Wykaz Kolegiów Pracowników Służb Społecznych

advertisement
WYKAZ KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
prowadzących działalność na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb
społecznych (Dz.U. poz. 1543)
stan na dzień 8 listopada 2016
L.p.
Województwo
Adres siedziby Kolegium
Kolegium publiczne/
niepubliczne/wydział
Nazwa uczelni sprawującej
opiekę naukowo-dydaktyczną
1.
dolnośląskie
ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław
tel. (71) 3678666
www.kpss.com.pl
PUBLICZNE
wydział dzienny/zaoczny
Uniwersytet Opolski
2.
lubelskie
ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin
tel. (81) 748-18-81
www.kpss.lublin.pl
PUBLICZNE
Uniw
wydział dzienny/zaoczny
Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie
3.
lubelskie
ul. „Wira” Bartoszewskiego 10,
23-400 Biłgoraj
tel. (51) 310-89-99
NIEPUBLICZNE
wydział dzienny/zaoczny
Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie
http://www.kpssbilgoraj.edu.pl
4.
śląskie
ul. Tuwima 14a, 41-250 Czeladź
tel. (32) 256-67-10
www.kpsscz.pl
5.
świętokrzyskie ul. Legionów 124,
26-110 Skarżysko Kamienna
tel. (41) 253-19-46
PUBLICZNE wydział
dzienny/zaoczny
Uniwersytet Śląski
PUBLICZNE
wydział dzienny/zaoczny
Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach
www.ckziu.pl
6.
wielkopolskie
ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań
tel. (61) 852-99-20
www.wsck.pl
PUBLICZNE
wydział dzienny/zaoczny
Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards