Puritan Bennett - Wentylacja domowa

advertisement
Instrukcja obsługi dla lekarza
Puritan Bennett
Respirator 560
TM
Informacje dotyczące praw autorskich
COVIDIEN, COVIDIEN wraz z logo, logo firmy Covidien i positive results for life są
zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Covidien AG w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe marki są znakami
towarowymi firmy Covidien.
© 2010 Covidien.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią wyłączną własność
firmy Covidien i nie mogą być powielane bez zezwolenia. Niniejszy dokument
może być uzupełniany lub zastępowany przez firmę Covidien w dowolnym
momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Należy dopilnować
posiadania najbardziej aktualnej wersji niniejszej instrukcji obsługi. W razie
wątpliwości proszę skontaktować się z Działem wsparcia technicznego firmy
Covidien lub odwiedzić witrynę WWW produktu Puritan Bennett pod
adresem:
http://www.puritanbennett.com/serv/manuals.aspx
Chociaż informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za
dokładne, nie stanowią one zastępstwa dla profesjonalnej oceny.
Respirator może być obsługiwany i serwisowany wyłącznie przez prawidłowo
wyszkolone osoby. Wyłączna odpowiedzialność firmy Covidien w odniesieniu
do respiratora oraz jego użytkowania została określona w udostępnionej
ograniczonej gwarancji.
Żadna informacja zawarta w niniejszej instrukcji nie będzie ograniczać praw
firmy Covidien do korygowania lub w inny sposób zmieniania albo
modyfikowania sprzętu (w tym oprogramowania) opisanego w niniejszym
dokumencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Covidien nie jest
zobowiązana do zapewniania takowych rewizji, zmian lub modyfikacji
właścicielowi lub użytkownikowi sprzętu (w tym oprogramowania) opisanego
w niniejszym dokumencie, o ile nie zostanie podpisana umowa bezpośrednia
zawierająca inny zapis.
Spis treści
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa - 1
1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1
1.1
Definicje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1
1.2
Ostrzeżenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1
1.3
Symbole i oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 11
1.4
Etykiety / Informacje o identyfikacji i instrukcje . . . . . . . . . . 1 - 15
2
Omówienie respiratora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 1
2.1
Przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 1
2.2
Przeciwwskazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2
2.3
Użytkowanie eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2
2.4
Klasyfikacja urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3
2.5
Panel przedni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 4
2.6
Panel tylny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 5
2.7
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 6
2.8
Menu wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 7
2.9
Menu alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 8
2.10 Menu krzywych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 9
2.11 Menu urządzenia USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 10
2.12 Jeśli nastąpi awaria respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 10
3
Parametry eksploatacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 1
3.1
Parametry i zakresy ustawień trybu PSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 1
3.2
Parametry i zakresy ustawień trybu CPAP . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8
3.3
Parametry i zakresy ustawień trybu PACV . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 11
3.4
Parametry i zakresy ustawień trybu ACV . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 17
3.5
Parametry i zakresy ustawień trybu P SIMV . . . . . . . . . . . . . . 3 - 21
3.6
Parametry i zakresy ustawień trybu SIMV . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 27
3.7
FiO2 dla różnych ustawień tlenu i respiratora . . . . . . . . . . . . 3 - 34
4
Monitorowane parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 1
4.1
Monitorowanie cyfrowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 1
4.2
Ekran z wykresem słupkowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 6
4.3
Ekran krzywej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 6
4.4
Raport wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 8
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
i
Spis treści
ii
5
Alarmy i rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 1
5.1
Poziom priorytetu alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 1
5.2
Wyświetlanie alarmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 2
5.3
Menu rejestru alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 3
5.4
Wyciszanie dźwięku alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 4
5.5
Wstrzymywanie/Resetowanie alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 5
5.6
Ponowne aktywowanie alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 6
5.7
Omówienie alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 8
5.8
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 17
5.8.1 Alarmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 17
5.8.2 Rozwiązywanie innych problemów . . . . . . . . . . . . . . 5 - 30
6
Instalacja i montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 1
6.1
Instalacja respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 1
6.2
Podłączanie do zewnętrznego zasilania sieciowego . . . . . . . 6 - 2
6.3
Podłączanie do zewnętrznego źródła zasilania
prądem stałym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 5
6.4
Obwód pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7
6.4.1 Wybór typu obwodu pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8
6.4.2 Instalacja obwodu pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8
6.5
Filtry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 12
6.6
Nawilżacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 13
6.7
Blok wydechowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 14
6.8
Tlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 15
6.8.1 Podawanie tlenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 15
6.8.2 Podłączenie dostarczania tlenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 16
6.8.3 Podłączenie czujnika FIO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 18
6.9
Montowanie respiratora na wózku inwalidzkim . . . . . . . . . . 6 - 19
6.10 Montowanie respiratora na wózku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 20
6.11 Podłączenie przewodu wezwania pielęgniarki . . . . . . . . . . . 6 - 21
7
Procedury eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 1
7.1
Włączanie respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 1
7.2
Parametry Menu konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 3
7.2.1 Wejście do Konfiguracji ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 3
7.2.2 Zmiana Parametrów menu konfiguracji . . . . . . . . . . . 7 - 4
7.2.3 Wyjście z Ekranu konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
7.3
Parametry menu Preferencji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
7.3.1 Menu Preferencje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 9
7.3.2 Wygaszanie ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 10
7.3.3 Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 11
7.3.4 Głośność alarmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 11
7.3.5 Dźwięk klawisza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 12
7.3.6 Alarm Zatrzymanie manualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 13
7.3.7 Alarm bezdechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 13
7.3.8 Alarm rozłączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 13
7.3.9 Ekran wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 14
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.3.10 Układ pediatryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 14
7.3.11 Raport wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 14
Ustawianie trybu wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 15
7.4.1 Zmiana trybów w czasie gdy wentylacja jest
w trybie gotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 16
7.4.2 Zmiana trybów podczas wentylacji. . . . . . . . . . . . . . . 7 - 16
Ustawienie parametrów wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 19
7.5.1 Powiązania pomiędzy parametrami
wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 20
7.5.2 Powiązania pomiędzy parametrami
wentylacji i paramatrami alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 20
Ustawienie parametrów alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 20
Parametry menu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 23
7.7.1 Specyfikacje urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 24
7.7.2 Menu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 24
7.7.3 Transfer ciągły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 24
7.7.4 Transfer trendów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 25
7.7.5 Kasowanie danych z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . 7 - 27
Blokowanie panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 27
Odblokowanie panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 28
Rozpoczynanie wentylacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 28
Zakończenie wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 30
Wyłączanie respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 31
8
Akumulator wewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 1
8.1
Pojemność akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 1
8.2
Zasilanie z akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 2
8.3
Test akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 4
8.4
Ładowanie akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 4
8.5
Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 5
9
Czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 1
9.1
Czyszczenie respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 1
9.2
Czyszczenie akcesoriów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 2
9.3
Czyszczenie bloku wydechowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 2
10
Rutynowa konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 1
10.1 Kalibracja czujnika przepływu wydechowego . . . . . . . . . . . . 10 - 1
10.2 Kalibracja czujnika FiO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 4
10.3 Wymiana filtra wlotu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 6
10.4 Zalecany harmonogram konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 7
10.5 Pomoc serwisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 9
A
Lista kontrolna pacjenta/osoby nadzorującej . . . . . . . . . A - 1
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
iii
Spis treści
iv
B
Specyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 1
B.1
Fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 1
B.2
Elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 2
B.3
Wskaźnik i alarmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 4
B.4
Wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 4
B.4.1 Specyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 4
B.5
Monitorowane parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 5
B.6
Zakres, rozdzielczość i dokładność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 6
B.7
Warunki środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 10
B.8
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 10
B.9
Pneumatyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 11
B.10 Oświadczenie producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 12
B.11 Zgodność z normami i klasyfikacja IEC . . . . . . . . . . . . . . . . . B - 16
C
Teoria działania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C - 1
C.1
Budowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C - 1
C.2
Działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C - 1
D
Tryby i typy oddechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D - 1
D.1
Tryby wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D - 1
D.1.1 Tryby wspomagane/kontrolowane (AC) . . . . . . . . . . . D - 1
D.1.2 Tryby SIMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D - 1
D.1.3 Tryb CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie
w drogach oddechowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D - 1
D.1.4 Tryb PSV (wentylacja wspomagana
ciśnieniem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D - 1
D.2
Typy oddechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D - 2
D.2.1 Oddechy objętościowe w trybie
wspomaganym/kontrolowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D - 2
D.2.2 Oddechy kontrolowane ciśnieniem
w trybie wspomaganym/kontrolowanym. . . . . . . . . . . . . . . . . D - 3
D.2.3 Oddechy objętościowe w trybie SIMV . . . . . . . . . . . . . D - 4
D.2.4 Oddechy wspomagane ciśnieniem
w trybach SIMV i PSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D - 6
D.2.5 CPAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D - 7
D.3
Tryby wentylacji i bezdech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D - 7
E
Lista kontrolna weryfikacji pracy urządzenia . . . . . . . . . E - 1
F
Testy alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F - 1
F.1
Test niskiego ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F - 1
F.2
Test bezdechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F - 2
F.3
Test awarii zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F - 2
F.4
Test okluzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F - 2
F.5
Test wysokiego ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F - 3
F.6
Test akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F - 4
F.7
Test przypadkowego zatrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F - 4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
G
Rozpakowanie i przygotowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G - 1
H
Części i akcesoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H - 1
I
Słownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 1
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
v
Spis treści
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
vi
Instrukcja obs³ugi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Rysunki
Rysunek 1-1.
Rysunek 1-2.
Rysunek 1-3.
Rysunek 1-4.
Rysunek 2-1.
Rysunek 2-2.
Rysunek 2-3.
Rysunek 2-4.
Rysunek 2-5.
Rysunek 2-6.
Rysunek 2-7.
Rysunek 3-1.
Rysunek 3-2.
Rysunek 3-3.
Rysunek 3-4.
Rysunek 3-5.
Rysunek 3-6.
Rysunek 3-7.
Rysunek 3-8.
Rysunek 3-9.
Rysunek 3-10.
Rysunek 3-11.
Rysunek 3-12.
Rysunek 4-1.
Rysunek 4-2.
Rysunek 4-3.
Rysunek 4-4.
Rysunek 4-5.
Rysunek 4-6.
Rysunek 4-7.
Rysunek 4-8.
Rysunek 4-9.
Rysunek 4-10.
Rysunek 4-11.
Rysunek 4-12.
Rysunek 4-13.
Rysunek 4-14.
Położenie etykiet – Widok z przodu z góry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–17
Położenie etykiet – Widok z przodu z lewej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–18
Położenie etykiet i oznaczeń – Widok z tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–18
Położenie etykiet – Widok z dołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–19
Panel przedni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–5
Panel tylny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–5
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–6
Wyświetlacz Menu wentylacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–7
Menu alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–8
Menu Krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–9
Menu urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–10
Menu w trybie PSV z konfiguracją z układem z kalibrowanym (ustalonym)
przeciekiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3–1
Menu w trybie PSV z konfiguracją z układem z kalibrowanym (ustalonym)
przeciekiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3–1
Czułość wyzwalania wydechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–5
Menu w trybie CPAP w konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym)
przeciekiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3–8
Menu w trybie PACV z konfiguracją zaworu wydechowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–11
Menu w trybie PACV z konfiguracją z układem z kalibrowanym (ustalonym)
przeciekiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–11
Menu w trybie ACV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–17
Menu w trybie wentylacji P SIMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–21
Czułość wyzwalania wydechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–25
Menu w trybie wentylacji SIMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–27
Czułość wyzwalania wydechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–31
Przepływ wdechowy (L/M) = Objętość (L) x 60 / Czas wdechu (S) . . . . . . . . . . . . . 3–34
Menu wentylacji: Tryby ciśnieniowe z konfiguracją z układem
z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem (CPAP, PSV S, PSV ST, PCV, PACV) . . . . . . .4–1
Menu wentylacji: Tryby ciśnieniowe z konfiguracją z zaworem
(PSV S, PSV ST, PCV, PACV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4–1
Menu wentylacji: Tryb objętościowy (CV, ACV, SIMV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–2
Menu alarmu: Tryby ciśnieniowe z układem z kalibrowanym (ustalonym)
przeciekiem (CPAP, PSV S, PSV ST, PCV, PACV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4–2
Menu alarmu: Tryby ciśnieniowe z zaworem (PSV S, PSV ST, PCV, PACV) . . . . . . . . 4–2
Menu alarmu: Tryby objętościowe (CV, ACV, SIMV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–2
Menu krzywej: Tryby ciśnieniowe z układem z kalibrowanym (ustalonym)
przeciekiem (CPAP, PSV S, PSV ST, PCV, PACV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4–3
Menu krzywej: Tryby ciśnieniowe z zaworem (PSV S, PSV ST, PCV, PACV) . . . . . . . 4–3
Menu krzywej: Tryb objętościowy (CV, ACV, SIMV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–3
Obszar monitorowanego parametru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–3
Ekran przedstawiający niedostępne wartości parametru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–4
Wskaźnik Wykryto wysiłek wdechowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–4
Ekran z wykresem słupkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–6
Ekran krzywej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–7
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
v
Rysunek 4-15.
Rysunek 5-1.
Rysunek 5-2.
Rysunek 5-3.
Rysunek 5-4.
Rysunek 5-5.
Rysunek 5-6.
Rysunek 5-7.
Rysunek 5-8.
Rysunek 6-1.
Rysunek 6-2.
Rysunek 6-3.
Rysunek 6-4.
Rysunek 6-5.
Rysunek 6-6.
Rysunek 6-7.
Rysunek 6-8.
Rysunek 6-9.
Rysunek 6-10.
Rysunek 6-11.
Rysunek 6-12.
Rysunek 6-13.
Rysunek 6-14.
Rysunek 6-15.
Rysunek 6-16.
Rysunek 6-17.
Rysunek 6-18.
Rysunek 6-19.
Rysunek 6-20.
Rysunek 7-1.
Rysunek 7-2.
Rysunek 7-3.
Rysunek 7-4.
Rysunek 7-5.
Rysunek 7-6.
Rysunek 7-7.
Rysunek 7-8.
Rysunek 7-9.
Rysunek 7-10.
Rysunek 7-11.
Rysunek 7-12.
Rysunek 7-13.
Rysunek 7-14.
Rysunek 7-15.
Rysunek 7-16.
Rysunek 7-17.
vi
Raport wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlacze alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wejście do Menu rejestru alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie ekranu Rejestr alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekran Rejestru alarmów kiedy żaden alarm nie jest aktywowany . . . . . . . . . . . . . . .
Wyciszanie dźwięku alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manualne wstrzymywanie alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponowne aktywowanie alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejestr alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uchwyt przewodu zasilającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umieszczenie uchwytu przewodu zasilającego w systemie mocowania . . . . . . . .
Kabel zasilający podłączony do respiratora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskaźniki zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie respiratora do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym . . . . .
Podłączanie przewodu zasilania prądem stałym do respiratora . . . . . . . . . . . . . . . .
Obwód jednoramienny pacjenta z zaworem wydechowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dwuramienny obwód pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zbliżenie przewodu zaworu wydechowego i proksymalnego przewodu
ciśnieniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obwód jednoramienny pacjenta bez zaworu wydechowego . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr wlotu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr bakteryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nawilżacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyjmowanie bloku wydechowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Złącze tlenowe na tylnym panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączenie systemu dostarczania tlenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odłączenie systemu dostarczania tlenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączenie czujnika FiO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastosowanie podwójnej torby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączenie przewodu wezwania pielęgniarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włączanie respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekran Menu powitalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry Menu wentylacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu konfiguracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciśnienie bezwzględne i względne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia Wyzw E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyzerowanie godzin pacjenta (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyzerowanie godzin pacjenta (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyzerowanie godzin pacjenta (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyzerowanie godzin pacjenta (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór Menu preferencji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana ustawień w menu Preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienie Alarm bezdechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzyskanie dostępu do raportu wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana trybów wentylacji w czasie gdy wentylacja jest w trybie gotowości . . .
Zmiana trybów wentylacji podczas wentylacji (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana trybów wentylacji podczas wentylacji (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4–8
5–2
5–3
5–3
5–4
5–5
5–6
5–6
5–7
6–3
6–3
6–4
6–4
6–6
6–6
6–9
6–10
6–10
6–11
6–12
6–13
6–14
6–15
6–17
6–17
6–18
6–19
6–20
6–21
7–2
7–2
7–3
7–3
7–6
7–6
7–7
7–7
7–8
7–8
7–9
7–9
7–13
7–15
7–16
7–17
7–17
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Rysunek 7-18.
Rysunek 7-19.
Rysunek 7-20.
Rysunek 7-21.
Rysunek 7-22.
Rysunek 7-23.
Rysunek 7-24.
Rysunek 7-25.
Rysunek 7-26.
Rysunek 7-27.
Rysunek 7-28.
Rysunek 7-29.
Rysunek 7-30.
Rysunek 7-31.
Rysunek 7-32.
Rysunek 8-1.
Rysunek 8-2.
Rysunek 8-3.
Rysunek 8-4.
Rysunek 10-1.
Rysunek 10-2.
Rysunek 10-3.
Rysunek 10-4.
Rysunek 10-5.
Rysunek 10-6.
Rysunek 10-7.
Rysunek 10-8.
Rysunek 10-9.
Rysunek C-1.
Rysunek F-1.
Rysunek G-1.
Rysunek G-2.
Zmiana trybów wentylacji podczas wentylacji (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana trybów wentylacji podczas wentylacji (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana parametru wentylacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawianie powiązań pomiędzy parametrami wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana parametrów alarmu - Wartość Min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana parametrów alarmu - Wartość Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór menu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór transferu ciągłego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór transferu trendów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kasowanie danych z urządzenia USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalowanie Klucza blokującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przypomnienie o rozpoczęciu wentylacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozpoczynanie wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakończenie wentylacji (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakończenie wentylacji (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskaźnik akumulatora wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojemność rezerwowa akumulatora wyrażona w procentach . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojemność rezerwowa akumulatora wyrażona w godzinach i minutach. . . . . . . .
Wskaźnik zasilania podczas ładowania akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokowanie trójnika pacjenta (pokazano obwód dwuramienny) . . . . . . . . . . . . . .
Kalibracja czujnika przepływu wydechowego (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibracja czujnika przepływu wydechowego (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibracja czujnika przepływu wydechowego (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibracja czujnika FiO2 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibracja czujnika FiO2 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibracja czujnika FiO2 (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibracja czujnika FiO2 (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana filtra wlotu powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System dostarczania gazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokowanie końcówki pacjenta obwodu jednoramiennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Respirator Puritan Bennett™ 560. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podwójna torba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7–18
7–18
7–19
7–20
7–21
7–22
7–24
7–25
7–26
7–27
7–28
7–29
7–29
7–30
7–30
8–3
8–3
8–3
8–5
10–1
10–2
10–2
10–2
10–4
10–4
10–5
10–5
10–6
C–2
F–3
G–2
G–2
vii
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
viii
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Tabele
Tabela 1-1.
Tabela 1-2.
Tabela 3-1.
Tabela 3-2.
Tabela 3-3.
Tabela 3-4.
Tabela 3-5.
Tabela 3-6.
Tabela 3-7.
Tabela 3-8.
Tabela 3-10.
Tabela 3-9.
Tabela 3-11.
Tabela 3-12.
Tabela 4-1.
Tabela 5-1.
Tabela 5-2.
Tabela 5-3.
Tabela 7-1.
Tabela 7-2.
Tabela 8-1.
Tabela 9-1.
Tabela 10-1.
Tabela A-1.
Tabela B-1.
Tabela B-2.
Tabela B-3.
Tabela B-4.
Tabela B-5.
Tabela B-6.
Tabela B-7.
Tabela B-8.
Tabela B-9.
Tabela B-10.
Tabela B-11.
Tabela B-12.
Tabela B-13.
Tabela B-14.
Tabela B-15.
Tabela B-16.
Tabela B-17.
Tabela B-18.
Tabela B-19.
Tabela B-20.
Symbole respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etykiety i Oznaczenia respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry wentylacji w menu PSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry alarmu w trybie PSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry wentylacji w menu CPAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry alarmu w CPAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry wentylacji w menu trybu PACV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry alarmu w trybie PACV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry wentylacji w trybie ACV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry alarmu trybu ACV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry alarmu w trybie wentylacji P SIMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry wentylacji w trybie wentylacji P SIMV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry wentylacji w trybie SIMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry alarmu w menu trybu SIMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlane monitorowane parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omówienie alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmy i działania naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie innych problemów i działania naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Języki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfikacje urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojemność rezerwowa akumulatora wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zatwierdzone roztwory czyszczące do zewnętrznych powierzchni respiratora . . . . .
Materiały eksploatacyjne i częstotliwość wymiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista kontrolna pacjenta/osoby nadzorującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis fizyczny (z wyłączeniem akcesoriów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie prądem zmiennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarm zdalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskaźniki zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskaźniki alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmy dźwiękowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfikacje i tolerancja parametrów nastawianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfikacje i tolerancja parametrów monitorowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakres, rozdzielczość i dokładność respiratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warunki dot. środowiska przechowywania i transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warunki dot. środowiska pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfikacje urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakterystyka przesyłania danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opór dróg oddechowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opór obwodu pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opór wlotu powietrza (Filtr). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfikacje wlotu tlenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfikacja techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emisje elektromagnetyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
1–11
1–15
3–2
3–3
3–8
3–9
3–12
3–13
3–17
3–18
3–22
3–22
3–27
3–28
4–4
5–8
5–17
5–30
7–5
7–24
8–2
9–2
10–7
A–1
B–1
B–2
B–2
B–3
B–4
B–4
B–4
B–4
B–5
B–6
B–10
B–10
B–10
B–10
B–11
B–11
B–11
B–11
B–11
B–12
ix
Tabela B-21. Odporność elektromagnetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela B-22. Odporność elektromagnetyczna — częstotliwość radiowa przenoszona i
wypromieniowywana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela B-23. Zalecana odległość oddzielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela B-24. Zgodne przewody i akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela E-1. Lista kontrolna weryfikacji pracy urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela H-1. Lista materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabela H-2. Lista obwodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x
B–13
B–14
B–15
B–16
E–1
H–1
H–2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Cel niniejszej Instrukcji obsługi
Przedmowa
Cel niniejszej Instrukcji obsługi
Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi Respiratora Puritan
Bennett™ 560. Respirator to urządzenie elektryczne, które może służyć przez wiele lat, pod
warunkiem, że będzie prawidłowo obsługiwane, zgodnie z opisem zawartym w tej Instrukcji.
Przed uruchomieniem respiratora, proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi i
zrozumieć zawarte w niej wskazówki.
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem respiratora, proszę przeczytać, zrozumieć i ściśle przestrzegać informacji zawartych
w Rozdział 1, “Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.
Kwalifikacje personelu
Instalacją i konserwacją urządzenia powinien zajmować się upoważniony i przeszkolony personel. W
szczególności, szkolenie dotyczące postępowania z produktami wrażliwymi na wyładowania
elektrostatyczne musi zawierać informacje na temat wykorzystania urządzeń zabezpieczających
przed wyładowaniami elektrostatycznymi i wyjaśnienie znaczenia poniższego symbolu:
, jak
również zastosowania oryginalnych części zamiennych i przestrzegania zasad zapewnienia jakości i
identyfikowalności, zatwierdzonych przez firmę Covidien.
Gwarancja
Informacje dotyczące gwarancji produktu dostępne są u przedstawiciela handlowego lub w firmie
Covidien.
Rozszerzone usługi serwisowe
W chwili nabycia Respiratora Puritan Bennett™ 560 oferuje do nabycia umowy/gwarancje
rozszerzonych usług serwisowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się
z lokalnym przedstawicielem handlowym lub serwisem firmy Covidien.
Wsparcie techniczne online można uzyskać
odwiedzając Centralną Bazę Wiedzy SolvITSM,
klikając link na http://www.puritanbennett.com.
Można tu znaleźć odpowiedzi na często zadawane
pytania na temat tego produktu i innych
produktów firmy Covidien, 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu. W celu uzyskania dalszej
pomocy, proszę skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Covidien.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Przedmowa-1
Przedmowa
Wsparcie techniczne
Informacje kontaktowe serwisu technicznego:
Covidien Argentina
Covidien Australia
Aguero 351
52A Huntingwood Drive
Capital Federal - 1171 ABC,
Huntingwood, NSW 2148
Argentyna
Australia
Tel: (5411) 4863-5300
Telefon (+61) 1800 350702
Faks: (5411) 4863-4142
Faks +612 9671 8118
Covidien Belgie S.A.-N.V.
Generaal De Wittelaan 9/5
Mechelen
2800
Belgia
Tel +32 152 981 37
Faks +32 152 167 83
Covidien Chile
Rosario Norte 530, Piso 12
Las Condes
Santiago de Chile, Chile
Tel: (562) 231-3411
Faks: (562) 231-3527
Covidien Czech Republic
Vyskocilova 1410/1
140 00
Praga
Republika Czeska
Tel +42 024 109 57 35
Faks + 42 02 3900 0437
Covidien ECE
Galvaniho 7/a
821 04 Bratysława
Republika Słowacka
Tel +42 124 821 45 73
Faks +42 124 821 45 01
Covidien Hellas SA
8 Fragoklisias Street
Maroussi, 151 25
Grecja
Tel +30 211 180 36 00
Faks +30 210 614 63 80
Przedmowa-2
Covidien Brazil
Av. Naçes Undias 23013-A
Vila Almeida
São Paulo, SP
Brazylia 04795-100
Tel: (5511) 5683-8300
Faks: (5511) 5683-8349
Covidien Colombia
Edificio Prados de la Morea
Carretera Central Del Norte
(Cra 7a) Kilometro 18,
Chia-Cundinamarca
Bogota, Kolumbia
Tel: (571) 619-5469
Faks: (571) 619-5425
Covidien Danmark A/S
Langebrogade 6E, 4. sal
1411 Kbenhavn K
Dania
Tel +45 702 753 50
Faks:+45 702 756 50
Covidien Finland Oy
Läkkisepäntie 23
00620 Helsinki
Finlandia
Te. +35 896 226 84 10
Faks +35 896 226 84 11
Covidien Hungary
1095 Budapeszt
Mariassy u. 7
Magyarorszag
Węgry
Tel + 36 1880 7975
Faks + 36 1777 4932
Covidien Austria GmbH
Campus21
Europaring F09402
Brunn am Gebrige
A-2345 Austria
+43 223 637 88 39
+43 223 637 88 39 40
Covidien Canada
19600 Clark Graham
Baie d'Urfe, QC, H9X 3R8
Kanada
Tel:1-514-695-1220, Wew.4004
Faks: 1-514-695-4965
Covidien Costa Rica
La Uruca 75 Metros al Oseste de
Faco
Oficentro La Virgen, Edificio "I"
San Jose, Kostaryka
Tel: (506) 256-1170
Faks: (506) 256-1185
Faks: (506) 290-8173
Covidien Deutschland GmbH
Punkt serwisu technicznego
Raffineriestr. 18
93333 Neustadt / Donau
Niemcy
Tel + 49 944 595 93 80
Faks + 49 944 595 93 65
Covidien France SA
Parc d’affaires Technopolis
Bat. Sigma, 3 Avenue du Canada
LP 851 Les Ulis
91975 Courtaboeuf Cedex
Francja
Tel +33 169 821 400
Faks +33 169 821 532
Covidien Ireland Commercial
Ltd
Block G, Ground Floor,
Cherrywood Technology Park,
Loughlinstown
County Dublin
Irlandia
Tel +353 1 4381613
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Wsparcie techniczne
Informacje kontaktowe serwisu technicznego:
Covidien Israel
Covidien Italia S.p.A.
5 Shacham St.
Via Rivoltana 2/D
North Industrial Park
20090 Segrate
Caesarea
Włochy
38900 Izrael
Tel +39 027 031 72 61
Tel +97 246 277 388
Faks +39 027 031 72 84
Faks+97 266 277 688
Covidien Mexico
Calz.Ermita Iztapalapa 1514
Col. Barrio San Miguel
Del. Iztapalapa
Meksyk, D.F. 09360 Meksyk
Tel: (5255) 5804-1524
Faks: (5255) 5685-1899
Covidien Panama
Parque Industrial Costa del Esta
Calle Primera, Edifio # 109
Panama City, Panama
Tel: (507) 264-7337
Faks: (507) 236-7408
Covidien Puerto Rico
Palmas Industrial Park
Road 869 Km 2.0 Bdlg. #1
Catao, PR 00962
Tel. 787-993-7250
Wew. 7222 & 7221
Faks 787 -993 -7234
Covidien South Africa
Corporate Park North
379 Roan Crescent
Randjespark
Midrand, Afryka Południowa
Tel +27 115 429 500
Faks +27 115 429 547
Covidien Switzerland
Roosstr. 53
Wollerau
8832
Szwajcaria
Tel +41 17865050
Faks +41 17865010
Covidien Nederland BV
Hogeweg 105
5301 LL Zaltbommel
Holandia
Tel +31 41 857 66 68
Faks +31 41 857 67 96
Covidien Polska
Al. Jerozolimskie 162
Warszawa. 02-342
Polska
Tel +48 223 122 130
Faks +48 223 122 020
Covidien Russia
53 bld. 5 Dubininskaya Street
Moskwa
ROSJA. 119054
Tel +70 495 933 64 69
Faks +70 495 933 64 68
Covidien Spain S.L.
c/Fructuós Gelabert
6, pl. Sótano
08970 Sant Joan Despí
Barcelona, Hiszpania
Tel +34 93 475 86 69
Faks +34 93 373 87 10
Covidien UK & Ireland
Unit 2, Talisman Business Park
London Road, Bicester
OX26 6HR, Wielka Brytania
Tel +44(0)1869 328092
Faks +44(0)1869 327585
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Covidien Japan Inc.
Centrum Wsparcia Technicznego
83-1, Takashimadaira
1-Chome
Itabashi-ku, Tokio 175-0082
Japonia
Tel: +81 (0) 3 6859 0120
Faks: +81 (0) 3 6859 0142
Covidien Norge AS
Postboks 343
1372 Asker.
Norwegia
Tel +47 668 522 22
Faks +47 668 522 23
Covidien Portugal Lda.
Estrada do Outeiro de Polima,
Lote 10-1° Abóboda
2785-521 S.Domingos de Rana
Portugalia
Tel +35 121 448 10 36
Faks +35 121 445 1082
Covidien Saglik A.S.
Maslak Mahallesi Bilim Sokak No:
5, Sun Plaza Kat: 2-3
Sisli, Stambuł 34398
Turcja
Tel +90 212 366 20 00
Faks +90 212 276 35 25
Covidien Sverige AB
Box 54
171 74 Solna
Szwecja
Tel +46 858 56 05 00
Faks + 46 858 56 05 29
Azja: Tyco Healthcare Pte Ltd
Singapore Regional Service
Centre
15 Pioneer Hub, #06-04
Singapur 627753
Tel (65) 6578 5187 / 8 / 9
Faks (65) 6515 5260.
Email:
[email protected]
Przedmowa-3
Przedmowa
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
Przedmowa-4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Definicje
1 Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
1.1
Definicje
W niniejszej instrukcji obsługi wykorzystywane są trzy wskaźniki do podkreślenia istotnych
informacji : Ostrzeżenie, Przestroga i Uwaga. Zdefiniowane są one w następujący sposób:
OSTRZEŻENIE
Wskazuje stan, mogący stanowić zagrożenie dla pacjenta lub operatora respiratora.
Przestroga
Wskazuje stan, mogący spowodować uszkodzenie sprzętu.
Uwaga:
Wskazuje miejsca szczególnie ważne, które umożliwiają zwiększenie wygody lub wydajności pracy
z respiratorem.
Przed użyciem respiratora Puritan Bennett™ 560, należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać tych
instrukcji. Aby prawidłowo i skutecznie korzystać z respiratora i nie dopuścić do wypadków, proszę
zwrócić szczególną uwagę -na część 1.2, “Ostrzeżenia” , a także na wszystkie ostrzeżenia i przestrogi
zawarte w całej Instrukcji obsługi.
1.2
Ostrzeżenia
Ogólne ostrzeżenia dotyczące użycia
•
Respiratora należy używać wyłącznie na odpowiedzialność i zlecenie lekarza.
•
•
Respirator powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Patrz: część 2.1, “Przeznaczenie”.
•
Podczas użytkowania respiratora zawsze powinno być dostępne alternatywne źródło wentylacji, na
wypadek problemów z respiratorem. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów zależnych od
respiratora. Zaleca się również dodatkową obserwację, odpowiednią dla stanu pacjenta.
•
Aby zapewnić nieprzerwaną wentylację należy zabezpieczyć alternatywne źródła zasilania (źródło
prądu zmiennego, dodatkowe baterie lub dodatkowy zasilacz stałoprądowy do gniazda
samochodowego). Należy być przygotowanym na awarię zasilania i mieć przygotowane alternatywne
środki wentylacji, szczególnie dla pacjentow zależnych od respiratora.
•
Nie należy dopuścić, aby pacjent pozostawał podłączony do respiratora w czasie gdy wentylacja będzie
przerwana, ponieważ pacjent może być narażony na wdychanie znaczących ilości wydychanych gazów,
szczególnie dwutlenku węgla. W pewnych okolicznościach, wdychanie dwutlenku węgla może
prowadzić do niedostatecznej wentylacji, uduszenia, poważnych obrażeń lub zgonu.
Należy pamiętać, że niniejsza Instrukcja opisuje jak reagować na kwestie związane z respiratorem, ale
NIE mówi jak reagować na kwestie związane z pacjentem.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
1-1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
1-2
•
•
Respiratora nie wolno używać w pobliżu łatwopalnych substancji znieczulających.
•
Pacjent zależny od respiratora powinien być stale monitorowany przez wyszkolony i kompetentny
personel. Należy upewnić się, że osoba nadzorująca pacjenta potrafi i jest przygotowana do podjęcia
odpowiednich działań w sytuacji gdy respirator zidentyfikuje stan alarmowy lub wystąpi problem
z działaniem respiratora.
•
W przypadku pacjentów zależnych od respiratora nie wolno używać obwodu pacjenta z akcesoriami
z kalibrowanym przeciekiem.
•
Przed wydaniem respiratora osobie nadzorującej lub pacjentowi do stosowania w domu, należy
sprawdzić czy Klawisz blokujący jest włączony, aby nie można było modyfikować najważniejszych
ustawień respiratora.
•
Kiedy pacjent podłączony jest do respiratora nie wolno przeprowadzać testów alarmów. Przed
przeprowadzeniem takich testów należy zapewnić pacjentowi inne źródło wentylacji.
•
Przed podłączeniem pacjenta do respiratora należy sprawdzić funkcjonowanie stanów alarmowych.
Patrz rozdział F, “Testy alarmów”
•
Jeśli respirator nie przejdzie testów alarmów lub użytkownik nie może przeprowadzić takich testów,
patrz rozdział 5.8, “Rozwiązywanie problemów” lub należy skontaktować się z dostawcą sprzetu lub
firmą Covidien.
•
Po uruchomieniu stanu alarmowego, lub kiedy stwierdzona zostanie awaria lub problem dotyczący
pacjenta-respiratora, najpierw należy zbadać pacjenta, a dopiero później zająć się respiratorem.
•
Kiedy podczas wentylacji zostanie wyłączony przycisk zasilania, uruchomi się ciągły alarm. Po
ponownym włączeniu zasilania, respirator podejmie pracę bez konieczności wciskania przycisku
WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
•
Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed i po obsłudze respiratora lub jego akcesoriów, należy dokładnie
umyć ręce.
•
Pacjent, u którego stosowana jest wentylacja mechaniczna jest szczególnie narażony na infekcje.
Brudny lub skażony sprzęt jest potencjalnym źródłem infekcji. Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed
i po każdym użyciu, a także po konserwacji należy regularnie i systematycznie czyścić respirator.
Zalecane jest stosowanie filtru przeciwbakteryjnego na wyjściu respiratora - lub obu portach, jeśli
używany jest obwód dwuramienny. Patrz: rozdział 9, “Czyszczenie”.
•
W czasie i po użyciu respiratora należy obchodzić się z nim ostrożnie, szczególnie przy wysokich
temperaturach otoczenia. Niektóre powierzchnie respiratora mogą się nagrzewać, nawet jeśli nie
zostaną przekroczone specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa.
Przed rozpoczęciem wentylacji należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo złożone, czy filtr
wlotu powietrza jest prawidłowo zainstalowany i nie zatkany, a wokół urządzenia zapewniona jest
odpowiednia przestrzeń. Należy również sprawdzić czy obwód pacjenta jest odpowiednio podłączony
zarówno do respiratora jak i do pacjenta, a obwód pacjenta - łącznie ze wszystkimi przewodami - nie
jest uszkodzony ani zatkany.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia dotyczące instalacji i środowiska stosowania
•
Mimo, że Respirator Puritan Bennett™ 560 spełnia aktualne standardy bezpieczeństwa, wewnętrzna
litowo jonowa bateria urządzenia przekracza wartość progową 100Wh i dlatego w czasie transportu
uznawana jest za ładunek niebezpieczny klasy 9 - Różne. Dlatego też Respirator Puritan Bennett™ 560
i/lub związana z nim bateria litowo jonowa podlegają surowym warunkom transportowym zgodnie
z przepisami o ładunkach niebezpiecznych w transporcie powietrznym (IATA: International Air
Transport Association - pol. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych),
Międzynarodowym Kodeksem Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous
Goods code) w transporcie morskim i Europejską Umową dotyczącą Międzynarodowego Przewozu
Ładunków Niebezpiecznych Drogą Lądową (ang. International Carriage of Dangerous Goods by Road
(ADR)) w Europie. Przepisy te nie dotyczą osób prywatnych przewożących urządzenie, jednak w
przypadku transportu powietrznego zastosowanie mają pewne wymagania. Podczas transportu
powietrznego; Respirator Puritan Bennett™ 560 można nadać na bagaż lub przewozić jako bagaż
podręczny. Po uzyskaniu wcześniejszej zgody linii lotniczych, na pokład samolotu jedna osoba może
wnieść dwie zapasowe baterie, wyłącznie jako bagaż podręczny. Klasyfikacja ta i normy mogą różnić
się w zależności od kraju i środka transportu. Dlatego też zaleca się, aby użytkownicy przed
rozpoczęciem podróży uzyskali informacje u przewoźnika / linii lotniczej, o tym jakie środki należy
podjąć.
•
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, podczas transportu respiratora użytkownik musi używać
podwójnej torby na respirator. Patrz Tabela H-1. Lista materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów.
•
•
Podwójną torbę na respirator należy regularnie czyścić, zgodnie z zaleceniami producenta.
•
Aby nie dopuścić do uszkodzenia respiratora, a w szczególności baterii lub części elektrycznych, nie
wolno pozwolić, aby płyny dostały się do urządzenia, szczególnie przez filtr wlotu powietrza lub otwór
chłodzący znajdujący się w bocznym, tylnym i dolnym panelu respiratora.
•
Aby zapewnić prawidłowe i długotrwałe działanie urządzenia, należy upewnić się, że respirator jest
zainstalowany i obsługiwany w warunkach zalecanych w Załączniku B, “Specyfikacje.”
•
•
Nie należy zostawiać przewodow zasilających na podłodze, ponieważ mogą stanowić zagrożenie.
•
Jeśli to możliwe, należy unikać używania respiratora w środowisku zakurzonym. Zakurzone
środowisko może wymagać czujnego monitorowania, czyszczenia i/lub wymiany filtra wlotu powietrza
i innych filtrów.
•
Należy sprawdzić czy bezpośrednie otoczenie respiratora pozwala na prawidłowe podłączenie
urządzenia bez zginania, ściskania lub uszkodzenia wymaganych przewodów lub rurek, oraz czy złącze
pacjenta zapewnia bezpieczeństwo i wygodę.
•
Podczas wentylacji respirator należy umieścić w bezpiecznym miejscu, zgodnie z zaleceniami
zawartymi w niniejszej Instrukcji.
•
Nie ustawiać respiratora w miejscu dostępnym dla dzieci lub w miejscu, z którego może on spaść na
pacjenta lub inną osobę.
•
Aby zapewnić prawidłowe i długotrwałe działanie respiratora, należy upewnić się, że otwory
cyrkulacyjne (główny wlot lub chłodzenie) nie są zatkane. Umieścić urządzenie w miejscu, w którym
zapewniona jest swobodna cyrkulacja powietrza wokół respiratora i unikać instalacji w pobliżu
ruszających się materiałów, takich jak zasłony.
•
Jeśli respirator był transportowany lub przechowywany w temperaturze różniącej się o ponad 20 °C
( 36 °F) od temperatury, w której będzie działał, przed użyciem należy pozostawić go do
ustabilizowania się w środowisku jego eksploatacji na co najmniej dwie (2) godziny.
Nigdy nie należy zanurzać respiratora w żadnym płynie i należy natychmiast wycierać płyn
z powierzchni urządzenia.
Bez wcześniejszego zabezpieczenia urządzenia, nie należy używać respiratora w bezpośrednim
nasłonecznieniu, w pobliżu źródeł ciepła, na zewnątrz lub w pobliżu instalacji, z których wyciek może
stanowić zagrożenie.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
1-3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
Jeśli temperatura otoczenia, w którym działa respirator jest wyższa niż 35 °C (95 °F), przepływ na
wylocie urządzenia może przekraczać 41 °C (106 °F). Może to spowodować u pacjenta niepożądane
skutki uboczne. Aby nie dopuścić do obrażeń pacjenta, należy przesunąć pacjenta i respirator w
chłodniejsze miejsce. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z firmą Covidien.
•
Ustawieniem domyślnym dla kompensacji wysokości jest TAK. Kompensacja wysokości powinna być
zawsze ustawiona na TAK, aby zapewnić dokładne obliczenia dostarczanej objętości na wszystkich
wysokościach.
•
W celu uniknięcia zagrożenia wystąpieniem pożaru, zapałki, zapalone papierosy oraz wszelkie inne
źródła zapłonu (np. łatwopalne środki znieczulające lub podgrzewacze) muszą być utrzymywane
z daleka od respiratora oraz przewodów tlenowych.
•
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra wlotu powietrza znajdującego się z tyłu respiratora.
Jeśli to konieczne, wymienić filtr przed upłynięciem zalecanego okresu wymiany (patrz rozdział 10,
“Rutynowa konserwacja”). Jest to szczególnie istotne w przypadku, kiedy respirator jest zainstalowany
na wózku inwalidzkim, ponieważ warunki środowiskowe mogą spowodować szybsze zabrudzenie
filtra.
•
W czasie i po użyciu respiratora należy obchodzić się z nim ostrożnie, szczególnie przy wysokich
temperaturach otoczenia. Niektóre powierzchnie respiratora mogą się nagrzewać, nawet jeśli nie
zostaną przekroczone specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa.
Ostrzeżenia dotyczące zasilania elektrycznego
1-4
•
Nie wolno podłączać respiratora do gniazdka elektrycznego kontrolowanego przełącznikiem
ściennym, ponieważ może dojść do nieumyślnego wyłączenia urządzenia.
•
Zawsze gdy to możliwe, operator powinien podłączyć respirator do źródła zasilania sieciowego, aby
zapewnić bezpieczniejszą eksploatację.
•
Maksymalny zalecany okres trwałości wewnętrznego akumulatora wynosi dwa (2) lata. Nie wolno
używać akumulatora, który przed pierwszym wykorzystaniem był przechowywany przez dwa lata.
•
W celu zmaksymalizowania okresu przydatności do użycia należy okresowo ładować akumulator. Nie
przechowywać wewnętrznego akumulatora przez dłuższy okres bez ładowania, ponieważ może to
skrócić maksymalny okres trwałości.
•
Aby prawidłowo zamocować sieciowy kabel zasilający, mocowanie znajdujące się na kablu zasilającym
musi być włożone do uchwytu kabla zasilającego wbudowanego w pokrywę dostępową akumulatora
i znajdującego się pod gniazdkiem sieciowym. Patrz: część 6.2, “Podłączanie do zewnętrznego
zasilania sieciowego”.
•
Aby zapewnić prawidłowe działanie, zasialnie do którego podłączony jest respirator (zarówno prąd
zmienny lub stały) musi spełniać wszystkie właściwe normy i dostarczać prąd odpowiadający napięciu
o charakterystyce opisanej z tyłu respiratora. Patrz specyfikacje elektryczne zawarte w w Załącznik B,
“Specyfikacje”.
•
Przed podłączeniem respiratora do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym należy sprawdzić czy
akumulator wewnętrzny respiratora jest całkowicie naładowany. Zasilanie respiratora za pomocą
zewnętrznego źródła zasilania 12– 30 V prądem stałym (poprzez kabel zasilający prądem stałym) nie
umożliwia naładowania wewnętrznego akumulatora respiratora.
•
W związku z ograniczoną pojemnością rezerwową akumulatora wewnętrznego, respirator powinien
być eksploatowany przy użyciu akumulatora wewnętrznego tylko wtedy, gdy żadne inne źródło
zasilania nie jest dostępne. Nigdy nie należy pozwolić na całkowite wyładowanie akumulatora
wewnętrznego.
•
Używając pomocniczego adaptera samochodowego (zapalniczka do papierosów) należy pamiętać, aby
przed podłączeniem adaptera prądu stałego respiratora najpierw uruchomić samochód. Patrz rozdział
6.3, “Podłączanie do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym”
•
Nawet jeśli wskaźnik ładowania "WEWNĘTRZNA BATERIA" wyłączy się, akumulator może czasami nie
naładować się do końca, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C (104 °F), spowodowane to
będzie działaniem wewnętrznego urządzenia akumulatora zabezpieczającego przed przegrzaniem.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Ostrzeżenia
•
Aby utrzymać wentylację, po uruchomieniu alarmu "NISKI STAN BATERII" należy natychmiast
podłączyć respirator do zasilania sieciowego i ponownie naładować akumulator wewnętrzny.
•
•
•
Akumulator należy usuwać zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami o ochronie środowiska.
Nigdy nie należy wystawiać akumulatorów na działanie ognia.
Należy sprawdzić czy kabel zasilania sieciowego jest w dobrym stanie i czy nie jest ściśnięty. Nie należy
włączać urządzenia jeśli kabel zasilania sieciowego jest uszkodzony.
Ostrzeżenia dotyczące przewodów i akcesoriów
•
Respirator nie może korzystać ani być podłączony do przewodów, rurek lub obwodów
o właściwościach antystatycznych i przewodzących.
•
Należy prawidłowo ustawić minimalne i maksymalne parametry alarmu VTE (wydechowa obj.
oddech.), aby w przypadku odłączenia pacjenta uruchamiało się ostrzeżenie.
•
Przed otwarciem opakowania obwodu pacjenta, sprawdzić czy nie są widoczne żadne uszkodzenia
opakowania lub jego zawartości. Nie stosować, jeżeli widoczne są uszkodzenia.
•
•
Podczas wentylacji nie należy zmieniać obwodu pacjenta.
•
•
Akcesoria jednorazowego użytku nie powinny być stosowane ponownie.
•
Podczas wentylacji inwazyjnej (kiedy sztuczne drogi odechowe omijają górną część układu
oddechowego), górna część układu oddechowego pacjenta nie może nawilżać wchodzącego gazu.
Dlatego też, w celu zminimalizowania suchości dróg oddechowych pacjenta i związanego z tym
podrażnienia i dyskomfortu, konieczne jest użycie nawilżacza.
•
Jeśli do zapewnienia prawidłowej wentylacji konieczne są pomiary wydechowej objętości oddechowej,
należy zastosować konfigurację dwuramienną obwodu pacjenta, aby wykryć nieszczelności. W takim
przypadku należy prawidłowo ustawić minimalne i maksymalne parametry alarmu VTE (wydechowa
obj. oddech.), aby w przypadku odłączenia pacjenta uruchamiało się ostrzeżenie.
•
Niewymienienie brudnego filtra wlotu powietrza, lub eksploatacja respiratora bez filtra, może
spowodować poważne uszkodzenie respiratora.
•
Przed czyszczeniem respiratora należy najpierw odłączyć respirator i układ pacjenta.
•
Jeśli respirator używany jest w pomieszczeniu, co miesiąc należy sprawdzać stan filtra wlotu powietrza.
Jeśli respirator używany jest na zewnątrz lub w środowisku zakurzonym, filtr należy sprawdzać co
tydzień i w razie konieczności wymieniać.
•
Filtr wlotu powietrza nie jest urządzeniem wielokrotnego użytku; nie należy go myć, czyścić lub
używać ponownie.
•
Obwód pacjenta musi być zawsze tak ułożony, aby nie ograniczał ruchów pacjenta, pomoże to
zapobiec przypadkowemu odłączeniu lub nieszczelności i zminimalizować ryzyko uduszenia pacjenta.
•
W przypadku zastosowania pediatrycznego, należy sprawdzić czy rodzaj obwodu pacjenta jest dobrze
dopasowany i odpowiedni do zastosowania u dzieci. U pacjentów ważących poniżej 23 kg (53 lb.)
należy stosować odwody dla pacjentów pediatrycznych. Aby zapewnić prawidłową pracę respiratora,
Patrz Tabela H-2, Lista obwodów, na stronie H-2, gdzie znajduje się lista zalecanych obwodów dla
pacjentów pediatrycznych.
CODDZIENNIE należy sprawdzać obwód pacjenta, aby upewnić się, że nie są widoczne żadne oznaki
uszkodzenia, że jest on prawidłowo podłączony i nie ma w nim nieszczelności.
Blok wydechowy jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u jednego pacjenta
. Można go
okresowo czyścić, ale nie można dezynfekować ani sterylizować. Aby podczas ciągłego użycia utrzymać
dobrą jakość pomiarów, blok wydechowy należy okresowo czyścić (patrz część 9.3, “Czyszczenie bloku
wydechowego”). Blok wydechowy należy wymieniać co 4 miesiące i nie wolno go używać ponownie u
innego pacjenta.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
1-5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
Oporność zaworu wydechowego i akcesoriów (skraplacze, filtry, HME (wymienniki ciepła i wilgoci), etc)
musi być możliwie jak najniższa.
•
Dodawanie akcesoriów do układu oddechowego respiratora może spowodować wzrost ciśnienia
w czasie wydechu na porcie złącza pacjenta.
•
Zawór wydechowy musi pozwolić na szybkie uwolnienie ciśnienia w obwodzie. Zawór wydechowy
powinien być zawsze czysty, a jego otwór odprowadzający (port wydechowy) nie zatkany.
•
Użytkownik powinien mieć zawsze przygotowany dodatkowy obwód oddechowy i zawór wydechowy
podczas użytkowania respiratora Puritan Bennett™ 560.
•
Urządzenie nawilżające zawsze powinno być ustawione niżej zarówno od respiratora jak i pacjenta.
Jeśli to konieczne, aby ograniczyć ilość wody w obwodzie pacjenta należy używać skraplaczy, które
trzeba okresowo opróżniać.
•
Jeśli używany jest podgrzewany nawilżacz, użytkownik powinien zawsze monitorować temperaturę
gazu dostarczanego pacjentowi. Zbyt gorący gaz dostarczany z respiratora może poparzyć drogi
oddechowe pacjenta.
•
Dodawanie akcesoriów do obwodu oddechowego respiratora, takich jak nawilżacz i skraplacz(e), może
spowodować spadek objętości oddechowej dostarczanej pacjentowi, w związku z dodaną objętością
ściśliwą akcesoriów. Zmieniając konfigurację obwodu oddechowego zawsze należy sprawdzać czy
pacjent otrzymuje prawidłową objętość wdechową.
•
Poziom oporności wdechowej obwodu i akcesoriów (filtr przeciwbakteryjny, nawilżacz, HME
(wymienniki ciepła i wilgoci), etc) musi być możliwie jak najniższy. Ustawienia—szczególnie ustawienia
alarmu ROZŁĄCZENIE UKŁ. PACJENTA, maksymalnej objętości wdechowej (Max VTI) i minimalnej
objętości wdechowej (Min VTI)—muszą być okresowo korygowane zgodnie ze zmianami oporności
w obwodzie pacjenta — szczególnie wtedy gdy wymieniane są filtry.
•
Aby zapewnić prawidłową pracę respiratora, należy używać obwodu pacjenta zalecanego w niniejszej
Instrukcji przez Puritan Bennett; patrz rozdział 6, “Instalacja i montaż” i w Załącznik H, “Części i
akcesoria”. Całkowita określona długość przewodów obwodu pacjenta, mierzona od wylotu
respiratora do jego wlotu wynosi 1,1 metra (3,6 stopy) do 2,0 metrów (6,6 stopy). Przewody muszą
spełniać wszystkie właściwe normy i muszą posiadać 22 mm złącza również spełniające wszystkie
właściwe normy. Sprawdzić czy długość i wewnętrzna objętość obwodu pacjenta są odpowiednie dla
objętości oddechowej: przewód karbowany o średnicy 22 mm dla pacjentów dorosłych, i przewód
falisty o 15 mm dla pacjentów pediatrycznych o objętości oddechowej mniejszej niż 200 ml.
•
Aby zapewnić prawidłową pracę respiratora, należy używać wyłącznie akcesoriów (w tym akcesoriów
dostarczających tlen) zatwierdzonych i zalecanych przez firmę Covidien. Patrz w Załącznik H, “Części i
akcesoria” lub skontaktuj się z Działem obsługi klienta.
•
Podczas stosowania wentylacji nieinwazyjnej (NIV) bez zaworu wydechowego, należy używać
wentylowanej maski na nos lub twarz lub niewentylowanej maski wyposażonej w element
przeciekowy. Podczas stosowania wentylacji nieinwazyjnej (NIV) z zaworem wydechowym, należy
używać maski niewentylowanej.
•
Przed użyciem systemu wezwania pielęgniarki, sprawdzić czy jest on dobrze podłączony i czy działa
prawidłowo. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z firmą Covidien.
•
Aby podłączyć respirator do urządzenia wzywającego pielęgniarkę, należy skontaktować się z firmą
Covidien i sprawdzić zgodność respiratora z urządzeniem wzywającym pielęgniarkę i zamówić
odpowiednie przewody łączące.
•
Nie używać urządzeń wzywających pielęgniarkę, działających w oparciu o zamknięcie obwodu
elektrycznego, ponieważ urządzenia takie często nie uwzględniają możliwego rozłączenia przewodów
lub całkowitego braku zasilania. Urządzenie wzywające pielęgniarkę powinno być zawsze podłączone
do respiratora.
Ostrzeżenia dotyczące ustawień:
•
1-6
Przed rozpoczęciem wentylacji, zawsze należy sprawdzić czy wszystkie ustawienia są prawidłowo
ustawione, zgodnie z wymaganiami.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Ostrzeżenia
•
Przed rozpoczęciem wentylacji, należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane i czy
wlot powietrza, wentylatory chłodzące i otwory dyfuzyjne dźwięku alarmów nie są zatkane. Sprawdzić
czy obwód pacjenta jest prawidłowo skonfigurowany (dwu lub jednoramienny), odpowiednio
podłączony do respiratora, oraz czy przewody obwodu nie są uszkodzone ani ściśnięte i nie zawierają
żadnych ciał obcych.
•
Tryb CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) nie zapewnia stałej częstości
oddechów. Trybu tego nie należy stosować w przypadku pacjentów zależnych od respiratora.
•
Nie należy dopuścić, aby pacjent pozostawał podłączony do respiratora w czasie gdy wentylacja będzie
przerwana, ponieważ pacjent może być narażony na wdychanie znaczących ilości wydychanych gazów,
szczególnie dwutlenku węgla.
•
Głośność alarmów powinna być dostosowana do środowiska eksploatacji respiratora i wystarczająca,
aby osoby nadzorujące pacjentów mogły je usłyszeć. Otwory alarmów dźwiękowych znajdujące się
z przodu urządzenia nie powinny być zatkane. Alarm można wstrzymać za pomocą funkcji Pauza
alarmu, naciskając dwa razy klawisz KONTROLA ALARMU, po ogłoszeniu alarmu.
•
Podczas wentylacji pacjentów, którzy są w stanie wyzwolić oddech spontaniczny, sprawdzić czy
ustawienie czuł. wdech (Wyzw I) nie jest wyłączone (ustawione na WYŁ).
•
Należy monitorować stan zdrowia pacjenta, aby mieć pewność, że ustawienia respiratora zawsze są
dopasowane do aktualnych wymagań fizjologicznych pacjenta.
•
Podczas zastosowania u osób dorosłych lub u dzieci należy sprawdzić czy dostosowana objętość
oddechowa jest zgodna z potrzebami pacjenta.
•
Zmieniając tryb podczas wentylacji, w zależności od różnic pomiędzy trybami, mogą wystąpić znaczące
zmiany ciśnienia, zmiany predkości przepływu lub cyklu. Przed ustawieniem nowego trybu należy
upewnić się, że ustawienia pomiędzy różnymi trybami są kompatybilne. Zmniejszy to ryzyko
dyskomfortu i obrażeń pacjenta.
•
Kiedy pacjent podłączony jest do respiratora nie wolno przeprowadzać testów alarmów. Przed
przeprowadzeniem takich testów należy przełączyć pacjenta na inne źródło wentylacji.
•
Ustawienie alarmu Niskie PIP (szczytowe ciśnienie wdechu) należy dostosować do pacjenta, ale
powinno być one również ustawione wystarczająco wysoko, aby pozwolić na prawidłowe
uruchomienie alarmu ROZŁĄCZENIE UKŁ. PACJENTA. Należy przeprowadzić Test niskiego ciśnienia
(patrz część F.1, “Test niskiego ciśnienia”), aby sprawdzić czy alarm Niskiego PIP jest właściwie
ustawiony.
•
Jeśli TA APNEA jest ustawiony na wartość wyższą niż 60/częstość oddechów, alarm APNEA BEZDECH nie
aktywuje się.
•
Jeśli konieczny jest alarm APNEA BEZDECH, w menu Preferencje ustawienie APNEA BEZDECH należy
ustawić na TAK.
•
Alarm bezdechu powinien być ustawiony na TAK w przypadku pacjentów zależnych od respiratora.
•
Ustawienie limitów alarmów na wartości ekstremalne może spowodować nieprawidłowe działanie
alarmów respiratora.
•
•
Sprawdzić czy ustawienie Czas wdechu jest kompatybilne z fizjologicznymi wymaganiami pacjenta.
•
Kiedy podczas wentylacji zostanie wyłączony przycisk zasilania, uruchomi się ciągły alarm. Po
ponownym włączeniu zasilania, respirator podejmie pracę bez konieczności wciskania przycisku
WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
•
W trybie SIMV zaleca się zastosowanie obwodu dwuramiennego. Ustawienie Objętość VTE Min
powinno pozostać aktywne, na wypadek gdyby wystąpiła utrata ciśnienia w obwodzie pacjenta, za
proksymalnym połączeniem ciśnienia. W takich przypadkach alarm ROZŁĄCZENIE UKŁ. PACJENTA nie
będzie systematycznie aktywowany, kiedy nastąpi rozłączenie obwodu.
Alarmy regulowane nie powinny być systematycznie anulowane; powinny być dopasowywane do
potrzeb i stanu pacjenta.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
1-7
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
Wartość progową wyzwalacza wdechowego należy uważnie modyfikować, aby uniknąć ryzyka
fałszywego wyzwolenia lub “automatycznego wyzwalania” respiratora. Na przykład, Poziom 1P,
najbardziej wrażliwy tryb, zalecany jest dla zastosowań pediatrycznych. W przypadku osoby dorosłej,
ustawienie to może spowodować automatyczne wyzwalanie.
•
Poziom dźwięku alarmów należy dostosować do środowiska instalacji i wielkości obszaru
monitorowanego przez osobę nadzorującą pacjenta. Należy sprawdzić czy otwory alarmów
dźwiękowych znajdujące się z przodu urządzenia nie są zatkane.
Ostrzeżenia dotyczące urządzenia USB
•
Przed użyciem urządzenia USB do przesłania danych z respiratora do komputera zawsze należy
sprawdzić ID pliku.
Ostrzeżenia dotyczące konserwacji
1-8
•
Nigdy nie należy używać respiratora, jego elementów lub akcesoriów jeśli widoczne są na nich ślady
uszkodzenia. W takiej sytuacji, proszę skontaktować się z dostawcą sprzętu lub firmą Covidien.
•
Żeby zapewnić prawidłowe serwisowanie oraz uniknąć możliwości wystąpienia fizycznego urazu
personelu lub uszkodzenia respiratora, respirator może być serwisowany wyłącznie przez
autoryzowany i wykwalifikowany przez firmę Covidien personel. Wszelkie modyfikacje respiratora
Puritan Bennett™ 560 mogą być wprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
•
Jeśli użytkownik nie może ustalić przyczyny problemu dotyczącego respiratora, należy skontaktować
się z dostawcą sprzętu. Nie używać respiratora do chwili rozwiązania problemu.
•
Aby zapewnić prawidłową pracę respiratora, należy przestrzegać harmonogramu zaplanowanych
konserwacji. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z firmą Covidien.
•
•
Codziennie należy sprawdzić prawidłowość połączenia i działania obwodu pacjenta.
•
Codziennie oraz po każdym złożeniu, czyszczeniu lub ponownym złożeniu obwodu pacjenta należy
sprawdzić czy przewody i inne elementy nie są popękane i nieszczelne oraz czy wszystkie połączenia są
prawidłowe.
•
Należy uważnie stosować wszystkie roztwory i produkty czyszczące. Należy przeczytać i przestrzegać
instrukcji dotyczących roztworów czyszczących, używanych do czyszczenia respiratora. Używać
wyłącznie roztworów wymienionych w Tabela 9-1.
•
Płynnych środków czyszczących nie należy używać wewnątrz obwodu pacjenta ani na elementach
drogi przeływu gazu. Obwód pacjenta należy czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
•
Użytkownik nie powinien sam próbować otwierać, naprawiać ani w inny sposób serwisować
respiratora. Postępowanie takie może stanowić zagrożenie dla pacjenta, uszkodzić respirator i/lub
unieważnić gwarancję. Tylko personel autoryzowany i wykwalifikowany przez firmę Covidien powinien
naprawiać, otwierać i serwisować respirator.
•
Jeśli respirator zostanie uszkodzony, jego zewnętrzna obudowa nie jest prawidłowo zamknięta lub
pracuje on w sposób nie opisany w niniejszej Instrukcji (nadmierny hałas, emisja ciepła, nietypowy
zapach, alarmy nie uruchamiają się w czasie procedury rozruchu), należy odłączyć dostarczanie tlenu
i zasilanie i natychmiast zakończyć używanie urządzenia.
•
Blok wydechowy jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u jednego pacjenta
. Można go
okresowo czyścić, ale nie można dezynfekować ani sterylizować. Aby podczas ciągłego użycia utrzymać
dobrą jakość pomiarów, blok wydechowy należy okresowo czyścić (patrz część 9.3, “Czyszczenie bloku
wydechowego”). Blok wydechowy należy wymieniać co 4 miesiące i nie wolno go używać ponownie u
innego pacjenta.
•
Przed użyciem i po czyszczeniu należy upewnić się, że blok wydechowy jest zupełnie suchy.
Jeśli istnieje podejrzenie problemu z respiratorem, NAJPIERW NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY PACJENT NIE
JEST ZAGROŻONY. Jeśli to konieczne, należy odłączyć pacjenta od respiratora i zapewnić mu
alternatywny sposób wentylacji.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Ostrzeżenia
•
Kiedy blok wydechowy zostanie już skonfigurowany, po każdym jego wyjęciu i po instalacji nowego
bloku wydechowego w urządzeniu, przed jego ponownym użyciem należy koniecznie ponownie
skalibrować czujnik przepływu wydechowego. Patrz część 10.1, “Kalibracja czujnika przepływu
wydechowego”).
•
Obwód pacjenta przenaczony jest do jednorazowego użytku, u jednego pacjenta
i należy go
wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta i okresem trwałości urządzenia. Należy zapoznać się
z instrukcją użytkowania dostarczoną przez producenta obwodu pacjenta (razem z respiratorem)
i rozdział 6, “Instalacja i montaż”.
•
Pacjent, u którego stosowana jest wentylacja mechaniczna jest szczególnie narażony na infekcje.
Brudny lub skażony sprzęt jest potencjalnym źródłem infekcji. Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed i
po każdym użyciu, a także po konserwacji należy regularnie i systematycznie czyścić respirator.
Zalecane jest stosowanie filtra przeciwbakteryjnego na wyjściu respiratora - lub obu portach, jeśli
używany jest obwód dwuramienny. Patrz: rozdział 9, “Czyszczenie”.
•
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra wlotu powietrza znajdującego się z tyłu respiratora. Jeśli to
konieczne, wymienić filtr przed upłynięciem zalecanego okresu wymiany (patrz rozdział 10,
“Rutynowa konserwacja”). Jest to szczególnie istotne w przypadku, kiedy respirator jest zainstalowany
na wózku inwalidzkim, ponieważ warunki środowiskowe mogą spowodować szybsze zabrudzenie
filtra.
•
Aby chronić środowisko naturalne, respirator i jego elementy, bez względu na stan ich działania, nie
mogą być usuwane razem z odpadami gospodarczymi i należy je przekazać do selektywnej zbiórki
odpadów i możliwego recyklingu. Utylizując respirator i jego elementy należy przestrzegać wszystkich
właściwych przepisów.
•
Jeśli urządzenie zostanie uszkodzone, jego zewnętrzna obudowa nie jest prawidłowo zamknięta lub
pracuje ono w sposób nie opisany w niniejszej Instrukcji (nadmierny hałas, emisja ciepła, nietypowy
zapach, alarmy nie uruchamiają się w czasie procedury rozruchu), należy odłączyć dostarczanie tlenu
i zasilanie i natychmiast zakończyć używanie urządzenia.
•
Przed użyciem wewnętrznego akumulatora respiratora należy upewnić się, że jest on całkowicie
naładowany i utrzymuje pojemność. Respiratory zapasowe lub przechowywane powinny być
podłączone do zasilania sieciowego, aby chronić integralność akumulatora.
•
Maksymalny zalecany okres trwałości wewnętrznego akumulatora wynosi dwa (2) lata. Nie wolno
używać akumulatora, który przed pierwszym wykorzystaniem był przechowywany przez dwa lata.
W celu zmaksymalizowania okresu przydatności do użycia należy okresowo ładować akumulator. Nie
przechowywać wewnętrznego akumulatora przez dłuższy okres bez ładowania, ponieważ może to
skrócić maksymalny okres trwałości.
•
Przed podłączeniem respiratora do zewnętrznego źródła zasilania, należy sprawdzić czy wyłącznik
zasilania jest w pozycji wyłączonej (O). Następnie do respiratora należy podłączyć odpowiedni kabel
zasilający. Na koniec, przewód zasilający należy podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania.
•
Przed odłączeniem respiratora od zewnętrznego źródła zasilania, należy najpierw wyłączyć respirator.
Następnie należy odłączyć przewód zasilający od zewnętrznego źródła zasilania, a następnie od
respiratora.
•
Podłączyć zewnętrzne źródło zasilania prądem stałym podłączając najpierw przewód zasilający do
respiratora, a następnie do zewnętrznego źródło zasilania prądem stałym. Aby odłączyć urządzenie od
zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym, należy przeprowadzić odwrotną procedurę.
•
Podłączyć zewnętrzne źródło zasilania elektrycznego podłączając najpierw przewód zasilający do
respiratora, a następnie do zewnętrznego źródło zasilania. Aby odłączyć urządzenie od zewnętrznego
źródła zasilania elektrycznego, należy przeprowadzić odwrotną procedurę.
Ostrzeżenia dotyczące tlenu
•
Respiratora nie wolno używać w pobliżu łatwopalnych substancji znieczulających.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
1-9
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
1-10
•
Tlenoterapia pacjentów z niewydolnością oddechową jest popularnie stosowaną i skuteczną metodą.
Trzeba jednak pamietać, że niewłaściwe zastosowanie tlenu może prowadzić do poważnych powikłań,
w tym między innymi do obrażeń pacjenta.
•
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych w część 6.8.2, “Podłączenie dostarczania tlenu”, które
obejmują użycie regulatora przepływu i złącza tlenowego.
•
Aby uniknąć obrażeń pacjenta i/lub możliwości uszkodzenia respiratora: przed podłączeniem
respiratora do źródła tlenu należy upewnić się, że miernik przepływu (regulator przepływu) jest
podłączony do respiratora, aby regulować dostarczanie tlenu zgodnie z wymaganiami.
•
Respirator Puritan Bennett™ 560 może być używany z opcjonalnym analizatorem tlenu z alarmem
minimalnego i maksymalnego stężenia. Aby zapewnić podawanie pacjentowi zaleconego stężenia
tlenu, należy mierzyć dostarczany tlen skalibrowanym analizatorem tlenu (zestaw FiO2) wyposazonym
w funkcję alarmu minimalnego i maksymalnego stężenia.
•
Respirator Puritan Bennett™ 560 zaprojektowany jest do podawania tlenu w stężeniu wynoszącym
50 % lub niższym. Nie należy przekraczać tej wartości, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe
działanie respiratora i stworzyć zagrożenie dla pacjenta.
•
Ciśnienie tlenu dostarczanego do urządzenia nie może przekraczać 7 psi (50 kPa) lub przepływ nie
może być większy niż 15 litrów na minutę. Informacje dotyczące tolerancji dla objętości i czułości
znajdują się w Tabela B-8 na stronie B-4.
•
W przypadku wycieku tlenu, należy zamknąć dopływ tlenu u jego źródła. Ponadto, należy usunąć i/lub
trzymać z dala od urządzenia wszelkie źródła zapłonu, jako że urządzenie może być wzbogacone
w tlen. Należy przewietrzyć pomieszczenie, aby obniżyć poziom tlenu do normalnego.
•
Przewód łączący respirator ze źródłem tlenu musi być zaprojektowany wyłącznie do stosowania
z tlenem klasy medycznej. Pod żadnym pozorem użytkownikowi nie wolno modyfikować przewodu
doprowadzającego tlen. Ponadto, przewód należy zainstalować bez zastosowania smarów.
•
Gazem dostarczanym do respiratora przez złącze dostarczania tlenu może być wyłącznie tlen klasy
medycznej.
•
Łącznik nie powinien pozostawać podłączony do złącza tlenowego jeśli nie jest on również podłączony
do szczelnego, zewnętrznego źródła tlenu. Kiedy respirator nie korzysta z dostaw tlenu, należy od
niego całkowicie odłączyć źródło tlenu.
•
Aby zapobiec zakłóceniom wewnętrznych czujników respiratora, nie należy instalować nawilżacza
przed respiratorem.
•
Dla zapewnienia stabilności respiratora Puritan Bennett™ 560 zamontowanego na wózku, ciężar butli
z tlenem nie powinien przekraczać 14 kg (30 lbs).
•
Przewód dostarczający tlen zużywa się nawet kiedy nie jest używany i powinien być okresowo
wymieniany. Data przydatności do użycia może być umieszczona z tyłu końcówki przewodu.
•
Dostarczanie tlenu należy regulować za pomocą miernika przepływu podłączonego do wylotu źródła
gazu.
•
Podawanie tlenu należy wyłączyć kiedy wentylacja zostanie przerwana. Przed odłączeniem przewodu
tlenowego, respirator powinien pracować kilka cykli bez tlenu, aby usunąć nadmiar tlenu z obwodu
pacjenta.
•
Przed podłączeniem dostawy tlenu, należy sprawdzić czy przyłącze na złączu tlenowym wystaje na
zewnątrz.
•
Przed zastosowaniem łącznika, należy sprawdzić czy założona jest na nim czarna uszczelka i czy jest
ona w dobrym stanie. Nie należy używać łączników tlenu bez uszczelki, ze zniszoną lub zużytą
uszczelką.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Symbole i oznaczenia
Ostrzeżenia dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych
1.3
•
Respirator Puritan Bennett™ 560 wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących zgodności
elektromagnetycznej, powinien on być instalowany i uruchamiany zgodnie z zaleceniami znajdującymi
się w Za³¹cznik B, “Specyfikacje.” W szczególności, na działanie urządzenia mogą mieć wpływ
znajdujące się w pobliżu komórkowe i przenośne urządzenia komunikacyjne, wykorzystujące
częstotliwości radiowe, takie jak telefony komórkowe lub inne systemy przekraczające poziomy
ustalone w normie IEC 60601-1-2. Patrz: część B.10, “Oświadczenie producenta”.
•
Użycie akcesoriów innych niż określone, za wyjątkiem źrodel zasilania i przewodów sprzedawanych
przez firmę Covidien, może prowadzić do zwiększenia emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenia
zabezpieczenia sprzętu przed emisjami elektromagnetycznymi. Jeśli respirator używany jest w pobliżu
takich akcesoriów lub ustawiony jest na takich urządzeniach, należy monitorować jego pracę, aby
zweryfikować prawidłowe działanie.
Symbole i oznaczenia
Tabela 1-1. Symbole respiratora
Symbole
Opisy
Przed użyciem respiratora Puritan Bennett™ 560, należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać tych
instrukcji (ISO 7000-0434A).
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora, patrz Tabela 1-2, punkt 5.
Część klasy BF (IEC 60417-5333).
Klasyfikacja norm dotycząca ochrony przed porażeniem prądem, odnosząca się do części urządzenia
stykającej się z pacjentem.
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora; patrz Tabela 1-2, punkt 5.
Prąd stały, DC (IEC 60417-5031).
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora i klawiaturze; patrz Rysunek 1-4, punkt 9.
Prąd zmienny, AC (IEC 60417-5032).
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora i klawiaturze; patrz Rysunek 1-4, punkt 8
i Rysunek 2-2 na stronie 2-5, punkt 10.
Akumulator wewnętrzny.
Symbol ten znajduje się na klawiaturze respiratora; patrz Rysunek 2-3 na stronie 2-6, punkt 10.
Izolacja - sprzęt klasy II (IEC 60417-5172).
Klasyfikacja norm dotycząca ochrony przed porażeniem prądem. Sprzęt klasy II posiada podwojną
izolację, a nie uziemienie. Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora; patrz Tabela 1-2, punkt 5.
Indeks oceny ochrony obudowy respiratora, określony w IEC 60529 (BSEN60529:1991).
IP31
Pierwsza cyfra, 3, wskazuje ochronę przed dostaniem sie do respiratora małych ciała obcych (w tym
palców, narzędzi, przewodów, etc. o średnicy większej niż 2,5 mm). Druga cyfra, 1, wskazuje ochronę
przed pionowo kapiącą lub lecącą wodą, jak również przed skondensowaną parą wodną i/lub lekkim
deszczem.
Wskaźnik ten znajduje się na tylnym panelu respiratora; patrz Tabela 1-2, punkt 5.
CSA – Canadian Standards Association.
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora; patrz Tabela 1-2, punkt 5.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
1-11
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Tabela 1-1. Symbole respiratora
Symbole
Opisy
Deklaracja zgodności CE
Oznacza zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych, 2007/47/EC.
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu respiratora; patrz Tabela 1-2, punkt 5.
Symbol ten znajduje się na klawiszu W GÓRĘ/URUCHOM na przednim panelu respiratora, patrz
Rysunek 2-3 na stronie 2-6, punkt 4.
Klawisz ten używany jest do: przesuwania kursora ekranu LCD w górę, linia po linii; zwiększania wartości
wyświetlanych i wybranych ustawień parametrów; ponownego uruchomienia wyznaczania przebiegu
krzywych.
Symbol ten znajduje się na klawiszu W DÓŁ/STOP na przednim panelu respiratora, patrz Rysunek 2-3 na
stronie 2-6, punkt 6.
Klawisz ten używany jest do: przesuwania kursora ekranu LCD w dół, linia po linii; zmniejszania wartości
wyświetlanych i wybranych ustawień parametrów; zatrzymania wyznaczania przebiegu krzywych.
Symbol ten znajduje się na klawiszu WPROWADŹ na przednim panelu respiratora, patrz Rysunek 2-3 na
stronie 2-6, punkt 5.
Klawisz ten używany jest do potwierdzenia poleceń działań.
Symbol ten znajduje się na klawiszu KONTROLA ALARMU na przednim panelu respiratora, patrz
Rysunek 2-3 na stronie 2-6, punkt 3.
Klawisz ten używany jest do: anulowania dźwięku alarmów jednorazowo na 60 sekund; anulowania
alarmu. Więcej informacji znajduje się w część F, “Testy alarmów”
Symbol ten znajduje się na klawiszu MENU na przednim panelu respiratora, patrz Rysunek 2-3 na
stronie 2-6, punkt 7.
Klawisz ten używany jest do uzyskania dostępu do menu respiratora poprzez ekran LCD przedniego
panelu respiratora.
Symbol ten (IEC 60417– 5009) znajduje się na przycisku WENTYLACJA WŁ./WYŁ. na przednim panelu
respiratora; patrz Rysunek 2-3 na stronie 2-6, punkt 8.
Klawisz ten używany jest rozpoczęcia i zatrzymania wentylacji.
Port do pacjenta.
Symbol ten znajduje się na przedniej części respiratora po prawej stronie, w pobliżu portu do pacjenta;
patrz Rysunek 1-1 na stronie 1-17, punkt 1.
Port od pacjenta (opcja dwuramienna).
Symbol ten znajduje się na przedniej części respiratora po lewej stronie, w pobliżu portu od pacjenta ;
patrz Rysunek 1-1 na stronie 1-17, punkt 4.
Proksymalny port ciśnieniowy pacjenta.
Symbol ten znajduje się na przedniej części respiratora po prawej stronie, w pobliżu portu Od pacjenta;
patrz Rysunek 1-1 na stronie 1-17 i Rysunek 1-4 na stronie 1-19, punkt 3.
Port sterowania zaworem wydechowym.
Symbol ten znajduje się na przedniej części respiratora po prawej stronie, w pobliżu portu Do pacjenta,
wskazując podłączenie przewodu pomiędzy zaworem wydechowym obwodu pacjenta; patrz
Rysunek 1-1 na stronie 1-17 i Rysunek 1-4 na stronie 1-19, punkt 3.
Wlot tlenu.
Oznaczenie to znajduje się na tylnym panelu części respiratora, w pobliżu portu wlotu tlenu; patrz
Rysunek 1-3 na stronie 1-18, punkt 2.
Złącze wezwania pielęgniarki.
Symbol ten znajduje się na tylnym panelu części respiratora, w pobliżu złącza wezwania pielęgniarki;
patrz Rysunek 1-3 na stronie 1-18, punkt 2.
1-12
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Symbole i oznaczenia
Tabela 1-1. Symbole respiratora
Symbole
O
I
Opisy
Przełącznik w pozycji Wył (IEC 60417-5008).
Symbol ten znajduje się na wyłączniku zasilania (zasilanie wł./wył.) na tylnym panelu respiratora
i wskazuje położenie wyłącznika w pozycji Wył. Patrz Rysunek 2-2 na stronie 2-5, punkt 2.
Przełącznik w pozycji Zał (IEC 60417-5007).
Symbol ten znajduje się na wyłączniku zasilania (zasilanie wł./wył.) na tylnym panelu respiratora
i wskazuje położenie wyłącznika w pozycji Zał. Patrz Rysunek 2-2 na stronie 2-5, punkt 2.
Blokada oprogramowania włączona.
Symbol ten pojawia się na górze po lewej stronie ekranu LCD respiratora, kiedy aktywowany zostanie
klawisz blokady, patrz część 7.8, “Blokowanie panelu sterowania”.
Akumulator wewnętrzny.
Symbol ten pojawia się na górze po środku ekranu LCD respiratora, wskazuje, że respirator zasilany jest
z wewnętrznego akumulatora. Patrz Rysunek 2-4 na stronie 2-7, punkt 1, więcej informacji znajduje się
w rozdział 8, “Akumulator wewnętrzny”.
Parametr czasu narastania ciśnienia (faza wdechowa).
Symbole te pojawiają się na ekranach menu trybu wnentylacji. Więcej informacji znajduje się w rozdział 3,
“Parametry eksploatacji”. W trybach wentylacji ciśnieniowej, użytkownik może wybrać jeden z czterech
czasów narastania, gdzie ustawienie 1 oznacza najszybszy czas narastania, a ustawienie 4 oznacza
najwolniejszy czas narastania.
Parametr kształtu przepływu ("kształt dystrybucji przepływu", faza wdechowa). Symbole te pojawiają się
na ekranach menu trybu wentylacji; możliwość wyboru tylko w trybie ACV. Więcej informacji znajduje się
w rozdział 3, “Parametry eksploatacji”. W trybie wentylacji objętościowej użytkownik może wybrać
wzorzec przepływu kwadratowy (SQ), opadający (D) lub sinusoidalny (S).
Wybrana linia (wypełniony kwadrat).
Dokonując wyboru menu, symbol ten oznacza linię, na której obecnie ustawiony jest kursor. Patrz
Rysunek 7-11, Wybór Menu preferencji, na stronie 7-9.
Niewybrana linia (pusty kwadrat).
Dokonując wyboru menu, symbol ten oznacza linię, na której obecnie nie jest ustawiony kursor.
Linia zablokowanego parametru.
Dokonując wyboru menu, symbol ten oznacza linię, której nie można wybrać (Klawisz blokujący jest
aktywowany).
Linia aktywnego parametru.
Dokonując wyboru menu, symbol ten oznacza, że aktualny parametr jest wybrany i można go zmienić.
Patrz: rozdział 7, “Procedury eksploatacyjne”.
Wykryto wysiłek wdechowy.
Symbol pojawia się w oknie Stanu na ekranie panelu przedniego,wtedy gdy pacjent wyzwoli oddech.
Pasek regulacji parametru.
Symbol ten pokazuje aktualne ustawienie parametrów, takich jak kontrast obrazu i głośność alarmu
w menu Preferencje. Patrz: część 7.3, “Parametry menu Preferencji”.
Odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Symbol ten oznacza, że produkt nie może być utylizowany z odpadami gospodarczymi. Należy go
utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami Patrz Tabela 1-2, punkt 5.
Rok produkcji.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
1-13
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Tabela 1-1. Symbole respiratora
Symbole
Opisy
Producent.
Dźwięk wyłączony.
Symbol ten oznacza, że sygnał dźwiękowy alarmów jest obecnie wyłączony. Więcej informacji znajduje się
w część 5.4, “Wyciszanie dźwięku alarmów”.
Alarm wstrzymany (zresetowany/anulowany).
Symbol ten oznacza, że jeden lub więcej alarmów zostało wstrzymanych lub
zresetowanych/anulowanych. Więcej informacji znajduje się w część 5.5, “Wstrzymywanie/Resetowanie
alarmów”.
Alarm bezdechu dezaktywowany.
Symbol ten oznacza, że Alarm bezdechu został dezaktywowany. Więcej informacji znajduje się w część
5.5, “Wstrzymywanie/Resetowanie alarmów”.
Wykryto zawór wydechowy.
Symbol ten oznacza, że podczas wentylacji wykryto zawór wydechowy.
Nie wykryto zaworu wydechowego.
Symbol ten oznacza, że podczas wentylacji nie wykryto zaworu wydechowego.
Wyłącznie do stosowania u jednego pacjenta (ISO 7000-1051).
Symbol ten oznacza, że urządzenie z tą etykietą może być stosowane wyłącznie u jednego pacjenta.
Zatrzymaj krzywe.
Symbol ten oznacza, że wyznaczanie przebiegu krzywych ciśnienia pacjenta i przepływu jest obecnie
chwilowo wstrzymane lub zatrzymane. Więcej informacji znajduje się w część 4.3, “Ekran krzywej”.
Należy przestrzegać instrukcji użytkowania (ISO 7000-1641).
Symbol ten informuje użytkownika o konieczności przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji
użytkownika produktu.
Port USB.
Symbol ten wskazuje port komunikacyjny do podłączenia USB. Patrz Rysunek 2-2, punkt 11.
Złącze komputera.
Symbol wskazuje port, który autoryzowany personel serwisowy produktu Puritan Bennett lub personel
serwisowy firmy Covidien może wykorzystać do konserwacji oprogramowania. Patrz Rysunek 2-2, punkt
10.
Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego.
Ograniczenia wilgotności.
Ograniczenia temperatury.
1-14
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Etykiety / Informacje o identyfikacji i instrukcje
Tabela 1-1. Symbole respiratora
Symbole
Opisy
Delikatny.
Przechowywać w suchym miejscu.
Nie narażać na bezpośrednie nasłonecznienie.
Tą stroną do góry.
1.4
Etykiety / Informacje o identyfikacji i instrukcje
Do respiratora dołączone są różne etykiety lub określone oznaczenia, opisujące środki ostrożności,które należy podjąć, aby prawidłowo używać respiratora i umożliwić identyfikowalność produktu.
Ilustracje tych etykiet i oznaczeń, a także ich położenie na respiratorze opisano w Tabela 1-2
i rysunkach na następnych stronach. Aby znaleźć etykiety na Rysunek 1-1 do Rysunek 1-4, należy
skorzystać z numerów pozycji w następujących tabelach.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
1-15
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Tabela 1-2. Etykiety i Oznaczenia respiratora
1. Etykieta wlotu gazu pacjenta
(Rysunek 1-1, Rysunek 1-4)
2. Oznaczenie i etykieta wlotu tlenu
(Rysunek 1-3)
3. Etykieta zaworu wydechowego
i połączenia ciśnieniowego pacjenta
(Rysunek 1-1, Rysunek 1-4)
4. Port Od pacjenta, Połączenie
ramienia wydechowego
obwodu pacjenta – Etykieta
bloku wydechowego
jednorazowego użytku
5. Etykieta wlotu powietrza
(Rysunek 1-3)
6. Etykieta wylotu wydychanego gazu
(Rysunek 1-2)
(Rysunek 1-1, Rysunek 1-2,
Rysunek 1-4)
Położenie
złącza
przewodu
zasilania
sieciowego
1-16
Położenie
złącza
przewodu
zasilania
prądem stałym
7. Etykieta identyfikacyjna
(Rysunek 1-4)
8. Oznaczenie złącza przewodu
zasilania sieciowego
(Rysunek 1-3)
9. Oznaczenie złącza przewodu
zewnętrznego
(Rysunek 1-3)
10. Oznaczenie połączenia
z komputerem
(Rysunek 1-3)
11. Oznaczenie portu USB
(Rysunek 1-3)
12. Oznaczenie złącza przewodu
wezwania pielęgniarki
(Rysunek 1-3)
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Etykiety / Informacje o identyfikacji i instrukcje
Tabela 1-2. Etykiety i Oznaczenia respiratora (Ci¹g dalszy)
13. Etykieta FiO2
(Rysunek 1-1, Rysunek 1-4)
Uwaga: Wyróżnione objaśnienia numerów pozycji na poniższych rysunkach odnoszą się do tych wymienionych
w Tabela 1-2.
1
13
4
3
Rysunek 1-1. Położenie etykiet – Widok z przodu z góry
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
1-17
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
6
4
Rysunek 1-2. Położenie etykiet – Widok z przodu z lewej strony
11
10
9
8
5
12
2
2
Rysunek 1-3. Położenie etykiet i oznaczeń – Widok z tyłu
1-18
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Etykiety / Informacje o identyfikacji i instrukcje
3
1
13
4
7
Rysunek 1-4. Położenie etykiet – Widok z dołu
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
1-19
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
1-20
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Przeznaczenie
2 Omówienie respiratora
2.1
Przeznaczenie
Respiratora Puritan Bennett™ 560 jest przeznaczony do ciągłego lub przerywanego mechanicznego
wspomagania oddechowego pacjentów ważących co najmniej 5 kg (11 lb), wymagających wentylacji
mechanicznej. Respirator jest urządzeniem medycznym przeznaczonym do stosowania przez
wykwalifikowany, przeszkolony personel, pod bezpośrednim nadzorem lekarza. Przed użyciem
Respiratora Puritan Bennett™ 560, należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać tych instrukcji.
Docelowi pacjenci
W szczególności, respirator przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych,
wymagających następujących rodzajów inwazyjnego lub nieinwazyjnego wspomagania
oddechowego, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego:
• wentylacja ciśnieniem dodatnim
• tryby wentylacji wspomaganej/kontrolowanej, SIMV lub CPAP
• Rodzaje oddechów obejmują kontrolowany objętościowo, kontrolowany ciśnieniem
i wspomagany ciśnieniowo.
Docelowe środowisko
Respirator może być używany w placówkach, warunkach domowych i przenośnych. Nie jest on
przeznaczony do stosowania jako respirator transportowy w ratownictwie.
Respirator Puritan Bennett™ 560 może być stosowany w samolotach pasażerskich, zgodnie
z wymogami FAA. Patrz rozdział B.11, “Zgodność z normami i klasyfikacja IEC”. Pacjenci podróżujący
z respiratorem Puritan Bennett™ 560 mogą zostać zobowiązani przez obsługę linii lotniczych do
okazania dowodu zgodności urządzenia z normą RTCA/DO-160F, jak również innymi wymogami.
Przed podróżą należy skontaktować się z linią lotniczą, aby uzyskać informacje na temat konkretnych
wymagań i dokumentacji.
OSTRZEŻENIE
Mimo, że Respirator Puritan Bennett™ 560 spełnia aktualne standardy bezpieczeństwa, wewnętrzna litowo
jonowa bateria urządzenia przekracza wartość progową 100Wh i dlatego w czasie transportu uznawana
jest za ładunek niebezpieczny klasy 9 - Różne. Dlatego też Respirator Puritan Bennett™ 560 i/lub związana
z nim bateria litowo jonowa podlegają surowym warunkom transportowym zgodnie z przepisami
o ładunkach niebezpiecznych w transporcie powietrznym (IATA: International Air Transport Association pol. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych), Międzynarodowym Kodeksem Ładunków
Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods code) w transporcie morskim
i Europejską Umową dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Ładunków Niebezpiecznych Drogą Lądową
(ang. International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)) w Europie. Przepisy te nie dotyczą osób
prywatnych przewożących urządzenie, jednak w przypadku transportu powietrznego zastosowanie mają
pewne wymagania. Podczas transportu powietrznego; Respirator Puritan Bennett™ 560 można nadać na
bagaż lub przewozić jako bagaż podręczny. Po uzyskaniu wcześniejszej zgody linii lotniczych, na pokład
samolotu jedna osoba może wnieść dwie zapasowe baterie, wyłącznie jako bagaż podręczny. Klasyfikacja
ta i normy mogą różnić się w zależności od kraju i środka transportu. Dlatego też zaleca się, aby
użytkownicy przed rozpoczęciem podróży uzyskali informacje u przewoźnika / linii lotniczej, o tym jakie
środki należy podjąć.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
2-1
Omówienie respiratora
Docelowi operatorzy
Respirator może być obsługiwany przez:
•
•
•
•
•
Terapeutów oddechowych
Lekarzy
Pielęgniarki
Osoby nadzorujące stosowanie urządzenia w domu
Pacjentów i ich rodziny
Więcej szczegółów dotyczących wiedzy i umiejętności wymaganych przy obsłudze Respiratora
Puritan Bennett™ 560 znajduje się w Załączniku A Lista kontrolna pacjenta/osoby nadzorującej.
OSTRZEŻENIE
Respiratora należy używać wyłącznie na odpowiedzialność i zlecenie lekarza.
2.2
Przeciwwskazania
Respirator nie jest przeznaczony do stosowania z gazami znieczulającymi i nie może być używany jako
respirator transportowy w ratownictwie.
2.3
Użytkowanie eksploatacyjne
Przenośny respirator Puritan Bennett™ 560 do zapewnienia pacjentom wspomagania oddechowego
wykorzystuje mikroturbinę. Lekarze mogą używać wielu różnych interfejsów do połączenia
pacjentów do respiratora: maski nosowe lub maski na całą twarz; rurki dotchawicze lub do
tracheotomii. Dostępne tryby, wybierane przez użytkownika to:
•
•
•
•
•
•
Wspomagany kontrolowany objętościowo (ACV)
Wspomagany kontrolowany ciśnieniowo (PACV)
Objętościowo kontrolowana Synchroniczna przerywana wentylacja wymuszona (SIMV)
Ciśnieniowo kontrolowana Synchroniczna przerywana wentylacja wymuszona (P SIMV)
Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
Wentylacja wspomagana ciśnieniowo z wentylacją bezdechu (PSV/ST)
Sieć bezpieczeństwa
Respirator ma wbudowany system alarmowy, który stale monitoruje zarówno pacjenta jak
i urządzenie pod kątem błędów lub awarii, które mogłyby doprowadzić do zagrożenia. W przypadku
wykrycia takich błędów lub awarii, system alarmowy ogłosi odpowiedni stan alarmowy, zarówno
dźwiękowo jak i wizualnie. Stany alarmowe związane z urządzeniem są ustawione fabrycznie, a stany
alarmowe związane z pacjentem są definiowane przez wartości progowe alarmów, ustawione przez
operatora (lekarz lub osoba nadzorująca). Więcej informacji znajduje się w patrz rozdział 5, “Alarmy i
rozwiązywanie problemów.”
Ustawienia
Klucz oprogramowania, znany jako “Klucz blokujący,” ogranicza dostęp do ustawień parametrów
wentylacji i wprowdzania zmian w trybie wentylacji, aby odróżnić użycie przez “lekarza" od używania
przez “pacjenta” (patrz część 7.8, “Blokowanie panelu sterowania,” na stronie 7-27).
2-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Klasyfikacja urządzenia
Wzbogacanie w tlen
Tlen może być dostarczany z zewnętrznego źródła o niskim ciśnieniu, ale przepływ tlenu musi być
ograniczony do 15 litrów na minutę (50 kPa, 7 PSI). Respirator automatycznie kompensuje dodatkowy
przepływ wytworzony przez zewnętrzny dopływ tlenu (patrz rozdział 6, “Instalacja i montaż.”)
Obwód oddechowy
Respirator może być stosowany z jedno lub dwuramiennym obwodem pacjenta. Jeśli konieczne jest
monitorowanie objętości wydechowej (tak jak w przypadku pacjentów zależnych od respiratora),
należy używać obwodu dwuodnogowego do monitorowania wydechowej objętości oddechowej.
Więcej informacji znajduje się w część 6.4, “Obwód pacjenta,” na stronie 6-7.
OSTRZEŻENIE
Podczas użytkowania Respiratora Puritan Bennett™ 560 użytkownik powinien mieć zawsze przygotowany
dodatkowy obwód oddechowy i zawór wydechowy.
2.4
Klasyfikacja urządzenia
Klasyfikacja IEC / EN 60601-1 respiratora:
•
•
•
•
•
Klasa ochrony/izolacji (porażenie prądem): Klasa II
Indeks ochrony obudowy: IP31
Klasyfikacja wg. Dyrektywy dotyczącej urządzeń medycznych: II B
Stopień zabezpieczenia przed zagrożeniem porażeniem prądem elektrycznym: BF
Zasilanie: Zewnętrzne (prądem zmiennym – sieciowe lub prądem stałym – zapalniczka
samochodowa) lub wewnętrzne (prądem stałym – akumulator)
• Tryb działania: Działanie ciągłe
Dodatkowe informacje znajdują się w część B, “Specyfikacje”.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
2-3
Omówienie respiratora
2.5
Panel przedni
1
2
7
7
9
3
4
7
8
6
5
1
Wyświetlacz LCD – Wyświetla informacje o respiratorze,
w tym godziny stosowania przez pacjenta, wersję
oprogramowania, tryby i ustawienia wentylacji oraz
monitorowane i obliczone dane i krzywe pacjenta.
Wyświetlacz pozwala również użytkownikowi na
przeglądanie i regulowanie, korzystając z Panelu
sterowania, ustawień operacyjnych i konfiguracji alarmu
respiratora.
6
Port zaworu wydechowego – Złączka do
dostarczania ciśnienia sterującego do zaworu
wydechowego. Kontroluje pozycję otwartazamknięta zaworu wydechowego.
2
Panel sterujący – Wyposażony w elementy sterujące do
ustawiania i obsługi respiratora, oraz diody wskazujące
źródło zasilania respiratora, status Wł./Wył. wentylacji
i poziom priorytetu alarmu. Funkcje kontrolujące
obejmują włączanie i wyłączanie wentylacji, konfigurację
trybów wentylacji, wyciszanie i anulowanie alarmów
oraz ustawianie parametrów urządzenia i alarmów.
7
Otwory boczne i przednie – Otwory wentylacyjne
umożliwiające cyrkulację powietrza w celu
chłodzenia wewnętrznych elementów respiratora.
Ponadto, otwory te funkcjonują jako porty dźwięku
dla alarmowych sygnałów dźwiękowych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zakrywać ani zatykać tych otworów.
3
Podłączenie czujnika FiO2 - Podłączenie dla czujnika
FiO2 monitorującego ilość tlenu w obwodzie pacjenta.
8
Port Od pacjenta - W porcie tym realizowane są
pomiary objętości wydechowej, przez port ten część
wydychanego gazu jest kierowana do czujnika
przepływu wydechowego. VTE jest obliczana na
podstawie pomiaru tego przepływu.a
4
Port podłączenia pacjenta – Zapewnia wylot dla gazu,
który ma być dostarczony pacjentowi poprzez obwód
pacjenta.
9
Wylot wydychanego gazu– W tym miejscu łączy się
zawór wydechowy.
5
Port monitorowania ciśnienia pacjenta – Złączka do
monitorowania proksymalnego ciśnienia pacjenta.
a. Jeśli konieczne jest monitorowanie wydechowej objętości oddechowej, należy użyć obwodu dwuramiennego.
Rysunek 2-1. Panel przedni
2-4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Panel tylny
2.6
Panel tylny
1
2
3
11
4
10 9 8
1
7
7
Ergonomiczna rączka.
6
5
Złącze przewodu komputera:
Złącze USB mini-B używane do oprogramowania
testowego respiratora Puritan Bennett™.
2
8
Wyłącznik zasilania z osłoną ochronną:
Urządzenie jest włączone w położeniu I;
urządzenie jest wyłączone w położeniu 0.
3
4
Port wlotu O2:
Łączy respirator ze źródłem tlenu pod niskim
ciśnieniem za pomocą adaptera podłączonego do
wlotu O2 (patrz część 6.8, “Tlen,” na stronie 6-15).
Złącze przewodu zasilania prądem zmiennym
(sieciowego).
9
System do zamocowania przewodu zasilania
prądem zmiennym (sieciowego).
10
Używane do podłączenia respiratora do systemu
wezwania pielęgniarki.
Pokrywa dostępu do akumulatora wewnętrznego.
6
Złącze przewodu zasilania prądem stałym
z kluczem.
Podłączenie urządzenia USB:
Połączenie USB do oprogramowania analizy
oddechowej Puritan Bennett™. Są tu dwa porty
USB typu A.
Umożliwia zamocowanie przewodu zasilania
prądem zmiennym, aby uniknąć przypadkowego
rozłączenia.
5
Złącze wyjściowe wezwania pielęgniarki:
11
Filtr wlotu powietrza:
Filtruje powietrze wlatujące do respiratora.
Rysunek 2-2. Panel tylny
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
2-5
Omówienie respiratora
2.7
Panel sterowania
1
2
10
3
9
4
8
5
7
6
1 Wskaźniki alarmowe (dwie diody):
6
Klawisz W DÓŁ/STOP:
• Przesuwa kursor w dół i zmniejsza wartości parametrów.
• Podczas wentylacji, zatrzymuje wyświetlaną krzywą w menu
Krzywej.
7
Klawisz MENU:
Zmienia wyświetlane menu. Na ekranie menu Wentylacji, naciśnij ten
klawisz, aby wyświetlić ekran menu Alarmu.
Kiedy urządzenie USB jest podłączone do respiratora, naciśnij ten
klawisz, aby wyświetlić ekran urządzenia USB.
8
Przycisk WENTYLACJA WŁ./WYŁ.:
• Aby rozpocząć wentylację, wciśnij przycisk na chwilę, a następnie
zwolnij.
• Naciśnij i przytrzymaj przez trzy (3) sekundy, aby zakończyć
wentylację.
9
Wskaźnik stanu wentylacji:
• Niebieski podświetlony wskaźnik: urządzenie jest włączone do
zasilania, a wentylacja jest wyłączona (w stanie czuwania).
• Niebieski wskaźnik wyłączony: wentylacja jest włączona.
Wskaźnik czerwony:
• Ciągły: Aktywowany jest alarm o bardzo wysokim
priorytecie (BWP)
• Aktywowany jest alarm o wysokim priorytecie
(WP).
Żółty wskaźnik:
• Aktywowany jest alarm o średnim priorytecie (ŚP).
2 Przycisk KONTROLA ALARMU:
•
•
Naciśnij jeden raz, aby wyciszyć alarm dźwiękowy
na 60 sekund.
Naciśnij dwa razy, aby zatrzymać alarmy wizualne
i dźwiękowe. Jeśli stan alarmowy zostanie
naprawiony, alarm zostaje anulowany (oprócz
alarmu o wysokim ciśnieniu).
3 Ekran wyświetlacza:
Wyświetla tryby, ustawienia wentylacji, dane i krzywe
pacjenta, konfigurację respiratora i zarządzanie
alarmami.
4 Klawisz W GÓRĘ/URUCHOM:
•
•
Przesuwa kursor w górę i zwiększa wartości
parametrów.
Podczas wentylacji, aktywuje wyznaczanie
przebiegu krzywej w menu Krzywej.
5 Klawisz WPROWADŹ:
•
•
Dostęp do wartości ustawień i potwierdzenie
modyfikacji tego ustawienia.
Dostęp do podmenu.
10 Wskaźniki źródła zasilania elektrycznego:
•
•
•
•
Wskaźnik PRĄD ZMIENNY)świeci się: źródło zasilania PRĄD
ZMIENNY podłączone.
Wskaźnik PRĄD STAŁY świeci się: źródło zasilania PRĄD STAŁY
podłączone.
Wskaźnik WEWNĘTRZNA BATERIA świeci się ciągle: Używany jest
akumulator wewnętrzny (zewnętrzne źródło zasilania nie jest
podłączone.)
Wskaźnik WEWNĘTRZNA BATERIA miga: ładowanie akumulatora.
Rysunek 2-3. Panel sterowania
2-6
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Menu wentylacji
2.8
Menu wentylacji
1
Menu wentylacji z wentylacją w stanie
gotowości.
2
5
3
6
4
1
Menu wentylacji podczas wentylacji.
2
5
6
3
4
1 Linia informacji ogólnych:
2
Ustawienia wentylacji:
Wyświetla określone wartości
parametrów wentylacji dla aktualnie
wybranego trybu wentylacji.
Więcej informacji znajduje się
w Patrz rozdział 3, “Parametry
eksploatacji”
3
Linia dostępu do menu
Preferencji:
Podświetl tę linię i naciśnij
klawisz WPROWADŹ
, aby
wyświetlić menu Preferencji.
Więcej informacji znajduje się
w instrukcji część 7.3, “Parametry
menu Preferencji,” na stronie 7-8.
5
Okno stanu/monitorowanych
danych:
• Wentylacja została zatrzymana
(Tryb gotowości): wyświetla
komunikat: “NACIŚNIJ
ABY
ROZPOCZĄĆ WENTYLACJĘ.”
• Wentylacją włączona: parametry
są monitorowane i wyświetlane.
• Symbol Wykryto wysiłek
wydechowy
pojawia się obok
monitorowanego stosunku I:E
kiedy pacjent aktywnie wyzwoli
oddech.
6
Okno stanów alarmowych:
• W przypadku alarmów
aktywnych, przewija przez
komunikaty aktywnych
alarmów w formie
migającego obrazu
w odwrotnej kolejności.
• W przypadku alarmów
nieaktywnych, wyświetla
ostatni alarm, datę jego
uruchomienia i godzinę
zakończenia.
Patrz rozdział 5, “Alarmy i
rozwiązywanie problemów”
zawiera szczegółowe informacje.
Wyświetla aktualny tryb wentylacji, oraz:
• Symbol akumulatora jeśli urządzenie
jest zasilane z akumulatora
wewnętrznego.
• Symbol wyłączenia dźwięku jeśli
alarm jest obecnie wyłączony.
• Symbol wyłączenia alarmu jeśli
alarm został anulowany ręcznie, a
przyczyna alarmu pozostaje.
• Dezaktywacja Alarmu bezdechu
• Symbol zaworu wydechowego .
• Symbol Brak zaworu wydechowego .
• Symbol ABS (ABSOLUTNA).
• Symbol REL (WZGLĘDNA).
4 Wykres słupkowy:
Wyświetla generowanie ciśnienia podczas
wentylacji.
Rysunek 2-4. Wyświetlacz Menu wentylacji
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
2-7
Omówienie respiratora
2.9
Menu alarmu
1
4
Menu alarmu z wentylacją
w stanie gotowości.
2
5
3
1
4
Menu alarmu podczas
2
5
3
1 Linia tytułu:
Wyświetla tryb wentylacji i następujące
symbole:
• Akumulator jeśli respirator jest
zasilany z akumulatora wewnętrznego.
• Dźwięk wyłączony jeśli alarm jest
obecnie wyłączony.
• Alarm wyłączony jeśli alarm został
anulowany ręcznie, a przyczyna alarmu
pozostaje.
• Dezaktywacja Alarmu bezdechu
• Symbol zaworu wydechowego .
• Symbol Brak zaworu wydechowego .
4 Okno stanu/monitorowanych danych:
•
•
•
Wentylacja została zatrzymana Tryb
gotowości: wyświetla komunikat:
“NACIŚNIJ
ABY ROZPOCZĄĆ
WENTYLACJĘ.
Wentylacją włączona: parametry są
monitorowane i wyświetlane.
Symbol Wykryto wysiłek wydechowy
pojawia się obok monitorowanego
stosunku I:E kiedy pacjent aktywnie
wyzwoli oddech.
2 Ustawienia alarmów:
Wyświetla określone wartości parametrów
alarmu dla aktualnie wybranego trybu
wentylacji i są to:
• Ustawienia Min i Max wartości
progowych alarmu, oraz
• Aktualne odczyty monitorowanego
pacjenta, lub myślnik (-), jesli wentylacja
jest w stanie gotowości.
3 Linia dostępu do menu
Rejestru alarmów.
Podświetl tę linię i naciśnij
klawisz WPROWADŹ
, aby wyświetlić menu
Rejestru alarmów.
Patrz Instrukcja obsługi
część 5.3, “Menu rejestru
alarmów,” na stronie 5-3.
5 Okno komunikatów alarmowych:
•
W przypadku alarmów aktywnych,
przewija przez komunikaty aktywnych
alarmów w formie migającego obrazu
w odwrotnej kolejności.
• W przypadku alarmów nieaktywnych,
wyświetla ostatni alarm, datę jego
uruchomienia i godzinę zakończenia.
Więcej informacji znajduje się w Patrz
rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie
problemów”
Rysunek 2-5. Menu alarmu
2-8
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Menu krzywych
2.10 Menu krzywych
Wyświetlanie krzywych (Rysunek 2-6) jest opcjonalne i można je wybrać za pomocą klawisza Menu
(patrz rozdział 4, “Monitorowane parametry.”). Menu Krzywych dostępne jest tylko wtedy, gdy
aktywna jest wentylacja.
1
2
1
Linia tytułu:
• Wyświetla tryb wentylacji i następujące
symbole:
• Akumulator jeśli respirator jest
zasilany z akumulatora wewnętrznego.
• Dźwięk wyłączony jeśli alarm jest
obecnie wyłączony.
• Alarm wyłączony jeśli alarm został
anulowany ręcznie, a przyczyna alarmu
pozostaje.
• Dezaktywacja Alarmu bezdechu.
• Zatrzymaj krzywe
jeśli wyznaczanie przebiegu krzywych
pacjenta zostało zatrzymane podczas
wentylacji.
• Symbol zaworu wydechowego .
• Symbol Brak zaworu
wydechowego
.
3
2
Strefa graficzna:
Wyświetla krzywe ciśnienia i przepływu
pacjenta jako funkcje czasu.
Więcej informacji znajduje się w patrz
rozdział 4, “Monitorowane parametry.”
3
Strefa numeryczna:
Wyświetla monitorowane dane.
Rysunek 2-6. Menu Krzywych
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
2-9
Omówienie respiratora
2.11 Menu urządzenia USB
1
2
3
4
1
Linia tytułu
3
Menu urządzenia USB
2
Numer seryjny respiratora
4
Okno dialogowe
Rysunek 2-7. Menu urządzenia USB
2.12 Jeśli nastąpi awaria respiratora
Jeśli istnieje podejrzenie problemu z respiratorem, NAJPIERW NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY PACJENT NIE
JEST ZAGROŻONY. Jeśli to konieczne, należy odłączyć pacjenta od respiratora i zapewnić mu
alternatywny sposób wentylacji.
Proszę pamiętać, że instrukcja ta zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów, które mogą
być pomocne w przypadku wystąpienia problemów. Patrz rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie
problemów”.
Jeśli użytkownik nie może ustalić przyczyny problemu, należy skontaktować się z dostawcą sprzętu
lub firmą Covidien. Patrz rozdział 10.5, “Pomoc serwisowa”
2-10
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu PSV
3 Parametry eksploatacji
Rozdział ten opisuje parametry wentylacji i alarmów oraz zakresy ich ustawień w każdym trybie
wentylacji. Lista parametrów eksploatacji i monitorowanych danych pacjenta znajduje się
w Tabela B-11 na stronie B-10. Dalsze informacje na temat różnych trybów wentylacji i rodzajów
oddechu dostarczanych przez Respirator Puritan Bennett™ 560, opisano w Załącznik D, “Tryby i typy
oddechu.”
OSTRZEŻENIE
Jeśli TA APNEA jest ustawiony na wartość wyższą niż 60/częstość oddechów, alarm APNEA BEZDECH nie
aktywuje się.
3.1
Parametry i zakresy ustawień trybu PSV
Menu PSV - Trybu wentylacji wspomaganej ciśnieniem pokazano na Rysunek 3-1 i Rysunek 3-2:
Rysunek 3-1. Menu w trybie PSV z konfiguracją z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem
Rysunek 3-2. Menu w trybie PSV z konfiguracją z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem
Parametry wentylacji i zakresy ustawień dostępne w trybie PSV wymieniono w Tabela 3-1.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-1
Parametry eksploatacji
Tabela 3-1. Parametry wentylacji w menu PSV
Nazwa
Jednostki
P Support
cmH2O,
mbar lub
hPa
PEEP
Min. wartość
Maks.
wartość
Tryb gotowości: 2
Tryb gotowości: 55
Konfiguracja
z zaworem: 5
Konfiguracja z
zaworem: 55
Konfiguracja z układem Konfiguracja z układem
z kalibrowanym
z kalibrowanym
(ustalonym)
(ustalonym)
przeciekiem: 6
przeciekiem: 30
Tryb gotowości: WYŁ)
cmH2O,
20
Konfiguracja
m bar lub
z zaworem: WYŁ.
hPa
Konfiguracja z układem
z kalibrowanym
(ustalonym)
przeciekiem: 4
Rozdzielczoś
ć regulacji
Wartość
domyślna
Parametry
powiązane
1
15
PEEP
1
WYŁ.
P Support
P Max
Narastania
–
1
4
1
2
Czas
wdechu
Wyzw I
–
1P
5
1
2
–
Wyzw Ea
%
5 (-95)
95 (-5)
5
Auto
–
RRa Apnea
bpm
(liczba
oddechów
na minutę)
4
40
1
13
Czas Ti Min
TA APNEA
s
1
60
1
Auto
RRa Apnea
Docelową
VT
ml
50
2000
10
WYŁ = 100
–
Czas Ti Min
s
0,1
2,8
0,1
Auto
Czas Ti Max
P Max
mbar
8
55
1
PIP + 3
-
Czas Ti Max
s
0,8
3
0,1
Auto
Czas Ti Min
a. Patrz rozdział 7, “Procedury eksploatacyjne”, gdzie podano informacje na temat dodatnich i ujemnych ustawień Wyzw E.
3-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu PSV
Tabela 3-2 wymienia dostępne w trybie PSV ustawienia alarmu.
Tabela 3-2. Parametry alarmu w trybie PSV
Nazwa
Jednostki
Min.
wartość
Maks. wartość
Rozdzielczość
regulacji
Wartość
domyślna
Parametry
powiązane
Objętość VTI Min
ml
30
2000
10
300
Objętość VTI
Max
Objętość VTI Max
ml
80
3000
10
2000
Objętość VTI
Min
Objętość VTE Min
ml
30
1990
10
300
Objętość VTE
Max
Objętość VTE Max
ml
80
3000
10
1000
Objętość VTE
Min
Max Przeciek (z
konfiguracją z
układem z
kalibrowanym
(ustalonym)
przeciekiem)
l/m
5
200
5
WYŁ
-
Max RRtot
bpm
(liczba
oddechów
na minutę)
10
70
1
WYŁ
RRa Apnea
Min FiO2
%
18
90
1
WYŁ
Max FiO2
Max FiO2
%
30
100
1
WYŁ
Min FiO2
P Support - Wspomaganie ciśnieniem
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na TAK, P Support pozwala
użytkownikowi określić ciśnienie wdechowe dodane do PEEP podczas fazy wdechowej.
W tej konfiguracji, suma P Support i PEEP nie może przekraczać 55 mbar.
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na WYŁ, P Support pozwala
użytkownikowi określić bezwzględne ciśnienie wdechowe.
W tej konfiguracji, P Support i PEEP są powiązane i ich ustawienia muszą zachować minimalną różnicę
2 mbar w konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem i 5 mbar w konfiguracji
z zaworem.
PEEP – Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
PEEP umożliwia użytkownikowi określenie poziomu ciśnienia utrzymywanego podczas fazy
wydechowej.
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na TAK, suma P Support i PEEP nie
może przekraczać 55 mbar.
Kiedy ciśnienie względne jest ustawione na WYŁ, P Support i PEEP są powiązane i ich ustawienia
muszą zachować minimalną różnicę 2 mbar w konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym)
przeciekiem i 5 mbar w konfiguracji z zaworem.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-3
Parametry eksploatacji
W konfiguracji z zaworem, tryb wentylacji można regulować bez PEEP (przy ustawieniu WYŁ PEEP jest
bliskie 0 mbar).
W konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem, minimalne ustawienie PEEP
wynosi 4 mbar.
Narastanie
Parametr ten jest używany w fazie wdechowej do określenia w jaki sposób zostanie osiągnięte
ciśnienie docelowe. Ustawienie to pośrednio definiuje minimalny czas wdechu.
Dostępne są następujace poziomy:
Narastanie
= 200 ms
Narastanie
= 400 ms
Narastanie
= 600 ms
Narastanie
= 800 ms
Zakresy czasu są określone wymaganym ustawieniem ciśnienia, częstością oddechów, i stanem
fizjologicznym pacjenta.
Wyzw I – CZUŁOŚĆ WYZWALANIA WDECHU
Wyzw I pozwala użytkownikowi na ustawienie poziomu wysiłku wdechowego, jaki pacjent musi
zapewnić w chwili rozpoczęcia oddechu przez urządzenie.
Poziomy czułości zmniejszają się od 1P do 5: im niższa cyfra, tym bardziej czuła jest czułość
wyzwalania. Poziomy te odpowiadają różnicom w przepływie w porównaniu do przepływu
bazowego.
Wyzw I 1 (P) = Przepływ bazowy + (0,4 lpm do 1 lpm) (P = zastosowanie pediatryczne)
Wyzw I 2 = Przepływ bazowy + (0,7 lpm do 1,3 lpm)
Wyzw I 3 = Przepływ bazowy + (0,9 lpm do 1,5 lpm)
Wyzw I 4 = Przepływ bazowy + (1,0 lpm do 1,6 lpm)
Wyzw I 5 = Przepływ bazowy + (1,2 lpm do 1,8 lpm)
Na przepływ bazowy składa się przepływ generowany przez turbinę w obwodzie pacjenta, w fazie
wydechowej, co pomaga pacjentowi uniknąć ponownego wdychania wydychanego gazu (CO2).
Wyzwalanie wdechu rozpoczyna się po opóźnieniu od 700 ms do 1500 ms, w zależności od
poprzedzającego szczytowego przepływu wdechowego.
OSTRZEŻENIE
Podczas wentylacji pacjentów, którzy są w stanie wyzwolić oddech spontaniczny, sprawdzić czy
ustawienie Wyzw I nie jest ustawione na WYŁ.
Należy uważnie modyfikować ustawienie wartości progowej wyzwalania, aby zmniejszyć zagrożenie
automatycznego wyzwolenia respiratora. Poziom 1P, najbardziej czuły tryb wyzwalania wdechu, zalecany
jest dla zastosowań pediatrycznych. W przypadku osoby dorosłej, ustawienie to może spowodować
automatyczne wyzwalanie respiratora.
Wyzw E – CZUŁOŚĆ WYDECHOWA
Wyzw E dostępna jest w trybach P SIMV, SIMV i PSV.
Wyzw E pozwala użytkownikowi określić czułość przechodzenia do fazy wydechu i w ten sposób
pośrednio określa czas trwania wdechu.
Wdech zakończy się kiedy przepływ wdechowy zmniejszy się do ustawionej wstępnie czułości
Wyzw E.
3-4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu PSV
Wyzwalacz wydechowy jest brany pod uwagę dopiero po upłynięciu czasu narastania (którym jest
domyślny minimalny czas wdechu).
Jeśli spadek przepływu jest niewystarczający, wydech jest wyzwalany automatycznie, niezależnie od
Wyzw E., która jest zdefiniowana jako wartość procentowa szczytowego przepływu wdechowego.
Wydech może zostać wyzwolony jeśli minął maksymalny czas wdechu wynoszący trzy (3) sekundy, co
odpowiada stosunkowi I:E - 1:1,0, aby zapewnić pacjentowi wystarczający czas na wydech.
Wdech
Sek.
Wydech
Rysunek 3-3. Czułość wyzwalania wydechu
Uwaga:
(Patrz rozdział 7.2.2 , “Zmiana Parametrów menu konfiguracji”, gdzie podano informacje na temat dodatnich
i ujemnych ustawień E Sens.
RRa Apnea
RRa Apnea pozwala użytkownikowi określić częstotliwość oddechów podczas wentylacji, jaką należy
zastosować w przypadku przedłużonego bezdechu — o ile nie zostanie wykryte wyzwolenie wdechu.
Czas wdechu awaryjnych oddechów zastosowany w przypadku bezdechu nadal zależy od wykrycia
wyzwolenia wydechu (Wyzw E) i bezpiecznego, maksymalnego czasu wdechu (patrz powyższa
uwaga o Wyzw E). Czas narastania tych cykli jest taki sam jak w ustawionym wcześniej cyklu
wentylacji.
Cykle kontrolowane następujące po bezdechu są przerywane w chwili gdy zostanie wykryty
spontaniczny wdech pacjenta.
RRa Apnea jest powiązana z Czas Ti Min, tak więc ustawienie Czas Ti Min nie może być wyższe niż
połowa fazy wdechowej oddechu kontrolowanego przez respirator.
Oddech RRa Apnea jest dostarczany według ustawień Wspomagania ciśnieniem.
Ustawienie RRa Apnea nie jest opcjonalne; jest ono zawsze ustawione.
TA APNEA
Czas bezdechu pozwala użytkownikowi monitorować i wykrywać przerwy w odddychaniu
spontanicznym pacjenta. Respirator deklaruje bezdech, kiedy nie dostarczono żadnego oddechu
przez okres czasu trwania odstępu bezdechu wybranego przez operatora.
Zakres regulacji TA APNEA wynosi od 1 do 60 sekund. Respirator umożliwi operatorowi ustawienie
automatycznego ustawienia, które automatycznie wyliczy TA APNEA według poniższego wzoru: TA
APNEA= 60 / RRA APNEA dla trybu PSV ST lub 12 s dla trybów SIMV i P SIMV.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-5
Parametry eksploatacji
Ustawienie “AUTO” czasu bezdechu (w sekundach) jest obliczane na podstawie wzoru (Auto =
Maksymalna wartość od 3 sekund do 60/RRa Apnea lub AUTO=30 w trybie CPAP).
Uwaga:
Podczas wentylacji bezdechu, respirator dostarcza oddechy kontrolowane przez urządzenie według awaryjnej
częstości oddechu— o ile nie zostanie wykryte wyzwolenie wdechu.
Zastosowana wartość awaryjnej częstości oddechów zależy od ustawienia Częstości oddechów.
Jeśli w menu Preferencje, Alarm bezdechu jest ustawiony na WYŁ, ustawienie Czas bezdechu jest nadal aktywne.
Docelową VT - DOCELOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
Docelową VT pozwala respiratorowi na dostarczenie pacjentowi docelowej objętości gazu.
Kiedy wartość Docelową VT jest ustawiona, respirator stale koryguje docelowe ciśnienie wdechowe
pomiędzy PIP a P Max, aby zapewnić wydechową objętość oddechową możliwie najbliższą docelowej
objętości oddechowej.
Docelową VT powinna być ponad 10 ml wyższa niż Objętość VTE Min i ponad 10 ml niższa niż
Objętość VTI Max, aby uniknąć wyzwolenia alarmów VTI lub VTE.
Minimalny wzrost lub spadek docelowego ciśnienia wdechowego wynosi 0,5 mbar, a maksymalny
2 mbar.
Ustawienie Docelową VT nie jest obowiązkowe (można jej ustawić na WYŁ.
P Max - MAKSYMALNE CIŚNIENIE WDECHOWE
P Max umożliwia respiratorowi korygowanie ciśnienia wdechowego do maksymalnego limitu, aby
osiągnąć Docelową objętość odechową. (Docelową VT)
P Support i P Max są powiązane i różnica pomiędzy nimi musi być mniejsza niż 20 mbar.
P Max nie jest wyświetlana kiedy Docelową VT jest ustawione na WYŁ.
Czas Ti Min i Max – MINIMALNY / MAKSYMALNY CZAS WDECHU
Czas Ti Min i Czas Ti Max to parametry wentylacji ,które można regulować w menu alarmu.
Czas Ti Min określa minimalny czas trwania fazy wdechowej. Ma on priorytet nad aktywacją
wyzwalania wydechu, która może być uruchomiona dopiero po upłynięciu Czas Ti Min.
RRa Apnea jest powiązana z Czas Ti Min, tak więc ustawienie Czas Ti Min nie może być wyższe niż
połowa fazy wdechowej cyklu wyzwolonego przez respirator.
Jeśli RRa Apnea zostanie zmieniona, Czas Ti Min jest, jeśli to konieczne, automatycznie korygowany,
tak aby różnica pomiędzy tymi wartościami była zawsze zachowana.
Jeśli żaden parametr nie jest ustawiony (Czas Ti Min = AUTO), domyślnie minimalny czas odpowiada
niższej wartości w zakresie Czasu narastania, do której dodawany jest 0,3 sekundowy margines. Patrz
“Narastanie” na stronie 3-4, gdzie podano szczegółowe informacje dotyczące Narastanie.
Czas Ti Max określa maksymalny czas trwania fazy wdechowej. Przejście do wydechu następuje,
najpóźniej, po upłynięciu tego czasu.
Jeśli żaden parametr nie jest ustawiony (Czas Ti Max = AUTO), domyślnie maksymalny czas to
najkrótszy czas pomiędzy stałym okresem trzech (3) sekund a połową okresu trwania wdechów
pacjenta , wyrażony w sekundach. (AUTO równa się Czas narastania + 0,3 sekundy). Ta wartość
domyślna zostanie zastosowana jeśli będzie niższa od ustwienia Czas Ti Max.
Czas Ti Min i Czas Ti Max są powiązane, tak więc Czas Ti Max nie może być ustawiony na wartość niższą
od Czas Ti Min.
3-6
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu PSV
VTI (Min i/lub Max ustawienia alarmu) – WDECHOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
W czasie cyklu możliwe jest ustawienie minimalnej i/lub maskymalnej wartości progowej alarmu
objętości oddechowej dla wdechowej objętości oddechowej pacjenta.
Ustawienia tego używa się do wyzwolenia alarmu jeśli objętość oddechowa wdychana przez pacjenta
jest niższa niż ustawiona minimalna wartość progowa (alarm "NISKA OBJĘTOŚĆ VTI") lub wyższa niż
ustawiona maksymalna wartość progowa (alarm "WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTI"). Patrz rozdział 5, “Alarmy i
rozwiązywanie problemów”.
Objętość VTI Min i VTI Max są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą być ustawione na wartości,
które utrzymają między nimi minimalną różnicę 20 ml.
Ustawianie minimalnych i maksymalnych limitów alarmów VTI nie jest obowiązkowe. Kiedy nie są
ustawione minimalne i maksymalne limity alarmów VTI, na wyświetlaczu przy ustawieniach tych
pokaże się “WYŁ”.
VTE (Min i/lub Max ustawienia alarmu) – WYDECHOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
Ustawiając minimalne i/lub maskymalne parametry alarmu wydechowej objętości oddechowej
należy zastosować konfigurację dwuramienną obwodu pacjenta.
Wartości progowe można ustawić tak, aby wyzwalał się alarm jeśli objętość oddechowa wydychana
przez pacjenta jest niższa niż ustawiona minimalna wartość progowa (alarm "NISKA OBJĘTOŚĆ VTE")
lub wyższa niż ustawiona maksymalna wartość progowa (alarm "WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTE"). Patrz
rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie problemów”.
Objętość VTE Min i VTE Max są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą być ustawione na wartości,
które utrzymają między nimi minimalną różnicę 20ml.
VTE jest wyświetlana podczas wentylacji z zaworem wydechowym.
Ustawianie minimalnych i maksymalnych limitów alarmów VTE nie jest obowiązkowe. Kiedy nie są
ustawione minimalne i maksymalne limity alarmów VTE, na wyświetlaczu przy ustawieniach tych
pokaże się “WYŁ”.
Max Przeciek (Maks.ustawienia alarmu)
Ustawienie wartości progowej dużej nieszczelności umożliwia wyzwolenie alarmu "WYSOKI
PRZECIEK" w przypadku, gdy obliczony przepływ nieszczelności przekroczy ten limit. Wyświetlana
wartość odpowiada średniemu przepływowi nieoczekiwanej nieszczelności zaobserwowanej podczas
fazy wydechowej.
Max Przeciek jest wyświetlana podczas wentylacji bez zaworu wydechowego.
Ustawienie Max Przeciek nie jest obowiązkowe (może być ustawione na “WYŁ”, ale zmierzona wartość
jest zawsze wyświetlana.
Max RRtot (Maks. ustawienie alarmu) – CAŁKOWITA CZĘSTOŚĆ ODDECHÓW
Ustawienie maksymalnej wartości progowej częstości oddechów jest używane do ostrzegania
o hiperwentylacji lub automatycznym wyzwoleniu respiratora.
Ustawienie alarmu jest wykorzystywane do wyzwolenia alarmu "WYSOKA CZĘSTOŚĆ RR". Patrz
rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie problemów”.
Jeśli jest ustawiona, wartość progowa Max RRtot musi zawsze przekraczać RRa Apnea o 5 oddechów
na minutę. Jeśli RRa Apnea zostanie skorygowana, Max RRtot jest automatycznie korygowana, aby
zachować minimalną różnicę 5 oddechów na minutę.
Ustawienie Max RRtot nie jest obowiązkowe (może być ustawione na “WYŁ”, ale zmierzona wartość
jest zawsze wyświetlana.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-7
Parametry eksploatacji
FiO2 (Min. i/lub Maks. ustawienia alarmu) - FRAKCJA WDYCHANEGO TLENU
Czujnik FiO2 podłączony do obwodu pacjenta pozwala użytkownikowi określić czy pacjentowi
podawana jest odpowiednia ilość tlenu.
Ustawienie Min. i Max wartości progowych FiO2 umożliwi wyzwolenie alarmów "NISKIE FIO2" lub
"WYSOKIE FIO2".
Wartości progowe Min FiO2 i Max FiO2 są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą utrzymywać
między nimi minimalną różnicę 10%.
Ustawienia Min i Max FiO2 mogą być ustawione na WYŁ jeśli czujnik FiO2 nie jest podłączony. Po
ponownym podłączeniu czujnika, ustawienia są automatycznie przywracane.
Ustawienia te są takie same dla wszystkich trybów wentylacji.
3.2
Parametry i zakresy ustawień trybu CPAP
Poniżej przedstawiono menu trybu wentylacji CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach
oddechowych):
Rysunek 3-4. Menu w trybie CPAP w konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem
Parametry wentylacji i zakresy ustawień dostępne w trybie CPAP wymieniono w Tabela 3-3.
Tabela 3-3. Parametry wentylacji w menu CPAP
Nazwa
Jednostki
Min. wartość
Maks. wartość
Rozdzielczoś
ć regulacji
Wartość
domyślna
Parametry
powiązane
PEEP
cmH2O,
mbar lub
hPa
4
20
1
10
PIP
TA APNEAa
s
1
60
1
Auto
RRa Apnea
a. niedostępny jeśli Alarm bezdechu ustawiony jest na WYŁ w menu Preferencje
3-8
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu CPAP
Tabela 3-4 wymienia dostępne w trybie CPAP ustawienia alarmu.
Tabela 3-4. Parametry alarmu w CPAP
Nazwa
Jednostki
Min.
wartość
Maks. wartość
Rozdzielczość
regulacji
Wartość
domyślna
Parametry
powiązane
Objętość VTI Min
ml
30
2000
10
300
Objętość VTI
Max
Objętość VTI Max
ml
80
3000
10
2000
Objętość VTI
Min
Max Przeciek
l/m
5
200
5
WYŁ
-
Max RRtot
bpm
(liczba
oddechów
na minutę)
10
70
1
WYŁ
RRa Apnea
Min FiO2
%
18
90
1
WYŁ
Max FiO2
Max FiO2
%
30
100
1
WYŁ
Min FiO2
OSTRZEŻENIE
Tryb CPAP nie posiada funkcji kontroli cykli. Trybu tego nie należy stosować w przypadku pacjentów
zależnych od respiratora.
Uwaga:
W trybie CPAP dostępna jest tylko konfiguracja z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem.
PEEP – Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
PEEP umożliwia użytkownikowi określenie poziomu ciśnienia utrzymywanego podczas fazy
wydechowej.
Tryb wentylacji można regulować bez PEEP (przy ustawieniu WYŁ PEEP jest bliskie 0 mbar).
Ustawienie wartości PEEP umożliwia użytkownikowi określenie poziomu ciśnienia utrzymywanego
podczas fazy wydechowej i fazy wydechowej.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-9
Parametry eksploatacji
TA APNEA
Czas bezdechu pozwala użytkownikowi monitorować i wykrywać przerwy w odddychaniu
spontanicznym pacjenta. Respirator deklaruje bezdech, kiedy nie dostarczono żadnego oddechu
przez okres czasu trwania odstępu bezdechu wybranego przez operatora.
Ustawienie “AUTO” czasu bezdechu wynosi 30 sekund.
Czas bezdechu jest niedostępny jeśli Alarm bezdechu ustawiony jest na WYŁ w menu Preferencje.
VTI (Min i/lub Max ustawienia alarmu) - WDECHOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
W czasie cyklu możliwe jest ustawienie Min. i/lub Max wartości progowej alarmu objętości
oddechowej dla wdechowej objętości oddechowej pacjenta.
Ustawienia tego używa się do wyzwolenia alarmu jeśli objętość oddechowa wdychana przez pacjenta
jest niższa niż ustawiona minimalna wartość progowa (alarm "NISKA OBJĘTOŚĆ VTI") lub wyższa niż
ustawiona maksymalna wartość progowa (alarm "WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTI"). Patrz rozdział 5, “Alarmy i
rozwiązywanie problemów”.
Objętość VTI Min i VTI Max są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą być ustawione na wartości,
które utrzymają między nimi minimalną różnicę 20ml.
Ustawianie minimalnych i maksymalnych limitów alarmów VTI nie jest obowiązkowe. Kiedy nie są
ustawione minimalne i maksymalne limity alarmów VTI, na wyświetlaczu przy ustawieniach tych
pokaże się “WYŁ”.
Max Przeciek (Maks.ustawienia alarmu)
Ustawienie wartości progowej dużej nieszczelności umożliwia wyzwolenie alarmu "WYSOKI
PRZECIEK" w przypadku, gdy obliczony przepływ nieszczelności przekroczy ten limit. Wyświetlana
wartość odpowiada średniemu przepływowi nieoczekiwanej nieszczelności zaobserwowanej podczas
fazy wydechowej.
Ustawienie minimalnych i maksymalnych limitów alarmów PRZECIEK nie jest obowiązkowe. Kiedy nie
są ustawione minimalne i maksymalne limity alarmów PRZECIEK, na wyświetlaczu przy ustawieniach
tych pokaże się “WYŁ”.
Max RRtot (Maks. ustawienie alarmu) - CAŁKOWITA CZĘSTOŚĆ ODDECHÓW
Ustawienie maksymalnej wartości progowej częstości oddechów jest używane do ostrzegania
o hiperwentylacji lub automatycznym wyzwoleniu respiratora.
Ustawienie alarmu jest wykorzystywane do wyzwolenia alarmu "WYSOKA CZĘSTOŚĆ RR". Patrz
rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie problemów”.
Jeśli jest ustawiona, wartość progowa Max RRtot musi zawsze przekraczać RRa Apnea o 5 oddechów
na minutę. Jeśli RRa Apnea zostanie skorygowana, Max RRtot jest automatycznie korygowana, aby
zachować minimalną różnicę 5 oddechów na minutę.
Ustawienie Max RRtot nie jest obowiązkowe (może być ustawione na “WYŁ”, ale zmierzona wartość
jest zawsze wyświetlana.
Wyzw I – CZUŁOŚĆ WYZWALANIA WDECHU
W trybie CPAP nie można ustawić wartości progowej wyzwalania dla przejścia do wdechu. Urządzenie
jest skonfigurowane z domyślną wartością Wyzw I wynoszącą 2.
Wyzw E - CZUŁOŚĆ WYDECHOWA
W trybie CPAP nie można ustawić wartości progowej wyzwalania dla przejścia do wydechu.
Urządzenie jest skonfigurowane z domyślną wartością Wyzw E wynoszącą 25%.
3-10
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu PACV
FiO2 (Min. i/lub Maks. ustawienia alarmu) - FRAKCJA WDYCHANEGO TLENU
Czujnik FiO2 podłączony do obwodu pacjenta pozwala użytkownikowi określić czy pacjentowi
podawana jest odpowiednia ilość tlenu.
Ustawienie Min. i Max wartości progowych FiO2 umożliwi wyzwolenie alarmów "NISKIE FIO2" lub
"WYSOKIE FIO2".
Wartości progowe Min FiO2 i Max FiO2 są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą utrzymywać
między nimi minimalną różnicę 10%.
Ustawienia Min i Max FiO2 mogą być ustawione na WYŁ jeśli czujnik FiO2 nie jest podłączony. Po
ponownym podłączeniu czujnika, ustawienia są automatycznie przywracane.
Ustawienia te są takie same dla wszystkich trybów wentylacji.
3.3
Parametry i zakresy ustawień trybu PACV
Menu trybu wentylacji PACV (wentylacja wspomagana/kontrolowana ciśnieniem) przedstawiono na
Rysunek 3-5.
Rysunek 3-5. Menu w trybie PACV z konfiguracją zaworu wydechowego
Rysunek 3-6. Menu w trybie PACV z konfiguracją z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem
Parametry wentylacji regulowane w trybie PACV wymieniono w Tabela 3-5.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-11
Parametry eksploatacji
Tabela 3-5. Parametry wentylacji w menu trybu PACV
Nazwa
Jednostki
PIP
cmH2O,
mbar lub
hPa
PEEP
cmH2O,
mbar lub
hPa
Min. wartość
Maks.
wartość
Tryb gotowości: 2
Tryb gotowości: 55
Konfiguracja
z zaworem: 5
Konfiguracja z
zaworem:55
Rozdzielczość
regulacji
Domyślna
wartość
Parametry
powiązane
1
15
PEEP
1
WYŁ
PIP
1
2
Konfiguracja z układem Konfiguracja z układem
z kalibrowanym
z kalibrowanym
(ustalonym)
(ustalonym)
przeciekiem: 6
przeciekiem: 30
Tryb gotowości: WYŁ
20
Konfiguracja
z zaworem: WYŁ
Konfiguracja z układem
z kalibrowanym
(ustalonym)
przeciekiem: 4
Narastanie
–
1
4
RR
I/T
RR
I:E/
bpm
(liczba
oddechów
na minutę)
5
s
1/4
1/1
1/0.1
1/2
(20%)
(50%)
(1%)
(33%)
(I/T)
60
1
13
Max RRtot
VT
–
Wyzw I
–
WYŁ
5
1
2
–
Docelową VT
ml
50
2000
10
WYŁ
Objętość
VTE Min
Objętość
VTE Max
Objętość
VTI Min
Objętość
VTI Max
P Max
cmH2O,
mbar lub
hPa
8
55
1
PIP + 3
PIP
PEEP
Tabela 3-6 wymienia regulowane parametry alarmu w trybie PACV.
3-12
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu PACV
Tabela 3-6. Parametry alarmu w trybie PACV
Nazwa
Jednostki
Min.
wartość
Maks.
wartość
Rozdzielczość
regulacji
Domyślna
wartość
Parametry
powiązane
Objętość VTI Min
ml
30
2000
10
300
Objętość VTI
Max
Objętość VTI Max
ml
80
3000
10
2000
Objętość VTI
Min
Objętość VTE Min
ml
30
1990
10
300
Objętość VTE
Max
ml
80
3000
10
1000
Objętość VTE
Min
ml
5
200
5
WYŁ
-
Max RRtot
bpm (liczba
oddechów na
minutę)
10
70
1
WYŁ
RR
Min FiO2
%
18
90
1
WYŁ
Max FiO2
Max FiO2
%
30
100
1
WYŁ
Min FiO2
(z zaworem
wydechowym)
Objętość VTE Max
(z zaworem
wydechowym)
Max Przeciek
(konfiguracja z układem
z kalibrowanym
(ustalonym)
przeciekiem)
PIP – Szczytowe ciśnienie wdechowe
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na TAK, PIP pozwala użytkownikowi
określić ciśnienie wdechowe dodane do PEEP podczas fazy wdechowej.
W tej konfiguracji, suma PIP i PEEP nie może przekraczać 55 mbar.
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na WYŁ, PIP pozwala użytkownikowi
określić bezwzględne ciśnienie wdechowe.
W tej konfiguracji, PIP i PEEP są powiązane i ich ustawienia muszą zachować minimalną różnicę
2 mbar w konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem i 5 mbar w konfiguracji
z zaworem.
PEEP – Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
PEEP umożliwia użytkownikowi określenie poziomu ciśnienia utrzymywanego podczas fazy
wydechowej.
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na TAK, suma PIP i PEEP nie może
przekraczać 55 mbar.
Kiedy ciśnienie względne jest ustawione na WYŁ, PIP i PEEP są powiązane i ich ustawienia muszą
zachować minimalną różnicę 2 mbar w konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym)
przeciekiem i 5 mbar w konfiguracji z zaworem.
W konfiguracji z zaworem, tryb wentylacji można regulować bez PEEP (przy ustawieniu "WYŁ” PEEP
jest bliskie 0 mbar).
W konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem, minimalne ustawienie PEEP
wynosi 4 mbar.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-13
Parametry eksploatacji
Narastanie
Parametr ten jest używany w fazie wdechowej do korygowania sposobu w jaki zostanie osiągnięta
wartość zadana ciśnienia. Ustawienie to pośrednio definiuje minimalny czas wdechu.
Dostępne są następujace poziomy:
Narastanie
= 200 ms
Narastanie
= 400 ms
Narastaniea
Narastanie
= 600 ms
= 800 ms
Zakresy czasu są określone przez kombinację wymaganych ustawień ciśnienia, częstość oddechów
i stan fizjologiczny pacjenta.
Zwiększanie się czasu narastania w każdym cyklu zależy od czasu wdechu, odpowiadającego
kombinacji ustawienia częstości oddechów i ustawienia czasu wdechu.
•
•
•
•
Czas narastania jest zawsze możliwy
Czas narastania jest ustalony tylko jeśli Czas wdechu 0,7 sekundy
Czas narastania jest ustalony tylko jeśli Czas wdechu  0,9 sekundy
Czas narastania jest ustalony tylko jeśli Czas wdechu  1,1 sekundy
Uwaga:
Czas wdechu nie jest ustawieniem i jest wyświetlany jako Ti kiedy skorygowany zostaje stosunek I:E lub I/T.
RR - CZĘSTOŚĆ ODDECHÓW
Częstość oddech. pozwala użytkownikowi zdefiniować minimalną częstotliwość oddechów
wymuszonych przez respirator.
Jeśli pacjent aktywuje wyzwolenie oddechu, Całkowita częstość oddech. może zwiększyć się.
Uwaga:
Czas wdechu nie jest ustawieniem i jest wyświetlany jako Ti kiedy skorygowany zostaje stosunek I:E
lub I/T.
Stosunek I:E (I/T)
I:E pozwala użytkownikowi określić stosunek pomiędzy czasem trwania fazy wdechu a czasem
trwania fazy wydechu.
I/T pozwala użytkownikowi określić stosunek pomiędzy czasem trwania fazy wdechu a całkowitym
czasem oddechu (wdech + wydech).
Uwaga:
Czas wdechu nie jest ustawieniem i jest wyświetlany jako Ti kiedy skorygowany zostaje stosunek I:E lub I/T.
Wyzw I – CZUŁOŚĆ WYZWALANIA WDECHU
Wyzw I pozwala użytkownikowi na ustawienie poziomu wysiłku wdechowego, jaki pacjent musi
zapewnić, aby zainicjować oddech wymuszony przez urządzenie.
Poziomy czułości zmniejszają się od 1P do 5: im niższa cyfra, tym bardziej czuła jest czułość
wyzwalania. Poziomy te odpowiadają różnicom w przepływie w porównaniu do przepływu
bazowego.
3-14
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu PACV
Wyzw I 1 (P) = Przepływ bazowy + (0,4 lpm do 1 lpm) (P = zastosowanie pediatryczne)
Wyzw I 2 = Przepływ bazowy + (0,7 lpm do 1,3 lpm)
Wyzw I 3 = Przepływ bazowy + (0,9 lpm do 1,5 lpm)
Wyzw I 4 = Przepływ bazowy + (1,0 lpm do 1,6 lpm)
Wyzw I 5 = Przepływ bazowy + (1,2 lpm do 1,8 lpm)
Na przepływ bazowy składa się przepływ generowany przez turbinę w obwodzie pacjenta, w fazie
wydechowej, co pomaga pacjentowi uniknąć ponownego wdychania wydychanego gazu (CO2).
Wyzwalanie wdechu rozpoczyna się po opóźnieniu od 700 ms do 1500 ms, w zależności od
poprzedzającego szczytowego przepływu wdechowego. Wyzw I można ustawić na WYŁ.
OSTRZEŻENIE
Wartość progową wyzwalacza wdechowego należy uważnie modyfikować, aby uniknąć ryzyka fałszywego
wyzwolenia lub “automatycznego wyzwolenia” respiratora. Na przykład, Poziom 1P, najbardziej czuły,
zalecany jest dla zastosowań pediatrycznych. W przypadku osoby dorosłej, ustawienie to może
spowodować automatyczne wyzwolenie respiratora.
Docelową VT - DOCELOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
Docelowa objętość oddechowa pozwala respiratorowi na dostarczenie pacjentowi docelowej
objętości gazu.
Kiedy wartość Docelową VT jest ustawiona, respirator stale koryguje docelowe ciśnienie wdechowe
pomiędzy PIP a P Max, aby zapewnić wydechową objętość oddechową możliwie najbliższą docelowej
objętości oddechowej.
Docelową VT powinna być ponad 10 ml wyższa niż Objętość VTE Min i ponad 10 ml niższa niż
Objętość VTI Max, aby uniknąć wyzwolenia alarmów VTI lub VTE.
Minimalny wzrost lub spadek docelowego ciśnienia wdechowego wynosi 0,5 mbar, a maksymalny
2 mbar.
Ustawienie Docelową VT nie jest obowiązkowe (można jej ustawić na "WYŁ”.
P Max - MAKSYMALNE CIŚNIENIE WDECHOWE
P Max umożliwia respiratorowi korygowanie ciśnienia wdechowego do maksymalnego limitu, aby
osiągnąć Docelową objętość odechową. (Docelową VT)
PIP i P Max są powiązane i różnica pomiędzy nimi musi być mniejsza niż 20 mbar.
P Max nie jest wyświetlana kiedy Docelową VT jest ustawione na WYŁ.
VTI (Min i/lub Max ustawienia alarmu) - WDECHOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
W czasie cyklu możliwe jest ustawienie Min. i/lub Max. wartości progowej alarmu objętości
oddechowej dla wdechowej objętości oddechowej pacjenta.
Ustawienia tego używa się do wyzwolenia alarmu jeśli objętość oddechowa wdychana przez pacjenta
jest niższa niż ustawiona minimalna wartość progowa (alarm "NISKA OBJĘTOŚĆ VTI") lub wyższa niż
ustawiona maksymalna wartość progowa (alarm "WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTI"). Patrz rozdział 5, “Alarmy i
rozwiązywanie problemów”.
Objętość VTI Min i VTI Max są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą być ustawione na wartości,
które utrzymają między nimi minimalną różnicę 20ml.
Ustawianie minimalnych i maksymalnych limitów alarmów VTI nie jest obowiązkowe. Kiedy nie są
ustawione minimalne i maksymalne limity alarmów VTI, na wyświetlaczu przy ustawieniach tych
pokaże się “WYŁ”.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-15
Parametry eksploatacji
VTE (Min i/lub Max ustawienia alarmu) - WYDECHOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
Min. i/lub Max. wydechową objętość oddechową pacjenta można zawsze ustawić, ale można jej
używać jedynie z konfiguracją obwodu dwuramiennego.
Wartości progowe można ustawić tak, aby wyzwalał się alarm jeśli objętość oddechowa wydychana
przez pacjenta jest niższa niż ustawiona minimalna wartość progowa (alarm "NISKA OBJĘTOŚĆ VTE")
lub wyższa niż ustawiona maksymalna wartość progowa (alarm "WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTE"). Patrz
rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie problemów”.
Objętość VTE Min i VTE Max są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą być ustawione na wartości,
które utrzymają między nimi minimalną różnicę 20ml.
VTE jest wyświetlana podczas wentylacji z zaworem wydechowym.
Ustawienia Objętość VTE Min i VTE Max nie są obowiązkowe (mogą być ustawione na WYŁ,ale
wyświetlanie zmierzonych wartości jest zawsze aktywne w konfiguracji dwuramiennej.
Max Przeciek
Ustawienie wartości progowej dużej nieszczelności umożliwia wyzwolenie alarmu "WYSOKI
PRZECIEK" w przypadku, gdy obliczony przepływ nieszczelności przekroczy ten limit. Wyświetlana
wartość odpowiada średniemu przepływowi nieoczekiwanej nieszczelności zaobserwowanej podczas
fazy wydechowej.
Max RRtot (Maks. ustawienie alarmu) - CAŁKOWITA CZĘSTOŚĆ ODDECHÓW
Ustawienie maksymalnej wartości progowej częstości oddechów jest używane do ostrzegania
o hiperwentylacji lub automatycznym wyzwoleniu respiratora. Ustawienie tej wartości jest
wykorzystywane do wyzwolenia alarmu "WYSOKA CZĘSTOŚĆ RR". Patrz rozdział 5, “Alarmy i
rozwiązywanie problemów”.
Max RRtot musi być zawsze ustawiona na co najmniej 5 oddechów na minutę więcej niż częstość
oddechów. Jeśli częstość oddech. zostanie skorygowana, Max RRtot jest automatycznie korygowana,
aby zachować minimalną różnicę 5 oddechów na minutę.
Ustawienie Max RRtot nie jest obowiązkowe (może być ustawione na WYŁ, ale zmierzona wartość jest
zawsze wyświetlana.
FiO2 (Min. i/lub Maks. ustawienia alarmu) - FRAKCJA WDYCHANEGO TLENU
Czujnik FiO2 podłączony do obwodu pacjenta pozwala użytkownikowi określić czy pacjentowi
podawana jest odpowiednia ilość tlenu.
Ustawienie Min. i Max. wartości progowych FiO2 umożliwi wyzwolenie alarmów "NISKIE FIO2" lub
"WYSOKIE FIO2".
Wartości progowe Min i Max FiO2 są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą utrzymywać między
nimi minimalną różnicę 10%.
Ustawienia Min i Max FiO2 mogą być ustawione na WYŁ jeśli czujnik FiO2 nie jest podłączony.
Po ponownym podłączeniu czujnika, ustawienia są automatycznie przywracane.
Ustawienia te są takie same dla wszystkich trybów wentylacji.
3-16
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu ACV
3.4
Parametry i zakresy ustawień trybu ACV
Menu trybu wentylacji ACV (wentylacja wspomagana/kontrolowana objętością) przedstawiono na
Rysunek 3-7.
Rysunek 3-7. Menu w trybie ACV
Parametry wentylacji regulowane w trybie ACV przedstawiono w Tabela 3-7 na stronie 3-17.
Tabela 3-7. Parametry wentylacji w trybie ACV
Nazwa
Jednostki
Min.
wartość
Maks.
wartość
Rozdzielczość
regulacji
Wartość
domyślna
Parametry powiązane
VT
ml
50
2000
10
500
RR
Objętość VTE Min
Objętość VTE Max
Westchn. VT
PEEP
cmH2O
WYŁ
20
1
WYŁ
mbar lub hPa
Min PIP
Max PIP
Krzywa (Wzorzec
przepływu)
–
D
SQ
–
D
–
RR
bpm (liczba
oddechów na
minutę)
5
60
1
13
VT
Max RRtot
I:E
-
1/4
1/1
1/0.1
1/2
(I/T)
(%)
(20%)
(50%)
(1%)
(33%)
Wyzw I
–
1P
5
1
2
–
50
250
50
50
–
1,0
2,0
0,1
1
–
Westchn.a RR
Westchn. VT
–
–
a. Kiedy ustawiona na TAK, wyświetlane są objętość odechowa westchnięć i częstość westchnięć. Częstość westchnięć 50 oznacza, że westchnięcie jest
podawane co 50 oddechów.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-17
Parametry eksploatacji
Parametry alarmu regulowane w trybie ACV to:
Tabela 3-8. Parametry alarmu trybu ACV
Min.
wartość
Maks.
wartość
Rozdzielczość
regulacji
Wartość
domyślna
Parametry powiązane
cmH2O, mbar
lub hPa
2
52
1
2
PEEP
cmH2O, mbar
lub hPa
12
Objętość VTE Min
ml
30
1990
10
300
VT
Objętość VTE Max
ml
80
3000
10
1000
VT
Max RRtot
bpm (liczba
oddechów na
minutę)
10
70
1
WYŁ
RR
Min FiO2
%
18
90
1
WYŁ
Max FiO2
Max FiO2
%
30
100
1
WYŁ
Min FiO2
Nazwa
Jednostki
Min PIP
Max PIP
Max PIP
60
1
40
PEEP
Min PIP
VT – KONTROLOWANY OBJĘTOŚCIĄ
Vt pozwala użytkownikowi na ustawienie objętości oddechowej, która ma być dostarczana
pacjentowi podczas każdej fazy wdechu.
Z przyczyn fizjologicznych i dla bezpieczeństwa, ustawienie Vt jest ograniczone ustawieniami
Czas wdechu) i RR.
Stosunek Obj. oddech. do Czasu wdech. (Vt / Czas wdechu) wynosi [3< (Vt x 60) / (Czas wdechu x
1000) < 100].
OSTRZEŻENIE
Należy sprawdzić czy obwód pacjenta jest odpowiedni dla ustawienia objętości odech. (średnica 22 mm
dla dorosłych i 15 mm dla dzieci dla objętości oddechowej niższej niż 200 ml).
PEEP – Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
PEEP umożliwia użytkownikowi określenie poziomu ciśnienia utrzymywanego podczas fazy
wydechowej.
Tryb wentylacji można regulować bez PEEP (przy ustawieniu "WYŁ” PEEP jest bliskie 0 mbar).
Krzywa - WZORZEC PRZEPŁYWU
Parametr ten jest używany do regulacji kształtu dystrybucji przepływu (lub wzorca przepływu) w fazie
wdechowej.
Dostępne są trzy wzorce przepływu:
• Wzorzec przepływu:
• Wzorzec przepływu:
• Wzorzec przepływu:
3-18
(krzywa kwadratowa) lub przepływ stały
Opadający lub zmniejszający się przepływ.
Przepływ sinusoidalny
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu ACV
RR - CZĘSTOŚĆ ODDECHÓW
Częstość oddech. pozwala użytkownikowi zdefiniować częstotliwość cykli oddechów wyzwolonych
przez respirator.
Jeśli pacjent aktywuje wyzwolenie oddechu, Całkowita częstość oddechowa może zwiększyć się.
Z przyczyn fizjologicznych i wydajnościowych, ustawienie częstości oddechowej jest ograniczone
ustawieniami objętości oddech. (Vt) i I:E (I/T).
Stosunek I:E (I/T) - STOSUNEK WDECHU I WYDECHU
I:E pozwala użytkownikowi określić stosunek pomiędzy czasem trwania fazy wdechu a czasem
trwania fazy wydechu.
I/T pozwala użytkownikowi określić stosunek pomiędzy czasem trwania fazy wdechu a całkowitym
czasem oddechu. (wdech + wydech)
Uwaga:
Czas wdechu nie jest ustawieniem i jest wyświetlany jako Ti kiedy skorygowany zostaje stosunek
I:E lub I/T.
Wyzw I – CZUŁOŚĆ WYZWALANIA WDECHU
Wyzw I pozwala użytkownikowi na ustawienie poziomu wysiłku wdechowego, jaki pacjent musi
zapewnić, aby zainicjować oddech wymuszony przez urządzenie.
Poziomy czułości zmniejszają się od 1P do 5: im niższa cyfra, tym bardziej czuła jest czułość
wyzwalania. Poziomy te odpowiadają różnicom w przepływie w porównaniu do przepływu
bazowego.
Wyzw I 1 (P) = Przepływ bazowy + (0,4 lpm do 1 lpm) (P = zastosowanie pediatryczne)
Wyzw I 2 = Przepływ bazowy + (0,7 lpm do 1,3 lpm)
Wyzw I 3 = Przepływ bazowy + (0,9 lpm do 1,5 lpm)
Wyzw I 4 = Przepływ bazowy + (1,0 lpm do 1,6 lpm)
Wyzw I 5 = Przepływ bazowy + (1,2 lpm do 1,8 lpm)
Na przepływ bazowy składa się przepływ generowany przez turbinę w obwodzie pacjenta, w fazie
wydechowej, co pomaga pacjentowi uniknąć ponownego wdychania wydychanego gazu (CO2).
Wyzwalanie wdechu rozpoczyna się po opóźnieniu od 700 ms do 1500 ms, w zależności od
poprzedzającego szczytowego przepływu wdechowego. I Sens można ustawić na OFF (WYŁ.).
OSTRZEŻENIE
Wartość progową wyzwalacza wdechowego należy uważnie modyfikować, aby uniknąć ryzyka fałszywego
wyzwolenia lub “automatycznego wyzwolenia” respiratora. Na przykład, Poziom 1P, najbardziej czuły,
zalecany jest dla zastosowań pediatrycznych. W przypadku osoby dorosłej, ustawienie to może
spowodować automatyczne wyzwolenie respiratora.
Sigh Vt (Objętość oddechowa westchnięcia)
Westchnięcie to zwiększona objętość gazu dostarczana pcjentowi wg. ustalonej częstości, tzn. co
50 oddechów. Objętość oddech. (Vt) pomnożona przez objętość oddech. westchnięcia daje objętość
dostarczoną pacjentowi w czasie westchnięcia.
Westchn. RR
Częstość westchnięć to częstotliwość z jaką dostarczane są westchnięcia.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-19
Parametry eksploatacji
PIP (Min i Maks. ustawienia alarmu) – PEAK INSPIRATORY PRESSURE (SZCZYTOWE
CIŚNIENIE WDECHOWE)
Należy ustawić minimalną i maksymalną wartość progową alarmu ciśnienia wdechowego.
Ustawienie Min. PIP (lub Niskie ciśnienie) określa wartość progową, która wyzwala alarm
"ROZŁĄCZENIE UKŁ. PACJENTA". Patrz rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie problemów”. Jeśli
w określonym czasie nie zostanie osiągnięty ten poziom ciśnienia, uruchamia się alarm.
OSTRZEŻENIE
Ustawienie alarmu LOW PIP (Niskie PIP) należy dostosować do pacjenta, ale powinno być one również
ustawione wystarczająco wysoko, aby pozwolić na prawidłowe uruchomienie alarmu "ROZŁĄCZENIE UKŁ.
PACJENTA". Należy przeprowadzić Test niskiego ciśnienia (patrz część F.1, “Test niskiego ciśnienia,” na
stronie F-1), aby sprawdzić czy alarm LOW PIP (Niskiego PIP) jest właściwie ustawiony.
Ustawienia Maks. PIP lub Maks.ciśnienie określają poziom ciśnienia, którego nie wolno przekraczać
podczas fazy wdechowej. Po osiągnięciu tego poziomu, wdech zostaje zakończony, wentylacja
przechodzi na wydech i uruchamiany jest alarm “High PIP“(WYSOKIE PIP). Patrz rozdział 5, “Alarmy i
rozwiązywanie problemów”.
Różnica pomiędzy ustawieniami Min. PIP a Maks. PIP jest ograniczona do minimum 8 mbar.
Ustawienie to jest również ograniczone ustawieniem PEEP; dlatego też ustawienie Min. PIP musi
przekraczać ustawienia PEEP o co najmniej 2 mbar. Ponadto, ustawienie Maks. PIP musi przekraczać
ustawienie PEEP o co najmniej 10 mbar. Zmiana w poziomie PEEP może doprowadzić do
automatycznych zmian w wartościach progowych Min. PIP i/lub Maks. PIP, w celu utrzymania różnic
pomiędzy tymi ustawieniami.
VTE (Min i/lub Max ustawienia alarmu) - WYDECHOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
Minimalne i/lub maksymalne ustawienia wydechowej objętości oddechowej są regulowane, ale
można je wykorzystywać jedynie z konfiguracją obwodu dwuramiennego.
Wartości progowe można ustawić tak, aby powodowały wyzwolenie alarmu, jeśli objętość
oddechowa wydychana przez pacjenta jest niższa niż ustawiona minimalna wartość progowa (alarm
"NISKA OBJĘTOŚĆ VTE") lub wyższa niż ustawiona maksymalna wartość progowa (alarm "WYSOKA
OBJĘTOŚĆ VTE"). Patrz rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie problemów”.
Objętość VTE Min i VTE Max są powiązane z obj.oddech, (Vt), tak więc Vt musi być większa niż
Objętość VTE Min o co najmniej 10 ml, ale mniejsza niż Objętość VTE Max o co najmniej 10 ml.
Jeśli obj. oddech (Vt) zostanie zmieniona, Objętość VTE Min i VTE Max są automatycznie korygowane,
tak aby różnica pomiędzy tymi wartościami była zawsze zachowana.
VTE jest wyświetlana podczas wentylacji z zaworem wydechowym.
Ustawienia Objętość VTE Min i VTE Max nie są obowiązkowe (mogą być ustawione na WYŁ, co jest
ustawieniem domyślnym), ale zmierzona wartość jest zawsze wyświetlana, gdy używane są
konfiguracje dwuramienne.
Max RRtot (Maks. ustawienie alarmu) - CAŁKOWITA CZĘSTOŚĆ ODDECHÓW
Ustawienie maksymalnej wartości progowej częstości oddechów monitoruje zagrożenie
hiperwentylacją lub automatycznym wyzwoleniem respiratora. Ustawienie tej wartości jest
wykorzystywane do wyzwolenia alarmu "WYSOKA CZĘSTOŚĆ RR". Patrz rozdział 5, “Alarmy i
rozwiązywanie problemów”.
3-20
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu P SIMV
Jeśli jest ustawiona, wartość progowa Max cał. częst. oddech. musi zawsze przekraczać ustawienie
częstości oddechów o co najmniej 5 oddechów na minutę. Jeśli częstość oddech. zostanie
skorygowana, Max RRtot jest automatycznie korygowana, aby zachować minimalną różnicę
5 oddechów na minutę.
Ustawienie Max cał. częst. oddech. nie jest obowiązkowe (może być ustawione na WYŁ, ustawienie
domyślne), ale zmierzona wartość jest zawsze wyświetlana.
FiO2 (Min. i/lub Maks. ustawienia alarmu) - FRAKCJA WDYCHANEGO TLENU
Czujnik FiO2 podłączony do obwodu pacjenta pozwala użytkownikowi określić czy pacjentowi
podawana jest odpowiednia ilość tlenu.
Ustawienie Min. i Max. wartości progowych FiO2 umożliwi wyzwolenie alarmów "NISKIE FIO2" lub
"WYSOKIE FIO2".
Wartości progowe FiO2 Min i Max są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą utrzymywać między
nimi minimalną różnicę 10%.
Ustawienia Min i Max FiO2 mogą być ustawione na WYŁ jeśli czujnik FiO2 nie jest podłączony. Po
ponownym podłączeniu czujnika, ustawienia są automatycznie przywracane.
Ustawienia te są takie same dla wszystkich trybów wentylacji.
3.5
Parametry i zakresy ustawień trybu P SIMV
Menu trybu wentylacji P SIMV (Synchroniczna przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana
ciśnieniem) przedstawiono na Rysunek 3-8.
Rysunek 3-8. Menu w trybie wentylacji P SIMV
Tabela 3-9 przedstawia regulowane parametry wentylacji w trybie P SIMV.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-21
Parametry eksploatacji
Tabela 3-9. Parametry wentylacji w trybie wentylacji P SIMV
Min.
Maks.
wartość wartość
Rozdzielczość
regulacji
Wartość
domyślna
Parametry powiązane
55
1
15
PEEP
5
55
1
15
PEEP
cmH2O,
mbar lub
hPa
WYŁ
20
1
WYŁ
P Support
bpm (liczba
oddechów
na minutę)
1
s
0.3
Nazwa
Jednostki
P Control
cmH2O,
mbar lub
hPa
5
P Support
cmH2O,
mbar lub
hPa
PEEP
RR
Czas wdechu
P Control
PIP
40
1
13
Max RRtot
Czas wdechu
2.4
0.1
1.5
RR
VT
TA APNEA
Wyzw E
%
5 (-95)
95 (-5)
5
25
-
Wyzw I
-
1P
5
1
2
–
Narastanie
-
1
4
1
2
-
TA APNEA
s
1
60
1
Auto
RRa Apnea
I:E (I/T)
Tabela 3-10 przedstawia regulowane parametry alarmu w trybie P SIMV.
Tabela 3-10. Parametry alarmu w trybie wentylacji P SIMV
Maks.
Min.
wartoś
wartość
ć
Rozdzielczość
regulacji
Wartość
domyślna
Powiązania
2000
10
300
Objętość VTI Max
80
3000
10
2000
Objętość VTI Min
ml
30
1990
10
300
Objętość VTE Max
Objętość VTE Max
ml
80
3000
10
1000
Objętość VTE Min
Max RRtot
bpm (liczba
oddechów
na minutę)
17
70
1
WYŁ
RR
Min FiO2
%
18
90
1
WYŁ
Max FiO2
Max FiO2
%
30
100
1
WYŁ
Min FiO2
Nazwa
Jednostki
Objętość VTI Min
ml
30
Objętość VTI Max
ml
Objętość VTE Min
P Control – KONTROLA CIŚNIENIEM
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na TAK, Kontrola ciś. pozwala
użytkownikowi określić ciśnienie wdechowe dodane do PEEP podczas fazy wdechowej
kontrolowanych oddechów.
3-22
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu P SIMV
W tej konfiguracji, suma Kontroli ciś. i PEEP nie może przekraczać 55 mbar.
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na WYŁ, Kontrola ciś. pozwala
użytkownikowi określić bezwzględne ciśnienie wdechowe kontrolowanych oddechów.
W tej konfiguracji, Kontrola ciś. i PEEP są powiązane i ich ustawienia muszą zachować minimalną
różnicę 2 mbar w konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem i 5 mbar
w konfiguracji z zaworem.
P Support - WSPOMAGANIE CIŚNIENIEM
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na TAK, Wspomaganie ciś. pozwala
użytkownikowi określić ciśnienie wdechowe dodane do PEEP podczas fazy wdechowej oddechów
spontanicznych.
W tej konfiguracji, suma Wspomagania ciś. i PEEP nie może przekraczać 55 mbar.
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na WYŁ, Wspomaganie ciś. pozwala
użytkownikowi określić bezwzględne ciśnienie wdechowe oddechów spontanicznych.
W tej konfiguracji, Wspomaganie ciś. i PEEP są powiązane i ich ustawienia muszą zachować minimalną
różnicę 2 mbar w konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem i 5 mbar w
konfiguracji z zaworem.
PEEP – Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
PEEP umożliwia użytkownikowi określenie poziomu ciśnienia utrzymywanego podczas fazy
wydechowej.
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na TAK, suma Kontroli ciś. lub
Wspomagania ciś. i PEEP nie może przekraczać 55mbar.
Kiedy ciśnienie względne jest ustawione na WYŁ, Kontrola ciś. lub Wspomaganie ciś. i PEEP są
powiązane i ich ustawienia muszą zachować minimalną różnicę 2 mbar w konfiguracji z układem
z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem i 5 mbar w konfiguracji z zaworem.
W konfiguracji z zaworem, tryb wentylacji można regulować bez PEEP (przy ustawieniu "WYŁ” PEEP
jest bliskie 0 mbar).
W konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem minimalne ustawienie PEEP
wynosi 4 mbar.
RR - CZĘSTOŚĆ ODDECHÓW
Częstość oddech. to częstość z jaką inicjowane są kontrolowane przez respirator cykle oddechowe
kontrolowane ciśnieniem, wyłączając fazy bezdechu.
RR i Czas wdechu są powiązane, tak więc jeśli częstość oddech. jest większa niż 12 oddechów na
minutę, to Czas wdech. musi wynosić od 20% do 80% czasu trwania cyklu oddechowego jak określa
to częstość oddechowa:
Czas wdech. < 0,33 x 60 /częstość oddech. jeśli częstość oddech. > = 8.
Czas wdech. < =2,4 jeśli częstość oddech. < 8.
Uwaga:
•
Podczas wentylacji bezdechu, respirator dostarcza oddechy kontrolowane zgodnie z awaryjną częstością (RRa
Apnea)— o ile nie zostanie wykryte wyzwolenie wdechu.
•
Zastosowana wartość awaryjnej częstości oddechów zależy od ustawienia Częstości oddechów. W związku
z tym, awaryjna częst. wynosi co najmniej 8 odechów na minutę i jest równa wartości częstości oddech. jeśli
częstość ta jest większa niż 8 oddechów na minutę.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-23
Parametry eksploatacji
Czas wdechu - KONTROLOWANY CZAS WDECHU
Czas wdech. pozwala użytkownikowi na określenie czasu trwania fazy wdechu oddechów
kontrolowanych, wyzwolonych przez respirator i jest ograniczony do stosunku 1:2 I:E.
Awaryjna częst. i Czas wdech. są powiązane.
Wyzw I – CZUŁOŚĆ WYZWALANIA WDECHU
Wyzw I pozwala użytkownikowi na ustawienie poziomu wysiłku wdechowego, jaki pacjent musi
zapewnić, aby zainicjować oddech wymuszony przez urządzenie.
Poziomy czułości zmniejszają się od 1P do 5: im niższa cyfra, tym bardziej czuła jest czułość
wyzwalania. Poziomy te odpowiadają różnicom w przepływie w porównaniu do przepływu
bazowego.
Wyzw I 1 (P) = Przepływ bazowy + (0,4 lpm do 1 lpm) (P = zastosowanie pediatryczne)
Wyzw I 2 = Przepływ bazowy + (0,7 lpm do 1,3 lpm)
Wyzw I 3 = Przepływ bazowy + (0,9 lpm do 1,5 lpm)
Wyzw I 4 = Przepływ bazowy + (1,0 lpm do 1,6 lpm)
Wyzw I 5 = Przepływ bazowy + (1,2 l/m do 1,8 l/m)
Na przepływ bazowy składa się przepływ generowany przez turbinę w obwodzie pacjenta, w fazie
wydechowej, co pomaga pacjentowi uniknąć ponownego wdychania wydychanego gazu (CO2).
Wyzwalanie wdechu rozpoczyna się po opóźnieniu od 700 ms do 1500 ms, w zależności od
poprzedzającego szczytowego przepływu wdechowego. Wyzw I można ustawić na WYŁ.
OSTRZEŻENIE
Wartość progową wyzwalacza wdechowego należy uważnie modyfikować, aby uniknąć ryzyka fałszywego
wyzwolenia lub “automatycznego wyzwolenia” respiratora. Na przykład, Poziom 1P, najbardziej czuły,
zalecany jest dla zastosowań pediatrycznych. Jednak dla osoby dorosłej, ustawienie to może spowodować
automatyczne wyzwolenie respiratora.
TA APNEA
Czas bezdechu pozwala użytkownikowi monitorować i wykrywać przerwy w odddychaniu
spontanicznym pacjenta. Respirator deklaruje bezdech, kiedy nie dostarczono żadnego oddechu
przez okres czasu trwania odstępu bezdechu wybranego przez operatora.
Zakres regulacji TA APNEA wynosi od 1 do 60 sekund. Respirator umożliwi operatorowi ustawienie
automatycznego ustawienia, które automatycznie wyliczy TA APNEA według poniższego wzoru: TA
APNEA= 60 / RRA APNEA dla trybu PSV ST lub 12 s dla trybów SIMV i P SIMV.
Ustawienie “AUTO” czasu bezdechu (w sekundach) jest obliczane na podstawie wzoru (Auto =
Maksymalna wartość od 3 sekund do 60/RRa Apnea lub AUTO = 30 jeśli awaryjna częst.= WYŁ.
Uwaga:
3-24
•
Podczas wentylacji bezdechu, respirator dostarcza oddechy kontrolowane przez urządzenie według awaryjnej
częstości oddechu— o ile nie zostanie wykryte wyzwolenie wdechu.
•
Zastosowana wartość awaryjnej częstości oddechów zależy od ustawienia Częstości oddechów. W związku
z tym, awaryjna częst. wynosi co najmniej 8 odechów na minutę i przyjmuje wartości częstości oddech., jeśli
częstość ta jest większa niż 8 oddechów na minutę.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu P SIMV
Czas Ti (Min i Max ustawienia)
W trybie SIMV lub P SIMV nie można ustawiać minimalnego (Czas TI Min) i maksymalnego (Czas Ti
Max) czasu trwania fazy wdechu. W trybach SIMV i P SIMV, Czas Ti Min zmienia się domyślnie na
ustawienie wynoszące NARASTANIE + 300 ms, aCzas Ti Max zmienia się domyślnie na wartość
mniejszą z dwóch następujących wartości: 3 sekundy lub 30/częstość oddech.
Narastanie
Czas narastania w czasie fazy wdechowej można ustawić w trybie P SIMV, a jego zakres wynosi 1-5.
Urządzenie jest skonfigurowane przy domyślnym ustawieniu Czasu narastania wynoszącym dwa (2)
(lub czas narastania ciśnienia wynoszący od 200 ms do 800 ms).
Wyzw E - CZUŁOŚĆ WYDECHOWA
Czułość wydech. dostępna jest w trybach P SIMV, SIMV i PSV. W trybie CPAP, Czułość wydech.
ustawiona jest domyślnie na 25% i nie można jej ustawiać.
Wyzw E pozwala użytkownikowi określić czułość przechodzenia do fazy wydechu i w ten sposób
pośrednio określa czas trwania wdechu.
Wdech zakończy się kiedy przepływ wdechowy zmniejszy się do ustawionego wstępnie ustawienia
Wyzw E.
Wyzwalacz wydechowy jest brany pod uwagę dopiero po upłynięciu czasu narastania (którym jest
domyślny minimalny czas wdechu).
Jeśli spadek przepływu jest niewystarczający, wydech jest wyzwalany automatycznie, niezależnie od
Wyzw E, która jest zdefiniowana jako wartość procentowa szczytowego przepływu wdechowego.
Wydech może zostać wyzwolony jeśli minął maksymalny czas wdechu wynoszący trzy (3) sekundy, co
odpowiada stosunkowi I:E - 1:1,0, aby zapewnić pacjentowi wystarczający czas na wydech.
Wdech
Sek.
Wydech
Rysunek 3-9. Czułość wyzwalania wydechu
Uwaga:
Patrz rozdział 7, “Procedury eksploatacyjne”, gdzie podano informacje na temat dodatnich i ujemnych
ustawień Wyzw E.
VTI (Min i/lub Max ustawienia alarmu) - WDECHOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
Możliwe jest ustawienie Min. i/lub Max. wartości progowej alarmu objętości oddechowej dla
wdechowej objętości oddechowej pacjenta.
Ustawienia tego używa się do wyzwolenia alarmu jeśli objętość oddechowa wdychana przez pacjenta
jest niższa niż ustawiona minimalna wartość progowa (alarm "NISKA OBJĘTOŚĆ VTI") lub wyższa niż
ustawiona maksymalna wartość progowa (alarm "WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTI"). Patrz rozdział 5, “Alarmy i
rozwiązywanie problemów”.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-25
Parametry eksploatacji
Objętość VTI Min i VTI Max są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą utrzymać między nimi
minimalną różnicę 20 ml.
Ustawianie minimalnych i maksymalnych limitów alarmów VTI nie jest obowiązkowe. Kiedy nie są
ustawione minimalne i maksymalne limity alarmów VTI, na wyświetlaczu przy ustawieniach tych
pokaże się “WYŁ”.
VTE (Min i/lub Max ustawienia alarmu) - WYDECHOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
Min. i/lub Max. wydechową objętość oddechową pacjenta można ustawiać, ale można jej używać
jedynie z konfiguracją obwodu dwuramienną.
Wartości progowe można ustawić tak, aby wyzwalał się alarm jeśli objętość oddechowa wydychana
przez pacjenta jest niższa niż ustawiona minimalna wartość progowa (alarm "NISKA OBJĘTOŚĆ VTE")
lub wyższa niż ustawiona maksymalna wartość progowa (alarm "WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTE"). Patrz
rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie problemów”.
Objętość VTE Min i VTE Max są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą być ustawione na wartości,
które utrzymają między nimi minimalną różnicę 20ml.
VTE jest wyświetlana podczas wentylacji z zaworem wydechowym.
Ustawienia Objętość VTE Min i VTE Max nie są obowiązkowe (mogą być ustawione na “WYŁ”, ale
wyświetlanie zmierzonych wartości jest zawsze aktywne w konfiguracji dwuramiennej.
Max RRtot (Maks. ustawienie alarmu) - CAŁKOWITA CZĘSTOŚĆ ODDECHÓW
Ustawienie maksymalnej wartości progowej częstości oddechów monitoruje zagrożenie
hiperwentylacją lub automatycznym wyzwoleniem respiratora. Ustawienie tej wartości jest
wykorzystywane do wyzwolenia alarmu "WYSOKA CZĘSTOŚĆ RR". Patrz rozdział 5, “Alarmy i
rozwiązywanie problemów”.
Jeśli jest ustawiona, wartość progowa Max cał. częst. oddech. musi zawsze przekraczać ustawienie
częstości oddechów o co najmniej 5 oddechów na minutę. Jeśli częstość oddech. zostanie
skorygowana, Max RRtot jest automatycznie korygowana, aby zachować minimalną różnicę
5 oddechów na minutę.
Ustawienie Max cał. częst. oddech. nie jest obowiązkowe (może być ustawione na WYŁ, ustawienie
domyślne), ale zmierzona wartość jest zawsze wyświetlana.
FiO2 (Min. i/lub Maks. ustawienia alarmu) - FRAKCJA WDYCHANEGO TLENU
Czujnik FiO2 podłączony do obwodu pacjenta pozwala użytkownikowi określić czy pacjentowi
podawana jest odpowiednia ilość tlenu.
Ustawienie Min. i Max. wartości progowych FiO2 umożliwi wyzwolenie alarmów "NISKIE FIO2" lub
"WYSOKIE FIO2".
Wartości progowe Min. i Max. FiO2 są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą utrzymywać między
nimi minimalną różnicę 10%.
Ustawienia Min i Max FiO2 mogą być ustawione na WYŁ jeśli czujnik FiO2 nie jest podłączony. Po
ponownym podłączeniu czujnika, ustawienia są automatycznie przywracane.
Ustawienia te są takie same dla wszystkich trybów wentylacji.
3-26
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu SIMV
3.6
Parametry i zakresy ustawień trybu SIMV
Menu trybu wentylacji SIMV (Synchroniczna przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana
objętością) przedstawiono na Rysunek 3-10.
Rysunek 3-10. Menu w trybie wentylacji SIMV
Tabela 3-11 przedstawia regulacje i limity w trybie SIMV.
Tabela 3-11. Parametry wentylacji w trybie SIMV
Nazwa
Jednostki
Min.
wartość
Maks.
wartość
Rozdzielczość
regulacji
Wartość
domyślna
VT
ml
50
2000
10
500
Powiązania
Objętość VTE Min
Objętość VTE Max
Czas wdechu
P Support
cmH2O, mbar
lub hPa
5
55
1
15
PEEP
Min PIP
Max PIP
PEEP
cmH2O, mbar
lub hPa
WYŁ
20
1
WYŁ
P Support
Max PIP
Min PIP
RR
Czas wdechu
bpm (liczba
oddechów na
minutę)
1
s
0,3
40
1
13
VT
Max RRtot
Czas wdechu
2,4
0,1
1,5
VT
RR
Wyzw E
-
5 (-95)
95 (-5)
5
25
-
Wyzw I
–
1P
5
1
2
RR
Narastanie
-
1
4
1
2
-
TA APNEA
s
1
60
1
Auto
RRa Apnea
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-27
Parametry eksploatacji
Parametry alarmu regulowane w menu trybu SIMV i limity ich regulacji wymieniono w Tabela 3-12.
Tabela 3-12. Parametry alarmu w menu trybu SIMV
Nazwa
Jednostki
Min PIP
cmH2O, mbar
lub hPa
Min.
wartość
Maks.
wartość
Rozdzielczość
regulacji
Wartość
domyślna
Powiązania
2
52
1
2
PIP
PEEP
Max PIP
Max PIP
cmH2O, mbar
lub hPa
12
60
1
40
PIP
PEEP
Min PIP
Objętość VTE Min
ml
30
1990
10
300
VT
Objętość VTE Max
Objętość VTE Max
ml
80
3000
10
1000
VT
Objętość VTE Min
Max RRtot
bpm (liczba
oddechów na
minutę)
17
70
1
WYŁ
RR
Min FiO2
%
18
90
1
WYŁ
Max FiO2
Max FiO2
%
30
100
1
WYŁ
Min FiO2
VT - KONTROLOWANY OBJĘTOŚCIĄ
Objętość oddech. (Vt) pozwala użytkownikowi na ustawienie objętości odechowej dostarczanej
pacjentowi w każdej fazie wdechowej przerywanych lub kolejnych kontrolowanych cykli
oddechowych (wyzwolonych przez respirator), w przypadku bezdechu pacjenta.
Z przyczyn fizjologicznych i dla bezpieczeństwa, ustawienie Vt jest ograniczone ustawieniami Czas
wdechu i RR.
Stosunek Obj. oddech. do Czasu wdech. (Vt / Czas wdechu) musi wynosić 3 l/m < (Vt *60) /
(60/Częstość oddech.*I/T) Czas wdech.*1000) < 100 l/m.
Uwaga:
Zastosowana wartość awaryjnej częst. (RRa Apnea) zależy od ustawienia Częstości oddechów. W związku z tym,
awaryjna częst. wynosi co najmniej 8 odechów na minutę i przyjmuje wartości częstości oddech., jeśli częstość ta
jest większa niż 8 oddechów na minutę.
OSTRZEŻENIE
Należy sprawdzić czy obwód pacjenta jest odpowiedni dla ustawienia objętości odech. (średnica 22 mm
dla dorosłych i 15 mm dla dzieci dla objętości oddechowej niższej niż 200 ml).
P Support - WSPOMAGANIE CIŚNIENIEM
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na TAK, Wspomaganie ciś. pozwala
użytkownikowi określić ciśnienie wdechowe dodane do PEEP podczas fazy wdechowej oddechów
spontanicznych.
W tej konfiguracji, suma Wspomagania ciś. i PEEP nie może przekraczać 55 mbar.
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na WYŁ, Wspomaganie ciś. pozwala
użytkownikowi określić bezwzględne ciśnienie wdechowe oddechów spontanicznych.
3-28
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu SIMV
W tej konfiguracji, Wspomaganie ciś. i PEEP są powiązane i ich ustawienia muszą zachować minimalną
różnicę 2 mbar w konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem i 5 mbar
w konfiguracji z zaworem.
PEEP – Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
PEEP umożliwia użytkownikowi określenie poziomu ciśnienia utrzymywanego podczas fazy
wydechowej.
Kiedy w Menu konfiguracji, ciśnienie względne jest ustawione na TAK, suma Wspomagania ciś. i PEEP
nie może przekraczać 55 mbar.
Kiedy ciśnienie względne jest ustawione na WYŁ, Wspomaganie ciś. i PEEP są powiązane i ich
ustawienia muszą zachować minimalną różnicę 2 mbar w konfiguracji z układem z kalibrowanym
(ustalonym) przeciekiem i 5 mbar w konfiguracji z zaworem.
W konfiguracji z zaworem, tryb wentylacji można regulować bez PEEP (przy ustawieniu "WYŁ” PEEP
jest bliskie 0 mbar).
W konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem, minimalne ustawienie PEEP
wynosi 4 mbar.
RR - CZĘSTOŚĆ ODDECHÓW
Częstość oddech. to prędkość z jaką wyzwalane są oddechy kontrolowane przez respirator, wyłączając
wentylację bezdechu.
RR i Czas wdechu są powiązane, tak więc jeśli częstość oddech. jest większa niż 8 oddechów na
minutę, to Czas wdech. musi wynosić 0,2 x 60 / Częstość oddech. < Czas wdech. < 0,8 x 60 / Częstość
oddech.
Uwaga:
•
Podczas wentylacji bezdechu, respirator dostarcza oddechy kontrolowane zgodnie z awaryjną częstością (RRa
Apnea)— o ile nie zostanie wykryte wyzwolenie wdechu.
•
Wartość awaryjnej częst. (RRa Apnea) zależy od ustawienia Częstości oddechów. Dlatego też, awaryjna
częstość wynosi co najmniej 8 oddechów na minutę staje się
równa wartości częstości oddech. jeśli wynosi ona więcej niż 8 oddechów na minutę.
Czas wdechu - CZAS WDECHU
Czas wdech. pozwala użytkownikowi określić czas trwania fazy wdechu oddechów kontrolowanych
przez respirator.
Z przyczyn fizjologicznych i wydajnościowych, ustawienie to jest ograniczone ustawieniami objętości
oddech. (Vt) i częstości oddech. (RR).
Stosunek Obj. oddech./Czas wdech. (Vt/Czas wdechu) musi wynosić od 3 litrów do 100 litrów
[3 < (Objętość oddech. x 60) / (Czas wdech. x 1000) <100].
Uwaga:
Wartość awaryjnej częst. (RRa Apnea) zależy od ustawienia Częstości oddechów. W związku z tym, awaryjna częst.
wynosi co najmniej 8 odechów na minutę i staje się równa z wartością częstości oddech. jeśli częstość oddech.
jest większa niż 8 oddechów na minutę.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-29
Parametry eksploatacji
Wyzw I – CZUŁOŚĆ WYZWALANIA WDECHU
Wyzw I pozwala użytkownikowi na ustawienie poziomu wysiłku wdechowego, jaki pacjent musi
zapewnić w chwili rozpoczęcia oddechu przez urządzenie.
Poziomy czułości zmniejszają się od 1P do 5: im niższa cyfra, tym bardziej czuła jest czułość
wyzwalania. Poziomy te odpowiadają różnicom w przepływie w porównaniu do przepływu
bazowego.
Wyzw I 1 (P) = Przepływ bazowy + (0,4 lpm do 1 lpm) (P = zastosowanie pediatryczne)
Wyzw I 2 = Przepływ bazowy + (0,7 lpm do 1,3 lpm)
Wyzw I 3 = Przepływ bazowy + (0,9 lpm do 1,5 lpm)
Wyzw I 4 = Przepływ bazowy + (1,0 lpm do 1,6 lpm)
Wyzw I 5 = Przepływ bazowy + (1,2 lpm do 1,8 lpm)
Na przepływ bazowy składa się przepływ generowany przez turbinę w obwodzie pacjenta, w fazie
wydechowej, co pomaga pacjentowi uniknąć ponownego wdychania wydychanego gazu (CO2).
Wyzwalanie wdechu rozpoczyna się po opóźnieniu od 700 ms do 1500 ms, w zależności od
poprzedzającego szczytowego przepływu wdechowego.
OSTRZEŻENIE
Wartość progową wyzwalacza wdechowego należy uważnie modyfikować, aby uniknąć ryzyka fałszywego
wyzwolenia lub “automatycznego wyzwolenia” respiratora. Na przykład, Poziom 1P, najbardziej czuły,
zalecany jest dla zastosowań pediatrycznych. W przypadku osoby dorosłej, ustawienie to może
spowodować automatyczne wyzwolenie respiratora.
TA APNEA
Czas bezdechu pozwala użytkownikowi monitorować i wykrywać przerwy w odddychaniu
spontanicznym pacjenta. Respirator deklaruje bezdech, kiedy nie dostarczono żadnego oddechu
przez okres czasu trwania odstępu bezdechu wybranego przez operatora.
Zakres regulacji TA APNEA wynosi od 1 do 60 sekund. Respirator umożliwi operatorowi ustawienie
automatycznego ustawienia, które automatycznie wyliczy TA APNEA według poniższego wzoru: TA
APNEA= 60 / RRA APNEA dla trybu PSV ST lub 12 s dla trybów SIMV i P SIMV.
Ustawienie “AUTO” czasu bezdechu (w sekundach) jest obliczane na podstawie wzoru (Auto =
Maksymalna wartość od 3 sekund do 60/RRa Apnea lub AUTO=30 jeśli awaryjna częst.= WYŁ.
Uwaga:
•
Podczas wentylacji bezdechu, respirator dostarcza oddechy kontrolowane przez urządzenie według awaryjnej
częstości (RRa Apnea)— o ile nie zostanie wykryte wyzwolenie wdechu.
•
Zastosowana wartość awaryjnej częstości oddechów zależy od ustawienia Częstości oddechów. W związku z
tym, awaryjna częst. wynosi co najmniej 8 odechów na minutę i przyjmuje wartości częstości oddech., jeśli
częstość ta jest większa niż 8 oddechów na minutę.
Czas Ti (Min i Max)
W trybie SIMV lub P SIMV nie można ustawiać minimalnego (Czas Ti Min) i maksymalnego (Czas Ti
Max) czasu trwania fazy wdechu. W trybach SIMV i P SIMV, Czas Ti Min zmienia się domyślnie na
ustawienie wynoszące NARASTANIE + 300 ms, a Czas Ti Max zmienia się domyślnie na wartość
mniejszą z dwóch następujących wartości: 3 sekundy lub 30/częstość oddech.
3-30
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu SIMV
Krzywa
W trybie SIMV nie można ustawić kształtu dystrybucji (lub wzorca przepływu) prędkości przepływu
w fazie wdechu. Urządzenie jest domyślnie skonfigurowane do wzorca przepływu krzywej
kwadratowej, który przedstawia stałą prędkość przepływu
.
Narastanie
Czas narastania w czasie fazy wdechowej można ustawić w trybie SIMV, a jego zakres wynosi 1-5.
Domyślny czas narastania dla respiratora wynosi dwa (2) (lub czas narastania ciśnienia wynosi
400 ms).
Wyzw E - CZUŁOŚĆ WYDECHOWA
Czułość wydech. dostępna jest w trybach P SIMV, SIMV i PSV. Wyzw Epozwala użytkownikowi określić
czułość przechodzenia do fazy wydechu i w ten sposób pośrednio określa czas trwania wdechu.
Wdech zakończy się kiedy przepływ wdechowy zmniejszy się do ustawionego wstępnie ustawienia
Wyzw E.
Wyzwalacz wydechowy jest brany pod uwagę dopiero po upłynięciu czasu narastania (którym jest
domyślny minimalny czas wdechu).
Jeśli spadek przepływu jest niewystarczający, wydech jest wyzwalany automatycznie, niezależnie od
Czułości wydech., która jest zdefiniowana jako wartość procentowa szczytowego przepływu
wdechowego. Wydech może zostać wyzwolony jeśli minął maksymalny czas wdechu wynoszący trzy
(3) sekundy, co odpowiada stosunkowi I:E - 1:1,0, aby zapewnić pacjentowi wystarczający czas na
wydech.
Uwaga:
Patrz rozdział 7, “Procedury eksploatacyjne”, gdzie podano informacje na temat dodatnich i ujemnych
ustawieńWyzw E.
Wdech
Sek.
Wydech
Rysunek 3-11. Czułość wyzwalania wydechu
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-31
Parametry eksploatacji
PIP (Min i Maks. ustawienia alarmu) – Szczytowe ciśnienie wdechowe
Należy ustawić minimalną i maksymalną wartość progową alarmu ciśnienia.
Ustawienie Min. PIP (lub Min. ciśnienie) określa wartość progową, która wyzwala alarm "ROZŁĄCZENIE
UKŁ. PACJENTA". Patrz rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie problemów”.
OSTRZEŻENIE
Ustawienie alarmu Niskie PIP należy dostosować do pacjenta, ale powinno być one również ustawione
wystarczająco wysoko, aby pozwolić na prawidłowe uruchomienie alarmu "ROZŁĄCZENIE UKŁ.
PACJENTA". Należy przeprowadzić Test niskiego ciśnienia (patrz część F.1, “Test niskiego ciśnienia,” na
stronie F-1), aby sprawdzić czy alarm Niskie PIP jest właściwie ustawiony.
Ustawienia Max PIP lub Maks.ciśnienie określają poziom ciśnienia, którego nie wolno przekraczać
podczas fazy wdechowej. Po osiągnięciu tego poziomu, wdech zostaje zakończony, urządzenie
przechodzi na wydech i uruchamiany jest alarm "WYSOKIE PIP". Patrz rozdział 5, “Alarmy i
rozwiązywanie problemów”.
Różnica pomiędzy ustawieniami Min. PIP a Max. PIP jest ograniczona do minimum 8 mbar. Ustawienia
te są również ograniczone ustawieniam PEEP; dlatego też, Min. PIP musi być większe od PEEP o co
najmniej 2 mbar, a Max PIP musi być większe od PEEP o co najmniej 10 mbar. Zmiana w poziomie
PEEP może doprowadzić do automatycznych zmian w wartościach progowych Min. PIP i/lub Max. PIP,
w celu utrzymania różnic pomiędzy tymi ustawieniami.
VTI (Min i/lub Max ustawienia alarmu) - WDECHOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
Możliwe jest ustawienie Min. i/lub Max. wartości progowej alarmu dla wdechowej objętości
oddechowej, jaką otrzymał pacjent.
VTI pozwala użytkownikowi na wyzwolenie alarmu podczas dostarczania oddechu jeśli objętość
oddechowa wdychana przez pacjenta jest niższa niż ustawiona minimalna wartość progowa (alarm
"NISKA OBJĘTOŚĆ VTI") lub wyższa niż ustawiona maksymalna wartość progowa (alarm "WYSOKA
OBJĘTOŚĆ VTI"). Patrz rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie problemów”.
Objętość VTI Min i VTI Max są powiązane z obj.oddech (Vt), tak więc Vt musi być większa niż Objętość
VTI Mino co najmniej 10 ml, ale mniejsza niż Objętość VTI Max o co najmniej 10 ml.
Jeśli obj. oddech (Vt) zostanie zmieniona, Objętość VTI Min i VTI Max są, jeśli to konieczne,
automatycznie korygowane, tak aby różnica pomiędzy tymi wartościami była zachowana.
Ustawienia Objętość VTI Min i VTI Max nie są obowiązkowe (mogą być ustawione na WYŁ, ale
wyświetlanie zmierzonych wartości jest zawsze aktywne w konfiguracji dwuramiennej.
VTE (Min i/lub Max ustawienia alarmu) – WYDECHOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
Ustawiając Min. i/lub Max. limity alarmu objętości oddechowej należy zastosować konfigurację
dwuramienną obwodu pacjenta.
Wartości progowe można ustawić tak, aby wyzwalał się alarm jeśli objętość oddechowa wydychana
przez pacjenta jest niższa niż ustawiona minimalna wartość progowa (alarm "NISKA OBJĘTOŚĆ VTE")
lub wyższa niż ustawiona maksymalna wartość progowa (alarm "WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTE"). Patrz
rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie problemów”.
Objętość VTE Min i VTE Max są powiązane z obj.oddech. (Vt), tak więc Vt musi być większa niż
Objętość VTE Min o co najmniej 10 ml, ale mniejsza niż Objętość VTE Max o co najmniej 10 ml.
Jeśli obj. oddech (Vt) zostanie zmieniona, Objętość VTE Min i VTE Max są, jeśli to konieczne,
automatycznie korygowane, tak aby różnica pomiędzy tymi wartościami była zawsze zachowana.
3-32
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry i zakresy ustawień trybu SIMV
VTE jest wyświetlana podczas wentylacji z zaworem wydechowym.
Ustawienia Objętość VTE Min i VTE Max nie są obowiązkowe (każde z nich może być ustawione na
WYŁ., ale zmierzona wartość jest zawsze wyświetlana, kiedy używany jest dwuramienny obwód
pacjenta.
Max RRtot (Maks. ustawienie alarmu) - CAŁKOWITA CZĘSTOŚĆ ODDECHÓW
Ustawienie maksymalnej wartości progowej częstości oddechów jest używane do monitorowania
i alarmowania o automatycznym wyzwoleniu respiratora.
Ustawienie alarmu jest wykorzystywane do wyzwolenia alarmu "WYSOKA CZĘSTOŚĆ RR". Patrz
rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie problemów”.
Jeśli jest ustawiona, wartość progowa Max częst. oddech. musi zawsze przekraczać Awaryjną częst.
oddech. o 5 oddechów na minutę; Max częst. oddech. jest automatycznie korygowana, tak aby
utrzymać minimalną różnicę 5 oddechów na minutę.
Ustawienie Max RRtot nie jest obowiązkowe (może być ustawione na WYŁ, ale zmierzona wartość jest
zawsze wyświetlana.
FiO2 (Min. i/lub Maks. ustawienia alarmu) - FRAKCJA WDYCHANEGO TLENU
Czujnik FiO2 podłączony do obwodu pacjenta pozwala użytkownikowi określić czy pacjentowi
podawana jest odpowiednia ilość tlenu.
Ustawienie Min. i Max. wartości progowych FiO2 umożliwi wyzwolenie alarmów "NISKIE FIO2" lub
"WYSOKIE FIO2".
Wartości progowe Min FiO2 i Max FiO2 są ze sobą powiązane i ich ustawienia muszą utrzymywać
między nimi minimalną różnicę 10%.
Ustawienia Min i Max FiO2 mogą być ustawione na WYŁ jeśli czujnik FiO2 nie jest podłączony. Po
ponownym podłączeniu czujnika, ustawienia są automatycznie przywracane. Ustawienia te są takie
same dla wszystkich trybów wentylacji.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-33
Parametry eksploatacji
FiO2 dla różnych ustawień tlenu i respiratora
Przepływ O2 (l/min)
3.7
Przepływ wdechowy (l/min)
Rysunek 3-12. Przepływ wdechowy (L/M) = Objętość (L) x 60 / Czas wdechu (S)
Uwaga:
Testy przeprowadzono w konfiguracji z zaworem. Wyniki mogą być różne, w zależności od tego czy obwód jest
skonfigurowany z czy bez zaworu, a także od charakterystyki płuc pacjenta.
OSTRZEŻENIE
Respirator Puritan Bennett™ 560 może być używany z opcjonalnym analizatorem tlenu z alarmem
minimalnego i maksymalnego stężenia. Aby zapewnić podawanie pacjentowi zaleconego stężenia tlenu,
należy mierzyć dostarczany tlen skalibrowanym analizatorem tlenu (zestaw FiO2) wyposazonym w funkcję
alarmu minimalnego i maksymalnego stężenia.
3-34
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
FiO2 dla różnych ustawień tlenu i respiratora
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
3-35
Parametry eksploatacji
3-36
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Monitorowanie cyfrowe
4 Monitorowane parametry
Podczas wentylacji, mierzone lub obliczane parametry respiratora są wyświetlane w menu używanych
do ustawienia parametrów wentylacji, alarmów i krzywych.
Oprócz wyświetlania monitorowanych parametrów wentylacji, wentylacja przedstawiana jest również
graficznie, w następujący sposób:
• Wykres słupkowy ciśnienia, w menu ustawień parametrów wentylacji
• Krzywe ciśnienia i prędkości przepływu, w odniesieniu do czasu, w menu graficznym (jeśli krzywa
zostanie wybrana w menu preferencji). Patrz rozdział 7, “Procedury eksploatacyjne”.
Uwaga:
W celu monitorowania poziomów tlenu pacjenta należy użyć zewnętrznego czujnika/alarmu.
4.1
Monitorowanie cyfrowe
Monitorowane lub obliczone parametry wentylacji wyświetlane są w każdym z głównych menu:
• Menu wentylacji (Rysunek 4-1, Rysunek 4-2, Rysunek 4-3)
• Menu alarmu (Rysunek 4-4, Rysunek 4-5, Rysunek 4-6)
• Menu krzywych (Rysunek 4-7, Rysunek 4-8, Rysunek 4-9)
Rysunek 4-1. Menu wentylacji: Tryby ciśnieniowe z konfiguracją z układem z kalibrowanym (ustalonym)
przeciekiem (CPAP, PSV S, PSV ST, PCV, PACV)
Rysunek 4-2. Menu wentylacji: Tryby ciśnieniowe z konfiguracją z zaworem (PSV S, PSV ST, PCV, PACV)
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
4-1
Monitorowane parametry
Rysunek 4-3. Menu wentylacji: Tryb objętościowy (CV, ACV, SIMV)
Rysunek 4-4. Menu alarmu: Tryby ciśnieniowe z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem
(CPAP, PSV S, PSV ST, PCV, PACV)
Rysunek 4-5. Menu alarmu: Tryby ciśnieniowe z zaworem (PSV S, PSV ST, PCV, PACV)
Rysunek 4-6. Menu alarmu: Tryby objętościowe (CV, ACV, SIMV)
4-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Monitorowanie cyfrowe
Rysunek 4-7. Menu krzywej: Tryby ciśnieniowe z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem
(CPAP, PSV S, PSV ST, PCV, PACV)
Rysunek 4-8. Menu krzywej: Tryby ciśnieniowe z zaworem (PSV S, PSV ST, PCV, PACV)
Rysunek 4-9. Menu krzywej: Tryb objętościowy (CV, ACV, SIMV)
Wartości monitorowanego parametru są aktualizowane co dwa cykle oddechowe i są wyświetlane
w formie nakładek, jak pokazano na Rysunek 4-10.
1
2
3
1
Nazwa parametru
2
Zmierzona lub obliczona wartość
3
Jednostka miary
Rysunek 4-10. Obszar monitorowanego parametru
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
4-3
Monitorowane parametry
Jeśli monitorowana wartość parametru nie ma zastosowania lub jest niedostępna, jest ona
zastępowana przez myślnik “–” jak pokazano na Rysunek 4-11.
Rysunek 4-11. Ekran przedstawiający niedostępne wartości parametru
Wyzwalanie wdechu
W czasie każdej fazy wdechowej wyzwalanej przez pacjenta, w menu wentylacji, alarmu lub krzywej,
obok cyklicznego stosunku I:E wyświetlany jest symbol Wykryto wysiłek wdechowy
(patrz
Rysunek 4-12).
Pacjent uruchamia respirator wdychając przepływ, a respirator reaguje dostarczając oddech oparty na
ciśnieniu lub objętości.
Rysunek 4-12. Wskaźnik Wykryto wysiłek wdechowy
Wyświetlane monitorowane parametry
Tabela 4-1. Wyświetlane monitorowane parametry
Monitorowane
parametry
4-4
Ekran
Zakres
Wydechow objętość
oddechowa
VTE
20 do 9999 ml
Czas wydechu
E Time
0 do 59,9 s
Opis
Przepływ wydechowy pacjenta mierzony jest przez
przetwornik przepływu wydechowego, a pomiar
ten jest wykorzystywany do obliczenia objętości
(przetworniki przepływu nie mierzą bezpośrednio
objętości).
Wyświetlana wartość jest aktualizowana przy
każdym wdechu,ale dostępna jest tylko w
konfiguracji dwuramiennej obwodu pacjenta.
Zmierzony czas wydechu.
Wyświetlana wartość (tylko krzywa) jest
aktualizowana przy każdym wdechu.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Monitorowanie cyfrowe
Tabela 4-1. Wyświetlane monitorowane parametry (Ci¹g dalszy)
Monitorowane
parametry
Ekran
Zakres
Frakcja wdychanego
tlenu
FIO2
0 do 99%
Stosunek I:E
I:E
1:9,9 do 9,9:1
Wdechowa objętość
oddechowa
VTI
0 do 9999 ml
Czas wdechu
Czas Ti
0 do 9,9 s
Przeciek
Przeciek
0 do 200 l/m
Objętość minutowa
M Vol
0 do 99,9 l
Szczytowe ciśnienie
PIP
0 do 99 mbar
wdechowe
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Opis
Wartość procentowa tlenu wdychanego przez
pacjenta.
Wyświetlana wartość (tylko krzywe) jest
aktualizowana przy każdym wdechu.
Stosunek zmierzonego czasu wdechu do
zmierzonego czasu wydechu.
Wyświetlana wartość jest aktualizowana przy
każdym wdechu.
Przepływ dostarczany pacjentowi przez respirator
podczas każdej fazy wdechowej mierzony jest
przez przetwornik wdechowy, a pomiar ten jest
wykorzystywany do obliczenia objętości
(przetworniki przepływu nie mierzą bezpośrednio
objętości).
Wyświetlana wartość jest aktualizowana przy
każdym wdechu.
Obecnie kiedy w wentylacji z zaworem dostarczany
jest oddech kontrolowany ciśnieniem lub
wspomagany ciśnieniem, i nastąpi przeciek,
respirator zwiększy przepływ, aby osiagnąć
docelowe ciśnienie. Monitorowana VTI
w oddechach kontrolowanych ciśnieniem lub
wspomaganych ciśnieniem odzwierciedla wielkość
przepływu, jaką podczas wdechu respirator
dostarcza z portu wylotowego. Kiedy nastąpi
przeciek, monitorowana wartość zwiększy się
(możliwe, że do bardzo wysokiej wartości). Ta
wyświetlona wartość nie będzie rzeczywistą
wielkością dostarczaną pacjentowi.
Zmierzony czas wddechu.
Wyświetlana wartość (tylko w menu krzywej) jest
aktualizowana przy każdym wydechu.
Dostępny tylko w konfiguracji z układem
jednoramiennym pacjenta z kalibrowanym
(ustalonym) przeciekiem.
Wyświetlana wartość (tylko w menu krzywej) jest
aktualizowana przy każdym wdechu.
Przepływ dostarczany pacjentowi przy każdym
oddechu jest mierzony przez przetwornik
wdechowy, a pomiar ten jest wykorzystywany do
obliczenia objętości minutowej (Vt x RRtot)
(przetworniki przepływu nie mierzą bezpośrednio
objętości).
Wyświetlana wartość jest aktualizowana przy
każdym wydechu.
Najwyższe ciśnienie w obwodzie podczas każdej
fazy wdechowej, zmierzone proksymalnym
czujnikiem ciśnienia.
Wyświetlana wartość jest aktualizowana przy
każdym wydechu.
4-5
Monitorowane parametry
Tabela 4-1. Wyświetlane monitorowane parametry (Ci¹g dalszy)
Monitorowane
parametry
4.2
Ekran
Zakres
Dodatnie ciśnienie
końcowowydechowe
PEEP
0 do 99 mbar
Częstość oddechów
RRtot
0 do 99
oddechów na
minutę
Opis
Końcowe cićnienie wydechowe mierzone jest
proksymalnym czujnikiem ciśnienia.
Wyświetlana wartość jest aktualizowana przy
każdym wdechu
Całkowita liczba oddechów zmierzonych w ciągu
minuty.
Wyświetlana wartość jest oparta na każdym
oddechu i jest aktualizowana przy każdym
wdechu.
Ekran z wykresem słupkowym
W menu wentylacji, wyświetlony wykres słupkowy dynamicznie prezentuje ciśnienia osiągnięte
podczas całego cyklu oddechowego (Rysunek 4-13).
1
2
Rysunek 4-13. Ekran z wykresem słupkowym
Wartość PIP osiągnięta w czasie cyklu jest przedstawiona za pomocą linii na górze wykresu
słupkowego (Rysunek 4-13, punkt 1) i jest wyświetlana do chwili, gdy zostanie osiągnięta maksymalna
wartość kolejnego cyklu.
Wartość PEEP jest przedstawiona za pomocą linii znajdujacej się na dole wykresu słupkowego
(Rysunek 4-13, punkt 2).
4.3
Ekran krzywej
Ekran krzywej dostępny jest jednynie podczas wentylacji, z ekranu parametrów alarmu, przy
użyciu klawiszy MENU
. Jego wyświetlanie zostało skonfigurowane w menu Preferencji
(patrz rozdział 7, “Procedury eksploatacyjne”).
• Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu mają odniesienie do czasu. W krzywych tych, linie
maksymalnego ciśnienia i przepływu są aktualizowane za każdym razem, gdy odświeżane jest
okno graficzne (co dwa cykle oddechowe).
• Skale ciśnienia i przepływu automatycznie korygują się według maksymalnych poziomów,
zmierzonych w ciągu trzech ostatnich cykli. Skala czasu również koryguje się automatycznie
według częstotliwości oddechów, co pozwala na wyświetlanie dwóch kolejnych cykli.
Ekran krzywej pokazana na Rysunek 4-14.
4-6
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Ekran krzywej
1
4
2
1. Tryb wentylacji
2. Ciśnienie w ciągu
dwóch ostatnich
cykli1
3. Maksymalny przepływ
w ciągu dwóch
ostatnich cykli
3
4. Symbol zatrzymanej
krzywej
5
5. Symbol wyzwalania
wdechu
1. Skale ciśnienia i przepływu
są korygowane po trzech
cyklach, ale wyświetlane są
tylko dwa cykle.
Rysunek 4-14. Ekran krzywej
Wyznaczanie przebiegu krzywej można w dowolnej chwili zatrzymać, umożliwia to analizę krzywych
ciśnienia i przepływu, podczas jednoczesnej wentylacji pacjenta.
Aby zatrzymać wyznaczanie przebiegu krzywej:
Naciśnij przycisk WDÓŁ
.
• Wyświetlana krzywa zostaje zatrzymana.
• Zatrzymane zostaje wyświetlanie ostatnich monitorowanych wartości numerycznych.
• Symbol Zatrzymaj krzywą
jest wyświetlany w górnej części ekranu.
Aby uruchomić wyznaczanie przebiegu krzywej:
Naciśnij przycisk W GÓRĘ
.
• Wyznaczanie przebiegu krzywej jest kontynuowane.
• Wyświetlanie monitorowanych wartości numerycznych zostaje odświeżone.
• Symbol Zatrzymaj krzywą
znika.
Funkcja zatrzymania krzywej pozostaje aktywna nawet jeśli następują zmiany w menu wentylacji lub
alarmu lub zatrzymana jest wentylacja. Wejście do menu preferencji lub ekranu rejestru alarmu w
chwili, gdy aktywna jest funkcja Zatrzymania krzywej, dezaktywuje tę funkcję.
Aby manualnie anulować ekran krzywej:
Naciśnij przycisk MENU
.
Ekran krzywej jest automatycznie anulowany:
• Po uruchomieniu alarmu o wysokim priorytecie.
• Po naciśnięciu klawisza WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
, w celu zatrzymania wentylacji.
4-7
Monitorowane parametry
4.4
Raport wentylacji
Raport wentylacji dostępny jest w Menu preferencji (patrz rozdział 7, “Procedury eksploatacyjne”).
Raport wentylacji jest aktualizowany codziennie o godzinie 08:00 i przedstawia średnie odczyty
z poprzednich 24 godzin. Patrz Rysunek 4-15
Rysunek 4-15. Raport wentylacji
Uwaga:
Wartości wyświetlane w Raporcie wentylacji są ponownie inicjowane po aktualizacji oprogramowania lub po
wyzerowaniu licznika pacjenta.
W Raporcie wentylacji wyświetlone są następujące dane:
Wentylacja średnio - Czas wentylacji
Dane o czasie trwania wentylacji oparte są na liczniku pacjenta i pokazują całkowity czas wentylacji
w godzinach i minutach, w ciągu ostatnich 24 godzin.
VTI - Wdechowa objętość oddechowa
Podczas wentylacji z zaworem wydechowym, VTI to średnia wdechowa objętość oddechowa podczas
każdego cyklu wentylacji, w ciągu ostatnich 24 godzin.
Podczas wentylacji w trybie z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem, VTI to średnia
objętość dostarczana przez respirator podczas każdego cyklu wentylacji, w ciągu ostatnich 24 godzin.
VTE - Wydechowa objętość oddechowa
Podczas wentylacji w konfiguracji z dwuramiennym obwodem i z zaworem wydechowym, VTE to
średnia objętość wydychana podczas każdego cyklu wentylacji, w ciągu ostatnich 24 godzin.
W konfiguracji z obwodem jednoramiennym wartość ta nie jest mierzona.
PAW - Szczytowe ciśnienie w drogach oddechowych
Szczytowe ciśnienie w drogach oddechowych to średnie ciśnienie szczytowe podczas fazy
wdechowej, zmierzone w każdym cyklu i w ciągu ostatnich 24 godzin.
RR - Częstość oddechów
Częstość oddechów to średnia całkowitej częstotliwości oddechowej pacjenta i respiratora, zmierzona
w ciągu ostatnich 24 godzin.
4-8
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Raport wentylacji
Przeciek
Podczas wentylacji z obwodem w konfiguracji z układem z kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem,
jest to średni przeciek podczas każdego cyklu w ciągu ostatnich 24 godzin. W konfiguracji z obwodem
jednoramiennym nie ma średnej nieszczelności.
AI - Indeks bezdechu
Indeks bezdechu to średnia liczba bezdechów na godzinę wentylacji. Jest on obliczony na podstawie
Alarmu bezdechu.
Ta Apnea - Czas bezdechu
Skumulowany czas bezdechu w ciągu poprzednich 24 godzin.
Spont Cyc - Cykl spontaniczny
Jest to wartość procentowa cykli wentylacji zainicjowanych przez pacjenta i respirator w ciągu
ostatnich 24 godzin.
Urządzenie
Całkowity czas, w godzinach, włączenia respiratora od chwili jego produkcji.
Pacjent
Całkowity czas, w godzinach i minutach, wentylacji obecnego pacjenta.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
4-9
Monitorowane parametry
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
4-10
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Poziom priorytetu alarmu
5 Alarmy i rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE
Ustawienie limitów alarmów na wartości ekstremalne może spowodować nieprawidłowe działanie
alarmów respiratora.
Po uruchomieniu stanu alarmowego, lub kiedy stwierdzona zostanie awaria lub problem dotyczący
pacjenta-respiratora, najpierw należy zbadać pacjenta, a dopiero później zająć się respiratorem.
Alarmy lub awarie generowane przez Respirator Puritan Bennett™ 560 są sklasyfikowane w dwie
kategorie:
• Alarmy wentylacji (lub użytkowe)
• Awarie techniczne
Część alarmów respiratora jest regulowana, w zależności od trybów wentylacji (patrz rozdział 3,
“Parametry eksploatacji”). Istnieją również automatyczne, nie regulowane alarmy, które pozwalają na
stworzenie systemu zabezpieczeń dla bezpieczniejszej wentylacji pacjenta.
Alarmy wskazują na zdarzenia, które mogą wpłynąć na wentylację w krótkim okresie i wymagają
natychmiastowej interwencji (patrz część 5.8, “Rozwiązywanie problemów,” na stronie 5-17).
Awarie techniczne nie wpływają bezpośrednio na działanie urządzenia. Dlatego też, użytkownik nie
jest ostrzegany o awariach technicznych. Tylko upoważnieni i przeszkoleni technicy mogą zapoznać
się z menu konserwacji (patrz Instrukcja serwisowa Puritan Bennett™ 560 ).
Uwaga:
Przed użyciem respiratora należy wprowadzić domyślne preferencje ustwień alarmów.
5.1
Poziom priorytetu alarmu
Poniżej wymieniono hierarchię alarmów dotyczącą sygnalizowania poziomu krytyczności alarmu.
• Bardzo wysoki priorytet (BWP): Sytuacja krytyczna wymagająca natychmiastowej
uwagi; wentylacja jest niemożliwa:
Ciągły sygnał dźwiękowy / z lub bez ciągle palącej się czerwonej diody LED / z lub bez
komunikatu / z lub bez podświetlenia wyświetlacza (możliwe jest wystąpienie stanu
alarmowego, który może nie być sygnalizowany zarówno komunikatem jak i
podświetleniem).
• Wysoki priorytet (WP): Sytuacja krytyczna w krótkim czasie; wentylacja jest potencjalnie
zagrożona:
Szybki, przerywany sygnał dźwiękowy / migająca czerwona dioda LED / z komunikatem /
z podświetleniem wyświetlacza
• Średni priorytet (ŚP): Sytuacja krytyczna w długim okresie; w najbliższym czasie nie
będzie to miało wpływu na wentylację:
Przerywany sygnał dźwiękowy / migająca żółta dioda LED / z komunikatem / z podświetleniem
wyświetlacza
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-1
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Uwaga:
W chwili obecnej nie ma alarmów o niskim priorytecie (NP).
Uwaga:
Jeśli w ciągu 60 sekund nie nastąpią działania naprawcze, alarm dźwiękowy nie zostanie wyłączony (Dźwięk
wyłączony) lub zresetowany (Alarm zresetowany), alarmy o wysokim priorytecie będą sygnalizowane dźwiękowo
z maksymalną mocą 85 dB(A).
5.2
Wyświetlanie alarmu
W czasie działania, kiedy zostanie aktywowany alarm:
• Zaświeci się lub będzie migał czerwony lub żółty wskaźnik alarmu znajdujący się po lewej stronie
klawisza KONTROLA ALARMU
.
• Włączył się alarm dźwiękowy.
• Na dole Menu wentylacji lub Menu alarmu wyświetlany jest migający, podświetlony komunikat.
Wskaźniki alarmów
MENU WENTYLACJI
MENU ALARMU
KOMUNIKATY ALARMOWE
Rysunek 5-1. Wyświetlacze alarmu
Uwaga:
W chwili obecnej nie ma alarmów o niskim priorytecie (NP).
Kiedy uruchomiony zostanie alarm, a obecnie wyświetlanym menu nie są Parametry wentylacji lub
Menu alarmu, aby pokazać komunikat o alarmie wyświetlacz automatycznie przełączy się na jedno
z tych Menu.
5-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Menu rejestru alarmów
W przypadku gdy w tym samym czasie aktywowanych zostanie kilka alarmów, podświetlony zostanie
alarm dźwiękowy i wizualny o najwyższym priorytecie; wyświetlane jednak będą wszystkie aktywne
komunikaty, w kolejności, w jakiej się pojawiły.
5.3
Menu rejestru alarmów
Wszystkie alarmy zapisywane są w wewnętrznej pamięci respiratora w tym samym czasie, gdy zostaną
aktywowane.
Rejestr alarmów umożliwia wyświetlenie ostatnich ośmiu (8) aktywowanych alarmów, łącznie z datą
i godziną ich aktywowania.
Aby wejść do Rejestru alarmów należy wykonać poniższe czynności:
1. Naciśnij przycisk MENU
wyświetlane menu).
, aby wejść do menu ustawień alarmu (jeśli nie jest to obecnie
2. Naciśnij klawisz W DÓŁ
kilka razy lub przytrzymaj do czasu, aż kursor znajdzie się na
wierszu "Rejestr alarmów" na dole strony. Pojawia się następujący ekran:
Rysunek 5-2. Wejście do Menu rejestru alarmów
3. Naciśnij klawisz WPROWADŹ
. Wyświetli się ekran Rejestr alarmów.
Rysunek 5-3. Wyświetlanie ekranu Rejestr alarmów
Uwaga:
Jeśli żaden alarm nie był aktywowany, na ekranie wyswietlony zostanie komunikat "BRAK DANYCH" (patrz
rysunek poniżej).
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-3
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Rysunek 5-4. Ekran Rejestru alarmów kiedy żaden alarm nie jest aktywowany
W celu uzyskania informacji na temat wiersza "ALARMY SKASOWANE", patrz część 5.6, “Ponowne
aktywowanie alarmów,” na stronie 5-6.
Aby manualnie anulować ekran Rejestr alarmów:
Naciśnij klawisz WPROWADŹ
kiedy kursor będzie na wierszu "Wstecz".
Ekran Rejestr alarmów jest anulowany automatycznie:
• Po 15 sekundach kiedy nie zostanie wykryta żadna czynność klawiatury
• Po uruchomieniu alarmu o wysokim priorytecie
Uwaga:
Tylko wykwalifikowany personel może uzyskiwać dostęp do wszystkich alarmów i zdarzeń zarejestrowanych
przez respirator. Aby uzyskać dalsze informacje, wykwalifikowany personel powinien zapoznać się z Instrukcją
serwisową Puritan Bennett™ 560.
5.4
Wyciszanie dźwięku alarmów
Użytkownik może wyciszyć dźwięk alarmów jednorazowo na 60 sekund. Jest to funkcjaDźwięk
wyłączony.
Aby wyciszyć dźwięk aktywowanych alarmów:
Naciśnij przycisk KONTROLA ALARMU
.
• Dźwięk wszystkich aktywowanych alarmów zostaje wyłączony.
• Część wizualna (wskaźnik świetlny i komunikat) aktywowanych alarmów będzie nadal
widoczna.
• Kiedy funkcja wyłączenia dźwięku jest aktywna, symbol Dźwięk wyłączony
jest
wyświetlany na górze po prawej stronie ekranu.
5-4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Wstrzymywanie/Resetowanie alarmów
Rysunek 5-5. Wyciszanie dźwięku alarmów
Jeśli w tym samym czasie aktywowanych zostanie kilka alarmów, naciśnięcie klawisza KONTROLA
ALARMU
wpływa na wszystkie aktualnie wyświetlane alarmy.
Dźwięk wszystkich aktywowanych alarmów jest automatycznie reaktywowany:
• Po 60 sekundach, jeśli przyczyna(y) alarmu(ów) utrzymuje(ą) się
• Zawsze gdy aktywowany jest nowy alarm
Uwaga:
Jeśli klawisz zostanie zablokowany lub przytrzymmany przez 45 sekund, pojawi się alarm klawiatury.
5.5
Wstrzymywanie/Resetowanie alarmów
OSTRZEŻENIE
Głośność alarmów powinna być dostosowana do środowiska eksploatacji respiratora i wystarczająca, aby
osoby nadzorujące pacjentów mogły je usłyszeć. Otwory alarmów dźwiękowych znajdujące się z przodu
urządzenia nie powinny być zatkane. Alarm można wstrzymać za pomocą funkcji Pauza alarmu, naciskając
dwa razy klawisz KONTROLA ALARMU, po ogłoszeniu alarmu.
Po uruchomieniu stanu alarmowego, lub kiedy stwierdzona zostanie awaria lub problem dotyczący
pacjenta-respiratora, najpierw należy zbadać pacjenta, a dopiero później zająć się respiratorem.
Niektóre alarmy nie są automatycznie kasowane w chwili, gdy usunięty zostanie stan, który wywołał
alarm, n.p. WYSOKIE CIŚNIENIE. Część alarmów można wstrzymać manualnie nawet jeśli przyczyna(y)
ich aktywacji pozostanie nie usunięta.
Aby manualnie wstrzymać alarm należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:
Naciśnij dwa razy przycisk KONTROLA ALARMU
.
• Alarm zostanie wstrzymany do chwili aż zostanie skorygowany i ponownie pojawi się stan
alarmu: dźwięk, wskaźnik świetlny i komunikat są wstrzymane (w przypadku alarmów, które
można wstrzymać manualnie).
• Na górze po prawej stronie Wentylacji, wyświetla się symbol Alarm wstrzymany
, Ekrany
alarmów i krzywych. Patrz: Rysunek 5-6.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-5
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Rysunek 5-6. Manualne wstrzymywanie alarmów
Kiedy żadne inne alarmy nie są aktywowane, ostatni anulowany alarm jest stale wyświetlany w oknie
komunikatów alarmowych w menu Alarmy, razem z datą i godziną jego aktywacji. Alarm Wysokie
ciśnienie musi być resetowany manualnie. Patrz: część 5.7, “Omówienie alarmów,” na stronie 5-8.
Aby manualnie zresetować alarm Wysokie ciśnienie, należy postępować zgodnie z poniższymi
krokami:
Naciśnij dwa razy przycisk KONTROLA ALARMU
.
• Alarmy wizualne zostaną zresetowane.
5.6
Ponowne aktywowanie alarmów
Alarmy, które zostały wstrzymane i których przyczyna aktywacji nadal istnieje, można reaktywować.
Aby reaktywować alarmy należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:
1. Naciśnij przycisk MENU
wyświetlane menu.
, aby wejść do menu ustawień alarmu, jeśli nie jest to obecnie
2. Naciśnij klawisz W DÓŁ
, aby ustawić kursor na wierszu "Rejestry alarmów", jeśli jeszcze nie
jest tam ustawiony. Zgodnie z następującym rysunkiem:
Rysunek 5-7. Ponowne aktywowanie alarmów
3. Naciśnij klawisz WPROWADŹ
5-6
, aby potwierdzić wejście do menu "Rejestr alarmów".
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Ponowne aktywowanie alarmów
4. Naciśnij klawisz W GÓRĘ
następującym rysunkiem:
, aby ustawić kursor na wierszu "ALARMY SKASOWANE". Zgodnie z
Rysunek 5-8. Rejestr alarmów
5. Naciśnij klawisz WPROWADŹ
zdarzenia:
•
•
•
•
na co najmniej trzy (3) sekundy. Pojawią się następujące
Słyszalny jest pojedynczy sygnał dźwiękowy.
Włącza się alarm dźwiękowy.
Podświetla się wskaźnik alarmu.
W menu Wentylacji i Alarmów wyświetlane są na zmianę komunikaty wszystkich aktywnych
alarmów.
• Znika symbol Dźwięk wyłączony
• Znika symbol Alarm wstrzymany
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
(jeśli był wyświetlany).
.
5-7
Alarmy i rozwiązywanie problemów
5.7
Omówienie alarmów
Uwaga:
Komunikat: “*jeżeli trwa RESTART/SERW” pojawi się tylko wtedy gdy stan alarmu trwa dłużej niż 30 sekund.
Tabela 5-1. Omówienie alarmów
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Możliwość
wstrzymani
a alarmu
BRAK NAPIĘCIA
SIECIOWEGO
Odcięcie zasilania prądem
zmiennym (sieciowego).
Alarm aktywuje się:
• Po 5 sekundach jeśli
wentylacja zostanie
zatrzymana
• Na początku cyklu wentylacji
kiedy wentylacja jest w toku.
Skutek: przełączenie na zasilanie
zewnętrzne prądem stałym, jeśli
jest dostępne; w przeciwnym
wypadku na akumulator
wewnętrzny.
ŚP
Tak
Tak
APNEA BEZDECH
Respirator nie wykrył
wyzwolenia wdechu po czasie
bezdechu ustawionym w
trybach PSV, CPAP, P SIMV i SIMV.
Automatycznie kasuje się po
dwóch kolejnych oddechach
pacjenta.
ŚP
Tak
Tak –
z wyjątkiem
CPAP
BŁĄD BATERII1
RESTART/SERW
Respirator wykrył awarię
akumulatora wewnętrznego.
Skutek: nie można korzystać
z akumulatora wewnętrznego.
ŚP
Tak
Nie
BŁĄD BATERII2
RESTART/SERW
Nie wykryto akumulatora
wewnętrznego.
ŚP
Tak
Nie
Pojawia się kiedy akumulator
brzęczyka jest zbyt słaby, aby
zasygnalizować alarm BRAK
ZASILANIA.
ŚP
Tak
Tak
BŁĄD BRZĘCZYKA1
RESTART/SERW
Wadliwe działanie brzęczyka.
ŚP
Tak
Nie
BŁĄD BRZĘCZYKA2
RESTART/SERW
Wykryto awarię brzęczyka o
bardzo wysokim priorytecie.
Skutek: brak alarmu
dźwiękowego w przypadku
alarmu BRAK ZASILANIA.
ŚP
Tak
Tak
BŁĄD BRZĘCZYKA3
RESTART/SERW
Niepowodzenie ładowania
akumulatora w związku z
nieprawidłowym napięciem.
Skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu, aby
uzyskać pomoc.
WP
Tak
Nie
Komunikat
alarmowy
BRZĘCZYK
NISKI STAN BATERII
5-8
Przyczyna/Reakcja respiratora
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Omówienie alarmów
Tabela 5-1. Omówienie alarmów (Ci¹g dalszy)
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Możliwość
wstrzymani
a alarmu
BŁĄD BRZĘCZYKA4
RESTART/SERW
Awaria zw. z akumulatorem
brzęczyka. Napięcie
akumulatora brzęczyka jest zbyt
niskie.
Wewnętrzny problem
techniczny, który uniemożliwia
akumulatorowi
zasygnalizowanie alarmu BRAK
ZASILANIA.
ŚP
Tak
Tak
WYKALIBRUJ FIO2
Wykryto czujnik FiO2 i nie jest on
skalibrowany.
ŚP
Tak
Tak
NIEUDANA
KALIBRACJA
Niepowodzenie jednego punktu
kalibracji wewnętrznego
czujnika przepływu
wydechowego
Skutek: nieudany punkt
kalibracji został zastąpiony
punktem domyślnym.
ŚP
Tak
Tak
Niepowodzenie ładowania
akmulatora wewnętrznego.
Skutek: naładowanie
akumulatora wewnętrznego
niemożliwe.
ŚP
Tak
Tak
Wdechowa objętość oddechowa
podczas wydechu na poziomie
20% wdechowej objętości
oddechowej i wdechowa
objętość oddechowa równa
20ml.
Zawór wydechowy zatkany.
WP
Tak
Nie
SPRAWDŹ CIŚN
ZAWÓR WYDECH
Wewnętrzna awaria wentylacji
związana z czujnikiem
wykrywania zaworu
wydechowego (czujnik
ciśnienia).
WP
Tak
Tak
SPRAWDŹ SENSOR
TLENU
Pomiar FiO2 wynosi mniej niż
18%.
Skalibruj ponownie lub zmień
czujnik FiO2.
WP
Tak
Nie
Komunikat
alarmowy
SPRAWDŹ
ŁADOWANIE BATERII
jeżeli trwa
RESTART/SERW
SPRAWDŹ ZAWÓR
WYDECHOWY*
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
Przyczyna/Reakcja respiratora
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-9
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 5-1. Omówienie alarmów (Ci¹g dalszy)
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Możliwość
wstrzymani
a alarmu
ŚP
Tak
Nie
Brak aktywacji Wezwania
pielęgniarki lub zdalnego
systemu alarmowego w chwili
gdy trwa alarm.
ŚP
Tak
Tak
SPRAWDŹ NASTAWY
Alarm aktywuje się:
Systematycznie po zmianie
wersji oprogramowania.
• Utrata zapamiętanych
parametrów
Skutek:
• Klucz blokujący wyłączony
• Ustawienia spoza zakresu są
zastępowane ich wartościami
domyślnymi
ŚP
Tak
Tak
PODŁĄCZ ZAWÓR
LUB ZMIEŃ
CIŚNIENIE
Brak podłączonego zaworu przy
PEEP ustawionym na mniej niż
4 mbar lub
PIP ustawione na ponad 30
mbar, kiedy ciśnienie względne
jest ustawione na WYŁ
WP
Tak
Nie
CYKLE
KONTROLOWANE
Respirator dostarcza wentylację
bezdechu przy ustawionej
awaryjnej częstości odechów.
Nie dot.
Nie
Nie
BŁĄD
WENTYLATORA
RESTART/SERW)
Prędkość działania wentylatora
chłodzącego respiratora jest
nieodpowiednia do
wewnętrznej temperatury
urządzenia.
ŚP
Tak
Tak
ZASILANIE Z WEW.
BATERII
Odcięcie zewnętrznego zasilania
prądem stałym.
Skutek: przełączenie na
akumulator wewnętrzny.
ŚP
Tak
Tak
Komunikat
alarmowy
Przyczyna/Reakcja respiratora
1. Brak sygnału z proksymalnego
czujnika ciśnienia
SPRAWDŹ LINIĘ
PROKSYMALNĄ1*
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
SPRAWDŹ ZDALNY
ALARM
Skutek: przełączenie na
wewnętrzny czujnik ciśnienia,
aby uzyskać pomiary ciśnienia.
Alarm aktywuje się:
W przypadku braku sygnału (1):
Po jednym cyklu wentylacji
lub
W przypadku braku sygnału (2)
i po siedemnastym cyklu
oddechowym: Po 17 sekundach
dla trybów PACV i ACV lub po
maksymalnym czasie pomiędzy
17 sekundami a Czasem
bezdechu + 4 sekundy dla
trybów CPAP, PSV, P SIMV i SIMV
•
5-10
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Omówienie alarmów
Tabela 5-1. Omówienie alarmów (Ci¹g dalszy)
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Możliwość
wstrzymani
a alarmu
Awaria 24 V zasilania.
WP
Tak
Nie
URZĄDZENIA5
RESTART/SERW
Wykrycie awarii w systemie
zasilania elektrycznego.
Skutek: pojemność akumulatora
wewnętrznego nie jest
wyświetlana obok symbolu
akumulatora.
ŚP
Tak
Tak
BŁĄD URZĄDZENIA7
RESTART/SERW
Wykrycie awarii w wewnętrznym
pomiarze napięcia.
WP
Tak
Nie
BŁĄD URZĄDZENIA9
RESTART/SERW
Błąd POST RAM. Odczyt/zapis
RAM nie odpowiada
ustawieniom pamięci.
BWP
Nie
Nie
BŁĄD
URZĄDZENIA10
RESTART/SERW
Błąd sumy kontrolnej POST
FLASH. Obliczona początkowa
suma kontrolna FLASH nie
odpowiada ustawieniom
pamięci.
BWP
Nie
Nie
BŁĄD
URZĄDZENIA11
RESTART/SERW
Błąd POST EEPROM. Początkowa
EEPROM nie odpowiada
ustawieniom pamięci.
BWP
Nie
Nie
BŁĄD
URZĄDZENIA12
RESTART/SERW
Błąd napięcia odniesienia POST.
Błąd 5V lub 10V napięcia
odniesienia.
BWP
Nie
Nie
BŁĄD
URZĄDZENIA13
RESTART/SERW
Błąd wersji oprogramowania.
BWP
Nie
Nie
BŁĄD TRIGGERA E
LUB PRZECIEK
Co najmniej cztery z sześciu
ostatnich spontanicznych
oddechów zostało
zakończonych przez czas.
ŚP
Tak
Nie
BATERIA
ROZŁADOWANA
Pojemność akumulatora
wewnętrznego na
poziomie 10 min. lub 3%.
(napięcie akumulatora na
poziomie 22,5V)
Skutek: wentylacja zostaje
zatrzymana.
WP
Nie
Nie
Nieprawidłowo wysoki przepływ
wydechowy podczas fazy
wdechowej trzech kolejnych
oddechów (w konfiguracji
dwuramiennej).
Alarm aktywuje się:
Po trzech kolejnych oddechach.
ŚP
Tak
Nie
Nie wykryto czujnika FiO2
i alarm FiO2 jest aktywny.
WP
Tak
Tak
Komunikat
alarmowy
BŁĄD URZĄDZENIA3
RESTART/SERW
NIESZCZELNY
ZAWÓR WYDECH
BRAK SENSORA
TLENU FIO2
Przyczyna/Reakcja respiratora
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-11
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 5-1. Omówienie alarmów (Ci¹g dalszy)
Komunikat
alarmowy
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Możliwość
wstrzymani
a alarmu
Temperatura akumulatora poza
zakresem tolerancji.
Skutek: ładowanie akumulatora
zatrzymuje się.
ŚP
Tak
Tak
Poziom tlenu dostarczanego
przez respirator przekracza
ustawiony poziom Max FIO2.
ŚP
Tak
Nie
Wewnętrzna temperatura
urządzenia poza zakresem
tolerancji.
ŚP
Tak
Tak
NIESZCZELNOŚĆ szacowana
przez respirator przekracza
wartość progową alarmu Max
Przeciek.
ŚP
Tak
Nie
Przyczyna/Reakcja respiratora
ALERT TEMP.
BATERII*
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
WYSOKIE FIO2
ALERT TEMP.
OTOCZENIA*
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
WYSOKI PRZECIEK
•
W trybach ACV lub SIMV, jeśli
ciśnienie wdechowe jest wyższe
od Max PIP podczas trzech
kolejnych cykli
lub
•
W trybach PSV, CPAP, PACV lub
P SIMV, jeśli ciśnienie wdechowe
jest wyższe niż (P Support lub
P Control + PEEP) + 5 mbar do
29 mbar lub + 10 mbar do
ponad 30 mbar w czasie trzech
kolejnych cykli.
lub
WYSOKIE CIŚNIENIE
•
W trybie PSV lub CPAP i
P Support jest wyłączone, jeśli
ciśnienie wdechowe jest wyższe
niż PEEP + 10 mbar podczas
trzech kolejnych cykli.
Alarm aktywuje się:
•
WP
Uwaga: Po
usunięciu
stanu
alarmu,
należy
manualnie
zresetować
wskaźnik
priorytetu
alarmu,
naciskając
klawisz
.
Nie
Tak
(Można
wyłączyć
wizualną
część
alarmu)
Po trzech kolejnych
oddechach.
Skutek:
•
WYSOKA CZĘSTOŚĆ
RR
5-12
Przełączenie na fazę
wydechu.
Częstość oddechów zmierzona
podczas trzech kolejnych
oddechów wyższa niż ustawiona
Max RRtot.
Alarm aktywuje się:
• Po trzech kolejnych
oddechach.
ŚP
Tak
Nie
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Omówienie alarmów
Tabela 5-1. Omówienie alarmów (Ci¹g dalszy)
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Możliwość
wstrzymani
a alarmu
WYSOKA OBJĘTOŚĆ
VTE
Podczas trzech kolejnych
oddechów (w konfiguracji
dwuramiennej), oddechowa
objętość wydechowa większa
niż ustawiona Objętość VTE Max
Alarm aktywuje się:
• Po trzech kolejnych
oddechach.
ŚP
Tak
Nie
WYSOKA OBJĘTOŚĆ
VTI
Oddechowa objętość
wdechowa większa niż
ustawiona Objętość VTE Max
podczas trzech kolejnych
oddechów w trybach PSV, CPAP,
P ACV, P SIMV i SIMV.
Alarm aktywuje się:
• Po trzech kolejnych
oddechach.
WP
Tak
Nie
PRZEPŁYW WDECH
RESTART/SERW
Przepływ wdechowy jest stały
(+/- 1 l/m) przy prawidłowej
temperaturze turbiny i
prędkości. Skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu, aby
uzyskać pomoc.
WP
Tak
Nie
ZATRZYMANIE
MANUALNE
Wentylacja została dobrowolnie
zatrzymana przez osobę
nadzorującą lub pacjenta.
WP
Tak
Tak
BŁĄD KLAWIATURY
RESTART/SERW*
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
Klawisz klawiatury przytrzymany
przez ponad 45 sekund.
WP
Nie
Nie
Pojemność akumulatora
wewnętrznego na
poziomie 30 min. lub 8%.
WP
Tak
Nie
Poziom tlenu dostarczanego
przez respirator jest niższy niż
ustawiony poziom Min FiO2.
ŚP
Tak
Nie
Podczas trzech kolejnych
oddechów (w konfiguracji
dwuramiennej), oddechowa
objętość wydechowa niższa niż
ustawiona Objętość VTE Min
Alarm aktywuje się:
• Po trzech kolejnych
oddechach.
ŚP
Tak
Nie
Komunikat
alarmowy
NISKI STAN BATERII
NISKIE FIO2
NISKA OBJĘTOŚĆ
VTE
Przyczyna/Reakcja respiratora
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-13
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 5-1. Omówienie alarmów (Ci¹g dalszy)
Komunikat
alarmowy
NISKA OBJĘTOŚĆ VTI
BRAK LINII
PROKSYMALNEJ2*
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
OKLUZJA UKŁ.
PACJENTA*
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
OKLUZJA UKŁ.
PACJENTA
5-14
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Możliwość
wstrzymani
a alarmu
Oddechowa objętość
wdechowa mniejsza niż
ustawiona Objętość VTI Min
podczas trzech kolejnych
oddechów w trybach PSV, CPAP,
P ACV, P SIMV i SIMV.
Alarm aktywuje się:
• Po trzech kolejnych
oddechach.
ŚP
Tak
Nie
Ciśnienie proksymalne na
poziomie 0,6 mbar dla 100 ms
podczas fazy wdechowej 3-go
cyklu oddechowego.
Reakcja respiratora: Przełączenie
na wewnętrzny czujnik ciśnienia,
aby uzyskać pomiar ciśnienia.
ŚP
Tak
Nie
Zmierzona objętość oddechowa
nieznaczna podczas trzech
kolejnych oddechów w trybach
PSV, CPAP, PACV, SIMV.
Alarm aktywuje się:
• Po trzech kolejnych
oddechach.
WP
Tak
Nie
Pojawia się w konfiguracji
z układem z kalibrowanym
(ustalonym) przeciekiem, kiedy
poziom przecieku jest
niewystarczający do wypłukania
CO2 z wydychanego przez
pacjenta powietrza.
Wbudowany w masce element
przeciekowy może być
niedrożny.
Wbudowany w maskę element
przeciekowy nie jest
wystarczający dla tych ustawień.
WP
Tak
Nie
Przyczyna/Reakcja respiratora
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Omówienie alarmów
Tabela 5-1. Omówienie alarmów (Ci¹g dalszy)
Komunikat
alarmowy
ROZŁĄCZENIE UKŁ.
PACJENTA*
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
Przyczyna/Reakcja respiratora
Alarm zostaje aktywowany jeśli
przyczyny alarmu utrzymują się
przez maksymalny czas
pomiędzy:
• czasem odłączenia a
60/częstość oddechów
w trybie PACV i ACV
• czasem odłączenia a (czas
bezdechu +2 sek.) w trybie
CPAP i PSV
• czasem odłączenia a
(60/częstość oddechów +
czas wdech.) w trybie P SIMV
i SIMV.
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Możliwość
wstrzymani
a alarmu
WP
Tak
Nie
ŚP
Tak
Tak
BWP
Nie
Tak
WP
Tak
Nie
Jeśli podczas fazy wdechowej
przepływ jest większy niż
130 l/m.
W trybach ACV i SIMV, jeśli
ciśnienie pacjenta jest niższe od
Min PIP.
W trybach PSV, CPAP, PACV oraz
P SIMV, jeśli ciśnienie pacjenta
jest niższe od (P Support + PEEP)
- 20% lub (P Control + PEEP) 20%.
BŁĄD ZASILANIA
RESTART/SERW
Wykrycie awarii w systemie
zasilania elektrycznego.
1. Dostarczanie energii
elektrycznej do urządzenia
zostało przerwane włącznikiem
I/O podczas trwania wentylacji
lub
BRAK ZASILANIA
(brak komunikatu)
BŁĄD CZUJ. CIŚ1
RESTART/SERW
2. Akumulator został całkowicie
rozładowany, w czasie kiedy był
jedynym źródłem zasilania
respiratora.
Skutek: wentylacja natychmiast
zatrzymuje się. Wentylacja
rozpoczyna się ponownie
natychmiast po naciśnięciu
włącznika w przypadku 1
(powyżej) lub po przywróceniu
zasilania prądem zmiennym lub
stałym w przypadku 2 (powyżej).
Nieprawidłowy sygnał
wewnętrznego czujnika
ciśnienia.
Alarm aktywuje się:
• Po 15 sekundach.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-15
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 5-1. Omówienie alarmów (Ci¹g dalszy)
Priorytet
Możliwość
wyłączenia
dźwięku
Możliwość
wstrzymani
a alarmu
Nieprawidłowy sygnał
proksymalnego czujnika
ciśnienia.
Alarm aktywuje się:
• Po 15 sekundach.
ŚP
Tak
Tak
Ustawienia wentylacji nie są
kompatybilne z rodzajem
używanego obwodu pacjenta.
Zdejmij zawór wydechowy, aby
rozpocząć wentylację CPAP.
WP
Tak
Nie
ODŁĄCZ ZAWÓR LUB
ZMIEŃ CIŚNIENIE
Ustawienia wentylacji nie są
kompatybilne z rodzajem
używanego obwodu pacjenta.
W obwodzie z zaworem, różnica
pomiędzy PIP a PEEP nie
powinna być mniejsza niż
5 mbar.
WP
Tak
Nie
BŁĄD WERSJI
OPROGRAMOWANIA
Wykryto nieprawidłową wersję
oprogramowania.
Nie dot.
Nie dot.
Nie dot.
PRZEGRZANA
TURBINA
RESTART/SERW
Prędkość turbiny jest zbyt niska
a temperatura zbyt wysoka.
Skutek: wentylacja natychmiast
zatrzymuje się, a dostarczanie
O2 zostaje przerwane.
WP
Nie
Nie
Wewnętrzny akumulator nie
został rozpoznany jako
akumulator Puritan Bennett™.
ŚP
Tak
Nie
Podłącz zawór wydechowy, aby
rozpocząć wentylację w trybach
ACV lub SIMV / P SIMV.
WP
Tak
Nie
Pomiar i obliczenia objętości
oddechowej nie odpowiadają
ustawieniu Vt podczas sześciu
kolejnych oddechów w trybach
wdechu OBJ. i SIMV.
Alarm aktywuje się:
• Po sześciu kolejnych
oddechach-po osiągnięciu
przez respirator limitów
wydajności.
WP
Tak
Nie
Komunikat
alarmowy
BŁĄD CZUJ. PROX.2
RESTART/SERW
ODŁĄCZ ZAWÓR
WYBRANY TRYB
CPAP
NIEZNANA BATERIA
BRAK ZAWORU
WYDECHOWEGO
PODŁĄCZ ZAWÓR
WYDECHOWY
SPRAWDŹ
OBJĘTOŚĆ*
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
5-16
Przyczyna/Reakcja respiratora
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Rozwiązywanie problemów
5.8
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE
Niniejsza Instrukcja opisuje jak reagować na alarmy respiratora, ale NIE mówi jak reagować na kwestie
związane z pacjentem.
Żeby zapewnić prawidłowe serwisowanie oraz uniknąć możliwości wystąpienia fizycznego urazu
personelu lub uszkodzenia respiratora, respirator może być serwisowany wyłącznie przez autoryzowany
i wykwalifikowany przez firmę Covidien personel. Wszelkie modyfikacje Respirator Puritan Bennett™ 560
mogą być wprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5.8.1 Alarmy
Tabela 5-2 przedstawia informacje na temat najczęstszych alarmów respiratora, możliwych przyczyn
alarmów i działań naprawczych.
OSTRZEŻENIE
Z wyjątkiem wymiany akumulatora wewnętrznego i przeprowadzania zalecanej konserwacji opisanej
w rozdziałach od 8 do 10 tej Instrukcji, użytkownikowi nie wolno dokonywać żadnych napraw ani w inny
sposób serwisować respiratora, jak również modyfikować respiratora, jego elementów lub akcesoriów.
Postępowanie takie może stanowić zagrożenie dla pacjenta, spowodować uszkodzenie respiratora i/lub
unieważnić gwarancję. Respirator może być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Po uruchomieniu stanu alarmowego, lub kiedy stwierdzona zostanie awaria lub problem dotyczący
pacjenta-respiratora, najpierw należy zbadać pacjenta, a dopiero później zająć się respiratorem.
Uwaga:
Aby zmienić ustawienia i parametry, należy odblokować ekran respiratora.
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze
Komunikat alarmowy
lub objaw
BRAK NAPIĘCIA
SIECIOWEGO
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
Źródło zasilania prądem zmiennym
odłączone.
Anuluj alarm, a następnie sprawdź
przewód zasilający i/lub czy w źródle
zasilania sieciowego występuje napięcie.
Anuluj alarm, a następnie sprawdź czy na
końcu przewodu zasilającego jest
napięcie.
Uruchomienie przy zasilaniu
z zewnętrznego źródła prądu stałego
12 - 30 V.
Anuluj alarm.
Przepalony bezpiecznik w urządzeniu.
Wymień respirator i wezwij technika
serwisowego.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-17
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
Działanie(a) naprawcze
Wysiłek oddechowy pacjenta mniejszy niż
ustawienie kontrolne czułości.
Sprawdź czy pacjent oddycha i skoryguj
odpowiednio ustawienie wdechu,
w oparciu o potrzeby oddechowe
pacjenta.
Bezdech pacjenta.
Zbadaj wysiłek oddechowy pacjenta i jeśli
to konieczne, stymuluj.
Jeśli stan pacjenta uległ zmianie, skoryguj
ustawienia respiratora w oparciu o
potrzeby oddechowe pacjenta.
Wadliwy czujnik.
Zleć wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi
i skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
BŁĄD BATERII1
RESTART/SERW
Problem akumulatora, który nie pozwala na
jego działanie.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
BŁĄD BATERII2
RESTART/SERW
Brak lub nie wykryto akumulatora
wewnętrznego.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Wadliwe działanie brzęczyka.
Skutek: brak sygnału dźwiękowego
w czasie gdy alarm jest aktywowany.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Wewnętrzny problem techniczny, który
uniemożliwia uruchomienie alarmu o
bardzo wysokim priorytecie: "BRAK
ZASILANIA".
Sprawdź czy osłona ochronna na
wyłącznik I/O znajdujący się z tyłu
urządzenia jest nienaruszona i działa
prawidłowo. Zapobiega ona
przypadkowemu naciśnięciu przycisku I/O
i zatrzymaniu wentylacji.
Upewnij się, że urządzenie jest
ustabilizowane.
Skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Wewnętrzny problem techniczny, który
uniemożliwia prawidłowe ładowanie
akumulatora.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Wewnętrzny problem techniczny, który
uniemożliwia brzęczykowi ostrzegającemu
akumulatora zasygnalizowanie alarmu
BRAK ZASILANIA.
Podłącz respirator do zasilania sieciowego
i włącz urządzenie za pomocą przycisku
wł./wył. znajdujacego się z tyłu respiratora
(I/O). Pozostaw do naładowania przez co
najmniej 15 minut.
Jeśli problem utrzymuje się, ponownie
uruchom respirator, aby sprawdzić czy
alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z
przedstawicielem działu obsługi klienta.
Akumulator brzęczyka jest zbyt słaby, aby
zasygnalizować alarm BRAK ZASILANIA.
Podłącz respirator do zasilania sieciowego
i włącz urządzenie za pomocą przycisku
wł./wył. znajdujacego się z tyłu respiratora
(I/O). Pozostaw do naładowania przez co
najmniej 15 minut.
APNEA BEZDECH
BŁĄD BRZĘCZYKA1
RESTART/SERW
BŁĄD BRZĘCZYKA2
RESTART/SERW
BŁĄD BRZĘCZYKA3
RESTART/SERW
BŁĄD BRZĘCZYKA4
RESTART/SERW
ROZŁADOWANA BAT.
BRZĘCZYKA
5-18
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Rozwiązywanie problemów
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
WYKALIBRUJ FIO2
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Wykryto czujnik FiO2 i nie jest on
skalibrowany.
Skalibruj czujnik FiO2.
Zbyt duża różnica pomiędzy punktem
kalibracji a jego zakresem tolerancji.
Ponownie uruchomić kalibrację.
Możliwość przecieku w obwodzie.
Sprawdź czy używany jest zatwierdzony
obwód (patrz dokumentacja obwodu).
W menu Preferencje wybrano
nieprawidłowy rodzaj obwodu.
Sprawdź, czy obwód wybrany
w Preferencjach odpowiada używanemu
obwodowi.
Wadliwy lub nieprawidłowo ustawiony blok
wydechowy.
Zresetuj komunikat alarmowy i sprawdź
czy wszystkie podłączenia są dobrze
przymocowane, sprawdź integralność
obwodu i prawidłowe osadzenie bloku
wydechowego.
Wadliwy czujnik przepływu wydechowego.
Zleć wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi
i skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Naładowanie baterii niemożliwe.
Nie odłączaj respiratora od źródła
zasilania sieciowego. Sprawdź czy
przewód zasilający jest zamocowany
zgodnie z instrukcjami podanymi
w rozdział 6, “Instalacja i montaż”, tak aby
niemożliwe było jego przypadkowe
odłączenie.
W przypadku niskiego poziomu
naładowania akumulatora, użyj
alternatywnego urządzenia do wentylacji
pacjenta.
Skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Zablokowanie lub nietypowe uszkodzenie
zaworu wydechowego.
Wyczyść lub wymień zawór wydechowy
i/lub jego przewód sterowania.
Nadmierna wilgoć w bloku wydechowym.
Usuń wilgoć z bloku wydechowego
i zaworu.
Sprawdź czy zawór wydechowy jest
prawidłowo zamocowany.
Zmniejsz temperaturę nawilżacza.
Wadliwe podłączenie lub wadliwe
przewody zaworu wydechowego.
Ponownie podłącz zawór lub wymień
zawór wydechowy i/lub przewód
sterowania wydechem.
Wadliwy czujnik przepływu wdechowego.
Zleć wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi
i skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Po rozpoczęciu wentylacji, respirator może
nie wykrywać zaworu wydechowego.
Lub po rozpoczęciu wentylacji, zawór
wydechowy może być fałszywie
wykrywany.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
NIEUDANA KALIBRACJA
SPRAWDŹ ŁADOWANIE
BATERII
SPRAWDŹ ZAWÓR
WYDECHOWY
SPRAWDŹ CIŚN ZAWORU
WYDECH
Działanie(a) naprawcze
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-19
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
SPRAWDŹ SENSOR
TLENU
SPRAWDŹ LINIĘ
PROKSYMALNĄ1*
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
Zmierzona wartość FiO2 wynosi mniej
niż 18%.
Sprawdź czy czujnik FIO2 jest prawidłowo
podłączony lub
Skalibruj ponownie czujnik FIO2 lub
Wymień czujnik FIO2.
W czasie rozpoczęcia wentylacji brak
podłączenia proksymalnego przewodu
ciśnieniowego.
Podłącz ponownie proksymalny przewód
ciśnieniowy.
Proksymalny przewód ciśnieniowy
odłączony lub zatkany.
Podłącz ponownie przewód lub wymień
jeśli zatkany.
Sprawdź, czy w przewodzie
proksymalnym nie ma wilgoci lub okluzji.
Zmniejsz temperaturę nawilżacza.
Przełącz na obwód podgrzewany.
Wadliwy proksymalny czujnik ciśnienia lub
wewnętrzna nieszczelność urządzenia.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, zleć wymianę wadliwej(ych)
części wykwalifikowanemu technikowi
i skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Wezwanie pielęgniarki lub zdalny system
alarmowy są odłączone.
Podłącz przewód Wezwania pielęgniarki
lub alarmu zdalnego do respiratora.
Problem z napięciem sterującym
przekaźnikiem.
Uważnie obserwuj pacjenta, aby wykryć
możliwe uruchomienie alarmu i wezwij
technika serwisowego.
Utrata zapamiętanych parametrów.
Jeśli to konieczne, sprawdź i skoryguj
zalecone parametry.
Zmieniły się wersje oprogramowania.
Jeśli to konieczne, sprawdź i skoryguj
zalecone parametry.
Ustawienia wentylacji nie są kompatybilne
z rodzajem używanego obwodu pacjenta.
Brak podłączonego zaworu przy PEEP
ustawionym na mniej niż 4mbar
lub
PIP ustawione na ponad 30 mbar, kiedy
ciśnienie względne jest ustawione na WYŁ
Podłącz zawór wydechowy
Zmniejsz PIP do wartości mniejszej niż
30 mbar w ciśnieniu bezwzględnym.
Zwiększ PEEP do wartości większej niż
3 mbar.
Uwaga:
Przed zmianą ustawień PEEP, FIO2,
ciśnienia, objętości lub częstości oddech.
należy zawsze skonsultować się
z lekarzem.
Respirator dostarcza wentylację bezdechu
przy ustawionej awaryjnej częstości
odechów.
Sprawdź czy obwód pacjenta jest
prawidłowo zamocowany i czy pacjenta
jest prawidłowo wentylowany.
Prędkość działania wentylatora
chłodzącego jest niewłaściwie
dostosowana do wewnętrznej temperatury
urządzenia.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Zasilanie 12 – 30 V prądem stałym
wyłączone w chwili, gdy nie ma zasilania
prądem zmiennym (“sieciowego”).
Anuluj alarm, a następnie sprawdź
przewód zasilający i/lub czy w źródle
zasilania zewnętrznego występuje
napięcie.
Przepalone bezpieczniki respiratora.
Wymień respirator i skontaktuj się z
przedstawicielem działu obsługi klienta.
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
SPRAWDŹ ZDALNY
ALARM
SPRAWDŹ NASTAWY
PODŁĄCZ ZAWÓR
LUB ZMIEŃ CIŚNIENIE
CYKLE KONTROLOWANE
BŁĄD WENTYLATORA
RESTART/SERW
ZASILANIE Z WEW.
BATERII
5-20
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Rozwiązywanie problemów
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Awaria zasilania 24 V.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Wewnętrzny problem zasilania
elektrycznego.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Wewnętrzny problem techniczny.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Błąd POST RAM. Odczyt/zapis RAM nie
odpowiada ustawieniom pamięci.
Jeśli pacjent został odłączony, podłącz go
ponownie, aby zresetować awarię.
Jeśli problem utrzymuje się, ponownie
uruchom respirator, aby sprawdzić czy
alarm zostanie usunięty. Jeśli nie, wymień
respirator i skontaktuj się z
przedstawicielem działu obsługi klienta.
Błąd sumy kontrolnej POST FLASH.
Obliczona początkowa suma kontrolna
FLASH nie odpowiada ustawieniom
pamięci.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Błąd POST EEPROM. Początkowa EEPROM
nie odpowiada ustawieniom pamięci.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Błąd napięcia odniesienia POST. Błąd 5V lub
10V napięcia odniesienia.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Wykryto nieprawidłową wersję
oprogramowania.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Pojemność akumulatora wewnętrznego
jest niższa niż 10 min.(lub 3%) - akumulator
działał zbyt długo.
Podłącz ponownie urządzenie do gniazda
sieciowego, podłącz je do źródła zasilania
prądem stałym lub wymień akumulator.
Przypomnienie: akumulator wewnętrzny
można ładować tylko wtedy, gdy
respirator podłączony jest do źródła
zasilania prądem zmiennym.
BŁĄD URZĄDZENIA3
jeżeli trwa
RESTART/SERW
BŁĄD URZĄDZENIA5
jeżeli trwa
RESTART/SERW
BŁĄD URZĄDZENIA7
jeżeli trwa
RESTART/SERW
BŁĄD URZĄDZENIA9
jeżeli trwa
RESTART/SERW
BŁĄD URZĄDZENIA10
jeżeli trwa
RESTART/SERW
BŁĄD URZĄDZENIA11
jeżeli trwa
RESTART/SERW
BŁĄD URZĄDZENIA12
jeżeli trwa
RESTART/SERW
BŁĄD URZĄDZENIA13
jeżeli trwa
RESTART/SERW
BATERIA ROZŁADOWANA
Działanie(a) naprawcze
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-21
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
Przeciek w obwodzie pacjenta, przeciek w
sztucznych drogach oddechowych
pacjenta lub w interfejsie maski z
przeciekiem.
Uwaga:
Przed zmianą ustawień PEEP, FIO2,
ciśnienia, objętości lub częstości oddech.
należy zawsze skonsultować się
z lekarzem.
Sprawdź i prawidłowo podłącz złącza
obwodu pacjenta.
Zminimalizuj nieszczelność.
Sprawdź czy zdjęte jest złącze O2.
Zmniejsz czas wdechu.
Zwiększ ustawienie czułości wydechowej.
Sprawdź mankiet do tracheotomii.
Ponownie załóż maskę.
Użyj maski niewentylowanej.
Czułość wydechowa jest nieprawidłowo
ustawiona.
Sprawdź ustawienie czułości wydech.
Uwaga:
Przed zmianą ustawień PEEP, FIO2,
ciśnienia, objętości lub częstości oddech.
należy zawsze skonsultować się z
lekarzem.
Podczas fazy wdechowej wykryto dużą
nieszczelność w ramieniu wydechowym
obwodu pacjenta.
Wymień zawór wydechowy i/lub jego
przewód sterowania.
Zanieczyszczony lub wadliwy czujnik
przepływu wydechowego.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, zleć wymianę wadliwej(ych)
części wykwalifikowanemu technikowi
i skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Brak czujnika FIO2 i alarmy FIO2 są aktywne.
Jeśli pacjentowi ma być podany tlen,
podłącz czujnik FIO2.
Jeśli pacjent nie będzie otrzymywał tlenu,
dezaktywuj alarmy FIO2.
Poziom tlenu dostarczanego pacjentowi
jest wyższy niż ustawiony limit Max FIO2.
Sprawdź czy poziom tlenu odpowiada
zaleceniom pacjenta lub
Zwiększ wartość progową alarmu FIO2.
Uwaga:
Przed zmianą ustawień PEEP, FIO2,
ciśnienia, objętości lub częstości oddech.
należy zawsze skonsultować się
z lekarzem.
BŁĄD TRIGGERA E
LUB PRZECIEK
NIESZCZELNY ZAWÓR
WYDECH
BRAK SENSORA TLENU
FIO2
WYSOKIE FIO2
5-22
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Rozwiązywanie problemów
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
Uwaga: Sprawdź czy respirator działa
w prawidłowym zakresie temperatury
(patrz Załącznik B, “Specyfikacje”).
Umieść urządzenie w cieplejszym
środowisku (jeśli temperatura otoczenia
jest zbyt niska) lub w chłodniejszym
środowisku (jeśli temperatura otoczenia
jest zbyt wysoka). Na przykład: sprawdź
czy respirator nie jest narażony na
bezpośrdnie nasłonecznienie lub czy nie
znajduje się obok otworu wentylacyjnego
klimatyzacji.
ALERT TEMP
Wewnętrzna temperatura urządzenia poza
zakresami tolerancji.
OTOCZENIA
OSTRZEŻENIE
W przypadku gdy respirator działa w
warunkach wysokiej temperatury
otoczenia, należy z nim postępować
ostrożnie; powierzchnie niektórych części
urządzenia mogą być nagrzane.
OSTRZEŻENIE
W przypadku działania w warunkach
wysokiej temperatury otoczenia,
obniżenie wewnętrznej temteratury
respiratora do prawidłowego zakresu
eksploatacji może potrwać dość długo.
Aby zapobiec obrażeniom pacjenta,
sprawdź czy temperatura powietrza
wdychanego przez pacjenta nie
przekracza 41 °C (106 °F). W przypadku
wątpliwości należy wymienić respirator.
Wadliwy czujnik temperatury wewnętrznej
lub inna nieprawidłowość techniczna.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
5-23
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
ALERT TEMP. BATERII*
Temperatura akumulatora poza zakresami
tolerancji.
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
Wadliwy czujnik temperatury wewnętrznej
lub inna nieprawidłowość techniczna
wewnątrz akumulatora.
WYSOKI PRZECIEK
OSTRZEŻENIE
W przypadku gdy respirator działa
w warunkach wysokiej temperatury
otoczenia, należy z nim postępować
ostrożnie; powierzchnie niektórych części
urządzenia mogą być nagrzane.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli komunikat alarmowy utrzymuje się,
proszę skontaktować się z dzialem obsługi
technicznej.
PRZESTROGA: Nie wolno ładować
uszkodzonego akumulatora; akumulatora
takiego nie można naładować.
NIESZCZELNOŚĆ szacowana przez
respirator przekracza wartość progową
alarmu Max Przeciek.
Popraw maskę, aby zredukować
nieszczelność lub
Zwiększ ustawienia alarmu.
Korekta poziomu Objętość VTE Max zbyt
mała.
Uwaga:
Przed zmianą ustawień PEEP, FIO2,
ciśnienia, objętości lub częstości oddech.
należy zawsze skonsultować się
z lekarzem.
Zmień poziom Objętość VTE Max.
Nieprawidłowy obwód pacjenta.
Wymień obwód pacjenta.
Sprawdź czy w pobliżu bloku
wydechowego nie ma nadmiernego
przepływu powietrza (np. wentylator).
Czujnik przepływu wydechowego jest
nieprawidłowo skalibrowany.
Skalibruj czujnik przepływu
wydechowego (patrz część 10.1,
“Kalibracja czujnika przepływu
wydechowego,” na stronie 10-1).
Wadliwy czujnik przepływu wydechowego.
Wymień blok wydechowy i skalibruj
czujnik przepływu wydechowego (patrz
część 10.1, “Kalibracja czujnika przepływu
wydechowego,” na stronie 10-1).
Skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTE
5-24
PRZESTROGA:Sprawdź czy respirator jest
eksploatowany zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Załącznik B, “Specyfikacje”.
Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt
niska, umieść urządzenie w cieplejszym
środowisku.
Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt
wysoka, umieść urządzenie
w chłodniejszym środowisku.
Na przykład: sprawdź czy respirator nie
jest narażony na bezpośrdnie
nasłonecznienie lub czy nie znajduje się
obok otworu wentylacyjnego
klimatyzacji. Alarm awarii temperatury nie
wpływa na działanie respiratora.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Rozwiązywanie problemów
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTI
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Korekta poziomu Objętość VTE Max zbyt
mała (w trybach PSV, CPAP, PACV, P SIMV i
SIMV).
Uwaga:
Przed zmianą ustawień PEEP, FIO2,
ciśnienia, objętości lub częstości oddech.
należy zawsze skonsultować się
z lekarzem.
Zmień poziom Objętość VTI Max.
Korekta poziomu ciśnienia zbyt duża dla
wymaganej objętości( w trybach PSV, CPAP,
PACV, P SIMV i SIMV).
Uwaga:
Przed zmianą ustawień PEEP, FIO2,
ciśnienia, objętości lub częstości oddech.
należy zawsze skonsultować się
z lekarzem.
Zmień poziom ciśnienia.
Nieszczelność w obwodzie pacjenta
powodująca zwiększenie odchylenia
przepływu.
Sprawdź i prawidłowo podłącz obwód
pacjenta.
Nieprawidłowy obwód pacjenta.
Wymień obwód pacjenta.
Wadliwy czujnik przepływu lub
wewnętrzna nieszczelność urządzenia.
Zleć wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi
i skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Korekta poziomu Max PIP zbyt mała (tylko
w trybach ACV i SIMV).
Uwaga:
Przed zmianą ustawień PEEP, FIO2,
ciśnienia, objętości lub częstości oddech.
należy zawsze skonsultować się
z lekarzem.
Zwiększ wartość progową Max PIP.
Niedrożność dróg oddechowych.
Sprawdź tchawicę pacjenta i usuń
niedrożność. W przypadku niedrożności
filtra należy go wymienić.
Niedrożność proksymalnego przewodu
ciśnieniowego lub obwodu pacjenta.
Wyczyść proksymalny przewód
ciśnieniowy lub obwód pacjenta lub
wymień je.
Kaszel lub inny wysokoprzepływowy
wysiłek wydechowy.
Wylecz kaszel pacjenta.
Jeśli to konieczne, wycisz alarm.
Zmiany w oporności lub podatności
wdechowej pacjenta.
Lekarz powinien sprawdzić czy ustawienia
respiratora sa właściwe dla pacjenta.
Wadliwe wewnętrzne obwody urządzenia
lub czujnik ciśnienia.
Wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Korekta poziomu Max RRtot zbyt mała.
Skoryguj Max RRtot.
Korekta poziomu Wyzw I zbyt mała.
Skoryguj Wyzw I zgodnie z potrzebami
pacjenta.
Hiperwentylacja pacjenta.
Wycisz alarm i wezwij zespół medyczny
jeśli objawy będą się utrzymywały.
Sprawdź cykl automatyczny i skoryguj
czułość wdechową, usuń nieszczelność
lub skropliny z obwodu pacjenta.
Wadliwy czujnik przepływu wdechowego.
Zleć wymianę wadliwej(ych) części
wykwalifikowanemu technikowi
i skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
WYSOKIE CIŚNIENIE
WYSOKA CZĘSTOŚĆ RR
Działanie(a) naprawcze
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-25
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
PRZEPŁYW WDECH
Przepływ wdechowy jest stały (+/- 1 l/m)
przy prawidłowej temperaturze turbiny
i prędkości.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Użytkownik / osoba nadzorująca
zatrzymała wentylację przytrzymując
klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
przez trzy (3) sekundy i wentylacja jest
w trybie gotowości.
Sprawdź czy wentylacja została celowo
wyłączona.
Alarm ten można dezaktywować. Patrz
rozdział 7.3.1 , “Menu Preferencje”.
Przytrzymanie klawisza przez ponad
45sekund.
Naciskaj i zwalniaj klawisze w prawidłowy,
zalecany sposób. Nie przytrzymuj
klawiszy dłużej niż 45sekund.
Klawisz na klawiaturze jest zablokowany.
Jeśli zwolnienie klawisza(y) nie powiedzie
się, ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień urządzenie i skontaktuj
się z przedstawicielem działu obsługi
klienta, jeśli sytuacja będzie się
utrzymywała.
Pojemność akumulatora wewnętrznego
jest niższa niż 30 min.(lub 8%) - akumulator
działał zbyt długo.
Niezwłocznie podłącz respirator do
gniazda sieciowego lub do zewnętrznego
źródła zasilania prądem stałym.
Przypomnienie: akumulator wewnętrzny
można ładować tylko wtedy, gdy jest
respirator podłączony jest do źródła
zasilania prądem zmiennym.
Poziom tlenu dostarczanego pacjentowi
jest niższy niż ustawiony limit Min FIO2.
Uwaga:
Przed zmianą ustawień PEEP, FIO2,
ciśnienia, objętości lub częstości oddech.
należy zawsze skonsultować się
z lekarzem.
Sprawdź czy poziom tlenu odpowiada
zaleceniom pacjenta lub
Zmniejsz wartość progową alarmu FIO2.
RESTART/SERW
ZATRZYMANIE
MANUALNE
Działanie(a) naprawcze
BŁĄD KLAWIATURY
RESTART/SERW
NISKI STAN BATERII
NISKIE FIO2
5-26
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Rozwiązywanie problemów
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
Obwód pacjenta niedrożny.
Wyczyść, udrożnij i/lub prawidłowo
podłącz obwód pacjenta.
Nieszczelność w obwodzie pacjenta.
Sprawdź i prawidłowo podłącz złącza
obwodu pacjenta.
Może być spowodowana zwiększoną
opornością w filtrze wydechowym (np.
nadmierna wilgotność).
Brak lub odłączenie bloku wydechowego.
Przywróć lub podłącz blok wydechowy
(patrz część 6.7, “Blok wydechowy,” na
stronie 6-14). Jeśli blok wydechowy został
wyjęty lub wymieniony, skalibruj czujnik
przepływu wydechowego (patrz część
10.1, “Kalibracja czujnika przepływu
wydechowego,” na stronie 10-1).
Skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Ustaw limit alarmowy Objętość VTE Min
na WYŁ.
NISKA OBJĘTOŚĆ VTE
Regulacja wartości progowej Objętość VTE
Min kiedy obwód pacjenta jest w
konfiguracji jednoramiennej.
Jeśli konieczne jest monitorowanie
wydechowej objętości
oddechowej, należy użyć obwodu
dwuramiennego.
Nieprawidłowy obwód pacjenta.
Wymień obwód pacjenta na odpowiedni.
Czujnik przepływu wydechowego jest
nieprawidłowo skalibrowany.
Skalibruj czujnik przepływu
wydechowego (patrz część 10.1,
“Kalibracja czujnika przepływu
wydechowego,” na stronie 10-1).
Wadliwy czujnik przepływu wydechowego.
Wymień wadliwy element(y) i skalibruj
czujnik przepływu wydechowego (patrz
część 10.1, “Kalibracja czujnika przepływu
wydechowego,” na stronie 10-1).
Skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Korekta poziomu Objętość VTE Min zbyt
duża.
Zmień poziom Objętość VTE Min.
Korekta poziomu Objętość VTE Min zbyt
duża (w trybach PSV, CPAP, PACV, P SIMV i
SIMV).
Zmień poziom Objętość VTE Min.
Korekta poziomu ciśnienia nie
wystarczająca do osiągnięcia wymaganej
objętości (w trybach PSV, CPAP, PACV,
P SIMV i SIMV).
Zmień poziom ciśnienia zgodnie
z zaleceniami lekarza.
Obwód pacjenta niedrożny lub odłączony.
Wyczyść, udrożnij i/lub ponownie podłącz
obwód pacjenta.
NISKA OBJĘTOŚĆ VTI
BRAK LINII
PROKSYMALNEJ2
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowy obwód pacjenta.
Wymień obwód pacjenta.
Wadliwy czujnik przepływu lub
wewnętrzna nieszczelność urządzenia.
Sprawdź stan pacjenta, wymień
urządzenie i skontaktuj się z technikiem
lub przedstawicielem działu obsługi
klienta.
Proksymalny przewód ciśnieniowy jest
odłączony.
Podłącz proksymalny przewód
ciśnieniowy.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-27
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
ROZŁĄCZENIE UKŁ.
PACJENTA
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
Korekta poziomu Min PIP zbyt duża.
Zmniejsz wartość progową Min PIP.
Nieszczelność lub poluzowane połączenie
w obwodzie pacjenta.
Odłączenie obwodu od pacjenta lub
respiratora.
Sprawdź połączenia obwodu pacjenta
z respiratorem; sprawdź wszystkie
połączenia pod kątem przecieku i czy są
dobrze zamocowane.
Jeśli to konieczne, wymień obwód
pacjenta.
Przepływ wdechowy przekracza 130 L/M.
Sprawdź ustawienie alarmu Min PIP.
Skoryguj ustawienie alarmu Bezdech.
Nieprawidłowy obwód pacjenta.
Wymień obwód pacjenta.
Wadliwe wewnętrzne obwody urządzenia
lub czujnik ciśnienia.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, zleć wymianę wadliwej(ych)
części wykwalifikowanemu technikowi
lub skontaktuj się z przedstawicielem
działu obsługi klienta.
Obwód pacjenta niedrożny.
Wyczyść, udrożnij i/lub prawidłowo
podłącz obwód pacjenta.
Wbudowany w maskę element
przeciekowy może być niedrożny.
Wbudowany w maskę element
przeciekowy jest niewystarczający dla tych
ustawień.
Oczyść, udrożnij i/lub odpowiednio
podłącz wentylowaną maskę lub sprawdź
czu wbudowana nieszczelność jest
wystarczająca dla ustawienia PEEP.
Wewnętrzny problem zasilania
elektrycznego.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
W czasie trwania wentylacji zasilanie
zostało odłączone głównym wyłącznikiem.
Naciśnij wyłącznik I/O, aby przywrócić
zasilanie elektryczne respiratora i
kontynuuj wentylację.
Aby zatrzymać wentylację, naciśnij na trzy
sekundy klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
patrz rozdział 7, “Procedury
eksploatacyjne”).
Wewnętrzny akumulator zasilający
respirator jest całkowicie rozładowany.
Niezwłocznie podłącz respirator do
gniazda sieciowego lub do zewnętrznego
źródła zasilania prądem stałym; w innym
przypadku zastosuj inne urządzenie do
wentylacji pacjenta.
Wadliwy wewnętrzny czujnik ciśnienia.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, zleć wymianę wadliwej(ych)
części wykwalifikowanemu technikowi
i skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Wadliwy proksymalny czujnik ciśnienia lub
wewnętrzna nieszczelność urządzenia.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, zleć wymianę wadliwej(ych)
części wykwalifikowanemu technikowi
i skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
OKLUZJA UKŁ.
PACJENTA
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
OKLUZJA UKŁ.
PACJENTA
BŁĄD ZASILANIA
RESTART/SERW
BRAK ZASILANIA
(bez komunikatu)
BŁĄD CZUJ. CIŚ1
RESTART/SERW
BŁĄD CZUJ. PROX.2
RESTART/SERW
5-28
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Rozwiązywanie problemów
Tabela 5-2. Alarmy i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Komunikat alarmowy
lub objaw
ODŁĄCZ ZAWÓR LUB
ZMIEŃ CIŚNIENIE
ODŁĄCZ ZAWÓR
WYDECHOWY
WYBRANY TRYB CPAP
BŁĄD WERSJI
OPROGRAMOWANIA
PRZEGRZANA TURBINA
RESTART/SERW
NIEZNANA BATERIA
BRAK ZAWORU
WYDECHOWEGO
PODŁĄCZ ZAWÓR
WYDECHOWY
SPRAWDŹ OBJĘTOŚĆ
Możliwa przyczyna(y) zdarzenia
alarmowego
Działanie(a) naprawcze
Ustawienia wentylacji nie są kompatybilne
z rodzajem używanego obwodu pacjenta.
Zdejmij zawór wydechowy, aby rozpocząć
wentylację przy ustawieniu niższym niż
5 mbar różnicy pomiędzy PEEP a PIP lub
Zwiększ różnicę pomiędzy PEEP a PIP do
minimum 5 mbar.
Ustawienia wentylacji nie są kompatybilne
z rodzajem używanego obwodu pacjenta.
Zdejmij zawór wydechowy, aby rozpocząć
wentylację CPAP.
Wykryto nieprawidłową wersję
oprogramowania.
Skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Przegrzanie turbiny spowowdowane
blokadą podczas eksploatacji.
Sprawdź czy otwory boczne i przednie nie
są zatkane.
Sprawdź filtr wlotu powietrza.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi klienta.
Wewnętrzny akumulator nie rozpoznany
jako akumulator Puritan Bennett™.
Skontaktuj się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
Ustawienia wentylacji nie są kompatybilne
z rodzajem używanego obwodu pacjenta.
Podłącz zawór wydechowy.
Wadliwy czujnik przepływu wdechowego
lub wewnętrzna nieszczelność urządzenia.
Ponownie uruchom respirator, aby
sprawdzić czy alarm zostanie usunięty.
Jeśli nie, wymień wadliwe urządzenie(a)
i oddaj do sprawdzenia
wykwalifikowanemu technikowi.
Czas wdechu (I time) nie jest wystarczający
na dostarczenie ustawionej VT.
Zwiększ czas lub zmniejsz VT.
*jeżeli trwa
RESTART/SERW
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-29
Alarmy i rozwiązywanie problemów
5.8.2 Rozwiązywanie innych problemów
Tabela 5-3 omawia inne możliwe problemy z respiratorem, przyczyny i działania naprawcze.
OSTRZEŻENIE
Jeśli urządzenie zostanie uszkodzone, jego zewnętrzna obudowa nie jest prawidłowo zamknięta lub
pracuje ono w sposób nie opisany w niniejszej Instrukcji (nadmierny hałas, emisja ciepła, nietypowy
zapach, alarmy nie uruchamiają się w czasie procedury rozruchu), należy odłączyć dostarczanie tlenu
i zasilanie i natychmiast zakończyć używanie urządzenia.
Jeśli użytkownik nie może ustalić przyczyny problemu, należy skontaktować się z dostawcą sprzętu. Nie
używać respiratora do chwili rozwiązania problemu.
Uwaga:
Kiedy urządzenie zostanie po raz pierwszy włączone po całkowitym rozładowaniu akumulatora wewnętrznego,
może włączyć się brzęczyk lub alarmy akumulatora. Podłącz do źródła zasilania sieciowego i włącz ponownie.
Tabela 5-3. Rozwiązywanie innych problemów i działania naprawcze
Stany
Możliwe przyczyny
Działania naprawcze
Wyświetlanie krzywych w Menu
preferencje ustawione na WYŁ.
W Menu preferencje wyświetlanie
krzywych ustaw na TAK, (patrz część 7.3,
“Parametry menu Preferencji”).
Podczas wentylacji
nie wyłącza się
podświetlenie
ekranu
Podświetlenie w Menu preferencje
ustawione na WYŁ.
W Menu preferencje Podświetlenie
ustaw na TAK, (patrz część 7.3,
“Parametry menu Preferencji”).
Głośność alarmu
zbyt niska lub zbyt
wysoka
Poziom głośności alarmu jest
nieodpowiedni do środowiska pacjenta.
Ponownie wyreguluj poziom dźwięku
(patrz część 7.3, “Parametry menu
Preferencji”).
Słaba widoczność
wyświetlaczy
Ustawienie kontrastu jest
nieodpowiednie w stosunku do
natężenia światła otoczenia.
Ponownie wyreguluj kontrast, (patrz
część 7.3, “Parametry menu Preferencji”).
Nietypowy wygląd
ekranu
Problem z wyświetlaczem.
Wyreguluj kontrast lub jeśli problem
utrzymuje się, skontaktuj się z
przedstawicielem działu obsługi klienta.
Sprawdź czy respirator nie jest narażony
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Po naciśnięciu
przycisku I/O
respirator
nie uruchamia się
Brak zewnętrznego źródła zasilania
i akumulator wewnętrzny całkowicie
rozładowany.
Podłącz respirator do źródła zasilania
prądem zmiennym.
Szum turbiny.
Wymień respirator i skontaktuj
się z przedstawicielem działu obsługi
klienta.
Niesprawny filtr i/lub tłumik turbiny.
Wymień respirator i skontaktuj
się z przedstawicielem działu obsługi
klienta.
Uszkodzone membrany zaworów.
Wymień respirator i skontaktuj
się z przedstawicielem działu obsługi
klienta.
Brak dostępu do
krzywych
Niewielki hałas
Świst lub wibracje
5-30
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Rozwiązywanie problemów
Tabela 5-3. Rozwiązywanie innych problemów i działania naprawcze (Ci¹g dalszy)
Stany
Nadmierne
wydzielanie ciepła
Skropliny w
urządzeniu
Możliwe przyczyny
Działania naprawcze
Niedrożność głównego lub
dodatkowych wlotów powietrza w
obudowie.
Zlikwiduj niedrożność zatkanych
otworów wlotu i wylotu powietrza
respiratora.
Do urządzenia dostał się płyn.
Wymień respirator i skontaktuj się
z przedstawicielem działu obsługi
klienta.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
5-31
Alarmy i rozwiązywanie problemów
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
5-32
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Instalacja respiratora
6 Instalacja i montaż
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem respiratora, proszę przeczytać, zrozumieć i postępować zgodnie z informacjami
zawartymi w Rozdzia³ 1, “Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.
Pacjent, u którego stosowana jest wentylacja mechaniczna jest szczególnie narażony na infekcje. Brudny
lub skażony sprzęt jest potencjalnym źródłem infekcji. Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed i po każdym
użyciu, a także po konserwacji należy regularnie i systematycznie czyścić respirator. Zdecydowanie
zalecane jest stosowanie filtra bakteryjnego na wyjściu respiratora - lub obu portach, jeśli używany jest
obwód dwuramienny. Patrz: rozdział 9, “Czyszczenie”.
6.1
Instalacja respiratora
Aby zainstalować Respirator Puritan Bennett™ 560
• Należy wybrać miejsce, w którym będzie zapewniona swobodna cyrkulacja powietrza; należy
unikać instalacji w pobliżu luźnych materiałów, takich jak zasłony.
• Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na działanie światła słonecznego.
• Respirator należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, tak aby wszystkie jego nóżki stykały
się z powierzchnią. Respirator może działać w dowolnym położeniu, pod warunkiem że wloty
powietrza nie są zatkane, a urządzenie jest zabezpieczone przed upadkiem i spowodowaniem
uszkodzeń i/lub obrażeń personelu.
OSTRZEŻENIE
Zawsze gdy to możliwe, operator powinien podłączyć respirator do źródła zasilania sieciowego, aby
zapewnić bezpieczniejszą eksploatację.
Aby zapewnić prawidłowe i długotrwałe działanie respiratora, należy upewnić się, że otwory cyrkulacyjne
(główny wlot lub otwory chłodzące) nie są zatkane. Umieścić urządzenie w miejscu, w którym zapewniona
jest swobodna cyrkulacja powietrza wokół respiratora i unikać instalacji w pobliżu ruszających się
materiałów, takich jak zasłony.
Nie ustawiać respiratora w miejscu dostępnym dla dzieci lub w miejscu, z którego może on spaść na
pacjenta lub inną osobę.
Należy sprawdzić czy bezpośrednie otoczenie respiratora pozwala na prawidłowe podłączenie urządzenia
bez zginania, ściskania lub uszkodzenia wymaganych przewodów lub rurek, oraz czy podłączenie obwodu
pacjenta do pacjenta jest bezpieczne i wygodne.
Bez wcześniejszego zabezpieczenia urządzenia, nie należy używać respiratora w bezpośrednim
nasłonecznieniu, w pobliżu źródeł ciepła, na zewnątrz lub w pobliżu instalacji, z których wyciek może
stanowić zagrożenie.
Jeśli temperatura otoczenia, w którym działa respirator jest wyższa niż 35 °C (95 °F), przepływ na wylocie
urządzenia może przekraczać 41 °C (106 °F). Może to spowodować u pacjenta niepożądane skutki
uboczne. Aby nie dopuścić do obrażeń pacjenta, należy przesunąć pacjenta i respirator w chłodniejsze
miejsce. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z firmą Covidien.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
6-1
Instalacja i montaż
W celu uniknięcia zagrożenia wystąpieniem pożaru, zapałki, zapalone papierosy oraz wszelkie inne źródła
zapłonu (np. łatwopalne środki znieczulające lub grzejniki) muszą być utrzymywane z daleka od
respiratora oraz przewodów tlenowych.
Nie wolno podłączać respiratora do gniazdka elektrycznego kontrolowanego przełącznikiem ściennym,
ponieważ może dojść do nieumyślnego wyłączenia urządzenia.
Nawet jeśli wskaźnik ładowania "WEWNĘTRZNA BATERIA" wyłączy się, akumulator może czasami nie
naładować się do końca, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C (104 °F), spowodowane to
będzie działaniem wewnętrznego urządzenia akumulatora zabezpieczającego przed przegrzaniem.
Użycie akcesoriów innych niż określone, za wyjątkiem źrodeł zasilania i przewodów sprzedawanych przez
firmę Covidien, może prowadzić do zwiększenia emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenia
zabezpieczenia sprzętu przed emisjami elektromagnetycznymi. Jeśli respirator używany jest w pobliżu
takich akcesoriów lub ustawiony jest na takich urządzeniach, należy monitorować jego pracę, aby
zweryfikować prawidłowe działanie.
Respirator Respirator Puritan Bennett™ 560 wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących
zgodności elektromagnetycznej, powinien on być instalowany i uruchamiany zgodnie z zaleceniami
znajdującymi się w Załącznik B, “Specyfikacje” W szczególności, na działanie urządzenia mogą mieć
wpływ znajdujące się w pobliżu komórkowe i przenośne urządzenia komunikacyjne, wykorzystujące
częstotliwości radiowe, takie jak telefony komórkowe lub inne systemy przekraczające poziomy ustalone
w normie IEC / EN 60601-1-2. Patrz: część B.10, “Oświadczenie producenta,” na stronie B-12.
Respirator nie może korzystać ani być podłączony do przewodów, rurek lub obwodów o właściwościach
antystatycznych i przewodzących.
6.2
Podłączanie do zewnętrznego zasilania sieciowego
Do zasilania respiratora można wykorzystać dowolne z czterech poniższych źródeł: zasilanie prądem
zmiennym, zasialnie 12 - 30 V prądem stałym, zasilanie z akumulatora wewnętrznego lub dodatkowy
zasilacz stałoprądowy (gniazda zapalniczki samochodowej). W sytuacji gdy dostępne jest zasilanie
prądem zmiennym, respirator automatycznie wybierze to źródło zasilania.
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić prawidłowe działanie, zasilanie do którego podłączony jest respirator (zarówno prąd
zmienny jak i stały) musi spełniać wszystkie aktualne i właściwe normy i dostarczać prąd odpowiadający
napięciu o charakterystyce opisanej z tyłu respiratora.
Należy sprawdzić czy kabel zasilania sieciowego jest w dobrym stanie i czy nie jest ściśnięty. Nie należy
włączać urządzenia jeśli kabel zasilania sieciowego jest uszkodzony.
Podłączyć zewnętrzne źródło zasilania elektrycznego, podłączając najpierw przewód zasilający do
respiratora, a następnie do zewnętrznego źródła zasilania. Aby odłączyć urządzenie od zewnętrznego
źródła zasilania elektrycznego, należy przeprowadzić odwrotną procedurę.
Nie należy zostawiać przewodów zasilających na podłodze, ponieważ mogą stanowić zagrożenie.
6-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Podłączanie do zewnętrznego zasilania sieciowego
Aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu przewodu zasilającego prądem zmiennym, uchwyt kabla
zasilającego (Rysunek 6-1, punkt 1) należy umieścić w systemie mocowania (Rysunek 6-1, punkt 2) na
pokrywie alkumulatora: Uchwyt sieciowego przewodu zasilającego
2
1
Rysunek 6-1. Uchwyt przewodu zasilającego
Aby zabezpieczyć sieciowy przewód zasilający:
1. Włóż uchwyt przewodu zasilającego (Rysunek 6-2, punkt 1) do systemu mocowania w pokrywie
akumulatora.
1
2
Rysunek 6-2. Umieszczenie uchwytu przewodu zasilającego w systemie mocowania
2. Wciśnij sieciowy przewód zasilający do uchwytu przewodu (Rysunek 6-2, punkt 2).
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
6-3
Instalacja i montaż
3. Podłącz żeńską końcówkę sieciowego przewodu zasilającego respiratora do gniazda zasilania
sieciowego, znajdującego się z tyłu respiratora.
Rysunek 6-3. Kabel zasilający podłączony do respiratora
4. Męską końcówkę sieciowego przewodu zasilającego podłącz do gniazdka sieciowego.
• Zapali się wskaźnik ZASILANIE SIECIOWE
, znajdujący się w górnym lewym rogu
respiratora.
• Wskaźnik
miga, kiedy ładowany jest akumulator i wyłącza się, kiedy akumulator jest w
pełni naładowany.
Patrz: Rysunek 6-4 na stronie 6-4.
Jeśli sieciowy przewód zasilający zostanie odłączony lub nastąpi awaria zasilania sieciowego, alarm
"BRAK NAPIĘCIA SIECIOWEGO" zasygnalizuje automatyczne przełączenie na zewnętrzne źródło
zasilania prądem stałym (jeśli Przewód zasilania prądem stałym jest podłączony) lub na zasilanie z
wewnętrznego akumulatora respiratora.
Zaświeci się jeden z trzech wskaźników, umieszczonych na górze, po lewej stronie panelu przedniego
respiratora, sygnalizując które z trzech możliwych źrodeł zasilania jest obecnie używane przez
urządzenie (patrz Rysunek 6-4).
Uwaga:
Jedyną sytuacją kiedy w tym samym czasie zapalone są wskaźniki zasilania sieciowego i inny wskaźnik, jest
sytuacja kiedy respirator podłączony jest do zasilania sieciowego i ładuje się akumulator (wskaźnik miga).
Rysunek 6-4. Wskaźniki zasilania
6-4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Podłączanie do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym
Aby odłączyć sieciowy przewód zasilający:
1. Odłącz sieciowy przewód zasilający od gniazdka sieciowego.
2. Odłącz sieciowy przewód zasilający od gniazda zasilania sieciowego, znajdującego się z tyłu
urządzenia.
3. Chwyć przewód na poziomie uchwytu i przekręć w prawo, podnosząc i wyciągając z uchwytu.
6.3
Podłączanie do zewnętrznego źródła zasilania
prądem stałym
OSTRZEŻENIE
Przed podłączeniem respiratora do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym należy sprawdzić, czy
akumulator wewnętrzny respiratora jest całkowicie naładowany. Zasilanie respiratora za pomocą
zewnętrznego źródła zasilania 12– 30 V prądem stałym (poprzez przewód zasilający prądem stałym) nie
umożliwia naładowania wewnętrznego akumulatora respiratora.
Używając pomocniczego adaptera samochodowego (zapalniczka) należy pamiętać, aby przed
podłączeniem adaptera prądu stałego respiratora najpierw uruchomić samochód.
Uwaga:
Zawsze należy mieć przygotowane alternatywne źródło wentylacji, szczególnie w czasie transportu pacjenta lub
kiedy niedostępne jest zasilanie z gniazdka sieciowego.
Kiedy respirator zasilany jest z akumulatora zewnętrznego, konieczna jest obecność wykwalifikowanej osoby
nadzorującej (która potrafi zapewnić konieczne działania naprawcze w przypadku wystąpienia stanu
alarmowego).
Jeśli niedostępne jest zasilanie sieciowe, przed skorzystaniem z akumulatora wewnętrznego, najpierw należy
skorzystać z zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym.
Aby podłączyć respirator do zewnętrznego źródła zasilania:
1. Przed podłączeniem respiratora włącz silnik.
2. Najpierw podłącz przewód zasilania prądem stałym do respiratora.
3. Następnie podłącz przewód zasilania prądem stałym do gniazda samochodowego.
Uwaga:
Zawsze gdy niedostępne jest zasilanie sieciowe, respirator może działać korzystając z zewnętrznego, stale
zasilanego źrodła zasilania prądem stałym 12 – 30 V poprzez przewód prądu stałego (Rysunek 6-5, punkt 1),
podłączonego do gniazda zasilania prądem stałym respiratora, znajdującego się na tylnym panelu (Rysunek 6-5,
punkt 2). Przewód zasilania prądem stałym jest opcjonalny; patrz Załącznik H, “Części i akcesoria”, gdzie podano
więcej informacji. Jako źródła zasilania można również użyć dodatkowego portu prądu stałego w samochodzie
(zapalniczka).
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
6-5
Instalacja i montaż
1
2
Rysunek 6-5. Podłączanie respiratora do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym
OSTRZEŻENIE
Podłącz zewnętrzne źródło zasilania prądem stałym, podłączając najpierw przewód zasilający do
respiratora, a następnie do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym. Aby odłączyć urządzenie od
zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym, należy przeprowadzić odwrotną procedurę.
Aby podłączyć przewód zasilania prądem stałym do respiratora:
1. Czerwoną kropkę na złączu prądu stałego respiratora ustaw w jednej linii z oznaczeniem na
przewodzie zasilania prądem stałym (Rysunek 6-6, punkt 1).
1
Przed podłączeniem
przewodu ustaw w
jednej linii
oznaczenia (kropki
i/lub linie).
3
2
Wciśnij, aby podłączyć
przewód zasilania
prądem stałym
Rysunek 6-6. Podłączanie przewodu zasilania prądem stałym do respiratora
2. Wciśnij przewód zasilania prądem stałym do złącza prądu stałego respiratora (Rysunek 6-6, punkt
2).
• Usłyszysz "kliknięcie".
• Zapali się wskaźnik ZASILANIE PRĄDEM STAŁYM
znajdujący się w górnym lewym
rogu respiratora (patrz Rysunek 6-4).
Aby odłączyć przewód zasilania prądem stałym od respiratora, pociągnij pierścień blokujący
(Rysunek 6-6, punkt 3) i wyciągnij wtyczkę z tylnego panelu respiratora.
6-6
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Obwód pacjenta
W przypadku gdy nastąpi awaria zasilania z zewnętrznego źródła prądu stałego lub zostanie ono
odłączone, alarm "ZASILANIE Z WEW. BATERII"“ sygnalizuje automatyczne przełączenie na zasilanie z
akumulatora wewnętrznego.
6.4
Obwód pacjenta
OSTRZEŻENIE
Przed otwarciem opakowania obwodu pacjenta, sprawdzić czy nie są widoczne żadne uszkodzenia
opakowania lub jego zawartości. Nie stosować, jeżeli widoczne są uszkodzenia.
W przypadku zastosowania pediatrycznego, należy sprawdzić czy rodzaj obwodu pacjenta jest dobrze
dopasowany i odpowiedni do zastosowania u dzieci. U pacjentów ważących poniżej 23 kg (53 funtów)
należy stosować obwody pediatryczne. Patrz Tabela H-2, Lista obwodów na stronie H-2, gdzie
wymieniono zalecane obwody pacjenta.
Jeśli do zapewnienia prawidłowej wentylacji konieczne są pomiary wydechowej objętości oddechowej,
należy zastosować konfigurację dwuramiennego obwodu pacjenta, aby wykryć nieszczelności. W takim
przypadku należy prawidłowo ustawić minimalne i maksymalne parametry alarmu VTE, aby w przypadku
zagrożenia uduszeniem pacjenta uruchamiało się ostrzeżenie.
Obwód pacjenta musi być zawsze tak ułożony, aby nie ograniczał ruchów pacjenta, pomoże to zapobiec
przypadkowemu odłączeniu lub nieszczelności i zminimalizować ryzyko uduszenia pacjenta.
Należy sprawdzić czy bezpośrednie otoczenie respiratora pozwala na prawidłowe podłączenie urządzenia
bez zginania, ściskania lub uszkodzenia wymaganych przewodów lub rurek, oraz czy podłączenie obwodu
pacjenta do pacjenta jest bezpieczne i wygodne.
Obwód pacjenta przenaczony jest do jednorazowego użytku u jednego pacjenta i należy go wymieniać
zgodnie z zaleceniami producenta i okresem trwałości urządzenia. Należy zapoznać się z instrukcją
użytkowania dostarczoną przez producenta obwodu pacjenta (dołączonej do respiratora) i rozdział 6,
“Instalacja i montaż”.
Codziennie oraz po każdym złożeniu, czyszczeniu lub ponownym złożeniu obwodu pacjenta należy
sprawdzić czy przewody i inne elementy nie są popękane i nieszczelne, oraz czy wszystkie połączenia są
prawidłowe.
Aby zapewnić prawidłową pracę respiratora, należy używać obwodu pacjenta zalecanego w niniejszej
Instrukcji przez Puritan Bennett; patrz rozdział 6, “Instalacja i montaż” i Załącznik H, “Części i akcesoria”.
Całkowita określona długość przewodów obwodu pacjenta, mierzona od wylotu respiratora do jego wlotu
wynosi 1,1 metra (3,6 stopy) do 2,0 metrów (6,6 stopy). Przewody muszą spełniać wszystkie właściwe
normy i muszą posiadać 22 mm złącza również spełniające wszystkie właściwe normy. Sprawdź czy
długość i wewnętrzna objętość obwodu pacjenta są odpowiednie dla objętości oddechowej: przewód
karbowany o średnicy 22 mm dla pacjentów dorosłych, i przewód karbowany o średnicy 15 mm dla
pacjentów pediatrycznych o objętości oddechowej mniejszej niż 200 ml.
Dodawanie akcesoriów do obwodu oddechowego respiratora, takich jak nawilżacz i skraplacz(e), może
spowodować spadek objętości oddechowej dostarczanej pacjentowi, w związku z dodaną objętością
ściśliwą akcesoriów. Zmieniając konfigurację obwodu oddechowego zawsze należy sprawdzać czy pacjent
otrzymuje prawidłową objętość wdechową.
Podczas użytkowania Respirator Puritan Bennett™ 560 użytkownik powinien mieć zawsze przygotowany
dodatkowy obwód oddechowy i zawór wydechowy.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
6-7
Instalacja i montaż
6.4.1 Wybór typu obwodu pacjenta
Obwody jednoramienne są używane w trybach oddechowych, w których pomiary spirometryczne nie
są wymagane, a obwody dwuramienne są używane w trybach oddechowych, w których spirometria
jest konieczna. Należy pamiętać o wybraniu w menu preferencji prawidłowego obwodu; szczególnie
uwagę należy zwrócić, aby podczas korzystania z obwodu pediatrycznego, opcja Obwód
pediatryczny Tak/Nie była ustawiona na TAK (patrz Załącznik H, “Części i akcesoria”).
Informacje dotyczące zatwierdzonych obwodów można uzyskać odwiedzając Centralną Bazę Wiedzy
SolvITSM i klikając link http://www.puritanbennett.com lub kontaktując się z przedstawicielem działu
obsługi klienta.
6.4.2 Instalacja obwodu pacjenta
Obwód pacjenta jest montowany w zależności od konfiguracji używanego obwodu i akcesoriów.
Poniższe procedury opisują instalację obwodu pacjenta z nawilżaczem. Aby dodać inne akcesoria,
należy zapoznać się z instrukcją instalacji dotyczącą konkretnych stosowanych akcesoriów.
Aby podłączyć obwód jednoramienny z zaworem wydechowym: (patrz Rysunek 6-7)
1. Sprawdź elementy obwodu pacjenta pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia (które mogą
spowodować nieszczelność). Do zmontowania obwodu pacjenta nie używaj uszkodzonych
elementów.
2. Zainstaluj filtr bakteryjny (punkt 1) na porcie wylotowym DO PACJENTA
rysunku.
, jak pokazano na
3. Dołącz jeden koniec krótkiej rurki obwodu (punkt 2) do filtra bakteryjnego (punkt 1).
4. Dołącz drugi koniec rurki obwodu (punkt 2) do portu wlotu nawilżacza (punkt 3).
5. Umieść skraplacz (punkt 4) pomiędzy portem wylotowym nawilżacza a wlotem zaworu
wydechowego (punkt 5).
6. Sprawdź czy zawór wydechowy (punkt 5) jest umieszczony możliwie jak najbliżej pacjenta.
7. Podłącz jeden koniec proksymalnego przewodu ciśnieniowego (punkt 7) do proksymalnego portu
ciśnieniowego na zaworze wydechowym (punkt 5), a drugi koniec do portu ciśnieniowego
pacjenta w respiratorze (punkt 8).
8. Podłącz jeden koniec przewodu zaworu wydechowego (punkt 6) do portu zaworu wydechowego
na zaworze wydechowym (punkt 5), a drugi koniec do portu zaworu wydechowego w respiratorze
(punkt 9).
9. Aby zabezpieczyć port wydechowy (który w tej konfiguracji nie będzie używany), na jego otwór
załóż osłonę (jeśli jest dołączona do obwodu oddechowego) (punkt 10).
6-8
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Obwód pacjenta
Patrz również:
Rysunek 6-9 na
stronie 6-10.
UWAGA: Przedstawiony na
rysunku nawilżacz (punkt 3),
skraplacz (punkt 4) i przewody
zamocowane przed
jednoramiennym obwodem
pacjenta nie są dostarczane z tym
respiratorem.
Więcej informacji można uzyskać
u dostawcy.
9
8
10
1
2
3
7
6
4
5
Rysunek 6-7. Obwód jednoramienny pacjenta z zaworem wydechowym
Aby podłączyć obwód dwuramienny: (patrz Rysunek 6-8)
1. Sprawdź elementy obwodu pacjenta pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia (które mogą
spowodować nieszczelność). Do zmontowania obwodu pacjenta nie używaj uszkodzonych
elementów.
2. Zainstaluj filtr bakteryjny (punkt 1) na porcie wylotowym DO PACJENTA
.
3. Dołącz jeden koniec krótkiej rurki obwodu (punkt 4) do filtra (punkt 1).
4. Dołącz drugi koniec rurki obwodu do portu wlotu nawilżacza (punkt 2).
5. W dwuramiennym obwodzie pacjenta umieść skraplacz (punkt 3) pomiędzy portem wylotowym
nawilżacza a trójnikiem pacjenta (punkt 5).
6. Umieść drugi skraplacz (punkt 3) pomiędzy trójnikiem pacjenta (punkt 5) a portem wlotu
wydechowego filtra bakteryjnego (punkt 12).
7. Podłącz wydechowy filtr bakteryjny (punkt 12) pomiędzy portem wlotu OD PACJENTA
10) a odnogą wydechową obwodu pacjenta.
(punkt
8. Podłącz jeden koniec cienkiego proksymalnego przewodu ciśnieniowego (punkt 6) do złącza
trójnika dwuramiennego obwodu pacjenta (punkt 5), a drugi koniec do portu ciśnieniowego
pacjenta w respiratorze (punkt 13).
9. Umieść zespół zaworu wydechowego (punkt 9) na porcie wydechowym.
10. Podłącz przewód (punkt 8) od zespołu zaworu wydechowego do portu zaworu wydechowego
(punkt 13) respiratora.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
6-9
Instalacja i montaż
Uwaga:
Przy dostawie, proksymalny przewód ciśnieniowy może być już podłączony do trójnika pacjenta. W takim
przypadku, sprawdź czy przewód jest dobrze zamocowany i czy nie jest uszkodzony, splątany lub niedrożny.
.
Patrz również:
Rysunek 6-9 na
11
10
14
9
13
1
8
12
4
7
2
6
5
3
Rysunek 6-8. Dwuramienny obwód pacjenta
Uwaga:
Przedstawiony na rysunku nawilżacz (punkt 2), skraplacze (punkt 3) i łączące je przewody nie są dostarczane z
obwodem pacjenta lub respiratorem. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy.
Port
wdechowy
Przewód
zaworu
wydechowego
Proksymalny przewód
ciśnieniowy
Rysunek 6-9. Zbliżenie przewodu zaworu wydechowego i proksymalnego przewodu ciśnieniowego
Rysunek 6-9 przedstawia szczegóły połączeń proksymalnego przewodu ciśnieniowego
(Rysunek 6-8, punkt 6) i przewodu zaworu wydechowego (Rysunek 6-8, punkt 8).
6-10
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Obwód pacjenta
Aby podłączyć obwód jednoramienny bez zaworu wydechowego (tylko NIV):
Patrz Rysunek 6-10.
1. Sprawdź elementy obwodu pacjenta pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia (które mogą
spowodować nieszczelność). Do zmontowania obwodu pacjenta nie używaj uszkodzonych
elementów.
2. Zainstaluj filtr bakteryjny (punkt 1) na porcie wylotowym DO PACJENTA
rysunku.
, jak pokazano na
3. Dołącz jeden koniec krótkiej rurki obwodu (punkt 4) do filtra (punkt 1)
4. Dołącz drugi koniec rurki obwodu (punkt 4) do portu wlotu nawilżacza (punkt 2).
5. Umieść skraplacz (punkt 3) pomiędzy portem wylotowym nawilżacza a końcówką pacjenta.
6. Podłącz wentylowany (NIV) interfejs do końcówki obwodu pacjenta. (punkt 5)
1
2
4
5
3
Rysunek 6-10. Obwód jednoramienny pacjenta bez zaworu wydechowego
W przypadku obu przedstawionych powyżej rodzajów obwodów, koniec proksymalnego przewodu
ciśnieniowego nalezy podłączyć możliwie jak najbliżej pacjenta (jeśli to możliwe do maski lub wejścia
kaniuli), aby respirator mógł uwzględnić wszystkie straty obciążeniowe związane z obwodem i
potencjalnymi akcesoriami. Jeśli nie jest to możliwe, zaleca sie zmodyfikowanie wartości progowej
alarmu ROZŁĄCZENIE UKŁ. PACJENTA, poprzez wykonanie jednej z następujących czynności: ustaw
limit alarmu Objętość VTI Max dla trybów ciśnieniowych lub limit alarmu Objętość VTE Min dla
wszystkich trybów wentylacji, jeśli używany jest obwód dwuramienny.
Przypomnienie: Sprawdź czy długość i wewnętrzna objętość obwodu pacjenta są kompatybilne z
objętością oddechową: przewód pierścieniowy o 22 mm dla pacjentów dorosłych i przewód
pierścieniowy o 15 mm dla pacjentów pediatrycznych, przy objętości oddechowej mniejszej niż 200
ml. Jeśli to konieczne, użyj łącznika 22F-15M na wylocie i łącznika 15M-22M na bloku wydechowym w
obwodzie dwuramiennym.
OSTRZEŻENIE
Podczas stosowania wentylacji nieinwazyjnej (NIV) bez zaworu wydechowego, należy używać
wentylowanej maski na nos lub twarz lub niewentylowanej maski wyposażonej w układ z kalibrowanym
(ustalonym) przeciekiem. Podczas stosowania wentylacji nieinwazyjnej (NIV) z zaworem wydechowym,
należy używać maski niewentylowanej.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
6-11
Instalacja i montaż
Poziom oporności wdechowej obwodu i akcesoriów (filtr bakteryjny, nawilżacz, etc) musi być możliwie jak
najniższy. Ustawienia—szczególnie ustawienia alarmu ROZŁĄCZENIE UKŁ. PACJENTA, górnej objętości
wdechowej (WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTI) i dolnej objętości wdechowej (NISKA OBJĘTOŚĆ VTI)—muszą być
okresowo korygowane zgodnie ze zmianami oporności w obwodzie pacjenta — szczególnie wtedy, gdy
wymieniane są filtry.
Oporność zaworu wydechowego i akcesoriów (skraplacze, filtry, HME (wymienniki ciepła i wilgoci), etc)
musi być możliwie jak najniższy.
Zawór wydechowy musi pozwolić na szybkie uwolnienie ciśnienia w obwodzie. Zawór wydechowy
powinien być zawsze czysty, a jego otwór odprowadzający (port wydechowy) nie zatkany.
Przed rozpoczęciem wentylacji należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo złożone, czy filtr wlotu
powietrza jest prawidłowo zainstalowany i nie zatkany, a wokół urządzenia zapewniona jest odpowiednia
przestrzeń. Należy również sprawdzić czy obwód pacjenta jest odpowiednio podłączony zarówno do
respiratora jak i do pacjenta, a obwód pacjenta - łącznie ze wszystkimi przewodami - nie jest uszkodzony
ani zatkany.
Dodawanie akcesoriów do obwodu oddechowego respiratora, takich jak nawilżacz i skraplacz(e), może
spowodować spadek objętości oddechowej dostarczanej pacjentowi, w związku z dodaną objętością
ściśliwą akcesoriów. Zmieniając konfigurację obwodu oddechowego zawsze należy sprawdzać czy pacjent
otrzymuje prawidłową objętość wdechową.
6.5
Filtry
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra wlotu powietrza znajdującego się z tyłu respiratora. Jeśli to
konieczne, wymienić filtr przed upłynięciem zalecanego okresu wymiany (patrz rozdział 10, “Rutynowa
konserwacja”). Jest to szczególnie istotne w przypadku, kiedy respirator jest zainstalowany na wózku
inwalidzkim, ponieważ warunki środowiskowe mogą spowodować szybsze zabrudzenie filtra.
Respirator posiada dwa rodzaje filtrów:
• filtr wlotu powietrza
• filtr bakteryjny
Filtr wlotu powietrza
Składający się z gąbki i środka filtrującego drobne cząsteczki i umieszczony z tyłu respiratora, filtruje
powietrze wchodzące do respiratora.
Rysunek 6-11. Filtr wlotu powietrza
6-12
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Nawilżacz
OSTRZEŻENIE
Filtr wlotu powietrza nie jest urządzeniem wielokrotnego użytku; nie należy go myć, czyścić lub używać
ponownie.
Niewymienienie brudnego filtra wlotu powietrza, lub eksploatacja respiratora bez filtra, może
spowodować poważne uszkodzenie respiratora.
Filtr bakteryjny
Zdecydowanie zaleca się zainstalowanie filtra bakteryjnego (patrz Rysunek 6-12) zarówno w
obwodzie jednoramiennym jak i dwuramiennym. W konfiguracji dwuramiennej używane są dwa filtry
bakteryjne: jeden na porcie DO PACJENTA
, a drugi na porcie OD PACJENTA
.
• Podłączony do portu DO PACJENTA
:
Filtr ten chroni respirator przed zanieczyszczeniem przez pacjenta (głównie przed ponownie
wdychanym gazem). Patrz Rysunek 6-8, punkt 1.
• Podłączony do portu OD PACJENTA
:
Ten filtr chroni zewnętrzny czujnik przepływu wydechowego przed gazami wydychanymi przez
pacjenta. Patrz Rysunek 6-8, punkt 10.
Rysunek 6-12. Filtr bakteryjny
Proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat stosowania i konserwacji filtra(ów)
bakteryjnego, znajdującymi się w instrukcji producenta.
6.6
Nawilżacz
Nawilżacz (Rysunek 6-13) zwiększa wilgotność (para wodna) i ogrzewa gaz w obwodzie pacjenta. Jest
on umieszczony w obwodzie pacjenta pomiędzy głównym wylotem a pacjentem (patrz Rysunek 6-7 i
Rysunek 6-8).
OSTRZEŻENIE
Podczas wentylacji inwazyjnej (kiedy sztuczne drogi odechowe omijają górną część układu oddechowego
pacjenta), górna część układu oddechowego pacjenta nie może nawilżać wchodzącego gazu. Dlatego też,
w celu zminimalizowania suchości dróg oddechowych pacjenta i związanego z tym podrażnienia i
dyskomfortu, konieczne jest użycie nawilżacza.
Urządzenie nawilżające zawsze powinno być ustawione niżej od respiratora jak i pacjenta. Jeśli to
konieczne, aby ograniczyć ilość wody w obwodzie pacjenta należy używać skraplaczy, które trzeba
okresowo opróżniać.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
6-13
Instalacja i montaż
Jeśli używany jest podgrzewany nawilżacz, użytkownik powinien zawsze monitorować temperaturę gazu
dostarczanego pacjentowi. Zbyt gorący gaz dostarczany z respiratora może poparzyć drogi oddechowe
pacjenta.
Dodawanie akcesoriów do obwodu oddechowego respiratora, takich jak nawilżacz i skraplacz(e), może
spowodować spadek objętości oddechowej dostarczanej pacjentowi, w związku z dodaną objętością
ściśliwą akcesoriów. Zmieniając konfigurację obwodu oddechowego zawsze należy sprawdzać czy pacjent
otrzymuje prawidłową objętość wdechową.
Rysunek 6-13. Nawilżacz
Kiedy używane jest urządzenie nawilżające, wszelkie skropliny powstające w obwodzie pacjenta
zbierają się w skraplaczu. Jeśli użytkownik zauważy wilgoć w obwodzie pacjenta, powinien wymienić
wilgotne elementy obwodu na suche.
Należy zapoznać się z informacjami na temat działania, czyszczenia i sterylizowania nawilżacza,
zawartymi w instrukcji nawilżacza.
6.7
Blok wydechowy
OSTRZEŻENIE
Blok wydechowy jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u jednego pacjenta. Można go okresowo
czyścić, ale nie można dezynfekować ani sterylizować. Aby podczas ciągłego użycia utrzymać dobrą jakość
pomiarów, blok wydechowy należy okresowo czyścić (patrz część 9.3, “Czyszczenie bloku wydechowego,”
na stronie 9-2). Blok wydechowy należy wymieniać co 4 miesiące i nie wolno go używać ponownie u innego
pacjenta.
Przed użyciem i po czyszczeniu należy upewnić się, że blok wydechowy jest zupełnie suchy.
Blok wydechowy można z łatwością wyjąć z urządzenia, aby go sprawdzić, wyczyścić i wymienić. Nie
są wymagane dodatkowe narzędzia. Jest on przytrzymywany na swoim miejscu za pomocą jednej
śruby niewypadającej, umieszczonej na dole urządzenia.
Aby wyjąć blok wydechowy:
Jeśli to konieczne, patrz Rysunek 6-14:
1. Sprawdź czy respirator jest wyłączony.
2. Poluzuj śrubę mocującą blok wydechowy, znajdującą się na dole respiratora (Rysunek 6-14, punkt
1). Chwyć port wydechowy i przesuń blok wydechowy w lewo, aby wyjąć go z gniazda
(Rysunek 6-14, punkt 2)
6-14
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Tlen
1
2
Rysunek 6-14. Wyjmowanie bloku wydechowego
Po wyjęciu, blok wydechowy można wyczyścić lub, jeśli to konieczne, wymienić na nowy. Więcej
informacji na temat czyszczenia znajduje się w część 9.3, ‘Czyszczenie bloku wydechowego”.
Aby zainstalować wyczyszczony lub nowy blok wydechowy:
Jeśli to konieczne, patrz Rysunek 6-14:
1. Wsuń blok wydechowy w jego gniazdo.
2. Dokręć śrubę, aby zamocować blok wydechowy na miejscu.
3. Skalibruj ponownie czujnik przepływu wydechowego. Patrz: część 10.1, “Kalibracja czujnika
przepływu wydechowego,” na stronie 10-1.
OSTRZEŻENIE
Kiedy blok wydechowy zostanie już skonfigurowany, po każdym jego wyjęciu i po instalacji nowego bloku
wydechowego w urządzeniu, przed jego ponownym użyciem należy koniecznie ponownie skalibrować
czujnik przepływu wydechowego. Patrz część 10.1, “Kalibracja czujnika przepływu wydechowego,” na
stronie 10-1).
6.8
Tlen
OSTRZEŻENIE
Respiratora nie wolno używać w pobliżu łatwopalnych substancji znieczulających.
6.8.1 Podawanie tlenu
OSTRZEŻENIE
Tlenoterapia pacjentów z niewydolnością oddechową jest popularnie stosowaną i skuteczną metodą.
Trzeba jednak pamiętać, że niewłaściwe zastosowanie tlenu może prowadzić do poważnych powikłań, w
tym między innymi do obrażeń pacjenta.
Tlen podawany pacjentowi jest wprowadzany do urządzenia ze źródła zewnętrznego, przez złącze
tlenowe znajdujące się z tyłu respiratora. Następnie jest włączany do całkowitej objętości
dostarczanego gazu. Kiedy tlen ze źródła zewnętrznego nie jest używany, należy wyjąć złącze wlotu
tlenu znajdujące się z tyłu respiratora.
Konkretny przepływ tlenu do pacjenta zależy od charakterystyki fizjologicznej pacjenta i ustawień
respiratora.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
6-15
Instalacja i montaż
Ustawienie przepływu tlenu powinno być dostosowane do każdego pacjenta i ustalone w stosunku
do pomiaru skalibrowanego czujnika tlenu. Ponieważ czynniki wpływające na przepływ podawanego
tlenu mogą zmieniać się, należy upewnić się czy ustawienia te zawsze odpowiadają aktualnym celom
tlenoterapii, określonym przez lekarza. (Patrz rozdział 3.7, “FiO2 dla różnych ustawień tlenu i
respiratora”).
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć obrażeń pacjenta i/lub możliwości uszkodzenia respiratora: przed użyciem respiratora należy
skorzystać z miernika przepływu (regulatora przepływu), aby przed podłączeniem respiratora do dostaw
tlenu wyregulować podawany tlenu do specyfikacji.
Ciśnienie tlenu dostarczanego do urządzenia nie może przekraczać 7 psi (50 kPa) lub przepływ nie może
być większy niż 15 litrów na minutę. Informacje dotyczące tolerancji dla objętości i czułości podane są w
Tabela B-8 na stronie B-4.
•
Respirator Puritan Bennett™ 560 może być używany z opcjonalnym analizatorem tlenu z alarmem
minimalnego i maksymalnego stężenia. Aby zapewnić podawanie pacjentowi zaleconego stężenia
tlenu, należy mierzyć dostarczany tlen skalibrowanym analizatorem tlenu (zestaw FiO2) wyposażonym
w funkcję alarmu minimalnego i maksymalnego stężenia.
6.8.2 Podłączenie dostarczania tlenu
OSTRZEŻENIE
Gazem dostarczanym do respiratora przez złącze dostarczania tlenu może być wyłącznie tlen klasy
medycznej.
Przewód łączący respirator ze źródłem tlenu musi być zaprojektowany wyłącznie do stosowania z tlenem
klasy medycznej. Pod żadnym pozorem użytkownikowi nie wolno modyfikować przewodu
doprowadzającego tlen. Ponadto, przewód należy zainstalować bez zastosowania smarów.
Z tyłu respiratora dostępne jest złącze (Rysunek 6-15, punkt 1) do zewnętrznego źródła tlenu
podawanego pod niskim ciśnieniem. Do połączenia zewnętrznego źródła tlenu podawanego pod
niskim ciśnieniem do złącza, należy również użyć specjalnego łącznika (punkt 2) dostarczanego razem
z respiratorem. Złącze jest również wyposażone w szczelny system bezzwrotnego zaworu. Szczelny
system bezzwrotnego zaworu składa się z przyłącza (punkt 3) i zatrzasku blokującego (punkt 4).
6-16
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Tlen
1
2
3
4
Rysunek 6-15. Złącze tlenowe na tylnym panelu
OSTRZEŻENIE
Przed podłączeniem dostaw tlenu, należy sprawdzić czy przyłącze na złączu tlenowym (Rysunek 6-15,
punkt 3) wystaje na zewnątrz.
Przed zastosowaniem łącznika (Rysunek 6-16, punkt 2) należy sprawdzić czy założona jest na nim czarna
uszczelka i czy jest ona w dobrym stanie. Nie należy używać łączników tlenu bez uszczelki, ze zniszoną lub
zużytą uszczelką.
Aby podłączyć system dostarczanie tlenu do respiratora:
O ile będzie to konieczne, patrz Rysunek 6-16:
1. Sprawdź złącze dostarczania telnu (Rysunek 6-16, punkt 1), aby upewnić się, że jest na nim
założona czarna uszczelka (punkt 2).
2. Wciśnij złącze dostarczania tlenu (punkt 1) do złącza tlenowego respiratora (Rysunek 6-16,
punkt 3).
• przyłącze blokujące złącza tlenowego respiratora (punkt 4) chowa się.
• zatrzask blokujący złącza tlenowego respiratora (punkt5) zostaje zwolniony i blokuje
podłączenie tlenowe.
2
3
1
4
5
Rysunek 6-16. Podłączenie systemu dostarczania tlenu
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
6-17
Instalacja i montaż
Aby odłączyć system dostarczania tlenu od respiratora:
Uwaga:
Przed przełączeniem respiratora w tryb gotowości lub wyłączeniem go należy sprawdzić czy wyłączono źródło
tlenu.
1. Zatrzymaj przepływ tlenu ze źródła tlenu.
2. Wciśnij zatrzask blokujący złącza tlenowego respiratora, jak pokazano na Rysunek 6-17, aby
odblokować podłączenie tlenu.
Rysunek 6-17. Odłączenie systemu dostarczania tlenu
3. Odłącz złącze tlenowe dostarczania tlenu pociągając je do siebie.
Zatrzask blokujący złącza tlenowego respiratora (Rysunek 6-16, punkt 4) wysunie się, co jest
konieczne do rozłączenia złącza tlenowego.
OSTRZEŻENIE
Łącznik nie powinien pozostawać podłączony do złącza tlenowego jeśli nie jest on również podłączony do
szczelnego, zewnętrznego źródła tlenu. Kiedy respirator nie korzysta z dostaw tlenu, należy od niego
całkowicie odłączyć źródło tlenu.
W przypadku wycieku tlenu, należy zamknąć dopływ tlenu u jego źródła. Ponadto, należy usunąć i/lub
trzymać z dala od urządzenia wszelkie źródła zapłonu, jako że urządzenie może być wzbogacone w tlen.
Należy przewietrzyć pomieszczenie, aby obniżyć poziom tlenu do normalnego.
Aby zapobiec zakłóceniom wewnętrznych czujników respiratora, nie należy instalować nawilżacza przed
respiratorem.
6.8.3 Podłączenie czujnika FIO2
Podczas podawania tlenu zaleca się stosowanie czujnika tlenu FiO2, który można podłączyć z przodu
aparatu za pomocą zestawu pomiarowego FiO2.
6-18
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Montowanie respiratora na wózku inwalidzkim
Aby zainstalować czujnik FiO2:
2
1
3
Rysunek 6-18. Podłączenie czujnika FiO2
1. Wyjmij czujnik ze szczelnego opakowania.
2. Zainstaluj złącze FiO2 do gniazda FiO2 w respiratorze (punkt 1)
3. Połącz czujnik FiO2 (punkt 2) z adapterem o 15mm (punkt 3).
4. Zainstaluj adapter na porcie wylotowym DO PACJENTA
, jak pokazano na rysunku.
Zamocuj obwód pacjenta.
Uwaga:
Używając nowego czujnika, przed jego zainstalowaniem, kalibracją i rozpoczęciem wentylacji należy zaczekać
około 20 mniut, aż jego temperatura ustabilizuje się w temperaturze otoczenia.
6.9
Montowanie respiratora na wózku inwalidzkim
OSTRZEŻENIE
W związku z ograniczoną pojemnością rezerwową akumulatora wewnętrznego, respirator powinien być
eksploatowany przy użyciu akumulatora wewnętrznego tylko wtedy, gdy żadne inne źródło zasilania nie
jest dostępne. Nigdy nie należy pozwolić na całkowite rozładowanie akumulatora wewnętrznego.
Bez wcześniejszego zabezpieczenia urządzenia, nie należy używać respiratora w bezpośrednim
nasłonecznieniu, w pobliżu źródeł ciepła, na zewnątrz lub w pobliżu instalacji, z których wyciek może
stanowić zagrożenie.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia respiratora, a w szczególności akumulatora lub części elektrycznych, nie
wolno pozwolić, aby płyny dostały się do urządzenia, szczególnie przez filtr wlotu powietrza lub otwór
chłodzący, znajdujący się w bocznym, tylnym i dolnym panelu respiratora.
Jeśli do zapewnienia prawidłowej wentylacji konieczne są pomiary wydechowej objętości oddechowej,
należy zastosować konfigurację dwuramienną obwodu pacjenta, aby wykryć nieszczelności. W takim
przypadku należy prawidłowo ustawić minimalne i maksymalne parametry alarmu VTE, aby w przypadku
zagrożenia uduszeniem pacjenta uruchamiało się ostrzeżenie.
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, podczas transportu respiratora użytkownik musi używać
podwójnej torby na respirator. Patrz Tabela H-1.Lista materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
Przed użyciem wewnętrznego akumulatora respiratora należy upewnić się, że jest on całkowicie
naładowany i utrzymuje pojemność. Respiratory zapasowe lub przechowywane powinny być podłączone
do zasilania sieciowego, aby chronić integralność akumulatora.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
6-19
Instalacja i montaż
Powójna torba to torba transportowa, która umożliwia założenie respiratora Respirator Puritan
Bennett™ 560 na wózek inwalidzki lub noszenie go jako plecaka (patrz Rysunek 6-19).
W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją podwójnej torby.
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
Rysunek 6-19. Zastosowanie podwójnej torby
6.10 Montowanie respiratora na wózku
Dopasuj otwory montażowe (punkt 1) znajdujące się na dole respiratora Respirator Puritan Bennett™
560 do przyłączy montażowych (punkt 2) na górze platformy wózka.
1
6-20
2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Podłączenie przewodu wezwania pielęgniarki
6.11 Podłączenie przewodu wezwania pielęgniarki
Podłącz przewód wezwania pielęgniarki (Rysunek 6-20, punkt 1) do złącza monitorowania wezwania
pielęgniarki (punkt 2).
1
2
Rysunek 6-20. Podłączenie przewodu wezwania pielęgniarki
OSTRZEŻENIE
Przed użyciem systemu wezwania pielęgniarki, należy sprawdzić czy jest on dobrze podłączony i czy działa
prawidłowo. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę skontaktować się z firmą Covidien.
Aby podłączyć respirator do urządzenia wzywającego pielęgniarkę, należy skontaktować się z firmą
Covidien i sprawdzić zgodność respiratora z urządzeniem wzywającym pielęgniarkę oraz zamówić
odpowiednie przewody łączące.
Nie używać urządzeń wzywających pielęgniarkę, działających w oparciu o zamknięcie obwodu
elektrycznego, ponieważ urządzenia takie często nie uwzględniają możliwego rozłączenia przewodów lub
całkowitego braku zasilania. Urządzenie wzywające pielęgniarkę powinno być zawsze podłączone do
respiratora.
Funkcja wezwania pielęgniarki zapewnia zdalne ostrzeżenia o stanach alarmowych respiratora (na
przykład kiedy respirator używany jest w izolatce) i posiada następujące funkcje:
• Respirator sygnalizuje alarm, za pomocą sygnału zwiernego lub rozwiernego.
• Zdalny alarm jest aktywowany w chwili gdy wystąpi stan alarmowy, pod warunkiem że nie ma
miejsca żadna z poniższych sytuacji:
• Funkcja wyłączenia dźwięku jest aktywna.
• Respirator jest wyłączony (WYŁ).
• Port alarmu zdalnego to żeńskie złącze 8-pinowe; dopuszczalne natężenie to 100mA przy prądzie
stałym 24V(maks.).
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
6-21
Instalacja i montaż
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
6-22
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Włączanie respiratora
7 Procedury eksploatacyjne
7.1
Włączanie respiratora
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem respiratora, proszę przeczytać, zrozumieć i postępować zgodnie z informacjami
zawartymi w Rozdzia³ 1, “Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.
Jeśli respirator był transportowany lub przechowywany w temperaturze różniącej się o ponad 20 °C
( 36 °F) od temperatury, w której będzie eksploatowany, przed użyciem należy pozostawić go do
ustabilizowania się w środowisku jego eksploatacji na co najmniej dwie (2) godziny.
W celu uniknięcia zagrożenia wystąpieniem pożaru, zapałki, zapalone papierosy oraz wszelkie inne źródła
zapłonu (np. łatwopalne środki znieczulające lub grzejniki) muszą być utrzymywane z daleka od
respiratora oraz przewodów tlenowych.
Podczas użytkowania respiratora zawsze powinno być dostępne alternatywne źródło wentylacji, na
wypadek problemów z respiratorem. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów zależnych od
respiratora. Zaleca się również dodatkową obserwację, odpowiednią dla stanu pacjenta.
Aby zapewnić nieprzerwaną wentylację należy zabezpieczyć alternatywne źródła zasilania (źródło prądu
zmiennego, dodatkowe baterie lub dodatkowy zasilacz stałoprądowy do gniazda samochodowego).
Należy być przygotowanym na awarię zasilania i mieć w zapasie alternatywne urządzenia do wentylacji,
szczególnie w przypadku pacjentow zależnych od respiratora.
Przed rozpoczęciem wentylacji należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo złożone, czy filtr wlotu
powietrza jest prawidłowo zainstalowany i nie zatkany, a wokół urządzenia zapewniona jest odpowiednia
przestrzeń. Należy również sprawdzić czy obwód pacjenta jest odpowiednio podłączony, zarówno do
respiratora jak i do pacjenta, a obwód pacjenta - łącznie ze wszystkimi przewodami - nie jest uszkodzony
ani niedrożny.
Podczas użytkowania Respirator Puritan Bennett™ 560 użytkownik powinien mieć zawsze przygotowany
dodatkowy obwód oddechowy i zawór wydechowy.
Przed podłączeniem pacjenta do respiratora należy sprawdzić funkcjonowanie stanów alarmowych. Patrz
rozdział F, “Testy alarmów"
Przed rozpoczęciem wentylacji, zawsze należy sprawdzić czy wszystkie ustawienia są prawidłowe, zgodne
z wymaganiami.
Jeśli respirator nie przejdzie testów alarmów lub użytkownik nie może przeprowadzić takich testów, patrz
rozdział 5.8, “Rozwiązywanie problemów” lub należy skontaktować się z dostawcą sprzętu lub firmą
Covidien.
W związku z ograniczoną pojemnością rezerwową akumulatora wewnętrznego, respirator powinien być
eksploatowany przy użyciu akumulatora wewnętrznego tylko wtedy, gdy żadne inne źródło zasilania nie
jest dostępne. Nigdy nie należy pozwolić na całkowite rozładowanie akumulatora wewnętrznego.
Aby włączyć respirator:
• Przełącz włącznik I/O (zakryty, przełącznik kołyskowy znajdujący się z tyłu respiratora) w położenie
I, jak pokazano na poniższym Rysunek 7-1.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-1
Procedury eksploatacyjne
Rysunek 7-1. Włączanie respiratora
Pojawią się następujące zdarzenia:
• Respirator włączy się.
• Przeprowadzany jest Samotest po włączeniu zasilania (POST) (po podłączeniu do źródła
zasilania prądem zmiennym).
• Wskaźniki na przednim panelu migają (z wyjątkiem wskaźnika informującego o rodzaju
używanego zasilania, który pozostaje zapalony).
•
•
•
•
Włącza się na krótko alarm dźwiękowy.
Włącza się podświetlenie ekranu.
Przez chwilę wyświetlane jest logo PURITAN BENNETT.
Podświetla się niebieski wskaźnik RESP. W STANIE GOTOWOŚCI znajdujący się po prawej
stronie klawisza WENTYALCJA WŁ./WYŁ.
, wskazujac że urządzenie jest w trybie
gotowości.
• Przez około pięć (5) sekund wyświetlany jest ekran Menu powitalnego, który zawiera licznik
urządzenia i licznik pacjenta, jak pokazano na Rysunek 7-2.
Rysunek 7-2. Ekran Menu powitalnego
Uwaga:
Jeśli respirator został wcześniej wyłączony przyciskiem I/O w czasie gdy trwała wentylacja, respirator uruchamia
się od razu w trybie wentylacji i nie pokazuje ekranu Menu powitalnego.
Rejestry alarmów, awarii technicznych i zdarzeń są przechowywane w pamięci nieulotnej na Głównym CPU PCB,
co zapewnia zachowanie informacji w chwili gdy respirator zostaje wyłączony, a także w czasie awarii zasilania.
7-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry Menu konfiguracji
Aby pominąć Menu powitalne:
• Naciśnij WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
, aby od razu rozpocząć wentylację.
Wyświetla się menu Wentylacji.
Rysunek 7-3. Parametry Menu wentylacji
Domyślnie, uruchamianym trybem wentylacji jest ostatni używany tryb, a ustawienia są takie same jak
aktywne ustawienia w chwili gdy urządzenie zostało ostatnio wyłączone.
Jeśli pamięć respiratora dotycząca ustawień nie działa prawidłowo, aktywowany jest alarm “SPRAWDŹ
NASTAWY”. W takim przypadku należy zresetować i zapisać żądane parametry; w przeciwnym razie
urządzenie będzie działało z domyślnymi wartościami parametrów.
7.2
Parametry Menu konfiguracji
7.2.1 Wejście do Konfiguracji ustawień
Uwaga:
Klucz blokujący zapobiega uzyskaniu dostępu do menu Konfiguracji (patrz część 7.8, “Blokowanie panelu
sterowania,” na stronie 7-27 i część 7.9, “Odblokowanie panelu sterowania,” na stronie 7-28).
Do menu Konfiguracji nie można uzyskać dostępu jeśli respirator został wyłączony bez wcześniejszgo
przełączenia urządzenia w tryb gotowości.
1. Sprawdź czy wyłącznik I/O respiratora jest w położeniu WYŁ. (O.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz KONTROLA ALARMU
przełączając wyłącznik I/O w położenie
ZAŁ (I). Przytrzymaj klawisz
tak długo, aż pojawi się menu Konfiguracja (około trzech
sekund). Patrz Rysunek 7-4
Rysunek 7-4. Menu konfiguracji
3. Zwolnij przycisk KONTROLA ALARMU
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
.
7-3
Procedury eksploatacyjne
7.2.2 Zmiana Parametrów menu konfiguracji
Aby zmienić ustawienia Menu konfiguracji:
1. Naciśnij W GÓRĘ
zmieniony.
lub W DÓŁ
2. Naciśnij WPROWADŹ)
, aby ustawić kursor obok parametru, który ma być
.
• Kursor zmienia się na: .
• Wybrany wartość parametru miga.
3. Naciśnij W GÓRĘ
lub W DÓŁ
4. Naciśnij WPROWADŹ
, aby zmienić wartość wybranego parametru.
, aby potwierdzić nowo wybraną wartość.
Uwaga:
Kiedy parametr zawiera kilka pól ustawień (takich jak data i godzina) naciśnij WPROWADŹ)
przechodzić z jedengo pola do następnego.
, aby
Jeśli przed upływem siedmiu (7) sekund użytkownik nie potwierdzi zmiany poprzez naciśnięcie
WPROWADŹ
, respirator przywróci poprzednią wartość pola ustawień.
Parametry tego menu to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Godziny pracy urządzenia
Język
Data
Godzina
Tryb cyklu
Ciśnienie względne
Jednostka ciśnienia
Ustawienia czułości wydech. (Wyzw E)
Godziny pacjenta
Konserwacja
Godziny pracy urządzenia:
Licznik rejestruje całkowity czas wentylacji w godzinach (do najbliższej godziny) od daty produkcji.
Uwaga:
Licznik godzin urządzenia jest resetowny po zmianie płyty głównej.
Język
W tym miejscu można ustawić język. Wszystkie komunikaty i oznaczenia są automatycznie
wyświetlane w wybranym języku. Dostępne są następujące języki:
7-4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry Menu konfiguracji
Tabela 7-1. Języki
Angielski
(amerykański)
Fiński
Japoński
Angielski (brytyjski)
Rosyjski
Włoski
Niemiecki
Portugalski
Grecki
Duński
Polski
Francuski
Chiński
Norweski
Hiszpański
Turecki
Holenderski
-
Szwedzki
Koreański
-
Data
W tym miejscu można ustawić aktualną datę. Data jest wyświetlana w formacie: DD MMM RRRR.
Godzina
W tym miejscu można ustawić aktualną godzinę. Godzina jest wyświetlana w formacie: GG: MM: SS.
Tryb cyklu
Tryb cyklu określa czas trwania wdechu w PACV i ACV. Można go ustawić na I:E lub I/T i umożliwia
operatorowi ustawienie czasu trwania fazy wdechu i wydechu.
Dwa tryby cyklu przedstawiają relację pomiędzy czasem wdechu a czasem wydechu w następujacy
sposób:
1. I/T: Czas wdechu (Ti) jako procent całkowitego czasu trwania cyklu oddechowego (Ti + Te).
I/T (%) = [Ti / (Ti+Te)] x 100
2. I:E Stosunek czas wdechu (Ti) do czasu wydechu (Te).
I:E = 1/(Te /Ti)
W trybach PACV i ACV, stosunek cyklu zmienia się w oparciu o wdech pacjenta; jednak czas wdechu
pozostaje stały i odpowiada ustawieniom stosunku częstości oddechów do cyklu.
Uwaga:
Ustawiając stosunek I:E lub I/T, odpowiadający obliczony Ti jest wyświetlany pod powiększeniem parametru w
oknie monitorowania i informacji.
Ciśnienie bezwzględne i względne
Ciśnienie względne dla ustawienia ciśnienia wdechowego (P Control i P Support) w PSV, PACV
i P SIMV, można ustawić na WYŁ lub TAK i pozwala to na wybór pomiędzy ustawieniem ciśnienia
wdechowego względem PEEP lub ustawieniem bezwzględnego ciśnienia wdechowego. Wartością
domyślną jest ciśnienie bezwzględne (ABS).
Kiedy ciśnienie względne jest ustawione na TAK, PEEP jest dodawane do ustawienia ciśnienia
wdechowego, aby określić szczytowe ciśnienie wdechowe. Jeśli ciśnienie względne jest ustawione na
WYŁ, ustawienie ciśnienia wdechowego określi szczytowe ciśnienie wdechowe bez względu na
ustawienie PEEP.
Ciśnienie względne = TAK: Ustawienie ciśnienia wdechowego + PEEP = Szczytowe ciśnienie
wdechowe.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-5
Procedury eksploatacyjne
Ciśnienie względne = WYŁ (ABS): Ustawienie ciśnienia wdechowego = Szczytowe ciśnienie wdechowe
Symbol ABS oznaczający bezwzględne lub REL oznaczający względne będzie wyświetlany na górze
ekranu w następujacy sposób:
Rysunek 7-5. Ciśnienie bezwzględne i względne
Jednostka ciśnienia
W tym miejscu można ustawić jednostkę ciśnienia. Może być ono wyświetlane jako mbar, cmH20 lub
hPa.
Ustawienia Wyzw E
Wyzw Eumożliwiają użytkownikowi regulację czułości wyzwolenia wydechu w oddechach
wspomaganych ciśnieniem w trybach PSV, P SIMV i SIMV, co powoduje przejście oddechu do fazy
wydechowej. W czasie wdechu wspomaganego ciśnieniem dostarczany przepływ osiągnie wartość
szczytową, a następnie zacznie obniżać się do zera. Ustawienie Wyzw E pozwala operatorowi ustawić
wartość przepływu jako procent przepływu szczytowego, przełączy to oddech na wydychanie.
Ustawienie Wyzw E może być DODATNIE lub UJEMNE.
Jeśli ustawiono na DODATNIE, Wyzw E oparte jest na procencie szczytowego przepływu
wdechowego. Jeśli ustawiono na UJEMNE, Wyzw E oparte jest na wartości procentowej szczytowego
przepływu wdechowego, o którą przepływ musi się zmniejszyć zanim zadeklarowany zostanie
wydech.
Wdech
Sek.
Wydech
Rysunek 7-6. Ustawienia Wyzw E
7-6
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry Menu konfiguracji
Godziny pacjenta
Wartość tego parametru równa jest sumie godzin, przez jakie pacjent był wentylowany.
Uwaga:
Zresetowanie godzin pacjenta spowoduje również zresetowanie tendencji przechowywanych w pamięci
urządzenia, aby przygotować urządzenie dla nowego pacjenta.
Aby wyzerować licznik godzin pacjenta:
1. Naciśnij W DÓŁ
poniższym rysunku.
, aby ustawić kursor na wierszu "Godziny pacjenta", jak przedstawiono na
Rysunek 7-7. Wyzerowanie godzin pacjenta (1)
2. Naciśnij WPROWADŹ)
.
• Kursor znajduje się na wierszu "Resetowanie godzin": WYŁ
3. Naciśnij WPROWADŹ)
.
• “WYŁ" miga.
4. Naciśnij W GÓRĘ
poniższym rysunku:
lub W DÓŁ
, aby zmienić “WYŁ." na “TAK”, jak pokazano na
Rysunek 7-8. Wyzerowanie godzin pacjenta (2)
5. Naciśnij WPROWADŹ)
.
• “TAK” wyświetlane jest w sposób ciągły.
• Słyszalny jest długi pojedynczy sygnał dźwiękowy.
• Na liczniku pacjenta wyświetla się 00000godz., jak pokazano na poniższym rysunku:
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-7
Procedury eksploatacyjne
Rysunek 7-9. Wyzerowanie godzin pacjenta (3)
6. Naciśnij W GÓRĘ
lub W DÓŁ
.
• Na ekranie wyświetlane jest “Resetowanie godzin: WYŁ, jak pokazano na poniższym rysunku.
Rysunek 7-10. Wyzerowanie godzin pacjenta (4)
Konserwacja
Opcja ta może być wykorzystywana tylko przez wykwalifikowanego operatora ds. konserwacji firmy
Covidien, aby zapewnić prawidłową konserwację i działanie urządzenia. Informacje na temat
korzystania z opcji Konserwacja znajdują się w Instrukcji serwisowej respiratora Puritan Bennett™ 560 .
7.2.3 Wyjście z Ekranu konfiguracji
Aby wyjść z Ekranu KONFIGURACJI należy wyłączyć zasilanie respiratora.
1. Ustaw wyłącznik I/O znajdujący się na tylnym panelu na WYŁ (O) . Odczekaj 30 sekund.
2. Ustaw wyłącznik I/O respiratora na ZAŁ (I).
Respirator przeprowadzi rutynowy Samotest po włączeniu zasilania (POST), a następnie powróci w
tryb gotowości.
7.3
Parametry menu Preferencji
Menu Preferencji jest dostępne tylko wtedy jeśli Klucz blokujący nie został aktywowany (patrz część
7.8, “Blokowanie panelu sterowania,” na stronie 7-27 i część 7.9, “Odblokowanie panelu sterowania,”
na stronie 7-28).
Do menu Preferencji można wejść z menu Parametrów wentylacji, zarówno kiedy wentylacja jest
włączona lub wyłączona.
7-8
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry menu Preferencji
OSTRZEŻENIE
Ustawienie limitów alarmów na wartości ekstremalne może spowodować nieprawidłowe działanie
alarmów respiratora.
Uwaga:
Przed użyciem respiratora należy wprowadzić domyślne preferencje ustwień alarmów.
7.3.1 Menu Preferencje
Aby wyświetlić menu Preferencji:
1. Naciśnij kilka razy W DÓŁ
lub naciskaj W DÓŁ
do chwili, aż kursor znajdzie się na
wierszu "Preferencje", jak przedstawiono na poniższym rysunku:
2. Naciśnij WPROWADŹ)
. Wyświetla się menu Preferencji.
Rysunek 7-11. Wybór Menu preferencji
.
Rysunek 7-12. Zmiana ustawień w menu Preferencji
Aby zmienić ustawienia w menu Preferencji:.
1. Naciśnij W GÓRĘ
2. Naciśnij WPROWADŹ)
, aby ustawić kursor na wierszu parametru, który ma być zmieniony.
.
• Kursor zmienia się na symbol plus/minus
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
.
7-9
Procedury eksploatacyjne
• Parametr wybrany do zmiany miga, a w przypadku niektórych parametrów mających postać
wykresu słupkowego, wypełnia się trójkątny wskaźnik, znajdujący się pod wykresem
słupkowym.
Patrz poniższe rysunki.
Kursor: symbol
plus/minus
Wartość parametru: miga
3. Naciśnij W GÓRĘ
lub W DÓŁ
4. Naciśnij WPROWADŹ)
Trójkątny wskaźnik:
wypełniony
, aby zmienić wartość wybranego parametru.
, aby potwierdzić nowe ustawienie parametru.
• Wyświetla się ustawienie nowego parametru.
• Kursor wraca do swojej początkowej postaci.
Jeśli przed upływem siedmiu (7) sekund użytkownik nie potwierdzi zmiany parametru poprzez
naciśnięcie WPROWADŹ)
, respirator zresetuje parametr do jego poprzedniej wartości.
Parametry tego menu to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wygaszanie ekranu
Kontrast
Głośność alarmu
Dźwięk przycisków
Zatrzymanie manualne
Alarm bezdechu
Alarm rozłączenia
Ekran wykresów
Układ pediatryczny
Raport wentylacji
Aby skorygować różne parametry menu Preferencji lub przejrzeć Raport wentyalcji, należy zapoznać
się z instrukcjami podanymi w tym rozdziale.
Aby manualnie wyjść z menu Preferencji:
• Naciśnij WPROWADŹ)
kiedy kursor będzie na wierszu “Powrót do wentylacji".
Użytkownik automatycznie wyjdzie z menu Preferencji kiedy:
• W ciągu 15 sekund nie zostanie wykryta żadna czynność klawiatury lub
• Zostanie uruchomiony alarm o wysokim priorytecie
7.3.2 Wygaszanie ekranu
Aby ustawić wygaszanie ekranu:
1. Na wyświetlaczu wybierz parametr Wygaszanie ekranu.
7-10
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry menu Preferencji
2. Ustaw wygaszanie ekranu:
a. Aby ustawić wygaszanie ekranu na tryb gotowości, wybierz WYŁ.
Ustawienie to spowoduje, że podświetlenie ekranu prawie się wyłączy, jeśli w ciągu jednej minuty
nie nastąpi żadna aktywność klawiatury. Wyświetlacz podświetli się kiedy:
• Naciśnięty zostanie dowolny klawisz klawiatury
• Uruchomi się alarm
b. Aby ustawić podświetlenie na podświetlenie ciągłe, wybierz TAK. Ustawienie to spowoduje
ciągłe podświetlenie wyświetlacza.
Uwaga:
Jeśli respirator zasilany jest z akumulatora wewnętrznego lub zewnętrznego, zaleca się ustawienie podświetlenia
na WYŁ, aby zmniejszyć zużycie energii.
3. Potwierdź nowe ustawienie podświetlenia w ciągu siedmiu (7) sekund.
Ustawieniem domyślnym podświetlenia jest TAK (podświetlenie ciągłe).
7.3.3 Kontrast
Aby ustawić kontrast:
1. Na wyświetlaczu wybierz parametr Kontrast.
2. Ustaw poziom kontrastu:
a. Aby zwiększyć kontrast, naciśnij W GÓRĘ
prawo:
. Zmianę widać wraz z przesunięciem kursora w
Kontrast wyświetlacza stopniowo zwiększa się.
b. Aby zmniejszyć kontrast, naciśnij W DÓŁ
lewo:
. Zmianę widać wraz z przesunięciem kursora w
Kontrast wyświetlacza stopniowo zmniejsza się.
3. Potwierdź nowe ustawienie kontrastu naciskając WPROWADŹ)
w ciągu siedmiu (7) sekund.
Kiedy wentylacja zakończy się, kontrast można również zmienić bezpośrednio z wyświetlanego
aktualnie menu, przytrzymując KONTROLA ALARMU
i jednocześnie naciskając kilkukrotnie W
GÓRĘ
lub W DÓŁ
.
Ustawieniem domyślnym kontrastu jest ustawienie średnie (na środku wykresu słupkowego).
7.3.4 Głośność alarmu
OSTRZEŻENIE
Poziom dźwięku alarmów należy dostosować do środowiska instalacji i wielkości obszaru
monitorowanego przez osobę nadzorującą pacjenta. Należy sprawdzić czy otwory alarmów dźwiękowych
znajdujące się z przodu urządzenia nie są zatkane.
Aby ustawić głośność alarmu:
1. Na wyświetlaczu wybierz parametr Głośność alarmu.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-11
Procedury eksploatacyjne
2. Ustaw poziom głośności alarmu:
a. Aby zwiększyć poziom głośności alarmu, naciśnij W GÓRĘ
zaobserwować wraz z przesunięciem kursora w prawo:
. Zmianę można
Brzęczyk aktywuje się, a poziom jego głośności zwiększa się wraz ze zwiększeniem ustawienia.
b. Aby zmniejszyć poziom głośności alarmu, naciśnij W DÓŁ
zaobserwować wraz z przesunięciem kursora w lewo:
. Zmianę można
Brzęczyk aktywuje się, a poziom jego głośności zmniejsza się wraz ze zmniejszeniem ustawienia.
3. Potwierdź nowe ustawienie głośności alarmu w ciągu siedmiu (7) sekund.
Aktualne standardy szpitalne wymagają, aby minimalny poziom głośności wynosił 55 dB(A) w
odległości 3 metrów (9,84 stopy), co odpowiada najniższemu możliwemu ustawieniu głośności.
Zakres głośności dźwięku wynosi od 65 dB(A) do 85dB(A), mierzony w odległości 1 metra (3,28 stopy).
Jeśli alarm o wysokim priorytecie nie zostanie zatrzymany w ciągu 60 sekund od jego aktywacji,
poziom głośności dźwięku automatycznie zwiększy się do 85 dBA, bez względu na początkowe
ustawienie.
Ustawienie domyślne głośności dźwięku alarmu odpowiada poziomowi 75 dB(A).
7.3.5 Dźwięk klawisza
Ustawienie to wykorzystywane jest do wybrania dźwięku emitowanego podczas wciskania klawiszy
na klawiaturze respiratora.
Aby ustawić dźwięk przycisków:
1. Na wyświetlaczu wybierz parametr Dźwięk przycisków.
2. Wybierz jedną z czterech następujących opcji:
• WYŁ.– Przy naciśnięciu klawisza nie jest emitowany żaden dźwięk
• Ton klawisza – Przy naciśnięciu klawisza emitowane jest "kliknięcie"
• Ton akceptacji – Pojedynczy dźwięk “beep” zostanie wyemitowany przy naciśnięciu
WPROWADŹ)
, dla potwierdzenia ustawienia
• Wszystkie dźwięki włączone – Dźwięk "kliknięcia" emitowany jest przy naciśnięciu wszystkich
klawiszy, a pojedynczy dźwięk “beep” przy naciśnięciu WPROWADŹ)
ustawienia
3. Potwierdź nowe ustawienie Dźwięku klawisza naciskając WPROWADŹ)
sekund.
, dla potwierdzenia
w ciągu siedmiu (7)
Domyślnym ustawieniem Dźwięku przycisków jest Ton akceptacji.
Uwaga:
Bez względu na wybrane ustawienie Dźwięku klawisza, naciśnięcie klawisza WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
uruchomi pojedynczy dźwięk przy rozpoczęciu wentylacji i podwójny dźwięk przy zakończeniu wentylacji.
7-12
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry menu Preferencji
7.3.6 Alarm Zatrzymanie manualne
Aby ustawić alarm Zatrzymanie manualne:
1. Za pomocą strzałek W GÓRĘ
"Zatrzymanie manualne".
2. Naciśnij WPROWADŹ
3. Naciśnij W GÓRĘ
lub W DÓŁ
, umieść kursor na pozycji alarmu
.
lub W DÓŁ
4. Naciśnij WPROWADŹ
, aby ustawić komunikat na “TAK”.
.
7.3.7 Alarm bezdechu
Aby ustawić alarm bezdechu:
1. Za pomocą strzałek W GÓRĘ
2. Naciśnij WPROWADŹ
lub W DÓŁ
, umieść kursor na pozycji "Alarm bezdechu".
.
3. Naciśnij W GÓRĘ
lub W DÓŁ
, aby ustawić komunikat na “TAK”. Ustawienie klawisza na
"WYŁ" oznacza, że po zatrzymaniu respiratora alarm bezdechu nie będzie sygnalizowany
dźwiękiem.
4. Naciśnij WPROWADŹ)
.
OSTRZEŻENIE
Alarm bezdechu powinien być ustawiony na TAK w przypadku pacjentów zależnych od respiratora.
Rysunek 7-13. Ustawienie Alarm bezdechu
Uwaga:
Aktywuje / dezaktywuje alarm bezdechu, ale nie ustawienie czasu bezdechu. Czas bezdechu można ustawić w
menu Wentylacji.
7.3.8 Alarm rozłączenia
Aby ustawić alarm rozłączenia:
1. Za pomocą strzałek W GÓRĘ
rozłączenia".
2. Naciśnij WPROWADŹ)
3. Naciskaj strzałki W GÓRĘ
lub W DÓŁ
, umieść kursor na pozycji "Alarm
.
lub W DÓŁ
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
, aby wybrać ustawienie od 5 do 62 sekund.
7-13
Procedury eksploatacyjne
4. Naciśnij WPROWADŹ
.
Uwaga:
Wartości ustawione w trybie wentylacji mogą zastąpić wartości alarmu odłączenia. Patrz rozdział 5, “Alarmy i
rozwiązywanie problemów".
7.3.9 Ekran wykresów
Aby ustawić ekran wykresów:
1. Na wyświetlaczu wybierz Ekran krzywych.
2. Wybierz jedno z poniższch:
• TAK - Wyświetla wykresy ciśnienia i przepływu jako funkcję czasu (patrz część 4.3, ‘Ekran
krzywej”).
• WYŁ - Powoduje niewyświetlanie wykresów; a w związku z tym brak menu.
3. Potwierdź nowe ustawienie Ekranu wykresów w ciągu siedmiu (7) sekund.
Ustawieniem domyślnym dla Ekranu wykresów jest WYŁ.
Dostęp do Ekranu wykresu, na którym wyświetlane są krzywe, można uzyskać korzystając z MENU
w menu Ustawienia alarmu. Ekran ten dostępny jest TYLKO w trakcie trwania wentylacji.
7.3.10 Układ pediatryczny
Aby wybrać układ pediatryczny:
1. Na wyświetlaczu wybierz parametr Układ pediatryczny.
2. Wybierz jedno z poniższch:
• TAK - Powoduje wybranie obwodu pediatrycznego
• WYŁ - Powoduje wybranie obwodu dla osoby dorosłej
3. Potwierdź nowy układ pacjenta w ciągu siedmiu (7) sekund.
Żeby skonfigurować respirator do obwodu pediatrycznego:
1. Za pomocą strzałek W GÓRĘ
pediatryczny".
lub W DÓŁ
umieść kursor na pozycji "Układ
2. Naciśnij WPROWADŹ).
3. Naciśnij W GÓRĘ
lub W DÓŁ
, aby ustawić komunikat na “TAK”. Ustawienie respiratora
na “WYŁ” skonfiguruje urządzenie na obwód dla osoby dorosłej.
4. Naciśnij WPROWADŹ
.
Uwaga:
Ustawieniem domyślnym jest "WYŁ" (respirator jest ustawiony do zastosowania u osoby dorosłej.
7.3.11 Raport wentylacji
Uzyskanie dostępu do raportu wentylacji:
1. Za pomocą strzałek W GÓRĘ
7-14
lub W DÓŁ
umieść kursor na pozycji "Raport wentylacji".
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Ustawianie trybu wentylacji
2. Naciśnij WPROWADŹ
.
Rysunek 7-14. Uzyskanie dostępu do raportu wentylacji
Uwaga:
Menu wyświetlane jest przez pięć minut, a następnie ekran powraca do menu Preferencji.
Aby wyjść z raportu wentylacji:
1. Naciśnij WPROWADŹ
7.4
.
Ustawianie trybu wentylacji
Tryb wentylacji można zmienić z menu parametrów wentylacji lub menu parametrów alarmu, o ile nie
jest aktywowany Klucz blokujący (patrz część 7.8, “Blokowanie panelu sterowania,” na stronie 7-27 i
część 7.9, “Odblokowanie panelu sterowania,” na stronie 7-28).
Procedura zmiany trybu wentylacji zależy od statusu wentylacji, zgodnie z opisem w część 7.4.1 i część
7.4.2.
OSTRZEŻENIE
W trybie SIMV zaleca się zastosowanie obwodu dwuramiennego. Ustawienie VTE Min powinno pozostać
aktywne, na wypadek gdyby wystąpiła utrata ciśnienia w obwodzie pacjenta, za proksymalnym
połączeniem ciśnienia. W takich przypadkach alarm "ROZŁĄCZENIE UKŁ.PACJENTA" nie będzie
systematycznie aktywowany, kiedy nastąpi rozłączenie obwodu.
Większość oddechów jest wyzwalana przez pacjenta. Wartość progową wyzwalacza wdechowego należy
uważnie modyfikować, aby uniknąć ryzyka fałszywego wyzwolenia lub “automatycznego wyzwolenia”
respiratora. Na przykład, Poziom 1P, najbardziej czuły, zalecany jest dla zastosowań pediatrycznych.
Jednak dla osoby dorosłej, ustawienie to może spowodować automatyczne wyzwolenie rspiratora.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-15
Procedury eksploatacyjne
7.4.1 Zmiana trybów w czasie gdy wentylacja jest w trybie gotowości
Aby zmienić tryby wentylacji w czasie gdy wentylacja jest w trybie gotowości:
1. Używając klawisza W GÓRĘ
ustaw kursor na pierwszym wierszu menu (informacje ogólne),
Rysunek 7-15. Zmiana trybów wentylacji w czasie gdy wentylacja jest w trybie gotowości
2. Naciśnij WPROWADŹ
.
• Kursor zmienia się na:
• Nazwa trybu miga.
3. Naciskaj W GÓRĘ
4. Naciśnij WPROWADŹ
.
lub W DÓŁ
do czasu, aż wyświetli się żądany tryb.
, aby potwierdzić wybrany tryb.
• Kursor powraca do zwykłej postaci.
• Wyświetlany jest nowy tryb wraz z parametrami wentylacji.
Jeśli przed upływem siedmiu (7) sekund użytkownik nie potwierdzi zmiany trybu wentylacji poprzez
naciśnięcie WPROWADŹ
, respirator powróci do poprzedniego trybu.
7.4.2 Zmiana trybów podczas wentylacji
OSTRZEŻENIE
Zmieniając tryb podczas wentylacji, w zależności od różnic pomiędzy trybami, mogą wystąpić znaczące
zmiany ciśnienia, zmiany predkości przepływu lub cyklu. Przed ustawieniem nowego trybu należy
upewnić się, że ustawienia pomiędzy różnymi trybami są kompatybilne. Zmniejszy to ryzyko dyskomfortu
i obrażeń pacjenta.
7-16
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Ustawianie trybu wentylacji
Zmiana trybów wentylacji podczas wentylacji:
1. Używając klawisza W GÓRĘ
ustaw kursor na pierwszym wierszu menu (informacje ogólne).
Rysunek 7-16. Zmiana trybów wentylacji podczas wentylacji (1)
2. Naciśnij WPROWADŹ
.
• Kursor zmienia się na:
• Nazwa trybu miga.
3. Naciskaj W GÓRĘ
.
lub W DÓŁ
4. Naciśnij WPROWADŹ
do czasu, aż wyświetli się żądany tryb.
, aby potwierdzić wybrany tryb.
• Nazwa nowo wybranego trybu wyświetlana jest na górze po lewej stronie, a za nią miga
wskaźnik stanu “PROPOZYCJA” (poniższy rysunek, punkt 1).
• Nazwa trwającego trybu wyświetlana jest na górze po prawej stronie, a za nią świeci się
wskaźnik stanu “AKTYWNY” (poniższy rysunek, punkt 2).
• Ustawienia nowego trybu wyświetlane są po lewej stronie (poniższy rysunek, punkt 3), a
monitorowane wartości trwającego trybu po prawej stronie (poniższy rysunek, punkt 4).
• Wiersz potwierdzenia "Akceptacja trybu: TAK" wyświetlany jest na dole po lewej stronie
(poniższy rysunek, punkt 5).
1
3
2
4
5
Rysunek 7-17. Zmiana trybów wentylacji podczas wentylacji (2)
Ekran menu Alarmu, pokazany poniżej, przedstawia takie same wyświetlane informacje trybu
aktywnego i nieaktywnego, łącznie z wierszem "Akceptacja trybu:Tak", ustawieniami parametru
alarmu i wartościami pacjenta.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-17
Procedury eksploatacyjne
Rysunek 7-18. Zmiana trybów wentylacji podczas wentylacji (3)
5. Jeśli to konieczne, zmień ustawienia nowego trybu, w tym alarmy.
6. Naciśnij W DÓŁ
, aby ustawić kursor na wierszu "Akceptacja trybu:TAK".
7. Naciśnij WPROWADŹ
, aby potwierdzić zmianę trybu.
• Wyświetlany jest nowo wybrany tryb wraz z ustawieniami. Zostanie on zastosowany na
początku następnej fazy wydechowej, jeśli nastąpi w fazie wdechu lub natychmiast, jeśli
nastąpi w fazie wydechu.
Zmiana trybów podczas wentylacji nie jest konieczna (patrz kroki 6 i 7, powyżej). Ustawienia
następnego (“PROPOZYCJA”) trybu można “przygotować” w czasie gdy trwa wentylacja w obecnym
(“AKTYWNYM”) trybie. Zmiany dla następnego trybu zostaną zapisane, bez względu na to czy zostaną
od razu zastosowane.
Podczas ustawiania parametrów przyszłego i obecnie nieaktywnego trybu, w oknie po prawej stronie
menu, a także w środkowej kolumnie tabeli ("Pacjent") na ekranie menu alarmu wyświetlane są
monitorowane dane trwającego trybu.
Podczas zmiany wartości parametru w tym nieaktywnym trybie, monitorowane dane wyświetlane w
oknie po prawej stronie ekranu są czasowo zakryte przez wyświetlane, aktualnie zmieniane wartości.
Pokazuje to poniższy rysunek, na którym korygowane jest ustawienie Wyzw I w nieaktywnym trybie
ACV.
Rysunek 7-19. Zmiana trybów wentylacji podczas wentylacji (4)
Jeśli podczas ustawiania trybu nieaktywnego uruchomiony zostanie alarm, jego komunikat
wyswietlany jest na ekranie komunikatu alarmu.
Kiedy wyświetlane jest menu nieaktywnego trybu i użytkownik w ciągu 14 sekund nie wprowadzi na
klawiaturze żadnych zmian, na ekranie ponownie pojawia się tryb aktywnej wentylacji i znika wiersz
“Akceptacja trybu: TAK“.
Menu aktywnego trybu można również wywołać nie czekając na opóźnienie, ale bezpośrednio
przywracając nazwę trybu w wierszu informacji ogólnych.
7-18
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Ustawienie parametrów wentylacji
Parametry wentylacji nieaktywnego i obecnego trybu pozostają w pamięci, do czasu ponownej
zmiany części lub wszystkich parametrów; ma to również zastosowanie nawet po wyłączeniu
urządzenia.
7.5
Ustawienie parametrów wentylacji
Parametry wentylacji można zmienić dopóki nie zostanie aktywowany Klucz blokujący (patrz część
7.9, “Odblokowanie panelu sterowania,” na stronie 7-28).
OSTRZEŻENIE
Podczas zastosowania u osób dorosłych lub u dzieci należy sprawdzić czy dostosowana objętość
oddechowa jest zgodna z potrzebami pacjenta.
Korygowanie wartości nie powoduje przerwania wentylacji. Jest ona kontynuowana według
poprzednich wartości. Nowe ustawienia zostaną zastosowane TYLKO po ich potwierdzeniu i
zsynchronizowaniu w następnym cyklu oddechowym, z wyjątkiem ustawienia Wyzw I które jest
stosowane natychmiast.
Aby zmienić parametry wentylacji:
1. Używając klawisza W GÓRĘ
być zmieniony.
lub W DÓŁ
, ustaw kursor na wierszu parametru, który ma
2. Potwierdź zamiar zmiany parametrów, naciskając przycisk WPROWADŹ
rysunek.
. Patrz poniższy
• Kursor zmienia się na: . (punkt 1, poniżej)
• Wartość parametru miga (punkt 2, poniżej)
• Powiększenie wartości parametru wyświetlane jest po prawej stronie okna (punkt 3, poniżej).
2
1
3
Rysunek 7-20. Zmiana parametru wentylacji
3. Naciśnij W GÓRĘ
lub W DÓŁ
, aby wybrać wartość żądaną dla parametru (dalsze
naciskanie klawiszy przyspiesza postęp wyświetlanych wartości).
4. Naciśnij WPROWADŹ
, aby potwierdzić wybraną wartość.
• Wartość nowego parametru wyświetlana jest w sposób ciągły
• Powiększenie znika
• Kursor powraca do zwykłej postaci
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-19
Procedury eksploatacyjne
Uwaga:
Jeśli przed upływem siedmiu (7) sekund użytkownik nie potwierdzi zmiany parametru poprzez
naciśnięcie WPROWADŹ
, respirator przywróci poprzednią wartość parametru.
7.5.1 Powiązania pomiędzy parametrami wentylacji
Zakresy regulacji niektórych parametrów są ograniczone, tak aby pozostały kompatybilne z
poziomami innych ustawionych wcześniej parametrów. Dodatkowe informacje o współzależności
parametrów wentylacji, patrz rozdział 3, “Parametry eksploatacji”.
Wyświetla się komunikat "Ograniczono przez..." i podawany jest parametr(y) ograniczający ustawienie.
Rysunek 7-21, punkt 1, pokazuje, że P Support nie można ustawić na wartość ponad 35 kiedy PEEP
jest ustawione na 20, a ciśnienie względne na TAK; wartość ta jest ograniczona przez PEEP ponieważ
ich suma nie może przekraczać 55 mbar.
1
2
Rysunek 7-21. Ustawianie powiązań pomiędzy parametrami wentylacji
W tym przypadku istnieją dwie możliwości:
• Pozostaw ustawienie PEEP na 20, ale nie można zwiększyć P Support.
• Zmniejsz PEEP, tak aby możliwe było ustwienie P Support na wartość większą niż 35, tak aby ich
suma nie przekraczała 55.
7.5.2 Powiązania pomiędzy parametrami wentylacji i paramatrami
alarmu
Ustawienie parametru wentylacji ma priorytet nad ustawieniem wartości progowej alarmu i prowadzi
do automatycznej korekty ustawienia wartości progowej alarmu, tak aby zachować niezmienioną
współzależność pomiędzy dwoma wartościami.
Kiedy pacjent korzysta z respiratora w domu, należy użyć Klucza blokującego, aby zablokować dostęp
do zmiany ustawień (patrz część 7.8, “Blokowanie panelu sterowania,” na stronie 7-27).
7.6
Ustawienie parametrów alarmu
Parametry alarmu można zmienić z menu Alarmu, dopóki nie zostanie aktywowany Klucz blokujący
(patrz część 7.8, “Blokowanie panelu sterowania,” na stronie 7-27 i część 7.9, “Odblokowanie panelu
sterowania,” na stronie 7-28).
7-20
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Ustawienie parametrów alarmu
Uwaga:
•
Alarmy regulowane nie powinny być systematycznie anulowane; powinny być dopasowywane do potrzeb i
stanu pacjenta.
•
Przed użyciem respiratora należy wprowadzić domyślne preferencje ustwień alarmów.
Aby zmienić parametr alarmu:
1. Sprawdź czy wyświetlane jest menu Alarmu przedstawiające listę parametrów alarmu i kolumny
minimalnych, obecnych i maksymalnych wartości parametru alarmu (Rysunek 7-22 na
stronie 7-21).
2. Ustaw kursor obok parametru alarmu, który chcesz zmienić używając klawisza W GÓRĘ
W DÓŁ
.
3. Potwierdź zamiar zmiany parametrów, używając przycisku WPROWADŹ
lub
.
• Kursor zmienia się na: (Rysunek 7-22, punkt 1).
• Parametr w kolumnie "Min" miga (Rysunek 7-22, punkt 2)
• Powiększenie parametru min. wyświetlane jest po prawej stronie ekranu (Rysunek 7-22, punkt
3).
2
1
3
Rysunek 7-22. Zmiana parametrów alarmu - Wartość Min
4. Naciśnij W GÓRĘ
5. Naciśnij WPROWADŹ
lub W DÓŁ
, aby zmienić wartość parametru.
, aby potwierdzić wybraną wartość.
• Nowa wartość kolumny "Min" jest wyświetlana w sposób ciągły (Rysunek 7-23, punkt 1).
• Wartość kolumny "Max" miga (Rysunek 7-23, punkt 2).
• Powiększenie wartości parametru Max wyświetlane jest po prawej stronie okna (Rysunek 7-23,
punkt 3)
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-21
Procedury eksploatacyjne
.
1
2
3
Rysunek 7-23. Zmiana parametrów alarmu - Wartość Max
6. Naciśnij W GÓRĘ
7. Naciśnij WPROWADŹ)
lub W DÓŁ
, aby zmienić wartość parametru.
, aby potwierdzić wybraną wartość.
• Nowa wartość jest wyświetlana w sposób ciągły
• Powiększenie znika
• Kursor powraca do zwykłej postaci
Kiedy alarm jest ustawiony na “WYŁ”, nie zostanie on uruchomiony automatycznie kiedy osiągnięty
zostanie jego limit ustawienia maksymalnego (dla wartości Max) lub limit ustawienia minimalnego
(dla wartości Min) poprzez kolejne naciskanie lub ciągłe przytrzymanie odpowiednio przycisku W
GÓRĘ
lub W DÓŁ
.
Jeśli przed upływem siedmiu (7) sekund użytkownik nie potwierdzi zmiany parametru poprzez
naciśnięcie WPROWADŹ
, respirator przywróci poprzednią wartość parametru.
Blokowanie wartości progowej alarmu powiązanej z parametem wentylacji
Ustawienie parametru wentyalcji ma priorytet nad ustawieniem wartości progowej alarmu. Dlatego
też, po zmianie parametru wentylacji powiązanego z wartością progową alarmu, ustawienie wartości
progowej alarmu jest automatycznie korygowane, tak aby zawsze zachować współzależność
pomiędzy tymi wartościami.
Jeśli jednak zmieniona ma być wartość progowa ustawienia alarmu, nie można jej zmienić na wartość
wykraczającą poza limit współzależności z parametrem wentylacji, z którym jest powiązana. Kiedy
zostanie osiągnięty limit ustawienia alarmu, komunikat “Ograniczono przez...” podaje nazwę
powiązanego parametru(ów) wentylacji, ograniczającego wartość ustawienia parametru.
Więcej informacji o zależności pomiędzy limitami ustawienia alarmu i parametrami wentylacji, patrz
rozdział 7, “Procedury eksploatacyjne”.
W tym przypadku istnieją cztery możliwości:
• Parametr alarmu pozostaje ustawiony na "WYŁ”
• Ustawienie parametru alarmu zostaje zmienione w powiązaniu z wartością wymaganą na
początku, a limity parametru(ów) wentylacji pozostają bez zmian.
• Ustawienie paramteru(ów) wentylacji zostaje zmienione, aby umożliwić ustawienie wartości
progowej alarmu na wymaganą wartość.
7-22
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry menu USB
• Parametr alarmu nie jest ustawiony na WYŁ, ale zmiana parametru wentylacji nie wpływa na
ustawienie alarmu.
OSTRZEŻENIE
Poziom oporności wdechowej obwodu i akcesoriów (filtr przeciwbakteryjny, nawilżacz) musi być możliwie
jak najniższy. Ustawienia—szczególnie ustawienia alarmu ROZŁĄCZENIE UKŁ.PACJENTA, maksymalnej
objętości wdechowej (Max VTI) i minimalnej objętości wdechowej (Min VTI)—muszą być okresowo
korygowane zgodnie ze zmianami oporności w obwodzie pacjenta — szczególnie wtedy, gdy wymieniane
są filtry.
Alarmy regulowane nie powinny być systematycznie anulowane; powinny być dopasowywane do potrzeb
i stanu pacjenta.
7.7
Parametry menu USB
Menu USB jest dostępne nawet wtedy, gdy aktywowany został Klucz blokujący (patrzczęść 7.8,
“Blokowanie panelu sterowania,” na stronie 7-27 i część 7.9, “Odblokowanie panelu sterowania,” na
stronie 7-28).
Menu USB wyświetla się automatycznie, kiedy urządzenie USB zostanie podłączone do respiratora,
niezależnie czy wentylacja jest włączona lub wyłączona.
Jednocześnie powinno być podłączone tylko jedno urządzenie USB, w przeciwnym wypadku
wyświetli się komunikat o błędzie. Menu USB jest niedostępne z menu Konfiguracji lub menu
Konserwacji.
Aby uzyskać dostęp do danych pacjenta z komputera PC, lekarze mogą skorzystać z pakietu
dedykowanego oprogramowania analizy oddechowej Puritan Bennett™. W celu uzyskania dalszych
informacji, proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Covidien lub przedstaiwcielem ds.
produktów Puritan Bennett.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-23
Procedury eksploatacyjne
7.7.1 Specyfikacje urządzenia USB
Tabela 7-2. Specyfikacje urządzenia USB
Charakterystyka
Obsługiwane formaty
Kompatybilność USB
Pamięć flash USB: USB 2,0 lub USB 1,1; format 32 bit
Liczba plików
Maksymalnie 999 (wielkość sektora: 512-2,048 bajtów)
Pojemność USB
128 Mb do 4Gb (aby zagwarantować dokładność czasu
przesyłu, wolne musi być co najmniej 10% pojemności
urządzenia USB).
7.7.2 Menu USB
Aby uzyskać dostęp do menu USB, kiedy podłączone jest urządzenie USB:
Naciśnij kilkukrotnie przycisk MENU
, aż pojawi się menu USB:
Rysunek 7-24. Wybór menu USB
W przypadku aktywacji alarmu o wysokim priorytecie, respirator automatycznie wyświetli stronę
alarmu. Aby powrócić do menu USB, naciśnij klawisz
MENU.
Regulowane parametry tego menu to:
• Transfer ciągły
• Transfer trendów
• Klawisz kasowania
7.7.3 Transfer ciągły
Z respiratora na urządzenie USB można przesłać do 48 godzin danych.
Aby rejestrować je w sposób ciągły, urządzenie USB musi być stale podłączone do respiratora, a
wentylacja musi być aktywna.
Na urządzeniu USB zostaną zarejestrowane następujace dane:
• Monitorowane: ciśnienie, przepływ wdechowy, przepływ wydechowy i krzywe nieszczelności.
• Trendy: pomiary nieszczelności, VTI, VTE, częstości oddechów, I:E, M. Vol, PIP i PEEP.
Dostęp do danych może uzyskać lekarz lub osoba serwisująca, korzystając z oprogramowania analizy
oddechowej Puritan Bennett™.
7-24
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Parametry menu USB
Rysunek 7-25. Wybór transferu ciągłego
Aby z respiratora na urządzenie USB przesyłać dane w sposób ciągły:
1. Za pomocą przycisków ze strzałkami W GÓRĘ
"Transfer ciągły".
2. Naciśnij WPROWADŹ
lub W DÓŁ
umieść kursor na pozycji
.
• Kursor zmienia się na symbol plus/minus.
• Parametr wybrany do zmiany miga.
3. Naciśnij W GÓRĘ
lub W DÓŁ
4. Naciśnij WPROWADŹ)
, aby zmienić wartość wybranego parametru.
, aby potwierdzić nowe ustawienie parametru.
• Ustawienie nowego parametru wyświetla się w sposób ciągły.
• Kursor jest ustawiony w pozycji STOP.
5. Aby manualnie zakończyć transfer ciagły, naciśnij klawisz WPROWADŹ.
Jeśli przed upływem siedmiu (7) sekund użytkownik nie potwierdzi zmiany parametru poprzez
naciśnięcie WPROWADŹ
, respirator zresetuje parametr do jego poprzedniej wartości.
Uwaga:
W czasie transferu wszystkie menu respiratora pozostają dostępne.
W czasie transferu wyświetlany jest komunikat “TRANSFER DANYCH W TOKU... POZOSTAŁY CZAS”.
W czasie rejestracji ciągłej inne funkcje urządzenia USB nie są dostępne,
Jeśli pojemność pamięci urządzenia USB jest niewystarczająca, wyświetli się komunikat “TRANSFER
NIEDOZWOLONY - POJEMNOŚĆ PAMIĘCI ZA MAŁA”, a transfer danych będzie niemożliwy. Przed ponownym
rozpoczęciem przesyłu danych, usuń dane z urządzenia USB. Patrz: proces usuwania danych. (Patrz rozdział
7.7.5 , “Kasowanie danych z urządzenia USB")
W przypadku odłączenia urządenia USB lub błędu transferu, wyświetli się komunikat “BŁĄD TRANSFERU ODŁĄCZENIE PAMIĘCI USB” lub “BŁĄD TRANSFERU - PROBLEM TECHNICZNY”. W takiej sytuacji należy ponownie
rozpocząć proces transferu. Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z serwisem technicznym.
7.7.4 Transfer trendów
Z respiratora na urządzenie USB można przesłać dane trendów z jednego roku.
Z respiratora na urządzenie USB można przesłać trendy wentylacji takie jak: pomiary nieszczelności,
VTI, VTE, częstości oddechów, I:E, M. Vol, PIP i PEEP.
Dostęp do danych może uzyskać lekarz lub osoba serwisująca, korzystając z oprogramowania analizy
oddechowej Puritan Bennett™.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-25
Procedury eksploatacyjne
Rysunek 7-26. Wybór transferu trendów
Aby z respiratora na urządzenie USB przesyłać dane tendencji:
1. Za pomocą przycisków ze strzałkami W GÓRĘ
"Transfer trendów".
2. Naciśnij WPROWADŹ
lub W DÓŁ
umieść kursor na pozycji
.
• Kursor zmienia się na symbol plus/minus.
• Parametr wybrany do zmiany miga.
3. Naciśnij W GÓRĘ
4. Naciśnij WPROWADŹ
lub W DÓŁ
, aby zmienić wartość wybranego parametru.
, aby potwierdzić nowe ustawienie parametru.
• Ustawienie nowego parametru wyświetla się w sposób ciągły.
• Kursor jest ustawiony w pozycji STOP.
5. Aby manualnie zakończyć transfer trendów, naciśnij klawisz WPROWADŹ
.
Jeśli przed upływem siedmiu (7) sekund użytkownik nie potwierdzi zmiany parametru poprzez
naciśnięcie WPROWADŹ
, respirator zresetuje parametr do jego poprzedniej wartości.
Tabela 7-3. Czas potrzebny na przesłanie trendów z respiratora na urządzenie USB
Ilość danych do przesłania
(w miesiącach)
Czas potrzebny na przesłanie
danych z respiratora na
urządzenie USB
3 miesiące
Około 2 minuty
6 miesięcy
Około 4 minuty
9 miesięcy
Około 6 minut
12 miesięcy
Około 8 minut
Uwaga:
W czasie transferu wyświetlany jest komunikat “TRANSFER DANYCH W TOKU... POZOSTAŁY CZAS”.
W czasie transferu trendów inne funkcje urządzenia USB są dostępne.
Jeśli pojemność pamięci urządzenia USB jest niewystarczająca, wyświetli się komunikat “TRANSFER
NIEDOZWOLONY - POJEMNOŚĆ PAMIĘCI ZA MAŁA”, a transfer danych będzie niemożliwy. Przed ponownym
rozpoczęciem przesyłu danych, usuń dane z urządzenia USB. Patrz: proces usuwania danych. (Patrz rozdział
7.7.5 , “Kasowanie danych z urządzenia USB")
W przypadku odłączenia urządenia USB lub błędu transferu, wyświetli się komunikat “BŁĄD TRANSFERU ODŁĄCZENIE PAMIĘCI USB” lub “BŁĄD TRANSFERU - PROBLEM TECHNICZNY”. W takiej sytuacji należy ponownie
rozpocząć proces transferu. Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z serwisem technicznym.
7-26
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Blokowanie panelu sterowania
7.7.5 Kasowanie danych z urządzenia USB
Aby skasować dane z urządzenia USB:
1. Za pomocą przycisków ze strzałkami W GÓRĘ
"Klawisz kasowania".
2. Naciśnij WPROWADŹ
lub W DÓŁ
umieść kursor na pozycji
.
• Kursor zmienia się na symbol plus/minus.
• Parametr wybrany do zmiany miga.
3. Naciśnij W GÓRĘ
lub W DÓŁ
4. Naciśnij WPROWADŹ
, aby zmienić wartość wybranego parametru.
, aby potwierdzić nowe ustawienie parametru.
• Ustawienie nowego parametru wyświetla się w sposób ciągły.
• Kursor jest ustawiony w pozycji STOP.
Rysunek 7-27. Kasowanie danych z urządzenia USB
OSTRZEŻENIE
Skasowanie danych spowoduje usunięcie WSZYSTKICH plików znajdujących się na urządzeniu USB.
Uwaga:
W czasie kasowania wyświetlany jest komunikat “KASOWANIE DANYCH W TOKU... POZOSTAŁY CZAS”.
Czas potrzebny na skasowanie zawartości pełnego urządzenia USB wynosi poniżej jednej minuty.
W czasie kasowania inne funkcje urządzenia USB nie są dostępne.
Po rozpoczęciu kasowania zawartości urządzenia USB, nie można go przerwać, zakończyć lub anulować.
W czasie kasowania wszystkie menu respiratora pozostają dostępne.
W przypadku odłączenia urządenia USB lub błędu kasowania, wyświetli się komunikat “BŁĄD TRANSFERU ODŁĄCZENIE PAMIĘCI USB” lub “BŁĄD KASOWANIA - PROBLEM TECHNICZNY”. W takiej sytuacji należy ponownie
rozpocząć proces transferu. Jeśli problem utrzymuje się, skontaktuj się z serwisem technicznym.
7.8
Blokowanie panelu sterowania
Kiedy pacjent korzysta z urządzenia w domu, zaleca się włączenie Klucza blokującego, aby zapobiec
przypadkowej lub nieuprawnionej regulacji respiratora.
Klucz blokujący to funkcja oprogramowania, która uniemożliwia dostęp do ustawień parametrów
wentylacji i alarmu, oraz zmianę trybu wentylacji.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-27
Procedury eksploatacyjne
Aby włączyć Klucz blokujący:
Jednocześnie naciśnij klawisze W GÓRĘ
i W DÓŁ
na co najmniej sześć (6) sekund.
• Symbol Klucza blokującego (Rysunek 7-28, punkt 1) pojawi się w górnym lewym rogu ekranu.
• Wiersze niedostępne poprzedzone są myślnikiem “–“ (Rysunek 7-28, punkt 2).
• Wiersze, do których dostęp jest nadal możliwy poprzedzone są symbolem dostępu.
1
2
Rysunek 7-28. Instalowanie Klucza blokującego
7.9
Odblokowanie panelu sterowania
Aby wyłączyć Klucz blokujący:
Jednocześnie naciśnij klawisze W GÓRĘ
• Symbol
• Symbol
i W DÓŁ
na co najmniej sześć (6) sekund.
Klucza blokującego znika.
dostępu wyświetlany jest na początku każdego wiersza.
7.10 Rozpoczynanie wentylacji
Zanim rozpoczniesz wentylację zapoznaj się z Załącznik E, “Lista kontrolna weryfikacji pracy
urządzenia” i ustaw wartości parametrów w menu Preferencje (patrz część 7.3, “Parametry menu
Preferencji,” na stronie 7-8).
OSTRZEŻENIE
Przed podłączeniem pacjenta do respiratora należy sprawdzić funkcjonowanie stanów alarmowych.
Przed rozpoczęciem wentylacji, należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane i czy wlot
powietrza, wentylatory chłodzące i otwory dyfuzyjne dźwięku alarmów nie są zatkane. Sprawdzić czy
obwód pacjenta jest prawidłowo skonfigurowany (dwu lub jednoramienny), odpowiednio podłączony do
respiratora, oraz czy przewody obwodu nie są uszkodzone ani ściśnięte i nie zawierają żadnych ciał
obcych.
Kiedy respirator znajduje się w trybie gotowości (jest włączony, ale wentylacja nie została rozpoczęta),
w oknie menu wentylacji i alarmu, po prawej stronie, pojawia się komunikat przypominający
7-28
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Rozpoczynanie wentylacji
operatorowi respiratora o wciśnięciu klawisza WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
wentylacji (Rysunek 7-29).
, w celu rozpoczęcia
Rysunek 7-29. Przypomnienie o rozpoczęciu wentylacji
Aby rozpocząć wentylację:
Naciśnij i zwolnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
(Rysunek 7-30, punkt 1).
• Wyłącza się niebieski wskaźnik, znajdujący się na górze po prawej stronie klawisza
WENTYLACJA WŁ./WYŁ
(patrz Rysunek 7-30, punkt 2).
• Słyszalny jest pojedynczy sygnał dźwiękowy.
• Rozpoczyna się wentylacja.
• Wartości monitorowanych parametrów wyświetlane są w oknie po prawej stronie.
Klawiatura na przednim panelu
2
1
Rysunek 7-30. Rozpoczynanie wentylacji
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-29
Procedury eksploatacyjne
7.11 Zakończenie wentylacji
OSTRZEŻENIE
Nie należy dopuścić, aby pacjent pozostawał podłączony do respiratora w czasie gdy wentylacja zostanie
zakończona, ponieważ pacjent może być narażony na wdychanie znaczących ilości wydychanych gazów,
szczególnie dwutlenku węgla. W pewnych okolicznościach, wdychanie dwutlenku węgla może prowadzić
do niedostatecznej wentylacji, uduszenia, poważnych obrażeń lub zgonu.
Respirator można wyłączyć w każdej chwili.
Aby wyłączyć respirator:
1. Przytrzymaj klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
sekundy.
(Rysunek 7-30, punkt 1), na około trzy (3)
• W oknie monitorowania pojawia się komunikat przypominający użytkownikowi o
konieczności przytrzymania przycisku, jak pokazano na poniższym rysunku:
Rysunek 7-31. Zakończenie wentylacji (1)
• W czasie przytrzymania przycisku WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
, pojawia się nowy komunikat,
proszący użytkownika o zwolnienie przycisku w celu zakończenia wentylacji (pokazano na
poniższym rysunku).
Rysunek 7-32. Zakończenie wentylacji (2)
• Słyszalne są dwa sygnały dźwiękowe.
7-30
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Wyłączanie respiratora
2. Zwolnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
:
• Wentylacja zostaje zakończona.
• Zapala się niebieski wskaźnik LED, znajdujący się na górze po prawej stronie klawisza
WENTYLACJA WŁ./WYŁ
gotowości.
(Rysunek 7-30, punkt 2), wskazujący że wentylacja jest w trybie
• Wyświetla się monit dotyczący rozpoczęcia kolejnej wentylacji (patrz Rysunek 7-29 na
stronie 7-29).
7.12 Wyłączanie respiratora
OSTRZEŻENIE
Po ponownym włączeniu respiratora, urządzenie natychmiast rozpocznie wentylację - bez konieczności
wcześniejszego wciśnięcia przez użytkownika przycisku WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
.
Po użyciu respiratora należy obchodzić się z nim ostrożnie, szczególnie przy wysokich temperaturach
otoczenia. Niektóre powierzchnie respiratora mogą być bardzo gorące, nawet jeśli nie zostaną
przekroczone specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa.
Przełącz wyłącznik I/O na położenie O (wył.), aby wyłączyć respirator.
• Wyłącza się niebieski wskaźnik LED, znajdujący się na górze po prawej stronie klawisza
WENTYLACJA WŁ./WYŁ
.
• Ekran respiratora wyłącza się.
Uwaga:
Kiedy respirator zostanie całowicie zatrzymany, ale wciąż będzie podłączony do zasilania sieciowego (zielony
wskaźnik zasilania sieciowego świeci się), akumulator wewnętrzny będzie nadal się ładował.
Kiedy podczas wentylacji zostanie wyłączony przycisk zasilania, uruchomi się alarm ciągły. Po ponownym
włączeniu zasilania, respirator podejmie pracę bez konieczności wciskania przycisku WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
7-31
Procedury eksploatacyjne
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
7-32
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Pojemność akumulatora
8 Akumulator wewnętrzny
OSTRZEŻENIE
Mimo, że Respirator Puritan Bennett™ 560 spełnia aktualne standardy bezpieczeństwa, wewnętrzna
litowo jonowa bateria urządzenia przekracza wartość progową 100Wh i dlatego w czasie transportu
uznawana jest za ładunek niebezpieczny klasy 9 - Różne. Dlatego też Respirator Puritan Bennett™ 560
i/lub związana z nim bateria litowo jonowa podlegają surowym warunkom transportowym zgodnie z
przepisami o ładunkach niebezpiecznych w transporcie powietrznym (IATA: International Air Transport
Association - pol. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych), Międzynarodowym
Kodeksem Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods code) w
transporcie morskim i Europejską Umową dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Ładunków
Niebezpiecznych Drogą Lądową (ang. International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)) w
Europie. Przepisy te nie dotyczą osób prywatnych przewożących urządzenie, jednak w przypadku
transportu powietrznego zastosowanie mają pewne wymagania. Podczas transportu powietrznego;
Respirator Puritan Bennett™ 560 można nadać na bagaż lub przewozić jako bagaż podręczny. Po
uzyskaniu wcześniejszej zgody linii lotniczych, na pokład samolotu jedna osoba może wnieść dwie
zapasowe baterie, wyłącznie jako bagaż podręczny. Klasyfikacja ta i normy mogą różnić się w zależności
od kraju i środka transportu. Dlatego też zaleca się, aby użytkownicy przed rozpoczęciem podróży
uzyskali informacje u przewoźnika / linii lotniczej, o tym jakie środki należy podjąć.
Przed podłączeniem respiratora do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym należy sprawdzić czy
akumulator wewnętrzny respiratora jest całkowicie naładowany. Zasilanie respiratora za pomocą
zewnętrznego źródła zasilania 12– 30 V prądem stałym (poprzez kabel zasilający prądem stałym) nie
umożliwia naładowania wewnętrznego akumulatora respiratora.
Maksymalny zalecany okres trwałości wewnętrznego akumulatora wynosi dwa (2) lata. Nie wolno używać
akumulatora, który przed pierwszym wykorzystaniem był przechowywany przez dwa lata.
W celu zmaksymalizowania okresu przydatności do użycia, akumulator należy okresowo ładować. Nie
przechowywać wewnętrznego akumulatora przez dłuższy okres bez ładowania, ponieważ może to skrócić
maksymalny okres trwałości.
8.1
Pojemność akumulatora
Rezerwowa pojemność akumulatora wewnętrznego zależy od poziomu parametrów wentylacji,
warunków środowiskowych (głównie od temperatury) i charakterystyki fizjologicznej pacjenta.
Przy całkowicie naładowanym akumulatorze, w normalnej temperaturze pokojowej 25 °C (± 5 °C),
można oczekiwać, że respirator będzie działał zasilany z akumulatora wewnętrznego przez średni czas
przedstawiony w Tabela 8-1.
Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić tylko gdy respirator jest zasilany z akumulatora.
Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora należy chwilowo odłączyć zasilanie sieciowe (w
czasie gdy respirator jest w trybie gotowości lub zapewnia wentylację) i odczytać procent
naładowania wyświetlany obok ikony akumulatora znajdującej się na górze ekranu respiratora.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
8-1
Akumulator wewnętrzny
Tabela 8-1. Pojemność rezerwowa akumulatora wewnętrznego
Wyświetlane wartości
Średni czas eksploatacji przy zasilaniu z akumulatora
wewnętrznegoa
Vt 200 ml (± 5 ml)
PIP  10 mbar (± 2 mbar)
11 godzin (–10%)
RRtot  20 oddechów na minutę
Vt 300ml (± 5 ml)
PIP  20 mbar (± 2 mbar)
9 godzin (–10%)
RRtot  15 oddechów na minutę
Vt500 ml (± 5 ml)
PIP  30 mbar (± 2 mbar)
6,5 godziny (–10%)
RRtot  15 oddechów na minutę
Vt750 ml (± 5 ml)
PIP  45 mbar (± 2 mbar)
4,5 godziny (–10%)
RRtot  20 oddechów na minutę
(Maksymalne parametry wentylacji)
a. Przedstawione średnie czasy działania dotyczą w pełni naładowanego akumulatora z mniej niż 50 cyklami
naładowania/rozładowania.
8.2
Zasilanie z akumulatora
OSTRZEŻENIE
Przed użyciem wewnętrznego akumulatora respiratora należy upewnić się, że jest on całkowicie
naładowany i utrzymuje pojemność. Respiratory zapasowe lub przechowywane powinny być podłączone
do zasilania sieciowego, aby chronić integralność akumulatora.
Uwaga:
Kiedy urządzenie zostanie po raz pierwszy włączone po całkowitym rozładowaniu akumulatora
wewnętrznego, może włączyć się brzęczyk lub alarmy akumulatora. Podłącz do źródła zasilania
sieciowego i włącz ponownie.
W przypadku przerwy w zasilaniu sieciowym lub odłączenia zewnętrznego zasilania sieciowego lub
prądem stałym, respirator autoamtycznie przechodzi na zasilanie z akumulatora wewnętrznego i:
• Na górze, w wierszu z informacjami ogólnymi wyświetla się symbol Baterii.
• Pojemność rezerwowa akumulatora wyswietlana jest po prawej stronie symbolu.
• Wskaźnik "WEWNĘTRZNA BATERIA" znajdujący się na górze po lewej stronie panelu
przedniego respiratora stale się świeci (Rysunek 8-1).
8-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Zasilanie z akumulatora
Rysunek 8-1. Wskaźnik akumulatora wewnętrznego
• Aktywowany jest alarm utraty zewnętrznego zasilania.
Jeśli wentylacja zostanie zatrzymana, pojemność rezerwowa akumulatora wewnętrznego jest
wyświetlana jako procent naładowania akumulatora. Patrz: Rysunek 8-2.
Rysunek 8-2. Pojemność rezerwowa akumulatora wyrażona w procentach
Jeśli respirator działa, pojemność rezerwowa akumulatora wewnętrznego jest chwilowo wyświetlana
jako procent. Następnie, kiedy respirator obliczy pozostały czas działania akumulatora (co zajmuje
około dwóch minut, w zależności od zużycia energii przez respirator), pojemność rezerwowa
akumulatora wewnętrznego jest wyświetlana w godzinach i minutach (zaokrąglonych do najbliższych
piętnastu minut). Patrz: Rysunek 8-3.
Rysunek 8-3. Pojemność rezerwowa akumulatora wyrażona w godzinach i minutach
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
8-3
Akumulator wewnętrzny
Alarmy "NISKI STAN BATERII" i "BATERIA ROZŁADOWANA" (patrz rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie
problemów”) są wyzwalane kiedy zmniejszy się pojemność rezerwowa akumulatora wewnętrznego.
OSTRZEŻENIE
W związku z ograniczoną pojemnością rezerwową akumulatora wewnętrznego, respirator powinien być
eksploatowany przy użyciu akumulatora wewnętrznego tylko wtedy, gdy żadne inne źródło zasilania nie
jest dostępne. Nigdy nie należy pozwolić na całkowite rozładowanie akumulatora wewnętrznego.
Aby utrzymać wentylację, po uruchomieniu alarmu "NISKI STAN BATERII" należy natychmiast podłączyć
respirator do zasilania sieciowego i ponownie naładować akumulator wewnętrzny.
Od czasu aktywowania alarmu "BATERIA ROZŁADOWANA", jeśli respirator nie zostanie podłączony do
zewnętrznego źródła zasilania, mogą uruchomić się inne alarmy z związku z niewystarczającym
napięciem zasilania.
W końcowej fazie rozładowania, alarm "BATERIA ROZŁADOWANA" stanie się alarmem ciągłym, a
wentylacja może zostać przerwana w dowolnej chwili tej fazy.
Uwaga:
Symbol alarmu "BATERIA ROZŁADOWANA" może zniknąć chwilę przed całkowitym zatrzymaniem respiratora, ale
zawsze uruchamia on końcowy, ciągły alarm.
8.3
Test akumulatora
Respirator stałe i automatycznie sprawdza stan akumulatora wewnętrznego, nawet wtedy gdy
akumulator nie jest używany jako główne źródło zasilania. Alarm "BŁĄD BATERII1" jest aktywowany za
każdym razem gdy wykryty zostanie problem akumulatora lub ładowarki.
Co miesiąc należy jednak rozłączyć respirator od zewnętrznego źródła zasilania, aby sprawdzić
integralność połączeń pomiędzy akumulatorem wewnętrznym a innymi elementami respiratora.
8.4
Ładowanie akumulatora
W przypadku gdy poziom naładowania akumulatora zostanie uznany za niewystarczający, na
podstawie wyświetlacza pojemności rezerwowej, konieczne jest nałądowanie wewnętrznego
akumulatora. Zazwyczaj, ładowanie akumulatora zaleca się kiedy poziom jego pojemność spadnie do
poziomu 80%, a także systematycznie po jego przechowywaniu i przed ponownym użyciem.
Uwaga:
Aby uniknąć zbyt wielu cykli ładowania/rozładowania i wydłużyć żywotność akumulatora w czasie podłączenia
do źródła zasilania sieciowego, akumulator nie zacznie się ładować do chwili, gdy poziom jego ładowania nie
spadnie poniżej 85%-90%.
8-4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Przechowywanie
W celu naładowania akumulatora wewnętrznego należy wykonać poniższe czynności:
Podłącz respirator do źródła zasilania prądem zmiennym.
• Zaświeci się wskaźnik “ZASILANIE SIECIOWE” (Rysunek 8-4, punkt 1).
• Wskaźnik "WEWNĘTRZNA BATERIA" miga (Rysunek 8-4 punkt 2).
1
2
Rysunek 8-4. Wskaźnik zasilania podczas ładowania akumulatora
Kiedy akumulator zostanie całkowicie naładowany, wskaźnik "WEWNĘTRZNA BATERIA" wyłączy się.
OSTRZEŻENIE
Nawet jeśli wskaźnik "WEWNĘTRZNA BATERIA" wyłączy się, ładowanie akumulatora może czasami nie być
zakończone, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C (104 °F). Jest to spowodowane
charakterystyką wewnętrznego urządzenia akumulatora, zabezpieczającego przed przegrzaniem.
Włączenie respiratora nie jest konieczne do rozpoczęcia ładowania akumulatora, działanie respiratora
podczas ładowania akumulatora zwiększy jednak czas potrzebny do jego pełnego naładowania.
Podczas ładowania zupełnie wyładowanego akumulatora, konieczne może być ładowanie respiratora
przez maksymalnie sześć (6) godzin, jeśli respirator jest w stanie gotowości lub trzynaście (13) godzin
jeśli działa wentylacja.
OSTRZEŻENIE
Przed podłączeniem respiratora do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym należy sprawdzić czy
akumulator wewnętrzny respiratora jest całkowicie naładowany. Zasilanie respiratora za pomocą
zewnętrznego źródła zasilania 12– 30 V prądem stałym (poprzez kabel zasilający prądem stałym) nie
umożliwia naładowania wewnętrznego akumulatora respiratora.
8.5
Przechowywanie
Przed przechowywaniem respiratora przez dłuższy okres wyjęcie z niego akumulatora nie jest
konieczne. Respirator należy jednak przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu o dobrej
wentylacji:
• Temperatura: około 21 °C (70 °F)
• Wilgotność: wilgotność względna poniżej 80%
Uwaga:
Kiedy urządzenie jest przechowywane należy je co miesiąc ponownie ładować, aby zmaksymalizować żywotność
akumulatora.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
8-5
Akumulator wewnętrzny
Jeśli akumulator będzie przechowywany dłużej niż jeden miesiąc w temperaturze wyższej niż 21 °C
(70 °F) lub dłużej niż jeden lub dwa tygodnie w temperaturze wyższej niż 45 °C (113 °F), pojemność
rezerwowa akumulatora może zmienić się. Przed ponownym wykorzystaniem akumulatora konieczne
będzie jego naładowanie.
Jeśli respirator był przechowywany dłużej niż 30 dni, należy podłączyć go do zasilania sieciowego,
włączyć za pomocą przycisku I/O znajdującego się z tyłu respiratora, a przed rozpoczęciem wentylacji,
pozostawić go do naładowania przez 15 minut.
Uwaga:
Przed odłączeniem źródła zasilania sieciowego należy całkowicie naładować akumulator wewnętrzny.
Akumulatora nie wolno przechowywać przez okres dłuższy niż dwa lata, bez względu na warunki
przechowywania.
8-6
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Czyszczenie respiratora
9 Czyszczenie
OSTRZEŻENIE
Pacjent, u którego stosowana jest wentylacja mechaniczna jest szczególnie narażony na infekcje. Brudny
lub skażony sprzęt jest potencjalnym źródłem infekcji. Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed i po każdym
użyciu, a także po konserwacji należy regularnie i systematycznie czyścić respirator. Zdecydowanie
zalecane jest stosowanie filtru przeciwbakteryjnego na wyjściu respiratora - lub obu portach, jeśli
używany jest obwód dwuramienny. Więcej informacji znajduje się w Rozdział 9, “Czyszczenie”.
Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed i po obsłudze respiratora lub jego akcesoriów, należy dokładnie
umyć ręce.
9.1
Czyszczenie respiratora
Przed i po zastosowaniu u pacjenta, a także wtedy kiedy będzie to konieczne, należy wyczyścić
wszystkie zewnętrzne panele i powierzchnie, aby utrzymać respirator w czystości. Respirator należy
czyścić okresowo, zawsze gdy jest zabrudzony, przed konserwacją i przed przechowywaniem go.
OSTRZEŻENIE
Należy uważnie stosować wszystkie roztwory i produkty czyszczące. Należy przeczytać i przestrzegać
instrukcji dotyczących roztworów czyszczących, używanych do czyszczenia respiratora. Używać wyłącznie
roztworów wymienionych w Tabeli 9-1.
Nigdy nie należy zanurzać respiratora w żadnym płynie i należy natychmiast wycierać płyn z powierzchni
urządzenia.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia respiratora, a w szczególności akumulatora lub części elektrycznych, nie
wolno pozwolić, aby płyny dostały się do urządzenia, szczególnie przez filtr wlotu powietrza lub otwór
chłodzący znajdujący się w bocznym, tylnym i dolnym panelu respiratora.
Aby oczyścić powierzchnię respiratora:
1. Namoczyć czystą, miękką ściereczkę w roztworze łagodnego mydła i wody lub w innym
zatwierdzonym roztworze. Lista zatwierdzonych roztworów czyszczących znajduje się w
Tabeli 9-1.
2. Mocno wycisnąć ściereczkę, aby usunąć nadmiar płynu.
3. Delikatnie przetrzeć zewnętrzną obudowę respiratora, uważając aby nadmiar płynu nie dostał się
do otworów na powierzchni respiratora. Patrz powyższe ostrzeżenie.
4. Osuszyć powierzchnię respiratora czystą, miękką, bezkłaczkową ściereczką.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
9-1
Czyszczenie
Tabela 9-1. Zatwierdzone roztwory czyszczące do zewnętrznych powierzchni respiratora
Opis
Delikatny płyn do zmywania naczyń.
70% alkohol izopropylowy (alkohol
techniczny)
10% wybielacz chlorowy (90% wody
z kranu)
Aldehyd glutarowy
Szpitalne środki dezynfekujące
Woda utleniona
15% amoniak (85% woda z kranu)
Domowe środki czyszczące na bazie
amoniaku
Domowe środki czyszczące
9.2
Czyszczenie akcesoriów
Akcesoria i elementy respiratora, w tym obwód pacjenta, należy czyścić zgodnie z instrukcjami
producenta.
OSTRZEŻENIE
Codziennie oraz po każdym złożeniu, czyszczeniu lub ponownym złożeniu obwodu pacjenta należy
sprawdzić czy przewody i inne elementy nie są popękane i nieszczelne, oraz czy wszystkie połączenia są
prawidłowe.
Płynnych środków czyszczących nie należy używać wewnątrz obwodu pacjenta ani na elementach drogi
przeływu gazu. Obwód pacjenta należy czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
9.3
Czyszczenie bloku wydechowego
OSTRZEŻENIE
Blok wydechowy jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u jednego pacjenta
. Można go okresowo
czyścić, ale nie można dezynfekować ani sterylizować. Aby podczas ciągłego użycia utrzymać dobrą jakość
pomiarów, blok wydechowy należy okresowo czyścić. Blok wydechowy należy wymieniać co 4 miesiące
i nie wolno go używać ponownie u innego pacjenta.
Przed użyciem i po czyszczeniu należy upewnić się, że blok wydechowy jest zupełnie suchy.
Blok wydechowy można łatwo wyjąć z urządzenia, wyjmując najpierw niewypadającą śrubę,
dostępną od dołu urządzenia (patrz rozdział 6.7, “Blok wydechowy,” na stronie 6-12).
Po każdorazowym wyjęciu bloku wydechowego lub zainstalowaniu nowego, należy skalibrować
czujnik przepływu wydechowego. Patrz rozdział 10.1, “Kalibracja czujnika przepływu wydechowego,”
na stronie 10-1.
9-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Kalibracja czujnika przepływu wydechowego
10 Rutynowa konserwacja
OSTRZEŻENIE
CODZIENNIE należy sprawdzać obwód pacjenta, aby upewnić się, że nie są widoczne żadne oznaki
uszkodzenia, że jest on prawidłowo podłączony i nie ma w nim nieszczelności.
Użytkownik nie powinien sam próbować otwierać, naprawiać ani w inny sposób serwisować respiratora.
Postępowanie takie może stanowić zagrożenie dla pacjenta, uszkodzić respirator i/lub unieważnić
gwarancję. Tylko personel autoryzowany i wykwalifikowany przez firmę Covidien powinien naprawiać,
otwierać i serwisować respirator.
10.1 Kalibracja czujnika przepływu wydechowego
Po każdorazowym wyjęciu lub ponownym zainstalowaniu bloku wydechowego lub obwodu, lub po
zainstalowaniu nowego bloku wydechowego, przed użyciem respiratora należy skalibrować czujnik
przepływu wydechowego. Jest to proces automatyczny i nie wymaga korzystania z urządzeń
pomiarowych.
Uwaga:
Kalibrację można przeprowadzić zarówno z obwodem dla dorosłych jak z pediatrycznym; jednak, w menu
Preferencji respiratora, przy pozycji Pediatryczny, należy odpowiednio wybrać TAK/NIE.
Kalibracja czujnika przepływu wydechowego:
(Patrz Rysunek 10-1, jeśli to konieczne)
1. Sprawdź czy respirator jest włączony i w trybie gotowości.
2. Sprawdź, czy Klucz blokujący jest wyłączony (patrz część 7.9, “Odblokowanie panelu sterowania,”
na stronie 7-28).
Rysunek 10-1. Blokowanie trójnika pacjenta (pokazano obwód dwuramienny)
3. Zatkaj otwarte złącze trójnika pacjenta otwartą dłonią, przykładając ją szczelnie, jak pokazano na
Rysunek 10-1.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
10-1
Rutynowa konserwacja
4. Naciśnij klawisz MENU
wyświetlane menu.
, aby wejść do menu ustawień alarmu - jeśli nie jest to obecnie
5. Naciskaj klawisz W GÓRĘ
lub W DÓ)
6. Naciśnij dwa razy klawisz WPROWADŹ
kolumna) w wierszu konfiguracji VTE.
, aby ustawić kursor w wierszu konfiguracja VTE.
, aby wejść do kolumny pacjenta (środkowa
• “WYŁ” miga w środkowej kolumnie.
• Migające, powiększone “WYŁ” wyświetlane jest w oknie po prawej stronie.
• W oknie po prawej stronie wyświetlony jest komunikat "Kalibracja wydech sensora
przepływu?"
Rysunek 10-2. Kalibracja czujnika przepływu wydechowego (1)
7. Naciśnij klawisz W GÓRĘ
lub W DÓŁ
. Zamiast WYŁ wyświetlane jest “TAK”.
Rysunek 10-3. Kalibracja czujnika przepływu wydechowego (2)
8. Naciśnij klawisz WPROWADŹ
, aby rozpocząć kalibrację.
• Komunikat "... Kalibracja wydech sensora w trakcie..." wyświetlany w oknie po prawej stronie,
w czasie gdy trwa kalibracja.
Rysunek 10-4. Kalibracja czujnika przepływu wydechowego (3)
10-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Kalibracja czujnika przepływu wydechowego
• Respirator koryguje prędkość dmuchawy, tak aby osiągnąć początkowy punkt kalibracji.
• Słychać krótki sygnał dźwiękowy, potwierdzający regulację pierwszego punktu.
• Respirator automatycznie zwiększa i koryguje prędkość dmuchawy, tak aby osiągnąć następny
punkt kalibracji.
• Słychać krótki sygnał dźwiękowy, potwierdzający regulację drugiego punktu kalibracji.
• Proces ten trwa tak długo, aż zostanie skorygowanych wszystkich osiem punktów kalibracji.
Uwaga:
Po uruchomieniu, procedura kalibracji czujnika przepływu wydechowego musi trwać aż do jej zakończenia.
Kiedy respirator przejdzie pomyślnie kalibrację, żaden komunikat nie jest wyświetlany; komunikat jest
wyświetlany tylko w przypadku niepowodzenia kalibracji.
W przypadku błędów kalibracji:
• Respirator wyda długi dźwięk przy każdym punkcie, który nie przeszedł kalibracji.
• Aktywuje się alarm i wyświetlany jest komunikat “NIEUDANA KALIBRACJA"
• Respirator zastosowuje poprzednio zapisaną wartość jako wartość domyślną i automatycznie
przechodzi do następnego punktu kalibracji
W przypadku wystąpienia alarmu "NIEUDANA KALIBRACJA" należy:
1. Sprawdzić czy blok wydechowy jest prawidłowo osadzony.
2. Sprawdzić czy używany jest zatwierdzony obwód (patrz dokumentacja obwodu).
3. Sprawdzić integralność obwodu i wszystkich połączeń.
4. Sprawdzić czy w Preferencjach respiratora wybrano prawidłowy rodzaj obwodu.
5. Powtórzyć procedurę kalibracji, uszczelniając dokładnie koniec obwodu podczas kalibracji.
Więcej informacji na temat alarmu "NIEUDANA KALIBRACJA" znajduje się w część 5.8, “Rozwiązywanie
problemów”.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
10-3
Rutynowa konserwacja
10.2 Kalibracja czujnika FiO2
Po każdorazowym wyjęciu i ponownym zainstalowaniu czujnika FiO2, a także co tydzień, przed
użyciem respiratora należy ponownie skalibrować czujnik FiO2. Proces ten nie wymaga korzystania
z urządzeń pomiarowych.
Aby skalibrować czujnik FiO2:
(jeśli to konieczne, patrz Rysunek 10-5)
Rysunek 10-5. Kalibracja czujnika FiO2 (1)
1. Sprawdź czy respirator jest włączony i w trybie gotowości.
2. Sprawdź, czy Klucz blokujący jest wyłączony (patrz część 7.9, “Odblokowanie panelu sterowania,”
na stronie 7-28).
3. Podłącz czujnik FiO2 do respiratora (Patrz rozdział 6.8.3 , “Podłączenie czujnika FIO2”).
4. Naciśnij klawisz MENU
wyświetlane menu.
5. Naciskaj klawisz W GÓRĘ
, aby wejść do menu ustawień alarmu - jeśli nie jest to obecnie
lub W DÓŁ
6. Naciśnij dwa razy klawisz WPROWADŹ
w wierszu konfiguracji FiO2.
, aby ustawić kursor w wierszu konfiguracji FiO2.
, aby wejść do kolumny pacjenta (środkowa kolumna)
• “WYŁ”) miga w środkowej kolumnie
• Migające, powiększone “WYŁ”wyświetlane jest w oknie po prawej stronie.
• W oknie po prawej stronie wyświetlany jest komunikat "Kalibracja sensora tlenu FIO2?"
Rysunek 10-6. Kalibracja czujnika FiO2 (2)
10-4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Kalibracja czujnika FiO2
7. Naciśnij klawisz W GÓRĘ
lub W DÓŁ
. Zamiast "WYŁ” wyświetlane jest “TAK”.
YES (TAK)
Rysunek 10-7. Kalibracja czujnika FiO2 (3)
8. Naciśnij klawisz WPROWADŹ
, aby rozpocząć kalibrację.
• Komunikat "Kalibracja sensora FIO2 w trakcie..." jest wyświetlany w oknie po prawej stronie
w czasie gdy trwa kalibracja.
Rysunek 10-8. Kalibracja czujnika FiO2 (4)
• Słychać krótki sygnał dźwiękowy, potwierdzający, że czujnik FiO2 został skalibrowany.
9. Naciśnij klawisz WPROWADŹ
, aby wyjść z wiersza konfiguracji FiO2.
Uwaga:
Po uruchomieniu, procedura kalibracji czujnika FiO2 musi trwać aż do jej zakończenia.
W przypadku błędów kalibracji:
• Aktywuje się alarm i wyświetlany jest komunikat "NIEUDANA KALIBRACJA FIO2"
• Respirator zastosowuje poprzednio zapisaną wartość jako wartość domyślną.
Więcej informacji na temat alarmu "NIEUDANA KALIBRACJA FIO2" znajduje się w Patrz rozdział 5.8,
“Rozwiązywanie problemów”.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
10-5
Rutynowa konserwacja
10.3 Wymiana filtra wlotu powietrza
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra wlotu powietrza znajdującego się z tyłu respiratora. Jeśli to
konieczne, wymienić filtr przed upłynięciem zalecanego okresu wymiany. Jest to szczególnie istotne w
przypadku, kiedy respirator jest zainstalowany na wózku inwalidzkim, ponieważ warunki środowiskowe
mogą spowodować szybsze zabrudzenie filtra.
Niewymienienie brudnego filtra wlotu powietrza, lub eksploatacja respiratora bez filtra, może
spowodować poważne uszkodzenie respiratora.
Filtr wlotu powietrza nie jest urządzeniem wielokrotnego użytku; nie należy go myć, czyścić lub używać
ponownie.
Jeśli respirator używany jest w pomieszczeniu, co miesiąc należy sprawdzać stan filtra wlotu
powietrza. Jeśli respirator używany jest na zewnątrz lub w środowisku zakurzonym, filtr wlotu
powietrza należy sprawdzać co tydzień i w razie konieczności wymieniać.
Wymiana filtra wlotu powietrza:
1. Przytrzymaj filtr palcami (patrz Rysunek 10-9, punkt 1).
2. Wyjmij filtr (Rysunek 10-9, punkt 2) i wyrzuć.
3. Włóż do urządzenia nowy filtr i upewnij się że:
a. Strona drobnocząsteczkowa jest skierowana na zewnętrz, od respiratora.
b. Filtr jest dobrze zainstalowany w obudowie. Prawidłowe zainstalowanie filtra zapobiega
przedostaniu się cząsteczek do urządzenia.
1
2
Rysunek 10-9. Wymiana filtra wlotu powietrza
10-6
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Zalecany harmonogram konserwacji
10.4 Zalecany harmonogram konserwacji
Materiały eksploatacyjne i częstotliwość wymiany
Przy normalnych warunkach użytkowania - względnie bezpyłowe środowisko i brak uszkodzeń
urządzenia i jego elementów (wstrząsy, pęknięcia, znaczące zabrudzenie) - zalecana jest następująca
częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych respiratora:
Tabela 10-1. Materiały eksploatacyjne i częstotliwość wymiany
Elementy
Filtr wlotu powietrza
(piankowy+drobnocząsteczkowy)
Filtr bakteryjny powietrza
wdychanego
Obwód pacjenta
Zalecana częstotliwość wymiany
Raz w miesiącu lub częściej, w zależności od stopnia zabrudzenia
Zapoznać się z zaleceniami producenta
Zapoznać się z zaleceniami producenta
Do jednorazowego użytku u jednego pacjenta
Czujnik FiO2
co 14 do 18 miesięcy lub częściej, w przypadku
powtarzających się niepowodzeń kalibracji
Blok wydechowy
co 4 miesiące(*) (i dla każdego nowego pacjenta)
Uwaga:
Zapoznaj się z listą części i akcesoriów znajdującą się w Załcznik H, “Części i akcesoria”, skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu lub wejdź na stronę www.puritanbennett.com.
* Częstotliwość wymiany bloku wydechowego może wynosić 3 miesiące (**) w przypadku pacjentów
wentylowanych przez tracheotomię > 12 godzin dziennie. Częstotliwość wymiany może zostać wydłużona do 6
miesięcy w przypadku pacjentów wentylowanych < 12 godzin dziennie, w zależności od częstotliwości wizyt
technika.
** Minimalny okres częstotliwości wymiany oparty jest na podstawie testu laboratoryjnego, prowadzonego w
warunkach wentylacji ciągłej 24/24 i aktywnego nawilżania, przez okres 3 miesięcy. (Raport z testu N°08DE265).
Wyniki raportu z testu wykazały, że w bloku wydechowym lub zaworze Piezzo nie stwierdzono skroplin lub kropli
wody, które mogłyby wpłynąć na pomiary przepływu.
Uwaga:
Informacje na temat dodatkowych akcesoriów, nie koniecznie uznanych za materiały eksploatacyjne można
znaleźć u ich producenta.
Aby zapobiec ryzyku zakażenia krzyżowego, zalecamy zastosowanie filtrów STERIVENT (Ref: 351/5856 lub
odpowiednik), które chronią port wylotowy pacjenta i port bloku wydechowego.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
10-7
Rutynowa konserwacja
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać czystość filtra wlotu powietrza znajdującego się z tyłu respiratora. Należy go
wymieniać wtedy, gdy jest to konieczne—nawet przed upłynięciem zalecanego okresu wymiany, w
szczególności gdy respirator jest zainstalowany na wózku inwalidzkim. Warunki środowiskowe mogą
spowodwać szybsze zanieczyszczenie filtra.
Blok wydechowy jest przeznaczony do jednorazowego zastosowania, u jednego pacjenta
. Można go
okresowo czyścić, ale nie można dezynfekować ani sterylizować. Aby podczas ciągłego użycia utrzymać
dobrą jakość pomiarów, blok wydechowy należy okresowo czyścić (patrz część 9.3, “Czyszczenie bloku
wydechowego,” na stronie 9-2). Blok wydechowy należy wymieniać co 4 miesiące i nie wolno go używać
ponownie u innego pacjenta.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować niesprawność urządzenia, jego nadmierne
przegrzanie, utratę pewnych funkcji i, w dłuższym okresie, negatywnie wpłynąć na trwałość
respiratora.
Konserwacja wewnętrznego akumulatora
W celu sprawdzenia prawidłowego działania akumulatora, nie trzeba go wyjmować.
Okresowy test akumulatora wewnętrznego
Respirator stałe i automatycznie sprawdza stan akumulatora wewnętrznego, nawet wtedy gdy
akumulator nie jest używany jako główne źródło zasilania.
Należy jednak CO MIESIĄC sprawdzać stan jego naładowania, odłączając respirator od zewnętrznego
źródła zasilania (patrz część 8.2, “Zasilanie z akumulatora”). Test taki jest konieczny po otwarciu
respiratora lub po dłuższym okresie jego nieużywania (jeden miesiąc lub dłużej), aby sprawdzić
prawidłowe działanie połączeń wewnętrznych, łączących akumulator z innymi elementami.
OSTRZEŻENIE
Maksymalny zalecany okres trwałości wewnętrznego akumulatora wynosi dwa (2) lata. Nie wolno używać
akumulatora, który przed pierwszym wykorzystaniem był przechowywany przez dwa lata.
W celu zmaksymalizowania okresu przydatności do użycia, akumulator należy okresowo ładować. Nie
przechowywać wewnętrznego akumulatora przez dłuższy okres bez ładowania, ponieważ może to skrócić
maksymalny okres trwałości.
Wymiana wewnętrznego akumulatora
Akumulator wewnętrzny należy wymieniać kiedy jego pojemność spadnie poniżej 3450 mAh. Proszę
pamiętać, że ze względu na ochronę środowiska, respiratora i jego części—w tym akumulatora
wewnętrznego—nie można wyrzucać z odpadami gospodarczymi. Respirator i jego części należy
przekazać do selektywnej zbiórki odpadów i możliwego recyklingu, oraz przestrzegać wszystkich
właściwych przepisów.
Uwaga:
Ponieważ całkowita liczba cykli ładowania/rozładowania wynosi około 300, może zostać wykryty 20% spadek
potencjału.
10-8
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Pomoc serwisowa
10.5 Pomoc serwisowa
OSTRZEŻENIE
Jeśli istnieje podejrzenie problemu z respiratorem, NAJPIERW NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY PACJENT NIE JEST
ZAGROŻONY. Jeśli to konieczne, należy odłączyć pacjenta od respiratora i zapewnić mu alternatywny
sposób wentylacji.
Użytkownik nie powinien sam próbować otwierać, naprawiać ani w inny sposób serwisować respiratora.
Postępowanie takie może stanowić zagrożenie dla pacjenta, uszkodzić respirator i/lub unieważnić
gwarancję. Respirator może być otwierany, naprawiany lub serwisowany wyłącznie przez
wykwalifikowany personel.
W przypadku problemów z respiratorem, patrz patrz rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie problemów”
Jeśli użytkownik nie może ustalić przyczyny problemu, należy skontaktować się z dostawcą sprzętu
lub firmą Covidien.
Szczegółowe informacje kontaktowe lokalnego serwisu technicznego Covidien znajdują się w patrz
rozdział , “Wsparcie techniczne”, w rozdziale Przedmowa.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
10-9
Rutynowa konserwacja
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
10-10
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
A Lista kontrolna pacjenta/osoby
nadzorującej
Co muszą wiedzieć pacjent i osoba nadzorująca
Tabela A-1 przedstawia streszczenie tematów, z którymi powinni zapoznać się pacjenci i osoby
nadzorujące, aby z powodzeniem korzystać z respiratora. Część tematów może nie mieć zastosowania
w przypadku niektórych pacjentów, a inni pacjenci mogą wymagać dodatkowych informacji.
Odpowiedzialność lekarza
Lekarz lub instruktor kliniczny odpowiadają za zapewnienie, że zarówno pacjent jak i osoba
nadzorująca w pełni rozumieją wymienione poniżej tematy.
Tabela A-1. Lista kontrolna pacjenta/osoby nadzorującej
Wykaz tematów
Literatura

Konieczność wentylacji
Lekarz

Przenaczenie respiratora
Rozdział 2, ”Omówienie respiratora”

Zasady obsługi respiratora
Załącznik C, “Teoria działania”

Materiały wymagane do wentylacji i ich źródła
Lekarz; Załącznik G, “Rozpakowanie i
przygotowanie”; Załącznik H, “Części i
akcesoria”

Harmonogram wentylacji
Lekarz

W jaki sposób i dlaczego należy monitorować stan
pacjenta.
Lekarz

Znaczenie koordynacji opieki nad pacjentem.
Lekarz

Materiały dotyczące opieki zastępczej.
Lekarz

Opcje przyszłej opieki.
Lekarz

Cel pełnomocnictw do decydowania o sposobie
leczenia
Lekarz

W jaki sposób sprawdzać objawy czynności życiowych
pacjenta
Lekarz

Znaczenie łatwości oddychania pacjenta.
Lekarz

Na co należy zwracać uwagę, jeśli chodzi o skórę, błony
śluzowe i wydzieliny pacjenta, oraz ich znaczenie.
Lekarz

Jak rozpoznawać oznaki infekcji i jak na nie reagować.
Lekarz

Z kim należy się kontaktować w nagłych sytuacjach
dotyczących zdrowia, sprzętu lub zasilania.
Lekarz; część 5.8, “Rozwiązywanie
problemów”; część 10.5, “Pomoc
serwisowa”
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
A-1
Lista kontrolna pacjenta/osoby nadzorującej
Tabela A-1. Lista kontrolna pacjenta/osoby nadzorującej (Ci¹g dalszy)
A-2
Wykaz tematów
Literatura

Sprzęt i numery telefonów, które należy mieć
przygotowane na wypadek nagłych sytuacji.
Lekarz; Część 10.5, “Pomoc serwisowa”

Jak można skontaktować się z innymi źródłami pomocy
(pracownicy opieki zdrowotnej, pomocnicy, terapeuci i
tak dalej).
Lekarz

Znaczenie rutynowych wizyt lekarskich i badań.
Lekarz

Pródła zasilania respiratora i sposób ich podłączania.
Część 6.2, “Podłączanie do zewnętrznego
zasilania sieciowego” i część 6.3,
“Podłączanie do zewnętrznego źródła
zasilania prądem stałym”

Znaczenie klawiszy i przycisków.
Część 2.7, “Panel sterowania”

Znaczenie symboli i oznaczeń.
Część 1.3, “Symbole i oznaczenia”

Jak podłączyć pacjenta do respiratora za pomocą
obwodu oddechowego pacjenta.
Część 6.4, “Obwód pacjenta”

Części i przenaczenie obwodu oddechowego.
Rozdział 6, ”Instalacja i montaż”

Jak i kiedy należy sprawdzać, czyścić i wymieniać
obwód pacjenta.
Rozdział 1, ”Informacje dotyczące
bezpieczeństwa”; Rozdział 9,
”Czyszczenie”; Część 10.4, “Zalecany
harmonogram konserwacji”

Jak rozpoznawać i reagować na problemy związane z
obwodem oddechowym.
Rozdział 5, ”Alarmy i rozwiązywanie
problemów”

Części i przenaczenie interfesju lub maski nosowej.
Instrukcja obsługi dla lekarza lub
Instrukcja producenta.

Konserwacja interfesju lub maski nosowej.
Instrukcja obsługi dla lekarza lub
Instrukcja producenta.

Jak rozpoznawać i reagować na problemy związane z
interfejsem lub maską nosową.
Instrukcja obsługi dla lekarza lub
Instrukcja producenta.

Sposób instalacji nawilżacza.
Część 6.6, “Nawilżacz”

Sposób przeprowadzania testów alarmów i jak należy
postępować, kiedy testy alarmów nie powiodą się.
Załącznik F, “Testy alarmów”; Rozdział 5,
”Alarmy i rozwiązywanie problemów”

Jak wymieniać blok wydechowy.
Część 6.7, “Blok wydechowy”

Częstotliwość wymiany filtrów wylotu (zgodnie z
instrukcjami producenta filtra).
Część 10.4, “Zalecany harmonogram
konserwacji”

Ustawianie parametrów wentylacji i znaczenie każdego
z nich
Część 3, “Parametry eksploatacji”

Ustawienia alarmów respiratora; zrozumienie
przeznaczenia i funkcji każdego z nich.
Część 5.7, “Omówienie alarmów”

Rozpoznawanie poziomu priorytetu alarmu
Część 5.1, “Poziom priorytetu alarmu”

Jak należy postępować w przypadku alarmów i
problemów z respiratorem.
Część 5, “Alarmy i rozwiązywanie
problemów”

Co należy zrobić jeśli respirator niewłaściwie
sygnalizuje alarmy.
Część 5.8, “Rozwiązywanie problemów”
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Tabela A-1. Lista kontrolna pacjenta/osoby nadzorującej (Ci¹g dalszy)
Wykaz tematów
Literatura

Ustawienie tlenu, oraz dlaczego jest to konieczne.
Lekarz

Sposób podłączenia źródła tlenu do respiratora
Lekarz; część 6.8, “Tlen”

Jak określić dostarczaną ilość tlenu i jak ją regulować.
Lekarz; część 6.8, “Tlen”

Zasady bezpieczeństwa dotyczące postępowania z
tlenem.
Rozdział 1, ”Informacje dotyczące
bezpieczeństwa”; część 6.8, “Tlen”

Sposób podłączenia czujnika FIO2 do respiratora
Lekarz; część 6.8, “Tlen”

Jak rozpoznawać i reagować na problemy związane z
dostarczaniem tlenu.
Lekarz

Jak reagować na bezdech
Lekarz

Techniki zapobiegania aspiracji wymiotów.
Lekarz
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
A-3
Lista kontrolna pacjenta/osoby nadzorującej
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
A-4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Fizyczne
B Specyfikacje
B.1
Fizyczne
Tabela B-1. Opis fizyczny (z wyłączeniem akcesoriów)
Waga respiratora
9,9 lb. (4,5 kg)
Wymiary respiratora
Szerokość 9,25 cala x Głębokość 12,40 cala x Wysokość 6,0 cali
(szerokość 235 mm x głębokość 315 mm x wysokość 154 mm)
Złącza
Złącze ramienia wdechowego: ISO 22 mm (ŚZ) stożkowe
Złącze ramienia wydechowego (na filtrze wydechowym): ISO 22 mm
(ŚW) stożkowe
Wlot tlenu: Złącze żeńskie z zaworem
Pojemność przewodów
powietrznych urządzenia
2000 ml
Objętość obwodu
oddechowego
•
Dla dorosłych,
dwuramienny
1150 ml
•
Pediatryczny,
dwuramienny
670 ml
•
Dla dorosłych,
jednoramienny
550 ml
•
Pediatryczny,
jednoramienny
300 ml
Filtr wlotu powietrza
Wymiary: długość 70 mm x szerokość 60 mm
Skład: Elektrostatyczny materiał filtrujący z włókna polipropylenowego,
laminowany na piankę poliuretanową o otwartych porach.
Skuteczność: 99,54% przy 24 l/m (filtruje drobnoustroje 2,5 μm do
3 μm)
Wymagania dot.
wdechowego filtra
bakteryjnego
Maksymalny dopuszczalny opór przepływu: 4mbar przy 60 l/m
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
B-1
Specyfikacje
B.2
Elektryczne
Tabela B-2. Zasilanie prądem zmiennym
Napięcie
Częstotliwość
Zużycie energii
100 V prąd zmienny
do 240 V prąd
zmienny
50 Hz / 60 Hz
maks. 180 VA
12 V prąd stały
Nie dot.
8,3 A
30 V prąd stały
Nie dot.
3,3 A
Tabela B-3. Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy
Napięcie
25,2 V prąd stały
Pojemność pełnego naładowania
4,8 Ah
Wartość znamionowa w amperogodzinach
W trybie gotowości: 1,5 Ah
Podczas wentylacji: 0,5 Ah
Wartość znamionowa w watogodzinach
124Wh do 126Wh
Prąd ładowania
•
•
1,5 A/godz. (czas trwania:
< 6 godz.)
Tryb gotowości
Tryb wentyalcji
0,5 A/godz. (czas trwania:
< 13 godz.)
Średni czas działania przy 25 °C (± 5 °C) , z całkowicie naładowanym akumulatorem (z mniej niż
50 cyklami naładowania/rozładowania) i przy następujących wyświetlanych wartościach:
B-2
Vt = 200 ml (± 5 ml), PIP = 10 mbar (± 2 mbar), RRtot = 20 bpm
11 godz. (–10%)
Vt = 300 ml (± 5 ml), PIP = 20 mbar (± 2 mbar), RRtot = 15 bpm
9 godz. (–10%)
Vt = 500 ml (± 5 ml), PIP = 30 mbar (± 2 mbar), RRtot = 15 bpm
6,5 godz. (–10%)
Vt = 750 ml (± 5 ml), PIP = 45 mbar (± 2 mbar), RRtot = 20 bpm
(ustawienia maksymalne)
4,5 godz. (–10%)
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Elektryczne
Tabela B-4. Alarm zdalny
Port zdalnego alarmu :
4
Inaczej nazywany portem wezwania
pielęgniarki, zapewnia zdalne ostrzeżenia o
stanach alarmowych respiratora.
3
5
1
7
2
Przykładem otoczenia, w którym wymagane
może być zastosowanie takiej funkcji jest
używanie respiratora w izolatce.
6
8
Opis pinów wezwania pielęgniarki
(widok z tyłu respiratora)
Respirator sygnalizuje alarm, za pomocą
sygnału zwiernego lub rozwiernego.
Zdalny alarm jest aktywowany w chwili, gdy
wystąpi stan alarmowy, pod warunkiem że
nie ma miejsca żadna z poniższych sytuacji:
•
Funkcja wyłączenia dźwięku jest
aktywna
• Respirator jest wyłączony
Port alarmu zdalnego to żeńskie złącze 8pinowe. Dopuszczalne natężenie prądu
wynosi 100 mA przy 24 V zasilaniu prądem
stałym (maks.).
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Pin
Sygnał
Kolor drucika
alarmu
zdalnego
1
wspólny przekaźnik
czarny
2
sygnał zwierny (NO)
brązowy
3
sygnał rozwierny (NC) pomarańczow
y
4
zasilanie zdalne - (nie
używane)
5
Sygnał RX
(nie używane)
6
Sygnał TX
(nie używane)
7
zasilanie zdalne + (nie
używane)
B-3
Specyfikacje
B.3
Wskaźnik i alarmy
Tabela B-5. Wskaźniki zasilania
Wentylacja WŁ./WYŁ.
Zasilanie
prądem
zmienny
m
Zasilanie
prądem
stałym
Wewnętrzna bateria
•
Zielony
Zielony
•
•
Niebieski w trybie
gotowości
Nie pali się jeśli trwa
wentylacja.
•
Miga jeśli trwa ładowanie
akumulatora.
Podświetlony w sposób
ciągły jeśli respirator jest
zasilany z akumulatora
wewnętrznego.
Tabela B-6. Wskaźniki alarmów
Wysoki priorytet
Średni priorytet
Czerwona
migająca dioda
LED
Żółta migająca
dioda LED
Tabela B-7. Alarmy dźwiękowe
B.4
Dźwięk
wyłączony
Głośność alarmu
60 s ± 1 s
65 do 85 dBA ± 10% w
odległości 1 metra
Wydajność
B.4.1 Specyfikacje
Tabela B-8. Specyfikacje i tolerancja parametrów nastawianych
B-4
Ustawienia
Zakres
Tolerancja
Objętość
50 do 2000 ml
± (10 ml + 10%)
Ciśnienie
5 do 55 mbar
± (1 mbar +10%)
Czas
0,3 do 6,0 s
± 10%
Częstość oddechów
1 do 60 oddechów na
minutę
± 1 bpm
Czułość wdechu
1 do 5
Nie dot.
Czułość wydechowa
5 do 95%
Nie dot.
Westchn. VT
Vt x1 do Vt x 2
± (20ml + 20%)
I:E
1:4 do 1:1
± 50 ms lub 10%, w zależności od
tego, która wartość jest większa
I/T
20% do 50%
± 50 ms lub 10%, w zależności od
tego, która wartość jest większa
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Monitorowane parametry
B.5
Monitorowane parametry
Tabela B-9. Specyfikacje i tolerancja parametrów monitorowanych
Parametry respiratora
Zakres
Tolerancja
Szczytowe ciśnienie wdechowe (PIP)
0 do 99 mbar
± (2 mbar + 8%)
Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
(PEEP)a
0 do 99 mbar
± (2 mbar + 8%)
Wdechowa objętość oddechowa (VTI)
0 do 9999 ml
± (10 ml + 10%VTI)*Czułość oddechów
Wydechowa objętość oddechowa (VTE)
20 do 9999 ml
± (10 ml + 10%VTE)*VTE
Całkowita częstość oddechów (RRtot)
0 do 99 oddechów
na minutę
± 1 bpm
Stosunek I:E (I:E)
9,9:1 do 1:9,9
Stosunek I/T (I/T)
0 do 100%
± 50 ms lub 10%, w zależności od tego,
która wartość jest większa
± 50 ms lub 10%, w zależności od tego,
która wartość jest większa
Czas wdechu (I Time)
0 do 9,9 s
± 100 ms
Czas wydechu (E Time)
0 do 59,9 s
± 100 ms
Wdechowa objętość minutowa (Min VI)
0 do 99,9 l
+/- (10ml + 10%)
Westchn. VT
Vt x1 do Vt x 2
± (20ml + 20%)
FiO2
0 do 99%
± (2,5% + 2,5% FiO2)
Nieszczelność
0 do 200 l/m
± (3 l/m + 20%)
Indeks bezdechu (AI)
0 do 99
epizod./godz.
± 1 epizod/godz.
Czas bezdechu
0 do 999 s
±1 s
% spontanicznego (Spont)
0 do 100%
±1%
a. PB560 nie posiada możliwości redukowania ciśnienia do poziomu poniżej ciśnienia PEEP w czasie fazy wydechowej.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
B-5
Specyfikacje
B.6
Zakres, rozdzielczość i dokładność
Tabela B-10 wymienia zakresy, rozdzielczości i dokładności ustawień respiratora, ustawień alarmów i
danych pacjenta.
Tabela B-10. Zakres, rozdzielczość i dokładność respiratora
Ustawienia respiratora
Zakres, rozdzielczość i dokładność
Tryb
Zakres: ACV, PACV, SIMV, P SIMV, PSV, CPAP
Rozdzielczość: Nie dot.
Dokładność: Nie dot.
Wartość domyślna: PACV
Objętość oddechowa (Vt)
Zakres: 50 ml do 2000 ml
Rozdzielczość: 10 ml
Dokładność: ± (10 ml + 10%) ustawienia
Wartość domyślna: 500 ml
Zależy od: czasu wdech, częstości oddechów w trybie SIMV i P
SIMV
Zależy od: Częstości oddech. i I:E (I/T) w ACV
Szczytowe ciśnienie wdechu
Zakres: 5 mbar do 55 mbar w konfiguracji z zaworem
(PIP)
Zakres: 5 mbar do 30 mbar w konfiguracji z układem z
kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem
Rozdzielczość: 1 mbar
Dokładność: ± (1 mbar + 10%) ustawienia P Control + PEEP
Wartość domyślna: 15 mbar
Zależy od PEEP, kiedy ciśnienie względne ustawione jest na
TAK
Kontrola ciśnieniem
Zakres: 5 mbar do 55 mbar w konfiguracji z zaworem
(P Control)
Zakres: 5 mbar do 30 mbar w konfiguracji z układem z
kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem nieszczelności
Rozdzielczość: 1 mbar
Dokładność: ± (1 mbar + 10%) ustawienia P Control + PEEP
Wartość domyślna: 15 mbar
Zależy od PEEP, kiedy ciśnienie względne ustawione jest na
TAK
Wspomaganie ciśnieniem (P Support)
Zakres: WYŁ lub 5 mbar do 55 mbar w konfiguracji z zaworem
Zakres: 5 mbar do 30 mbar w konfiguracji z układem z
kalibrowanym (ustalonym) przeciekiem
Rozdzielczość: 1 mbar
Dokładność: ± (1 mbar + 10%) ustawienia P Support + PEEP
Wartość domyślna: 15 mbar
Zależy od PEEP, kiedy ciśnienie względne ustawione jest na
TAK
Stosunek I:E (I:E)
Zakres: od 1:1 do 1:4
Rozdzielczość: 1/0,1 s
Dokładność: ± 50 ms lub 10%, w zależności od tego, która
wartość jest większa
Wartość domyślna: 1/2
B-6
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Zakres, rozdzielczość i dokładność
Tabela B-10. Zakres, rozdzielczość i dokładność respiratora (Ci¹g dalszy)
Ustawienia respiratora
Stosunek I/T (I/T)
Zakres, rozdzielczość i dokładność
Zakres: 20% do 50%
Rozdzielczość: 1%
Dokładność: ± 50 ms lub 10%, w zależności od tego, która
wartość jest większa
Wartość domyślna: 33%
Czas wdechu
Zakres: 0,3 s do 2,4 s
Rozdzielczość: 0,1 s
Dokładność: ± 50 ms lub 10%, w zależności od tego, która
wartość jest większa
Wartość domyślna: 1,5 s
Zależy od: Częstości oddechów, Vt w trybie SIMV
Zależy od: Częstości oddechów w trybie P SIMV
Częstość oddechów (RR)
Zakres: 5 bpm do 60 bpm w trybach ACV i PACV
1 bpm do 40 bpm w trybach P SIMV i SIMV
Rozdzielczość: 1 bpm
Dokładność: ± 1 bpm
Wartość domyślna: 13
Zależy od: Czasu wdech. i Vt w trybie SIMV
Zależy od: Czasu wdech. w trybie P SIMV
Zależy od: Vt w trybie ACV
Czułość wdechu (Wyzw I)
Zakres: 1P-5
Rozdzielczość: 1
Dokładność: Nie dot.
Wartość domyślna: 2
w trybie CPAP, czułość wdech. ustawiona jest na 2 i nie można
jej regulować.
Czułość wydechowa (Wyzw E)
Zakres: 5% do 95% przepływu szczytowego
Rozdzielczość: 5%
Dokładność: +/- (4 l/m +10%) docelowego przepływu
wydechowego, w oparciu o Wyzw E w przeciągu 50ms
Wartość domyślna: 25%
W trybie CPAP, Czułość wydech. ustawiona jest na 25% i nie
można jej regulować.
Krzywa (Wzorzec przepływu)
Zakres: Kwadratowy (SQ), zstępujący stopniowo (D),
sinusoidalny (S)
Rozdzielczość: Nie dot.
Wartość domyślna: Zstępujące stopniowo (D)
W trybie SIMV, wzorzec przepływu ustawiony jest na
kwadratowy i nie jest regulowany
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
B-7
Specyfikacje
Tabela B-10. Zakres, rozdzielczość i dokładność respiratora (Ci¹g dalszy)
Ustawienia respiratora
Zakres, rozdzielczość i dokładność
PEEP
Zakres: WYŁ do 20 mbar
Rozdzielczość: 1 mbar
Dokładność: ± (1 mbar + 10%) mbar
Wartość domyślna: WYŁ
Zależy od: PIP w trybach PACV i PSV, kiedy ciśnienie względne
ustawione jest na TAK
Zależy od: P Support i P Control w trybie P SIMV, kiedy
ciśnienie względne ustawione jest na TAK
Zależy od: P Support w trybie SIMV, kiedy ciśnienie względne
ustawione jest na TAK
Narastanie
Zakres: 1-4
Rozdzielczość: 1
Wartość domyślna: 2
Zależy od: Czas wdechu
RRa Apnea
Zakres: WYŁ lub 4-40 bpm
Rozdzielczość: 1 bpm
Wartość domyślna: 13
Zależy od: Czas Ti Min
W P SIMV i SIMV, awaryjna częstość oddechów= Max (8,
częstość oddech.)
Ta Apnea
Zakres: AUTO lub 1-60 s
Rozdzielczość: 1 s
Wartość domyślna: AUTO
Zależy od: Awaryjnej częst. oddech. (RRa Apnea)
W PSV, czas bezdechu: AUTO = 60/RRa Apnea
W SIMV lub P SIMV, czas bezdechu: AUTO = 12
W CPAP, czas bezdechu: AUTO = 30
Minimalna wdechowa objętość oddechowa
(Objętość VTI Min)
Zakres: 30 ml do 1990ml
Rozdzielczość: 10 ml
Wartość domyślna: 300
Zależy od: Objętość VTI Max
Maksymalna wdechowa objętość
oddechowa (Objętość VTI Max)
Zakres: 80 ml do 3000 ml
Rozdzielczość: 10 ml
Wartość domyślna: 2000 ml
Zależy od: Objętość VTI Min
Minimalna wydechowa objętość
oddechowa (Objętość VTE Min)
Zakres: 30 ml do 1990 ml
Rozdzielczość: 10 ml
Wartość domyślna: 300
Zależy od: Objętość VTE Max
Maksymalna wydechowa objętość
oddechowa (Objętość VTE Max)
Zakres: 80 ml do 3000 ml
Rozdzielczość: 10 ml
Wartość domyślna: 1000
Zależy od: Objętość VTE Min
B-8
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Zakres, rozdzielczość i dokładność
Tabela B-10. Zakres, rozdzielczość i dokładność respiratora (Ci¹g dalszy)
Ustawienia respiratora
Zakres, rozdzielczość i dokładność
Maksymalna częstość oddechów (Max
RRtot)
Zakres: 10 bpm do 70 bpm
Rozdzielczość: 1 bpm
Wartość domyślna: WYŁ
Zależy od: Częstości oddech. (RR)
Minimalne szczytowe ciśnienie wdechowe
(Min PIP)
Zakres: PIP- 20% (nie regulowany przy oddechach
ciśnieniowych)
Zakres: 2-52 przy oddechach objętościowych)
Rozdzielczość: Nie dot.
Maksymalne szczytowe ciśnienie wdechowe
(Max PIP)
Zakres: PIP+ 20 % (nie regulowany przy oddechach
ciśnieniowych)
Zakres: 12-60 przy oddechach objętościowych)
Rozdzielczość: Nie dot.
Minimalny czas wdechu (Czas Ti Min)
Zakres: 0,1 do 2,8s
Rozdzielczość: 0,1 s
Wartość domyślna: AUTO (Czas narastania + 300 ms)
Zależy od: Czas Ti Max, RRa Apnea, Narastanie
Maksymalny czas wdechu (Czas Ti Max)
Zakres: 0,8 do 3 s
Rozdzielczość: 0,1 s
Wartość domyślna: AUTO {Min [3 s; (30/częstość oddech)]}
Zależy od: Czas Ti Min, częstość oddech.
Minimalna ułamkowa zawartość
wdychanego tlenu (Min FiO2)
Zakres: 18 do 90 %
Rozdzielczość: 1 %
Wartość domyślna: WYŁ
Zależy od: Max FiO2
Maksymalna ułamkowa zawartość
wdychanego tlenu (Max FiO2)
Zakres: 30 do 100 %
Rozdzielczość: 1 %
Wartość domyślna: WYŁ
Zależy od: Min FiO2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
B-9
Specyfikacje
B.7
Warunki środowiskowe
Należy przestrzegać wymienionych poniżej warunków środowiskowych:
Tabela B-11. Warunki dot. środowiska przechowywania i transportu
Temperatura
Wilgotność -40°C do
+ 70°C (-40 °F do 158 °F)
Ciśnienie
atmosferyczne
Wysokość n.p.m.
-40°C do +70°C (-40 °F do
+158 °F)
10% do 95% wilg. wzgl.
500 hPa do 1060 hPa
(7,2 psi do 15,4 psi)
-152 m do 3964 m
(500 stóp do 13000
stóp)
Tabela B-12. Warunki dot. środowiska pracy
Temperatura
Wilgotność
Ciśnienie
atmosferyczne
Wysokość n.p.m.
+5°C do 40°C (+41 °F do
104 °F)
10% do 95% wilg. wzgl.
600 hPa do 1100 hPa
(8,7 psi do 16,0 psi)
-152 m do 3964 m
(-500 stóp do
13000 stóp)
Podczas użytkowania w ekstremalnych warunkach, wykraczających poza powyższe zalecenia, ale
mieszczących się w limitach napięcia zasilania wynoszącego –20%, w stosunku do nominalnej
temperatury lub temperatury wynoszącej 45°C (113 °F) i wilgotności 75% wilg. wzgl., respirator nie
powinien funkcjonować nieprawidłowo ani stanowić zagrożenia dla użytkownika. Jednak dłuższa lub
częsta eksploatacja urządzenia w takich ekstremalnych warunkach może spowodować przedwczesne
zużycie elementów lub konieczność częstszej konserwacji.
B.8
USB
Tabela B-13. Specyfikacje urządzenia USB
Charakterystyka
Obsługiwane formaty
Kompatybilność USB
Pamięć flash USB: USB 2.0 lub USB 1.1
Format pliku pamięci
USB format 32 bit (wielkość sektora: 512 - 2048 bajtów)
Liczba plików
Maksymalnie 999
Pojemność USB
128Mb do 4Gb
Tabela B-14. Charakterystyka przesyłania danych
B-10
Opis danych respiratora
Pojemność
Pojemność tendencji
86Mb
Pojemność epizodów
512 Ko lub 5500 epizodów
Pojemność monitorowania
42 Mo/ 48 godzin
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Pneumatyczne
B.9
Pneumatyczne
Tabela B-15. Opór dróg oddechowych
Wdechowy
Wydechowy
1,0 mbar przy przepływie 30 l/m
0,5 mbar przy 30 l/m
3,7 mbar przy przepływie 60 l/m
1,1 mbar przy 60 l/m
Tabela B-16. Opór obwodu pacjentaa
Dla dorosłych,
dwuramienny
Pediatryczny, dwuramienny
≤ 2 mbar przy przepływie
60 l/mb
≤ 2 mbar przy przepływie
30 l/m
a. Dotyczy również zaworu wydechowego
b. Wartości uzyskane z instrukcji producenta.
Tabela B-17. Opór wlotu powietrza (Filtr)
0,057 mbar (0,0057 kPa)a przy przepływie 24
l/m
a. Wszystkie testy przeprowadzono na elemencie testowym
o średnicy 3 cali
Tabela B-18. Specyfikacje wlotu tlenu
Maksymalne
ciśnienie
Maksymalny
przepływ
50 kPa (7 psi)
15 l/m
Tabela B-19. Specyfikacja techniczna
Ciśnienie robocze
Poziom ciśnienia
akustycznego
Maksymalny limit
ciśnienia
Zgodność
wewnętrzna
(respirator)
Czas reakcji
wyzwolenia wdechu
(Ttr)
5 mbar – 55 mbar
30 dBA (zgodnie
z warunkami
testowania NF EN
ISO 17510-1)
60 mbar
0,0001 l/mbar
100 ms
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
B-11
Specyfikacje
B.10 Oświadczenie producenta
Poniższe tabele, od Tabela B-20 do Tabela B-23, zawierają deklaracje producenta dotyczące emisji
elektromagnetycznych, odporności elektromagnetycznej i zalecanych odległości rozdzielenia
pomiędzy respiratorem a przenośnymi i komórkowymi urządzeniami komunikacji radiowej oraz listę
zgodnych przewodów.
OSTRZEŻENIE
Przenośne i komórkowe urządzenia komunikacyjne operujące w zakresie częstotliwości radiowej (na
przykład telefony komórkowe) mogą mieć wpływ na działanie produktu Respirator Puritan Bennett™ 560.
Urządzenie należy instalować i użytkować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji
obsługi.
Respiratora nie wolno używać obok lub na innych urządzeniach, za wyjątkiem sytuacji określonych w
niniejszej Instrukcji. Jeżeli ustawienie produktu obok lub na innych urządzeniach będzie niezbędne,
należy obserwować respirator, aby zapewnić prawidłowe działanie w używanej konfiguracji.
Tabela B-20. Emisje elektromagnetyczne
Produkt Respirator Puritan Bennett™ 560 jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach
elektromagnetycznych środowiska eksploatacji. Klient lub użytkownik respiratora ma za zadanie zapewnić
pracę systemu właśnie w takim środowisku.
Emisja RF
Grupa 1
Respirator wykorzystuje energię pola
radiowego (RF) wyłącznie do swoich
wewnętrznych funkcji. Dlatego też
jego emisja RF jest bardzo niska,
podobnie jak niskie jest
prawdopodobieństwo wystąpienia
jakichkolwiek zakłóceń w pracy
pobliskiego sprzętu elektronicznego.
Klasa B
Respirator nadaje się do stosowania
we wszystkich instytucjach, w tym w
środowiskach domowych oraz
miejscach bezpośrednio
podłączonych do publicznej sieci
zasilania o niskim napięciu, która
zasila budynki mieszkalne.
CISPR 11 / EN 55011
Emisja RF
CISPR 11 / EN 55011
Emisja sygnałów
harmonicznych
Klasa A
IEC / EN 61000-3-2
Wahania napięcia/
Emisje migotania
Jest zgodne
IEC / EN 61000-3-3
B-12
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Oświadczenie producenta
Tabela B-21. Odporność elektromagnetyczna
Respirator jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach elektromagnetycznych środowiska
eksploatacji. Klient lub użytkownik respiratora ma za zadanie zapewnić pracę systemu właśnie w takim środowisku.
Test odporności
Poziom testu normy
IEC /EN 60601
Poziom zgodności
Wyładowania
elektrostatyczne (ESD)
± 6 kV kontaktowe
± 6 kV kontaktowe
IEC / EN 61000-4-2
± 8 kV powietrze
± 8 kV powietrze
Krótkie zwarcia /
impulsy elektryczne
± 2 kV dla linii zasilającej
± 2 kV dla linii zasilającej
IEC / EN 61000-4-4
± 1 kV dla linii
wejściowej/wyjściowej
± 1 kV dla linii
wejściowej/wyjściowej
Skok napięcia
± 1 kV linia/linia
± 1 kV linia/linia
± 2 kV linia/ziemia
± 2 kV linia/ziemia
< 5% UT
< 5% UT
(95% zanik UT przez
0,5 cyklu)
(95% zanik UT przez
0,5 cyklu)
40% UT
40% UT
(60% zanik UT przez 5 cykli)
(60% zanik UT przez 5 cykli)
70% UT
70% UT
(30% zanik UT przez 25 cykli)
(30% zanik UT przez 25 cykli)
< 5% UT
< 5% UT
(95% zanik UT przez 5 s)
(95% zanik UT przez 5 s)
3 A/m
3 A/m
IEC / EN 61000-4-5
Zaniki, krótkie
przerwania i wahania
napięcia linii
zasilających
IEC / EN 61000-4-11
Pole magnetyczne o
częstotliwości prądu
(50/60 Hz)
IEC / EN 61000-4-8
Wytyczne dotyczące
warunków
elektromagnetycznych
otoczenia
Posadzka powinna być
wykonana z drewna, betonu
lub płytek ceramicznych. Jeśli
posadzka jest pokryta
materiałem syntetycznym,
wilgotność względna powinna
być nie mniejsza niż 30%.
Jakość zasilania prądem
zmiennym (sieciowego)
powinna być typowa dla
środowiska szpitalnego lub
komercyjnego.
Jakość zasilania prądem
zmiennym (sieciowego)
powinna być typowa dla
środowiska szpitalnego lub
komercyjnego.
Jakość zasilania prądem
zmiennym (sieciowego)
powinna być typowa dla
środowiska szpitalnego lub
komercyjnego. Jeśli użytkownik
respiratora wymaga ciągłości
działania produktu podczas
przerw w zasilaniu sieciowym,
zaleca się zasilanie urządzenia
przy użyciu zasilacza
awaryjnego (UPS) lub
akumulatora.
Pola magnetyczne o
częstotliwości prądu
zasilającego powinny
występować na poziomie
charakterystycznym dla
typowych środowisk
szpitalnych lub komercyjnych.
Uwaga: Parametr UT to napięcie sieci elektrycznej przed zastosowaniem poziomu testowego.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
B-13
Specyfikacje
Tabela B-22. Odporność elektromagnetyczna — częstotliwość radiowa przenoszona i wypromieniowywana
Respirator jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach elektromagnetycznych środowiska
eksploatacji. Klient lub użytkownik respiratora ma za zadanie zapewnić pracę systemu właśnie w takim środowisku.
Test odporności
Poziom testu normy
IEC /EN 60601-1-2
Poziom zgodności
Wytyczne dotyczące warunków
elektromagnetycznych otoczenia
Przenośnych urządzeń
komunikacyjnych- oraz sprzętu
telefonii komórkowej należy używać
w odległości nie mniejszej- od
wszelkich części produktu, włącznie z
przewodami, niż zalecana odległość
oddzielenia, -obliczona na podstawie
równania odpowiedniego do
częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość rozdzielenia
Przewodzenie RF
3 Vrms
3 Vrms
IEC / EN 61000-4-6
150 kHz do 80 MHz poza
pasmami PNMa
150 kHz do 80 MHz poza
pasmami PNM
d =0,35P
10 Vrms
w pasamch PNMa
10 Vrms
w pasamch PNM
d=1,2P
10 V/m 80 MHz do 2,5 GHz
10 V/m 80 MHz do 2,5 GHz
Promieniowanie RF
IEC / EN 61000-4-3
d=1,2P80 MHz do 800 MHz
d =2,3P 800 MHz do 2,5 GHz
gdzie symbol "P" jest maksymalną
wyjściową mocą znamionową
nadajnika w watach (W) -według
producenta nadajnika,
natomiast -symbol "d" oznacza
zalecaną odległość oddzielenia w
metrach (m)b.
Natężenie pola pochodzącego ze
stacjonarnych nadajników RF, jak
określono przez terenowe badanie
elektromagnetyzmu,c powinno być
niższe od poziomu zgodności w
każdym zakresie częstotliwościd.
Interferencja może wystąpić w
pobliżu sprzętu mającego
następujące oznaczenie:
B-14
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Oświadczenie producenta
Tabela B-22. Odporność elektromagnetyczna — częstotliwość radiowa przenoszona i wypromieniowywana (Ci¹g
Uwaga:
•
•
Przy częstotliwości 80 MHz oraz 800 MHz, ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości.
Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania do wszystkich sytuacji. Na rozchodzenie się promieniowania
elektromagnetycznego ma wpływ pochłanianie i odbijanie go przez budynki, przedmioty i ludzi.
a
Pasma PNM (przemysłowe, naukowe i medyczne) w zakresie od 150 kHz do 80 MHz to 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do
27,283 MHz; oraz 40,66 MHz do 40,70 MHz.
Poziomy zgodności w pasmach częstotliwości PNM od 150 kHz do 80 MHz oraz od 80 MHz do 2,5 GHz są przeznaczone do zmniejszenia
prawdopodobieństwa występowania zakłóceń spowodowanych przypadkowym wniesieniem sprzętu komunikacji przenośnej / komórkowej do obszarów
przebywania pacjentów. Z tego powodu przy wyliczaniu zalecanej odległości rozdzielania dla nadajników w tych przedziałach częstotliwości używa się
dodatkowego współczynnika 10/3.
c
Mocy sygnału nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych) radia przenośne, radiostacje
amatorskie, radiostacje krótkofalowe i FM, a także stacje telewizyjne nie można prognozować teoretycznie z trafnością pomiarową. Aby należycie ocenić
warunki elektromagnetyczne otoczenia w pobliżu stacjonarnych nadajników radiowych, należy wykonać pomiar terenowy. Jeżeli zmierzone natężenie pola
w miejscu eksploatacji respiratora przekracza stosowny poziom zgodności radiowej, należy nadzorować pracę produktu Respirator Puritan Bennett™ 560
pod względem prawidłowości działania. W przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu konieczne może być podjęcie dodatkowych środków, takich jak
zmiana orientacji lub lokalizacji pulsoksymetru Respirator Puritan Bennett™ 560.
d
W przypadku zakresu częstotliwości ponad 150 kHz do 80 MHz, natężenie pola powinno być mniejsze od 10 V/m.
b
Tabela B-23. Zalecana odległość oddzielenia
Respirator jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, gdzie kontrolowane są zakłócenia
spowodowane promieniowaniem RF. Klient lub użytkownik respiratora może pomóc w zapobieganiu powstawania
zakłóceń elektromagnetycznych przez utrzymywanie minimalnej odległości pomiędzy przenośnymi i komórkowymi
radiowymi urządzeniami komunikacyjnymi (nadajnikami), a produktem w sposób zalecony poniżej, stosownie do
maksymalnej mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego.
Odległość oddzielenia stosowna do częstotliwości nadajnika
Znamionowa moc
wyjściowa
nadajnika (W)
150 kHz do 80 MHz
(poza pasmami PNM)
150 kHz do 80 MHz
(w pasamch PNM)
80 MHz do 800 MHz
d= 1,2 P
d = 1,2 P
d=0,35 P
800 MHz do 2,5 GHz
d = 2,3 P
0,01
0,035 m
0,12 m
0,12 m
0,23 m
0,1
0,11 m
0,38 m
0,38 m
0,73 m
1
0,35 m
1,2 m
1,.2 m
2,3 m
10
1,1 m
3,8 m
3,8 m
7,3 m
100
3,5 m
12 m
12 m
23 m
W przypadku nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej innej niż jedna z powyższych, zalecaną odległość oddzielania d
w metrach (m) można oszacować za pomocą odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika równania, przy czym P to
maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) według producenta nadajnika.
Uwaga:
•
•
Przy częstotliwości 80 MHz oraz 800 MHz, ma zastosowanie odległość oddzielenia dla wyższego zakresu częstotliwości.
•
Przy wyliczaniu zalecanej odległości rozdzielania dla nadajników w pasmach częstotliwości PNM od 150 kHz do 80 MHz
oraz od 80 MHz do 2,5 GHz używany jest dodatkowy współczynnik 10/3, który ma zmniejszać prawdopodobieństwo
występowania zakłóceń spowodowanych przypadkowym wniesieniem sprzętu komunikacji przenośnej / komórkowej
do obszarów przebywania pacjentów.
•
Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania do wszystkich sytuacji. Na rozchodzenie się promieniowania
elektromagnetycznego ma wpływ pochłanianie i odbijanie go przez budynki, przedmioty i ludzi.
Pasma PNM (przemysłowe, naukowe i medyczne) w zakresie od 150 kHz do 80 MHz to 6,765 MHz do 6,795 MHz;
13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz; oraz 40,66 MHz do 40,70 MHz.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
B-15
Specyfikacje
Tabela B-24. Zgodne przewody i akcesoria
Przewód lub akcesorium
Maksymalna długość
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla
Wielkiej Brytanii
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla
Japonii
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla
Chin
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla
Afryki Południowej
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla
Indii
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla
Australii
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla
Europy
1,8 m (5,9 stopy)
Zespół przewodów zasilania sieciowego dla
Kanady
1,8 m (5,9 stopy)
Przewód wezwania pielęgniarki
5 m (16, 4 stopy)
Przewód do 12V gniazda samochodowego
na prąd stały
5 m (16,4 stopy)
Złącze wlotu tlenu
-
B.11 Zgodność z normami i klasyfikacja IEC
Normy ogólne:
• Elektryczny sprzęt medyczny: Ogólne wymagania dot. bezpieczeństwa IEC 60601-1:1990 i EN
60601-1:1990 i wszystkie jej poprawki do 1995.
• Respirator będzie wykonany w taki sposób, aby był zgodny z poniższymi klasyfikacjami
produktu, określonymi w punkcie 5 normy 60601-1:
•
•
•
•
•
•
•
•
Sprzęt klasy II
Sprzęt wewnętrznie zasilany
Części klasy BF stykające się z pacjentem
IP31 odnośnie dostępu do części niebezpiecznych i przedostania się wilgoci
Nie stosować urządzenia w obecności łatwopalnych mieszanin środków znieczulających.
Nie nadaje się do sterylizacji
Odpowiedni do działania ciągłego
Odłączany przewód zasilający
• Dodatek nr 1-94 to CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90 - Elektryczny sprzęt medyczny - Część 1:
Ogólne wymagania dot. bezpieczeństwa.
• UL 60601-1 Elektryczny sprzęt medyczny - Część 1: Ogólne wymagania dot. bezpieczeństwa:
2003.
B-16
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Zgodność z normami i klasyfikacja IEC
Normy uzupełniające
• Elektryczny sprzęt medyczny - Część 1: Ogólne wymagania dot. bezpieczeństwa -2- Norma
uzupełniająca- wymagania i testy dot. zgodności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2:2007 i EN
60601-1-2: 2007.
• Elektryczny sprzęt medyczny - Część 1: Ogólne wymagania dot. bezpieczeństwa - 2- norma
uzupełniająca: Programowane elektryczne systemy medyczne IEC 60601-1-4:2000 i EN 606011-4:2004
• Elektryczny sprzęt medyczny - Część 1: Ogólne wymagania dot. bezpieczeństwa - 2- norma
uzupełniająca: Funkcjonalność IEC 60601-1-6:2006 i EN 60601-1-6:2007.
• Ogólne wymagania, testy i wytyczne dot. systemów alarmowych w elektrycznym sprzęcie
medycznym i elektrycznych systemach medycznych IEC 60601-1-8:2003 i EN 60601-1-8:2007.
Normy szczegółowe
• Respiratory płuc do zastosowań medycznych- Szczegółowe wymagania dla zachowania
podstawowego bezpieczeństwa i wydajności, Część 2: Respiratory do użytku domowego dla
pacjentów zależnych od respiratora EN ISO10651-2:2009.
• Respiratory płuc do zastosowań medycznych- Szczegółowe wymagania dla zachowania
podstawowego bezpieczeństwa i wydajności, Część 1: Urządzenia wspomagające oddychanie
do użytku domowego YY 0600.1-2007 (ISO 10651-6:2004, MOD).
• Respiratory płuc do zastosowań medycznych- Szczegółowe wymagania dla zachowania
podstawowego bezpieczeństwa i wydajności - Część 2: Respiratory do użytku domowego dla
pacjentów zależnych od respiratora YY 0600.2-2007 (ISO 10651-2:2004, MOD).
• Elektryczny sprzęt medyczny - Część 2: Szczegółowe wymagania dot. bezpieczeństwa
respiratorów płuc - respiratory stosowane w intensywnej terapii GB 9706.28-2006 (IEC / EN
60601-2-12:2001, MOD).
• Sprzęt do znieczuleń i wspomagający oddychanie - złącza stożkowe - Część 1: Stożki i gniazda
EN ISO 5306-1:2004.
Normy dot. transportu drogą powietrzną
• Warunki środowiskowe i procedury testowe dla sprzętu lotniczego - RTCA/DO-160:2007.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
B-17
Specyfikacje
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
B-18
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Budowa
C Teoria działania
C.1
Budowa
System dostarczający gaz respiratora Respirator Puritan Bennett™ 560 składa się z generatora
przepływu powietrza i trójdrożnego zaworu sterującego zaworem wydechowym obwodu pacjenta.
Generator przepływu to niskoinercyjna mikroturbina napędzana bezszczotkowym silnikiem
zasilanym prądem stałym, a zawór trójdrożny to proporcjonalny zawór solenoidowy.
Oba siłowniki są sterowane mikroprocesorami i działają według określonych algorytmów sterujących.
Mikroprocesorowy obwód sterowania odbiera dane z różnych czujników przepływu i ciśnienia
sterowanych przez siłowniki w sprzężeniu zwrotnym, które stanowią elementy respiratora.
System zarządzania zasilaniem elektrycznym dokonuje konwersji energii koniecznej do działania i
przełączania pomiędzy dostępnymi źródłami zasilania i regulowanym ładunkiem wewnętrznego
akumulatora.
Wentylator chłodzący pomaga utrzymać właściwą temperaturę wewnętrznego środowiska
respiratora podczas jego eksploatacji. Serwokontrola umożliwia wentylatorowi utrzymanie właściwej
temperatury najbardziej wrażliwych na przegrzanie elementów respiratora.
C.2
Działanie
Działanie urządzenie oparte jest na samoadaptującym się układzie napędowym z zamkniętą pętlą.
Prędkość generatora przepływu (turbiny) jest serwokontrolowana zgodnie z sygnałem o ciśnieniu
pacjenta lub sygnałem o przepływie wdechowym.
Algorytmy sterujące prędkością turbiny są oparte na równaniu, które zmienia się w zależności od
trybów wentylacji, ustawień i faz cykli oddechowych. Dlatego też, ustawienie czasu narastania
ciśnienia lub wzorca przepływu wpływa na poziom przyspieszenia turbiny na początku fazy
wdechowej. Przejście z fazy wdechowej do fazy wydechowej kontrolowane jest algorytmem
deceleracji lub hamowania , proporcjonalnym do różnicy ciśnienia pomiędzy dwiema fazami.
Aby uzyskać odchylenie przepływu, solenoidowy zawór wydechowy (zawór trójdrożny) podczas fazy
wdechowej jest całkowicie zamknięty i proporcjonalnie kontrolowany podczas fazy wydechowej. Aby
utrzymać ustawione przez operatora PEEP, prędkość turbiny dostosowuje się do wartości progowej
ciśnienia wydechowego podczas całej fazy wydechowej.
Ostatecznie pomiar przepływu umożliwia wykrycie wysiłku wdechowego pacjenta i uruchamia fazy
wdechowe. W niektórych trybach wentylacji pomiar przepływu można również wykorzystać do
określenia zakończenia fazy wdechowej.
Pomiar przepływu jest automatycznie korygowany jako funkcja ciśnienia atmosferycznego,
mierzonego wewnątrz respiratora za pomocą funkcji kompensacji wysokości nad poziomem morza1.
Przepływ i objętość określone są dla warunków BTPS (ang. Body Temperature, Pressure Saturated). W
związku z tym konieczne jest przeprowadzanie okresowych kontroli kalibracji czujników przez
techników autoryzowanych przez firmę Covidien (patrz Instrukcja serwisowaRespirator Puritan
Bennett™ 560).
1. Funkcja kompensacji wysokości nad poziomem morza jest domyślnie włączona (ustawiona na “TAK” na
Ekranie konfiguracji) i powinna pozostać w takim ustawieniu.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
C-1
Teoria działania
Jeśli funkcja kompensacji wysokości nad poziomem morza jest aktywna, algorytm korygujący
stosowany jest do przepływu wdechowego i wydechowego dla obliczenia objętości i do punktu
ustawienia przepływu w objętości oddechu.
Zakres pomiaru czujnika ograniczony jest oprogramowaniem do wartości od 600 do 1100 hpa.
Zadaniem wentylatora chłodzącego jest utrzymanie wewnętrznej temperatury respiratora w
określonych limitach oraz zapewnienie prawidłowej pracy i trwałości urządzenia.
Ostatecznie, sygnały różnych pomiarów używane do kontroli i wykrywania są chronione i specjalnie
filtrowane, aby ograniczyć ryzyko zakłóceń pracy urządzenia i wystąpienia problemów.
Zawór bezpieczeństwa
ciśnienia
Filtr wlotu
powietrza
Prox
Proksymalny
Pressure
przetwornik
transducer
ciśnienia
Insp
Przetwornik
Pressure
transducer
ciśnienia
wdychanego
Exp
Przetwornik
Pressure
ciśnienia
transducer
wydechowego
Solenoidowy
Exp
zawór
Valve
wydechowy
Solenoid
Turbina
Pr
Czujniki
przepływu
wdechu
Filtr
wydechowy
Rurka
sterowania
zaworem
wydechowym
Blok
E xwydechowy
p B lo c k
Kabel portu komputera
Czujniki
Exp Flow
przepływu
Sensor
wydechowego
Kabel USB (Tylko międzynar.)
Przewód SpO2 (Tylko międzynar.)
Płytka brzęczyka
Płyta jednostki
centralnej (CPU)
O2 Solenoidowy
Przewód wezwania pielęgniarki
e
ow
ód
ch
ew
de
rz
yw
y p wy
od
aln io
m ien
sy śn
ok ci
w
ze
Pr
InBlok
s p wdech
B lo c k
Płytka drukowana
T u rbsterująca
in e C o nturbiną
tro l P C B
Pokazano bez nawilżacza,
nebulizatora i dodatkowych
skraplaczy
Filtr wdechowy
we
ho
c
de
y
yw
Trójnik
d
wo
e
Prz
Skraplacz
Płytka drukowana
złącza akumulatora
Zasilanie
D Ekran
is p lay
KKlawiatura
e y b o a rd
Zawór
wydechowy
Akumulator wewnętrzny
Rysunek C-1. System dostarczania gazów
C-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Tryby wentylacji
D Tryby i typy oddechu
D.1
Tryby wentylacji
Rozdział ten podaje ogólny opis różnych trybów wentylacji i typów oddechu dostępnych w Respirator
Puritan Bennett™ 560.
Uwaga:
Domyślnym ustawieniem trybu wentylacji jest PACV; więcej informacji podano poniżej.
D.1.1 Tryby wspomagane/kontrolowane (AC)
Kiedy ustawiony jest tryb wspomagany/kontrolowany, oddechy inicjowane przez urządzenie są
dostarczane przy objętości lub ciśnieniu, czasie wdechu i częstości oddechów ustawionych przez
lekarza. Jeżeli pomiędzy oddechami inicjowanymi przez urządzenie, pacjent wyzwoli spontaniczny
oddech, respirator dostarczy oddech w oparciu o ustawienia objętości lub ciśnienia oraz czas wdechu.
Bez względu na to czy inicjowane przez pacjenta czy przez respirator, wszystkie oddechy są
dostarczane przy tej samej ustawionej wcześniej objętości lub ciśnieniu i czasie wdechu.
Nazwy trybów wspomaganych/kontrolowanych:
• ACV, jeśli oddechy dostarczane są w oparciu o ustawienie objętości
• PACV, jeśli oddechy dostarczane są w oparciu o ustawienie ciśnienia
D.1.2 Tryby SIMV
Kiedy ustawiony jest tryb SIMV (Synchroniczna przerywana wentylacja wymuszona), oddechy
inicjowane przez urządzenie są dostarczane przy objętości lub ciśnieniu, czasie wdechu i częstości
oddechów ustawionych przez lekarza. Te wymuszone oddechy są zsynchronizowane z wysiłkiem
pacjenta. Jeżeli pomiędzy oddechami inicjowanymi przez urządzenie, pacjent wyzwoli spontaniczny
oddech, respirator dostarczy spontaniczny oddech, wspomagany ciśnieniem.
Spontaniczne oddechy CPAP nie są dostępne w trybach SIMV.
Nazwy trybów SIMV:
• SIMV, jeśli oddechy wymuszone dostarczane są w oparciu o ustawienie objętości
• P SIMV, jeśli oddechy wymuszone dostarczane są w oparciu o ustawienie ciśnienia
D.1.3 Tryb CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych)
W trybie CPAP, respirator utrzymuje stały poziom ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta.
D.1.4 Tryb PSV (wentylacja wspomagana ciśnieniem)
Tryb PSV utrzymuje stały poziom ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta podczas wydechu.
Ponadto, respirator stosuje ustawione przez lekarza ciśnienie (wspomaganie ciśnieniem) do każdego
z oddechów pacjenta. Daje to takie same korzyści jak CPAP, a ponadto pomaga pacjentowi w
przemieszczeniu gazu do płuc.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
D-1
Tryby i typy oddechu
D.2
Typy oddechu
Typy oddechu dostępne w respiratora to:
• Oddechy kontrolowane objętością w trybie wspomaganym/kontrolowanym (w ACV lub SIMV)
• Oddechy kontrolowane ciśnieniem w trybie wspomaganym/kontrolowanym (w PACV lub
P SIMV)
• Oddechy wspomagane ciśnieniem w trybie SIMV (SIMV i P SIMV) lub PSV
• CPAP
D.2.1 Oddechy objętościowe w trybie wspomaganym/kontrolowanym
W ACV każdy dostarczony oddech będzie miał wybraną objętość (Vt), dostarczoną w wybranym
czasie wdechu (obliczonym na podstawie stosunku RR i I:E (I/T)). Wdech jest wyzwalany przez
przepływ generowany przez pacjenta (w przypadku oddechów wspomaganych) lub przez respirator.
W przypadku oddechów kontrolowanych, RR jest parametrem kontrolującym. Zarówno w przypadku
oddechów kontrolowanych jak i wspomaganych, wdech jest ograniczony objętością i jest cyklicznie
powtarzany na podstawie Czas wdechu.
Krzywa przepływu może mieć kształt opadający (D), kwadratowy (SQ) lub sinusoidalny (S), zgodnie z
ustawieniem wzorca przepływu:
Początek wdechu
Początek wdechu
Koniec wdechu
Ciśnienie w
drogach
oddechowych
Koniec wdechu
Drogi
oddechowe
Ciśnienie
Przepływ
Przepływ
Objętość
Objętość
Czas
Czas
Tryb A/C gwarantuje maksymalny odstęp pomiędzy oddechami, zgodnie z ustawieniem częstości
oddechów. Na poniższej krzywej, respirator dostarcza kontrolowany (inicjowany przez urządzenie)
oddech i oblicza czas jaki musi upłynąć przed dostarczeniem kolejnego kontrolowanego oddechu.
Respirator dostarcza drugi kontrolowany oddech na zakończenie obliczonego przez urządzenie czasu
oddechu (dla ułatwienia będziemy używali terminu okres w znaczeniu “obliczony przez urządzenie
D-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Typy oddechu
czas oddechu“). Po drugim kontrolowanym oddechu, ale przed upłynięciem kolejnego okresu,
wysiłek pacjenta wyzwala wspomagany (lub inicjowany przez pacjenta) oddech. Powoduje to
ponowne rozpoczęcie okresu. Na zakończenie okresu, respirator dostarcza kolejny kontrolowany
oddech.
Okres
Okres
Okres
Ciśnienie
w drogach
oddecho
wych
Oddech inicjowany
przez urządzenie
Oddech inicjowany Oddech inicjowany Oddech inicjowany
przez urządzenie
przez urządzenie
przez pacjenta
Czas
D.2.2 Oddechy kontrolowane ciśnieniem w trybie
wspomaganym/kontrolowanym
W trybie wspomaganym/kontrolowanym (PACV), każdy dostarczony oddech będzie utrzymywał
wybrane ciśnienie (P control) w wybranym czasie wdechu (obliczonym na podstawie stosunku RR i I:E
(I/T)). Wdech jest wyzwalany przez przepływ generowany przez pacjenta (w przypadku oddechów
wspomaganych) lub przez respirator (w przypadku oddechów kontrolowanych; RR jest parametrem
kontrolującym). Zarówno w przypadku oddechów kontrolowanych jak i wspomaganych, ciśnienie
wdechowe jest ograniczone ustawieniem ciśnienia (P Control) i jest cyklicznie powtarzane na
podstawie czasu.
Kształt krzywej ciśnienia zależy od ustawienia narastania ciśnienia.
Początek wdechu
Początek wdechu
Koniec wdechu
Ciśnienie
w drogach
oddechow
ych
Ciśnienie w
drogach
oddechowych
Przepływ
Przepływ
Czas
Koniec wdechu
Czas
Tryb PACV gwarantuje maksymalny odstęp pomiędzy oddechami, zgodnie z ustawieniem częstości
oddechów. Na następnej krzywej (przedstawioenj na następnej stronie), respirator dostarcza
kontrolowany (inicjowany przez urządzenie) oddech i oblicza czas jaki musi upłynąć przed
dostarczeniem kolejnego kontrolowanego oddechu. Respirator dostarcza drugi kontrolowany oddech
na zakończenie obliczonego przez urządzenie czasu oddechu (dla ułatwienia będziemy używali terminu
okres w znaczeniu “obliczony przez urządzenie czas oddechu“). Po drugim kontrolowanym oddechu, ale
przed upłynięciem kolejnego okresu, wysiłek pacjenta wyzwala wspomagany (lub inicjowany przez
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
D-3
Tryby i typy oddechu
pacjenta) oddech. Powoduje to ponowne rozpoczęcie okresu. Na zakończenie okresu, respirator
dostarcza kolejny kontrolowany oddech.
Okres
Okres
Okres
Oddech inicjowany
przez pacjenta
Oddech inicjowany
przez urządzenie
Ciśnienie w
drogach
oddechow
Oddech inicjowany
przez urządzenie
Oddech inicjowany
przez urządzenie
Czas
D.2.3 Oddechy objętościowe w trybie SIMV
W SIMV wymuszone oddechy objętościowe dostarczają wybraną objętość (Vt) w wybranym Czas
wdechu. Wdech jest wyzwalany przez przepływ generowany przez pacjenta (w przypadku oddechów
wspomaganych) lub przez respirator (w przypadku oddechów kontrolowanych; RR jest parametrem
kontrolującym). Zarówno w przypadku oddechów kontrolowanych jak i wspomaganych, wdech jest
ograniczony objętością i jest cyklicznie powtarzany na podstawie objętości i czasu.
Przepływ cykli objętości ma kształt kwadratowy. Patrz poniższe krzywe.
Początek wdechu
Ciśnienie w
drogach
oddechowych
Koniec wdechu
Przepływ
Objętość
Czas
D-4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Typy oddechu
Tryb SIMV pozwala również na dostarczenie oddechów wspomaganych ciśnieniem (patrz opis
oddechów wspomaganych ciśnieniem). Tryb SIMV to połączenie wymuszonych oddechów
objętościowych i oddechów wspomaganych ciśnieniem. Zmienność tych oddechów jest określona
ustawieniem częstości oddechów (RR) lub okresem.
Ponadto, awaryjna częstość oddechów umożliwi respiratorowi wentylację w przypadku bezdechu
pacjenta. Awaryjna częstość oddechów jest równa maksymalnej wartości pomiędzy 8 a częstością
oddechów (RR). "Kontrolowane" cykle następujące po zdarzeniu bezdechu będą cyklami
objętościowymi. Cykle te kończą się w chwili gdy wykryte zostanie nowe wyzwolenie oddechu.
Kiedy pacjent wyzwoli wysiłek oddechowy, cykle objętości i ciśnienia następują kolejno po sobie,
zgodnie z ustawieniem częstości oddechów (RR). Wszystkie cykle są synchronizowane na
wyzwoleniach wdechu. Okres zawsze zawiera cykl objętościowy plus tyle cykli ciśnieniowych ile
zostało wyzwolonych przez pacjenta; poza okresem, następne wyzwolenie wdechu zainicjuje nowy
cykl objętościowy, itd. Patrz krzywe na kolejnej stronie.
Ciśnienie w
drogach
oddechowy
Przepły
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
D-5
Tryby i typy oddechu
D.2.4 Oddechy wspomagane ciśnieniem w trybach SIMV i PSV
W trybach P SIMV (lub zsynchronizowanym) i PSV, wspomagane oddechy utrzymują wybrane
ciśnienie (P Support). Wdech jest wyzwalany przez przepływ generowany przez pacjenta. Wdech
zakończy się kiedy przepływ wdechowy spadnie do ustawienia czułości wydechowej (Wyzw E).
W P SIMV, dostarczone zostaną dodatkowe wymuszone oddechy ciśnieniowe, w zależności od
wybranej częstości oddechów (RR).
Kształt krzywej ciśnienia zależy od ustawienia narastania ciśnienia. Patrz przedstawione poniżej
krzywe.
Koniec wdechu
Ciśnienie w
drogach
oddechowyc
Koniec wdechu
Ciśnienie w
drogach
oddechowyc
Czas
Przepływ
Przepły
25%
50%
Czas
D-6
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Tryby wentylacji i bezdech
D.2.5 CPAP
W trybie Ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP), respirator utrzymuje
ciśnienie na wybranym poziomie PEEP w ciągu całego cyklu oddechowego. Wdech jest wyzwalany
przez przepływ generowany przez pacjenta. Wdech ograniczony jest ciśnieniem i jest powtarzany
cyklicznie przez pacjenta, kiedy przepływ wdechowy spadnie do wartości progowej czułości
wydechowej (Wyzw E = 25%). Patrz przedstawione poniżej krzywe.
Ciśnienie w
drogach
oddechowy
Początek wdechu
Koniec wdechu
Przepły
D.3
Tryby wentylacji i bezdech
W trybie SIMV z ustawieniami czasu bezdechu (TA APNEA), respirator uruchomi alarm APNEA
BEZDECH, jeśli w czasie bezdechu nie pojawi się żaden wysiłek pacjenta. W czasie alarmu APNEA
BEZDECH respirator dostarcza oddechy z częstością oddechów (awaryjna częstość oddechów), która
wynosi maksymalnie osiem (8) i zgodnie z ustawieniem RR. Jeżeli pacjent zainicjuje spontaniczny
oddech, respirator zakończy oddechy kontrolowane i powróci do poprzednich parametrów
eksploatacji.
W trybie PSV, awaryjna częstość oddechów jest aktywowana, tak więc respirator automatycznie
rozpocznie dostarczanie oddechów zgodnie z ustawieniem częstości oddechów (awaryjna częstość
oddechów), jeśli w czasie ustawienia czasu bezdechu nie nastąpi wysiłek pacjenta. Ciśnienie podczas
oddechów awaryjnych jest równe ustawieniu wspomagania ciśnieniem (P Support) sprzed
rozpoczęcia stanu bezdechu. Jeżeli pacjent zainicjuje spontaniczny oddech podczas awaryjnej
częstości oddechów, respirator powróci do poprzednich parametrów eksploatacji.
W CPAP, awaryjna częstość oddechów nie jest ustawiona, ale operator nadal musi ustawić czas
bezdechu (TA APNEA). W takim przypadku respirator uruchomi sygnał alarmu APNEA BEZDECH, jeśli
w czasie bezdechu pacjent nie wyzwoli żadnego oddechu; nie zostaną jednak wygenerowane
oddechy awaryjne.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
D-7
Tryby i typy oddechu
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
D-8
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
E Lista kontrolna weryfikacji pracy
urządzenia
W poniższych sytuacjach należy przeprowadzić weryfikację pracy urządzenia i kontrole
bezpieczeństwa wymienione w poniższej Tabela E-1, aby upewnić się, że respirator działa prawidłowo:
• Przed zastosowaniem respiratora u pacjenta
• Co miesiąc, w okresie gdy respirator jest używany
• Po konserwacji lub wprowadzeniu zmian w ustawieniach respiratora
Jeśli respirator nie przejdzie dowolnej z poniższych kontroli bezpieczeństwa lub użytkownik nie może
przeprowadzić takiej kontroli, należy zapoznać się z część 5.8, “Rozwiązywanie problemów,” na stronie
5-17 lub skontaktować się z dostawcą sprzętu lub firmą Covidien (patrz część 10.5, “Pomoc
serwisowa,” na stronie 10-9).
OSTRZEŻENIE
Przed przeprowadzeniem takich testów należy zapewnić pacjentowi inne źródło wentylacji.
Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, przed i po obsłudze respiratora lub jego akcesoriów, należy dokładnie
umyć ręce.
Tabela E-1. Lista kontrolna weryfikacji pracy urządzenia
1
Sprawdź prawidłowy wygląd i czystość respiratora.
2
Sprawdź czy wszystkie etykiety i oznaczenia respiratora są wyraźne i
czytelne.
3
Potwierdź, że filtr wlotu jest czysty i prawidłowo zainstalowany.
4
Upewnij się, że na sieciowym przewodzie zasilającym nie widać oznak
uszkodzenia, takich jak zapętlenia, złamania lub uszkodzenia izolacji.
5
Podłącz sieciowy przewód zasilający.
Upewnij się, że na przednim panelu migają wszystkie wskaźniki
zasilania, z wyjątkiem wskaźnika zasilania prądem zmiennym
(sieciowego), który powinien być zapalony.
6
Przestaw wyłącznik I/O w położenie I, aby aktywować test respiratora.
Sprawdź czy migają dwa wskaźniki alarmu i wskaźnik trybu gotowości
(znajdujący się obok przycisku WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
. Sprawdź
również, czy słychać sygnał dźwiękowy dwóch brzęczyków alarmowych.
7
Przeprowadź Test funkcjonowania alarmów (patrz Załącznik F, “Testy
alarmów”). Sprawdź
Pozytywny
8
Sprawdź czy głośność alarmu jest dostosowana do środowiska pacjenta.
Instrukcje dotyczące zmiany ustawienia głośności alarmu znajdują się w
część 7.3, “Parametry menu Preferencji,” na stronie 7-8.
Pozytywny
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Pozytywny
Pozytywny
Pozytywny
Pozytywny
Pozytywny
Pozytywny
E-1
Lista kontrolna weryfikacji pracy urządzenia
Tabela E-1. Lista kontrolna weryfikacji pracy urządzenia (Ci¹g dalszy)
9
10
E-2
Sprawdź czy przestrzegany jest harmonogram rutynowej konserwacji
respiratora. Patrz: rozdział 10, “Rutynowa konserwacja”.
Upewnij się, że obwód oddechowy pacjenta jest prawidłowo
podłączony do respiratora, razem ze wszystkimi niezbędnymi
elementami i nie widać na nim żadnych uszkodzeń lub przecieków. Jeśli
konieczne jest monitorowanie objętości wydechowej, należy do tego
użyć obwodu dwuramiennego.
Pozytywny
Pozytywny
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Test niskiego ciśnienia
F Testy alarmów
Przed podłączeniem respiratora do pacjenta należy przeprowadzić następujące testy, aby sprawdzić
czy alarmy respiratora działają prawidłowo.
OSTRZEŻENIE
Kiedy pacjent podłączony jest do respiratora nie wolno przeprowadzać testów alarmów. Przed
przeprowadzeniem takich testów należy zapewnić pacjentowi inne źródło wentylacji.
Jeśli respirator nie przejdzie testu alarmu lub użytkownik nie może przeprowadzić takich testów, należy
zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów (patrz rozdział 5, “Alarmy i rozwiązywanie
problemów”) w niniejszej Instrukcji lub skontaktować się z dostawcą sprzętu lub firmą Covidien (patrz
część 10.5, “Pomoc serwisowa,” na stronie 10-9).
Ustawienie alarmu Min PIP należy dostosować do pacjenta, ale powinien być on również ustawiony
wystarczająco wysoko, aby pozwolić na prawidłowe uruchomienie alarmu ROZŁĄCZENIE UKŁ. PACJENTA.
Należy przeprowadzić Test niskiego ciśnienia (patrz część F.1, “Test niskiego ciśnienia,” na stronie F-1), aby
sprawdzić czy alarm Min PIP jest właściwie ustawiony.
Uwaga:
Podczas większości testów konieczne jest podłączenie zatwierdzonego obwodu pacjenta do respiratora. Przed
przeprowadzeniem testów należy sprawdzić czy obwód pacjenta jest prawidłowo podłączony.
F.1
Test niskiego ciśnienia
OSTRZEŻENIE
Ustawienie alarmu Min PIP należy dostosować do pacjenta, ale powinien być on również ustawiony
wystarczająco wysoko, aby pozwolić na prawidłowe uruchomienie alarmu ROZŁĄCZENIE UKŁ. PACJENTA.
Należy przeprowadzić następujący test, aby sprawdzić czy alarm Niskie PIP jest właściwie ustawiony.
1. Przed rozpoczęciem należy ustawić parametry wentylacji i alarmu określone przez lekarza
pacjenta i określić konfigurację jedno lub dwuramiennego obwodu.
2. Aby rozpocząć wentylację, wciśnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
.
3. Koniec obwodu oddechowego pacjenta pozostaw otwarty i kontynuuj wentylację.
4. Zaczekaj (Czas bezdechu + 2 sekundy; Czas bezdechu nie zawsze wynosi 5 sekund), a następnie
sprawdź czy:
• zaświecił się wskaźnik Wysokiego priorytetu (czerwony)
• wyświetlany jest alarm "ROZŁĄCZENIE UKŁ. PACJENTA"
• włącza się alarm dźwiękowy
5. Naciśnij jeden raz klawisz KONTROLA ALARMU
, aby wyciszyć alarm.
6. Naciśnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
na trzy (3) sekundy, a następnie zwolnij. Respirator
przełączy się na tryb gotowości i anuluje alarmy.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
F-1
Testy alarmów
F.2
Test bezdechu
Bezdech ma zastosowanie jedynie w trybach PSV, CPAP i SIMV.
1. Podłącz końcówkę pacjenta obwodu pacjenta do płuca testowego.
2. Należy sprawdzić czy przewód ciśnieniowy obwodu pacjenta jest prawidłowo podłączony do
odpowiednich złączy, zarówno na respiratorze jak i na proksymalnym porcie ciśnienia, (patrz część
6.4, “Obwód pacjenta,” na stronie 6-7).
3. Aby rozpocząć wentylację, wciśnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
.
Respirator dostarczy oddech wymuszony. Przed dostarczeniem drugiego wymuszonego oddechu,
należy sprawdzić, czy:
• zaświecił się wskaźnik Średniego priorytetu (żółty)
• wyświetlił się alarm "APNEA BEZDECH"
• włączył się alarm dźwiękowy
4. Naciśnij klawisz KONTROLA ALARMU
5. Naciśnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
zatrzymuje się.
F.3
dwa razy, aby zresetować alarm.
na trzy (3) sekundy zanim go zwolnisz. Wentylacja
Test awarii zasilania
Uwaga:
Jeśli respirator zasilany jest z zewnętrznego źródła zasilania lub akumulatora wewnętrznego, przed rozpoczęciem
testu należy podłączyć respirator do źródła zasilania prądem zmiennym.
1. Odłączyć respirator od źródła zasilania AC. Sprawdź czy:
•
•
•
•
zaświecił się wskaźnik Średniego priorytetu (żółty)
włączył się alarm "BRAK NAPIĘCIA SIECIOWEGO"
włączył się alarm dźwiękowy
wskaźnik ZASILANIE PRĄDEM STAŁYM zaświeci się jeśli podłączone będzie źródło prądu
stałego; w innym przypadku zaświeci się wskaźnik WEWNĘTRZNA BATERIA
2. Naciśnij klawisz KONTROLA ALARMU
dwa razy, aby zresetować alarm.
3. Ponownie podłącz respirator do źródła zasilania prądem zmiennym.
F.4
Test okluzji
Uwaga:
Testy okluzji można przeprowadzać tylko w trybach ciśnienia.
1. Używając jednoramiennego obwodu, należy wykonać następujące czynności:
2. Sprawdzić czy przewód ciśnieniowy obwodu pacjenta jest prawidłowo podłączony do
odpowiednich złączy, zarówno na respiratorze jak i na proksymalnym porcie ciśnienia, (patrz część
6.4, “Obwód pacjenta,” na stronie 6-7).
3. Zablokować port wydechowy na zaworze wydechowym obwodu pacjenta. Patrz: Rysunek F-1 na
stronie F-3.
F-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Test wysokiego ciśnienia
Rysunek F-1. Blokowanie końcówki pacjenta obwodu jednoramiennego
4. Aby rozpocząć wentylację, wciśnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
.
5. Zaczekaj aż respirator dostarczy trzy (3) kolejne oddechy. Na początku czwartego oddechu,
sprawdź czy:
• zaświecił się wskaźnik Wysokiego priorytetu (czerwony)
• aktywuje się alarm "Okluzja"
• włączył się alarm dźwiękowy
6. Naciśnij klawisz KONTROLA ALARMU
, aby wyciszyć alarm.
7. Odblokuj port wydechowy.
• Alarm zostanie anulowany.
8. Naciśnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
na trzy (3) sekundy zanim go zwolnisz.
• Wentylacja zatrzymuje się.
F.5
Test wysokiego ciśnienia
1. Ustaw respirator na tryb ACV i nastaw następujace wartości parametrów:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vt: 250 ml
PEEP: WYŁ
Wzorzec przepływu: D
Częstość oddech.: 30 oddechów na minutę
I:E 1/4 lub I/T: 20%
Czuł. wdech.: 3
Alarm wysokiego ciśnienia: 12 mbar
Limit niskiego ciśnienia musi wynosić 4 lub mniej.
2. Podłącz końcówkę pacjenta obwodu pacjenta do płuca testowego Maquet.
3. Sprawdzić czy przewód ciśnieniowy obwodu pacjenta jest prawidłowo podłączony do
odpowiednich złączy, zarówno na respiratorze jak i na proksymalnym porcie ciśnienia, (patrz część
6.4, “Obwód pacjenta,” na stronie 6-7).
4. Aby rozpocząć wentylację, wciśnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
.
F-3
Testy alarmów
5. Zaczekaj aż respirator dostarczy trzy (3) kolejne oddechy. Na początku czwartego oddechu,
sprawdź czy:
• zaświecił się wskaźnik Wysokiego priorytetu (czerwony)
• aktywuje się ALARM WYSOKIEGO CIŚNIENIA.
• włączył się alarm dźwiękowy
6. Naciśnij jeden raz klawisz KONTROLA ALARMU
, aby wyciszyć alarm.
7. Ustaw wartość parametru Wysokie ciśnienie na 40 mbar.
• Alarm zostanie anulowany.
8. Naciśnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
na trzy (3) sekundy.
• Wentylacja zatrzymuje się.
F.6
Test akumulatora
Respirator ma możliwość sprawdzenia mocy akumulatora (patrz rozdział 8, “Akumulator
wewnętrzny”). Aby określić z jakiego źródła zasilany jest respirator, należy sprawdzić wskaźnik
zasilania, znajdujący się na górnym panelu. Zapalony będzie wskaźnik, wskazujący dostępne obecnie
źródło zasilania.
1. Należy odłączyć sieciowy przewód zasilający i przewód zasilający prądem stałym (jeśli jest
podłączony) od respiratora.
• uruchomi się alarm BRAK NAPIĘCIA
2. Naciśnij dwa razy klawisz KONTROLA ALARMU
, aby wstrzymać alarm. Sprawdź czy:
• świeci się wskaźnik WEWNĘTRZNA BATERIA znajdujący się na górze po lewej stronie
wyświetlacza
• na górze ekranu wyświetlony jest symbol BATERIA
(razem z poziomem naładowania)
3. Podłącz kabel zasilania sieciowego. Sprawdź czy:
• świeci się wskaźnik ZASILANIE SIECIOWE znajdujący się na górze po lewej stronie wyświetlacza
• wskaźnik na górze po lewej stronie wyświetlacza miga, co wskazuje, że akumulator ładuje się
(nastąpi to jeśli respirator zasilany był z akumulatora tak długo, że wyładował się na tyle, aby
włączyło się jego ładowanie)
• symbol BATERIA
znajdujący się na górze po lewej stronie wyświetlacza nie jest już
wyświetlany na górze ekranu
F.7
Test przypadkowego zatrzymania
Aby sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie alarmu dźwiękowego o bardzo wysokim priorytecie,
należy przeprowadzić następujące czynności:
1. Naciśnij klawisz WENTYLACJA WŁ./WYŁ.
, aby rozpocząć wentylację.
2. Przełącz wyłącznik I/O na położenie O (wył.), aby wyłączyć respirator w czasie wentylacji. Sprawdź
czy:
• Włącza się ciągły sygnał alarmu dźwiękowego
• Respirator wyłącza się. Nie powinny świecić się żadne wskaźniki alarmów ani wyświetlić się
żadne komunikaty o alarmie.
3. Naciśnij jeden raz klawisz KONTROLA ALARMU
F-4
, aby wyciszyć alarm dźwiękowy.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
G Rozpakowanie i przygotowanie
Respirator Puritan Bennett™ 560 dostarczany jest wraz z następującymi elementami:
(1) Wydrukowaną Instrukcją obsługi (w języku zamówionym przez klienta)
(1) Instrukcją obsługi lekarza na płycie CD (na żądanie możliwe jest dostarczenie wersji drukowanej)
(1) Obwodem pacjenta i zaworem
(1) Zestawem sześciu (6) piankowych/drobnocząsteczkowych filtrów wlotu powietrza
(1) Torbą transportową
(1) Złączem tlenu
(1) Kablem sieciowym
OSTRZEŻENIE
Korzystając z Respirator Puritan Bennett™ 560, użytkownicy powinni mieć zawsze przygotowany
dodatkowy obwód i zawór.
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, podczas transportu Respirator Puritan Bennett™ 560
użytkownik musi używać podwójnej torby. Patrz Rysunek G-2.
W celu rozpakowania i przygotowania respiratora należy wykonać poniższe czynności:
1. Z plastikowej torby wyjmij:
• Plastikową torebkę z Instrukcją obsługi dla lekarza.
• Respirator i jego elementy i/lub akcesoria 5.
2. Wyjmij obwód pacjenta, sieciowy przewód zasilający i zestaw drobnocząsteczkowych filtrów
wlotu powietrza
3. Sprawdź respirator i zwróć uwagę czy:
• na zewnętrznej obudowie respiratora i osłonie ochronnej wyłącznika I/O nie ma wgnieceń lub
zarysowań, które mogłyby wskazywać na uszkodzenie.
• etykiety i oznaczenia respiratora są wyraźne i czytelne.
• na sieciowym przewodzie zasilającym nie ma oznak uszkodznia, takich jak zapętlenia,
złamania lub nacięcia.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy używać respiratora, jego elementów ani akcesoriów jeśli widoczne są na nich ślady
uszkodzenia. Jeśli użytkownik zauważy dowolne uszkodenia, proszę skontaktować się z dostawcą sprzętu
lub firmą Covidien.
4. Jeśli to konieczne, wyczyść respirator delikatnym roztworem z mydłem (patrz rozdział 9,
“Czyszczenie”).
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
G-1
Rozpakowanie i przygotowanie
5. Upewnij się, że zainstalowany jest filtr wlotu powietrza.
Rysunek G-1. Respirator Puritan Bennett™ 560
Rysunek G-2. Podwójna torba
G-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
H Części i akcesoria
Tabela H-1 podaje listę akcesoriów dostępnych dla Respirator Puritan Bennett™ 560.
W celu zamówienia części lub akcesoriów, proszę skontaktować się z dostawcą sprzętu lub
przedstawicielem firmy Covidien.
Uwaga:
Respirator dostarczany jest wraz z następującymi elementami: książeczka z Instrukcją obsługi, płyta CD z
Instrukcją dla lekarza (na żądanie możliwe jest dostarczenie wersji drukowanej); jeden obwód pacjenta z
zaworem; zestaw sześciu (6) piankowych/drobnocząsteczkowych filtrów wlotu powietrza; torba transportowa;
jedno złacze O2; oraz jeden sieciowy przewód zasilający.
Tabela H-1. Lista materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
Opis
Torba transportowa (szara)
Złącze wlotu tlenu
Wózek respiratora
Podwójna torba (niebieska lub różowa)
dostarczana razem z:
Watowanymi paskami do plecaka, 2 pary
Paskiem nośnym
Paskiem do przenoszenia
OSTRZEŻENIE
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, podczas
transportu respiratora użytkownik musi używać
podwójnej torby na respirator. Patrz Rysunek G-2 na
stronie G-2.
Przewód zasilania prądem zmiennym (sieciowy)
Przewód zasilania prądem stałym (do podłączenia do
zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym, takiego jak
12 woltowe gniazdo samochodowe)
Przewód wezwania pielęgniarki (5 metrów)
Blok wydechowy, do zastosowania u jednego pacjenta
(niebieski)
Filtr złożony wlotu powietrza, (6 w zestawie)
Uwaga: Jest to filtr "piankowy plus drobnocząsteczkowy"
wymieniony wTabela 10-1, Materiały eksploatacyjne i
częstotliwość wymiany, na stronie 10-7).
Akumulator wewnętrzny
Akumulator zewnętrzny
Zestaw do pomiarów FiO2
Czujnik FiO2
2-drożne i 3-drożne zawory DAR
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
H-1
Części i akcesoria
Tabela H-1. Lista materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
Opis
Wdechowe filtry bakteryjne DAR
Barrierbac
Barrierbac S
Barrierbac S zagięty
Hygrobac
Hygrobac S
Hygrobac S zagięty
Hygroboy
Hygroster
Hygroster Mini
Sterivent
Sterivent S
Sterivent Mini
Hygrolife II
Tabela H-2 przedstawia listę materiałów eksploatacyjnych dostępnych dla respiratora.
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić prawidłową pracę respiratora, należy używać obwodu pacjenta zalecanego w niniejszej
Instrukcji przez przez firmę Covidien; patrz rozdział 6, “Instalacja i montaż” i Załącznik H, “Części i
akcesoria”. Całkowita określona długość przewodów obwodu pacjenta, mierzona od wylotu respiratora
do jego wlotu wynosi 1,1 metra (3,6 stopy) do 2,0 metrów (6,6 stopy). Przewody muszą spełniać wszystkie
właściwe normy i muszą posiadać 22 mm złącza również spełniające wszystkie właściwe normy. Sprawdź
czy długość i wewnętrzna objętość obwodu pacjenta są odpowiednie dla objętości oddechowej: przewód
karbowany o średnicy 22 mm dla pacjentów dorosłych, i przewód karbowany o średnicy 15 mm dla
pacjentów pediatrycznych,przy objętości oddechowej mniejszej niż 200 ml.
Tabela H-2. Lista obwodów
Opis
Numer katalogowy
Dwuramienny obwód pacjenta DAR z zaworem
wydechowym, 180 cm, PVC, DLA DOROSŁYCH
5094000
Dwuramienny obwód pacjenta DAR z zaworem
wydechowym, 180 cm, PVC, PEDIATRYCZNY
5093900
Jednoramienny obwód pacjenta DAR z zaworem
wydechowym, 180 cm, PVC, DLA DOROSŁYCH
5093600
Jednoramienny obwód pacjenta DAR z zaworem
wydechowym, 180 cm, PVC, PEDIATRYCZNY
5093500
Jednoramienny obwód pacjenta DAR bez zaworu
wydechowego, 180 cm, PVC, DLA DOROSŁYCH
5093300
Jednoramienny obwód pacjenta DAR bez zaworu
wydechowego, 180 cm, PVC, PEDIATRYCZNY
5093100
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących części i akcesoriów do Respirator Puritan Bennett™ 560,
skontaktuj się z przedstawicielem serwisu lub wejdź na stronę www.puritanbennett.com.
H-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
I Słownik
ACV (wspomagany/kontrolowany objętością)
Tryb respiratora, który zapewnia oddechy inicjowane przez urządzenie, dostarczane przy objętości,
czasie wdechu i częstości oddechów ustawionych przez lekarza.
AI
Indeks bezdechu-Indeks bezdechu to średnia liczba bezdechów na godzinę wentylacji. Jest on
obliczony na podstawie Alarmu bezdechu.
Alarm celowego zatrzymania went.
Alarm celowego zatrzymania wentylacji - Wentylacja została wyłączona przez użytkownika / osobę
nadzorującą i respirator jest w trybie gotowości.
Awaryjna częstość odechów
Częstość cykli kontrolowanych w trybach PSV lub SIMV podczas fazy bezdechu.
Bezdech
Brak oddechu lub schematu oddychania, który umożliwia zaspokojenie potrzeb oddechowych danej
osoby.
Blok wydechowy
Część respiratora umożliwiająca podłączenie ramienia wydechowego obwodu pacjenta. Blok
wydechowy przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku, u jednego pacjenta.
bpm (liczba oddechów na minutę)
Skrót od “oddechów na minutę”, jednostka miary częstości oddechów (patrz poniżej).
cmH2O
Skrót od “centymetrów wody”, jednostka miary ciśnienia.
CPAP (Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych)
Ciągłe ciśnienie w drogach oddechowych utrzymywane w cyklu oddechu spontanicznego.
Czas bezdechu
Dopuszczalny czas pomiędzy oddechami, zanim uruchomi się alarm APNEA BEZDECH, kiedy nie
zostanie wykryty wysiłek oddechowy pacjenta.
Czas wdechu
Pomiar czasu wdechu.
Częstość oddechów (Awaryjna częstość odechów)
Całkowita liczba oddechów, zarówno wywołanych przez urządzenia jak i spontanicznych,
dostarczonych przez respirator w ciągu jednej minuty.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
I-1
Słownik
Częstość oddechów (RR)
Liczba cykli oddechowych (wdech + wydech) zakończonych w ciągu jednej minuty. Prawidłowa
częstość oddechów osoby dorosłej podczas spoczynku wynosi od 12 – 20 oddechów na minutę
(bpm).
Czułość wdechu (Wyzw I)
Poziom wysiłku wdechowego, jaki pacjent musi zapewnić w chwili rozpoczęcia oddechu
wyzwalanego przez urządzenie. Poziomy czułości (od 1P do 5) odpowiadają różnicom w przepływie w
porównaniu do odchylenia przepływu. Poziom 1P, najbardziej czuły (dla zastosowań pediatrycznych) i
wymaga najmniejszego wysiłku do wyzwolenia oddechu. Poziom 5 wymaga największego wysiłku do
wyzwolenia oddechu.
Czułość wydechowa (Wyzw E)
Poziom czułości wydechowej (Wyzw E) to wartość procentowa szczytowego przepływu, przy której
zakończony będzie oddech wspomagany ciśnieniem.
Czułość
Ten regulowany parametr określa wysiłek wdechowy, jaki musi wykonać pacjent, zanim respirator
dostarczy oddech wspomagany lub zarząda przepływu w przypadku oddechu spontanicznego.
Respirator Puritan Bennett™ 560 jest wyzwalany przepływem, a zakresy czułości wynoszą od 1 do 5:
im niższa cyfra, tym bardziej czuła jest czułość wyzwalania.
Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (PEEP)
Ciśnienie w obwodzie pacjenta mierzone przy końcu wydechu.
Dwuramienny obwód pacjenta
Obwód pacjenta z rurą pomiędzy wylotem gazu respiratora a pacjentem, dla gazu wdychanego, oraz
rurą pomiedzy pacjentem a blokiem wydechowym, dla gazu wydychanego.
Dźwięk wyłączony
Wstrzymuje dźwięk alarmu jednorazowo na 60 sekund i wyświetla
“Wyciszenie alarmu.”
symbol; często nazywany
Faza wdechowa
Faza cyklu oddechowego, podczas której pacjent wdycha powietrze.
Faza wydechowa
Faza cyklu oddechowego, podczas której pacjent wydycha powietrze.
Frakcja wdychanego tlenu (FiO2)
Ilość tlenu dostarczanego pacjentowi.
Godziny pracy urządzenia
Licznik całkowitego czasu wentylacji od chwili wyprodukowania lub zmiany płyty głównej.
hPa
Skrót od “hektopaskal”, jednostka miary ciśnienia atmosferycznego.
I-2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Kontrola ciśnieniem (P Control)
Zwiększenie wentylacji pacjenta synchronizowane z wysiłkiem wdechowym, aż do osiągnięcia
ustawionego wcześniej ciśnienia. Ciśnienie jest utrzymywane przez cały przepływ wdechowy
pacjenta i jest przełączane na wartości typowe dla wydechu po upływie określonego czasu
(kontrolowane przez wybrane ustawienie czasu wdechu). Stosowana w trybie
wspomaganym/kontrolowanym.
l/m
Litry na minutę (jednostka wielkości przepływu).
LED
Dioda emitująca światło; używana jako wsakźniki świetlne na przednim panelu respiratora.
Licznik pacjenta
Licznik czasu wentylacji pacjenta.
L
litry (jednostka objętości).
M Vol (Objętość minutowa)
Przepływ dostarczany pacjentowi przy każdym oddechu jest mierzony przez czujnik przepływu
wdechowego, a pomiar ten jest wykorzystywany do obliczenia objętości minutowej (Vt x RRtot)
Max Przeciek
Maksymalne ustawienie alarmu wartości progowej dużej nieszczelności. Alarm zostanie uruchomiony
w chwili przekroczenia wyliczonej nieszczelności.
Max RRtot (Całkowita częstość oddechów)
Maksymalne ustawienie alarmu, które zapobiega hiperwentylacji lub automatycznemu wyzwoleniu
respiratora. Alarm WYSOKA CZĘSTOŚĆ RR zostanie wyzwolony jeśli całkowita częstość oddechów
przekraczy ustawiony limit.
Mbar
Skrót od “milibar”, jednostka miary ciśnienia atmosferycznego.
Minimalny czas wdechu
Minimalny czas wdechu, jaki musi upłynąć zanim pacjent będzie mógł wyzwolić wydech.
Minimalny czas wydechu
Minimalny czas wydechu, jaki musi upłynąć zanim pacjent będzie mógł wyzwolić wdech.
Narastanie
Określa sposób w jaki zostanie osiągnięte docelowe ciśnienie, a pośrednio określa minimalny czas
wdechu.
Objętość oddechowa (Vt)
Ilość gazu dostarczanego pacjentowi podczas oddechu.
Objętość oddechu
Wdech określonej objętości, dostarczonej podczas określonego czasu wdechu.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
I-3
Słownik
Obwód pacjenta
Przewody pomiędzy respiratorem a pacjentem.
Odchylenie przepływu
Przepływ turbiny przez obwód pacjenta podczas fazy wydechu, w celu uniknięcia ponownego
wdychania.
Oddech kontrolowany
Wyzwolony oddech o określonej objętości lub ciśnieniu, kontrolowany i zakończony przez respirator.
Oddech pacjenta
Cykl oddechowy inicjowany przez pacjenta.
Oddech wspomagany
Oddech o określonej objętości lub ciśnieniu, wyzwolony przez pacjenta, a następnie kontrolowany i
zakończony przez respirator.
Osoba nadzorująca
Osoba pomagająca pacjentowi w codziennych zadaniach. Może być to członek rodziny, pomoc
mieszkająca razem z pacjentem lub personel pielęgniarski placówki opieki zdrowotnej.
P Max (Maksymalne ciśnienie wdechowe)
P Max umożliwia respiratorowi korygowanie ciśnienia wdechowego do maksymalnego limitu, aby
osiągnąć Docelową VT.
PACV (wspomagany/kontrolowany ciśnieniem)
Tryb respiratora, który zapewnia oddechy inicjowane przez urządzenie, dostarczane przy ciśnieniu,
czasie wdechu i częstości oddechów ustawionych przez lekarza.
Pauza alarmu
Alarmy dźwiękowe i wizualne zostają przerwane i pojawia się symbol
. Symbol będzie
wyświetlany do chwili rozwiązania przyczyny alarmu. Na przykład, kiedy respirator zasilany jest z
akumulatora wewnętrznego, alarm o odłączeniu zasilania sieciowego może być wyłączony, a symbol
wyłączonego alarmu będzie wyświetlany do chwili podłączenia urządzenia do zasilania sieciowego.
Wyłączony alarm zostanie zarejestrowany na ekranie rejestru alarmów i może być reaktywowany.
Pauza
Funkcja wstrzymywania krzywych.
PAW (Szczytowe ciśnienie w drogach oddechowych)
Szczytowe ciśnienie w drogach oddechowych to średnie ciśnienie szczytowe podczas fazy
wdechowej, mierzone w każdym cyklu i w ciągu ostatnich 24 godzin.
Ponowne wdychanie
Pacjent wdycha wydychany przez siebie gaz.
Poziom naładowania akumulatora
Wskazuje pozostałą pojemność akumulatora; znajduje się obok symbolu akumulatora.
I-4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Przeciek
Podczas wentylacji z dwuramiennym obwodem w konfiguracji z układem z kalibrowanym
(ustalonym) przeciekiem, jest to średni nieoczekiwany przeciek podczas każdego cyklu i w ciągu
ostatnich 24 godzin. W konfiguracji z obwodem jednoramiennym nie ma średniej nieszczelności.
Przepływ
Objętość gazu dostarczana przez respirator w porównaniu do czasu, wyrażona w litrach na minutę
(l/m).
PSI
Funty na cal kwadratowy.
PSV (Wentylacja wspomagana ciśnieniem)
Wentylacja wspomagana ciśnieniem.
Resetowanie alarmu
Funkcja używana tylko w przypadku alarmu Wysokie ciśnienie, resetuje komunikat alarmu
wizualnego.
RRtot (Cał. częst. oddech.)
Parametr mierzony przez respirator, równy całkowitej liczbie oddechów zmierzonych w ciągu minuty
(bpm).
Sensor tlenu FiO2
Czujnik mierzący ilość tlenu dostarczaną pacjentowi.
SIMV (Synchroniczna przerywana wentylacja wymuszona)
Tryb respiratora, w którym urządzenie zapewnia mechanizm synchronizowania oddechów
dostarczanych przez respirator z wdechami pacjenta, wykrytymi przez respirator.
Spont Cyc (Cykl spontaniczny)
Jest to wartość procentowa cykli wentylacji zainicjowanych przez pacjenta w ciągu ostatnich 24
godzin.
Spontaniczny
Tryb wentylacji, w którym dostarczane są tylko oddechy wspomagane. Tryb spontaniczny nie
zapewnia oddechów jeśli pacjent nie wykona wysiłku wdechowego większego od ustawień czułości;
nie ma w nim awaryjnej częstości oddechów w przypadku bezdechu.
Stosunek I/T
Stosunek czasu wdechu do całkowitego czasu oddechu.
Stosunek I:E
Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu.
Szczytowe ciśnienie wdechowe (PIP)
Najwyższe ciśnienie zmierzone w obwodzie pacjenta podczas fazy wdechowej.
Średnie ciśnienie w drogach oddechowych
Średnie ciśnienie każdego oddechu pacjenta.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
I-5
Słownik
Tryb gotowości
Tryb operacyjny respiratora, w którym jest on podłączony do zasilania (wyłącznik zasilania I/O
ustawiony jest na I ), ale nie wentyluje pacjenta.
Tryb wspomagany/kontrolowany (A/C)
W trybie wspomaganym/kontrolowanym, respirator dostarcza wspomagany oddech o ustalonej
objętości lub ciśnieniu, w sytuacji gdy wysiłek oddechowy pacjenta wytwarza spadek przepływu lub
ciśnienia większy od ustawienia SENSITIVITY (CZUŁOŚĆ). W przypadku niewystąpienia wysiłku
oddechowego pacjenta, respirator dostarczy oddech kontrolowany o ustalonej objętości lub
ciśnieniu. (Nie dotyczy trybów PSV/CPAP).
Uruchom
Wznowienie wyznaczania przebiegu krzywej na ekranie respiratora.
Wdechowa objętość oddechowa (VTI)
Objętość dostarczana pacjentowi w każdej fazie wdechowej.
Wentylacja średnio (Czas wentylacji)
Dane o czasie trwania wentylacji oparte są na liczniku pacjenta i pokazują całkowity czas wentylacji w
godzinach i minutach, w ciągu ostatnich 24 godzin.
Westchnięcie
Westchnięcie to zwiększona objętość gazu dostarczana pcjentowi wg. ustalonej częstości, tzn. co 50
oddechów.
Wspomaganie ciśnieniem (P Support)
Zwiększenie wentylacji pacjenta synchronizowane z wysiłkiem wdechowym, aż do osiągnięcia
ustawionego wcześniej ciśnienia. Ciśnienie jest utrzymywane do chwili aż przepływ wdechowy
zostanie zredukowany do wartości procentowej przepływu szczytowego, zależnej od ustawienia
czułości wydechowej dla wdechu, kiedy respirator przechodzi do wydechu. Funkcja dostępna w
trybach SIMV lub Spontanicznym.
Wydechowa objętość oddechowa (VTE)
Objętość wydechowa mierzona przez blok oddechowy dla wszystkich rodzajów oddechu.
Monitorowana wartość dostępna tylko w przypadku dwuodnogowego obwodu pacjenta.
Wydechowa objętość oddechowa (VTE)
Objętość wydychana przez pacjenta w każdej fazie wydechowej.
Wysiłek pacjenta
Wysiłek wdechowy inicjowany przez pacjenta.
Wzorzec przepływu (ustawienie krzywej przepływu)
Jest to kształt dystrybucji przepływu podczas fazy wdechowej. Dostępne są trzy wzorce przepływu:
Krzywa kwadratowa lub przepływ stały, przepływ opadający lub zmniejszający się i przepływ
sinusoidalny.
Zasilanie prądem stałym
Prąd stały.
I-6
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Zasilanie sieciowe
Prąd przemienny/prąd sieciowy.
Zasilanie
Zasilanie prądem zmiennym.
Zatrzymaj
Przerwanie wyznaczania przebiegu krzywej na ekranie respiratora.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
I-7
Słownik
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
I-8
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Skorowidz
Symbols
Ładowanie akumulatora wewnętrznego 8 - 4
Alarmy i rozwiązywanie problemów 5 - 1
Alarmy, użytkowe 5 - 1
Alarmy, wentylacja 5 - 1
Awarie techniczne 5 - 1
Awarie, techniczne 5 - 1
Awaryjna częstość
i ustawianie częstości oddech. 3 - 28, 3 - 29
A
Akcesoria
czyszczenie 9 - 2
Podwójna torba 6 - 20
Akumulator
urządzenie zabezpieczające przed
przegrzaniem 1 - 4, 6 - 2
Akumulator wewnętrzny
ładowanie 8 - 4
ładowanie (Ostrzeżenie) 6 - 2, 8 - 5
częstotliwość testu 10 - 8
częstotliwość wymiany 10 - 8
konserwacja (nie wymagana) 10 - 8
przechowywanie 8 - 5
test 8 - 4, F - 4
Akumulator, wewnętrzny
działanie 8 - 2
pojemność 8 - 1
pojemność rezerwowa, wyświetlana 8 - 2
symbol 8 - 2
wskaźnik, panel przedni (rysunek) 8 - 3
wyświetlanie pojemności rezerwowej,
wentylacja w toku (rysunek) 8 - 3
wyświetlanie pojemności rezerwowej,
wentylacja zatrzymana (rysunek) 8 - 3
Alarm Nieudana kalibracja 10 - 3
Alarmy
głośność, ustawienie 7 - 11
Komunikat BRAK DANYCH 5 - 3
menu 2 - 8
Menu rejestru 5 - 3
Nieudana kalibracja 10 - 3
omówienie 5 - 8
ponowne aktywowanie 5 - 6
Poziom priorytetu 5 - 1
resetowanie 5 - 5, 5 - 6
Rozwiązywanie problemów 5 - 17
testy F - 1
ustawienie parametrów 7 - 20
wartości progowe, blokowanie
w przypadku powiązania
z parametrem wentylacji 7 - 22
wyciszanie 5 - 4
wyświetlanie 5 - 2
Alarmy dźwiękowe
wyciszanie 5 - 4
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
B
Bezdech
i awaryjna częstość oddech. 3 - 29, 3 - 30
i tryby wentylacji D - 7
Bezpieczeñstwo
wbudowany system alarmowy 2 - 2
Blok wydechowy 6 - 14
częstotliwość wymiany 10 - 7
czyszczenie 9 - 2
Blokowanie klawiatury 7 - 27
Blokowanie wartości progowej alarmu 7 - 22
C
Cyrkulacja powietrza (Ostrzeżenie) 1 - 3, 6 - 1
Czas wdechu 3 - 24, 3 - 29, 3 - 31
Części i akcesoria H - 1
Częstotliwość wymiany
blok wydechowy 10 - 7
filtr wlotu powietrza 10 - 7
filtr wylotu powietrza (przeciwbakteryjny) 10 - 7
materiały eksploatacyjne 10 - 7
obwód pacjenta 10 - 7
Czujnik FIO2
kalibracja 10 - 4
Czujnik przepływu wydechowego
kalibracja 10 - 1
Czyszczenie
akcesoria 9 - 2
blok wydechowy 9 - 2
respirator 9 - 1
roztwory i produkty, zatwierdzone 9 - 2
D
Docelowa objętość oddechowa 3 - 6, 3 - 15
Docelową VT 3-15
Docelową VT - DOCELOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA 3-6
Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe 3 - 13
Dwutlenek węgla
ryzyko wdychania i uduszenia 1 - 1, 7 - 30
Dźwięk przycisków
ustawienie 7 - 12
E
Ekran
i
krzywe 4 - 6
przedstawiający wykresy 7 - 14
ustawienie kontrastu 7 - 11
ustawienie podświetlenia 7 - 10
Ekran KONFIGURACJA
zmiana parametrów 7 - 4
zrzut ekranu 7 - 3
Ekran Menu powitalnego
pomijanie 7 - 3
wyświetlanie 7 - 2
Ekran z wykresem słupkowym 4 - 6
Ekran, wykres słupkowy 4 - 6
Etykiety 1 - 15
F
Filtr przeciwbakteryjny 6 - 13
Filtr wlotu powietrza 6 - 12
częstotliwość wymiany 10 - 7
wymiana 10 - 6
Filtr wlotu powietrza, wymiana (rysunek) 10 - 6
Filtr wylotu powietrza (przeciwbakteryjny)
częstotliwość wymiany 10 - 7
Filtry 6 - 12
przeciwbakteryjny 6 - 13
wlot powietrza 6 - 12
FIO2 3 - 8, 3 - 11, 3 - 17, 3 - 21, 3 - 27, 3 - 34
ustawienia tlenu i respiratora 3 - 34
Funkcja kompensacji wysokości nad poziomem
morza C - 1
Funkcja uruchomienia
Uruchomienie wyznaczania przebiegu krzywej 4 - 7
Funkcja zatrzymania
Zatrzymanie wyznaczania przebiegu krzywej 4 - 7
G
Głośność, alarmy 7 - 11
Godziny pacjenta
zmiana ustawienia 7 - 7
Gorące powierzchnie
respirator 7 - 31
Gwarancja Przedmowa - 1
I
I E (I/T) 3 - 14, 3 - 19
I/T (I E) 3 - 14, 3 - 19
Informacje dotyczące pomocy serwisowej 10 - 9
Instalacja 6 - 1
umieszczenie respiratora 6 - 1
Instalacja i montaż 6 - 1
K
Kalibracja
ii
czujnik przepływu wydechowego 10 - 1
Kalibracja czujnika FIO2 10 - 4
kalibracja czujnika FIO2 10 - 4
Kasowanie danych, urządzenie USB 7 - 27
Klasyfikacja urządzenia 2 - 3
Klawiatura 2 - 6
blokowanie 7 - 27
odblokowanie 7 - 28
Klucz blokujący
włączanie 7 - 28
wyłączenie 7 - 28
Klucz blokujący i menu KONFIGURACJI 7 - 3
Kompatybilność elektromagnetyczna
i komórkowe/przenośne urządzenia
komunikacyjne. 6 - 2
Komunikat alarmowy ALERT TEMP OTOCZENIA 5 - 23
Komunikat alarmowy ALERT TEMP. BATERII 5 - 12, 5 - 24
Komunikat alarmowy ALERT TEMP. OTOCZENIA 5 - 12
Komunikat alarmowy APNEA BEZDECH 5 - 8, 5 - 18
Komunikat alarmowy BŁĄD BATERII1 5 - 8, 5 - 18, 8 - 4
Komunikat alarmowy BŁĄD BATERII2 5 - 8, 5 - 18
Komunikat alarmowy BŁĄD BRZĘCZYKA1 5 - 8, 5 - 18
Komunikat alarmowy BŁĄD BRZĘCZYKA2 5 - 8, 5 - 18
Komunikat alarmowy BŁĄD BRZĘCZYKA3 5 - 8, 5 - 18
Komunikat alarmowy BŁĄD BRZĘCZYKA4 5 - 9, 5 - 18
Komunikat alarmowy BŁĄD CZUJ. CIŚ 1 5 - 15, 5 - 28
Komunikat alarmowy BŁĄD CZUJ. PROX.2 5 - 16, 5 - 28
Komunikat alarmowy BŁĄD KLAWIATURY 5 - 13, 5 - 26
Komunikat alarmowy BŁĄD TRIGGERA E LUB
PRZECIEK 5 - 11, 5 - 22
Komunikat alarmowy BŁĄD URZĄDZENIA 11 5 - 11
Komunikat alarmowy BŁĄD URZĄDZENIA10 5 - 11, 5 - 21
Komunikat alarmowy BŁĄD URZĄDZENIA11 5 - 11, 5 - 21
Komunikat alarmowy BŁĄD URZĄDZENIA12 5 - 11, 5 - 21
Komunikat alarmowy BŁĄD URZĄDZENIA13 5 - 11, 5 - 21
Komunikat alarmowy BŁĄD URZĄDZENIA3 5 - 11, 5 - 21
Komunikat alarmowy BŁĄD URZĄDZENIA5 5 - 11, 5 - 21
Komunikat alarmowy BŁĄD URZĄDZENIA7 5 - 11, 5 - 21
Komunikat alarmowy BŁĄD URZĄDZENIA9 5 - 11, 5 - 21
Komunikat alarmowy BŁĄD WENTYLATORA 5 - 10, 5 - 20
Komunikat alarmowy BŁĄD WERSJI
OPROGRAMOWANIA 5 - 16, 5 - 29
Komunikat alarmowy BŁĄD ZASILANIA 5 - 15, 5 - 28
Komunikat alarmowy BATERIA
ROZŁADOWANA 5 - 11, 5 - 21, 8 - 4
Komunikat alarmowy BRAK
LINII PROKSYMALNEJ2 5 - 14, 5 - 27
Komunikat alarmowy BRAK
NAPIĘCIA SIECIOWEGO 5 - 8, 5 - 17
Komunikat alarmowy BRAK
SENSORA TLENU FIO2 5 - 11, 5 - 22
Komunikat alarmowy BRAK ZASILANIA 5 - 15, 5 - 28
Komunikat alarmowy BRAK ZAWORU WYDECHOWEGO
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
PODŁĄCZ ZAWÓR WYDECHOWY 5 - 16, 5 - 29
Komunikat alarmowy CYKLE
KONTROLOWANE 5 - 10, 5 - 20
Komunikat alarmowy NIESZCZELNY
ZAWÓR WYDECH 5 - 11, 5 - 22
Komunikat alarmowy NIEUDANA
KALIBRACJA 5 - 9, 5 - 19, 10 - 3
Komunikat alarmowy NIEZNANA BATERIA 5 - 16, 5 - 29
Komunikat alarmowy NISKA OBJĘTOŚĆ VTE 5 - 13, 5 - 27
Komunikat alarmowy NISKA OBJĘTOŚć VTI 5 - 14, 5 - 27
Komunikat alarmowy NISKI STAN
BATERII 1 - 5, 5 - 13, 5 - 26, 8 - 4
Komunikat alarmowy NISKIE FIO2 5 - 13, 5 - 26
Komunikat alarmowy ODŁĄCZ ZAWÓR LUB ZMIEÑ
CIŚNIENIE 5 - 16, 5 - 29
Komunikat alarmowy ODŁĄCZ ZAWÓR WYDECHOWY
WYBRANY TRYB CPAP 5 - 16, 5 - 29
Komunikat alarmowy OKLUZJA UKŁ.
PACJENTA 5 - 14, 5 - 28
Komunikat alarmowy PODŁĄCZ ZAWÓR LUB ZMIEÑ
CIśNIENIE 5 - 10, 5 - 20
Komunikat alarmowy PRZEGRZANA TURBINA 5 - 16, 5 - 29
Komunikat alarmowy PRZEPŁYW WDECH 5 - 13, 5 - 26
Komunikat alarmowy ROZŁĄCZENIE UKŁ.
PACJENTA 5 - 15, 5 - 28
Komunikat alarmowy ROZŁADOWANA
BAT. BRZęCZYKA 5 - 8, 5 - 18
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ ŁADOWANIE
BATERII 5 - 9, 5 - 19
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ CIśN ZAWÓR
WYDECH 5 - 9
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ CIśN ZAWORU
WYDECH 5 - 19
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ LINIĘ
PROKSYMALNĄ1 5 - 10, 5 - 20
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ NASTAWY 5 - 10, 5 - 20
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ OBJĘTOŚĆ 5 - 16, 5 - 29
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ SENSOR
TLENU 5 - 9, 5 - 20
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ ZAWÓR
WYDECHOWY 5 - 9, 5 - 19
Komunikat alarmowy SPRAWDŹ ZDALNY
ALARM 5 - 10, 5 - 20
Komunikat alarmowy WYKALIBRUJ FIO2 5 - 9, 5 - 19
Komunikat alarmowy WYSOKA CZĘSTOŚĆ RR 5 - 12, 5 - 25
Komunikat alarmowy WYSOKA OBJĘTOŚĆ
VTE 5 - 13, 5 - 24
Komunikat alarmowy WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTI 5 - 13, 5 - 25
Komunikat alarmowy WYSOKI PRZECIEK 5 - 12, 5 - 24
Komunikat alarmowy WYSOKIE CIŚNIENIE 5 - 12, 5 - 25
Komunikat alarmowy WYSOKIE FIO2 5 - 12, 5 - 22
Komunikat alarmowy ZASILANIE Z WEW.
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
BATERII 5 - 10, 5 - 20, 6 - 7
Komunikat alarmowy ZATRZYMANIE MANUALNE 5 - 13, 5
- 26
Komunikat BRAK DANYCH, ekran Rejestr alarmów 5 - 3
Komunikaty alarmowe
ALERT TEMP OTOCZENIA 5 - 23
ALERT TEMP. BATERII 5 - 12, 5 - 24
ALERT TEMP. OTOCZENIA 5 - 12
APNEA BEZDECH 5 - 8, 5 - 18
BŁĄD BATERII1 5 - 8, 5 - 18, 8 - 4
BŁĄD BATERII2 5 - 8, 5 - 18
BŁĄD BRZĘCZYKA1 5 - 8, 5 - 18
BŁĄD BRZĘCZYKA2 5 - 8, 5 - 18
BŁĄD BRZĘCZYKA3 5 - 8, 5 - 18
BŁĄD BRZĘCZYKA4 5 - 9, 5 - 18
BŁĄD CZUJ. CIŚ1 5 - 15, 5 - 28
BŁĄD CZUJ. PROX.2 5 - 16, 5 - 28
BŁĄD KLAWIATURY 5 - 13, 5 - 26
BŁĄD TRIGGERA E LUB PRZECIEK 5 - 11, 5 - 22
BŁĄD URZĄDZENIA 11 5 - 11
BŁĄD URZĄDZENIA10 5 - 11, 5 - 21
BŁĄD URZĄDZENIA11 5 - 11, 5 - 21
BŁĄD URZĄDZENIA12 5 - 11, 5 - 21
BŁĄD URZĄDZENIA13 5 - 11, 5 - 21
BŁĄD URZĄDZENIA3 5 - 11, 5 - 21
BŁĄD URZĄDZENIA5 5 - 11, 5 - 21
BŁĄD URZĄDZENIA7 5 - 11, 5 - 21
BŁĄD URZĄDZENIA9 5 - 11, 5 - 21
BŁĄD WENTYLATORA 5 - 10, 5 - 20
BŁĄD WERSJI OPROGRAMOWANIA 5 - 16, 5 - 29
BŁĄD ZASILANIA 5 - 15, 5 - 28
BATERIA ROZŁADOWANA 5 - 11, 5 - 21, 8 - 4
BRAK LINII PROKSYMALNEJ2 5 - 14, 5 - 27
BRAK NAPIĘCIA SIECIOWEGO 5 - 8, 5 - 17
BRAK SENSORA TLENU FIO2 5 - 11, 5 - 22
BRAK ZASILANIA 5 - 15, 5 - 28
BRAK ZAWORU WYDECHOWEGO PODŁĄCZ ZAWÓR
WYDECHOWY 5 - 16, 5 - 29
CYKLE KONTROLOWANE 5 - 10, 5 - 20
NIESZCZELNY ZAWÓR WYDECH 5 - 11, 5 - 22
NIEUDANA KALIBRACJA 5 - 9, 5 - 19, 10 - 3
NIEZNANA BATERIA 5 - 16, 5 - 29
NISKA OBJĘTOŚĆ VTE 5 - 13, 5 - 27
NISKA OBJĘTOŚĆ VTI 5 - 14, 5 - 27
NISKI STAN BATERII 1 - 5, 5 - 13, 5 - 26, 8 - 4
NISKIE FIO2 5 - 13, 5 - 26
ODŁĄCZ ZAWÓR LUB ZMIEÑ CIŚNIENIE 5 - 16, 5 - 29
ODŁĄCZ ZAWÓR WYDECHOWY WYBRANY TRYB
CPAP 5 - 16, 5 - 29
OKLUZJA UKŁ. PACJENTA 5 - 14, 5 - 28
PODŁĄCZ ZAWÓR LUB ZMIEÑ CIŚNIENIE 5 - 10, 5 - 20
PRZEGRZANA TURBINA 5 - 16, 5 - 29
PRZEPŁYW WDECH 5 - 13, 5 - 26
iii
ROZŁĄCZENIE UKŁ. PACJENTA 5 - 15, 5 - 28
ROZŁADOWANA BAT. BRZĘCZYKA 5 - 8, 5 - 18
SPRAWDŹ ŁADOWANIE BATERII 5 - 9, 5 - 19
SPRAWDŹ CIŚN ZAWÓR WYDECH 5 - 9
SPRAWDŹ CIŚN ZAWORU WYDECH 5 - 19
SPRAWDŹ LINIĘ PROKSYMALNĄ1 5 - 10, 5 - 20
SPRAWDŹ NASTAWY 5 - 10, 5 - 20
SPRAWDŹ OBJĘTOŚĆ 5 - 16, 5 - 29
SPRAWDŹ SENSOR TLENU 5 - 9, 5 - 20
SPRAWDŹ ZAWÓR WYDECHOWY 5 - 9, 5 - 19
SPRAWDŹ ZDALNY ALARM 5 - 10, 5 - 20
WYKALIBRUJ FIO2 5 - 9, 5 - 19
WYSOKA CZĘSTOŚĆ RR 5 - 12, 5 - 25
WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTE 5 - 13, 5 - 24
WYSOKA OBJĘTOŚĆ VTI 5 - 13, 5 - 25
WYSOKI PRZECIEK 5 - 12, 5 - 24
WYSOKIE CIŚNIENIE 5 - 12, 5 - 25
WYSOKIE FIO2 5 - 12, 5 - 22
ZASILANIE Z WEW. BATERII 5 - 10, 5 - 20, 6 - 7
ZATRZYMANIE MANUALNE 5 - 13, 5 - 26
Konfiguracja ustawieñ
Menu KONFIGURACJI 7 - 3
Konserwacja
harmonogram, zalecany 10 - 7
konfiguracja 7 - 3
opcja
tylko do wykorzystania przez personel
serwisu 7 - 8
Kontrast (wyświetlacz), ustawienie 7 - 11
Krzywa 3 - 18
Krzywe
ekran 4 - 6
menu 2 - 9, 4 - 7
L
Lekarz
obowiązki A - 1
Licznik pacjenta 7 - 2
licznika urządzenia 7 - 2
Lista kontrolna pacjenta/osoby nadzorującej A - 1
Lista kontrolna weryfikacji pracy urządzenia E - 1
M
Materiały eksploatacyjne
częstotliwość wymiany 10 - 7
Max Przeciek 3 - 7, 3 - 10, 3 - 16
Max RRtot 3 - 7, 3 - 10, 3 - 16, 3 - 26, 3 - 33
Menu
alarmy 2 - 8
krzywe 2 - 9, 4 - 7
Preferencje, parametry 7 - 8
wentylacja 2 - 7
Menu krzywej
iv
monitorowane parametry (rysunek) 4 - 2
Menu Preferencji
wyświetlanie 7 - 9, 7 - 24
zmiana ustawieñ w 7 - 9
Menu rejestru
alarmy 5 - 3
Menu rejestru alarmów
anulowanie automatyczne 5 - 4
anulowanie manualne 5 - 4
Menu trybu CPAP
Parametry alarmu 3 - 9
Menu trybu PACV
Parametry alarmu 3 - 13
Menu trybu P SIMV
Parametry alarmu 3 - 22
Menu trybu PSV
Parametry alarmu 3 - 3
Menu trybu SIMV
Parametry wentylacji 3 - 27
Menu trybu ACV
parametry alarmu 3 - 18
Menu trybu SIMV
Parametry alarmu 3 - 28
Parametry wentylacji 3 - 27
Monitorowane parametry
Menu krzywej (rysunek) 4 - 2
specyfikacje B - 5
wyświetlane 4 - 4
Monitorowanie cyfrowe 4 - 1
Monitorowanie, cyfrowe 4 - 1
N
Naprawy respiratora
tylko wykwalifikowany personel
(Ostrzeżenie) 10 - 1, 10 - 6, 10 - 8
Narastanie 3 - 4, 3 - 14, 3 - 26, 3 - 32
Nawilżacz 6 - 13
O
Obwód oddechowy 6 - 7
Obwód pacjenta 6 - 7
częstotliwość wymiany 10 - 7
długość i objętość wewnętrzna 6 - 11
dwuramienny, podłączenie 6 - 9
instalacja 6 - 8
jednoramienny, podłączenie 6 - 8, 6 - 11
podłączanie do respiratora 6 - 7
wybór 6 - 8
Odblokowanie klawiatury 7 - 28
Operatorzy/Użytkownicy
dla których przeznaczony jest respirator 2 - 2
Ostrzeżenia
definicja 1 - 1
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
ogólna lista 1 - 1
pacjenci zależni od respiratora 3 - 9
Otwory, cyrkulacja powietrza 1 - 3, 6 - 1
Oznaczenia 1 - 11, 1 - 15
środki ostrożności dotyczące użycia
zakłócenia elektromagnetyczne 1 - 11
środki ostrożności dotyczące użycia, ostrzeżenia
instalacja
zasilanie elektryczne 1 - 4
konserwacja 1 - 11
ogólne 1 - 1
tlen 1 - 11
ustawienia 1 - 11
środki ostrożności dotyczące użycia, przestrogi
instalacja
środowisko 1 - 11
konserwacja 1 - 11
ogólne 1 - 11
środowisko
odpowiednie do stosowania respiratora 2 - 1
P
P Control 3 - 22
P Support 3 - 3, 3 - 23, 3 - 28
Płyny
nie należy dopuszczać do dostania się do respiratora
(Ostrzeżenie) 1 - 3
Pacjenci
dla których przeznaczony jest respirator 2 - 1
Pacjent
podłączenia portu wylotowego (rysunek) 6 - 10
Panel przedni 2 - 4
Panel tylny 2 - 5
Parametry
alarmy, ustawienie 7 - 20
wentylacja
ustawienie 7 - 19
zmiana 7 - 19
Parametry alarmu
Menu trybu ACV 3 - 18
Menu trybu CPAP 3 - 9
Menu trybu PACV 3 - 13
Menu trybu P SIMV 3 - 22
Menu trybu PSV 3 - 3
Menu trybu SIMV 3 - 28
Parametry wentylacji
Menu trybu SIMV 3 - 27
monitorowanie cyfrowe 4 - 1
ustawianie 7 - 19
ustawienia w przypadku powiązania z innymi
parametrami 7 - 20
ustawienie w przypadku powiązania z wartościami
progowymi alarmu 7 - 20
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
zmiana 7 - 19
Parametry, eksploatacja
Czułość wydechowa Trybu PSV (Wyzw E)
Czułość wydechowa 3 - 4
Docelową VT - DOCELOWA OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA
3-6
Max P (Maksymalne ciśnienie wdechowe) 3 - 15
Tryb ACV
Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
(PEEP) 3 - 19
I E (I/T) 3 - 19
Kontrola wydechowej objętości oddechowej
(VTE) 3 - 21
Krzywa - WZORZEC PRZEPŁYWU 3 - 18
RR 3 - 19
Szczytowe ciśnienie wdechowe (PIP) 3 - 20
Ułamkowa zawartość wdychanego tlenu (FIO2)
3 - 21
VT - KONTROLOWANY OBJĘTOŚCIĄ 3 - 18
Westchn. RR 3 - 19
Westchn. VT 3 - 19
Wyzw I - CZUŁOŚĆ WYZWALANIA
WDECHU 3 - 19
Tryb CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach
oddechowych) 3 - 8
Czułość wyzwalania wdechu (Wyzw I) 3 - 10,
3 - 11
Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
(PEEP) 3 - 9
Max Przeciek 3 - 10
Max RRtot 3 - 10
TA APNEA 3 - 10
Ułamkowa zawartość wdychanego tlenu
(FIO2) 3 - 11
Wdechowa objętość oddechowa (VTI) 3 - 10
Tryb PACV 3 - 11
Docelową VT - DOCELOWA OBJĘTOŚĆ
ODDECHOWA) 3 - 15
Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (PEEP)
3 - 13
I E (I/T) 3 - 14
Max Przeciek 3 - 16
Max RRtot 3 - 16, 3 - 21, 3 - 34
Narastanie 3 - 14
RR 3 - 14
Szczytowe ciśnienie wdechowe - PIP 3 - 13
Ułamkowa zawartość wdychanego tlenu (FIO2)
3 - 17
Wdechowa objętość oddechowa (VTI) 3 - 16
Wydechowa objętość oddechowa (VTE) 3 - 16
Wyzw I - CZUŁOŚĆ WYZWALANIA
WDECHU 3 - 15
Tryb P SIMV 3 - 21
v
Czas wdechu 3 - 24, 3 - 25
Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
(PEEP) 3 - 24
Kontrola ciśnieniem (P Control) 3 - 22
Max RRtot 3 - 27
Narastanie 3 - 26
RR 3 - 24
TA APNEA 3 - 25
Ułamkowa zawartość wdychanego tlenu (FIO2)
3 - 27
Wdechowa objętość oddechowa (VTI) 3 - 26
P Support - WSPOMAGANIE CIŚNIENIEM 3 - 23
Wydechowa objętość oddechowa (VTE) 3 - 27
Wyzw E - CZUŁOŚĆ WYDECHOWA 3 - 26
Wyzw I - CZUŁOŚĆ WYZWALANIA
WDECHU 3 - 24
Tryb PSV (wentylacja wspomagana ciśnieniem) 3 - 1
Czułość wyzwalania wdechu (I Sens) 3 - 4
Czułość wyzwalania wdechu (Wyzw I) 3 - 4
Docelową VT - DOCELOWA OBJĘTOŚĆ
ODDECHOWA 3 - 6
Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (PEEP)
3-3
P Max (Maksymalne ciśnienie wdechowe) 3 - 6
P Support - WSPOMAGANIE CIŚNIENIEM 3 - 3
Max Przeciek 3 - 7
Max RRtot 3 - 8
Min/Max czas wdechu 3 - 6
Narastanie 3 - 4
RRa Apnea 3 - 5
TA APNEA 3 - 6
Ułamkowa zawartość wdychanego tlenu (FIO2)
3-8
Wdechowa objętość oddechowa (VTI) 3 - 7
Wspomaganie ciśnieniem (P Support) 3 - 3
Wydechowa objętość oddechowa (VTE) 3 - 7
Tryb SIMV 3 - 27, 3-31
Czas wdechu 3 - 31
Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe
(PEEP) 3 - 30
Narastanie 3 - 32
P Support - WSPOMAGANIE CIŚNIENIEM 3 - 30
RR 3 - 30
Szczytowe ciśnienie wdechowe (PIP) 3 - 33
TA APNEA 3 - 32
Ułamkowa zawartość wdychanego tlenu (FIO2)
3 - 34
VT - KONTROLOWANY OBJĘTOŚCIĄ 3 - 29
Wdechowa objętość oddechowa (VTI) 3 - 33
Wydechowa objętość oddechowa (VTE) 3 - 34
Wyzw E - CZUŁOŚĆ WYDECHOWA 3 - 32
Wyzw I - CZUŁOŚĆ WYZWALANIA
WDECHU 3 - 31
vi
Partości parametru
niedostępne (ekran) 4 - 4
PEEP 3 - 3, 3 - 9, 3 - 13, 3 - 19, 3 - 24, 3 - 30
Pierścieñ, łącznik tlenowy (Przestroga) 1 - 10
PIP 3 - 20
Podłączanie do
dostarczania tlenu 6 - 16
dostarczania tlenu (rysunek) 6 - 17
tlen 6 - 16
Zasilanie prądem stałym 6 - 5
zasilanie sieciowe 6 - 2
Podwójna torba (akcesoria) 6 - 20
Podwójna torba (rysunek) 6 - 20, G - 2
Pojemność akumulatora 8 - 1
Ponowne aktywowanie alarmów 5 - 6
Powiązane parametry wentylacji
ustawianie 7 - 20
Poziomy alarmów 5 - 1
Problemy 5 - 30
Promieniowanie elektromagnetyczne
i używanie akcesoriów 6 - 2
przłącznik I/O (rysunek) 7 - 2
Przechowywanie akumulatora wewnętrznego 8 - 5
Przeciwwskazania
do stosowania respiratora 2 - 2
Przewód wezwania pielęgniarki 6 - 21
Przewód zasilania sieciowego
odłączenie 6 - 5
zamocowanie do respiratora 6 - 3
Przeznaczenie 2 - 1
Przyłącze, złącze tlenu 1 - 10, 6 - 17
Przycisk WENTYLACJA WŁ./WYŁ. 7 - 2
Przyciski
WENTYLACJA WŁ./WYŁ. 7 - 2
R
Resetowanie alarmów 5 - 5
Respirator
awaria 2 - 10
budowa C - 1
części i akcesoria H - 1
czyszczenie 9 - 1
działanie (opis) C - 1
filtry 6 - 12
możliwość gorących powierzchni 7 - 31
montowanie na wózku inwalidzkim 6 - 19
połączenia, właściwe (ostrzeżenie) 1 - 3, 6 - 1, 6 - 7
podłączenia portu wylotowego pacjenta
(rysunek) 6 - 10
podłączenie przewodu wezwania pielęgniarki 6 - 21
rozpakowanie i przygotowanie G - 1
specyfikacje B - 1
symbole i oznaczenia 1 - 11
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
torba transportowa (rysunek) G - 2
włączanie 7 - 1
wyłączanie 7 - 31
zasady działania C - 1
Respirator i przedostanie się cieczy (Ostrzeżenie) 1 - 3
RESTART 5 - 11
Rozpakowanie i przygotowanie respiratora G - 1
Rozpoczynanie wentylacji 7 - 28
Rozwiązywanie problemów
alarmy 5 - 17
inne problemy 5 - 30
RRa Apnea 3 - 5
RR 3 - 14, 3 - 19, 3 - 23, 3 - 29
RRtot (Cał. częst. oddech.) 3 - 21
S
Samo-test po włączeniu zasilania (POST) 7 - 2
Specyfikacje
elektryczne B - 2
fizyczne B - 1
monitorowane parametry B - 5
oświadczenie producenta B - 12
środowiskowe B - 10
pneumatyczne B - 11
respirator B - 1
wskaźnik i alarmy B - 4
wydajność B - 4
zakres, rozdzielczość i dokładność B - 6
zgodność z normami i klasyfikacja IEC B - 16
Specyfikacje dot. norm, zgodności i klasyfikacji IEC B - 16
Specyfikacje dotyczące elementów
pneumatycznych B - 11
Specyfikacje elektryczne B - 2
Specyfikacje fizyczne B - 1
Specyfikacje środowiskowe B - 10
Specyfikacje wg. oświadczenia producenta B - 12
Specyfikacje wskaźników i alarmów B - 4
Specyfikacje wydajnościowe B - 4
Specyfikacje zakresu, rozdzielczości i dokładności B - 6
Sprawdzenie rurki (rysunek) 10 - 1
Sygnał dźwiękowy 8 - 5, 10 - 3
System dostarczania gazów (wykres) C - 2
System wezwania pielęgniarki
podłączenie przewodu do respiratora 6 - 21
Szczytowy przepływ wdechowy 3 - 5, 3 - 25
T
TA APNEA 3 - 5, 3 - 10, 3 - 24, 3 - 30
Test
akumulator wewnętrzny 8 - 4, F - 4
Test alarmu bezdechu F - 2
Test awarii zasilania F - 2
Test ciągłego ciśnienia F - 2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Test niskiego ciśnienia F - 1
Test przypadkowego zatrzymania F - 4
Test wysokiego ciśnienia F - 3
Testy alarmów
awaria zasilania F - 2
ciągłe ciśnienie F - 2
niskie ciśnienie F - 1
wysokie ciśnienie F - 3
Testy alarmu
Test bezdechu F - 2
Test przypadkowego zatrzymania F - 4
Tlen
wzbogacanie 2 - 3
odłączanie dostarczania tlenu od respiratora 6 - 18
podłączenie dostarczania 6 - 16
przyłącze złącza 1 - 10, 6 - 17
specjalny łącznik 1 - 10, 6 - 16, 6 - 17
stosowanie wyłącznie klasy medycznej (Ostrzeżenie)
1 - 10, 6 - 16
złącze na tylnym panelu (rysunek) 6 - 17
Torba transportowa (rysunek) G - 2
Transfer ciągły, urządzenie USB 7 - 24
Transfer tendencji, urządzenie USB 7 - 25
Transport drogą powietrzną
Normy dot. transportu drogą powietrzną B - 17
transport drogą powietrzną (ostrzeżenie) 8 - 1
użycie w samolotach pasażerskich 2 - 1
zasady dotyczące bagażu podręcznego 8 - 1
Transport, nagłe wypadki
respirator nie jest do tego przeznaczony 2 - 2
Tryb ACV 3 - 17
Tryb CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach
oddechowych) 3 - 8
Tryb CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach 3 - 10
Tryb P SIMV 3 - 21
Tryb PACV 3 - 11
Tryb PSV (wentylacja wspomagana ciśnieniem) 3 - 1
Tryb SIMV 3 - 27
Tryby
wentylacja
ustawianie 7 - 15
Tryby wentylacji 2 - 2, D - 1
i bezdech D - 7
ustawianie 7 - 15
zmiana podczas wentylacji 7 - 16
zmiana w trybie gotowości 7 - 16
Typy oddechu D - 2
U
Umieszczenie respiratora (instalacja) 6 - 1
Urządzenie USB
Charakterystyka 7 - 24
kaswanie danych 7 - 27
vii
Menu USB 7 - 24
Obsługiwane formaty 7 - 24
Parametry menu USB 7 - 23
Specyfikacje 7 - 24
Transfer ciągły 7 - 24
Transfer tendencji 7 - 25
Urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem,
akumulator 1 - 4, 6 - 2
Ustawienie parametrów wentylacji 7 - 19
Ustawienie wartości progowej wyzwalania
zmiana (Przestroga) 3 - 4
Uszczelka, łącznik tlenowy (Przestroga) 6 - 17
Uwagi
definicja 1 - 1
V
VT 3 - 18, 3 - 29
VTE (wydech. objętość oddech.) 3 - 32
W
Włączanie respiratora 7 - 1
Wartości progowe alarmu
i powiązane parametry wentylacji 7 - 20
Wentylacja
menu 2 - 7
rozpoczynanie 7 - 28
zakoñczenie 7 - 30
Wentylator chłodzący C - 1
Westchn. RR 3 - 19
Westchn. VT 3 - 19
Wózek inwalidzki
montowanie respiratora na 6 - 19
Wskaźnik
RESP. W STANIE GOTOWOŚCI 7 - 2
wskaźnik RESP. W STANIE GOTOWOŚCI 7 - 2
Wskaźnik WEWNĘTRZNA BATERIA 8 - 5
Wskaźniki
WEWNĘTRZNA BATERIA 8 - 2, 8 - 5
Zasilanie sieciowe 8 - 5
viii
Wyłączanie respiratora 7 - 31
Wygaszanie ekranu, wyświetlacz
ustawienie 7 - 10
Wykres słupkowy ciśnienia 4 - 1
Wykres słupkowy, ciśnienie 4 - 1
Wykresy
ekran 7 - 14
Wymagania FAA 2 - 1
Wymiana
filtr wlotu powietrza 10 - 6
Wyświetl parametr wykresów 7 - 14
Wyświetlane parametry
monitorowane 4 - 4
Wyświetlanie
alarmów 5 - 2
Wyznaczanie przebiegu krzywej 4 - 7
uruchomienie 4 - 7
Zatrzymanie 4 - 7
Wyzw E - CZUŁOŚĆ WYDECHOWA 3 - 10, 3 - 25, 3 - 31
Wyzw I 3-4, 3 - 10, 3 - 11, 3 - 14, 3 - 19, 3 - 24
Wyzw I - CZUŁOŚĆ WYZWALANIA WDECHU 3 - 31
Wyzwalanie wdechu 4 - 4
Z
Zagrożenie pożarem (ostrzeżenie) 6 - 2
Zakoñczenie wentylacji 7 - 30
Zasady działania C - 1
Zasilanie prądem stałym
podłączanie do 6 - 5
przewód
odłączenie od respiratora 6 - 6
podłączanie do respiratora 6 - 6
Zasilanie sieciowe
wskaźnik 8 - 5
zasilanie sieciowe
podłączanie do 6 - 2
zbliżenie portu wdechowego (rysunek) 6 - 10
Zmiana trybów wentylacji 7 - 16
Źródła zapłonu (ostrzeżenie) 6 - 2
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
ix
Ta strona została celowo pozostawiona pusta
x
Instrukcja obsługi respiratora Puritan Bennett™ 560 dla lekarza
10049919 Rev. A
COVIDIEN, COVIDIEN with logo and Covidien logo are U.S.
and/or internationally registered trademarks of Covidien
AG.
™ Trademarks of a Covidien company.
™* Trademarks of their respective owner.
©2010 Covidien. Made in Ireland
Tyco Healthcare Group LP, Nellcor Puritan Bennett
Division, 4280 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588
USA.
Tyco Healthcare UK Ltd., 154 Fareham Rd., Gosport,
Hampshire, PO 13, OAK, US
www.covidien.com
[T] 1-800-635-5267
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards