FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA

advertisement
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
MIASTO: Kraków
STANOWISKO: asystent w Instytucie Studiów Regionalnych
DYSCYPLINA NAUKOWA- zakres: historia kultury, historia religii
DATA OGŁOSZENIA: 15.12. 2011
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.01. 2012
LINK DO STRONY: www.bip.uj.edu.pl
www.dso.uj.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: historia kultury, historia religii
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): od Kandydata wymaga się dorobku
naukowego w postaci publikacji w zakresie: historii kultury i historii religii. Wymagana jest
nienaganna postawa etyczna oraz zdolność do pracy zespołowej, wysokie kompetencje
dydaktyczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć.
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
MIASTO: Kraków
STANOWISKO: adiunkt w Instytucie Studiów Regionalnych
DYSCYPLINA NAUKOWA- zakres: etnologia, antropologia kulturowa
DATA OGŁOSZENIA: 15. 12. 2011
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.01. 2012
LINK DO STRONY: www.bip.uj.edu.pl
www.dso.uj.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: antropologia kultury, teoria komunikacji międzykulturowej
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): od Kandydata wymaga się dorobku
naukowego w postaci publikacji w zakresie antropologii i teorii komunikacji
międzykulturowej (także w zakresie turystyki międzynarodowej). Wymagana jest
nienaganna postawa etyczna oraz zdolność do pracy zespołowej.
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
MIASTO: Kraków
STANOWISKO: adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych
DYSCYPLINA NAUKOWA- zakres: nauk o polityce
DATA OGŁOSZENIA: 15. 12. 2011
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.01. 2012
LINK DO STRONY: www.bip.uj.edu.pl
www.dso.uj.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: nauki polityczne, prawa człowieka, prawo humanitarne,
negocjacje
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): od Kandydata oczekuje się posiadanie stopnia
naukowego doktora w zakresie nauk o polityce, bardzo dobrej znajomości zagadnień
związanych z szeroką rozumianą tematyką praw człowieka, prawa humanitarnego
oraz
negocjacji
(udział
w
konferencjach,
szkoleniach,
innych
formach
dokształcania), doświadczenia i umiejętności w zakresie kształcenia na poziomie
studiów uniwersyteckich pierwszego oraz drugiego stopnia, publikacji naukowych o
tematyce praw człowieka, znajomości języka angielskiego.
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
MIASTO: Kraków
STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Antropologii Kultury Rosyjskiej Instytutu
Rosji i Europy Wschodniej
DYSCYPLINA NAUKOWA w zakresie: kulturoznawstwa – kultury i literatury
rosyjskiej
DATA OGŁOSZENIA: 15. 12. 2011
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.01. 2012
LINK DO STRONY: www.bip.uj.edu.pl
www.dso.uj.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: historia i antropologia kultury, historia kultury rosyjskiej –
w szczególności XX wieku – i jej konteksty: filozoficzny, religijny, ideowy,
polityczny.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): doktor nauk humanistycznych w zakresie
literaturoznawstwa, bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego, doświadczenie
dydaktyczne, dorobek naukowy.
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
MIASTO: Kraków
STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Historii i Myśli Politycznej Rosji Instytutu
Rosji i Europy Wschodniej
DYSCYPLINA NAUKOWA w zakresie: nauk o polityce, ze szczególnym
uwzględnieniem myśli politycznej
DATA OGŁOSZENIA: 15. 12. 2011
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.01. 2012
LINK DO STRONY: www.bip.uj.edu.pl
www.dso.uj.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: erozja systemu totalitarnego na przykładzie ZSRR; procesy
demokratyzacji i odchodzenia od demokracji; pierestrojka; transformacja ustrojowa
państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Związku Radzieckiego i Federacji
Rosyjskiej, „terapia szokowa:; rozwój tzw. sektora trzeciego w Federacji Rosyjskiej
ze szczególnym uwzględnieniem pozarządowych organizacji broniących praw
człowieka; przeobrażenia w obrębie systemu politycznego współczesnego państwa
rosyjskiego.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): doktor nauk humanistycznych w zakresie
nauk o polityce, specjalność systemy polityczne; uprawnienia pedagogiczne;
doświadczenie dydaktyczne; znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2; dorobek
naukowy; doświadczenie organizacyjne.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards