Filozofia

advertisement
Filozofia
Sprawozdanie z ćwiczeń 04.11.2005 piątek 1520-1700
opracowały: Aleksandra Kozłowska, Agnieszka Pawlak
Temat: Platon i Arystoteles
Teoria- gr. Coś co zdarzyło się w świecie rzeczywistym i zostało nazwane, pewne
podejście człowieka współczesnego
Thea- widok, wygląd, w jakim coś się pokazuje, aspekt w jakim coś siebie udostępnia
Orao- spoglądać w coś, widzieć to na własne oczy, obejrzeć je, aspekt w jakimś coś się
nam udostępnia, możemy coś obejrzeć
Racje jaki podaje Arystoteles, jakie są za tym, aby w ten sposób spojrzeć na
rzeczywistość. Pomysłem greków było to, że w świetle teorii widzieli rzeczywistość.
Życie teoretyczne- fenomen grecki, ludzie podczas swojej egzystencji zajmują się
myśleniem teoretycznym.
Człowiek to ciało i dusza. Jest ona lepsza od ciała. W duszy istnieje rozum, który dąży do
doskonałości, osiągniecie tego celu jest dobrem.
Za życiem teoretycznym przemawia:
Władza rozumu jest tym co najlepsze w człowieku, jego duszy- intelektualizm.
Dążenie do prawdy i poznania rzeczywistości jest najważniejszą częścią duszy.
Filozoficzne myślenie jest największym dobrem.
Myślenie teoretyczne jest upragniona działalnością, szczególną, która czyni człowieka
lepszym. Grecy wierzyli, że przez myślenie, zobaczenie przez pryzmat teorii możemy
uporządkować swoje życie.
Mądrość jest najważniejsza. Dzięki niej możemy porównywać wiele rzeczy i tworzyć
hierarchię wartości. Jest ona kluczem do poznania teoretycznego.
Jesteśmy w rzeczywistości, ale nie mamy jasności, nie mamy wpływu na to co się
wydarzy, reagujemy tylko. Bodziec-reakcja. Kiedy weźmiemy szkiełko, wtedy widzimy
kontury, sam mechanizm wydarzeń. Poprzez teorię my możemy ten porządek odsłonić
rzeczywistość prawdziwą.
Refleksja filozoficzna uznana jest za podstawę myślenia filozoficznego, jest częścią
szczęścia. Dzięki niej możemy osiągnąć szczęście, powinniśmy uważać ją za priorytet,
doskonałość, która osiągamy poprzez myślenie filozoficzne.
REFLEKSJA FILOZOFICZNA= MĄDROŚĆ ZADOWOLENIE CNOTA
Rozum pozwala nam dostrzec wiele rzeczy. Tylko to jest godne uwagi, co wychodzi z
rozumu i mądrości. Bo rozum jest w nas bogiem. Powinniśmy się zajmować filozofią, a
jeżeli tego nie robimy to życie jest bezsensowne i bezwartościowe. Myślenie kiedyś było
pychą ludzi, którzy chcieli posiąść wiedzę boską. Teraz myślenie jest miłe bogom, rozum
jest boską częścią człowieka.
Kultura racjonalistyczna i teoria prawdziwego poznania człowieka według
Platona.
EPISTEME- poznanie prawdziwe
Aby człowiek przeżył prawdziwe poznanie musi być bez ciała i nie może poznawać
zmysłami lecz tylko rozumem. Zaczynamy poznanie od rozumu a nie od zmysłów.
DOKSA- poznawanie na podstawie poznania zmysłowego
Abyśmy tak jak w jaskini Platona cały czas dążyli do poznania i rozwijania siebie, wtedy
będziemy mogli stanąć ponad rzeczywistość.
Osiągnięcie takiej wiedzy dla zwykłego człowieka może być trudne. Jednak rozum nie
pozwala być bierny. Dąży cały czas do poznania. Tajemnica wiedzy zwana bytem.
Musimy mieć wiedzę o bytach istotnych. Z samych zmysłów nie może być „pobierana”
wiedza o bytach istotnych.
Najpierw musi być pojęcie a później je się zbiera w myśli. Poprzez teorię możemy
zobaczyć ostro, uchwycić czym jest rzeczywistość, ujawnia się ona nam pod jakimś
aspektem.
Koncepcja duszy ludzkiej u Platona.
Dusza włada nad tym co się rodzi, włada całym światem oraz wszystkimi ciałami
ziemskimi.
Dusza+ Ciało= Śmiertelnik, Człowiek
Metempsychoza- wędrówka dusz. Wyzwolenie duszy z ciała, dusza miała możliwość
prawdziwego poznania. Dusza musi się rozpływać w duchu światła= nirwana. To co
materialne przechodzi w sferę duchową. Jest to stan pożądany, Dusza ma skrzydła, pęd d
o rozumu, prawdy i piękna. Poprzez zbliżenie się do mądrości pozwalamy, aby dusza
dostała skrzydeł. Wcielenie duszy do ciała.
Analiza duszy:
Składa się ona z 3 części.
„ Skrzydlatym woźnicą jest rozumna część duszy ludzkiej, mieszkająca w głowie; biały,
piękny koń, to szlachetny zapał i serce w piersi; koń czarny, to pożądliwość resztą ciała
poruszające”
Lektury do tematu: Antyczna filozofia życia
Wybieramy jakąś postać z obrazu lub scenę i czytamy teksty:
Spór Platona z sofistami, Diogenez z Synopy, Epikur, Sokrates z uczniami
W.G.Reale, Historia filozofii starożytnej, A.Krokiewicz, Etyka Demokryta i hedonizm
Arystypa
Download