Dokumentacja związana z projektem

advertisement
Dokumentacja do projektu: Działanie 6.1 – Paszport do eksportu
Projekt nr WND-POIG.06.01.00-10-121/11
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata
6. Oś priorytetowa – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Nazwa projektu:
I ETAP - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu
Dokumentacja
związana z projektem
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Dokumentacja związana z realizacją Projektu będzie przechowywana
Przez okres co najmniej 3 lata od daty zamknięcia
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
*Obowiązek przechowywania dokumentacji zależy od wystąpienia pomocy publicznej w projekcie. W przypadku jeżeli
pomoc publiczna wystąpi, dokumentacja związana z realizacją projektu będzie musiała być przechowywana przez
okres 10 lat od udzielenia:

pomocy indywidualnej (wejście w życie umowy o dofinansowanie projektu),

ostatniej pomocy programu pomocowego,

pomocy de minimis.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards