Zastosowanie systemów chłodzenia firmy ONI obniża koszty produkcji

advertisement
maszyny i urządzenia
Zastosowanie systemów
chłodzenia firmy ONI
obniża koszty produkcji
Izabela Miękus
Przetwórstwo tworzyw sztucznych jest bardzo energochłonne. Dlatego ,co zrozumiałe, przetwórcy tworzyw sztucznych dążą do
zredukowania kosztów energii.
Energooszczędna technologia firmy ONI ze względu na ciągle rosnące ceny jest w dzisiejszych czasach szczególnie cenna.
W ponad 60 krajach na całym świecie klienci zaufali, najwyższej jakości, energooszczędnym i niezawodnym rozwiązaniom systemowym firmy ONI. W kręgu zadowolonych klientów znajdują się zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i ogólnoświatowe
koncerny.
W
ieloletnie doświadczenie w zakresie dostarczania
energii i optymalizacji procesów wpływa na rozwój
i ciągłe udoskonalanie projektowanych i budowanych przez nas systemów. Dzięki temu nasi klienci
otrzymują nieustannie udoskonalane pod kątem zużycia energii
produkty, łączące w sobie najwyższej klasy niezawodność i przystępną cenę.
Każdy projektowany przez nas system chłodzenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, ze specjalnym zwróceniem uwagi na możliwie optymalne zużycie energii. Po szczegółowej analizie sytuacji na miejscu i ustaleniu profilu wymagań nasi
specjaliści opracowują koncepcję systemu.
Najważniejszy jest dla nas temat optymalizacji zużycia energii,
aby stale rosnące koszty eksploatacyjne urządzeń chłodniczych
w czasie ich użytkowania nie stanowiły wielokrotności kosztów
inwestycyjnych.
Zakres usług świadczonych przez firmę obejmuje na dzień dzisiejszy zarówno planowanie, konstrukcję, montaż, jak i dostawę
gotowego układu „pod klucz”. Spektrum produkcji rozciąga się
przy tym od małych agregatów chłodniczych, po duże systemy
przemysłowe, włączając w to cały osprzęt niezbędny do chłodzenia maszyn i narzędzi, rekuperacji ciepła, obsługi pomieszczeń
klimatyzowanych i czystych, instalacji sprężonego powietrza oraz
regulacji temperatury. Urządzenia chłodzące obsługują zakres
wydajności chłodniczej od 5 do 150 000 kW.
Energooszczędna instalacja chłodzenia w firmie Gealan
w Tanna
30
Nowoczesne, energooszczędne technologie w rozsądnej cenie,
to najistotniejsze zalety projektów realizowanych przez firmę ONI.
Właściwy wybór technologii i zakresu temperatur znacznie obniża koszty produkcji wody chłodniczej. Dzięki oszczędnym rozwiązaniom systemowym ONI, które umożliwiają utrzymanie kosztów na
minimalnym poziomie, można w znaczny sposób uniezależnić się
od dramatycznie rosnących cen energii i surowców do jej produkcji.
PRACA AGREGATÓW CHŁODNICZYCH
PRZY MINIMALNYM ZUŻYCIU ENERGII
Do dziś w wielu przypadkach w celu wytworzenia wody chłodzącej stosowane są przez cały rok zasilane elektrycznie agregaty
chłodnicze, co powoduje znaczne obciążenie finansowe poprzez
wysokie zużycie energii elektrycznej.
Dodatkowo podczas użytkowania systemu chłodzenia koszty
jego eksploatacji przekraczają wielokrotnie koszty zakupu.
Uwzględniając dalszy wzrost kosztów, wynikających z rosnących cen prądu, firma ONI stosuje technologię, która gwarantuje
pracę agregatów tylko wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne,
tzn. tylko w miesiącach letnich i krótko w porze przejściowej.
Chłodzenie w miesiącach przejściowych i zimowych realizowane jest poprzez bezglikolowe, samooprożniające się chłodnie
wentylatorowe, których zużycie energii wynosi 2 do 3 procent
energii zużywanej przez agregat chłodniczy. W tej technologii
jako medium chłodzące wykorzystuje się powietrze z otoczenia,
które jest łatwo dostępne i nic nie kosztuje. Gdy temperatura
powietrza na zewnątrz jest niższa od temperatury obiegu powrotnego wody chłodzącej, rozpoczyna się proces odciążania agregatów chłodzących.
Ta koncepcja energetyczna jest niezwykle przyszłościowa,
ponieważ jest dostosowana do ciągle rosnących kosztów prądu
elektrycznego.
Jeżeli latem nie da się zrezygnować z pracy agregatów, to stanowczo należy zwrócić uwagę na ich skuteczność. ONI stosuje
wyłącznie bardzo efektywne technologie. Pozwala to zagwarantować niski poziom zużycia prądu. W przypadku stosowania starszych lub nie zoptymalizowanych agregatów chłodniczych można
się spodziewać wysokiego zużycia prądu, które w porównaniu ze
zużyciem przy stosowaniu nowych, energooszczędnych agregatów wynosi prawie 2:1.
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2015
maszyny i urządzenia
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2015
31
maszyny i urządzenia
Zimowe odciążenie agregatu chłodniczego – w tym stanie
agregat chłodniczy nie pobiera prądu, a pracę przejmuje
bezglikolowa chłodnia wentylatorowa
ZAMKNIĘCIE OBIEGU SYSTEMU CHŁODZENIA
Przebudowa sytemu z otwartego na zamknięty niesie ze sobą
znaczne obniżenie kosztów produkcji chłodu. W systemie z zamkniętym obiegiem chłodniczym o wiele łatwiej utrzymać wysoką
jakość wody chłodzącej. Unika się ciągłego dozowania drogich
chemikaliów, odpływu odsolonej wody i wprowadzania zanieczyszczeń do sieci zasilającej. Wszystkie te argumenty przemawiają za zastosowaniem systemu chłodniczego ONI z zamkniętym obiegiem wody chłodniczej. Dodatkowo otrzymuje się stałą
temperaturę wody i możliwość wykorzystania ciepła poprodukcyjnego dzięki zastosowaniu systemu odzysku ciepła ONI.
DWA OBIEGI ZAMIAST JEDNEGO
Często jeszcze dziś do chłodzenia maszyn i narzędzi używa
się urządzeń w systemach chłodzących z jednym obiegiem. Jest
to wariant zaopatrzenia w energię chłodzenia o prawdopodobnie
najwyższych kosztach utrzymania, a użytkownik rezygnuje jednocześnie z wykorzystania darmowego ciepła z obiegu chłodzenia
maszyn do ogrzewania pomieszczeń. Zastąpienie rozwiązania
jednoobiegowego, systemem o podwójnym obiegu daje użytkownikowi wiele korzyści.
Temperatura zasilania 30oC dla chłodzenia maszyn jest wystarczająca do chłodzenia oleju i utrzymuje jego temperaturę na
optymalnym poziomie.
W systemach dwuobiegowych obieg chłodzenia hydrauliki zasilany jest w chłód przez chłodnię wentylatorową, a nie przez
kosztowny w użyciu agregat chłodniczy.
Oszczędza to producentowi tworzyw sztucznych około 98%
kosztów zasilania, w porównaniu z zastosowaniem sprężarkowego agregatu chłodniczego do chłodzenia maszyn.
DARMOWE OGRZEWANIE Z CHŁODZENIA
Ciepło odpadowe z obiegów chłodniczych lub procesów produkcyjnych jest dzisiaj usuwane przez wiele zakładów przemysłowych na zewnątrz, co wiąże się z wysokimi nakładami
finansowymi. Dzięki technice ONI wykorzystującej specjalne,
niskotemperaturowe urządzenia grzejne takie jak nagrzewnice
przemysłowe, grzejniki biurowe, oraz układy ogrzewania podłogowego istnieje możliwość darmowego ogrzewania biur, hal
i magazynów za pomocą odpadowego ciepła pozyskanego
z obiegu powrotnego chłodzenia maszyn. To ciepło, które dotychczas kosztownie było schładzane, zastępuje teraz cenną energię
grzewczą np.: gaz ziemny lub olej opałowy. W rezultacie koszty
ogrzewania są zredukowane nawet o 95%.
SYSTEMY CHŁODZENIA W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU ORAZ MIEJSCA POD URZĄDZENIA
PRODUKCYJNE
W fazie budowy nowego zakładu produkcyjnego lub podczas
realizacji projektu, polegającego na odnowieniu układów technologicznych, czynnik czasu odgrywa decydującą rolę. Wszystkie
prace należy wówczas wykonać w jak najkrótszym czasie, ograniczając przestoje do minimum, ponieważ konieczne jest dotrzymanie terminów dostaw.
Idealna sytuacja dla każdego zakładu przemysłowego to taka,
kiedy potrzebna energia i media: począwszy od wody chłodzącej
czy lodowej, a na sprężonym powietrzu kończąc, są dostępne
łatwo i szybko.
Systemy chłodzenia w zabudowie kontenerowej firmy ONI idealnie spełniają te wymagania. Projektowane w naszym zakładzie
instalacje uwzględniają indywidualne potrzeby klientów. Wykonujemy też wewnętrznie pełen montaż i przeprowadzamy wstępne
rozruchy. Tak przygotowany system chłodzenia wyrusza w podróż
do miejsc przeznaczenia na całym świecie.
I wtedy wystarczy tylko: ustawić, podłączyć i gotowe!
Przykład trójwymiarowej prezentacji dwuobiegowej
instalacji chłodniczej, zaprojektowanej i skonstruowanej
w zabudowie kontenerowej
Specjaliści z firmy ONI służą radą wszystkim odwiedzającym
targi Plastpol 2015 i zapraszają na stoisko F-2 naszego przedstawiciela firmy DOPAK do rozmów na tematy związane z technologią chłodzenia i odzysku ciepła.
Centrala techniczna systemu chłodzenia ONI
32
ONI-Wärmetrafo GmbH
Niederhabbach 17
51789 Lindlar (Frielingsdorf)
tel. +49 2266 4748 0
fax +49 2266 3927
[email protected]
www.oni.de
Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2
54-614 Wrocław
tel. +48 71 358 40 00
fax +48 71 358 40 10
[email protected]
www.dopak.pl
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2015
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards