Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji na Wydziale Logistyki

advertisement
wizytówka systemu
Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji na Wydziale Logistyki
Politechniki Rzeszowskiej
Uczelnie wyższe w Polsce w ostatnich latach bardzo mocno
postawiły na innowacyjność i doposażanie swoich laboratoriów.
Nie inaczej stało się na największej uczelni wyższej w
województwie podkarpackim – Politechnice Rzeszowskiej. Od
pewnego czasu działa tam w pełni funkcjonalne produkcyjnie
stanowisko do paletyzacji oparte na robocie Kawasaki.
Użytkownik systemu:
Politechnika Rzeszowska
Wykorzystane produkty:
 Robot Kawasaki RS010N
 Sterownik Horner APG XL7e
Z założenia każda uczelnia wyższa chciałaby mieć w swych szeregach absolwentów, którzy z dumą
powiedzą w przyszłości, że taki a nie inny wybór uczelni i kierunku kształcenia dał solidne
podstawy do dalszego rozwoju. Czynnikiem mającym na to wpływ jest niewątpliwie kadra
dydaktyczna, która przekazuje tę wiedzę. Dodatkowo ważnym aspektem w nauce jest zaplecze
laboratoryjne, dzięki któremu student nabywa umiejętności na praktycznych zajęciach.
Wyzwanie
Politechnika Rzeszowska nieustannie i zgodnie z trendami w przemyśle powiększa swoje zaplecze,
niejednokrotnie z pomocą nowatorskich rozwiązań czego przykładem jest zrobotyzowane
stanowisko z robotem Kawasaki, które dostarczyła firma ASTOR.
Transporter taśmowy wprowadzający detale do paletyzacji
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 1 z 3
wizytówka systemu
Zaawansowane stanowisko, którego sercem jest robot Kawasaki RS010N wraz z dwoma systemami
wizyjnymi działa na Wydziale Logistyki. Zostało zaprojektowane z myślą o przyszłych pracownikach
logistyki. Analizowane grafy oraz wskaźniki omawiane na wykładach i podczas ćwiczeń będzie
można jeszcze dodatkowo zweryfikować, a przede wszystkim przetestować na fizycznym
stanowisku. Możliwości konfiguracyjne stanowiska są na tyle rozbudowane, że istnieje możliwość
zaprogramowania ponad 70 scenariuszy, w jaki sposób i jaki produkt ma być układany, czy też
depaletyzowany.
Realizacja
Stanowiskiem zarządza nadrzędny sterownik PLC z wbudowanym panelem marki Horner APG –
XL7e. Sterownik ten komunikuje się z robotem oraz podrzędnymi napędami, a także uzyskuje
informacje z dwóch kamer wizyjnych. Do sterownika możemy podłączyć kartę SD lub pendrive USB
celem wgrania wytycznych mixingu produktów, poprzez przyporządkowanie kodu kreskowego do
miejsca odkładczego (na którą paletę, czy też miejsce nie zakwalifikowane, tzw. odpad).
Stanowisko ze stołem obrotowym oraz kamerą do wyszukiwania kodów 1D lub 2D
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 2 z 3
wizytówka systemu
Do zrealizowania różnych scenariuszy wyposażono stanowisko w następujące elementy:
1. Transporter taśmowy wprowadzający detale do paletyzacji (prostopadłościany lub
elementy okrągłe). Robot odnajduje je poprzez system wizyjny lokalizujący element do
pobrania, lub poprzez pneumatyczny zderzak pozycjonujący.
2. Stanowisko ze stołem obrotowym oraz kamerą do wyszukiwania kodów 1D lub 2D.
Informacje z kamery pozwalają na odpowiednie sortowanie produktów.
3. Stanowiska rozładowcze – 2 niezależne stanowiska do odkładania detali. Możliwość
konfiguracji pełnej palety lub pół palety.
4. Przekładki kartonowe – możliwość zaprogramowania stanowiska do układania elementów
wraz z przekładkami kartonowymi (niezależnie od palety).
5. Miejsce buforowe – dla mixingu produktu. W przypadku, gdy niemożliwe jest zakończenie
układania detali na palecie z powodu różnej wielkości pudełek, robot odkłada detal na
miejsce buforowe, celem odbierania produktów cały czas dostarczanych do stanowiska.
Gdy tylko staje się możliwe umieszczenie zaległego elementu, robot Kawasaki niezwłocznie
przenosi buforowany detal na właściwe miejsce.
Korzyści
Stanowisko zrobotyzowane umieszczone zostało w wygrodzonej celi, w której znalazło się wiele
podzespołów, dzięki którym można realizować różne scenariusze pracy stanowiska. Ich
różnorodność pozwala na wykonaniu wielu unikatowych ćwiczeń praktycznych. Daje to szeroki
zakres możliwości prowadzenia zadań dydaktycznych i zróżnicowanych wyników do opracowania
dla poszczególnych grup studenckich.
„Współczesna logistyka wykorzystuje nowoczesne systemy, które ułatwiają i przyśpieszają proces
załadunku. Jednym z przykładów takiego urządzenia jest robot, którego celem jest automatyczna
paletyzacja i depaletyzacja, oraz sortowanie różnych produktów wychodzących z produkcji firmy.
Ma to pokazać jak wygląda ten proces, jaki jest szybki, jak jest wydajny i najważniejsza cecha – że
system jest bezbłędny podczas sortowania.” – opowiada w pełnym przekonaniu dr hab. inż.
Mirosław Śmieszek z Katedry Metod Ilościowych. „Dla studentów będzie to na pewno doskonały
przykład zastosowania środków automatyzacji w pracach logistycznych” – dodaje.
Autor:
Krzysztof Barszczewski
Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 1 to the text that you want to appear here.
Niniejszy opis nie może być wykorzystywany we fragmentach lub całości bez wiedzy i zgody firmy ASTOR Sp. z o.o.
Zapytania prosimy kierować do Działu Marketingu i Public Relations, tel. 12 428-63-70, e-mail: [email protected], www.astor.com.pl
Strona 3 z 3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards