Podatek_dochodowy_od_aut_firmowych_

advertisement
Warszawa, 22 grudnia 2014
Od 2015 r. podatek dochodowy od samochodów służbowych
Eksperci PZWLP komentują nowe przepisy dotyczące aut flotowych w Polsce
Od nowego roku wejdą w życie długo oczekiwane zmiany podatkowe, dotyczące pracowników
użytkujących prywatnie samochody służbowe. Korzystając z auta firmowego poza godzinami pracy
trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy, którego wysokość będzie uzależniona od pojemności
silnika. Przychód pracownika z tytułu prywatnego korzystania z auta firmowego
z silnikiem o pojemności poniżej 1600 cm3 został określony na 250 zł miesięcznie, natomiast
w przypadku aut z jednostkami napędowymi powyżej tej pojemności, jest to kwota 400 zł na
miesiąc. Zdaniem ekspertów PZWLP, pomimo że nowe przepisy pomogą przedsiębiorcom
w problematycznym do tej pory opodatkowaniu prywatnego użytkowania samochodów
służbowych, to nie rozwiązują jednak problemu kompleksowo. Poza regulacją pozostaje wciąż
kwestia przychodu z tytułu paliwa zakupionego przez firmę, a wykorzystanego przez pracownika do
celów prywatnych.
Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2015 roku w związku z nowelizacją ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy, wartość nieodpłatnego
świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika, w postaci udostępnienia mu służbowego samochodu
do użytkowania w celach prywatnych, została określona w sposób zryczałtowany. Świadczenie to
w przypadku aut o pojemności silnika do 1600 cm3 będzie wynosić miesięcznie 250 zł, jeśli zaś chodzi
o pojazdy napędzane silnikami powyżej pojemności 1600 cm3, wartość nieodpłatnego świadczenia
dla pracownika w ciągu miesiąca wynosi 400 zł.
Takimi zryczałtowanymi kwotami ustawodawca określił przychód uzyskiwany przez osoby
dysponujące samochodami służbowymi i jednocześnie mającymi możliwość używania ich do
własnych potrzeb, po godzinach pracy. Jakiej dokładnie wysokości podatki dochodowe zapłacą od
2015 roku Polacy korzystający z aut firmowych do celów prywatnych? W przypadku stawki
podatkowej 18% i samochodu z silnikiem o pojemności poniżej 1,6l, każdego miesiąca trzeba będzie
zapłacić 45 zł podatku dochodowego, natomiast korzystając z aut z silnikami powyżej tej pojemności
wysokość miesięcznego podatku wyniesie 72 zł.
Znowelizowana ustawa PIT wprowadza od dawna zapowiadane i wielokrotnie odkładane
w czasie regulacje, dotyczące opodatkowania przez firmy i przedsiębiorców prywatnego
użytkowania przez pracowników samochodów służbowych – mówi Agnieszka Piasecka,
Ekspert PZWLP, Doradca Prawny Alphabet Polska Fleet Management. – Przepisy tego typu
były od dłuższego czasu potrzebne dla uporządkowania sytuacji prawno – podatkowej
w zakresie aut firmowych. Do tej pory przedsiębiorcy mieli bowiem problem z rozwiązaniem
kwestii opodatkowania prywatnego wykorzystywania pojazdów służbowych. Stosowali
w związku z tym różne metody ustalania przychodu pracowników z tego tytułu, nie mając
jednak całkowitej pewności co do ich pełnej zgodności z prawem. Niektóre firmy
wykorzystywały do tego celu zasadę tzw. kilometrówki stosowanej dla samochodów
prywatnych użytkowanych do celów służbowych, inne natomiast kierowały się cenami
wynajmu pojazdów w wypożyczalniach samochodów osobowych, uwzględniając przy
ustalaniu ceny takie czynniki jak brak ryzyka kredytowego itp. W przypadku przedsiębiorców
używających auta na podstawie umowy leasingu, przychód pracowników ustalano
Informacje dodatkowe
Michał Jankowski, Dyrektor Biura PZWLP, tel.: +48 883 378 057; e-mail: [email protected]
w części wysokości raty leasingowej. Nowe przepisy określają przychód pracowników
w sposób zryczałtowany i niewątpliwie wprowadzają pewien ład w tym zakresie, natomiast
nie rozwiązują do końca problemu. Zakres nowych regulacji nie obejmuje bowiem paliwa do
aut służbowych, a jest ono kupowane przez pracodawcę i w przypadku wykorzystywania
samochodów przez pracowników do celów prywatnych, także stanowi ich przychód. Ponadto,
warto pamiętać, że nowe przepisy obejmują jedynie pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę i nie dotyczą innych form zatrudnienia takich jak np. umowy
zlecenia, czy kontrakty menadżerskie.
Zasady wykorzystywania samochodów służbowych przez pracowników powinny być w każdej firmie
szczegółowo uregulowane w specjalnym dokumencie, tzw. polityce flotowej. Pozwala ona na
precyzyjne określenie zakresu i sposobu użytkowania aut firmowych oraz np. odpowiedzialności
w przypadku szkody komunikacyjnej, czy zniszczeń. W sytuacji, kiedy samochód firmowy nie jest
użytkowany przez pracownika do celów prywatnych w pełnym zakresie, a jedynie w wybranym czasie
np. podczas urlopu, czy też w święta, zgodnie z nowymi przepisami, do obliczenia przychodu należy
wówczas za każdy dzień przyjąć 1/30 zryczałtowanej kwoty 250 zł lub 400 zł, w zależności od
pojemności silnika.
Zgodnie z danymi PZWLP po III kwartale 2014 roku oraz informacjami IBRM Samar, dotyczącymi
rejestracji nowych samochodów w Polsce przez podmioty komercyjne (nowe auta zarejestrowane na
REGON), firmy należące do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów generują już obecnie
blisko 1/3 (31%) sprzedaży nowych samochodów do firm w kraju. Oznacza to, że już co trzeci nowy
kupowany przez przedsiębiorstwa w Polsce samochód jest nabywany przez firmy skupione w PZWLP.
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 16 firm,
specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku fleet management. Członkowie
PZWLP tworzą czołówkę głównych graczy w branży – przypada na nich 76% rynku pojazdów
obsługiwanych w ramach full service leasingu. Celem działalności organizacji jest kształtowanie
i wpływanie na rozwój branży wynajmu i leasingu pojazdów w Polsce. Firmy członkowskie PZWLP
wynajmują i zarządzają obecnie w Polsce łączną flotą ponad 121,5 tys. pojazdów. Do PZWLP należą:
ALD Automotive Polska Sp. z o.o., Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o., Arval Service Lease
Polska Sp. z o.o., Athlon Car Lease Polska Sp. z o.o., Avis Polska / Jupol-Car Sp. z o.o., PKO Leasing,
mLeasing Sp. z o.o., Business Lease Poland Sp. z o.o., Carefleet S.A., Corpo Flota Sp. z o.o.,
Express sp. z o.o. sp. k., LeasePlan Fleet Management Polska Sp. z o.o., Nivette Fleet Management Sp.
z o.o., Raiffeisen-Leasing Polska S.A., VB Leasing Polska SA, Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o.
oddział w Polsce. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów zatrudniają w
Polsce łącznie ponad 2 tysiące pracowników i wygenerowały w III kwartale 2014 blisko 1/3 (31%)
całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm. PZWLP jest członkiem zbiorowym (o specjalnym
statusie) Związku Polskiego Leasingu.
Więcej informacji o PZWLP oraz jego członkach na stronie: www.pzwlp.pl
Informacje dodatkowe
Michał Jankowski, Dyrektor Biura PZWLP, tel.: +48 883 378 057; e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards