Program ,,WITRYNY TEATRALNEJ

advertisement
Na Witrynie Teatralnej zagrają:
Teatr Trupa, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie
ZIMOWY POGRZEB
Scenariusz:
Reżyseria:
Występują:
Hanoch Levin
Jolanta Tomasiewicz
Jan Filip, Maja Słomińska, Weronika Weremczuk,
Milena Majewska, Bartłomiej Brodawka, Julia
Słomińska, Ola Kozdraj, Kamil Żebrowski, Aleksandra
Sajda, Katarzyna Rybacka
"Zimowy Pogrzeb" Hanocha Levina to burleska w ośmiu odsłonach.
W swoich "komediach domowych" udaje się autorowi zachować równowagę między
tragizmem a komizmem. Dzięki temu jego utwory mogą w jednakowym stopniu budzić
śmiech i powodować łzy. Połączenie elementów tragizmu i komizmu wywołuje efekt groteski
i obcości. W swoich dramatach Levin w mistrzowski sposób odsłania prawdę o człowieku,
obnaża słabości i to co każdy chce pozostawić na zawsze w ukryciu, czego się wstydzi,
o czym chciałby zapomnieć.
Teatr TRUPA działa w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie od 1994r.
Teatr tworzył spektakle i etiudy w oparciu o dramaty i prozę T. Różewicza,
W. Gombrowicza, S. Mrożka, K.I. Gałczyńskiego, T. Boya- Żeleńskiego. W ostatnich latach
zespół często realizował spektakle w różnych konwencjach teatralnych często bazujących na
wyobraźni wyrażanej poprzez ekspresję ruchową i muzykę. W spektaklu „Zimowy pogrzeb”
Hanocha Levina, grupa powróciła do pracy ze słowem, potwierdzając, że niezależnie od
konwencji teatralnych, dobry warsztat aktorski oraz konsekwentna i precyzyjna reżyseria
buduje teatr, który przemawia do widza, celnie przekazuje przesłanie spektaklu. Teatr
TRUPA jest laureatem wielu nagród wojewódzkich i ogólnopolskich: I Nagrody na
wojewódzkich i III Nagrody na Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych "Zwierciadła".
Aktorzy Trupy za swoje role w spektaklu „Zimowy pogrzeb” otrzymali na festiwalach
teatralnych nagrody indywidualne: Jan Filip otrzymał
wyróżnienie aktorskie
na
Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Młodzieżowych i Kabaretów "Młody Teatr" - Scena
Młodych 2015 i XII Spotkaniach Teatralnych "Zwierciadła", gdzie podzielił podium z kolegą
z zespołu, Bartłomiejem Brodawką, laureatem I nagrody aktorskiej . Działalność teatru
została zauważona przez organizatorów III i IV Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych
WTOOPA w Bielsku-Białej i w Krakowie, gdzie Trupa prezentowała swój spektakl wobec
kolegów z całej Polski.
Czas trwania: 40 min.
Teatr „Pierwsze Kroki”, Zespół Szkół nr 5 w Lublinie
ŚWIAT WEDŁUG BUTÓW
Scenariusz:
Reżyseria:
Występują:
zespół, na podstawie tekstu Beaty Kieras
Małgorzata Olewińska- Kiszczak
Katarzyna Chęckiewicz, Magdalena Chara, Natalia
Witek, Bernada Gruszka, Angelika Jaworska, Wiktoria
Rozpędowska, Damian Michna, Amelia Czerniak, Kamil
Wąs, Norbert Partyka, Karol Jaworski
Skutki alkoholizmu i związana z nim degrengolada – tak zdawkowo określić można temat
spektaklu Teatru „Pierwsze Kroki” z Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.
Przedstawienie podejmuje próbę przełożenia na język teatru problemów wstydliwych,
w realnym świecie nierzadko skrywanych i na pewno trudnych. Jak mówić o przemocy
domowej, zaburzonych relacjach w rodzinie, smutku i zagubieniu najmłodszych, by nie
epatować złem? W tym spektaklu o problemach ludzi - opowiadają buty… Zamierzeniem
zespołu nie było bowiem budowanie atmosfery permanentnego przygnębienia – może raczej
refleksja, zmierzająca do uniwersalnego wniosku, że nawet człowiek głęboko uzależniony od
używek może wyjść z nałogu - jeżeli znajdzie w sobie siłę i wokół pomocnych ludzi.
Problematyka sztuki powoduje, że spektakl zmienia klasyczną przestrzeń teatralną – zespół
gra bez „czwartej ściany”, momentami zupełnie bez poddziału na widownię i scenę.
„Pierwsze Kroki” to szkolny teatr, działający nieprzerwanie od 10 lat. Skupia młodzież
w wieku licealnym – wyłączywszy rocznik tuż przed egzaminem maturalnym – zatem skład
grupy zmienia się rokrocznie . Zespół nie ma preferencji repertuarowych – partyturą teatralna
może być każdy tekst , który zainspiruje grupę.
Czas trwania : 30 min.
Teatr Panopticum, Młodzieżowy Dom Kultury “Pod Akacją” w Lublinie
OBYWATEL „S”
Scenariusz i reżyseria:
Mieczysław Wojtas
Muzyka i przygotowanie wokalne: Piotr Tesarowicz
Występują:
Mateusz Szejka, Gabriela Bryłowska, Mateusz Piłat,
Paulina Iwan, Filip Skóra, Marcelina Kowalczyk, Jakub
Oszust.
Obywatel „S” jest poetyckim obrazem człowieka zagubionego, poszukującego własnej
tożsamości w świecie schematów, norm, zakazów i nakazów. Bunt bohatera spektaklu wobec
konformistycznym postawom społecznym środowiska, które go otacza, rysuje wprawdzie
perspektywę odnowy świata ale pozostawia nas jednocześnie w niepewności i lęku przed
nieznanym. Wszystkie swoje niepokoje młodzi aktorzy Teatru Panopticum próbują oddać
pełnymi ekspresji środkami scenicznymi i wyśpiewać słowami współczesnych poetów.
Czas trwania: 30 min.
THE SWEET AND BITTER FOOL
Scenariusz:
Reżyseria:
Muzyka i przygotowanie wokalne:
Konsultacja językowa:
Występują:
Mieczysław Wojtas i Jerzy Wrzos
Mieczysław Wojtas
Piotr Tesarowicz
Jerzy Wrzos
Oskar Rybaczek, Magda Sykut, Aleksandra Palczewska,
Mateusz Szejka, Mateusz Piłat, Paulina Iwan, Łukasz
Twardzik, Wiktor Palak.
Teatr zaprezentuje skróconą, muzyczną wersję spektaklu The Sweet and Bitter Fool opartego
na wybranych wątkach dramatu Król Lear Williama Szekspira. W tak skonstruowanym
obrazie scenicznym kluczowe znaczenie ma silnie zindywidualizowana postać Błazna
karmiącego widza refleksyjno-filozoficznymi mądrościami i życiowymi maksymami. Jego
rolę chwilami przejmuje chór, stając się jednocześnie błaznem zbiorowym, który wokalnym
komentarzem pointuje wcześniej wybrzmiałe myśli po połowie w języku Szekspira i w języku
polskim.
Czas trwania: 15 min.
Teatr Panopticum Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie rozpoczął swoją
działalność artystyczną i edukacyjną w roku 1985.Skupia głównie młodzież licealną ale także
gimnazjalną oraz studencką. Prowadzi szeroko pojętą edukację teatralną; młodzież poznaje
warsztat aktorski, pogłębia wiedzę o teatrze, realizuje spektakle i widowiska sceniczne oraz
rozwija kulturę teatralną. W Panopticum setki młodych ludzi zdobywały swoje pierwsze
doświadczenia i warsztat teatralny, z których wielu zostało znanymi aktorami, reżyserami,
scenografami i krytykami teatralnymi współpracującymi z polskimi i zagranicznymi teatrami,
filmem, radiem oraz telewizją. Teatr Panopticum jest laureatem wielu ogólnopolskich
i międzynarodowych nagród, w tym nagrody międzynarodowej organizacji teatralnej
ASSITEJ, dwóch „Złotych Masek” zdobytych na Ogólnopolskim Forum Teatrów
Młodzieżowych w Poznaniu organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
nagrody centralnej TKT w Krakowie, i kilku nagród Ministra Kultury i Sztuki , Ministra
Edukacji Narodowej oraz TVP 1 . Wielokrotnie występował w Niemczech i Finlandii stale
współpracując z młodymi teatrami niezależnymi oraz ośrodkami polonijnymi. Uczestniczył
w Światowym Kongresie Teatralnym i European Youth Theatre Encownter w Ankarze oraz
w międzynarodowym projekcie teatralno-ekologicznym Message in a Bottle w Londynie.
O Teatrze Panopticum powstało kilka reportaży telewizyjnych zrealizowanych przez ośrodki
regionalne, film dokumentalny TVP 1 Szef , którego bohaterem jest Mieczysław Wojtas.
Przez TVP 1 został również zarejestrowany spektakl Realium Abstrakcji , nagrodzony „Złotą
Maską”, kilkukrotnie emitowany na antenie ogólnopolskiej. Założycielem Teatru Panopticum,
kierownikiem artystycznym, reżyserem, „Szefem” (tak nazywa go młodzież), od samego
początku jest Mieczysław Wojtas.
Teatr Ruchu MOTUS, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie
CHWILA ZAPOMNIENIA
Reżyseria i choreografia:
Występują:
Eliza Maruszak
Joanna Tomasiak, Monika Firlej, Justyna Kobyłka,
Emilia Bober, Anna Humeniuk, Eliza Sagan, Alicja
Mazurek
Teatr Ruchu „Motus” działa w PMDK w Lubartowie od 2012r. Zespół tworzy młodzież szkół
ponadgimnazjalnych z Lubartowa i okolic. Grupa pracuje w technice tańca współczesnego,
tworzy etiudy oraz spektakle bazujące na tej technice tanecznej z elementami gry aktorskiej
oraz pantomimy. Teatr Ruchu „Motus” często prezentuje swoje umiejętności na imprezach
i przeglądach zarówno o zasięgu powiatowym, jak i wojewódzkim (przegląd „Scena
Młodych” w Lublinie, Wojewódzkie Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych
w Puławach). Na „Witrynie Teatralnej” zespół zaprezentuje spektakl „Chwila zapomnienia”.
Jest to trzecia realizacja grupy, po „Projekcie tango” i „Marionetce”.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards