U noworodków i niemowląt

advertisement
A. U noworodków i niemowląt
Zaopatrz się wcześniej w aptece w jałowy woreczek do moczu / inny dla chłopca i
inny dla dziewczynki /.
Woreczek najlepiej przyklejać rano, tak aby do badania można było zebrać mocz
tzw. poranny
 Umyj ręce woda i mydłem i osusz jednorazowym ręcznikiem
 Umyj dokładnie dziecko przegotowaną wodą i mydłem używając jałowych
gazików / dziewczynki myjemy od strony spojenia łonowego w kierunku
odbytu, u chłopca umyć okolice ujścia cewki moczowej /
 Wytrzyj do sucha jałowym gazikiem miejsce gdzie skóra będzie się stykać z
klejem woreczka
 Przyklej jałowy woreczek nie dotykając jego brzegów zgodnie z instrukcją
podana na opakowaniu
 Obserwuj dziecko i natychmiast po oddaniu przez nie moczu odklej woreczek
- w żadnym wypadku nie wolno przyklejać woreczka na cała noc
- nie należy zbierać do woreczka kilku porcji moczu, bo do badania wystarczy
ok. 3 ml moczu
- woreczek nie może być przyklejony zbyt długo, gdyż skóra dziecka może
ulec odparzeniu
 Umieścić woreczek w jałowym zakręcanym pojemniku na mocz w pozycji
pionowej, tak aby jego zawartość nie wylała się z woreczka
 Dokładnie i szczelnie zakręć pojemnik z moczem
 Opisz pojemnik: imię i nazwisko pacjenta, data urodzenia lub PESEL, data i
godzina pobrania, jednostka zlecająca, rodzaj materiału – mocz na posiew
 Jak najszybciej dostarcz do laboratorium / w ciągu 2 godzin od pobrania /
Download