nowe media w teatrze - Uniwersytet Rzeszowski

advertisement
PROGRAM KONFERENCJI
NOWE MEDIA W TEATRZE
18 listopada, godz. 10.00 – 14.00
19 listopada, godz. 10.00 – 14.00
dr Paweł Schreiber
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Teatr i teatralność w refleksji o nowych
mediach
mgr Jakub Kłeczek
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Archeologia cyfrowego performansu w Polsce
Uniwersytet Rzeszowski
aula A0, ul. Pigonia 1
dr hab. Joanna Ostrowska
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Teatr w Polsce – między mediatyzacją
a medialnością
Beata Kustra
Uniwersytet Jagielloński
Teatr zapośredniczony – zapośredniczenie
teatralne
Stanisław Godlewski
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Nowe – stare media w teatrze
przerwa
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
Mała Scena
dr hab. Jadwiga Sawicka
Uniwersytet Rzeszowski
Teatr w nowych mediach. Jak artyści
multimedialni wykorzystują teatr w swojej pracy?
mgr Justyna Stasiowska
Uniwersytet Jagielloński
Strategia remiksowania we współczesnych
działaniach z pogranicza teatru i tańca
mgr Agata Dąbek
Uniwersytet Jagielloński
Wojna i media w najnowszej polskiej dramaturgii
przerwa
dr hab. Katarzyna Fazan
Uniwersytet Jagielloński
Medium i media. Kondycja aktora
– między transem a transmisją
dr Piotr Dobrowolski
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Scena prawdy dyskursywnej i post-prawdy. „Fakty
autentyczne”, fakty medialne i mockumenty we
współczesnym teatrze polskim
dr Monika Kwaśniewska
Uniwersytet Jagielloński
Aktor postmedialny – praca i podmiotowość
aktora w kontekście nowych mediów
dr Joanna Puzyna-Chojka
Uniwersytet Gdański
Strategie metamedialne w teatrze
dokumentalnym
mgr Katarzyna Waligóra
Uniwersytet Jagielloński
Ciało nie-ludzkie jako nowe medium sceniczne
mgr Mateusz Chaberski
Uniwersytet Jagielloński
Rzeczywistość rozszerzona i problem teatralności
w najnowszych sztukach performatywnych
mgr Karolina Wycisk
Uniwersytet Jagielloński
Medialne strategie pracy z tekstem
w twórczości Wojtka Ziemilskiego
dr Katarzyna Kręglewska
Uniwersytet Gdański
Od multimediów do hipermediów.
Mit interaktywności cyberteatru
19 listopada, godz. 14.30 – 16.00
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
Mała Scena
Teatr „nowej realności” – panel reżyserów
Goście: Iga Gańczarczyk, Sebastian Majewski, Wiktor Rubin
Prowadzenie: Joanna Puzyna-Chojka
Download