ciąża, poród ciąża

advertisement
ciąża, poród
ESPZiWP
ciąża
 Zarodki
zagnieżdżają się równocześnie w błonie
śluzowej macicy około 17-20 dnia ciąży. W tym
czasie u wielu suk może wystąpić przejściowy
brak apetytu, czasem mdłości i senność. Może
również wystąpić niewielkie krwawienie.
 Ciąża u suk może trwać od 58 do 70 dni, ale
zazwyczaj jest to 62 - 65 dni
1
ciąża
płód w 39 dniu
regulacja hormonalna ciąży
Ciąża jest podtrzymywana przez progesteron pochodzący
z jajnika, jednakże długość trwania ciałka żółtego
ciążowego i cyklicznego jest taka sama. Działanie
ochronne w stosunku do ciałka żółtego (luteotropowe),
zwłaszcza w drugiej połowie ciąży, wykazuje prolaktyna.
 Łożysko u suk nie produkuje estrogenów, hormonów tak
istotnych w rozwoju ciąży u innych gatunków zwierząt. W
drugiej połowie ciąży u suk jest natomiast wydzielana
relaksyna, której rola i znaczenie są jeszcze nie
wyjaśnione.

2
objawy zewnętrzne ciąży
zmiany w zachowaniu
 po upływie miesiąca od
krycia pojawia się nieduża
ilość śluzowego wypływu
 od 35 dnia ciąży zwiększa
się masa ciała i powiększają
sutki
 objętość brzucha od 40 dnia
 w ostatnich 7 dniach
obecność siary
 obmacywanie brzucha
między 26-30 dniem

USG
 Najbardziej
dokładnym momentem do
przeprowadzenia badania jest miesiąc po ostatnim
kryciu. Zarodki można oglądać już 15 dni po
owulacji, kiedy mają wygląd kulistych struktur
nieechogenicznych o średnicy około 2 mm.
3
inne metody
 badanie
radiograficzne (prześwietlenie Rtg)
 poziom relaksyny – testy
 poziom prolaktyny
 białka ostrej fazy
Poród
 miejsce
porodu – ciepłe (30 st.C), zaciszne,
umożliwiające utrzymanie czystości
 przygotować: czyste szmatki lub pieluchy z
tetry, nożyczki, nitkę, gumową gruszkę do
czyszczenia nosa u niemowląt, ewentualnie
wagę do ważenia szczeniąt
 oksytocyna
4
przykładowy kojec porodowy
objaw Liebenbergera
Począwszy od 58 dnia ciąży wskazane jest mierzenie
suce temperatury w odbycie.
24 godziny przed porodem temperatura spada o 1° C
(wynosi około 37° C). Jest to tzw. objaw
Liebenbergera. Spadek temperatury jest związany
ze spadkiem poziomu progesteronu. Suce należy
mierzyć temperaturę 2 razy dziennie, gdyż spadek
temperatury trwa tylko 12-20 godzin.
5
przebieg porodu
 okres
przygotowawczy
2-12 godzin (do 36 godzin)
 wypieranie płodu
 wydalanie łożyska
(te dwie fazy naprzemiennie
przez cały poród)
okres przygotowawczy
zwykle 2-12 godzin (czasem od 0 do 36)
 niepokój, brak apetytu, ziajanie, dreszcze, „budowanie
gniazda”, wylizywanie sromu, wymioty i częste
wypróżnienia, obrzęk i rozluźnienie sromu, spadek
napięcia mięśni brzucha – objawy są bardzo różne
 Kilka godzin przed porodem, równocześnie z lekkim
rozszerzeniem szyjki macicy, następuje rozmięknięcie
śluzowego czopa zatykającego szczelnie szyjkę macicy.
Czop ten wypływa, co obserwujemy jako śluzowy wyciek
z pochwy.

6
wypieranie płodów / wydalanie łożysk
wypieranie płodów / wydalanie łożysk
szczenię w pęcherzu
z błonami płodowymi
i łożyskiem
obcinanie pępowiny
7
wypieranie płodów / wydalanie łożysk

szczenięta rodzą się w
pęcherzu lub bez (pęka
wcześniej)
po narodzinach ważne
by szczenięciu
oczyścić drogi oddechowe i
energicznie wytrzeć szmatką,
co działa jak masaż
i polepsza krążenie
8
Pomoc weterynaryjna jest
konieczna gdy:






- pojawi się ciemnozielona lub brązowa wydzielina, a nie następuje
poród
- temperatura ciała suki po wcześniejszym spadku wzrośnie
powyżej 37° C, znikną objawy niepokoju i suka nie zaczyna rodzić
- suka mimo intensywnego parcia nie może urodzić żadnego
szczenięcia
- poród przeciąga się zbyt długo i rodzą się martwe szczenięta
- minęło ponad 4 godziny od urodzenia poprzedniego szczenięcia, a
nie rodzi się kolejne (a wiadomo, że jeszcze nie wszystkie się
urodziły)
Pierwsze dwa punkty są wskazaniem do przeprowadzenia
cesarskiego cięcia. W pozostałych można próbować innych metod,
np. wyciągnięcie szczenięcia przy użyciu kleszczy porodowych.
oksytocyna
W przypadku zbyt słabej akcji porodowej (słabe skurcze
macicy, suka nie wykazuje parcia, poród przeciąga się),
można wywoływać parcie drażniąc palcami zakończenia
nerwowe w szyjce macicy oraz podając suce małe dawki
oksytocyny (1-2 jm/kg m.c.) co 1-2 godziny (podskórnie
lub domięśniowo).
 Nie wolno nigdy podawać oksytocyny, jeśli nie ma
pełnego rozwarcia szyjki macicznej, czyli jeśli nie
rozpoczęła się druga faza porodu. Przy każdej pomocy
porodowej należy pamiętać o zachowaniu zasad higieny.

9
zakończenie
porodu
patologie ciąży
W
przebiegu ciąży mogą występować zjawiska
znacznie obniżające płodność suk, rozumiana jako
zdolność do rodzenia szczeniąt. Zaliczyć do nich
można wczesną śmierć zarodków i występujące w
jej następstwie resorbcję oraz ronienia płodów.

10
patologie ciąży cd.
 ciążowe
zaburzenia metaboliczne (hypoglikemia,
hypokalcemia),
 ciąża pozamaciczna,
 skręt ciężarnej macicy
 przepuklina pachwinowa ciężarnej macicy
1-dniowe sheltie
11
po narodzinach szczenię od razu zaczyna ssać
noworodki
 prawidłowa
waga – 3-4% masy matki u ras małych
i około 1% masy matki u ras dużych
 w ciągu pierwszych 10 dni powinno nastąpić
podwojenie masy ciała
 80% przeciwciał pobierają wraz z siarą
 do ok.. 2 tygodni szczenięta mają słabo rozwinięty
mechanizm termoregulacji – podatność na
hypotermię
12
przyczyny śmierci noworodków
 wady
wrodzone
 zakażenia w trakcie porodu
 przedwczesny poród
 zamartwica noworodków
 zakażenia wirusem herpes
 wewnątrzmaciczne infekcje wirusowe i bakteryjne
 zespół toksycznego mleka
wady rozwojowe noworodków, które mogą
powodować śmierć






Rozszczep warg/ podniebienia, towarzysząca temu lub nie
zajęcza warga - anomalia często występujące u psów
Wodogłowie - często występuje u Chihuahua, Cockera i
Buldoga
niezrośnięcie powłok brzusznych
wady rozwojowe szkieletu, wady serca, wielotorbielowatość
nerkowa, brak jednej lub dwóch nerek;
Megaesophagus ( poszerzenie przełyku) i zwężenie
odźwiernika;
zrost odbytu
13
zamartwica noworodków
Polega ona na wystąpieniu kwasicy metabolicznooddechowej wskutek fizjologicznie występującego
niedotlenienia płodów w trakcie porodu (zamartwica
wczesna) lub niedojrzałości płuc przy porodach
przedwczesnych (zamartwica późna).
Stany te w zależności od ich rozległości prowadzą do
przejściowych lub trwałych zaburzeń funkcji mózgu,
serca, płuc i jelit u noworodków. Towarzyszą temu
objawy kliniczne (zaburzenia oddechów, pracy serca,
zasinienie błon śluzowych oraz brak napięcia mięśni i
odruchów).

zakażenie wirusem Herpes
 niska
ciepłota wewnętrzna noworodków sprawia,
że są podatne na zakażenia wirusem Herpes, który
rozwija się w temperaturze 35-36,7 st.C
 do zakażenia dochodzi wewnątrzmacicznie,
podczas porodu lub poprzez innych nosicieli
 zapobieganie – niedopuszczenie do wychładzania
miotu (temperatura pomieszczenia ok.30 st.C,
sztuczna kwoka w razie potrzeby, etc.)
14
toksyczne mleko
 gromadzenie
się w mleku matki toksyn, które
oddziałują niekorzystnie na szczenięta – powodują
wzdęcia, biegunki
 występuje między 3 a 14 dniem życia
 należy natychmiast odstawić szczenięta od suki i
karmić sztucznie
zespół leżącego szczenięcia
 łapy
szczeniąt przy próbie wstania rozjeżdżają się
na boki, z powodu osłabienia pewnych grup mięśni
 szczenięta te maja płaskie klatki piersiowe, leżą na
brzuchu
 zaczynają wstawać dopiero w 16 dniu, a chodzić w
wieku ponad 5 tygodni
 zalecenia: pomoc przy wstawaniu, szorstkie
podłoże
15
zalecenia
 badanie
bakteriologiczne wymazów z pochwy
 badanie bakteriologiczne wymazów z napletka
samca
 odrobaczanie suk przed kryciem
 prawidłowe żywienie
schorzenia okresu poporodowego
 schorzenia
macicy (poporodowa atonia, krwotok,
zatrzymanie łożysk, zapalenie, wypadnięcie)
 zapalenie gruczołu mlekowego
 rzucawka poporodowa
 poporodowy obrzęk złośliwy (zakażenie
bakteriami beztlenowymi powodujące obrzęk
złośliwy i zgorzel gazową)
16
gruczoł mlekowy
gruczoł sutkowy suki składa się z zespołu gruczołów
mlecznych złożonych z 5-6 par sutków rozmieszczonych
w postaci listw mlecznych
 Mleko wytwarzane jest przez komórki wydzielnicze
gruczołu sutkowego z substancji dostarczanych przez
krew
 Laktogeneza odbywa się pod wpływem prolaktyny,
insuliny i glikokortykoidów
 Okres siarowy trwa 3 dni po porodzie

schorzenia gruczołu sutkowego
 zapalenie
gruczołu sutkowego
 ostre zapalenie gruczołu sutkowego
 zatrzymanie mleka
 małe ilości mleka
17
rzucawka poporodowa
głównie rasy małe
 spadek stężenia wapnia i magnezu we krwi związany z
laktacją
 objawy: około 2 tygodnia laktacji suka drży, popiskuje,
występują ataki skurczów toniczno-klonicznych,
wytrzeszcz gałek ocznych, ślinienie, rzężący oddech, na
skutek skurczów mięśniowych następuje wzrost
temperatury, przyspieszone tętno;
 domięśniowo boroglutanian wapnia (5-25 ml)

18
Download