Zrozumiec przeszlosc

advertisement
Ryszard Kulesza
Krzysztof Kowalewski
Zrozumiec przeszlosc
Starozytnosc i sredniowiecze
Podr~cznik do historii dia liceum og61noksztatcqcego
i technikum
Cz~sc 1
Zakres rozszerzony
nowa
~r!1
SPIS TRESCI
Jak korzystac z podr~cznika
Zrozumiec przeszlosc
.
5
6
.
ROZDZIAL I - PIERWSZE CYWILIZACJE
1. Prehistoria
2. Mezopotamia i jej dzieje .
3. Cywilizacja egipska .
4. Inne cywilizacje Bliskiego Wschodu .
5. Cywilizacje Indii i Chin
.
Podsumowanie
.
Praca z materialem ir6dlowym
.
ROZDZIAL II - STAROZYTNA GRECJA
1. Najstarsze dzieje Grecji .
.
2. Swiat poleis
.
3. Sparta
..
4. Ateny.
5. Wojny grecko-perskie
6. Kultura antycznej Grecji
7. Grecja po wojnach perskich
8. Aleksander Wielki .
11
.
12
22
33
.... 45
54
. 64
66
.
,.,.. 71
.
.... 72
.
.
.
82
90
.
97
" 1~
...,..",
115
127
133
140
148
150
9. Swiat hellenistyczny
Podsumowanie .....,'.
Praca z materialem ir6dlowym
",..", ,
.
.....
,...,
.....
ROZDZIAL III - ANTYCZNY RZYM
1. Etruskowie i poczqtki Rzymu ,...
2. Republika rzymska
...
3. Narodziny Imperium Rzymskiego
4. Kryzys republiki rzymskiej.
.
.
5. Powstanie cesarstwa,...
..
, , 155
"...", , 156
. 163
...,
171
.
182
.,
193
6. Pryncypat i dominat ,.....""" ....."",., ..""" ....
7. Kultura antycznego Rzymu.,
8. Poczqtki chrzescijanstwa ,
,..........
9. Upadek Imperium Rzymskiego
Podsumowanie .
Praca z materialem ir6dlowym ,
" ..",
,,200
....... 209
",.,.... 219
,...
",..".. .,
..225
.
232
. 234
ROZDZIAL IV - WCZESNE SREDNIOWIECZE
1. Barbarzynska Europa ..
2. Cesarstwo bizantyjskie
3. Swiat islamu
.
4. Monarchia Frank6w
5. Imperium Karoling6w
6. Ksztaltowanie si~ ustroju feudal ne go
7. Europa Zachodnia w IX-X wieku
8. Slowianie i W~grzy
9. Ziemie polskie do X wieku
10. Pocz,!tki panstwa polskiego.
11. Kryzys monarchii piastowskiej
12. Panstwo wczesnopiastowskie
Podsumowanie
Praca z materialem ir6dlowym
ROZDZIAL V -EUROPAIPOLSKA
1. Cesarstwo i papiestwo .
.
.
.
......
.....
.
.
..
.
WXI-XIVWIEKU
Slowniczek
Tablice chronologiczne
Indeks os6b i poj~c...
.
........... 357
............. .... 358
.
.
ROZDZIAL VI - SCHYLEK SREDNIOWIECZA
1. Odrodzenie Kr6lestwa Polskiego
..
2. Monarchia Kazimierza Wielkiego
3. Europa Zachodnia w XIV-XV wieku
4. Kryzys schylku sredniowiecza.
5. Pocz'!tki rz,!d6w Jagiellon6w
..
6. Wojny z zakonem krzyzackim ..
7. Europa Srodkowa i Wschodnia w XV wieku...
8. Monarchia polska w XIV-XV wieku.
9. Kultura polska w sredniowieczu.
Podsumowanie
.
Praca z materialem ir6dlowym
294
. 303
.... 312
.... 320
... 330
.. 342
.....
.... 350
................... 352
2. Wyprawy krzyzowe
.
3. Gospodarka sredniowiecznej Europy
4. Narodziny monarchii stanowej .. .. .. ....
5. Kosci6l w sredniowieczu
.
6. Kultura sredniowiecznej Europy
..
7. Imperium mongolskie
..
8. Rozbicie dzielnicowe ..
9. Rozw6j gospodarczy ziem polskich w XII-XIII wieku
10. S,!siedzi Polski w XII-XIII wieku.
11. Pr6by zjednoczenia Kr6lestwa Polskiego
Podsumowanie .
Praca z materialem ir6dlowym
. 239
. 240
.... 249
.... 260
.270
. 278
288
..366
.... 378
... 388
....... 395
.
404
.................. .
414
. 423
.... 431
..439
.................. . 448
.
456
.
458
... 463
.... 464
.... 473
.482
492
502
.
.
511
.
522
........ 532
. 539
. 546
.... 548
.
.
.
..
..
. ..
..... 553
.560
..... 570
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards