Prezentacja

advertisement
Co to jest neurofeedback?
Neurofeedback to metoda, która łączy w
sobie to wszystko, co dzieci znają i lubią
czyli gry wideo z najbardziej
zaawansowaną technologią medyczną.
Gra komputerowa odzwierciedla różne
stany aktywności mózgu. W ten sposób
może być sygnalizowana senność,
napięcie, stres, brak koncentracji.
Korzystanie z tych informacji uczy mózg
jak uzyskać i utrzymać stan optymalny np.
koncentrację uwagi.
Badanie Stermana
W latach 60-tych z inicjatywy NASA
przeprowadzono badanie, które zapoczątkowało
rewolucję w psychofizjologii stosowanej. B.
Sterman odkrył, że trening określonego pasma
EEG (14 Hz) może istotnie zmniejszyć
reaktywność na substancję wywołującą drgawki
(hydrazynę, MMH).
Miało to ogromne znaczenie dla dalszego
rozwoju neurofeedbacku także w odniesieniu do
pacjentów z ADHD.
Rodzaje biofeedbacku
•
•
•
•
•
•
HEG – trening mózgu z użyciem podczerwieni
EEG – trening mózgu przy użyciu elektrod
EMG – trening mięśni lub relaksacja
Temp i SC – badanie reakcji na stres
Oddech – nauka prawidłowego oddychania
Ciśnienie krwi – rehabilitacja w chorobach
serca
Komputer
EEG
HEG
EMG
HRV
TEMP
GSR
Pomiar fizjologiczny i trening
Schemat podawania wzmocnień w
zależności od osiągniecia celu
Brak nagrody
Beta 1 (15-18 Hz)
Sukces!!!
Beta 1 (15-18 Hz)
Różne formy informowania o
osiągnięciu celu.
Sukces!!!
Beta 1 (15-18 Hz)
Ekran terapeuty: przeglądanie i analiza sesji.
Trening z ulubionym DVD.
Co zmienia neurofeedback?
•
•
•
•
•
•
Lepsza pamięć i koncentracja uwagi
Stabilne emocje
Panowanie nad stresem
Podejmowanie szybkich decyzji
Lepsze planowanie
Skuteczne uczenie się
Dla kogo?
•
•
•
•
•
•
•
•
ADHD
Dysleksja
Stres
Lęk
Problemy ze snem
Przygotowanie do egzaminów
Sport
Biznes
Czas trwania terapii
• Czas każdego treningu: 35-45 min.
• Treningi mogą odbywać się z częstotliwością
od 1x w tygodniu do codziennych spotkań
• Cykl treningowy może trwać od 10-60 (i
więcej) sesji treningowych. W przypadku
ADHD 40-60 spotkań.
Analiza wyników.
Przebieg sesji treningowej.
Skuteczność neurofeedback’u
Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U. Breteler, M. , Cohen, M. Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: the effects on inattention,
impulsivity and hyperactivity: a meta-analysis. Clinical EEG and Neuroscience, 40, 209, p.180-189.
• Meta-analiza dotychczasowych badań nad skutecznością
metody neurofeedback (Arns 2009) wykazała, że w terapii
ADHD metoda może być uznana jako skuteczna i specyficzna
(effective and specific), co więcej jest to mocno
udokumentowane empirycznie (5 poziom skuteczności).
• Schemat klasyfikacji zostały opracowany na bazie podobnego
schematu wydanego przez American Psychological Association
i zatwierdzony przez Society for Neurofeedback and Research
oraz Association for Applied Neurofeedback
Skuteczność neurofeedback’u
Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U. Breteler, M. , Cohen, M. Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: the effects on inattention,
impulsivity and hyperactivity: a meta-analysis. Clinical EEG and Neuroscience, 40, 209, p.180-189.
• Meta-analiza dotychczasowych badań nad skutecznością
metody neurofeedback (Arns 2009) wykazała, że w terapii
ADHD metoda może być uznana jako skuteczna i specyficzna
(effective and specific), co więcej jest to mocno
udokumentowane empirycznie (5 poziom skuteczności).
• Schemat klasyfikacji zostały opracowany na bazie podobnego
schematu wydanego przez American Psychological Association
i zatwierdzony przez Society for Neurofeedback and Research
oraz Association for Applied Neurofeedback
Najwyższa rekomendacja Amerykańskiej akademii Pediatrii dla
Biofeedbacku (2012 r.)
Zapraszamy do współpracy !
Download