Neurofeedback Opracowanie: Anita Sajdak mgr Biologii i

advertisement
Neurofeedback
Opracowanie:
Anita Sajdak mgr
Biologii i psychologii,
neuroterapeuta
Biofeedback I i II
stopnia
NEUROFEEDBACK
Technologia
stworzona do
szkolenia
astronautów, którzy
w ogromnym stresie
nie mogli popełniać
błędów
NEUROFEEDBACK
•
Wykorzystywany jest w psychologii,
medycynie, sporcie i biznesie.
Co można osiągnąć dzięki
NEUROFEEDBACK?
•
Jest to rodzaj terapii dzięki której
pacjent świadomie zmienia wzorzec
własnych fal mózgowych.
•
Pozwala to nauczyć się reakcji własnego
mózgu, a co za tym idzie, zmieniać jego
pracę tak, by funkcjonował efektywnie.
Jak działa Neurofeedback?
•
LUDZKI MÓZG
GENERUJE FALE O
ROŻNEJ
CZĘSTOTLIWOŚCI.
•
Zależności między
falami są podstawą
do postawienia
diagnozy o
funkcjonowaniu
układu nerwowego.
Jakie fale generuje mózg?
NEUROFEEDBACK
Ekran analizy fal mózgowych
Trening Neurofeedback –
informacja zwrotna
Analiza fal mózgu
Trening Biofeedback - przebieg
Zastosowanie u osób zdrowych
•
Może być stosowany u osób zdrowych w
celu poprawy funkcjonowania umysłu w
szczególności: u osób narażonych na
silny stres, menadżerów, pilotów,
studentów przed egzaminami,
sportowców.
•
Wszystkich, którzy są zainteresowani
rozwojem potencjału swojego umysłu.
Zastosowanie
Problemy z pamięcią i koncentracją
Problemy z procesami planowania i
skupienia
Reakcje stresowe, mała odporność na stres
Rozchwianie emocjonalne- rozdrażnienie,
impulsywność, zniechęcanie,
spowolnienie, ospałość, bezsenność, lęki,
zaburzenia samooceny
Chroniczne zmęczenie
Zastosowanie
Stany lękowe, depresja, nerwice
Stres posttraumatyczny
Padaczka, terapia migren
Terapia uzależnień
Terapia tików
Zastosowanie w terapii dzieci
Zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
Poprawa szybkości uczenia się
Nadpobudliwość psychoruchowa
Problemy szkolne
Dysleksja, dysgrafia
Poprawa płynności czytania
Terapia zachowań agresywnych
Zastosowanie w sferze
zawodowej
Trening poprawy funkcjonowania zaleca się
osobą obciążonych dużą
odpowiedzialnością zawodową, których
praca wymaga dużego skupienia oraz
szybkich prawidłowych decyzji lub
wymaga działania w przewlekłym stresie
pod presją czasu.
Dlaczego biofeedback ma tak
szerokie zastosowanie?
• Ponieważ mózg wpływa na
zdrowie całego organizmu i
zarządza jego
funkcjonowaniem.
Download