Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż

advertisement
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 110/107/2015
Wójta Gminy Jedlińsk
z dnia 4 listopada 2015 r.
Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalistycznego
pożarniczego
Wójt Gminy Jedlińsk ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na
sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego MAGIRUS-DEUTZ 170 D11 F.
1) Nazwa i siedziba sprzedającego:
Urząd Gminy w Jedlińsku
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
2) Przedmiot sprzedaży:
Samochód specjalistyczny pożarniczy
Marka i model: MAGIRUS-DEUTZ 170 D11 F
Rodzaj pojazdu: specjalistyczny pożarniczy
Numer rejestracyjny: WRA 56EP
Rok produkcji: 1979
Numer identyfikacyjny VIN: 4900067398
Pojemność silnika: 8 424 cm3
Moc silnika: 125 kW (170 KM)
Liczba cylindrów: 6
Dopuszczalna masa całkowita: 11 600 kg
Ładowność: 1 285 kg
Liczba osi: 2
Liczba miejsc: 8
Data pierwszej rejestracji w Polsce: 29.07.2002
Przebieg: 41 654 km
Kolor lakieru: czerwono-biały
Rodzaj zabudowy: podwozie z kabiną podwójną, wydłużone
Rodzaj kabiny: wielkopojemna, jednomodułowa
Rodzaj napędu: 4x2
Skrzynia biegów: manualna
Rozstaw osi: 4 400 mm
Rodzaj silnik: z zapłonem samoczynnym
3) Cena wywoławcza
7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
4) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd
Samochód można obejrzeć w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej,
ul. Ogrodowa 51A, 26-660 Jedlińsk, w dniach od 16 do 20 listopada 2015 r.
w godz. od 10:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod
nr 48 32 13 126.
5) Warunki przystąpienia do przetargu
a) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej, tj. 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), które należy
wpłacić na rachunek bankowy Gminy Jedlińsk Nr 06 9132 0001 0000 0433
2000 0030, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2015 r.;
b) wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu;
c) Komisja Przetargowa przed rozpoczęciem licytacji sprawdzi, czy uczestnicy
przetargu wnieśli wadium w wymaganej wysokości;
d) wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy przetargu nie wygrali
zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu;
e) wadium złożone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone
zostanie na poczet ceny sprzedaży;
f) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:
 gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
 gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia
umowy sprzedaży.
6) Miejsce i termin przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego
Przetarg (licytacja) odbędzie się w sali konferencyjnej (I piętro, pok. 23) Urzędu
Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk w dniu 24 listopada 2015 r.
o godz. 10:00.
7) Informacje dodatkowe
a) postąpienie wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych);
b) sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu
z podaniem przyczyny;
c) uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest
Bronisława Mularska – kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego,
w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek w godz. 8:00–17:00, wtorek–
czwartek w godz. 7:30–15:30, piątek w godz. 7:30–14:30, nr tel. 48 32 13 126.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards