Imię i nazwisko ……………………………………. BIOLOGIA kl II

advertisement
Imię i nazwisko ……………………………………. BIOLOGIA kl II, zestaw II
1. Przykładem choroby, której częstość występowania zmniejszono w Polsce dzięki
szczepieniom, jest gruźlica. Szczepienia przeciw tej chorobie polegają na wprowadzaniu
do organizmu martwych lub osłabionych drobnoustrojów chorobotwórczych.
Jaki rodzaj odporności nabędzie organizm po podaniu szczepionki? Wybierz
prawidłową odpowiedź.
A. Odporność bierna sztuczna.
B. Odporność czynna naturalna.
C. Odporność czynna sztuczna.
D. Odporność bierna naturalna.
2. Które ciałka krwi nie są zdolne do podziałów komórkowych? Wybierz odpowiedź A
albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.
1. Są to erytrocyty
2. Są to leukocyty
Ponieważ
A.zawierają czerwony barwnik
B.nie mają jądra komórkowego
C.powstają w szpiku kostnym i w węzłach chłonnych
3. Wpisz w kwadraty numery zdań w takiej kolejności, aby przedstawić proces powstawania
moczu ostatecznego
1. Transport moczu ostatecznego do miedniczek nerkowych, moczowodów, pęcherza
moczowego
2. Wchłanianie niektórych substancji z moczu pierwotnego do krwi
3. Przemieszczanie moczu ostatecznego z kanalików nefronu do kanalików zbiorczych
4. Usuwanie moczu ostatecznego przez cewkę moczową
5. Filtracja krwi w ciałkach nerkowych
6. Transport krwi zawierającej szkodliwe produkty przemiany materii do nerek
4. Uporządkuj we właściwej kolejności etapy reakcji organizmu na podanie glukozy
A. Pobudzenie trzustki do wydzielania insuliny
B. Spadek stężenia glukozy we krwi
C. Zamiana w wątrobie glukozy w glikogen
D. Podniesienie stężenia glukozy we krwi
E. Pobudzenie trzustko do produkcji glukagonu
Etapy reakcji organizmu:….., ……, ……, …….., …….,
5. Poniżej przedstawiono fragment ulotki o paracetamolu.
OPIS DZIAŁANI A
Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym […]. Nie uszkadza błony śluzowej
żołądka, nie hamuje krzepnięcia krwi. Nie wolno podawać tego leku niemowlętom poniżej
miesiąca życia. Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest również ciężka niewydolność
wątroby i nerek.
Po przeczytaniu fragmentu ulotki oceń prawdziwość stwierdzeń przedstawionych w tabeli.
Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa
Lek ten można zażyć po zabiegu usunięcia zęba
Lek mogą zażywać osoby z chorobą wrzodowa żołądka
P
P
F
F
6. Serce to miejsce, które łączy duże naczynia krwionośne: żyły i tętnice. Te pierwsze zawsze
doprowadzają krew do serca, te drugie – wyprowadzają krew z serca do naczyń włosowatych.
W poniższych zdaniach opisano elementy układu krwionośnego. Jakie to elementy? Wybierz
je spośród podanych A-D
A.
B.
C.
D.
Żyła płucna
Żyła Głowna
Tętnica płucna
Tętnica główna
Wyprowadza krew z tlenem z lewej komory serca. Zwana jest
inaczej aortą.
Jedyne naczynie tego rodzaju, które wyprowadza krew z serca,
ale prowadzi krew odtlenowaną w celu jej natlenowania
A
B
C
D
A
B
C
D
Download