Podstawy dializoterapii – zajęcia teoretyczne

advertisement
Podstawy dializoterapii – zajęcia teoretyczne
Data
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
godzina
14.00 – 14.20
14.20 – 15.50
( 3 godz.)
16.00 – 17.30
( 2 godz.)
14.00 – 15.30
( 2 godz.)
15.45 – 17.15
( 2 godz.)
17.20 – 18.50
( 2 godz.)
Spotkanie organizacyjne
Podstawy leczenia nerkozastepczego
Mgr Magdalena
Osińska
Transplantologia nerek
Hemodializa jako metoda leczenia
nerkozastępczego
Rodzaje dostępu naczyniowego –
pielęgnacja
Monitorowanie stanu pacjenta
dializowanego, dokumentacja.
Mgr Dorota
Flasińska
14.10 – 15.40
(2 godz.)
15.55 – 18.00
( 3 godz.)
Powikłania hemodializy.
Mgr Dorota
Flasińska
14.00- 17.00
( 4 godz.)
Przygotowanie pacjenta i /lub/ rodziny
do leczenia dializą otrzewnową
Rodzaje dializy otrzewnowej
Płyny do dializy otrzewnowej.
20.02.2015
17.15 – 18.45
( 2 godz.)
14.00 – 16.15.
( 3 godz.)
16.30 – 18.00
( 3 godz. )
21.02.2015
9.00 – 13.30
( 6 godz.)
Edukacja pacjenta poddanego dializie.
Profilaktyka zakażeń w dializoterapii
Gospodarka wodno-elektrolitowa
i kwasowo-zasadowa w fizjologii
i niewydolności nerek
Farmakoterapia w hemodializie
Mgr Magdalena
Osińska
Mgr Anna Gorząd
Lek. med. Anita
Oleksik
Lek. med. Anita
Oleksik
Dostęp otrzewnowy: zasady implantacji
Mgr Anna Gorząd
i używania cewnika dootrzewnowego.
Technika prowadzenia dializy otrzewnowej
Powikłania dializy otrzewnowej
Download