10 jubileuszowa edycja Konkursu dla dziennikarzy Kryształowe

advertisement
20 czerwca 2016 r.
10 jubileuszowa edycja Konkursu dla
dziennikarzy Kryształowe Pióra
rozstrzygnięta!
W tym roku 9 dziennikarzy otrzymało I nagrodę i statuetkę, a 18 dziennikarzom przyznano
wyróżnienie w konkursie Kryształowe Pióra.
20 czerwca 2016 roku w warszawskim Hotelu Bristol odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia konkursu
dla dziennikarzy Kryształowe Pióra.
W tym roku laureatami I nagrody w kategorii „Choroby serca – rosnące zagrożenie" zostali Redaktor
Anna Gmiterek-Zabłocka z Radia TOK FM za audycję pt.: Serce a udar mózgu, Redaktor Margit
Kossobudzka z Gazety Wyborczej za artykuł pt.: Jak nie mieć drugiego zawału serca oraz Redaktor Artur
Wolski z Programu 1 Polskiego Radia za audycję pt.: Choroby serca a rosnące zagrożenia życia.
20 czerwca 2016 r.
Wyróżnienie otrzymali:

Redaktor Ewelina Lis z Newsweeka za artykuł pt.: Uszkodzone dusze

Redaktor Dorota Mirska-Królikowska z magazynu VITA za artykuł pt.: Zdrowie serca jest w
Twoich rękach

Redaktor Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z Gazety Wyborczej za artykuł pt.: Na serce trzeba
umieć patrzeć

Redaktor Beata Prasałek z Poradnika Domowego za artykuł pt.: Zadbaj o swoje serce.
W kategorii „Choroby serca – rosnące zagrożenie" w skład komisji oceniającej prace weszli:
prof. dr hab.
med.
Tomasz
Grodzicki
(Kierownik
Kliniki
Chorób
Wewnętrznych
Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie), Redaktor Barbara Kozłowska z Polskiego Radia Rzeszów – laureatka
ubiegłorocznej edycji konkursu oraz Katarzyna Urbańska (Servier Polska).
W tym roku w kategorii "Depresja - przełamać tabu" najwyższe uznanie jury oraz I miejsce zdobyła
Redaktor Anna Jarosz z magazynu Zdrowie za artykuł pt.: Zalewa nas fala depresji.
Wyróżnienie otrzymali:

Redaktor Anna Gmiterek-Zabłocka z Radia TOK FM – oddział w Lublinie za audycję
pt.: Z depresją na Ty

Redaktor Marta Koton-Czarnecka z magazynu Dłonie i Słowo za artykuł pt.: Depresja to coś
więcej niż ból duszy
20 czerwca 2016 r.

Redaktor Anna Morawska z redakcji programu Panorama Telewizji Polskiej za materiał
telewizyjny pt.: Depresja u dzieci

Redaktor Artur Wolski z Programu 1 Polskiego Radia za audycję pt.: Depresję można pokonać.
W kategorii „Depresja - przełamać tabu" w gronie jury zasiedli: Prof. dr hab. med. Janusz Heitzman
(Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), Redaktor Renata
Kim i Redaktor Ewelina Lis z tygodnika Newsweek – laureatki zeszłorocznej edycji konkursu oraz
Katarzyna Urbańska (Servier Polska).
„Przede wszystkim dziennikarstwo ma pomagać rodzinom, by mogły one identyfikować osoby
chorujące na depresję, by przekaz, jaki jest kierowany do szerokiego odbiorcy mediów był przekazem
zrozumiałym. W związku z tym jako jurorzy zwracamy też uwagę na to, by nie była to tylko wiedza
encyklopedyczna, ale żeby była to wiedza przystępna, sięgająca do problemów dnia codziennego oraz
do przykładów (…) dziennikarz jest niezwykle ważnym elementem w tworzeniu całego systemu radzenia
sobie z depresją, dziennikarz swoją pracą daje nadzieję, że depresja nie będzie tak dokuczliwym
problemem dla indywidualnego człowieka” – powiedział Prof. dr hab. Janusz Heitzman.
Najwyższe uznanie jury oraz I miejsce w kategorii "Nowotwór – przełamać strach, wygrać
życie" zdobyli Redaktor Aleksandra Suwała z portalu interia.pl za artykuł pt.: Sztuka kochania dla
zaawansowanych oraz Redaktor Włodzimierz Szczepański z portalu medonet.pl za artykuł
pt.: Walczyłem z guzem mózgu, bo chciałem dożyć narodzin syna. Dziś chcę pomagać chorym na
glejaka.
Wyróżnienie otrzymali:

Redaktor Ewa Nieckuła z magazynu Focus za artykuł pt.: Jak nie umrzeć na raka

Redaktor Barbara Kozber z bydgoskiego oddziału TVP za cykl materiałów na temat raka piersi
20 czerwca 2016 r.

Redaktor Dorota Romanowska z Newsweeka za artykuł pt.: Sposób na czerniaka

Redaktor Bożena Stasiak z Tele Tygodnia za artykuły pt.: Rak piersi oraz Encyklopedia zdrowia
- czerniak

Redaktor Małgorzata Święchowicz i Redaktor Ewelina Lis z Newsweeka za wspólny artykuł
pt.: Zdążyć przed rakiem

Redaktor Marcin Zaborski z Programu 3 Polskiego Radia za audycję pt.: ks. Jan Kaczkowski.
W kategorii „Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie" w gronie jury zasiedli: Prof. dr hab. med.
Cezary Szczylik (Kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie),
Redaktor Patrycja Michońska z Radia Plus i Redaktor Grażyna Morek z Twojego Stylu – laureatki
ubiegłorocznej wersji konkursu oraz Katarzyna Urbańska (Servier Polska).
W kategorii „Cukrzyca – wygrać z postępem choroby” najwyższe uznanie jury oraz I nagrodę otrzymali
Wojciech Moskal z Gazety Wyborczej za artykuł pt.: Cukrzyca. Po cichu niszczy całe ciało, Redaktor
Katarzyna Koper z magazynu PANI za artykuł pt.: Cukier w górę, cukier w dół oraz Redaktor Ewelina
Potocka z portalu medonet.pl za artykuł pt.: Jak okiełznałem cukrzycę typu drugiego, w której imieniu
statuetkę odebrała redaktor naczelna portalu Agnieszka Sztyler-Turovsky.
20 czerwca 2016 r.
Jury wyróżniło także:

Redaktor Agnieszkę Fedorczyk z tygodnika Wprost za artykuły pt.: Cukier nie krzepi oraz
Szczupłe jest zdrowe

Redaktor Annę Jarosz ze Zdrowia za artykuł pt.: Cukrzyca – epidemia, której nie widać

Redaktora Artura Wolskiego z Programu 1 Polskiego Radia za audycję v pt.: Gorzki smak cukru.
Medyczne konsekwencje cukrzycy.
W jury oceniającym prace w kategorii „Cukrzyca – wygrać z postępem choroby” znaleźli się Prof. dr
hab. med. Leszek Czupryniak (Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii
w Warszawie), Redaktor Grażyna Bochenek z Polskiego Radia Rzeszów - ubiegłoroczna laureatka
konkursu oraz Katarzyna Urbańska (Servier Polska).
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy Kryształowe Pióra jest organizowany już od 10 lat. Ten jubileusz
to okazja do podkreślenia znaczenia współpracy środowiska medycznego i dziennikarskiego, której
celem jest edukacja Polaków zwiększająca świadomość na temat znaczenia profilaktyki chorób
cywilizacyjnych.
„Współpraca środowiska medycznego z mediami jest kluczowa. (…) Media mogą pokazać możliwości
współczesnej medycyny, mogą pokazać poszczególne choroby, mogą pokazać tragedie pacjentów, ale
mogą pokazać też szczęście tych, których udało się wyleczyć”.– powiedział Prof. dr hab. med. Tomasz
Grodzicki – juror konkursu - podsumowując jubileuszową edycję konkursu.
Już ponad 140 dziennikarzy zostało nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Kryształowe Pióra, a za
najlepsze zgłoszone prace jury przyznało aż 45 statuetek.
Zainteresowanie mediów tematyką medyczną, a także poziom merytoryczny nadsyłanych prac
stanowią ogromną motywację dla jurorów oraz organizatora konkursu, którzy z wielkim entuzjazmem,
przyznają kolejne Kryształowe Pióra. To następny ważny krok w stronę medycznej edukacji
społeczeństwa.
„Firma Servier Polska od wielu lat aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz profilaktyki i edukacji
zdrowotnej. Oprócz kampanii społecznych skierowanych bezpośrednio do pacjentów i ich rodzin,
staramy się wspierać także edukację realizowaną przez media, które w dzisiejszych czasach są
20 czerwca 2016 r.
kluczowym źródłem informacji i wiedzy na temat profilaktyki wielu schorzeń.” – podkreśla Katarzyna
Urbańska, Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych w firmie Servier Polska.
Ideą konkursu wyróżnienie dziennikarzy, których praca przyczynia się do budowania społecznej
świadomości na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu
krążenia, depresja, nowotwór oraz cukrzyca, a także promowania postaw prozdrowotnych
i ograniczania, a nawet eliminacji czynników ryzyka.
Konkurs „Kryształowe Pióra” jest organizowany przez firmę Servier Polska przy współpracy z Polskim
Towarzystwem Kardiologicznym, Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego, Polskim
Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów, Polskim
Towarzystwem Psychiatrycznym, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym oraz Dziennikarskim
Klubem Promocji Zdrowia. Patronat medialny przyznali miesięcznik Rynek Zdrowia oraz portale
www.rynekzdrowia.pl, www.rynekseniora.pl, www.jutrostarsi.pl.
Download