Cennik usług dodatkowych w sieci Stimo.NET

advertisement
Cennik usług dodatkowych w sieci Stimo.NET
Nazwa usługi
Zmiana planu taryfowego na wyższy
Zmiana planu taryfowego na niższy (w trakcie trwania umowy)
Opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy
Opłata za zatrzymanie sprawnego sprzętu po zakończeniu bądź rozwiązaniu umowy
Ponowna konfiguracja dostępu do sieci Internet w siedzibie Abonenta
Ponowna konfiguracja dostępu do sieci Internet w siedzibie Operatora
Opłata manipulacyjna za zawieszeniu usługi na życzenie Abonenta
Abonament miesięczny w okresie zawieszenia usługi od 1 do 6 miesiąca
Przeniesienie instalacji w obrębie tego samego lokalu*
Przeniesienie instalacji do innego lokalu*
Bezzasadne wezwanie serwisanta lub napawa usterki powstałej nie z winy STIMO (usługa
nie zawiera materiałów i urządzeń potrzebnych do usunięcia usterki)
Opłata manipulacyjna za ograniczenie dostępu do sieci STIMO (ograniczenie
spowodowane brakiem opłat za usługi świadczone przez STIMO)
Opłata manipulacyjna za zdjęcie ograniczenia dostępu do sieci STIMO
Miesięczna opłata za przesłanie Pocztą Polską (list ekonomiczny) faktury VAT na życzenie
Klienta
Usługa rozdzielenia sygnału wraz z urządzeniem (router wifi)
Usługa rozdzielenia sygnału wraz z urządzeniem (switch)
Wymiana zasilacza PoE
Jednorazowa opłata za przydzielenie publicznego adresu IP **
Wymiana wadliwego zestawu Klienckiego, gdy zestaw jest własnością Operatora, został
dostarczony przez Operatora i jest w okresie gwarancyjnym oraz zewnętrzny serwis uznał
gwarancję
Wymiana wadliwego zestawu Klienckiego, gdy zestaw jest własnością Operatora, został
dostarczony przez Operatora i jest w okresie gwarancyjnym oraz zewnętrzny serwis nie
uznał gwarancji***
Wymiana wadliwego zestawu Klienckiego, gdy zestaw jest własnością Operatora, został
dostarczony przez Operatora i jest poza okresem gwarancyjnym ***
Wymiana wadliwego zestawu Klienckiego, gdy zestaw jest własnością Abonenta, został
zamontowany przez Operatora ***
Wymiana wadliwego zestawu Klienckiego, gdy zestaw jest własnością Abonenta i nie
został zamontowany przez Operatora ***
Zestaw odbiorczy do Internetu (CPE) na własność Abonenta
Demontaż zestawu odbiorczego do Internetu na życzenie klienta
Kwota brutto
0,00zł
30,00zł
Określona w umowie
Określone w umowie
40,00zł
20,00zł
50,00zł
0,00zł
69,00zł
69,00zł
40,00zł
0,00zł
0,00zł
5,00zł
90,00zł
60,00zł
35,00zł
60,00zł
0,00zł
69zł – sprzęt w dzierżawie
69zł – sprzęt w dzierżawie
69zł – sprzęt w dzierżawie
69zł – sprzęt w dzierżawie
300zł
40zł
* - standardowa instalacja – uchwyt antenowy, do 15mb kabla UTP, antena odbiorcza. Za każdy dodatkowy 1mb kabla UTP
– 1zł brutto.
** - kwota przy wyborze abonamentu MIDI. Przy wyższych abonamentach gratis.
*** - przy podpisaniu nowej umowy
Cennik obowiązuje od 1 listopada 2013r.
Download