znane na całym świecie leki na poprawę
pamięci, wzmocnienie organizmu i spowolnienie procesów starzenia się (w tym
zapobiegające zmarszczkom i cellulitowi).
[ Dlaczego drzewa zyja długo?
Na przestrzeni 350 milionów lat swego
istnienia drzewa osiągnęły niebywały
sukces ewolucyjny. Wszędzie tam, gdzie
warunki glebowe i klimatyczne pozwalają na
rozwój roślin drzewiastych, powstają w końcu
lasy. Co przyczyniło się do tego sukcesu?
– wytwarzanie przez drzewa zdrewniałych
tkanek.
Na czym polega owa forma życiowa i jakie
daje korzyści?
Otóż zdrewnienie tkanek pozwala roślinom
drzewiastym na wytworzenie sztywnej
konstrukcji, w tym przede wszystkim pnia
utrzymującego całość w wyprostowanej
pozycji. Dzięki takiej budowie drzewa,
w odróżnieniu od roślin zielnych, mogą
samodzielnie rozrastać się wzwyż i osiągać
bardzo dużą wysokość – największą spośród
wszystkich organizmów żywych, jakie
kiedykolwiek istniały na Ziemi. Oczywiście jest
to bardzo ważne w aspekcie walki o dostęp do
światła. Jeszcze jedna istotna cecha wiążąca
się ze zdrewnieniem tkanek to trwałość
i długowieczność roślin drzewiastych. Dzięki
zdrewniałym tkankom rośliny te mogą
żyć w prawie niezmienionej postaci przez
kilkadziesiąt, kilkaset a nawet kilka tysięcy lat
– zdecydowanie najdłużej spośród wszystkich
organizmów żyjących na naszej planecie.
W rosnącym i zielonym drzewie tylko kilka
procent jego objętości stanową żywe komórki,
pozostałe ponad 90% to celulozowe ściany po
obumarłych komórkach wypełnione materiałami
utwardzającymi (np. ligniną, suberyną).
Materiały te tworzą drewno, znajdujące się we
wnętrzu pnia, korzeni i gałęzi a także tworzące
korę. Natomiast, gdy umarłe drzewo leży już
wystarczająco długo na dnie lasu, nawet 40%
jego objętości mogą zajmować żywe komórki
grzybów, bakterii i innych organizmów.
Drzewa są najwyższymi, najszybciej
rosnącymi i najbardziej długowiecznymi
istotami żywymi wszechczasów! Wysokość
drzew może być naprawdę imponująca.
Obecnie (od paździenika 2006 roku) za
najwyższe drzewo świata jest uznawana
sekwoja wieczniezielona o nazwie Hyperion.
Drzewo to mierzy ponad 115m!
Duuuuuże drzewo
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 7
[ Rekordzisci wsród drzew
Najstarsze drzewo:
W kwietniu 2008 roku naukowcy odkryli w górach
zachodniej Szwecji grupę świerków pospolitych
liczących około 8000 lat! Jeśli okazałoby się to prawdą,
oznaczałoby, że wymienione świerki są zdecydowanie
najstarszymi znanymi obecnie drzewami świata,
niemal dwukrotnie starszymi niż dotychczasowe
rekordzistki, którymi były rosnące w Ameryce
Północnej sosny sędziwe, w tym licząca ok. 4800 lat
Matuzalem! Najstarszy w Polsce świerk pospolity
rośnie w Strzelcach Opolskich i liczy ok. 350 lat.
Świerk pospolity
Najwyższe drzewo:
Do 2006 r za najwyższe drzewo na świecie uważana
była 112,94-metrowa sekwoja wieczniezielona,
rosnąca na terenie Redwood State Park o nazwie
Stratosferyczny Gigant. Aktualnie w tym samym
parku odnaleziono jeszcze wyższe sekwoje, są to
Ikarus – 113.14 m, Helios – 114.70 m i najwyższe
drzewo na świecie: Hyperion – 115.20 m!
W Polsce najwyższe drzewo to 55-metrowy świerk
pospolity rosnący w Puszczy Białowieskiej – jest to
równocześnie najgrubszy świerk w Polsce (440 cm
obwodu).
Najgrubsze drzewo:
Cypryśnik meksykański należy do rodziny
cypryśnikowatych i jest uznawany za narodowe
drzewo Meksyku. Określany jest mianem
najgrubszego drzewa świata – słynne drzewo z Santa
Maria del Tule w Meksyku osiągnęło w obwodzie
34 m i wysokość powyżej 43 m. Ciekawostką jest
to, że na początku myślano że jest to kilka drzew
zrośniętych pniami, ale po badaniach DNA okazało
się, że jest to jedno drzewo.
W Polsce najgrubszy jest dąb szypułkowy Napoleon,
rosnący koło Zielonej Góry – jego obwód to 10.52 m.
8 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Dąb szypułkowy
Najpotężniejsze drzewo:
Mamutowiec olbrzymi jest najpotężniejszym
drzewem wszechczasów (dokładniej: osiągającym
największy ciężar i objętość, a także jednym
z najgrubszych). Obecnie rekordowy osobnik tego
gatunku – drzewo o nazwie General Sherman,
rosnące na terenie Narodowego Parku Mamutowców
leżącego w górach Sierra Nevada, przy wysokości
84 m (niektóre źródła podają nawet 95 m) i średnicy
pnia 9 m (u podstawy 17.6 m!), waży w przybliżeniu
1200 ton. Także dożywany wiek mamutowca jest
spektakularnie duży. Najstarszy zanotowany osobnik
liczył około 3200 lat!
[ 2. Dlaczego drzewa sa dla nas wazne?
Drzewa i krzewy mają kluczowe znaczenie
dla życia na Ziemi. Dzięki prowadzonemu
na ogromną skalę procesowi fotosyntezy,
są one głównym lądowym producentem
tlenu w atmosferze (i zarazem konsumentem
atmosferycznego dwutlenku węgla).
W tym samym procesie fotosyntezy rośliny
drzewiaste produkują też największą spośród
wszystkich roślin lądowych ilość substancji
organicznych, będących pokarmem dla ludzi
i zwierząt oraz głównym budulcem ich ciał.
Drzewa i krzewy stanowią najważniejszy
składnik lasów, tworząc środowisko życia
dla innych roślin i większości zwierząt.
Kolejną ważną rolą, jaką spełniają rośliny
drzewiaste, jest stabilizacja klimatu poprzez
utrzymywanie odpowiedniej wilgotności
powietrza. Wreszcie korzenie drzew i krzewów
spowalniają procesy erozji, oraz przyczyniają
się do umacniania brzegów rzek, jezior i mórz.
Także w codziennym życiu człowieka
trudno przecenić znaczenie drzew.
Od zarania dziejów ludzie sadzą je
i wykorzystują do najróżniejszych celów. Żeby
wymienić tylko najważniejsze, powiedzmy
o niezwykle szerokim zastosowaniu drewna
w budownictwie, przemyśle meblowym, do
produkcji papieru oraz jako opał, o owocach
wykorzystywanych nie tylko do konsumpcji,
ale też jako cenny surowiec w najróżniejszych
branżach, np. do produkcji leków, farb,
olejów itp., wreszcie o pełnionych przez
drzewa funkcjach ochrony przed hałasem,
wiatrem i słońcem, a także o ich dekoracyjnym
i rekreacyjnym znaczeniu.
Pożytki płynące dla człowieka ze
współistnienia z drzewami można by
wymieniać w nieskończoność. Jest ich tak
wiele, są tak znaczące, że niezmiernie trudno
wyobrazić sobie życie człowieka bez tego
– towarzyszącego mu wiernie od zarania
dziejów – wielkiego, milczącego przyjaciela.
Kochamy drzewa
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 9
[ Magiczny proces fotosyntezy!
Na pewno już wiesz, na czym polega fotosynteza. Przypomnimy
Ci tylko, że ten skomplikowany proces polega na przemianie
słonecznej energii świetlnej w proste związki organiczne. Do
prowadzenia fotosyntezy niezbędny jest dwutlenek węgla,
a produktem uwalnianym do atmosfery jest tlen.
Cała energia zawarta w paliwach kopalnych (np. węgiel,
ropa) pochodzi właśnie z procesu fotosyntezy, który zachodził
w roślinach przez miliony lat. Skład atmosfery Ziemi,
a szczególnie obecność w niej nietrwałego tlenu, jest również
skutkiem fotosyntezy.
Bez roślin nie byłoby na naszej planecie życia. To dzięki nim
mamy czy oddychać i co jeść. Tylko one potrafią przeprowadzać
magiczny proces fotosyntezy!
Szczególnie istotna jest rola drzew – to one produkują
największe ilości tlenu i pochłaniają najwięcej dwutlenku
węgla!
Jeden hektar lasu (powierzchnia 100 x 100 m) w ciągu 12 godzin
pochłania z powietrza około 250 kg dwutlenku węgla i oddaje do
powietrza około 200 kg tlenu. Poza tym, rośliny leśne wytwarzają
różne substancje lotne w postaci olejków eterycznych i zabójczych
dla mikroorganizmów fitoncydów.
Bez drzew sobie nie poradzimy.
Rola lasów jest szczególnie ważna w naszych czasach. Ludzie,
przez tak krótki okres swojego istnienia (w porównaniu do
drzew), nieźle narozrabiali, teraz na szczęście część z nas widzi
już zagrożenia związane z dewastacją i zatruciem środowiska.
Zastanów się, czy to bezpieczne, że ludzi jest coraz więcej,
a drzew coraz mniej?
10 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
[ Ratujmy lasy!
„ Dopiero gdy padnie ostatnie drzewo,
Dopiero gdy ostatnia rzeka zostanie zatruta,
Dopiero gdy złapią ostatnią rybę,
Dopiero wtedy okaże się, że pieniędzy nie da się jeść.”
Proroctwo plemienia Indian Cree
Obecnie lasy zajmuja mniej niż 30%
powierzchni lądów.
Wylesienie i związana z tym utrata
różnorodności gatunków roślin i zwierząt
jest najbardziej spektakularnym przejawem
kryzysu ekologicznego. W USA pozostało
zaledwie 5% obszaru pierwotnej puszczy,
co roku znika 14 mln hektarów lasów
tropikalnych, w Europie pozostał ostatni
nizinny naturalny las – Puszcza Białowieska.
Obecnie w Kanadzie aktywiści toczą boje
o zachowanie pierwotnych lasów borealnych.
Wszędzie na świecie naturalne lasy narażone
są na zagładę. Tym, co zagraża lasom jest
karczowanie pod zabudowę miejską,
przemysłową i handlową. Drewno jest jednym
z najważniejszych surowców w gospodarce
człowieka. Dodatkowym obciążeniem jest
rozwój infrastruktury komunikacyjnej,
czyli budowa dróg przez obszary leśne.
Kwaśne deszcze występujące na obszarach
uprzemysłowionych, również są przyczyną
wymierania lasów.
Wylesianie jest szczególnie dotkliwe
w przypadku lasów tropikalnych (deszczowych),
które co roku tracą 100 tys. km2 .
W lasach tych żyje 50% gatunków roślin
i zwierząt. Nawet obecnie wiele gatunków
równikowych lasów deszczowych nie zostało
jeszcze w ogóle poznanych. Zagłada tych
obszarów leśnych może oznaczać tylko jedno
– nieodwracalne zachwianie równowagi
ekosystemu Ziemi. Lasy tropikalne, jak i inne,
są wycinane dla drewna – ważnego surowca
używanego niemal we wszystkich gałęziach
gospodarki. Pozyskiwanie nowych pól
uprawnych również wydatnie „wspomaga”
proces wylesiania. Konsekwencje trzebienia
lasów tropikalnych są niebagatelne.
Lasy te rosną szczególnie na terenach
o intensywnych opadach atmosferycznych.
Ziemia pozbawiona poszycia leśnego, szybko
Wylesienie
ulega erozji i nie wchłania wód opadowych.
Następstwem są katastrofalne powodzie
i lawiny błotne, nie mówiąc już o utracie
pokrywy bogatej w składniki odżywcze.
Ponadto, wycinanie lasów tropikalnych
prowadzi też do zubażania kulturowego
świata, przez degradację plemion i grup
etnicznych. Olbrzymie połacie zajmowane
przez lasy są światowym rezerwuarem węgla.
Ich niszczenie powoduje zwiększenie ilości
dwutlenku węgla w atmosferze, a więc
zwiększa efekt cieplarniany. Zniknięcie lasów
może spowodować zakłócenia klimatu na
Ziemi: stopień odbijania promieniowania
przez glebę, system wody oraz częstotliwość
opadów, pochłanianie i parowanie wody.
Wylesiona ziemia
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 11
Kraje rozwinięte powstrzymały u siebie
proces wycinania lasów i wynikającej z niego
degradacji otoczenia. Nikt nie myśli, co będzie,
kiedy już zostanie wycięte ostatnie drzewo.
Jak na razie więc większość mieszkańców
konkuruje o zasoby, eksploatując je w duchu
„spiesz się z wycinaniem drzew, żeby inni nie
skorzystali na tym przed Tobą”...
W dziejach ludzkości zdarzało się już,
że cywilizacje lub lokalne społeczności,
przekraczały granicę odnawiania się
zasobów naturalnych i nadmiernie bądź
niewłaściwie wykorzystywały ekosystemy.
Miało to miejsce w przypadku cywilizacji
Sumerów, Majów czy mieszkańców Wyspy
Wielkanocnej i doprowadziło do upadku
tych cywilizacji . Drzewa rosnące obecnie na
Wyspie Wielkanocnej mają ok. 50 lat i zostały
przywiezione z Chile. Kiedyś znajdowały się tam
lasy tropikalne, które zostały doszczętnie wycięte
około roku 1650 – i właśnie wylesienie stało się
powodem wymarcia mieszkańców wyspy.
Pomimo tych lekcji historii, ludzkość zużywa
dziś o 1/3 więcej surowców naturalnych, niż
przyroda potrafi uzupełnić.
Sytuacja na świecie zaczyna obecnie
coraz bardziej przypominać dzieje Wyspy
Wielkanocnej. Skala zagrożeń dotyczy jednak
nie tylko małej wyspy na Oceanie Spokojnym,
lecz całej planety.
[ Jak nasze prawo chroni drzewa?
Ochrona drzew sięga zamierzchłych czasów,
kiedy różne narody czciły piękne pojedyncze
drzewa – jako bóstwa lub siedziby bóstw.
W Indiach były to zazwyczaj ogromne
figowce, w Afryce – baobaby, w Europie zaś
– głównie dęby.
Już nasi dawni władcy wiedzieli, jak cenne
są dla nas drzewa i tak na przykład Kazimierz
Wielki karał za ścinanie drzew „z pszczołami”,
za Władysława Jagiełły nie wolno było
wycinać cisów i starych dębów.
Ludzie od niepamiętnych czasów odnosili
się do drzew w szczególny sposób. Ponieważ
są one długowieczne i dorastają do
olbrzymich rozmiarów, były w zamierzchłych
czasach nawet obiektami kultu, a obecnie
stały się symbolami zdrowia, czystego
środowiska i bezpośredniego kontaktu
człowieka z naturą. Drzewa mogą rosnąć
pojedynczo lub tworzyć lasy. Wiekowe,
pojedyncze drzewa najczęściej uznaje się za
pomniki przyrody i otacza ochroną, podobnie
12 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
jest w przypadku starych drzewostanów,
które występują w wielu parkach narodowych
lub rezerwatach leśnych.
Obecnie przyroda jest chroniona na różne
sposoby – park narodowy, rezerwat, park
krajobrazowy, pomnik przyrody, użytek
ekologiczny to formy ochrony przyrody od lat
funkcjonujące w Polsce. Ustawodawstwo Unii
Europejskiej nakłada na nas nowy obowiązek
w dziedzinie ochrony przyrody – wyznaczenie,
powołanie i utrzymywanie obszarów ochrony,
które wraz z obszarami ochrony w ten sam
sposób wyznaczonymi we wszystkich krajach
Unii, będą tworzyć ogólnoeuropejski system
ochrony przyrody o nazwie Natura 2000. Jego
podstawowym celem jest ochrona cennych
pod względem przyrodniczym i zagrożonych
składników różnorodności biologicznej
w państwach Unii Europejskiej, a jego
działanie ma do 2010 roku zatrzymać trend
zmniejszania się tej różnorodności na terenie
całej Europy.
W dzisiejszych czasach okazało się, że celem
ochrony nie powinna być jedynie ochrona
drzewostanów, ale całych ekosystemów
leśnych. Najważniejsze jest zachowanie
różnorodności biologicznej całej puli genowej
ekosystemów i zwiększanie naturalnej
odporności zbiorowisk leśnych. Las najlepiej
obroni się sam pod warunkiem, że damy mu
tę szansę utrzymując go w dobrej kondycji
i stanie zbliżonym do naturalnego. Im
drzewostan bardziej odbiega od naturalnego,
im siedlisko jest bardziej zniekształcone
przez człowieka, tym ryzyko owych szkód jest
większe.
[ Jak ustanowic pomnik przyrody?
Każdy z nas może przyczynić się do
ochrony drzew w swojej okolicy. Poniżej
przedstawimy Ci instrukcję, jak ustanowić
drzewo pomnikiem przyrody. Naprawdę
warto to robić, ponieważ drzewa takie są
chronione – nikt nie może ich ściąć aż do ich
naturalnej śmierci. Jest to ważne, ponieważ
ostatnio w naszym kraju nasila się wycinanie
starych drzew – szczególnie tych rosnących
przy drogach. Jeżeli zauważyłeś/aś w swojej
okolicy wyjątkowe drzewo – możesz je
ochronić!
Najpierw mała definicja – co to jest
pomnik przyrody:
W ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku
znajduje się m.in. artykuł o następującym
brzmieniu:
Art. 40. 1.
1. Pomnikami przyrody są pojedyncze
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej,
naukowej, kulturowej, historycznej lub
krajobrazowej oraz odznaczające się
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je
wśród innych tworów, okazałych rozmiarów
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub
obcych, źródła, wodospady, wywierzyska,
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
2. Na terenach niezabudowanych, jeżeli
nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub
mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody
podlegają ochronie aż do ich samoistnego,
całkowitego rozpadu.
3. Minister właściwy do spraw środowiska
może określić, w drodze rozporządzenia,
kryteria uznawania tworów przyrody żywej
i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując
się potrzebą ochrony drzew i krzewów
ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój
i znaczenie historyczne, a odnośnie tworów
przyrody nieożywionej – ze względu
na ich znaczenie naukowe, estetyczne
i krajobrazowe.
Teraz wskazówki dotyczące rozmiarów
drzewa, aby mogło być uznane za pomnik
przyrody:
Kryterium uznania drzewa za pomnik
przyrody jest jego obwód mierzony na
wysokości 130 cm od powierzchni ziemi.
Obwody najbardziej pospolitych gatunków
drzew stanowią dolną granicę dla drzew
pomnikowych.
Obwody gatunków rodzimych drzew
stanowiące orientacyjne dolne granice
dla drzew pomnikowych (wg Instrukcji
o urządzaniu lasów w parkach narodowych
i rezerwatach przyrody wydanej przez
Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego):
1. czeremcha zwyczajna – 94 cm
2. jabłoń – 94 cm
3. jarzębina – 157 cm
4. grab pospolity – 188 cm
5. brzoza brodawkowa – 219 cm
6. brzoza omszona – 219 cm
7. klon jawor – 219 cm
8. klon pospolity – 219 cm
9. topola osika – 219 cm
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 13
10. wiąz pospolity – 219 cm
11. jesion wyniosły – 251 cm
12. buk pospolity – 314 cm
13. jodła – 314 cm
14. lipa drobnolistna – 314 cm
15. lipa szerokolistna – 314 cm
16. modrzew europejski – 314 cm
17. sosna pospolita – 314 cm
18. świerk pospolity – 314 cm
19. dąb szypułkowy – 376 cm
20. topola czarna i biała – 376 cm
21. wierzba biała i krucha – 376 cm
Procedura zgłoszenia drzewa:
Sprawa jest prostsza, niż mogłoby się na
pierwszy rzut oka wydawać, a włożony trud
może się opłacić i zaowocować naprawdę
wielką satysfakcją. Oto czynności, które należy
kolejno wykonać (pełna informacja na stronie
Ligi Ochrony Przyrody):
Krok pierwszy
W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się,
kto jest właścicielem (właścicielami) gruntu, na
którym znajduje się drzewo. Ta informacja jest
bardzo ważna, ponieważ właściciel (zarządca
gruntu) powinien wyrazić zgodę na utworzenie
na jego terenie pomnika przyrody.
Krok drugi
Należy zakupić mapę kartograficzną lub
mapę gminy w Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartografii w danym powiecie
(skala 1:50 000 lub 1:25 000).
Krok trzeci
Przygotowanie formalnego wniosku
o powołanie pomnika przyrody (do
pobrania ze strony Ligi Ochrony Przyrody)
z następującymi załącznikami:
– uzasadnienie powołania dla danego obiektu
przeznaczonego pod ochronę,
– zgoda właściciela,
– Karta Ewidencyjna Obiektu proponowanego
Na Pomnik Przyrody lub Użytek Ekologiczny.
– Kartę możemy odnaleźć na stronie Ligi
Ochrony Przyrody.
Niniejsza karta zawiera szczegółową instrukcję
jej wypełnienia oraz gotowy wzorzec.
Krok czwarty
Wniosek składamy w Urzędzie Gminy
i cierpliwie czekamy.
Każdy z nas może przyczynić się do
ustanowienia nowego pomnika przyrody.
[ Czy kazdy moze sciac drzewo?
Żeby wyciąć drzewo (przepisy nie dotyczą
drzew owocowych) – trzeba mieć pozwolenie.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 roku pozwolenie na wycięcie drzew
lub krzewów, na wniosek posiadacza
nieruchomości, wydaje wójt, burmistrz
lub prezydent miasta. Jeżeli posiadacz
nieruchomości nie jest jej właścicielem,
wówczas do wniosku musi dołączyć zgodę
właściciela. Wniosek o wydanie zezwolenia
powinien zawierać: imię i nazwisko,
adres albo nazwę i siedzibę posiadacza
i właściciela nieruchomości; tytuł prawny
władania nieruchomością; obwód pnia
drzewa mierzonego na wyskości 130 cm;
przeznaczenia terenu, na którym rośnie
drzewo; przyczynę zamierzonego usunięcia
drzewa lub krzewu; wielkość powierzchni,
z której zostaną usunięte krzewy. Dzieki temu
14 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
kontrolowane jest wycinanie drzew, a osoby,
które zrobią to bez pozwolenia, zostają
obciążone wysokimi karami pieniężnymi.
rzew!
Nie wolno ścinać d
[ Gdzie mozna zobaczyc prawdziwy las?
W Polsce zachował się ostatni fragment
naturalnego nizinnego lasu europejskiego.
Jest to Puszcza Białowieska – zachwycająca
naturalnym pięknem – w 1978 r. wpisana
na listę Światowego Dziedzictwa Kultury
i Przyrody UNESCO. Niestety, niecałe 10%
Puszczy jest prawnie chronione w postaci
Białowieskiego Parku Narodowego (BPN).
Pozostała część Puszczy narażona jest na
dalszą eksploatację.
Przewrócony pień
W pierwotnych lasach Puszczy Białowieskiej
rosną lipy wielkości dębów, a krzewiasty
przysmak żubra – wierzba iwa, osiąga wysokość
do 22 metrów i średnicę 40 centymetrów.
Dokładnie tak wyglądał pierwotny
europejski las, zanim zaczął gospodarować
nim człowiek. Możemy to zobaczyć tylko na
małym skrawku Puszczy Białowieskiej. Wielu
odwiedzających ją ludzi dziwi niezwykła
wysokość drzew i to, że pod nimi jest tak
wiele miejsca dla innych roślin i dla zwierząt.
Drzewa w puszczy wcale nie rosną gęsto, ale
po jej dnie nie łatwo przejść, bo zaścielone
jest tysiącami połamanych gałęzi i konarów,
setkami przewróconych pni. Martwe drewno
jest naturalnym i niezbędnym składnikiem
ekosystemu leśnego. Tak było przez miliony
lat. Świadczy o tym nie tylko mnogość
gatunków organizmów wyspecjalizowanych
w odżywianiu się martwym drewnem, ale
także duża liczba tych gatunków, które
żywią się przede wszystkim „zjadaczami
martwego drewna”, a także większe zespoły
wspólnie żyjących gatunków, których
wzajemne oddziaływania (polegające
przede wszystkim na kolejnym zjadaniu
się) czynią je zależnymi od dostatecznej
ilości martwego drewna. Są gatunki, które
w trakcie ewolucji tak silnie przystosowały
się do leśnego środowiska obfitującego
w martwe drzewa, że bez nich nie mogą żyć.
Należą do nich także dwa nasze dzięcioły:
białogrzbiety i trójpalczasty.
Martwe drewno jest naturalnym i niezbędnym
składnikiem ekosystemu leśnego.
Jest źródłem powoli uwalnianych do gleby
związków azotowych (potrzebnych do wzrostu
roślin).
Zatrzymuje w sobie atomy węgla, czyli
opóźnia powrót dwutlenku węgla do
atmosfery.
Współtworzy i wzbogaca „nadziemną”
strukturę środowiska, strukturę dna lasu
i strukturę gleby.
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 15
[ 3. Miniprzewodnik dla
poczatkujacych dendrologów
(wiedza&zabawa)
Naszym celem jest zaznajomienie Cię z najczęściej występującymi
drzewami w Polsce.
[ Drzewa lisciaste
Akacja czyli grochodrzew
Właściwie akacje u nas nigdy nie rosły, bo
to półpustynne drzewa z Australii, gdzie
występuje ich ponad 400 gatunków. W Polsce
akacją nazywamy grochodrzew.
Akacja jest drzewem żądnym życia, gdy
tylko jego korzenie zostaną pocięte podczas
orki, z każdego kawałka może wyrosnąć nowe
drzewko.
Nasi przodkowie, żyjący w trwodze przed
duchami, używali akacji do odstraszania
duchów, które jakoby bały się kolców
krzewów. Kolce uniemożliwiały też zmarłym
wydostawać się z grobów.
Dziko rosnące w Polsce akacje umierają
młodo, w wieku 20-30 lat (mimo, iż dożyć
mogą 200 lat). Niestety w tym czasie ich
drewno najlepiej nadaje się do obróbki przez
stolarzy czy rzeźbiarzy.
Wartość ciepłodajna suchego drewna
akacjowego jest o wiele wyższa od
uważanego za najlepsze drewna bukowego.
Charakterystyka:
Pokrój: rośnie szybko, dochodzi do wysokości
25 m, rozgałęzione poprzeczne konary, pień
krzywy, korona luźna, zaokrąglona.
Liście: ustawione skrętolegle,
nieparzystopierzaste, dł. 3-5 cm, ogonek liści
u nasady z dwoma mocnymi cierniami.
Kwiaty: obupłciowe, motylkowe, białe, wielkość
1,5-2,5 cm w gronach wiszących o dł. 10-20 cm,
przyjemnie pachnące, bogate w nektar.
Owoce: płaskie strąki dł. 5-11 cm, skórzaste
z 4-10 nasionami.
Kora: gruba, jasnoszara albo szarobrązowa
z głębokimi bruzdami.
Siedlisko: rośnie na różnych glebach, unika
podmokłych.
Kwiat akacji
16 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Bez
„Na górze róże, na dole bez” – dzięki temu
pamiętnikowemu wpisowi, bez jest jednym
z bardziej rozpoznawalnych drzew w Polsce.
Rosną u nas zaledwie 3 gatunki bzu: bez
czarny (Sambucus nigra), bez koralowy
(Sambucus racemosa) i bez hebd (Sambucus
ebulus).
Bez to najczęściej dość duży krzew lub małe
drzewo z powykrzywianym pniem, który
w pierśnicy nie przekracza 30 cm. Kora bzu
w młodości jest jasnozielona, a z czasem
przechodzi w coraz ciemniejszą. Liście
nieparzystopierzaste, nakrzyżległe, matowe,
ciemnozielone po obu stronach, choć pod
spodem nieco jaśniejsze.
Bez czarny jest pospolity w całej Polsce.
Kwitnie w maju i czerwcu białymi bądź
lekko kremowymi kwiatami (czasami żółte)
skupionymi w baldachach. Owocuje na
początku ciemnoczerwonymi, następnie
czarnymi i błyszczącymi jagodami (VIII-IX).
Bez koralowy występuje w Sudetach
i Karpatach. Kwiaty ma żółtawe w
skierowanych ku górze wiechach. Owocuje
świetliście koralowymi jagodami (VI-VIII).
Bez zawsze towarzyszył przy grzebaniu
zmarłych (m.in. Rzym, Słowianie). Wierzono,
że wykopany z grobu korzeń bzu ściągał na
winowajcę kurcze rąk i nóg. Nie wolno było
też palić nim w piecu, co wywoływało parch
na twarzy lub wrzody na plecach.
Kwiat bzu czarnego
Charakterystyka: (bez czarny):
Pokrój: drzewo lub krzew, krzywy pień do
10 m wys. z szeroką koroną, gałęzie zwisające
łukowo.
Pędy: szarobrązowe z brodawkami, rdzeń biały.
Liście: ustawione naprzeciwlegle, dł. do 30 cm,
nieparzystopierzaste najczęściej z 5 jajowatoeliptycznymi listkami o dł. do 12 cm. Listki
roztarte nieprzyjemnie pachną.
Kwiaty: szczytowe wielokwiatowe baldachy,
obupłciowe, pięciokrotne, średnica 6-10 mm,
intensywnie pachnące.
Owoce: przypominające jagody o wielkości
5-8 mm, zwykle z 3 pestkami, jadalne.
Kora: głęboko i podłużnie bruzdowata,
szarobrązowa.
Siedlisko: od nizin po Alpy (do 1500 m. n.p.m.)
Brzoza
Kiedy po epoce lodowcowej pojawił się na
ziemi człowiek, brzoza już od dawna tu była.
W Polsce występuje 7 gatunków brzozy:
brodawkowata, omszona, niska, karłowata,
karpacka, ciemna i ojcowska.
Jest to drzewo krótkowieczne, szybko
rosnące. Osiąga wiek 100-150 (200) lat.
Tempo wzrostu wynosi około 50-100 cm/rok.
Najstarsze w Polsce brzozy brodawkowate
mają około 180 lat.
Sok, który pochodzi z pnia brzozy, zwany
oskołą, używany jest do wyrobu piwa, octu,
musującego wina oraz syropu.
Wytwarza co roku kilka milionów nasion, jest
rekordzistką płodności.
W butach z kory brzozowej chodzili mieszkańcy
Biskupina. Kora ta po namoczeniu staje się
elastyczna i poddaje się obróbce. Po wyschnięciu
zrobione z niej buty są twarde i nie pękają.
Kora brzozowa bardzo dobrze się pali. Nawet
w czasie dużego deszczu można ją zapalić
jedną zapałką. Służy do podpalania ognisk,
gdzie jest o wiele lepsza niż papier.
Brzoza brodawkowata jest jednym
z najpóźniej tracących liście na zimę
drzew; często utrzymują się one do
początku grudnia lub nawet dłużej, mimo
występujących przymrozków i pierwszych
opadów śniegu.
Wiosną brzoza produkuje ogromne ilości
żółtego pyłku. Pyłek ten często zalega
grubymi warstwami w kałużach i jest
przez wielu błędnie uważany za wynik
zanieczyszczeń atmosfery związkami siarki.
Ponieważ równocześnie brzoza należy do
najbardziej alergennych drzew, może ona
w okresie pylenia być wyjątkowo uciążliwa
dla niektórych osób.
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 17
Charakterystyka: (brzoza brodawkowata):
Pokrój: drzewo liściaste, szybko rosnące, wys. do
30 m, owalna korona, konary pod kątem ostrym.
Pędy: nagie, błyszczące, czerwonobrązowe,
liczne brodawki, początkowo lepkie.
Liście: ustawione skrętolegle, blaszka
trójkątna, dł. 4-7 cm, podwójnie piłkowana.
Kwiaty: roślina jednopienna, kwiaty m.
zebrane w zwisające, bezszypułkowe,
podłużne i walcowate brązowożółte kotki do
10 cm dł. Kwiaty ż. osadzone na szypułkach,
smukłych zielonych kotkach.
Owoce: drobne, oskrzydlone obustronnie
orzeszki.
Kora: początkowo błyszcząca, biała, łuszcząca
się jak papier. Później twarda, spękana
i zabarwiona na czarno.
Siedlisko: niziny, rzadziej góry, widne lasy.
Pień brzozy
Buk
Jest to drzewo, które ukształtowało się po
epoce lodowcowej. Wg mitów buki rosły
już na Olimpie – siedzibie greckich bogów.
Gnieździły się w nich mądre sowy i morskie
wrony. Buk przez długie wieki uchodził za
istotę uduchowioną, czczony przez Słowian,
był ich opiekunem. Buk posiadał też moc
magiczną – odstraszał czary i unicestwiał
rzucone uroki.
Jest to jedno z podstawowych drzew
tworzących lasy na obszarach swojego
występowania; stanowi ważny składnik lasów
liściastych i mieszanych (głównie z udziałem
świerka, dębu, graba i sosny) lub sam tworzy
drzewostany (buczyny).
Buk zwyczajny jest najlepiej rosnącym
leśnym drzewem liściastym w środkowozachodniej Europie. W Polsce w ostatnich
latach następuje intensywna przebudowa
lasów górskich (np. w Beskidach), polegająca
na planowym, stopniowym zastępowaniu
drzewostanu świerkowego przez bukowy.
Buki mają pewną przewagę nad innymi
gatunkami drzew w naszej strefie
klimatycznej. Polega ona na tym, że drzewa
te tworzą tzw. lasy klimaksowe, czyli czyste
drzewostany będące końcową formą ewolucji.
Liść buka
18 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Buk jesienią
Istnieją teorie przewidujące, że bez ingerencji
człowieka, po pewnym czasie wszystkie
lasy w strefie umiarkowanej stałyby się
buczynami. Około 5000 lat temu skończyła się
era ciepłolubnych lasów dębowych i nastała
chłodniejsza i wilgotniejsza era bukowa, która
trwa do dziś.
Owoce buka – bukwie – są nie lada
przysmakiem zwierząt leśnych. Odpowiednio
wyprażone były również zjadane przez ludzi.
Dziś w składzie niektórych margaryn można
znaleźć olej wytłaczany z bukiew.
Drewno buka jest twarde, ciężkie, łatwe
w łupaniu służy m.in. do produkcji mebli. Jest
również dobrym materiałem do palenia, gdyż
spalane drewno bukowe daje dużo ciepła.
Najstarszy buk rośnie w Sierakowie i liczy
340 lat.
Charakterystyka: (buk zwyczajny):
Pokrój: liściaste, do 40 m wys., drzewa
samotnie rosnące – krótki pień i szeroko
rozłożysta korona. Drzewa rosnące w lasach
– długi pień, wąska korona.
Liście: ustawione skrętolegle w 2 prostnicach,
ogonek o dł. 1-1,5 cm, blaszka jajowata lub
eliptyczna, zaostrzona, dł. 5-10 cm. Posiada od
5-9 nerwów bocznych.
Kwiaty: Kwiaty m. o luźno zwisających,
główkowatych kwiatostanach na długich
szypułkach, posiadają od 5-15 pręcików.
Kwiaty ż. pod 2 w stojących na niedużych
szypułkach, filcowatych główkach.
Owoce: po dwa orzeczki (bukiew) o dł. 1-2 cm.
Kora: srebrzystoszara, gładka. Pień nie
posiada podłużnych zgrubień i wgłębień.
Siedlisko: od nizin do gór (do 1600 m n.p.m.).
Liść dębu
Dąb
Dąb żył już ponad 65 milionów lat temu
i należy do najstarszych drzew świata.
Dąb to święte drzewo wielu ludów. Źródłem
jego świętości nie były tylko imponujące
rozmiary, a także zdolność przyciągania
piorunów – stąd dawania ognia. Przodkowie
wierzyli, że przez dęby bogowie kontaktują
się z ludźmi na ziemi. W Grecji dąb był
drzewem Zeusa, a w krajach słowiańskich był
najczęstszym miejscem kultu, gdzie składano
ofiary.
Liście dębowe, gałęzie czy żołędzie miały
leczyć wrzody czy kurzą ślepotę, a także miały
moc wskrzeszania wisielców.
W Polsce możemy spotkać kilka gatunków
dębów, m.in. szypułkowy, bezszypułkowy,
omszony.
Dojrzały dąb mający wys. 30 m zapewnia
schronienie i pożywienie większej
różnorodności gatunków zwierząt niż
jakiekolwiek inne drzewo w Europie. Można
Owoce dębu
na nim spotkać ok. 30 gatunków ptaków,
45 chrząszczy i ponad 200 motyli.
Dęby żyją ok. 1500 lat i nawet po śmierci są
siedliskiem wielu zwierząt
Największe skupisko dębów w Polsce
i jedno z większych w Europie znajduje się
w Rogalinie, gdzie skupia 1435 drzew.
Tylko z jednego dębu opada co roku
ok. 250 tys. liści.
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 19
Poniżej znajdziecie opisy trzech rodzimych
gatunków.
Dąb szypułkowy – bardzo okazałe,
atletycznie zbudowane drzewo liściaste
o grubym i stosunkowo krótkim pniu oraz
rozłożystej koronie wspartej na potężnych
konarach.
Dęby szypułkowe stanowią najliczniej
reprezentowany gatunek drzew na liście
pomników przyrody.
Liście – blaszkowate, pojedyncze.
Blaszka długości 5-16 cm, w zarysie
odwrotnie jajowata, najwęższa u nasady,
najszersza niedaleko końca, z 3-6 parami
niesymetrycznych, uszato wykrojonych klap,
u podstawy posiadająca charakterystyczne
uszkowate wycięcie. Nerwy dochodzą
zarówno do końców klap, jak i do wcięć
pomiędzy nimi. Ustawienie: skrętoległe na
bardzo krótkich (poniżej 1cm – ważna cecha
rozpoznawcza!), zielonkawych ogonkach.
Liście stanowią po owocach najlepsze
kryterium pozwalające odróżnić dąb
szypułkowy od bardzo podobnego do niego
dębu bezszypułkowego. U tego ostatniego
klinowata podstawa blaszki liściowej nie
posiada uszkowatego wycięcia, a sama
blaszka jest bardziej symetryczna i posiada
większą ilość klap. Ponadto, klapy liści dębu
bezszypułkowego są płytsze, a nerwy dochodzą
tylko do wierzchołków klap, nie dochodzą
natomiast do wcięć pomiędzy klapami.
Zdecydowanie dłuższe są też ogonki liści dębu
bezszypułkowego.
20 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Owoce/nasiona – tzw. żołędzie
– walcowate orzechy o wymiarach
2-4 x 1-2 cm (nieco bardziej wydłużone,
niż u dębu bezszypułkowego), najszersze
w połowie lub przed połową długości,
osadzone do 1/5 długości w półokrągłych
miseczkach, początkowo zielone, po dojrzeniu
jasnobrązowe z ciemnymi, podłużnymi
prążkami. Są umieszczone na długich, 3-8 (10)
cm szypułkach (różnica w stosunku do dębu
bezszypułkowego!) i zgrupowane po 2-3 (5)
sztuk.
Dąb bezszypułkowy – w Europie ma
zasięg nieco większy niż dąb szypułkowy
(m.in. występuje także w Skandynawii i na
wyspach brytyjskich). W Polsce przebiega
jego północno-wschodnia granica zasięgu.
Jest mniej rozpowszechniony od dębu
szypułkowego, przez którego zresztą jest
wypierany, zwłaszcza na niżach.
Dąb bezszypułkowy, podobnie jak inne dęby,
jest jednym z najbardziej długowiecznych
drzew liściastych w Europie. Żyje nieco krócej
niż dąb szypułkowy, osiąga wiek 400-600
(800) lat.
Liście – blaszkowate, pojedyncze. Blaszka
w zarysie odwrotnie jajowata lub eliptyczna,
długości 8-12 (16) cm, z (4) 5-8 (9) parami
dość symetrycznych klap (różnica w stosunku
do dębu szypułkowego posiadającego klapy
parami niesymetryczne i w mniejszej ilości).
Klapy stosunkowo małe, mniej głęboko
wcięte niż u dębu szypułkowego. Nasada
liści klinowata lub lekko i niesymetrycznie
sercowata, ale nie posiadająca tak wyraźnych
„uszek” jak u dębu szypułkowego. Blaszka
z góry ciemnozielona, naga, od spodu bardzo
delikatnie owłosiona, w dotyku wydaje się
dość gruba i sztywna. Nerwy dochodzą
zwykle tylko do końców klap (nie dochodzą
do wcięć pomiędzy klapami, jak u dębu
szypułkowego). Ustawienie: skrętoległe na
1-2(3)cm, zielonkawych ogonkach (ogonki
cieńsze i wyraźnie dłuższe niż u dębu
szypułkowego!).
Owoce/nasiona – tzw. żołędzie – orzechy
o wymiarach 2-3 x 1-1.5 cm (nieco
bardziej krępe niż u dębu szypułkowego),
osadzone w półokrągłych miseczkach,
początkowo zielone, po dojrzeniu jednolicie
ciemnobrunatne, zarówno niedojrzałe, jak
i dojrzałe bez podłużnych, ciemnych pasków
(różnica w stosunku do dębu szypułkowego!),
umieszczone na bardzo krótkich szypułkach
lub wręcz siedzące (najważniejsza różnica
w stosunku do dębu szypułkowego!),
przeważnie groniasto skupione po 1-6 sztuk
na wierzchołkach pędów. Okres dojrzewania
owoców: IX-X.
Dąb czerwony – wyróżnia się przede
wszystkim dużymi, głęboko i bardzo
ostro klapownymi liśćmi, które jesienią
przebarwiają się na niezwykle efektowny,
jaskrawoczerwony lub purpurowy kolor (stąd
nazwa). Dąb czerwony został sprowadzony
do Europy kilkaset lat temu z Ameryki
Północnej. Początkowo był on tylko
uprawianym sztucznie drzewem ozdobnym,
jednak ze względu na swój ekspansywny
charakter szybko zaczął się rozprzestrzeniać
w lasach, wypierając rodzime gatunki
dębu. Obecnie drzewo to występuje dość
licznie w europejskich lasach, gdzie jest
czasami traktowane jako chwast. W Polsce
dąb czerwony ze względu na swoje duże
walory dekoracyjne jest jednym z najchętniej
sadzonych drzew ozdobnych i stanowi
najczęściej spotykany obcy gatunek dębu.
Kwiaty głógu
Dąb czerwony jest przez niektórych
botaników uważany za gatunek szkodliwy.
Ma to związek ze wspomnianym wyżej,
ekspansywnym charakterem, powodującym
wypieranie z naturalnych stanowisk
rodzimych dębów: szypułkowego
i bezszypułkowego. Okazuje się także, że
duże, grube i pięknie wyglądające liście
dębu czerwonego bardzo trudno i powoli
rozkładają się, utrudniając wegetację roślinom
runa leśnego. Zauważono, że w lasach
z dużym udziałem dębu czerwonego, runo to
jest zwykle wyraźnie uboższe.
Liście – w odróżnieniu od szypułkowego
są głęboko klapowane. Klapy mają zwykle
po trzy ostre ząbki zakończone kolcem.
Liście są też większe – osiągają nawet do
25 cm długości. Jesienią przebarwiają się na
szkarłatnoczerwono, potem na intensywny
brąz.
Owoce/nasiona – żołędzie są grube i pękate,
a ich płytkie miseczki mają talerzykowaty
kształt.
Owoce
Kwitnący głóg
Głóg
W Polsce można spotać 6 gatunków głogu,
w tym najpopularniejsze: jednoszyjkowy
i dwuszyjkowy. Na świecie występuje ich
około 200. Jest wyjątkowo ozdobnym
drzewem sadzonym w parkach i w miastach.
Owoce głogów są bardzo lubiane przez
ptaki.
Charakterystyka: (głóg jednoszyjkowy):
Pokrój: krzew lub drzewo do wys. 10 m.
Pędy: krótkie, często przekształcone w ciernie.
Liście: ustawione skrętolegle, szerokie
jajowate lub rombowate, o dł. 3-6 cm,
głęboko klapkowane, z 3-7 zaostrzonymi
klapami.
Kwiaty: w szczytowych, wyprostowanych
podbaldachach, obupłciowe, średnica
8-15 mm z pięciokrotnym podwójnym
okwiatem, płatki białe.
Owoce: czerwone jabłkowate owocki
wielkości ok. 1cm z jedną pestką.
Siedlisko: od niznin do średnich gór.
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 21
Grab
W Europie rośnie ponad 20 gatunków
grabu, a w Polsce tylko jeden – grab
zwyczajny. Drewno tego drzewa, niezwykle
twarde i sprężyste, wykorzystywane
bywa w stolarstwie i do wykonywania
drewnianych kół.
Charakterystyka: (grab pospolity):
Pokrój: liściaste, do wys. 25 m, gęsta
okrągława korona.
Liście: ustawione skrętolegle, w dwóch
prostnicach, ogonek o dł. 5-15 cm, blaszka
pofałdowana, jajowata-eliptyczna, zaostrzona
o dł. 5-11 cm, podwójnie piłkowana.
Kwiaty: roślina jednopienna, kwiaty m.
o wielkwiatowych luźno zwisających kotkach
o dł. 4-7 cm, pojedynczy kwiat bez okwiatu
z 6-12 pręcikami. Kwiat ż. w szczytowych
luźnych kotkach o dł. 2-3 cm.
Owoce: Luźne owocostany, zwisające,
o dł. do 15 cm, orzeszek osadzony w kącie
3-klapkowej okrywy (skrzydełka).
Kora: gładka, szara, podobna do buka, płytko
spękana.
Siedlisko: niziny i w górach do 800 m n.p.m.
Liście grabu
Jarzębina
W magii ludowej wpleciona w wieniec
dożynkowy powoduje, że zboże będzie jędrne
i obfite. Gdy po zrzuceniu liści zaczynała
zrzucać zbyt prędko owoce wróżono, że zbliża
się wojna, pomór lub inne nieszczęście.
W Polsce występuje 5 dziko rosnących
odmian jarzębiny, m.in. jarząb pospolity,
jarząb brekinia, jarząb szwedzki, mąkinia.
Owoce jarzębu szwedzkiego
22 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Charakterystyka: (jarząb pospolity):
Pokrój: szybko rosnące drzewo do wys. 15-20 m.
Liście: skrętolegle ustawione,
nieparzystopierzaste o dł. 10-20 cm, złożone
z 9-17 wąskich, eliptycznych i spiczastych
listków o dł. 2-6 cm.
Kwiaty: w wielokwiatowych parasolowatych
podbaldachach, obupłciowe o szer. 1 cm,
okwiat podwójny, 5-krotny, z białymi płatkami
korony, słupek z 3 szyjkami, nieprzyjemnie
pachnący.
Owoce: początkowo żółte, potem czerwone,
kuliste, jabłkowate owocki o wielkości
7-10 mm w gęstych gronach.
Kora: gładka, szara, błyszcząca z podłużnymi,
ustawionymi poprzecznie przetchlinkami.
Siedlisko: od nizin po wysokie góry.
Owoce jarzębiny po
spolitej
Jawor
To drzewo, wg dawnych wierzeń, obdarzone
boskimi atrybutami – drzewo dobre,
o miękkim sercu, hojne w rozdawaniu
szczęścia. Jawor jest też opiekunem
zakochanych.
Słowianie wierzyli, że skaleczony ostrym
narzędziem jawor, powodował, że dopóki rana
na drzewie się nie zagoiła, sprawca kaleczył
się przy byle okazji i spotykały go liczne
nieszczęścia.
Charakterystyka:
Pokrój: liściaste, o wys. do 35 m, gęsta kulista
korona, silne konary.
Liście: naprzemianlegle ustawione,
o zmiennej wielkości, ogonek o dł.
20 cm, blaszka liściowa ma dł. 10-20 cm,
z 5 jajowatymi zaostrzonymi klapami,
oddzielonymi ostrym wcięciem.
Kwiaty: w zwisających wielokwiatowych
wiechach o dł. 5-15 cm.
Owoce: złożone z 2 kulistych orzeszków ze
skrzydełkami o dł. 3-5 cm.
Kora: początkowo szarobrązowa, później
z czerwonymi plamami, łuszcząca się
tafelkowato.
Siedlisko: górskie lasy w towarzystwie buka.
Owoce jaworu
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 23
Jesion
W wierzeniach wielu ludów był bogiem
lub jego pełnomocnikiem. Był obdarzony
magiczną mocą. U ludów północy był
drzewem dobrego i złego – jego gałęzie
okrywały powierzchnie świata, a korzenie
sięgały piekieł. Wg wierzeń słowiańskich
pochowany w jesionowej trumnie od razu
otrzymywał wieczny spokój i w postaci ducha
nie miał ochoty na wędrówkę po świecie.
Najstarszy i najpotężniejszy jesion w Polsce
rośnie w Kartuzach, ma ponad 40 m
wysokości, 5 m w pierśnicy i liczy 290 lat.
Charakterystyka: (jesion wyniosły):
Pokrój: liściaste do wys. 30 m. Okrągła lub
owalna korona, zwarty drzewostan, gałęzie
wyrastają dopiero na pewnej wysokości.
Liście: ustawione naprzeciwlegle o dł. do
35 cm z 9-15 listkami. Listki wąskoeliptyczne
o dł. 4-10 cm.
Kwiaty: w wielokwiatowych, początkowo
wzniesionych, później zwisających wiechach.
Owoce: orzeszki z brązowymi skrzydełkami
w formie języczków o dł. 2-4 cm,
w zwisających wiechach.
Kwiat jesionu
Kora: początkowo jasnoszara, później ciemnieje, podłużne spękania.
Siedlisko: od nizin do gór o średniej wysokości.
Liście kasztanowca białego
Kwiat kasztanowca
Kasztanowiec
Kasztanowiec do Polski przywędrował
z Bałkanów przez Wiedeń, gdzie w 1576 r.
zasadzony został na dworze cesarskim. Do
naszego kraju sprowadzony został przez
królową Bonę.
Wśród gatunków kasztanowca spotkać
możemy w Polsce m.in. kasztanowca białego,
krwistego, czerwonego, żółtego, gładkiego,
drobnokwiatowego.
Drewno kasztanowca jest żółtawoszare,
miękkie i lekkie. Nie nadaje się szczególnie na
wyroby czy opał.
24 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Charakterystyka:
Pokrój: liściaste do wys. 30 m, korona
kopulasta i zaokrąglona, krótki pień.
Pączki: czerwonobrązowe, duże, błyszczące,
lepkie.
Liście: ustawione naprzeciwlegle, z długim
ogonkiem, dłoniaste z 5-7 listkami o dł. do 25 cm.
Kwiaty: w dużych i stojących
wielokwiatowych wiechach (20-30 cm),
o białych płatkach.
Owoce: kuliste torebki z grubą zieloną
i kolczastą łupiną. Nasiona duże,
brązowobłyszczące z kolistym znaczkiem.
Kora: początkowo gładka, szarobrązowa
– następnie tafelkowo łuszcząca się.
Siedlisko: cieniste i wilgotne lasy w górach.
Liście kasztanowca
Pąk kasztanowca
Kwiat kasztanowca
Liść kasztana jadalnego
Kasztan jadalny
Kasztan jadalny nazywany również maronem
jest wykorzystywany do produkcji beczek na
wino. Liście bywały wykorzystywane do produkcji
materaców, kora jest bogata w garbniki, a owoce
stosowane są do produkcji słodyczy.
Charakterystyka:
Pokrój: liściaste, szeroka korona, wys. do 30 m.
Liście: ustawione skrętolegle, skórzaste,
ogonek o dł. 1-2 cm, blaszka eliptyczna,
zaostrzona o dł. 10-25 cm.
Kwiaty: Kwiaty m. – wyprostowane kotki
o dł. 10-25 cm, kwiaty ż. otoczone zieloną
okrywą, znamiona białe, nitkowate.
Owoce: skórzaste, brązowe, jednonasienne
orzechy (kasztany) o dł. 2-3 cm. Otoczone są
dużą okrywą gęsto pokrytą miękkimi kolcami.
Jadalne.
Kora: początkowo oliwkowobrązowa i gładka,
później szarobrązowa i spękana podłużnie.
Siedlisko: lasy liściaste, w Polsce często
w parkach.
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 25
Klon
Prapradziadek klonu żył na ziemi ok. 70
do 55 mln lat temu. Dziś rośnie na świecie
kilkanaście gatunków klonów, w tym w Polsce
tylko trzy: zwyczajny, polny i jawor oraz ponad
30 gatunków spoza kraju.
Klon był drzewem magicznym, opiekował się
ludźmi żywymi, a także duszami tych, którzy
odeszli w zaświaty.
W dawnych czasach układano zmarłych
na desce (wykonanej z klonu), by ich
przygotować do pogrzebu. Deska nie mogła
być pomalowana. Klon miał właściwości
odpędzania czartów, gdy one czaiły się na
duszę zmarłego. Podobno pomagał też
hałas, więc pukano w tę klonową deskę
– w niemalowaną deskę (stąd powiedzenie
„odpukać w niemalowane”).
Charakterystyka: (klon zwyczajny):
Pokrój: liściaste, do 25-30 m wys. Gęsta
i kulista korona, mocne konary.
Liście: ustawione naprzeciwlegle, ogonek
o dł. do 16 cm, blaszka o dł. 8-17 cm
i szerokości 10-20 cm, 5-7 klapami, delikatnie
wyciętymi i zaostrzonymi.
Kwiaty: w szczytowych wielokwiatowych
baldachogrochach, żółtozielone.
Owoc klonu
Owoce: płaskie orzeszki ze skrzydełkami o dł. 4-5 cm.
Kora: początkowo jasnoszara, później ciemnoszara z gęstymi
i podłużnymi spękaniami.
Siedlisko: od nizin do gór.
Liście leszczyny
Leszczyna
Wg badań metodą analizy pyłkowej leszczyna rosła już na
naszych ziemiach ponad 10.000 lat temu. Nasi przodkowie
otaczali to drzewo kultem jako opiekuńcze i mające moc
leczenia chorób. Jej kwitnące gałęzie u wejść do domu
stanowiły przeszkodę nie do pokonania dla demonów, chorób
i gadów.
Do czarodziejskich sztuczek wykorzystywano często rózgę
leszczynową, nazywano ją „laską poselską Jakuba” i miała
podobno moc odkrywania pod ziemią srebra i złota.
Wśród wróżb znane jest rozłupywanie orzechów laskowych
podczas wigilii – kto znajdzie orzech zepsuty będzie chorował,
a kto pusty – ten umrze.
Jedzmy orzechy laskowe – zawierają żelazo broniące przed
niedokrwistością, magnez działający przeciwnowotworowo,
26 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
fosfor, potas, wapń, który jest składniekiem
zębów i kości oraz białko. Cudowną odżywką
jest orzech laskowy dla nerwusów czy
uczniów przemęczonych nauką. Warto
więc nałupać sobie orzechów przed
przystąpieniem do nauki.
Charakterystyka:
Pokrój: krzew lub małe drzewo do 6 m.
Liście: ustawione skrętolegle, ogonek owłosiony
o dł. 5-15 mm, blaszka okrągława i odwrotnie jajowata,
zaostrzona o dł. 6-12 cm.
Kwiaty: kwiaty m. w wiszących kotkach. Kwiaty ż.
przypominają pączki liści z nitkowanymi, czerwonymi
znamionami.
Owoce: orzechy otoczone postrzępioną pokrywą.
Kora: gładka, brązowoszara.
Siedlisko: od nizin po góry.
Kwiat lipy
Lipa
W prawiekach, w świętych gajach, lipy
stanowiły jedno z najbardziej lubianych
przez bóstwa drzew. Lipa bywała drzewem
opiekuńczym dla osób i całych rodów, a także
żywym pomnikiem chwały.
Lipę sadzono koło domu, gdy rodziło się
dziecko, ale dołka wykopać nie można było
wcześniej, niż wówczas, gdy usłyszano płacz
noworodka. Później drzewo rosło wraz
z domownikiem.
Drewno lipowe, jak mało które, wspaniale
nadaje się do prac rzeźbiarskich. Wit Stwosz
w drzewie lipowym stworzył wspaniały Ołtarz
Mariacki. Nie z lipy, ale pod lipą tworzył też
jako jeden z pierwszych w języku polskim,
swoje wiersze – Jan Kochanowski.
Lipa nadaje się również do wytwarzania
instrumentów, szczególnie skrzypiec ludowych.
Olej z lipowych orzeszków palił się
w kagankach jaśniej niż oliwa, a wytłoczony
służył jako mydło, nadające skórze miękkość
i białość. Z soku cieknącego ze skaleczonego
pnia lipy wyrabiano orzeźwiający napój.
Charakterystyka: (lipa drobnolistna):
Pokrój: liściaste, do 30 m wys., rośnie
samotnie, krótki pień, szeroka i gęsta korona.
Liście: ułożone skrętolegle w 2 prostnicach,
ogonek o dł. 2-5 cm, blaszka sercowata
o dł. 3-10 cm.
Kwiaty: od 4 do 11 żółtobiałych kwiatów
w wiszących kwiatostanach, silnie pachnące.
Owoce: kuliste, wielkość 5-8 mm
jednonasienne orzeszki w cienkiej łupinie.
Kora: początkowo gładka i cienka, później
ciemnoszara – gęsto i podłużnie spękana.
Siedlisko: od nizin po wyższe partie gór.
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 27
Olsza
Olsza ponoć rosła niegdyś na Olimpie „na
łąkach miękkich pełnych fiołków i bluszczu”.
Choć to nie potwierdzone, to w tej siedzibie
bogów być może było to możliwe. W Polsce
występują 3 gatunki olszy: czarna, szara
i zielona – zwana również kosą.
Charakterystyka:
Pokrój: liściaste, do wys. 25 m, pień prosty,
korona owalna.
Pędy: nagie.
Liście: ustawione skrętolegle, ogonek
o dł. 2-3 cm, blaszka okrągła o dł.
4-10 cm, w szczycie zaokrąglona lub wcięta.
5-8 nerwów bocznych.
Kwiaty: Kotki m. o dł. 6-12 cm luźno
zwisające podczas kwitnienia. Kwiaty ż.
w małych czerwonobrązowych szyszeczkach
osadzonych na trzoneczkach.
Owoce: Drobne, płaskie, oskrzydlone orzeszki
w jajowatych zdrewniałych szyszeczkach
o wielkości 1-2 cm.
Kora: Początkowo gładka, szarobrązowa,
później ciemnoszara, spękana, łuskowata.
Siedlisko: niziny, rzadziej w górach.
Owoce olszy
Liść olszy
Orzech włoski
W Polsce przebiega północna granica
występowania orzecha włoskiego.
Wg legendy przywędrował razem ze świętym
Jackiem Odrowążem z Rzymu w 1218 roku.
Orzechy jedzono na surowo, niedojrzałe
smażono w miodzie albo robiono z nich
nalewki, od których dowcip rzekomo się
wyostrzał, a włosy lepiej się trzymały głowy.
Orzech zwany był w Rzymie „żołędziem
Jowisza”, gdzie był symbolem bogactwa
i płodności. Orzech dany jako jałmużna wracał
stokrotnym bogactwem do ofiarującego.
Charakterystyka:
Pokrój: liściaste, o wys. do 25 m, pień
z szeroką i luźną koroną.
Pędy: nagie z rdzeniem podzielonym na
komory.
Liście: ustawione skrętolegle,
nieparzystopierzaste o dł. 20-45 cm
z 5-9 owalnymi listkami o dł. 6-15 cm.
Kwiaty: kwiaty m. w wielokwiatowych,
grubych kotkach o dł. 6-13 cm. Kwiaty ż.
po 1-5 w kłosokształtnych kwiatostanach,
każdy z 2 dużymi, wygiętymi, czerwonymi
znamionami.
Orzechy włoskie
Owoce: jednonasienne pestkowce, kuliste, o wielkości 4-5 cm.
Łupina gładka, zielona, pękająca. Orzech zdrewniały i twardy.
Kora: głęboko spękana i ciemnoszara.
Siedlisko: od nizin po góry (do 800 m n.p.m.).
28 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Liść osiki
Osika
Osika w języku dendrologów nazywana jest
topolą osiką bądź drżącą. W ogrodzie Afrodyty
na Olimpie splatała się konarami i szeptała
z brzozą, jesionem i olchą.
Wg legendy drżenie osiki pochodzi od
czynów jakich dopuściła się w raju – gdy Kain,
szukając drewnianej pałki, którą mógłby zabić
Abla, otrzymał od niej swój konar.
Inne legendy chrześcijańskie mówią, że osika
odmówiła schronienia pod swoją koroną
świętej rodzinie, gdy uciekała przed Herodem.
Ponadto właśnie na osice powiesił się Judasz,
dręczony wyrzutami sumienia, po tym jak
zdradził Jezusa.
W dzisiejszych czasach, w filmach
poświęconych wilkołakom i wampirom,
osikowy kołek unicestwia te bestie.
Charakterystyka: (topola osika):
Pokrój: liściaste, szybko rosnące, o wys. do
30 m, szeroka i luźna korona.
Pędy: nagie, żółtobrązowe, błyszczące
Liście: ustawione skrętolegle. Okrągława
blaszka i ogonek mniej więcej o tej samej
wielkości 3-8 cm.
Kwiaty: Kwiat m. i ż. w zwisających grubych i walcowatych
kotkach o dł. do 11 cm.
Owoce: Torebki otwierające się dwiema klapkami, nasiona
bardzo drobne z kępką włosków.
Kora: początkowo szarozielona, gładka, później czarnoszara,
podłużnie spękana.
Siedlisko: od nizin po średnie góry.
Topola włoska
Liście topoli białej
Topola biała
Topola
Topola jest mistrzynią świata w szybkości wzrostu. W Polsce
napotkać możemy topolę białą, czarną, szarą, włoską,
piramidalną, osikę, itp.
Topole bronią nas przed jesiennymi wiatrami, choć
niestety obecnie są obiektem ataków – ponoć źle oddziałują
na alergików – i w związku z tym są masowo wycinane
w miastach.
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 29
Dawnymi czasy, gdy nie znano jeszcze
metalowych piorunochronów, sadzono
przy domostwach topole, które naturalnie
„wyłapywały” pioruny, chroniąc tym samym domy.
Najgrubszym drzewem w Polsce jest topola
biała z Leszna, której obwód wynosi 13,5 m.
Pąki topoli szarej
Charakterystyka: (topola szara):
Pokrój: liściaste, wys. do 35 m.
Liście: ustawione skrętolegle, o zmiennej
formie i wielkości – od 4 do 10 cm.
Kwiaty: Kwiaty m. w zwisających, grubych,
walcowatych kotkach o dł. ok. 8 cm (ż. nieco
krótsze).
Owoce: otwierające się 2 klapkami torebki,
nasiona bardzo drobne z kępką puchu.
Siedlisko: lasy łęgowe dużych dolin
rzecznych, w parkach, przy drogach.
Wiąz
65 milionów lat temu wiąz już rósł na ziemi.
Drzewo to występuje w wielu mitach greckich,
m.in. na wystających koronach ratowali się
ludzie, gdy Zeus zesłał na ziemię potop.
W Polsce wiąz miał zawsze opinię drzewa
dobrego i ludziom życzliwego.
Warto też pod wiązem podać sobie dłoń,
gdyż wierzono kiedyś, że ta czynność pod
tym drzewem spowoduje, że przyjaźń dwojga
ludzi będzie nierozerwalna.
Charakterystyka: (wiąz pospolity):
Pokrój: liściaste, do 30 m. wys. z szeroką
zaokrągloną koroną.
Liście: ustawione skrętolegle, w 2 prostnicach.
Ogonek o dł. 5-15 cm, blaszka eliptyczna
z wydłużonym wierzchołkiem, asymetryczna.
Kwiaty: W gęstych, wielokwiatowych
pęczkach, pojedyncze kwiaty dł. 3-5 mm,
na krótkich szypułkach, z 4-6 nitkowatymi
pręcikami i białawymi znamionami.
Owoce: w pęczkach o dł. 1,5-2,5 cm na
krótkich szypułkach, nagie, błoniasto
oskrzydlone.
Kora: początkowo gładka, później
szarobrązowa, podzielona na poletka
podłużnymi i poprzecznymi spękaniami.
Siedlisko: niziny i pogórze.
Liść wiązu pospolitego
Owoce wiązu górskiego
30 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
owego
Liść wiązy szypułk
Wierzba
Wierzba była niegdyś drzewem
opiekuńczym rodów i klanów. Drzewo to stało
się symbolem płodności. W chrześcijaństwie
przyjęło się używać wierzby jako wielkanocnej
palmy. Uderzano się jej gałązkami życząc
zdrowia i bogactwa.
Wierzba ponadto była zaprzyjaźniona
z diabłami – kochał się w niej sam diabeł Rokita.
W Europie żyje ok. 300 odmian, a w Polsce
tylko 30 (nie licząc mieszańców).
Wysokogórska wierzba zielna osiąga
wysokość zaledwie kilku centymetrów i ma
płożące się gałęzie.
Charakterystyka: (wierzba szara):
Pokrój: krzew, czasem niskie drzewo.
Pędy: czarnoszare, owłosione.
Liście: ustawione skrętolegle, eliptyczne,
dł. 6-10 cm, zaostrzone, drobno piłkowane.
Kwiaty: wielokwiatowe kotki o dł. 2-4 cm.
Owoce: podłużne, pękające 2-klapkowo
torebki, nasiona bardzo drobne z pęczkiem
puchu.
Kora: początkowo szara, gładka, później
podłużnie spękana.
Siedlisko: mokre lub zmiennowilgotne gleby.
Wierzba głwowiasta
Wierzba zwisająca
Liść wierzby iwa
Liście wierzby białej
czącej
pła
Kwiaty wierzby
[ Drzewa iglaste
Cis
Cis pojawił się na świecie 400-350 mln lat
temu.
Cis niemalże w całości jest trujący. Dawniej
zdarzało się, że konie obżerały gałązki cisa
i umierały. Stąd wielu gospodarzy wycinało
cisy z pobliża swoich domostw.
Cis był w dawnych wiekach drzewem
magicznym i demonicznym związanym ze
światem podziemnym. Panowało przekonanie, że sen w cieniu
cisa grozi śmiercią.
Drewno cisowe było i jest bardzo użyteczne, stosowane
w różnych dziedzinach – rzeźba, meblarstwo czy wyrób łuków.
Zapotrzebowanie na cis stało się tak wielkie, że król Władysław
Jagiełło wydał zakaz jego wycinania.
Cis jest jednym z najwolniej rosnących drzew. Najstarszy cis
w Polsce liczy ok. 1250 lat i rośnie w Henrykowie Lubańskim
(woj. dolnośląskie), w Europie żyją okazy mające 4000 lat.
W pobliżu Soczi rośnie cis, który ma 5000 lat.
Drewno cisa, w przeciwieństwie do innych drzew iglastych,
nie zawiera w sobie żywicy.
Owoc cisu
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 31
Liście cisu
Charakterystyka:
Pokrój: małe, do 15 m drzewo iglaste. Pień często od ziemi
rozgałęziony.
Pędy: pokryte zieloną korą.
Igły: stoją promieniście, mają dł. 1-3,5 cm, 2-3 mm szerokości,
płaskie i miękkie.
Kwiaty: pojedyncze w kątach igieł, m. kuliste, żółte, o wielkości
4-5 mm. Ż. o wielkości 1-2 mm, zielone, podobne do pączków.
Nasiona: jajowate, w twardej łupinie, o średnicy 8-10 mm.
Kora: cienka, czerwonobrązowa, cienko łuszcząca się.
Siedlisko: od nizin po średnie partie gór.
Jałowiec
Drzewo to było dobre, życzliwe ludziom
i miłe bogom. Dym z jałowca był jedną
z największych broni Słowian przeciwko
wszelakim demonom mieszkającym
w zakamarkach domostw.
Z jagód jałowca warzono niegdyś domowym
sposobem wyborne piwo, a następnie
pędzono z nich gorzałkę.
Charakterystyka: (jałowiec pospolity):
Pokrój: krzew lub małe drzewo do wys. 10 m.
Korona o różnych kształtach – stożkowata lub
kolumnowa, pień najczęściej rozgałęziony od
dołu.
Igły: ustawione po 3 w okółkach, dł. 1-1,8 cm,
sztywne, kłujące.
Kwiaty: kwiaty w kątach igieł. Kwiaty m.
jajowate o dł. 4-5 mm, żółte. Kwiaty ż.
w niepozornych zielonych szyszeczkach
o wielkości 2 mm.
Szyszkojagody: kuliste, mięsiste o wielkości
5-9 mm, niebieskoczarne.
Kora: szara, podłużne spękania, włóknista.
Siedlisko: od nizin po góry (do 1900 m n.p.m.).
Kwiaty jałowca
Owoce jałowca
Jodła
Jodła szlachetna
W starożytnej Grecji jodła była poświęcona Artemidzie, bogini
lasów oraz Dionizosowi, bogu wina i odradzającego się życia.
Największym szkodnikiem tych drzew jest... człowiek. To
dzięki bożonarodzeniowej tradycji tysiące tych drzew trafia
pod strzechy, wycięte z lasów i plantacji – a mogłyby żyć po
500 lat.
Jodły bywają najróżniejsze, odmiana koreańska Prostrate
Beauty ma na szczycie „trwałą ondulację”. Jej igły wykręcają się
ku górze, odsłaniając spody i tworzą w ten sposób srebrzyste
loki. Kaukaska „Golden Spreader” nie przypomina ani drzewa
ani krzewu, tylko porost. Jest intensywnie złocista i płoży się
nie ziemi.
32 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Jodła pospolita jest najwyższym drzewem
w Polsce – ok. 58 m.
Najstarsza polska jodła rośnie we wsi
Łobowa na Podhalu – liczy ponad 290 lat.
Szyszka jodły po dojrzeniu rozpada się
i pozostaje na drzewie sam trzpień.
Jodła ma bardzo charakterystyczną korę,
która długo pozostaje gładka i bardzo jasna
– srebrzystopopielatobiała i dopiero u starych
drzew staje się bardzo płytko, tarczkowato
spękana i nieco ciemniejsza – popielatoszara.
Charakterystyka: (jodła pospolita):
Pokrój: drzewo iglaste o wys. do 50 m.
Pędy: szarobrązowe, owłosione.
Igły: osadzone na tzw. stopkach,
dł. 1,5-3,5 cm, płaskie, od spodu z dwoma
białymi podłużnymi paskami.
Kwiaty: Kwiaty m. o dł. 2-3 cm walcowate,
żółtawe, skupione w dolnej stronie gałązki.
Kwiaty ż. w wyprostowanych szyszkach
o dł. 2-6 cm.
Szyszki: w obrębie wierzchołka
wyprostowane o dł. 10-15 cm.
Kosodrzewina
Zwana jest również kosówką, sosną
karłowatą, krępulcem czy sosną górską.
Zarośla kosówki mają różny wygląd – na
granicy lasu mają postać drzewiastą, wyżej
się płożą, a w najwyższych partiach gór są to
tylko niskie krzewinki.
Kosodrzewina w górach spełnia bardzo
pożyteczną rolę – powstrzymuje masy śniegu
i chroni przed lawinami.
Igły jodły pos
politej
Kora jodły pospolitej
Kora: srebrzystoszara, delikatnie spękana, łuskowata.
Siedlisko: lasy regla dolnego.
Charakterystyka:
Pokrój: krzew płożący się o wyprostowanym ku górze
wierzchołku albo małe drzewo do 25 m wysokości.
Igły: ustawione parami w krótkopędach o dł. 3-6 cm, grube,
sztywne, ciemnozielone.
Kwiaty: Gęsto skupione u nasady długopędów, walcowate,
o dł. 5-8 mm, żółte. Ż. – szyszeczki kwiatowe stojące,
pojedyncze, o dł. 5 mm, ciemnoczerwone.
Szyszki: do 4 w okółkach, jajowate, o dł. 3-6 cm, brązowe.
Kora: szarobrązowa do czarnoszarej.
Siedlisko: regiel górny.
Szyszki kosod
rzewiny
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 33
Igły modrzewia europejskiego
Modrzew
Bardzo wysokie, zrzucające szpilki na zimę
drzewo iglaste. W Polsce na stanowiskach
naturalnych modrzew europejski występuje
niezwykle rzadko i tylko w Tatrach; szacuje
się, że liczba jego rodzimych osobników
tam rosnących wynosi zaledwie około 200.
Zupełnie inaczej przedstawiają się sztuczne
nasadzenia modrzewia europejskiego
w Polsce – ze względu na swoje walory
dekoracyjne jest on bardzo często sadzony
zarówno na terenach zurbanizowanych, jak
i w uprawach leśnych i jako taki jest w dużym
stopniu zadomowiony na obszarze prawie
całego kraju.
Modrzew, jak wierzono kiedyś, jest drzewem
w którym przebywają ludzkie dusze, tych
którzy zmarli w sposób nienaturalny. Jak
się okazuje nie tylko mieszkają, ale straszą
żywych jękami, zwłaszcza podczas wiatrów.
Ponadto wierzono, że jest symbolem dobrej
odnowy, młodości i urody życia.
Modrzew europejski posiada najmniejsze
szyszki o dł. do 2,5 cm. Jego kora stanowi aż
25% całkowitej masy drzewa.
Modrzew ma drewno wyjątkowo twarde
i trwałe, ponieważ zawiera dużo żywicy.
34 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Z tego być może powodu budowano z niego
szlacheckie dworki i kościoły.
Modrzew to drzewo długowieczne,
w młodości bardzo szybko rosnące. Osiąga
wiek 400-600 lat. Rośnie najszybciej ze
wszystkich rodzimych drzew iglastych
w Polsce. Najstarszy w Polsce modrzew
europejski rośnie prawdopodobnie
w miejscowości Jabłonna koło Warszawy.
Drzewo to liczy około 230 lat, obwód jego
pnia wynosi 371cm, a wysokość – 29 m.
Charakterystyka: (modrzew europejski):
Pokrój: drzewo iglaste osiągające wysokość
do 50 m o igłach opadających na zimę.
Pędy: długopędy z żółtawą korą.
Igły: ułożone pojedynczo, skrętolegle,
w pęczkach po 30-50 szt., dł. 1,5-3 cm.
Kwiaty: Kwiaty m. zebrane pod spodem gałązek
o wielkości 5-10 mm, żółte. Kwiat ż. w stojących
żywoczerwonych szyszeczkach o dł. 1-3 cm.
Szyszki: stojące, dł. 3-4 cm, jajowate, brązowe.
Łuski proste, na brzegu wywinięte na
zewnątrz.
Kora: Szarobrązowa, gruba, głęboko spękana,
łuszcząca się.
Siedlisko: góry.
Sosna
Stara legenda mówi, że gdy Pan Bóg tworzył
Polskę i zobaczył na niej połacie piasku
– stworzył specjalnie dla nas sosnę. Drewno
sosny było wykorzystywane przez naszych
przodków – z sękatej drzazgi robił łuczywo,
gałęziami palił w palenisku, drążył czółna,
rzeźbił przedmioty codziennego użytku,
później pędził smołę czy terpentynę.
Sosna z gatunku Pinus arista żyje nawet
2 tysiące lat. Drzewo to skręca swój pień
i gałęzie, na półkuli północnej w lewo, a na
południowej w prawo.
Najstarsza polska sosna rośnie w Mińsku
Mazowieckim i liczy 350 lat.
Sosna sędziwa jest drugim (po świerku
pospolitym) najbardziej długowiecznym
drzewem świata. Jej rosnący w USA osobnik
o nazwie Matuzalem liczy około 4800 lat i jest
jednym z najstarszych drzew świata! (Starsze
są tylko świerki odkryte w kwietniu 2008 roku
w górach zachodniej Szwecji).
System korzeniowy sosny zwyczajnej
jest najgłębszy spośród wszystkich drzew
iglastych występujących w Polsce; jej palowy
korzeń główny może sięgać na głębokość
ponad 3m!
Na podstawie szyszek sosny można określić
pogodę –otwierają się w czasie suszy, a gdy
powietrze staje się wilgotne – zamykają się.
Sosna Banksa ma najdziwniejsze szyszki
pośród drzew iglastych – szyki wyglądają jak
rogaliki.
Istnieje około 100 gatunków sosny, głównie
na półkuli północnej.
Sosna północnoamerykańska jest jednym
z najstarszych drzew świata – liczy ok. 6000 lat.
Największe szyszki – półmetrowej długości
i szerokie na 40 cm posiada sosna Pinus
coulteri w Kaliforni. Drwale nazywają je tam
„widow maker” czyli „wytwórcami wdów”, gdyż
spadająca szyszka może powalić człowieka.
Charakterystyka: (sosna zwyczajna):
Pokrój: drzewo iglaste do wys. 40 m,
początkowo stożkowate, później przybiera
różne kształty.
Igły: ustawione parami, dł. 3-7 cm, sztywne,
zaostrzone, niebieskozielone.
Kwiaty: Gęsto skupione u nasady
długopędów, walcowate, o dł. 5-8 mm, żółte.
Ż. – szyszeczki kwiatowe stojące, pojedyncze,
o dł. 5 mm, ciemnoczerowne.
Szyszki: jajowate na krótkich szypułkach
o dł. 3-7 cm, szarobrązowe.
Kora: w górnej części pnia ruda, łuszcząca się,
w dolnej części pnia gruba i szarobrązowa,
z głębokimi bruzdami.
Siedlisko: od nizin do gór (do 2100 m n.p.m.).
Sosna
górska
wyczajnej
z
Szyszka sosny
Sosna zwyczajna
Pąki sosny czarnej
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 35
Świerk
Starożytni Grecy twierdzili, że świerki
tworzyły u nich „gaje bogów nieśmiertelnych”,
których nie odważył się ściąć żaden
śmiertelnik. U naszych przodków świerk
również odgrywał ważną rolę jako drzewo
chroniące ludzi i bydło przed działaniem
demonów.
Drewno świerkowe znalazło zastosowanie
w budownictwie, wytwarzaniu czółen,
sprzętów domowych, naczyń, instrumentów
muzycznych, itp. Jest ono trwałe, lekkie,
miękkie, elastyczne i wysoko rezonansowe.
Pod korą świerku znajduje się jadalna
miazga; jest to fakt wykorzystywany przez
szkoły przetrwania. Z igliwia, zalewając go
wrzątkiem, można przygotowywać napój
bogaty w witaminę C.
Największym szkodnikiem świerka jest
kornik drukarz, którego zaś wrogiem
(a lekarzem drzewa) jest dzięcioł.
Świerk jest najwyższym rodzimym
europejskim drzewem. Może osiągać nawet
60 m wysokości!
W kwietniu 2008 roku naukowcy odkryli
w górach zachodniej Szwecji grupę świerków
pospolitych liczących około 8000 lat! Oznacza
to, że wymienione świerki są zdecydowanie
najstarszymi znanymi obecnie drzewami
świata.
Charakterystyka: (świerk pospolity):
Pokrój: drzewo iglaste o wys. do 50 m, korona
stożkowata, gałęzie w okółkach.
Pędy: nagie albo nieznacznie owłosione.
Igły: osadzone na małych trzoneczkach,
ustawione promieniście, dł. 1-2,5 cm,
czterokanciaste, sztywne, ostre, ciemnozielone.
Kwiaty: Kwiaty m. rozmieszczone w obrębie
korony drzewa o dł. 1,5-3 cm, walcowate,
czerwone, później żółte. Kwiaty ż. to
szyszeczki tylko w obrębie wierzchołka,
wyprostowane, dł. 2-5 cm, czerwonawe.
Szyszki: zwisające, dł. 10-16 cm, brązowe.
Kora: szara, czerwonobrązowa, cienka,
łuskowata.
Siedlisko: góry.
36 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Szyszki świerku
Szyszka świerku
Świerk kłujący
Świerk pospolity
[ 4. Sadzimy drzewo!
Posadzenie drzewa to doskonały pomysł
przynoszący wiele korzyści naszemu
otoczeniu. Drzewa wzbogacają krajobraz,
tworzą miejsce do życia i dają pokarm dla
innych organizmów, oczyszczają powietrze,
ograniczają hałas, latem dają przyjemny cień.
Przy tak wielu korzyściach nie trzeba chyba
wspominać o wieloletniej satysfakcji, jaką daje
posiadanie „własnego” drzewa.
Aby posadzone przez nas drzewo miało
szanse na przeżycie należy jednak całą akcję
odpowiednio zaplanować:
1. Wybór i uzgodnienie miejsca do
sadzenia
To pierwsza i bardzo istotna czynność, od
niej może bowiem zależeć nasze późniejsze
postępowanie. Drzewo możemy zasadzić
np. w parku, przy drodze, na terenie szkoły,
osiedlowego skweru czy na prywatnej
posesji, w każdym przypadku należy jednak
ustalić kto jest właścicielem terenu (może
to być np. Zarząd Dróg, Urząd Gminy,
osoba prywatna lub jakaś firma) i poprosić
o pozwolenie. Samowolne posadzenie drzewa
w nieodpowiednim miejscu może skutkować
usunięciem sadzonki jeśli np. znajduje się
ona nad biegnącymi w ziemi przewodami czy
rurami, teren przeznaczony jest do innego
zagospodarowania (np. zabudowy) lub
właściciel zwyczajnie nie chce mieć drzewa.
Oprócz wyboru ogólnej lokalizacji dla
naszej sadzonki, dobrze także wybrać
konkretne miejsce, w którym zostanie
ona umieszczona. Pamiętajmy, że młode
drzewko nie będzie dobrze rosło w bliskim
sąsiedztwie dużych drzew, z którymi będzie
musiało konkurować o światło i składniki
odżywcze. Trzeba też zwrócić uwagę, czy
nie planujemy posadzić drzewka pod linią
telefoniczną czy energetyczną. Dobrym
pomysłem jest wybranie miejsca w pobliżu
drzewa usuniętego np. po uderzeniu pioruna,
powalonego przez wiatr czy obumarłego
wskutek choroby.
Jeśli drzewko sadzimy w mieście lub na
prywatnej posesji, należy pamiętać, by
zachować dystans przynajmniej kilku metrów
od granicy działki. Dzięki temu w przyszłości
unikniemy konfliktów z sąsiadami, którzy
mogą być niezadowoleni jeśli rosnące korzenie
„przebiją się” na ich teren, a jesienią liście będą
spadały na ich wypielęgnowany trawnik.
Sadzimy dęby
2. Termin sadzenia
Drzewa najlepiej sadzić wtedy, kiedy są w stanie spoczynku
– po zrzuceniu liści jesienią i przed ich wypuszczeniem na
wiosnę, po rozmarznięciu gruntu. Jeśli przesadzamy drzewko
w okresie wegetacyjnym, trzeba to robić z bryłą ziemi
i ostrożnie, by nie uszkodzić drobnych korzonków. Sadzenie
trzeba planować elastycznie, by w wypadku niekorzystnej
pogody dało się je przesunąć na inny termin.
Warto połączyć sadzenie z wydarzeniami publicznymi
takimi, jak Dzień Ziemi (22 kwietnia), Sprzątanie świata (trzeci
weekend września), Światowe lub Europejskie Dni Ptaków
(pierwszy weekend października). Naszymi oczywistymi
sojusznikami są ogólnopolskie kampanie sadzenia drzew takie,
jak Święto Drzewa (10 października) oraz Dni Lasu i Zadrzewień
(1-7 czerwca, choć nie jest to dobry czas na sadzenie drzew).
Sadzenie drzew wymaga starannego zaplanowania:
w dzień sadzenia trzeba mieć przygotowane wszystkie
potrzebne materiały (w tym słupek i siatkę ochronną),
zorganizowany transport sadzonek i zapewnioną
możliwość ich właściwego przechowania na wypadek
przełożenia terminu akcji.
3. Wybór gatunku i zdobycie sadzonki
Gdy miejsce dla drzewka jest już wybrane, należy
zadecydować jaki gatunek chcemy posadzić. Różne gatunki
wymagają różnych warunków siedliskowych, takich jak
wilgotność, nasłonecznienie, rodzaj gleby, warto też wziąć
pod uwagę rozmiary i pokrój dorosłego drzewa, długość życia,
sposób kwitnięcia czy owocowania. Wskazówką w wyborze
gatunku może być to, jakie inne drzewa już rosną w okolicy.
Przed wyborem gatunku koniecznie zajrzyj też do naszego
„Miniprzewodnika dla początkujących dendrologów” (str. 16).
O zakupie sadzonki warto pomyśleć odpowiednio wcześniej,
by mieć czas na zgromadzenie środków i złożenie zamówienia.
W szkółkach leśnych najłatwiej dostępnym materiałem
sadzeniowym są sadzonki zalesieniowe roczne (symbol
1/0), dwuletnie (2/0) lub trzyletnie (3/0) nieszkółkowane
o podcinanych korzeniach. W parkach i w zieleni ulicznej
stosuje się jednak starsze od nich sadzonki zadrzewieniowe.
Aby zdobyć środki na zakup sadzonki możemy np. zorganizować
akcję zbiórki puszek czy makulatury, które można później
sprzedać w punkcie skupu. O ufundowanie drzewka i objęcie nad
nim honorowego patronatu można też poprosić leśnika, gminę
lub właściciela działającej w regionie firmy.
Można też pozyskać sadzonki we własnym zakresie,
przesadzając je z miejsc, gdzie nie mają przyszłości – na
przykład spod korony starego drzewa. Najlepiej przesadzać
tak młode drzewka, bo starsze (kilkuletnie) mają już rozwinięty
system korzeniowy, który niezwykle łatwo uszkodzić.
Ciekawym doświadczeniem może być samodzielne
hodowanie sadzonek z nasion w prywatnym lub szkolnym
ogródku. Można też nasiona wysiewać w miejscu, gdzie
drzewka mają rosnąć. Zakładanie zadrzewień z siewu ma
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 37
tę zaletę, że młode drzewka nie są wystawione na stres
przesadzania. Z drugiej strony mogą one ucierpieć od zwierząt
i chorób, więc należy wysiewać je w nadmiarze.
4. Promocja i edukacja
O planowanym sadzeniu, zwłaszcza jeśli sadzimy większą
liczbę drzewek, warto powiadomić lokalną gazetę, udzielić
wywiadu i zaprosić na samo sadzenie. Sadzenie połączyć
można z innym wydarzeniem – np. festynem rodzinnym,
promocją produktów lokalnych, towarzyskim meczem. Im
więcej osób zostanie poinformowanych, a nawet włączonych
w nasze działania, tym większa współodpowiedzialność
za sadzonki. Nie chcemy przecież żeby osłonki poznikały,
a drzewka zostały zniszczone. Jeśli dysponujemy
odpowiednimi środkami, możemy nawet postawić tablicę
pamiątkową z informacjami kto i kiedy zasadził drzewko, jakiej
okazji towarzyszyło sadzenie oraz jakie imię otrzymało. Nie
zapomnijmy też wykonać pamiątkowych fotografii.
Jeśli o pomoc w sadzeniu drzewka poprosiliśmy prywatnych
bądź publicznych darczyńców, nie zapomnijmy, by po
zakończeniu akcji wysłać do nich pismo z podziękowaniami.
Będzie to miły gest zwiększający dodatkowo szanse, że
w przyszłości także zaangażują się w nasze działania.
5. Sadzenie
Miejsce wybrane na posadzenie drzewka należy odchwaścić
i przekopać na szerokość 2x większą niż szerokość korzeni oraz
na głębokość nie mniejszą niż ich długość. Jeśli ziemia jest
nieurodzajna lub długo nie była uprawiana, można dodać do
niej kompostu i nawozów mineralnych a następnie wymieszać.
Na dno wykopanego dołu należy nasypać nieco żyznej gleby,
po czym umieścić tam drzewko. Sadzonkę najlepiej umieścić
poniżej poziomu, na którym rosła w szkółce. Przysypując ziemią
i udeptując ją należy zostawić zagłębienie wokół drzewka.
Warto sadzonkę podlać, choć nie jest to konieczne.
Największym zagrożeniem dla sadzonek jest przesuszenie
korzonków. Dlatego trzeba unikać sadzenia w suchą, upalną
pogodę, zwłaszcza przy wietrze. Podczas sadzenia w takich
warunkach trzeba minimalizować czas ekspozycji korzeni.
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez zwierzynę jest
niezbędne, zwłaszcza, jeśli sadzimy w otwartym krajobrazie.
Młode drzewko jest bowiem rarytasem dla wielu zwierząt,
poczynając od małych gryzoni, poprzez zające, a na sarnach
i jeleniach kończąc. Zalecamy osłonięcie sadzonki rękawem
(rulonem) z plastikowej lub metalowej siatki przymocowanym
do tyczki, o wysokości przynajmniej
1 m i średnicy ok. 50 cm. Siatkę do słupka
przymocowuje się drutem lub zszywką
(przy pomocy tzw. takera). Osłonę należy
pozostawić przez kilka lat, do czasu, aż
drzewko wyrośnie znacznie ponad jej
wysokość, a jego kora stanie się odporniejsza
na obgryzanie przez zwierzęta. Po tym czasie
siatkę lub jej pozostałości należy usunąć, żeby
nie zaśmiecać terenu.
6. Opieka nad drzewkiem
Gdy decydujemy się na posadzenie drzewka
pamiętać musimy, że jego zakopanie nie jest
ostatnią czynnością, którą trzeba wykonać.
Koniecznie trzeba zaplanować okresowe
kontrole – najlepiej, jeśli wykonuje je osoba,
która regularnie bywa w danym miejscu,
na przykład przechodzi koło drzewka
w drodze do szkoły. Jeśli miejsce sadzenia
leży na uboczu, należy zaplanować i zapisać
w planie regularne kontrole, które trwać
powinny nawet przez pierwsze kilka lat życia
drzewek, przynajmniej raz na pól roku. Trzeba
sprawdzać czy nasadzenia są w dobrym
stanie, czy siatki ochronne nie zginęły,
a drzewka nie zostały uszkodzone. Obumarłe
drzewka można uzupełnić w najbliższym
dogodnym dla sadzenia terminie, natomiast
osłonki powinniśmy uzupełnić jak najszybciej,
zwłaszcza zimą, kiedy sadzonki są najbardziej
zagrożone przez zwierzęta.
Uwaga: wiele młodych drzewek ginie
z różnych przyczyn, biologicznych (zwierzęta,
owady, choroby) i pogodowych (susza, ostra
zima, przymrozki). Osoby nieobeznane
z przyrodą mogą być rozczarowane z powodu
śmierci starannie pielęgnowanych sadzonek.
Ale takie są prawa przyrody, a drzewka, które
przetrwają, będą najmocniejsze. Dlatego
warto sadzić więcej drzewek, aby przyroda
miała z czego wybierać. Natomiast w miejsce
martwych lub zamierających sadzonek
najlepiej po prostu posadzić nowe.
,
[ Materiały zródłowe
Koordynacja: Monika Szyrmer
Opracowanie merytoryczne: Magdalena Grochowska, Szymon Głogowski, Monika Szyrmer,
Piotr Tyszko – Chmielowiec.
W publikacji wykorzystano informacje i materiały znajdujące się na stronie
http://www.drzewa.nk4.netmark.pl autorstwa Piotra Gacha
Zdjęcia: Piotr Gach, Joanna Kowal-Łach, Grzegorz Bobrowicz
Rysunki: Katarzyna Kołodziej
Pomysł i opracowanie graficzne: Iwona Wiśniowska
Korekta: Mariola Mazepa-Miskiewicz
Bibliografia:
Aas Gregor, Riedmiller Andreas, Drzewa, encyklopedia kieszonkowa
Ziółkowska Maria, Gawędy o drzewach
– http://drzewa.przyroda.polska.pl
– http://drzewapolski.pl
– http://pl.wikipedia.org
– http://drzewa.net
– http://www.erys.pl
– http://portalwiedzy.onet.pl
Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | 39
Design: [email protected]
40 | Drzewa – poradnik dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Download