Podstawowe pojęcia sieci LAN

advertisement
Wstęp. Ogólne definicje i pojęcia związane z sieciami LAN.
(1)
PODSTAWOWE POJĘCIA SIECI LAN
SIEĆ KOMPUTEROWA
Zbiory
komputerów,
końcowych
stacji
połączonych
roboczych
wzajemnie
oraz
innych
podsiecią
urządzeń
komunikacyjną
tworzoną przez węzły komunikacyjne i kanały połączeniowe.
KLASYFIKACJA SIECI KOMPUTEROWYCH
 Rozległe sieci komputerowe (ang. Wide Area Network - WAN):
100km-1000km, 1Kb/s-1Gb/s.
 Lokalne sieci komputerowe (ang. Local Area Network LAN):
0km-10km, 1Mb/s-10Gb/s.
 Miejskie (campusowe, korporacyjne) sieci komputerowe (ang.
Metropolitan Area Network MAN): 10km-100km, 1Mb/s-1Gb/s.
 Radiowe sieci komputerowe.
 Satelitarne sieci komputerowe (VSAT).
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
K. Walkowiak, LAN
Wstęp. Ogólne definicje i pojęcia związane z sieciami LAN.
(2)
PRZESŁANKI TWORZENIA SIECI LAN
 Rozwój techniki cyfrowej.
 Rozwój oprogramowania.
 Potrzeba usprawnienia pracy w przedsiębiorstwach.
 Oszczędności finansowe.
 Dostęp do różnorodnych baz danych lub innych zasobów.
 Wielorakie usługi (poczta elektroniczna, telekonferencje itp.)
ORGANIZACJE STANDARYZACYJNE
 Międzynarodowa
Unia
Telekomunikacyjna:
ITU
(ang.
International Telecommunication Union).
 Międzynarodowa
Organizacja
Standaryzacyjna:
ISO
(ang.
International Organization for Standarization).
 Amerykańskie
Stowarzyszenie
Inżynierów
Elektryków
i
Elektroników: IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronic
Engineers).
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
K. Walkowiak, LAN
Wstęp. Ogólne definicje i pojęcia związane z sieciami LAN.
 ATM Forum.
TOPOLOGIE SIECI LAN
Gwiaździsta (ang. Star).
Magistrala, szynowa (ang. Bus)
Pierścieniowa (ang. Ring)
Drzewiasta (ang. Tree).
SPOSOBY TRANSMISJI W SIECIACH LAN
 Transmisja pojedyncza Unicast.
 Transmisja grupowa Multicast.
 Transmisja rozgłoszeniowa Broadcast.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
K. Walkowiak, LAN
(3)
Wstęp. Ogólne definicje i pojęcia związane z sieciami LAN.
(4)
SPOSOBY PRZESYŁANIA INFORMACJI W SIECIACH LAN
 Metoda połączeniowa.
 Metoda bezpołączeniowa.
KOMUTACJA
Sposób zestawiania połączeń fizycznych lub logicznych w danej sieci
komputerowej.
RODZAJE KOMUTACJI
 Komutacja kanałów (telefony).
 Komutacja wiadomości.
 Komutacja pakietów (TCP/IP, X.25).
 Komutacja ramek (Frame Relay).
 Komutacja komórek (ATM).
MODEL ODNIESIENIA DLA SIECI LAN - STANDARD IEEE 802
Wyższe
warstwy
modelu
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
K. Walkowiak, LAN
Wstęp. Ogólne definicje i pojęcia związane z sieciami LAN.
(5)
ISO/OSI
Warstwa
sieciowa
IEEE 802.1
IEEE 802.2
Warstwa
łącza danych
Warstwa
fizyczna
Standardy IEEE
802.3-802.12
dla przewodowych i
bezprzewodowych
sieci LAN i MAN
Podwarstwa współpracy
międzysieciowej
Podwarstwa kanału logicznego
(LLC)
Podwarstwa dostępu do medium
(MAC)
Protokół warstwy fizycznej
(PHY)
Podwarstwa dopasowana do
medium fizycznego (PMD)
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
K. Walkowiak, LAN
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards